Beschikbaarheidswijzer
Achterhoek  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Jeugdhulp met verblijf en Jeugdhulp crisis
Ik weet het niet/lokale teams

 

U heeft gezocht op: Achterhoek

William Schrikker Stichting Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB

16-05-2022
William Schrikker Stichting Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 25 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
D3
Zorg labels

Jeugdzorg, crisisopvang, overbruggingszorg en langdurig verblijf

16-05-2022
D3
Borculo
D3 biedt crisis- en overbruggingsopvang aan jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Daarnaast is er ook ruimte voor deze jongeren om voor een langere tijd te verblijven en kunnen zij binnen D3 groot groeien.
Zozijn
Zorg labels

16-05-2022
Zozijn
Wilp
Alle ondersteuning van Zozijn is erop gericht het kind en het gezin verder te helpen bij het opgroeien en opvoeden. Samen met de ouder zoeken we wat voor het kind en de ouder het beste is. Hierbij sluiten we aan bij de mogelijkheden van het kind, het gezin en het netwerk van het kind.
De Lichtenvoorde
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling (EMDR), Psychomotore therapie, diagnostiek

16-05-2022
De Lichtenvoorde
Groenlo
Wij bieden zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen met een beperking.Onze zorg en dienstverlening is gericht op eigen regie en waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij bieden (zeer intensieve) begeleiding aangevuld met passende behandeling en diagnostiek.
Pactum, jeugd- en opvoedhulp
Zorg labels

Observatie, diagnostiek, spoed- en crisishulp JeugdzorgPlus, Open jeugdzorg, MST, Kamertrainingscentrum, ambulant 16+, gezinsopname, pleegzorg

12-05-2022
Pactum, jeugd- en opvoedhulp
Doetinchem - Winterswijk - Zutphen
Iedereen heeft het recht te kunnen opgroeien in een veilige omgeving en een eigen toekomst vorm te geven. Maar soms zijn er omstandigheden die dat moeilijk maken; bij jezelf of bij je omgeving. Dan is Pactum er voor jou.
Stichting Elver
Zorg labels

09-05-2022
Stichting Elver
Nieuw Wehl
Elver is er voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, familie en voor verwijzers en andere samenwerkingspartners. Bij ons draait alles om hun unieke verhaal. Elk verhaal leidt tot zorg op maat. Zorg die bijdraagt aan het levensgeluk van cliŽnten.
Fasehuizen de Schakel
Zorg labels

Beschermd wonen 24 uurszorg (1ste fase) beschut wonen (2de fase), Beschut ambulant (fase2+) Beschermd thuis, (3de fase), ambulante ondersteuning & dagbesteding.

05-05-2022
Fasehuizen de Schakel
Varsseveld
Het programma van het Schakel fasehuis is ingedeeld in 4 fases. In de verschillende fases kan het algemene en individuele aanbod verschillen. De verschillende fases zijn op basis van competenties ingedeeld. Aan de hand van verworven competenties wordt bekeken in welke fase een jongere het beste past
`s Heeren Loo
Zorg labels

LVB, VG, beperking, verstandelijke beperking, gehandicaptenzorg, logeren, verblijf, gezinshulp

04-05-2022
`s Heeren Loo
Amersfoort
ís Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden. 
Lindenhout
Zorg labels

Gezinshuis, kamertraining, pleegzorg, verblijf in groepsvorm.

04-04-2022
Lindenhout
Arnhem
Kinderen horen zo thuis als mogelijk; als dat niet kan, dan zo kort mogelijk elders.

Aandachtspunten:
1 De locatie in km tot onze locaties is NIET correct. Dit is berekend ten opzichte van de hoofdlocatie in Arnhem.
2 Onze locaties zijn verspreid in de regio maar ook daar buiten.
Stichting Kind aan Huis
Zorg labels

04-04-2022
Stichting Kind aan Huis
Stichting de Driestroom
Zorg labels

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuis (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, ambulante begeleiding, therapeutisch aanbod, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

01-04-2022
Stichting de Driestroom
Elst (Gld)
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
De Kroon Plus
Zorg labels

01-04-2022
De Kroon Plus
Angeren
De Kroon Zorg biedt kleinschalige woonvoorzieningen waar kinderen en (jong)volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking en/of psychische- en/of gedragsproblematiek prettig kunnen leven.
Stichting Urtica
Zorg labels

wonen en verblijf

31-03-2022
Stichting Urtica
Vorden
Woongroep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar
Wonen en verblijf
Sa-Net Woonzorg
Zorg labels

30-03-2022
Sa-Net Woonzorg
Doetinchem
Wij zijn een aanbieder van ambulante dienstverlening en kleinschalige woonvormen voor kinderen en (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek
Stichting Aveleijn
Zorg labels

29-03-2022
Stichting Aveleijn
Borne
Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking in Twente en de gemeente Berkelland.