Beschikbaarheidswijzer
Friesland
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zeeland
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Hoogspecialistische Jeugdhulp
Ernstig Enkelvoudige Dyslexie
Crisishulp
Pleegzorg

 

U heeft gezocht op: FrieslandInterrupsie B.V.
Zorg labels

Oplossingsgericht en systeemgericht: rouw en verlies / trauma (-gerelateerd) / opvoedingsondersteuning (aan huis) / zingeving / coaching

07-12-2021
Interrupsie B.V.
Leeuwarden
- Oplossingsgericht Rouw- en verliesbegeleiding (systemisch en individueel. Ook traumagerelateerd).
- KIES-coaching groep/individueel
- Opvoedingsondersteuning (aan Huis)

Niet actief in:
Kijk Vooruit
Zorg labels

07-12-2021
Kijk Vooruit
Gorredijk
Specialist in ASS en LVB.
Kijk Vooruit biedt praktische begeleiding op maat. Flexibel in te zetten daar waar de hulp vraag is. (op locatie van de hulpvraag en tijdstip van de hulpvraag).
Aanbod: Schoolbegeleiding, individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en psycho-educatie voor ASS
Niet actief in:
Paard- en dagbesteding centrum BŻtenķt
Zorg labels

Begeleiding Groep, Begeleiding Individueel, Opvang thuiszitters, Paarden coaching

07-12-2021
Paard- en dagbesteding centrum BŻtenķt
Oentsjerk
Niet actief in: Ameland, Harlingen, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf
Stichting Maatklas
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, (zeer) intensieve ondersteuningsbehoefte, inclusie, ontwikkelingsstimulering, geschikt voor EMB (ernstige meervoudige beperking),

07-12-2021
Stichting Maatklas
Sneek
Een kleine klas in Heerenveen voor de ontwikkelingsstimulering van kinderen van 3-13 jaar met een (ernstige) handicap. Open van maandag tot en met vrijdag 8:30 - 14:00 (+ mogelijkheden verlenging). Hoge begeleidingszwaarte van 2 begeleiders op 3 leerlingen. Inclusieve setting met max 6 leerlingen.
Niet actief in:
Adrem Zorggroep BV
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, Ambulante gezinsinterventies, IAG, Mediation, FF en jongerencoaching

07-12-2021
Adrem Zorggroep BV
Drachten
Adrem Zorggroep is een frisse wind in het zorglandschap in Friesland. Samen met het gezin, in de eigen omgeving wordt de behandeling vormgegeven. We werken vanuit gestelde, haalbare doelen en hulpvragen door de cliŽnt geformuleerd. We zijn bereikbaar en betrouwbaar en staan naast het gezin.
Niet actief in: Ameland, Harlingen, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke
Stichting Bissy4kids
Zorg labels

07-12-2021
Stichting Bissy4kids
Tytsjerk
ĎDit vreemde huis met vreemde geluiden, vreemde mensen en een leven zo anders dan waar je vandaan komt. We verwelkomen je hier, in ons huis, in ons hart en zorgen voor jou totdat we geen vreemden meer zijn, maar liefdevol naast je mogen staan.'

Bissy4kids biedt vierentwintig uur zorg.
Niet actief in:
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Zorg labels

07-12-2021
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Roden
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Gezinshuis Gaakeer
Zorg labels

07-12-2021
Gezinshuis Gaakeer
Kraggenburg
Niet actief in:
De Buurderij Balloo
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Zelfstandigheidstraining,

07-12-2021
De Buurderij Balloo
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 15 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Gezinshuis Jedidja
Zorg labels

06-12-2021
Gezinshuis Jedidja
Buitenpost
Niet actief in:
Jeugdhulp Friesland
Zorg labels

IAG, PMTO, MDFT, MST, MST-CAN, VHT, PEL, Jeugdcoach, Gezinscoach, Samen Sterk met School, Kenniscentrum kind en echtscheiding, Behandelexpertise centrum jonge kind 0-7, vertrektraining, jeugdcoach, pleegzorg, gezinshuizen, jeugdzorg Plus, verblijf met behandeling, Spoed4Jeugd

06-12-2021
Jeugdhulp Friesland
Leeuwarden
Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren van 0-18+ jaar en hun gezin/netwerk.
Niet actief in:
Stichting Elker
Zorg labels

Ambulante Jeugdhulp, ResidentiŽle Jeugdhulp

06-12-2021
Stichting Elker
Groningen
Elker Jeugdhulp & onderwijs helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-,
onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp.
Niet actief in:
Praktijk Andersopvoeden
Zorg labels

GGZ, jeugdzorg, behandeling, begeleiding en systemisch werken.

06-12-2021
Praktijk Andersopvoeden
Rotsterhaule
Behandeling van nare gebeurtenissen/ angsten vanaf 0 jaar. En ouderbegeleiding d.m.v.Hechtingsgerichte systeemtherapie.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Horizon Begeleiding BV
Zorg labels

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, Individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, CGT, educatieve dagbesteding en DOA, specialist voortijdig schooluitval.

06-12-2021
Horizon Begeleiding BV
Groningen
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland en Drenthe met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting Cerato
Zorg labels

06-12-2021
Stichting Cerato
Drachten
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zorg labels

06-12-2021
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
OCRN
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, Jeugd GGZ

06-12-2021
OCRN
Groningen
OCRN biedt Kinder - & Jeugd GGZ in Noord-Nederland.
Niet actief in:
Subrosa
Zorg labels

06-12-2021
Subrosa
Westerbroek
Niet actief in:
Kleinschalige zorgpraktijk ULCO
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, individuele begeleiding, ouderbegeleiding, gezinsinterventies (ambulant of op locatie), systeemtherapie, beeldende therapie, dramatherapie, EMDR, PMT en kinder-PMT. Zorg-onderwijsarrangementen. Diagnostiek. WMO begeleiding (ambulant of op locatie), levensloopbegeleiding

06-12-2021
Kleinschalige zorgpraktijk ULCO
Sumar
Zorgpraktijk ULCO is een praktijk met vrijgevestigde zorgverleners voor jongeren en ouders met zorgvragen rondom autisme, ADHD, ADD of gezinsproblemen. Samen zoeken we naar een passende oplossing met de jongere zelf, zijn of haar ouders en het onderwijs.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Zorg labels

06-12-2021
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Nunspeet
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting De Kern
Zorg labels

06-12-2021
Stichting De Kern
Sneek
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Scauting Coaching & Detachering B.V.
Zorg labels

Individuele ondersteuning, Groepsbegeleiding, Jobcoaching, Diagnostiek & Behandeling, Ondersteuning bij Onderwijs

06-12-2021
Scauting Coaching & Detachering B.V.
Hoogeveen
AutismeScauting ondersteunt normaal-begaafde tot hoogbegaafde mensen met autisme in wonen, werken en leren
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Praktijk BINT
Zorg labels

06-12-2021
Praktijk BINT
Leeuwarden
Niet actief in:
Kernvisie methode
Zorg labels

AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid

06-12-2021
Kernvisie methode
Ede
Kernvisie methode helpt jeugdigen van 7 tot 18 jaar, die sociaal-emotionele problemen ontwikkelen zoals; belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld, faalangst, concentratieproblemen, met buikpijn naar school en thuiszitten. Labels als AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Old Skool+ (Keiwerkt B.V.)
Zorg labels

06-12-2021
Old Skool+ (Keiwerkt B.V.)
Wolvega
Old Skool+ biedt specialistische dagopvang voor jeugdigen met een zorgvraag.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
KeuningsHof BV
Zorg labels

06-12-2021
KeuningsHof BV
De Wilp
Zorgboerderij KeuningsHof is gelegen in de Wilp (GN). Wij bieden wonen, logeerweekenden, midweken in vakanties, dagbesteding door de week en in het weekend, individuele begeleiding.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting De Zijlen
Zorg labels

LVG, MVB, EMB, EVB, verstandelijke beperking

06-12-2021
Stichting De Zijlen
Tolbert
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Quatrebras Gezinsgericht Wonen
Zorg labels

06-12-2021
Quatrebras Gezinsgericht Wonen
Noardburgum
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Praktijk De Toverlantaarn
Zorg labels

05-12-2021
Praktijk De Toverlantaarn
Groningen
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Slimmerik
Zorg labels

ASS (Autisme Spectrum Stoornis)/ IAG/ Licentiehouder Geef me de 5/ systemisch/ ambulante ouder- en of individuele ondersteuning/ maatjesgroepen/ diagnostiek & behandeling/ gezinsondersteuning/ naschoolse en thuiszitters ondersteuning/

05-12-2021
Slimmerik
Leeuwarden
Slimmerik biedt in Friesland specialistische jeugdhulp bij kinderen en jongeren tot 18 jaar met een diagnose ASS (autisme spectrum stoornis) of kenmerken hiervan en eventuele bijkomende diagnoses. Slimmerik is officieel licentiehouder van de wetenschappelijke onderbouwde methodiek Geef me de 5.
Niet actief in:
Zorg Intens BV
Zorg labels

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

05-12-2021
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Onderwijs Zorg Centrum Cascade
Zorg labels

05-12-2021
Onderwijs Zorg Centrum Cascade
Emmeloord
Onderwijs Zorg Centrum Cascade stimuleert persoonlijke en cognitieve ontwikkeling bij kinderen, jongeren en volwassenen met leer- en gedragsproblemen zodat zij hun problemen overwinnen of er beter mee om kunnen gaan. Met als gevolg dat zij zich beter voelen in de thuis-,leer- en werkomgeving.
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Harlingen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslan, Opsterland, Smallingerland, Schiermonnikoog, Sudwest-Fryslan, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Heerenveen, Ooststellingwerf
Zorgboerderij Buitenrust
Zorg labels

05-12-2021
Zorgboerderij Buitenrust
Gytsjerk
Niet actief in: Ameland, Dantumadiel, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Heerenveen
Stichting Alliade (Reik)
Zorg labels

verstandelijke beperking, LVB, gedragsproblematiek, ernstig meervoudige problematiek, Hoogspecialistische jeugdhulp, Crisis, Spoed4Jeugd, Verblijf, Meeleefgezinnen, 12 min problematiek, KDC, WLZ, Jeugdwet, diagnostiek, therapie, PMT,

04-12-2021
Stichting Alliade (Reik)
Heerenveen
Zorggroep Alliade bestaat uit organisaties die persoonlijke, deskundige en vernieuwende zorg, ondersteuning en behandeling bieden. Wij zijn er voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij.
Niet actief in:
KTC Bolsward B.V.
Zorg labels

Kamertrainingscentrum. 15 t/m 23 jaar JW/ mbt WMO betreft alleen bij de gemeente Subwest Fryslan

03-12-2021
KTC Bolsward B.V.
Bolsward
KTC Bolsward vangt jongeren tussen de 15 en 23 jaar op en ondersteunt en begeleidt ze naar zelfstandige participatie in de samenleving. Dit gebeurt door het creŽren van een gestructureerde omgeving waarin zij zich op sociaal-emotioneel en praktisch gebied kunnen ontwikkelen.
Niet actief in:
Speltherapie Friesland
Zorg labels

ouder-kind speltherapie, vroegkinderlijk trauma

03-12-2021
Speltherapie Friesland
Heerenveen
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Het is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Gezinspraktijk De Kast
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp: Complexe Scheidingen, Samengestelde Gezinnen, Autisme & Gezinsrelaties

03-12-2021
Gezinspraktijk De Kast
Wolvega
Gezinspraktijk De Kast biedt specialistische Jeugdhulp aan gezinnen:
- in of na een complexe scheiding.
- die samengesteld zijn en waar er onrust is over wie welke positie heeft
- waar de relaties binnen het gezin verstoord geraakt zijn doordat er Autisme in het spel is
Niet actief in:
HBPunt
Zorg labels

03-12-2021
HBPunt
Akkrum
HBpunt is een gecontracteerde zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulp in Friesland en een samenwerking tussen zelfstandige aanbieders, die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Wij bieden hulp aan het kind en de ouder(s).Met als doel dat het hele gezin hiervan profiteert!
Niet actief in:
Praktijk Yinnar
Zorg labels

ē Faalangst en andere angstklachten ē Gepest zijn of worden ē ADHD/PDDnos ē Problemen rondom scheiding ē Geen nee kunnen zeggen, gebrek aan zelfvertrouwen ē Burnout ē Depressiviteit ē Gezinsproblemen

03-12-2021
Praktijk Yinnar
Leeuwarden
De behandeling moet aansluiten bij wie de jongere als unieke persoon is. Is het een doener of een prater en wat heeft de jongere nodig; wat zijn de behoeften. De basis werkwijze is:
Werken in het hier en nu, de cliŽnt volgen, structureren, gericht op acceptatie en verwerking, nieuw gedrag oefenen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Team050
Zorg labels

03-12-2021
Team050
Groningen
Team050 biedt laagdrempelige, doelgerichte begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags-, omgevings- en/of ontwikkelingsproblematiek, zodat dat zij zich kunnen ontwikkelen op leefgebieden als (sociale) zelfredzaamheid, school, werk en/of psychische gezondheid.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Timpaan Onderwijs B.V.
Zorg labels

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

03-12-2021
Timpaan Onderwijs B.V.
Gorredijk
Vanuit Timpaan Onderwijs BV richten wij ons op optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dit doen wij middels diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen en training van professionals.
Niet actief in:
Gezins en kindercoaching Friesland
Zorg labels

Rouw & Verlies, Kanker in het gezin

03-12-2021
Gezins en kindercoaching Friesland
Sneek
Gezins en kindercoaching Friesland biedt begeleiding aan kinderen en hun ouders/verzorgers op alle gebieden waar van rouw & verlies een rol speelt.
Met als specialisatie: kinderen in een gezin dat geraakt is door kanker of andere levensbedreigende ziekte en kinderen in een gezin in/na scheiding.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
LEF! Friesland
Zorg labels

03-12-2021
LEF! Friesland
Sneek
Laagdrempelige jeugdhulpverlening voor kinderen en jongeren van 8-18 jaar die vastlopen op school, thuis, in situaties of relaties.
Niet actief in:
Kwaliteitsrijke Zorg
Zorg labels

03-12-2021
Kwaliteitsrijke Zorg
Rutten
Kwaliteitsrijke Zorg is een organisatie die hulp biedt aan jeugdigen met een complexe zorgvraag.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
reBUILD Coaching
Zorg labels

adoptie, beperking, ambulant, gezinscoaching, financiŽn, werk, opleiding, verslaving

03-12-2021
reBUILD Coaching
Drachten
Wij bieden ambulante begeleiding aan jongeren en gezinnen die een enkelvoudige of complexe hulpvraag hebben op het gebied van opvoeden, werken, financiŽn, opleiding, beperking, rouw of adoptie. Ook als je een GGZ-traject hebt afgerond en dat wil toepassen in je eigen leven, zijn wij beschikbaar.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
V.O.F. Ut fan HŻs
Zorg labels

Visie Het allerbeste uit ieder persoon te halen, ongeacht complexiteit, zorgbehoefte. Missie De best passende professionele verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden.

03-12-2021
V.O.F. Ut fan HŻs
Rinsumageast
Wij bieden wonen, dagbesteding en logeeropvang aan kinderen en ((jong) volwassenen met een matige of ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Specialistische jeugdhulp beschikbaar voor kinderen/jongeren vanaf SEO baby, peuter, kleuter.
Er wordt niet gekeken naar de kalenderleeftijd.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Bureau Trinitas B.V.
Zorg labels

03-12-2021
Bureau Trinitas B.V.
Sneek
Niet actief in:
Mereo
Zorg labels

03-12-2021
Mereo
Groningen
Niet actief in:
Begeleid wonen Te Plak
Zorg labels

03-12-2021
Begeleid wonen Te Plak
Damw‚ld
Te Plak is een kleinschalige woonvorm voor maximaal 5 bewoners (gezinssituatie), voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij bieden een warm thuis voor maximaal 5 bewoners in een ruim en rustig gelegen woonboerderij in het centrum van Damw‚ld.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Rouwpraktijk Jessica Verbeek
Zorg labels

Rouw, Verlies, Rouwbegeleiding, levend verlies, overlijden, echtscheiding en rouw, kinderen met een beperking, ouders met een beperking, Brusjes, Gezinnen met een ernstig zieke ouder. Jong ouderverlies.

03-12-2021
Rouwpraktijk Jessica Verbeek
Grou
Op een liefdevolle manier aandacht geven aan het verdriet doordat er een verlies is geleden. RJV loopt een stukje met je mee in Het land van Rouw en geeft inzichten, psycho-educatie en dmv gesprek of creatieve werkvormen mag je Op Verhaal Komen.
Niet actief in: