Beschikbaarheidswijzer
Friesland
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zeeland
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Hoogspecialistische Jeugdhulp
Ernstig Enkelvoudige Dyslexie
Crisishulp
Pleegzorg

 

U heeft gezocht op: FrieslandSlimmerik
Zorg labels

ASS (Autisme Spectrum Stoornis)/ IAG/ Licentiehouder Geef me de 5/ systemisch/ ambulante ouder- en of individuele ondersteuning/ maatjesgroepen/ diagnostiek & behandeling/ gezinsondersteuning/ naschoolse en thuiszitters ondersteuning/

16-09-2021
Slimmerik
Leeuwarden
Slimmerik biedt in Friesland specialistische jeugdhulp bij kinderen en jongeren tot 18 jaar met een diagnose ASS (autisme spectrum stoornis) of kenmerken hiervan en eventuele bijkomende diagnoses. Slimmerik is officieel licentiehouder van de wetenschappelijke onderbouwde methodiek Geef me de 5.
Niet actief in:
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

16-09-2021
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
Niet actief in:
Jemalupe
Zorg labels

16-09-2021
Jemalupe
De Wilp
Bij Jemalupe bieden wij voor kinderen en jongeren logeren, wonen of dagbesteding. De zorg wordt geboden op een zorgboerderij met een team van 7 begeleiders grotendeels met SKJ registratie.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Zorg labels

16-09-2021
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Joure
Therapeuticum Joure biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s).
Niet actief in:
De Buurderij Balloo
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Zelfstandigheidstraining,

16-09-2021
De Buurderij Balloo
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 15 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Wolfert in Context
Zorg labels

Ambulante gezinsbehandeling, IAG, MDFT, EFT, diagnostiek, scheiding en omgang, ervarend leren, oudertraining geweldloos verzet en verbindend gezag, maatwerk

15-09-2021
Wolfert in Context
Bolsward
Actief in Ďde domeinení Specialistische Jeugdzorg en Maatschappelijke ondersteuning geeft therapeutisch gezinscentrum Wolfert in Context therapie, hulpverlening en behandeling aan kinderen, (jong)volwassenen, echtparen, gezinnen en families vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Stichting Re-care
Zorg labels

Interculturele hulpverlening, begeleiding, diagnostiek, behandeling en verblijf/scholing interculturele hulpverlening/ participatie en integratie

15-09-2021
Stichting Re-care
Heerenveen
Re-Care biedt zowel individuele- als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, diagnostiek, behandeling en verblijf aan cliŽnten met een migratie achtergrond en aan vluchtelingen. We bieden deze begeleiding aan cliŽnten van jong tot oud met verschillende problematieken.
Niet actief in:
Stichting Zorginitiatief de Bosk
Zorg labels

Jeugdzorg, logeren, dagbesteding, schoolvervangend traject, buitenschoolse begeleiding

15-09-2021
Stichting Zorginitiatief de Bosk
Harkema
Zorginitiatief de Bosk biedt bewoning, behandeling en begeleiding voor jongeren en kinderen bij wie het leven niet vanzelf gaat. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om gelukkig te zijn en de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen in een warme en veilige omgeving.
Niet actief in:
Psychologenpraktijk Drachten
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp - jeugd ggz (vrijgevestigd)

15-09-2021
Psychologenpraktijk Drachten
Drachten
De Psychologenpraktijk Drachten biedt psychologische zorg voor kinderen, jeugdigen ťn volwassenen. Wanneer u bij ons in zorg wordt genomen, is uw ondersteuningsbehoefte leidend. We maken samen een plan op maat. Er wordt met u en/of uw kind bepaald welke resultaten behaald zouden moeten worden.
Niet actief in:
Pento
Zorg labels

15-09-2021
Pento
Apeldoorn
Niet actief in:
Kijk Vooruit
Zorg labels

15-09-2021
Kijk Vooruit
Gorredijk
Specialist in ASS en LVB.
Kijk Vooruit biedt praktische begeleiding op maat. Flexibel in te zetten daar waar de hulp vraag is. (op locatie van de hulpvraag en tijdstip van de hulpvraag).
Aanbod: Schoolbegeleiding, individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en psycho-educatie voor ASS
Niet actief in:
MeiDy Ambulant B.V.
Zorg labels

Ambulante ondersteuning - intensieve ambulante gezinsbehandeling - ouderschapstaxatie intramuraal - begeleide omgang - weerbaarheidstraining - behandeling - begeleid wonen- jongeren coach - mindful parenting

15-09-2021
MeiDy Ambulant B.V.
Damw‚ld
MeiDy Jeugd & Gezin
Niet actief in:
Zwat Werkplaats B.V.
Zorg labels

Dagbesteding met techniek, Behandeling, Ambulante Begeleiding, Therapie, Wonen en Logeren, Zorg Helpdesk, Inloopspreekuur

15-09-2021
Zwat Werkplaats B.V.
Drachten
Zwat is een zorginstelling die in een bondgenootschap samenwerkt voor brede dienstverlening op veel locaties en voor een brede doelgroep. Bel gerust!
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Zorg Intens BV
Zorg labels

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

14-09-2021
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Expertisecentrum Stenekes
Zorg labels

14-09-2021
Expertisecentrum Stenekes
Sneek
Niet actief in:
Fier
Zorg labels

Jeugd-GGZ, complex trauma, Intensieve trauma behandeling, diagnostiek, diagnostiek bij trauma, conflictscheiding, scheidingsproblematiek, hechtingsproblematiek, kindermishandeling, klachten na seksueel misbruik, eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, mensenhandel, loverboyproblematiek, vroegkinderlijke traumatisering, hechtingsproblematiek, systeemtherapie, EMDR, CGT, Klinische opname, Jeugdhulp voor asielzoekers en statushouders

14-09-2021
Fier
Leeuwarden
Fier biedt ambulante hulp, behandeling, opvang & klinische behandeling voor slachtoffers(+ plegers) van geweld in afhankelijkheidsrelaties + gezin CliŽnten hebben te maken met trauma, seksueel- en huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, conflictscheidingen
Niet actief in:
Adrem Zorggroep BV
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, Ambulante gezinsinterventies, IAG, FF en jongerencoaching

14-09-2021
Adrem Zorggroep BV
Drachten
Adrem Zorggroep is een frisse wind in het zorglandschap in Friesland. Samen met het gezin, in de eigen omgeving wordt de behandeling vormgegeven. We werken vanuit gestelde, haalbare doelen en hulpvragen door de cliŽnt geformuleerd. We zijn bereikbaar en betrouwbaar en staan naast het gezin.
Niet actief in: Ameland, Harlingen, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Zorg labels

14-09-2021
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Noordwolde
Samen sterk met goede zorg. Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele mogelijkheden.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
KTC Bolsward B.V.
Zorg labels

Kamertrainingscentrum. 15 t/m 23 jaar JW/WMO

13-09-2021
KTC Bolsward B.V.
Bolsward
KTC Bolsward vangt jongeren tussen de 15 en 23 jaar op en ondersteunt en begeleidt ze naar zelfstandige participatie in de samenleving. Dit gebeurt door het creŽren van een gestructureerde omgeving waarin zij zich op sociaal-emotioneel en praktisch gebied kunnen ontwikkelen.
Niet actief in:
Centrum voor Basis-GGZ Dokkum-Burgum
Zorg labels

13-09-2021
Centrum voor Basis-GGZ Dokkum-Burgum
Dokkum
Ons centrum richt zich op jeugdigen en volwassenen van 4- 70 jaar met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Wij bieden diagnostiek en behandeling bij klachten op het gebied van emotie en gedrag. Zie website.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Aardema thuiszorg
Zorg labels

13-09-2021
Aardema thuiszorg
Nieuwehorne
Niet actief in:
Unlimited for you
Zorg labels

13-09-2021
Unlimited for you
Oppenhuizen
Unlimited For You biedt speciale begeleidingstrajecten voor jongeren die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Geen langdurige gesprekken in een spreekkamer, maar samen actief bezig zijn. Wij combineren namelijk vechtsport met coaching die persoonlijke vorming garandeert.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Logeerboerderij De Tuorrebout
Zorg labels

Logeeropvang boerderij en outdoor weekend - ambulante begeleiding jeugd thuis of op locatie

13-09-2021
Logeerboerderij De Tuorrebout
Menaam
Wij bieden logeeropvang, ambulante begeleiding voor jeugd , 7-17 jaar, met een (verstandelijke) beperking met ASS -ADHD. Ourdoor weekenden en boerderij weekenden
Dagbesteding vanaf 16+ locatie Menaam
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Opsterland, Smallingerland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf
Jeugdhulp Friesland
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, Hoogspecialistische jeugdhulp, pleegzorg, Spoed4Jeugd

13-09-2021
Jeugdhulp Friesland
Leeuwarden
Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren van 0-18+ jaar en hun gezin/netwerk.
Niet actief in:
Gezins en kindercoaching Friesland
Zorg labels

Rouw & Verlies, Kanker in het gezin

10-09-2021
Gezins en kindercoaching Friesland
Sneek
Gezins en kindercoaching Friesland biedt begeleiding aan kinderen en hun ouders/verzorgers op alle gebieden waar van rouw & verlies een rol speelt.
Met als specialisatie: kinderen in een gezin dat geraakt is door kanker of andere levensbedreigende ziekte en kinderen in een gezin in/na scheiding.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Lifemaster
Zorg labels

10-09-2021
Lifemaster
Leeuwarden
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting Eduzon
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp / Specialist in ASS/AD(H)D (ook WMO) / MediŽrende Levensloop Begeleiding

10-09-2021
Stichting Eduzon
Wolvega
Eduzon biedt MediŽrende Levensloop Begeleiding (MLB). MLB is voor alle leeftijden en wordt door Eduzon vooral ingezet bij ASS en AD(H)D (met diagnose of vermoeden van).
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
CAGGB - Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost
Zorg labels

09-09-2021
CAGGB - Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost
Buitenpost
CAGGB is een compacte specialistische ggz-instelling, HKZ-gecertificeerd. Ons team ziet circa 1200 patiŽnten op jaarbasis, hiervan is circa 50% kind of jongere. Wij bieden zorg aan mensen uit Friesland, Groningen en Drenthe.
Niet actief in:
Psychologisch Centrum B.V.
Zorg labels

09-09-2021
Psychologisch Centrum B.V.
Leeuwarden
Niet actief in:
Helios praktijk voor beeldende therapie
Zorg labels

09-09-2021
Helios praktijk voor beeldende therapie
Drachten
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Yvonne Medema Psychosociale- en pedagogische hulpverlening
Zorg labels

09-09-2021
Yvonne Medema Psychosociale- en pedagogische hulpverlening
Dokkum
Ik werk vanuit het principe volgen-aansluiten - begeleiden.Psychosociale- en pedagogische begeleiding is er voor kinderen, jongeren en ouders met of zonder beperking. CliŽnten kunnen bij mij terecht met vragen op het gebied van opvoeding en/ of sociaal, gedrag en emotioneel gebied.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting Vitree
Zorg labels

08-09-2021
Stichting Vitree
Kampen
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Team050
Zorg labels

08-09-2021
Team050
Groningen
Team050 biedt laagdrempelige, doelgerichte begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags-, omgevings- en/of ontwikkelingsproblematiek, zodat dat zij zich kunnen ontwikkelen op leefgebieden als (sociale) zelfredzaamheid, school, werk en/of psychische gezondheid.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Rondomzorg BV
Zorg labels

jeugdzorg GGZ, Psychologenpraktijk JGGZ, Geestelijke Gezondheidszorg JGGZ

08-09-2021
Rondomzorg BV
Leeuwarden
Rondomzorg is op 17 september 2007 begonnen met als doel:
Het bieden van kleinschalige zorg op maat die inzet op zelfredzaamheid, verbinding (met jezelf en je omgeving) en het vinden van je eigenwijze weg, zodat iedereen een steentje kan bijdragen.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
pYnter!
Zorg labels

08-09-2021
pYnter!
Buitenpost
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
FoarŻt
Zorg labels

08-09-2021
FoarŻt
Noardburgum
Wij zijn een zorginstelling voor jongeren en jong volwassenen met een verstandelijke beperking.
Wij werken met 4 vaste medewerkers en hebben momenteel nog plaats voor dagbesteding en ambulante begeleiding
Niet actief in: De Fryske Marren
Orthopedagogenpraktijk Friesland
Zorg labels

07-09-2021
Orthopedagogenpraktijk Friesland
Heerenveen
Niet actief in:
Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Zorg labels

07-09-2021
Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Zuidlaren
Het Jonx Autisme Team Noord-Nederland is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een Autismespectrumstoornis (ASS), hun familie en andere naasten.
Niet actief in:
JA Opvoedadvies
Zorg labels

Opvoedingsondersteuning, opvoedingsadvies, Video Home training, Systeemtherapie, Muziektherapie, Competentiegericht, IAG

07-09-2021
JA Opvoedadvies
Sneek
JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Psychotherapie Jeugd Drachten
Zorg labels

GGZ, jeugdhulp, ouder-kind relatie, IMH

07-09-2021
Psychotherapie Jeugd Drachten
Drachten
Wij zijn een klein team van ervaren kinder- en jeugdpsychotherapeuten. Onze praktijk is voor GGZ (Basis en Gespecialiseerde) en Jeugdhulp.
Wij bieden degelijk onderzoek en op maat gesneden zorg gericht op kind, ouders en omgeving. De lijnen zijn kort; het contact is persoonlijk.

Niet actief in:
DK Ambulante begeleiding
Zorg labels

07-09-2021
DK Ambulante begeleiding
Heerenveen
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Waadhoeke
Dotinga State
Zorg labels

07-09-2021
Dotinga State
Marsum
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Zorgboerderij de Buorren
Zorg labels

07-09-2021
Zorgboerderij de Buorren
Blessum
Niet actief in:
Stichting Maatschappelijk Werk Frysl‚n
Zorg labels

06-09-2021
Stichting Maatschappelijk Werk Frysl‚n
Heerenveen
Bij SMWF kun je terecht voor individuele begeleiding, gezinsbegeleiding of opvoedondersteuning. Meer informatie kun je vinden op www.smwf.nl.
Niet actief in:
Stichting Alliade (Reik)
Zorg labels

verstandelijke beperking, LVB, gedragsproblematiek, ernstig meervoudige problematiek, Hoogspecialistische jeugdhulp, Crisis, Spoed4Jeugd, Verblijf, Meeleefgezinnen, 12 min problematiek, KDC, WLZ, Jeugdwet, diagnostiek, therapie, PMT,

06-09-2021
Stichting Alliade (Reik)
Heerenveen
Zorggroep Alliade bestaat uit organisaties die persoonlijke, deskundige en vernieuwende zorg, ondersteuning en behandeling bieden. Wij zijn er voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij.
Niet actief in:
Hanwurk
Zorg labels

06-09-2021
Hanwurk
Joure
Niet actief in:
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zorg labels

06-09-2021
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Just Be Company
Zorg labels

Systemisch, specialistische jeugdhulp, gezinsondersteuning, CGT, evidence based groepstrainingen, mindful parenting, mindfulness voor kinderen en jeugdigen

06-09-2021
Just Be Company
Beetsterzwaag
Onze praktijk richt zich op de begeleiding van gezinnen waarbij er sprake is van een verzwaarde opvoedsituatie vanwege kindeigen problematiek of handelingsverlegenheid/stress bij de ouders.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting Elker
Zorg labels

Ambulante Jeugdhulp, ResidentiŽle Jeugdhulp

06-09-2021
Stichting Elker
Groningen
Elker Jeugdhulp & onderwijs helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-,
onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp.
Niet actief in:
Stichting Community Support
Zorg labels

03-09-2021
Stichting Community Support
Groningen
Niet actief in: