Beschikbaarheidswijzer
Regio Alkmaar
Selecteer hoofdcategorie

ambulant
Ondersteuningsgericht Ambulant
Herstelgericht Ambulant
Ambulante Crisishulpverlening - 46R03
Dyslexie

 X

U heeft gezocht op: Regio Alkmaar  Stichting Leva zorg
Zoekwoorden

Ambulante begeleiding en behandeling, 24-uurs begeleiding, Begeleid wonen, Dagbesteding, Autisme, Licht verstandelijke beperking, Gedragsproblemen, Depressie.

21-04-2024
Stichting Leva zorg
Amsterdam
Stichting Levazorg is gespecialiseerd in het bieden van huisvesting en begeleiding aan jongeren van 16 tot en met 23 jaar met autismespectrumstroonis (ASS), licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De begeleiding heeft als doel om de zelfredzaamheid van de jongere en daarmee de mogelijkheden en kansen op alle leefgebieden te vergroten.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Op locatie aanbieder, Ook in de weekenden bereikbaar
Beleef - Inzicht met Paarden
Zoekwoorden

Paarden, coaching, therapie, ervaringsgericht, lichaamsgericht, onzekerheid, zelfvertrouwen, angst, trauma, spanning, perfectionisme, 14 - 17 jaar, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid.

19-04-2024
Beleef - Inzicht met Paarden
Heiloo
Middels activiteiten met paarden vanaf de grond, doen jongeren met een laag zelfbeeld inzichten op waardoor zij op zichzelf leren vertrouwen.
Kenmerken: 13-16 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Faalangst, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder
StraatGeluid
Zoekwoorden

Ambulante ondersteuning, Jongerenwerk, Emotieregulatie muziek, Inloop

19-04-2024
StraatGeluid
Alkmaar
StraatGeluid is de veilige haven voor elke jongere. Het belang van deze jongeren staat bij ons op 1. Onze professionals bereiken deze jongeren via verschillende Huiskamers, via jongerencoaching en ambulante trajecten.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, SuÔcide, Thuiszitters, Verslavingsproblematiek, Engels, Spaans, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Chinski Amsterdam en omstreken BV
Zoekwoorden

Dyslexie, Dyscalculie, Basis GGZ, SGGZ, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

18-04-2024
Chinski Amsterdam en omstreken BV
Alkmaar
Chinski Kinderpsychologie biedt hulp gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Het aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling van schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Dyslexie, Op locatie aanbieder, Op school
KOSI Praktijk voor kind en jeugd
Zoekwoorden

18-04-2024
KOSI Praktijk voor kind en jeugd
Broek op Langedijk
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Trauma, Op locatie aanbieder
Unal Zorg B.V.
Zoekwoorden

18-04-2024
Unal Zorg B.V.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Eerwraak, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Huwelijksdwang, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Radicalisering, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Thuiszitters, Trauma, Dyslexie, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Arabisch, Engels, Spaans, Turks, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Sensa Zorg
Zoekwoorden

Jeugdzorg, cultuursensitief, jeugd, multicultureel, opvoedondersteuning, begeleiding, behandeling, specialistisch

18-04-2024
Sensa Zorg
Amsterdam
Wij zijn Sensa Zorg: een multiculturele zorginstelling voor jeugdigen, ouderen en vrouwen in de kraamtijd. Vanuit diverse regios in Nederland bieden wij vanaf 2009 specialistische hulpverlening aan die het verschil maken binnen onze culturele samenleving.
Kenmerken: Interculturele en migratie problematiek
Lucas
Zoekwoorden

Opvoedondersteuning, ambulante jeugdhulp, trauma, depressie, autisme, licht verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek, diagnostisch onderzoek, intelligentie, rouw en verlies.

18-04-2024
Lucas
Alkmaar
Lucas is een praktijk voor (forensische) orthopedagogiek, diagnostisering en training. Ouders van babys en jeugdigen waarbij gedrags-, of ontwikkelingsproblemen spelen kunnen bij Lucas terecht voor zowel hulpverlening in de praktijk als ambulant.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Misofonie, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Parlan Jeugdhulp
Zoekwoorden

Ambulant, Jeugdhulp, Jeugd-GGZ, Jeugd- & Opvoedhulp, Pleegzorg, Verblijf, Gezinshuizen, Kamertraining, Echtscheiding, Trauma, Hechting, Poliklinisch, Minderjarige vreemdelingen, Daghulp, Dagbehandeling, Crisishulp, Crisisopvang

18-04-2024
Parlan Jeugdhulp
Alkmaar
Parlan staat voor kinderen, jongeren (0-23) en hun opvoeders met vragen rondom opgroeien en opvoeden en biedt ondersteuning en behandeling als de directe omgeving onvoldoende antwoord kan bieden. Elk kind maakt deel uit van een gezin of breder opvoedsysteem. Oplossingen liggen dus dichtbij. Samen met de cliŽnt zoeken we naar mensen in de omgeving die kunnen helpen bij het vinden van oplossingen.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Gezinshuis, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Su√Įcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
De Ambulante Coach
Zoekwoorden

Ambulante begeleiding jeugdzorg (ook buiten kantoortijden), bokscoaching, opvoedondersteuning, intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG), complexe echtscheidingsproblematiek, begeleide omgang, observaties (school en thuis), 1 op 1 begeleiding (delinquente) jongeren, werkzaam buiten kantoortijden zowel doordeweeks als in het weekend

18-04-2024
De Ambulante Coach
Heemskerk
De Ambulante Coach is een relatief kleine praktijk waarbij de expertise ligt bij (interculturele) ambulante begeleiding in de jeugdzorg. Vanuit De Ambulante Coach wordt begeleiding geboden aan kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers door begeleiders die minimaal HBO en SKJ geregistreerd zijn.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eerwraak, Forensisch, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Thuiszitters, IQ, Sociaal-emotioneel onderzoek, Arabisch, Engels, Turks, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Koel Jeugdzorg
Zoekwoorden

Begeleiding basis & Gespecialiseerde begeleiding

18-04-2024
Koel Jeugdzorg
Koog aan de Zaan
Koel Jeugdzorg is een organisatie voor jeugdzorg en JGGZ, waar de cliŽnt zelf de professional kiest, met wie er samengewerkt wordt en deze direct kan starten met de samenwerking met het gezin en/of jeugdige.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Trauma, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Carpe Diem
Zoekwoorden

18-04-2024
Carpe Diem
Sint Maarten
Hulpverlening waarbij de hulpvraag van de cliŽnt centraal staat.
Carpe Diem (pluk de dag!!) is een praktijk aan huis, waar kinderen en volwassenen begeleid worden met allerlei problemen.
Kenmerken: 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Su√Įcide, Trauma, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Move to Balance
Zoekwoorden

17-04-2024
Move to Balance
Alkmaar
Move to balance is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die uit balans zijn. Move to Balance biedt gezins- en relatietherapie (ook wel systeemtherapie genoemd) gezinscaching, runningtherapie en familiemediation.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Pleegzorg, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Ergotherapie Rozemarijn
Zoekwoorden

ambulant begeleider ASS normale tot hoge intelligentie

17-04-2024
Ergotherapie Rozemarijn
Broek op Langedijk
Ambulant begeleider met als doelgroep kinderen met ASS en/of ouders met ASS, vooral complexe handelingsproblemen die voortkomen uit ASS.
Kenmerken: Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Op locatie aanbieder
Stichting Wij zijn BROER! GGZ
Zoekwoorden

Wij zijn BROER! werkt met verschillende methodieken gecombineerd ingezet afhankelijk van de problematiek van de jongere. Denk hierbij aan EMDR, CGT, onderdelen uit de schema therapie en oplossingsgerichte therapie. Deze methodieken zijn verwerkt in het 8 stappen behandelmodel van Wij zijn BROER!, deze stappen zijn afgeleid van het 12 stappen Minnesota model.

17-04-2024
Stichting Wij zijn BROER! GGZ
Alkmaar
Wij zijn BROER! werkt actief met opgeleide Ervaringsdeskundige, Orthopedagogen, Psychologen en Coaches. Met een goed samengesteld team behandelen wij jongeren van 13 t/m 23 jaar en hun ouders die vastlopen in hun leven door gedragsproblemen, psychische problemen en/of verslaving.
Kenmerken: 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Trauma, Verslavingsproblematiek, Dyslexie, Op locatie aanbieder
Bij Link BV
Zoekwoorden

17-04-2024
Bij Link BV
Zaandam
bijLINK biedt GGZ hulp op maat (diagnostiek en behandeling) aan kinderen, jongeren, gezinnen en scholen. Dit kan kortdurend zijn en langer waar/indien nodig. We zijn een kleinschalige ggz- praktijk met een enthousiast, professioneel, ervaren en multidisciplinair team.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Psychologen Praktijk De Paardenkamer
Zoekwoorden

17-04-2024
Psychologen Praktijk De Paardenkamer
Callantsoog
Psychologiepraktijk die regulier aanbod combineert met paardentherapie. Geschikt voor meer complexe problematiek. Ook systeem aanpak. Doelgroep kinderen tussen 4-23 jaar.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder
Ambulante Jeugdhulp
Zoekwoorden

begeleiding, ambulant, hulp, schoolondersteuning, ambulante begeleiding, autisme, adhd, gedragsproblemen, opvoedondersteuning,

17-04-2024
Ambulante Jeugdhulp
Leiderdorp
Ambulante Jeugdhulp biedt zorg en begeleiding aan jongeren die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. Wij beschikken over voldoende ervaring binnen de jeugdzorg en dragen passie voor ons vak. We streven ernaar alle jongeren volwaardig te kunnen laten deelnemen..
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Forensisch, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Lichamelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Arabisch, Engels, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Check-in Genderzorg
Zoekwoorden

genderidentiteit, transgender, genderspectrum, nonbinair, genderdysforie, genderincongruent

17-04-2024
Check-in Genderzorg
Haarlem
Begeleiding, diagnostiek en psychische indicatiestelling voor medische transitie voor kinderen en jongeren met vragen over hun gender-identiteit, genderdysforie, transgender gevoelens en hun families. Begeleiding voor kinderen en jongeren van transgender-ouders.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gender problematiek, Op locatie aanbieder
IHub Zorg B.V./Opvoedpoli
Zoekwoorden

Angstbehandeling - CGT - Cognitieve gedragstherapie Ė COMET Ė Diagnostiek Ė E-Health - EMDR - Exposure Ė Farmacotherapie - Geweldloos verzet Ė Gezinscoaching Ė Hechting Ė IMH Ė ITB - Intensieve Trauma Behandeling - Jongerencoaching - Krachtig en Bewust Ouderschap Ė NIKA Ė Ouderbegeleiding - Psychodiagnostisch onderzoek - Psycho-educatie Ė Psychotherapie Ė RGT Ė Schematherapie Ė Signs of Safety - Speltherapie Ė Systeemtherapie Ė Theraplay Ė Trauma

17-04-2024
IHub Zorg B.V./Opvoedpoli
Alkmaar
De Opvoedpoli Alkmaar is een zorgaanbieder Jeugdhulp en jeugd GGZ die problematiek diagnosticeert en behandelt vanuit de gezinscontext
Kenmerken: Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Forensisch, Gender problematiek, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Rouw problematiek, Trauma
Stichting PluZorg
Zoekwoorden

jeugd, autisme, begeleiding groep, begeleiding individueel, logeren, kleinschalig, zorgboerderij

17-04-2024
Stichting PluZorg
Nieuwe Niedorp
Logeren (voor jeugdigen), dagbesteding en individuele begeleiding bij kleinschalige zorgbedrijven
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Hechting problematiek, Thuiszitters, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Kop-Zorg
Zoekwoorden

Depressie,angst,trauma,adhd,autisme,stemming,emotieregulatie,dwang,ocd,ocs,intelligentie,tics,somberheid,socialeangst,paniek,faalangst,sociaal emotionele problemen

17-04-2024
Kop-Zorg
Alkmaar
Bij Kop-Zorg kun je als kind, jongvolwassene, ouder en opvoed professional terecht voor psychosociale vragen vallend binnen de generalistische basis GGZ en voor verschillende vormen van gezinsondersteuning.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS,
Opvoedkundig Adviesbureau Alkmaar
Zoekwoorden

17-04-2024
Opvoedkundig Adviesbureau Alkmaar
Alkmaar
-Speltherapie voor kinderen tot ca 12 jaar.
-Gesprekstherapie voor jongeren tot 18 jaar (inzichtgevende gesprekken aan de hand van speelse werkvormen)
-Opvoedondersteuning voor ouders.
Kenmerken:
Inter-tempus
Zoekwoorden

17-04-2024
Inter-tempus
schoorl (hoofdkantoor); werkgebied is gemeente Alkmaar eo
-woonbegeleiding (Schoorl, Warmenhuizen en Alkmaar)
-ambulante gezinshulp (Alkmaar e.o) incl creatieve sessies bij KEK, omgangsbegeleiding en terugnaarhuisonderzoek
-dagbesteding (Schoorl).
-Cognitieve gedragstherapie, emdr, op vipp-sd gebaseerde video-interventie(hechting, positive parenting)

Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Foetaal Alcohol Syndroom - FAS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Misofonie, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Dyslexie, Engels, Bij cliŽnt thuis, Op school
Co-Operatief Zorg BV
Zoekwoorden

Langdurige jeugdhulp met verblijf en behandeling

17-04-2024
Co-Operatief Zorg BV
Heerhugowaard
Langdurige jeugdhulp met verblijf, behandeling, 24 uurs toezicht voor jongeren tussen 14 en 23 jaar., langdurige jeugdhulp met verblijf, behandeling, 24 uurs toezicht voor jongeren tussen 14 en 23 jaar.
Kenmerken: 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eerwraak, Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Trauma, Verslavingsproblematiek, IQ, Arabisch, Engels, Turks, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
First Step Zorg en Welzijn
Zoekwoorden

Autisme, ADHD, LVB, opvoed ondersteuning

17-04-2024
First Step Zorg en Welzijn
Alkmaar
First Step Zorg & Welzijn biedt ambulante zorg en begeleiding aan jongeren en gezinnen met complexe problematiek.
Een ambulante aanpak waar eigen kracht, omgeving en leefwereld van cliŽnt en systeem centraal staan.
Kenmerken: 13-16 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Autismespectrumstoornis - ASS, Dyslexie, Engels, Bij cliŽnt thuis
Yes We Can Clinics
Zoekwoorden

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

17-04-2024
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
Kenmerken: 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Su√Įcide, Verslavingsproblematiek, Dyslexie, Op locatie aanbieder
Praktijk voor Psychologie Heiloo
Zoekwoorden

17-04-2024
Praktijk voor Psychologie Heiloo
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Depressie, Faalangst, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Seksueel geweld, Trauma, Op locatie aanbieder
Voorzet Begeleiding BV
Zoekwoorden

Autisme

17-04-2024
Voorzet Begeleiding BV
Heerhugowaard
Voorzet is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme (ASS).
Eťn organisatie die re-integratie, jobcoaching, ambulante woon- en onderwijs begeleiding en begeleiding tijdens vakantie en vrije tijd biedt aan mensen met autisme.
Kenmerken: 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Bij cliŽnt thuis
VAAS Praktijk voor Orthopedagogiek
Zoekwoorden

diagnostiek en behandeling bij o.a. gedrags- en sociaal emotionele problemen, angst- en stemmingsklachten, schoolproblemen

16-04-2024
VAAS Praktijk voor Orthopedagogiek
Alkmaar
Praktijk Vaas biedt diagnostiek en behandeling bij o.a. gedrags- en sociaal emotionele problemen, angst- en stemmingsklachten en bij schoolproblemen.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Trauma, Op locatie aanbieder
Rouwpraktijk RouwNouw
Zoekwoorden

Ambulante jeugdhulp, basis- en gespecialiseerde GGZ

16-04-2024
Rouwpraktijk RouwNouw
Alkmaar
Rouwpraktijk RouwNouw biedt rouwbegeleiding, traumabehandeling en overige behandelvormen bij lichte tot ernstigen complexe rouw en psychische problemen bij (chronische) ziekte, bij en na overlijden en bij contactbreuk tussen kind en ouders of andere familieleden.
Kenmerken: Opvoedingsvraagstukken, Rouw problematiek, Trauma, 18- & 18+ zorgcontuiteit, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
POEK
Zoekwoorden

IMH, Infant Mental Health, kinder- en jeugdpsychologie, Specialistische zorg voor het jonge kind en gezin

16-04-2024
POEK
Heiloo
POEK Praktijk Ouder en Kind is een kleinschalig specialistisch centrum voor Infant Mental Health. We bieden psychologische zorg voor ouders en jonge kinderen van -9 maanden tot 6 jaar.
Kenmerken: Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hechting problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Spelkamer luttik
Zoekwoorden

16-04-2024
Spelkamer luttik
Alkmaar
Een speltherapeut, een speltherapeut/GZpsycholoog en een kinderpsychotherapeut bieden hier (spel)therapie in een ruime spelkamer, waar kinderen aan de gang kunnen met hun thema`s. Veelal via (rollen)spel, maar praten mag natuurlijk ook, evenals creatieve en sensopatische activiteiten, EMDR.
Kenmerken: Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Hechting problematiek, Rouw problematiek, Op locatie aanbieder
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Zoekwoorden

Dyslexie, EED, Dyscalculie, Taal, Rekenen

16-04-2024
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Alkmaar
Het RID staat voor de beste diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie, door heel Nederland. Wij streven naar de beste kansen voor iedereen en maken de weg vrij voor talent.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Dyslexie, Op locatie aanbieder
Stichting Esdťgť-Reigersdaal
Zoekwoorden

Dagbesteding, logeren, Meeleefgezinnen, wonen/verblijf, ambulante begeleiding, intensieve ambulante gezinsbegeleiding, (dag)behandeling, Samen naar school, job-coaching en participatie. VG, LG, NAH, autisme.

16-04-2024
Stichting Esdťgť-Reigersdaal
Heerhugowaard
ESD…G…-REIGERSDAAL bestaat sinds 1 januari 1999 als gevolg van de fusie van Esdťgť en Reigersdaal. Er is sprake van al meer dan vijftig jaar ervaring in de ondersteuning en behandeling aan mensen met een beperking en niet aangeboren hersenletsel op het gebied van wonen, werk en dagbesteding.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Autismespectrumstoornis - ASS, Dyslexie, Bij cliŽnt thuis
Ouder en Kind Praktijk Marieke Huigen
Zoekwoorden

BGGZ, SGGZ en Consultatie

16-04-2024
Ouder en Kind Praktijk Marieke Huigen
Alkmaar
Hulp aan ouders en hun baby peuter of kleuter, traumabehandeling
Kenmerken: 0-4 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Hechting problematiek, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Trauma, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Handelings gerichte diagnostiek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Violaine Janssen Eftweekend
Zoekwoorden

Integrale Ambulante Jeugdhulp thuis, op school en/of op locatie. ASS, ADHD, TOS, Ouder-kind relatie problematiek, Opvoedvragen, Emotie ontwikkeling & regulatie, regiebehandelaar voor collega`s.

16-04-2024
Violaine Janssen Eftweekend
Oudorp (Alkmaar)
Mijn specialiteiten zijn o.a. emotie ontwikkeling & regulatie, TOS, AD(H)D en/of ASS, identiteitsontwikkeling. Ik neem altijd het gezin mee in de behandeling en werk systeem gericht, hetgeen ervoor zorgt dat de hulp voldoende draagvlak krijgt.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Rouw problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Praktijk LOS
Zoekwoorden

preventieve ouderschapsbegeleiding, relatiegesprekken, ouderschap begeleiding bij (v)echtscheiding, ambulante hulp, statusvoorlichting, voorlichting en ondersteuning aan professionals.

16-04-2024
Praktijk LOS
Heerhugowaard
Praktijk Los is De Specialist in (preventieve) bemiddelingsgesprekken bij relatieproblemen, complexe (v)echtscheidingen en ambulante ondersteuning voor ouders en kinderen.

Ik vind het belangrijk om maatwerk te leveren om zo aan te sluiten bij de vraag van de verwijzer en ouders.
Kenmerken: Scheiding, gezag en omgang problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Bij cliŽnt thuis
BijdeHand
Zoekwoorden

16-04-2024
BijdeHand
Schagen
Kernactiviteiten: (complexe) ambulante begeleiding, (complexe) opvoedingsondersteuning, ondersteuning bij (complexe) echtscheidingen en bemiddeling bij allerhande praktische zaken.

Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Rouw problematiek, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Ook in de weekenden bereikbaar
FamilySupporters Regio Alkmaar
Zoekwoorden

Jeugdhulp, GGZ, Jeugd- & Opvoedhulp, Begeleiding, Intensieve ambulante begeleiding, Behandeling, Coaching, Ondersteuning, Systeemtherapie, Psychosociale hulp, diagnostiek

16-04-2024
FamilySupporters Regio Alkmaar
Alkmaar
FamilySupporters Regio Alkmaar biedt begeleiding, behandeling, diagnostiek, ondersteuning, coaching van 0-100+. Bel gerust voor collegiaal overleg of om vrijblijvend kennismaken!
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek
Orthopedagogenpraktijk Groei en Bloei
Zoekwoorden

16-04-2024
Orthopedagogenpraktijk Groei en Bloei
Alkmaar
Orthopedagogenpraktijk Groei en Bloei richt zich op hulp en ondersteuning bij een breed scala aan problemen bij zowel kinderen, jongeren als hun omgeving zoals ouders en school.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Psycho-sociale problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Happy2Move
Zoekwoorden

Naschoolse dagbesteding voor kinderen met een beperking

16-04-2024
Stichting Happy2Move
Alkmaar
Happy2Move biedt naschoolse dagbesteding aan kinderen met een beperking. Op school, tijdens studiedagen en tijdens vakanties. Samen dragen wij bij aan de ontwikkeling van uw kind. En plezier staat daarbij voorop.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Autismespectrumstoornis - ASS, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Op locatie aanbieder
EduPsy
Zoekwoorden

Individuele therapie, traumabehandeling, gezinstherapie, ouderbegeleiding/mediatietherapie en e-health behandeling met behulp van o.a. cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en modules van therapieland.

16-04-2024
EduPsy
HEERHUGOWAARD
Mirjam Lakeman Klinisch psycholoog, psychotherapeut biedt zorg voor kind en gezin in Dijk en Waard en Alkmaar. Klachten verminderen of hanteerbaar maken d.m.v. o.a. cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en e-Health dichtbij huis. Ook avond en zaterdagopening.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, Op locatie aanbieder, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend
Praktijk voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie De Laat-Godefrooy
Zoekwoorden

16-04-2024
Praktijk voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie De Laat-Godefrooy
Koedijk
Gespecialiseerde GGZ voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen tot en met 23 jaar en volwassenen, die na onderzoek in aanmerking komen voor psychotherapeutische hulp. Er is veel ervaring met hechtingsproblematiek, adoptieproblematiek, pleegzorg-problematiek en traumabehandeling onder andere met EMDR.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gender problematiek, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Rouw problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Afspraken mogelijk in de avond
Inspire and Motivate
Zoekwoorden

Intensief Ambulante, Inter- en Transcultureel werken, Systemische visie, Coaching gecombineerd met Sport.

16-04-2024
Inspire and Motivate
Heerhugowaard
Inspire & Motivate is een intensieve ambulante coaching traject voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar, die vastlopen wegens gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Psychologisch onderzoek, Turks, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
GH trainingsbureau
Zoekwoorden

Expertise Jeugdhulp, Jongerencoaching, Eigen kracht, Sociale Weerbaarheid en Maatwerk

16-04-2024
GH trainingsbureau
Alkmaar
GH trainingsbureau is voor jongeren, ouders, professionals en organisaties in het sociaal domein. Met professionele trainingen en trajecten op maat, gericht op eigen kracht, communicatie vaardigheden en sociale weerbaarheid.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Thuiszitters, Dyslexie, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Praktijk de Bouwsteen
Zoekwoorden

Gezinsondersteuning, opvoedondersteuning, gezinstherapie, kindercaoching, jongerencoaching, ouderbegeleiding en traumatherapie (EMDR)

16-04-2024
Praktijk de Bouwsteen
Castricum
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Praktijk WIJS
Zoekwoorden

IMH, BasisGGZ, EED

16-04-2024
Praktijk WIJS
Alkmaar
Praktijk WIJS is gespecialiseerd in leerproblemen, waaronder ernstige dyslexie, ťn milde psychische problemen (BasisGGZ).
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Dyslexie, Hoogbegaafd, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Rouw problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder
Saphita B.V.
Zoekwoorden

16-04-2024
Saphita B.V.
Hoorn
Wij bieden professionele begeleiding op maat voor jeugdigen en jong volwassenen. Onze gezinshuisouders (Jeugd -en Gezinsprofessionals) staan klaar om u te ondersteunen bij het bereiken van uw doelen.

Doelgroep: 10 t/m 23 jaar
Kenmerken: 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Op locatie aanbieder
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zoekwoorden

16-04-2024
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
Stichting Kindertherapeuticum Zeist biedt (para)medische, somatische en pedagogische/psychiatrische ambulante (jeugd)zorg aan kinderen van 0 - 18 jaar.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Dyslexie, IQ, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
BOOST
Zoekwoorden

16-04-2024
BOOST
Egmond Binnen
BOOST biedt ambulante hulpverlening voor jeugdige en gezin. Daar nodig is er een integrale samenwerking met andere aanbieders om een jeugdige/gezin optimaal te kunnen voorzien in hun hulpvraag. Doelgericht en systemisch werken om het gezin in eigen kracht te zetten is ons uitgangspunt.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Kleine Maatjes
Zoekwoorden

Medische kindzorg / Ontwikkelingsgerichte zorg

16-04-2024
Kleine Maatjes
Krommenie
Kleine Maatjes biedt specialistische kinderopvang & kinderverpleegkundige zorg aan kinderen tot 4 jaar met een verpleegkundige en/of ontwikkelingsgerichte zorgvraag
Kenmerken: Eetproblematiek, Opvoedingsvraagstukken, Op locatie aanbieder
NH Mediation
Zoekwoorden

IAG, MfN Register Mediator, DEES begeleider, parallel ouderschap, ouderverstoting, SCHIP expert behandelaar

16-04-2024
NH Mediation
Alkmaar
NH Mediation biedt laagdrempelige hulp voor ouders. De oplossings- en vraaggerichte methodiek is een belangrijk uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt. Voor ouders die ondersteuning kunnen gebruiken in de omgang en communicatie met elkaar na een relatie breuk of scheiding.
Kenmerken:
Probeda BV
Zoekwoorden

ambulante individuele begeleiding, ouderbegeleiding, schoolbegeleiding, onderwijs-zorg combinaties, groepsbegeleiding, autisme, psychiatrie, ontwikkeling, stoornis, ggz, jeugdzorg, begeleiding, ASS, ontwikkelingsstoornis, sociale contacten, zelfredzaamheid, ADHD, zelfstandigheid

16-04-2024
Probeda BV
Leiden
Prodeba biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongvolwassenen (0-35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende problematiek
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Engels, Bij cliŽnt thuis, Op school
Kinderpsychologen Noord Holland Noord
Zoekwoorden

Cognitieve Gedragstherapie door VCGT therapeuten, EMDR, PMT, systeemtherapie, ouderbegeleiding, Ambulante thuisbehandeling, individuele therapie, speltherapie, traumabehandeling, inzichtgevende behandeling, oplossingsgerichte therapie, positieve gezondheid, voorkomen schooluitval project, diagnostiek en behandeling voor 0-18 jaar

16-04-2024
Kinderpsychologen Noord Holland Noord
Heerhugowaard
Wij zijn een praktijk voor voor psychologische hulpverlening voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Wij bieden laagdrempelige behandeling en diagnostiek. Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 11.00 tot 14.00 uur.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gender problematiek, Hechting problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Misofonie, Opvoedingsvraagstukken, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Su√Įcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
SO! Trainingsbureau Noord-Holland
Zoekwoorden

Jeugdhulp op maat, eigen en evidence based methodes, groepstraining elke 10 weken, tevens individueel mogelijk, kleinschalig en persoonlijk, expertise in een aanpak voor kinderen jongeren en ouders die werkt. Sociaal cognitieve trainingen, ambulante psychosociale jeugdhulp, specialistische jeugdhulp

16-04-2024
SO! Trainingsbureau Noord-Holland
Heerhugowaard, Alkmaar, Schagen
Psychosociale hulpvragen voor kinderen en jongeren, ouderenbeleiding op maat ambulant en op locatie, assertiviteit, weerbaarheid, emotieregulatie, faalangst- angstklachten, somberheid, enkelvoudige traumas, pestproblematiek, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfbeeld,prikkelverwerkingsvragen.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Dyslexie, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Ook in de weekenden bereikbaar
Praktijk Inkracht
Zoekwoorden

hooggevoeligheid, onzekerheid, rouw, verlies, faalangst, zelfbeeld, scheiding, angst, boosheid, verdriet, piekeren, pesten, buikpijn, hoofdpijn, negatieve gedachtes, gedragsstoornis, stoornis, ambulant, coach, puber, jongeren, meiden, pubercoach, jongerencoach, adhd, autisme, vriendschap, eenzaamheid, stress, vermoeidheid, systemisch, systeem, opstelling, opstellingen, opvoedopstelling, opvoeding.

16-04-2024
Praktijk Inkracht
Heiloo
Mijn praktijk is gespecialiseerd in het begeleiden van meiden vanaf 12 jaar. Ik begeleid jeugdigen waarbij spraken is van sociaal emotionele problematiek, angsten, verdriet, onzekerheid, laag / negatief zelfbeeld, piekeren, negatieve gedachtes, boosheid, pesten, scheidingsproblematiek en rouw.
Kenmerken: 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Misofonie, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Op locatie aanbieder
Samen in Spel
Zoekwoorden

16-04-2024
Samen in Spel
Alkmaar
Samen in Spel is een multidisciplinaire maatschap.Wij bieden onder meer hulp bij een (v)echtscheiding, mediation, gezinsbehandeling voor gezinnen met (complexe) problemen, gezinsbehandeling en hulp voor kinderen en volwassenen met psychische problemen.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Gedragsproblemen, Opvoedingsvraagstukken, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Handelings gerichte diagnostiek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Advies & Training Lokaal 0
Zoekwoorden

Ambulante begeleiding, aanpassingsproblemen, opvoedondersteuning, duurzame begeleiding, gespecialiseerde begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, schooluitval, preventie, nieuwkomersproblematiek.

16-04-2024
Advies & Training Lokaal 0
Heemskerk
Lokaal 0 biedt cultuursensitieve ondersteuning aan nieuwkomers, vluchtelingen jongeren. De aanpak is gericht op jongeren met diverse etnische achtergronden (Afghaans, Eritrees, Irakees, Syrisch, Somalisch). De jeugdcoaches en begeleiders zijn ervaringsdeskundigen, met Afrikaanse, Arabische roots.
Kenmerken: 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Rouw problematiek, Trauma, Dyslexie, Arabisch, Engels, Oekra√Įens, Spaans, Turks, Bij cliŽnt thuis
Lisa, voor ouder en kind
Zoekwoorden

Infant Mental Health, specialist in ouderschap en jonge kind psychologie

16-04-2024
Lisa, voor ouder en kind
Alkmaar
Orthopedagoog, IMH-specialist en EMDR-therapeut (pre verbaal trauma).
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Psychologiepraktijk de Duinkamer
Zoekwoorden

Integraal ambulante jeugdhulp, EMDR, CGT, ACT, mindfulness, oplossingsgerichte therapie, gezinstherapie, systeemtherapie, buitenpsychologie

16-04-2024
Psychologiepraktijk de Duinkamer
Castricum
Psychologieprakijk De Duinkamer biedt specialistische ambulante jeugdhulp / ggz vanuit Castricum. Persoonlijke, laagdrempelige en deskundige hulp op maat. Allround thuis in behandeling (oa CGT, EMDR, systeemtherapie) + diagnostiek, systemisch en outreachend, met als bonus sessies in de buitenlucht.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Misofonie, Opvoedingsvraagstukken, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Handelings gerichte diagnostiek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Bocah Donya BV.
Zoekwoorden

JW/WMO

16-04-2024
Bocah Donya BV.
Heerhugowaard
Bocah Donya is gericht op laagdrempelige interculturele ondersteuning aan :
Kinderen/Jongeren/Gezinnen van vluchtelingen /Statushouders/Nieuwkomers.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Depressie, Eerwraak, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Huwelijksdwang, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Arabisch, Aziatisch, Engels, OekraÔens, Pools, Russisch, Spaans, Turks, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Pienterplus
Zoekwoorden

16-04-2024
Pienterplus
Alkmaar
Orthopedagogische hulpverlening voor ouders, kinderen/ jongeren, scholen en overige netwerken. Gespecialiseerd in (intelligentie)onderzoek en hoogbegaafdheid.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting SIG
Zoekwoorden

VG, verstandelijke beperking, verblijf, wonen, kortverblijf, crisis, autisme, hechtingsproblematiek, ADHD, syndroom, genafwijking, jeugd, jongeren

16-04-2024
Stichting SIG
Beverwijk
De SIG heeft een woonproject, Anneko van der Laanhuis, voor 24 kinderen en jongeren in Wijk aan Zee met grondslag verstandelijke beperking. Zij kunnen ook een stoornis in het autistisch spectrum, hechtingsproblematiek hebben met soms gedragsproblemen. Het `Anneko` biedt deze kwetsbare kinderen/jongeren een warm huis, met 24/7 professionele (opvoedings)ondersteuning. Er wordt nauw samengewerkt met ouders en/of voogd. Waar nodig krijgen bewoners extra individuele begeleiding. Het `Anneko` biedt ook kort verblijf en crisisopvang aan. De SIG beschikt daarnaast ook over een logeerhuis in IJmuiden, voor alle leeftijden met grondslag verstandelijke beperking.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Autismespectrumstoornis - ASS, Gezinshuis, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Lichamelijke beperking, Opvoedingsvraagstukken, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Dyslexie, Bij cliŽnt thuis, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Orthopedagogenpraktijk Athena
Zoekwoorden

ED, dyslexie

16-04-2024
Orthopedagogenpraktijk Athena
Heerhugowaard
Athena is gespecialiseerd in leerproblemen, waaronder diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie.
Kenmerken: Dyslexie, Op locatie aanbieder
Groothand psychotherapie
Zoekwoorden

Individuele psychotherapie, groepstherapie voor pubers/adolescenten, ouderbegeleiding, psychiatrische diagnostiek.

16-04-2024
Groothand psychotherapie
Alkmaar
Groothand Psychotherapie biedt behandeling voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun ouders. Diagnostiek en behandeling kan uitkomst bieden als uw kind vastloopt op bepaalde levensgebieden, zoals op school, thuis en/of met vriendschappen.
Kenmerken: 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gender problematiek, Hechting problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Lichamelijke beperking, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Het Kinderhart
Zoekwoorden

integratieve kindertherapie

16-04-2024
Het Kinderhart
Bergen NH
Het Kinderhart : Kinder Coach Counseling Therapie Training Voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar met bijvoorbeeld Driftbuien, bang zijn, eenzaam voelen, moeilijk vrienden maken, hoofdpijn, buikpijn etc, problemen met emoties, eet of slaapproblemen hebben, echtscheiding van ouders, gepest worden oid
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Hoogbegaafd, Hoog sensitiviteit, Rouw problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Zijn Praktijk voor Speltherapie
Zoekwoorden

16-04-2024
Zijn Praktijk voor Speltherapie
Heerhugowaard
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel wordt gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen.
Kenmerken: Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Rouw problematiek, Trauma
Eigenwijzer Alkmaar
Zoekwoorden

16-04-2024
Eigenwijzer Alkmaar
Alkmaar
Complexe diagnostiek en psychotherapie voor 0-25 jarigen en hun gezin.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eetproblematiek, Gender problematiek, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Stichting Accuraat Begeleid Wonen
Zoekwoorden

Beschermd wonen, Beschut wonen, Kamer training centrum, Crisis opvang, Dagbesteding, Gedragsproblemen, Licht verstandelijke beperking, Autisme, Forensische aanpak en Ambulante begeleiding.

16-04-2024
Stichting Accuraat Begeleid Wonen
Amsterdam
Accuraat wil samenwerken met de cliŽnten, de begeleiding staat naast de cliŽnt en samen wordt er gewerkt aan doelen die de cliŽnt belangrijk vindt. Dit doen we aan de hand van de ďKrachtwerkĒ methodiek. Accuraat werkt op een laagdrempelige en grensverleggende manier.
Kenmerken: Autismespectrumstoornis - ASS, Forensisch, Gender problematiek, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Verslavingsproblematiek, Dyslexie, Bij cliŽnt thuis, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
De Zorgsportschool
Zoekwoorden

Jeugd, WMO, Dagbesteding, Begeleiding individueel, Sport

16-04-2024
De Zorgsportschool
Alkmaar
De Zorgsportschool bestaat uit een groep enthousiaste en ervaren zorgverleners.
Ons doel is om op een sportieve wijze specifieke doelgroepen te voorzien van een dagbesteding en het behalen van persoonlijke doelen.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Op locatie aanbieder
Buro de Beweging VOF
Zoekwoorden

Sensorische Informatieverwerking, SOLK (Psychosomatiek), Ademhalingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Gezinsondersteuning, ASS, Verstandelijke beperking, Dyscalculie, Opvoedondersteuning, Cognitieve gedragstherapie.

16-04-2024
Buro de Beweging VOF
Alkmaar
Buro de Beweging biedt integrale ambulante jeugdzorg aan kinderen, gezinnen en jongeren. Onze orthopedagogen en kinderfysiotherapeuten bekijken beiden vanuit hun eigen expertisegebied welke hulp nodig is om tot beweging te komen in het vastgelopen ontwikkelingsproces.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Hoog sensitiviteit, Dyslexie, Bij cliŽnt thuis
Werk & Begeleiding Noord Holland B.V.
Zoekwoorden

16-04-2024
Werk & Begeleiding Noord Holland B.V.
Amersfoort
Philadelphia biedt ambulante ondersteuning aan gezinnen en/ of ondersteuning aan jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS,
Stichting Inspire Amsterdam
Zoekwoorden

Ambulante hulpverlening en begeleid wonen met forensisch specialisme

16-04-2024
Stichting Inspire Amsterdam
Diemen
Kenmerken: 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Forensisch, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Dyslexie, Arabisch, Turks, Bij cliŽnt thuis, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Stichting House of Life
Zoekwoorden

16-04-2024
Stichting House of Life
Alkmaar
Individueel educatieve begeleiding voor jeugd met psychiatrische problematiek. (Autisme, hoogbegaafdheid, depressie, ADHD, hoogsensitief, autimutilatie, etc)We werken in dagdelen met mogelijke opbouw.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hoogbegaafd, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Op locatie aanbieder
Zorg van Kasteel
Zoekwoorden

16-04-2024
Zorg van Kasteel
Heerhugowaard
Opvoeding door professionele opvoedouders (> 6 maanden) begeleid zelfstandig wonen 16+
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Forensisch, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken,
VeerKrachtig, Praktijk voor Kind en Jeugd
Zoekwoorden

16-04-2024
VeerKrachtig, Praktijk voor Kind en Jeugd
Broek op Langedijk
VeerKrachtig, Praktijk voor Kind en Jeugd houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen en hun ouders. De Praktijk wordt gevoerd door Marjanne Klaassen. Marjanne is Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ.
Er wordt behandeling op maat geboden.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gender problematiek, Hoogbegaafd, Hoog sensitiviteit, Rouw problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Ook in de weekenden bereikbaar, Afspraken mogelijk in het weekend
Inzowijs B.V.
Zoekwoorden

Ambulante begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, begeleiding op de Groep, ADHD, ADD, autisme, verstandelijke beperking, school, thuis, psychiatrische stoornis, lichamelijke beperking, gedragsproblemen, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, schoolse vaardigheden, emotieregulatie

16-04-2024
Inzowijs B.V.
Alkmaar
Inzowijs biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie, op school of in groepsverband.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Engels, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend
Centrum Het Antwoord
Zoekwoorden

16-04-2024
Centrum Het Antwoord
Heerhugowaard
Centrum Het Antwoord is een samenwerkingsverband van orthopedagogen, psychologen, gz-psychologen, orthopedagoog-generalisten en creatief therapeuten. Wij bieden onderzoek en begeleiding bij leerproblemen en sociaal-emotionele problemen aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ook bieden wij onze dienst
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Rouw problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Dyslexie, IQ, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Op school
Praktijk Irene Heim
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie, dramatherapie, speltherapie, EMDR, COMET, systeemtherapie, behandeling, begeleiding, nare gebeurtenissen uit het verleden verwerken, omgaan met angst, fobieen, rouwverwerking, omgaan met de gevolgen van een echtscheiding, gepest worden, woedeaanvallen, destructief gedrag, anti sociaal gedrag, te grote sociale aanpassing, liegen, stelen, gebrek aan concentratie, onzekerheid, eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen, hechtingsproblematiek, nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tanden knarsen, snoepen, schoolziek.

16-04-2024
Praktijk Irene Heim
Alkmaar
Praktijk Irene Heim staat voor het bieden van excellente hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problematiek. Onze hulpverlening is persoonlijk, veilig, laagdrempelig en op maat voor herstel en ter bevordering van de geestelijke gezondheid.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Psychologenpraktijk Eline Biesheuvel B.V.
Zoekwoorden

IMH

16-04-2024
Psychologenpraktijk Eline Biesheuvel B.V.
Alkmaar
Binnen onze praktijklocaties Alkmaar en Heerhugowaard bieden wij met ons enthousiaste team laagdrempelige en hoogwaardige zorg aan voor kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Depressie, Faalangst, Hoog sensitiviteit, Misofonie, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Rouw problematiek, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
KTC Bolsward
Zoekwoorden

Kamertrainingscentrum 15 t/m 23 jaar JW / mbt WMO betreft alleen bij de gemeente Subwest Fryslan

16-04-2024
KTC Bolsward
Bolsward
KTC Bolsward vangt jongeren tussen de 15 en 23 jaar op en ondersteunt en begeleidt ze naar zelfstandige participatie in de samenleving. Dit gebeurt door het creŽren van een gestructureerde omgeving waarin zij zich op sociaal-emotioneel en praktisch gebied kunnen ontwikkelen.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Gedragsproblemen, Engels, Spaans, Turks, Op locatie aanbieder
Bosman GGZ B.V.
Zoekwoorden

Basis GGZ en Specialistische GGZ

16-04-2024
Bosman GGZ B.V.
Castricum
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hechting problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder
Four zorg
Zoekwoorden

16-04-2024
Four zorg
Alkmaar
Fourzorg biedt integrale zorg aan jongeren en volwassenen met complexe meervoudige problematiek.
Wij bieden ondersteuning aan jeugd en volwassenen met:
- Psychische problematiek
- Een verstandelijke beperking
- Verslaving en/of justitieel verleden
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Verslavingsproblematiek, Dyslexie, Bij cliŽnt thuis, Ook in de weekenden bereikbaar
Basic Trust Haarlem
Zoekwoorden

EMDR, Trauma- en hechtingsproblematiek

16-04-2024
Basic Trust Haarlem
Haarlem
Naast de Basic Trust methode zijn wij gespecialiseerd in (neuro) psychodiagnostisch onderzoek, EMDR, cognitieve gedragstherapie en schematherapie.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gender problematiek, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Rouw problematiek, Trauma,
Experience Zorg
Zoekwoorden

16-04-2024
Experience Zorg
Den Helder
Jongeren coaching, gedragstraining, weerbaarheidstraining, Sociale vaardigheidstraining, Agressie Regulatie Training, Ambulante begeleiding, sport en bewegen, psychomotorisch werken
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Bij cliŽnt thuis, Ook in de weekenden bereikbaar
WMK Zorg B.V.
Zoekwoorden

Begeleid wonen, 24-uur begeleiding, Ambulante begeleiding, Licht verstandelijke beperking, Gedragsproblemen, Depressie, Autisme.

16-04-2024
WMK Zorg B.V.
Alkmaar
Wonen met Kansen, de naam behelst wat wij voor onze doelgroep beogen: het benutten van je kansen in een veilige leefomgeving waarbij gewerkt wordt aan zelfredzaamheid. Ons zorgaanbod is gericht op jongeren van 15 t/m 23 jaar met gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking en/of autisme.
Kenmerken: Autismespectrumstoornis - ASS, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Forensisch, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Trauma, Verslavingsproblematiek, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Ook in de weekenden bereikbaar, Afspraken mogelijk in het weekend
Stichting Akwaaba Zorg
Zoekwoorden

Intensieve gezinsbegeleidingē Jeugdhulp op Schoolē Opvoedondersteuning ē Opvoed & Opgroei in twee culturen ē Hechtingsproblematiek ē Gedragsproblematiek ē Psycho sociale educatie

16-04-2024
Stichting Akwaaba Zorg
Alkmaar
Onze cultuur sensitieve en systemische aanpak biedt gezinnen de kans zich fysiek, mentaal en emotioneel optimaal te ontplooien. Dit bereiken wij door het versterken van eigenkracht, zelfredzaamheid, participatie en een constructieve onderlinge samenwerking tussen professionals en gezinnen.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eetproblematiek, Forensisch, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Pleegzorg, Rouw problematiek, Verslavingsproblematiek, Bij cliŽnt thuis
Orthopedagogische Praktijk de Regenboog
Zoekwoorden

Autisme, zelfredzaamheid, later wonen

16-04-2024
Orthopedagogische Praktijk de Regenboog
Krommenie
Wij zijn een orthopedagogische praktijk met en een uiteenlopend aanbod. Wij bieden begeleiding en behandeling voor kinderen en jeugdigen met leer-en/ of gedragsproblemen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 18 jaar. Maar ook jongere kinderen zijn welkom.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hechting problematiek, Verslavingsproblematiek, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Afspraken mogelijk in het weekend
Connect2Care Jeugd B.V.
Zoekwoorden

16-04-2024
Connect2Care Jeugd B.V.
Heerhugowaard
Connect2Care is opgestart met de overtuiging dat de jeugdzorg en jeugd GGZ in Nederland sneller, kwalitatief beter en goedkoper kan. Wij hebben geen tot heel soms een korte wachttijd.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Rouw problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Dyslexie, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Jij & Co Zorg coŲperatie U.A.
Zoekwoorden

specialistisch ambulante hulpverlening

16-04-2024
Jij & Co Zorg coŲperatie U.A.
Amstelveen
Jij&Co is een jeugdzorgcoŲperatie, waar de cliŽnt zelf de professional kiest met wie er samengewerkt wordt en deze direct kan starten met de samenwerking met het gezin en/of de jeugdige.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Bij cliŽnt thuis, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend
Stichting Landzijde
Zoekwoorden

jeugd, ADHD, autisme, verstandelijke beperking, dagbesteding, logeerweekenden

16-04-2024
Stichting Landzijde
Purmerend
Stichting Landzijde kan betekenis hebben voor kinderen en jeugd door dagbesteding, logeren en verschillende vormen van onderwijs of educatie op zorgboerderijen aan te bieden. Echt werk mogen doen en samen leveren leven staan centraal. Er wordt een beroep gedaan op wat iemand goed kan. Dit versterkt
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Hechting problematiek, Op locatie aanbieder
Judith Blaauw Therapie
Zoekwoorden

16-04-2024
Judith Blaauw Therapie
Spierdijk
Aanbieder theraplay. Ouder-kind relatie therapie ter bevordering van de veilige hechting dmv spel. Specialistatie: hechting en gedrgs- en ontwikkelingsproblemen gestoeld op een onveilige/verminderde veilige basis. Ook aanbieder van Creatieve therapie beeldend.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder
KW De Klimop
Zoekwoorden

Jeugdwet 6 t/m 18 jaar. WMO 18 t/m 25 jaar. Crisishulp tot 18 jaar. Thuisplus/ambulant vanaf 25 jaar.

16-04-2024
KW De Klimop
Den Helder
De Klimop staat voor kinderen en jong volwassenen die geandiceerd zijn met een psychische kwetsbaarheid binnen de jeugdwet, WMO of WLZ. De Klimop biedt kleinschalig verblijf met zo nodig 24 uurs zorg, begeleiding of behandeling als de directe omgeving onvoldoende antwoord kan bieden.
Kenmerken:
Het Talenten-Huis B.V.
Zoekwoorden

Jeugdhulp langdurig verblijf, behandeling, ADHD, autisme, hechtingsproblematiek, trauma

15-04-2024
Het Talenten-Huis B.V.
Enkhuizen
Het Talentenhuis biedt langdurig verblijf, 24-uurs begeleiding aan jongeren van 12 tot 18 jaar, gefinancierd op basis van de Jeugdwet. Samen met andere jongeren woon je in een groot huis. Je beschikt over een eigen kamer met wastafel, bed en bureau. Gezamenlijk eten we en doen we sportactiviteiten.
Kenmerken: 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Ook in de weekenden bereikbaar
De Hoofdtrainer B.V.
Zoekwoorden

Sociale vaardigheden, agressie regulatie, omgaan met emoties, conflicthantering, delictgedrag, risicovolle vrienden, multi probleem, ouderbegeleiding, systeemgesprekken, training.

15-04-2024
De Hoofdtrainer B.V.
Zwaagdijk - West
De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies gericht op het vergroten van sociale en cognitieve vaardigheden. Wij trainen jongeren en jongvolwassenen (+/_ 8 tm 27 jaar) die door een tekort aan vaardigheden vastlopen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Forensisch, Dyslexie, Bij cliŽnt thuis
TrainID Blue
Zoekwoorden

15-04-2024
TrainID Blue
Heiloo
TrainID is een psychologische praktijk voor zowel kinderen als volwassen.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Leestensch Hof VOF
Zoekwoorden

Dagbesteding, logeeropvang, thuisblijvers/Zorg-Onderwijs programma, individuele begeleiding, ouderbegeleiding

15-04-2024
Leestensch Hof VOF
Wervershoof
Leestensch Hof biedt dagbesteding, logeeropvang en een zorg/onderwijsprogramma aan jeugd/ jong volwassenen vanuit de veilige en
prettige omgeving van de boerderij.
Kenmerken: 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Dyslexie, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
William Schrikker Gezinsvormen
Zoekwoorden

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicaps, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB,

15-04-2024
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35+ gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
Kenmerken: 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Foetaal Alcohol Syndroom - FAS, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Opvoedingsvraagstukken, Pleegzorg, Bij cliŽnt thuis
FIVE2CONNECT
Zoekwoorden

Advies, Angst, LVB, Hoogbegaafd, Forensische jeugdhulp, Orthopedagogiek, Forensische orthopedagogiek

14-04-2024
FIVE2CONNECT
Amsterdam
FIVE2CONNECT is een dynamisch team met jarenlange werkervaring binnen het (speciaal) onderwijs, de specialistische GGZ, de (gesloten) jeugdzorg en het wijkgericht werken. Vanwege de diversiteit in onze groep en door onze functiemix, kunnen wij een brede doelgroep bedienen.
Kenmerken: ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Forensisch, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Rouw problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder