Beschikbaarheidswijzer
Friesland  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Hoogspecialistische Jeugdhulp
Ernstige Dyslexie
Crisishulp
Pleegzorg

 

U heeft gezocht op: FrieslandStichting Verslavingszorg Noord Nederland
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp - GGz Gezondheidszorg JGGz

17-05-2022
Stichting Verslavingszorg Noord Nederland
Groningen
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zet zich binnen het Jeugdhulplandschap in voor jeugdigen tot 24 jaar die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving.
Niet actief in:
Kijk Vooruit
Zorg labels

17-05-2022
Kijk Vooruit
Gorredijk
Specialist in ASS en LVB.
Kijk Vooruit biedt muzisch agogogisch begeleiding op maat. Flexibel in te zetten daar waar de hulp vraag is.
Aanbod: Schoolbegeleiding, individuele begeleiding, gezinsbegeleiding (systemisch) en psycho-educatie voor ASS
Niet actief in:
Leev Basic B.V.
Zorg labels

Jeugdzorg, opvoed- en opgroei problematiek, enkel- en meervoudige problematiek, preventief

17-05-2022
Leev Basic B.V.
Eindhoven
``Minder praten, meer doen.`` Back to Basic biedt intensieve ambulante hulpverlening in de vorm van leer- en ervaringstrajecten voor jongeren en gezinnen. Een traject bestaat uit een combinatie van meerdaagse bijeenkomsten buitenhuis en intensive thuisbegeleiding.
Niet actief in:
De Buurderij Balloo
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

17-05-2022
De Buurderij Balloo
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 15 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
William Schrikker Stichting Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, handicap, hechting, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB

16-05-2022
William Schrikker Stichting Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 25 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
Niet actief in:
Team050
Zorg labels

Ambulante begeleiding; begeleiding ter voorkoming van thuiszitters; praktische ondersteuning zo thuis mogelijk; ontlasten van de gezinssituatie;

16-05-2022
Team050
Groningen
Bij Team050 bieden we laagdrempelige, doelgerichte begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags-, omgevings- en/of ontwikkelingsproblematiek, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op diverse leefgebieden zoals (sociale) zelfredzaamheid, school, werk en/of psychische gezondheid.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Zorg labels

Kort verblijf met ASS; Maatwerk jeugd; Specifieke opvoedondersteuning en Psycho-educatie bij autisme spectrum problematiek

16-05-2022
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Harlingen
Specialistische hulpverlening bij Autisme Spectrum problematiek.
Hulp bij passend onderwijs;
Specifieke opvoedondersteuning;
Specialistische Individuele begeleiding jeugd en volwassenen;
Logeerweekeinden vanaf 12 jaar;
Psycho-educatie en training 'van BASIS naar BRUG'
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Schiermonnikoog, Ooststellingwerf, Weststellingwerf
In-Menz
Zorg labels

Systemisch, Beeldende vaktherapie, jongenscoaching, Scheiding/ complexe scheiding, Schip aanpak, Opvoedondersteuning, diagnostiek (Handelingsgerichte), schoolse vraagstukken, Pesten

15-05-2022
In-Menz
Sneek
Specialististische jeugdhulp
Jeugd
Beeldend
Jongenscoaching
Speltherapie/dramatherapie
Systemisch
Scheiding/complexe scheiding
Relatie problematiek
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Praktijk Parachute
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp; Ouderbegeleiding; CGT; ACT; Weerbaarheidtraining; Ondersteuning bij gedrag- en ontwikkelingsproblematiek; ASS/ AD(H)D

15-05-2022
Praktijk Parachute
Heerenveen
Praktijk voor Kindertherapie , Ouder coaching en Weerbaarheid trainingen.
Specialistische jeugdhulp beschikbaar voor kinderen/ jongeren tussen 4-23 jaar.
Ook wanneer er sprake is van ontwikkelingsstoornissen (ASS,ADHD, MCDD..) en/ of een LVB.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

WMO, Jeugdhulp, WLZ, forensisch

13-05-2022
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
ZWOLLE
Wij bieden beschermd wonen, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, ambulante begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, arbeidsreintegratie en buurtwerk voor mensen met vaak meerdere problemen.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
To Solve integratieve kinder- en jeugdtherapie
Zorg labels

13-05-2022
To Solve integratieve kinder- en jeugdtherapie
Nes (Ameland)
toSolve is de praktijk voor integratieve kinder- en jeugdtherapie van Marjolijn Besterveld, gevestigd in Nes, Ameland. Tevens verzorgt toSolve sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Zorg labels

13-05-2022
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Leeuwarden
Niet actief in:
Stichting Community Support
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

13-05-2022
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
Niet actief in:
Interrupsie B.V.
Zorg labels

Oplossingsgericht en systeemgericht: rouw en verlies / trauma (-gerelateerd) / opvoedingsondersteuning (aan huis) / zingeving / coaching

12-05-2022
Interrupsie B.V.
Leeuwarden
- Oplossingsgericht Rouw- en verliesbegeleiding (systemisch en individueel. Ook traumagerelateerd).
- KIES-coaching groep/individueel
- Opvoedingsondersteuning (aan Huis)

Niet actief in:
Praktijk BINT
Zorg labels

12-05-2022
Praktijk BINT
Leeuwarden
Niet actief in:
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Zorg labels

12-05-2022
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Joure
Therapeuticum Joure biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s).
Niet actief in:
Jemalupe
Zorg labels

12-05-2022
Jemalupe
De Wilp
Bij Jemalupe bieden wij voor kinderen en jongeren logeren, wonen of dagbesteding. De zorg wordt geboden op een zorgboerderij met een team van 7 begeleiders grotendeels met SKJ registratie.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting Siriz
Zorg labels

12-05-2022
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Psychologisch Centrum B.V.
Zorg labels

12-05-2022
Psychologisch Centrum B.V.
Leeuwarden
Niet actief in:
Psychologenpraktijk Drachten
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp - jeugd ggz (vrijgevestigd)

12-05-2022
Psychologenpraktijk Drachten
Drachten
De Psychologenpraktijk Drachten biedt psychologische zorg voor kinderen, jeugdigen ťn volwassenen. Wanneer u bij ons in zorg wordt genomen, is uw ondersteuningsbehoefte leidend. We maken samen een plan op maat. Er wordt met u en/of uw kind bepaald welke resultaten behaald zouden moeten worden.
Niet actief in:
Lifemaster B.V.
Zorg labels

ASS, AD(H)D, LVB, educatieve dagbesteding, ontwikkelingsgericht dagbesteding, voortijdig schoolverlaters, thuiszitters, beeldende therapie, coaching, counseling,

11-05-2022
Lifemaster B.V.
Leeuwarden
Lifemaster biedt vanuit vier locaties in Leeuwarden routes dagbesteding, dagstructuur, begeleiding, werkervaring, participatie, re-integratie en activering op maat voor jongeren vanaf 15 jaar.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Speltherapie Friesland
Zorg labels

ouder-kind speltherapie, vroegkinderlijk trauma

11-05-2022
Speltherapie Friesland
Heerenveen
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Het is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Zorg labels

Diagnostiek Behandeling Behandeling specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Non-verbale therapie Problematiek rondom scheiding

11-05-2022
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Roden
Gespecialiseerd in Jeugdhulp WMO Systeemgericht werken

Werkzaam in heel Friesland
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
CIGGZ B.V. In de Bres
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp - Jeugd GGZ

11-05-2022
CIGGZ B.V. In de Bres
Drachten
In de Bres is een christelijke GGZ-instelling voor kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen, gespecialiseerd in jeugdzorg, basis GGZ en specialistische GGZ. Wij zijn een professionele, betrouwbare partner die jouw cliŽnt op weg helpt naar herstel.
Niet actief in:
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

11-05-2022
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
Niet actief in:
Adrem Zorggroep
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, Ambulante gezinsinterventies, IAG, Mediation, FF en jongerencoaching

11-05-2022
Adrem Zorggroep
Drachten
Adrem Zorggroep is een frisse wind in het zorglandschap in Friesland. Samen met het gezin, in de eigen omgeving wordt de behandeling vormgegeven. We werken vanuit gestelde, haalbare doelen en hulpvragen door de cliŽnt geformuleerd. We zijn bereikbaar en betrouwbaar en staan naast het gezin.
Niet actief in: Ameland, Harlingen, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Zorg labels

Dyslexiezorg, dyslexieonderzoek, dyslexiebehandelingen, dyscalculie onderzoek en behandeling, spelling- en begrijpend lezen cursussen, trainingen onderwijs

11-05-2022
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Leeuwarden
Het RID staat voor de beste diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie, door heel Nederland. Wij streven naar de beste kansen voor iedereen en maken de weg vrij voor talent.
Niet actief in:
Zwat Werkplaats B.V.
Zorg labels

Dagbesteding met techniek, Behandeling, Ambulante Begeleiding, Therapie, Wonen en Logeren, Zorg Helpdesk, Inloopspreekuur

11-05-2022
Zwat Werkplaats B.V.
Drachten
Zwat is een zorginstelling die in een bondgenootschap samenwerkt voor brede dienstverlening op veel locaties en voor een brede doelgroep. Bel gerust!
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
MEE Noord
Zorg labels

Kinderen en jongeren met en zonder beperking zoals LVB, ASS, NAH. Ouders met of zonder beperking zoals LVB, ASS, NAH. Kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling.

10-05-2022
MEE Noord
Leeuwarden
MEE Friesland staat voor MEEdoen mogelijk maken. Samen zoeken we naar oplossingen op alle mogelijke (levens-)
gebieden, denk daarbij aan opvoeding, onderwijs, werk, dagbesteding, wonen, en/of seksualiteit. Wij ondersteunen en begeleiden mensen van alle leeftijden. We werken graag met beelden.
Niet actief in:
SpatiePlus B.V.
Zorg labels

Jeugdwet & Wmo

10-05-2022
SpatiePlus B.V.
Heerenveen
Voor jongeren van 14 tot 18 jaar (eventueel verlengde Jeugd) die tijdelijk niet meer thuis of in een andere gezinsvorm kunnen wonen bieden wij een beschermde woonomgeving. Zowel voor complexere problematiek als wel voor kamertraining in zelfstandige setting.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zorg labels

10-05-2022
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stukje Bij Beetje Jongeren B.V.
Zorg labels

Ontwikkelingsstoornis, afwijkend sociaal gedrag, sociale kwetsbaarheid, psychische kwetsbaarheid, jeugdhulp, gedragsproblematiek, Jeugdwet, WLZ, Wmo.

10-05-2022
Stukje Bij Beetje Jongeren B.V.
Heerenveen
Stukje bij Beetje biedt dagbesteding in het voormalig Kantongerecht in Heerenveen met een kleinschalig en creatief karakter. Ook bieden wij individuele (ambulante) begeleiding in de thuissituatie en zorg op maat voor kinderen/jongeren in de regio Heerenveen.
Niet actief in:
Zorg Intens BV
Zorg labels

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

10-05-2022
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Soarch Ynset B.V.
Zorg labels

10-05-2022
Soarch Ynset B.V.
Heerenveen
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Helios praktijk voor beeldende therapie
Zorg labels

10-05-2022
Helios praktijk voor beeldende therapie
Drachten
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Pi-groep Zorg B.V.
Zorg labels

09-05-2022
Pi-groep Zorg B.V.
Drachten
De Pi-groep is een maatschappelijke organisatie voor de geestelijke gezondheid en integratie voor mensen met een psychische aandoening. Wij bieden thuisbegeleiding, dagbesteding en beschermd wonen vanuit de Wmo, GGZ-behandeling en Jeugdhulp in Friesland, Drenthe, Groningen en Flevoland.
Niet actief in:
Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Zorg labels

09-05-2022
Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Drachten
Het Jonx Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een Autismespectrumstoornis (ASS), hun familie en andere naasten.
Niet actief in:
Stichting ELEOS
Zorg labels

09-05-2022
Stichting ELEOS
Zwolle
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting BEZINN
Zorg labels

09-05-2022
Stichting BEZINN
Assen
Niet actief in:
Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij
Zorg labels

Dagopvang, Dagbesteding, Logeren, SBO

09-05-2022
Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij
Fochteloo
Dagbesteding (max 7 dd. p/w) voor jeugdigen waar geen passend school aanbod voor is
Logeren voor jeugdigen met een beperking/gedragsproblematiek/moeilijke thuissituatie.
Specialistisch Buitenschoolse Opvang voor jeugdigen die niet naar reguliere BSO kunnen (1 ŗ 2 dd p/w)
Niet actief in: Ameland, Harlingen, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Fier
Zorg labels

Jeugd-GGZ, complex trauma, Intensieve trauma behandeling, diagnostiek, diagnostiek bij trauma, conflictscheiding, scheidingsproblematiek, hechtingsproblematiek, kindermishandeling, klachten na seksueel misbruik, eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, mensenhandel, loverboyproblematiek, vroegkinderlijke traumatisering, hechtingsproblematiek, systeemtherapie, EMDR, CGT, Klinische opname, Jeugdhulp voor asielzoekers en statushouders

09-05-2022
Fier
Leeuwarden
Fier biedt ambulante hulp, behandeling, opvang & klinische behandeling voor slachtoffers(+ plegers) van geweld in afhankelijkheidsrelaties + gezin CliŽnten hebben te maken met trauma, seksueel- en huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, conflictscheidingen
Niet actief in:
Gezins en kindercoaching Friesland
Zorg labels

Rouw & Verlies, Kanker in het gezin

06-05-2022
Gezins en kindercoaching Friesland
Sneek
Gezins en kindercoaching Friesland biedt begeleiding aan kinderen en hun ouders/verzorgers op alle gebieden waar van rouw & verlies een rol speelt.
Met als specialisatie: kinderen in een gezin dat geraakt is door kanker of andere levensbedreigende ziekte en kinderen in een gezin in/na scheiding.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Psychotherapie Jeugd Drachten
Zorg labels

GGZ, jeugdhulp, ouder-kind relatie, IMH

06-05-2022
Psychotherapie Jeugd Drachten
Drachten
Wij zijn een maatschap van drie ervaren psychotherapeuten, gespecialiseerd in kinder- en jeugd. Wij zijn met diverse andere praktijken gevestigd in een voormalig dienstencentrum, naast het van Haersmapark, centraal in Drachten.
Niet actief in:
JA Opvoedadvies
Zorg labels

Opvoedingsondersteuning, opvoedingsadvies, Video Home training, Systeemtherapie, Muziektherapie, Competentiegericht, IAG

06-05-2022
JA Opvoedadvies
Sneek
JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Kennis in Kracht B.V.
Zorg labels

06-05-2022
Kennis in Kracht B.V.
Leeuwarden
Niet actief in:
Dag- en Zorgboerderij Jeltehof
Zorg labels

05-05-2022
Dag- en Zorgboerderij Jeltehof
Hommerts
Onze Jeltehof biedt dagbesteding aan ouderen en jeugdigen
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Psychologenpraktijk De Vaart
Zorg labels

04-05-2022
Psychologenpraktijk De Vaart
Assen
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
ZO!-Zorgoplossingen
Zorg labels

Diagnostiek & behandeling bij Problematische Gehechtheid, Adoptie gerelateerde problemen, FASD, complexe ASS, syndromale beelden. Therapeutisch opvoeden, trauma behandeling, EMDR, kindertherapie, MBT-K, ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, IAG, cognitieve functie trainingen, autisme coaching, vaardigheidstraining, medicatietherapie, schoolondersteuning.

04-05-2022
ZO!-Zorgoplossingen
Leeuwarden
Naast algemene zorgvragen rond gedrag en angst, zijn wij gespecialiseerd in Problematische Gehechtheid, complexe ASS, adoptie, FASD en syndromale beelden. Met een mix van diagnostiek, behandeling, gezinsbehandeling, ouderbegeleiding, Therapeutisch Opvoeden, training en schoolondersteuning.
Niet actief in:
Pento
Zorg labels

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

04-05-2022
Pento
Leeuwarden
Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen.
Niet actief in:
Praktijk de Switch
Zorg labels

03-05-2022
Praktijk de Switch
Harlingen
Praktijk de Switch zorgt ervoor dat jongeren en ouders weer regie kunnen pakken over hun angsten, blokkades en traumaís.
Niet actief in: