Beschikbaarheidswijzer
Friesland  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Hoogspecialistische Jeugdhulp
Ernstige Dyslexie
Crisishulp
Pleegzorg
Verblijf

 X

U heeft gezocht op: FrieslandHB Punt B.V.
Zorg labels

Hoogbegaafdheid, Hoogsensitiviteit

04-12-2023
HB Punt B.V.
Burgum
HBpunt is een gecontracteerde zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulp in Friesland en een samenwerking tussen zelfstandige aanbieders, die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Wij bieden hulp aan het kind en de ouder(s).Met als doel dat het hele gezin hiervan profiteert!
Niet actief in:
Gezinshuis Jedidja
Zorg labels

04-12-2023
Gezinshuis Jedidja
Buitenpost
Niet actief in:
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), Individuele ambulante ondersteuning, ADHD, Autisme, Rouw, Stemmingsklachten, Angstklachten, Opvoeding

04-12-2023
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zwolle
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
GGZ Drenthe
Zorg labels

(Hoog)specialistische zorg (S-GGZ en Specialistische Jeugdhulp) Terugplaatsing na uithuisplaatsing, Toegebracht letsel, ouderschapsverstoting, vechtscheiding, bouwen in contact, EMDR, PMT, Sherborne, IMH, Simular but different, intergenerationele problematiek, oplossingsgericht werken

04-12-2023
GGZ Drenthe
Assen
Gezinspsychiatrie bied het gehele gezinssysteem maatwerk en groepsbehandeling. We zijn er voor gezinnen met ernstige psychische aandoeningen, verslavingsproblematiek en complexe, meervoudige problematiek. We bieden (hoog)specialistische zorg, gezinshereniging en ouderschap behandeling en beoordeling
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Comfortzorg Contract BV
Zorg labels

Gezinsondersteuning - Structurerende Begeleiding - Omgangsbegeleiding - RegieThuis - Psycho-educatie - Ouderschap in beeld

04-12-2023
Comfortzorg Contract BV
Heerenveen
Comfortzorg biedt specialistische jeugdhulp in de vorm van Ambulante Begeleiding en Behandeling voor Jeugd en Gezin. Dit doen we in de provincie Friesland en deels in provincies Groningen en Drenthe. Wij staan bekend om een zorgvuldige intake om te komen tot een passend advies en traject.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Praktijk Yinnar
Zorg labels

ē Faalangst en andere angstklachten ē Gepest zijn of worden ē ADHD/PDDnos ē Problemen rondom scheiding ē Geen nee kunnen zeggen, gebrek aan zelfvertrouwen ē Burnout ē Depressiviteit ē Gezinsproblemen

04-12-2023
Praktijk Yinnar
Leeuwarden
De behandeling moet aansluiten bij wie de jongere als unieke persoon is. Is het een doener of een prater en wat heeft de jongere nodig; wat zijn de behoeften. De basis werkwijze is:
Werken in het hier en nu, de cliŽnt volgen, structureren, gericht op acceptatie en verwerking, nieuw gedrag oefenen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Zorg labels

Diagnostiek Behandeling Behandeling specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Non-verbale therapie Problematiek rondom scheiding

04-12-2023
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Roden
Gespecialiseerd in Jeugdhulp WMO Systeemgericht werken

Werkzaam in heel Friesland
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Scauting Coaching & Detachering B.V.
Zorg labels

Individuele ondersteuning, Groepsbegeleiding, Jobcoaching, Diagnostiek & Behandeling, Ondersteuning bij Onderwijs

04-12-2023
Scauting Coaching & Detachering B.V.
Hoogeveen
AutismeScauting ondersteunt normaal-begaafde tot hoogbegaafde mensen met autisme in wonen, werken en leren
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Centrum voor Basis-GGZ Dokkum
Zorg labels

04-12-2023
Centrum voor Basis-GGZ Dokkum
Dokkum
Ons centrum richt zich op jeugdigen en volwassenen van 0 - 70 jaar met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Wij bieden diagnostiek en behandeling bij klachten op het gebied van emotie en gedrag. Zie website.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
MEE Noord
Zorg labels

Kinderen en jongeren met en zonder beperking zoals LVB, ASS, NAH. Ouders met of zonder beperking zoals LVB, ASS, NAH. Kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling.

04-12-2023
MEE Noord
Leeuwarden
MEE Noord staat voor MEEdoen mogelijk maken. Samen zoeken we naar oplossingen op alle mogelijke (levens-)
gebieden, denk daarbij aan opvoeding, onderwijs, werk, dagbesteding, wonen, en/of seksualiteit. Wij ondersteunen en begeleiden mensen van alle leeftijden. We werken graag met beelden.
Niet actief in:
Stichting Schouder aan Schouder
Zorg labels

04-12-2023
Stichting Schouder aan Schouder
Assen
Schouder Aan Schouder is een christelijke zorgaanbieder die zich o.a. inzet voor jongeren (met ASS/ AD(H)D/ hechtingsproblematiek/ depressie etc.) die extra ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven.
Niet actief in: De Fryske Marren, Ameland, Harlingen, Noardeast-Fryslan, Schiermonnikoog, Sudwest-Fryslan, Terschelling, Vlieland, Heerenveen, Weststellingwerf
Praktijk Parachute
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp; Ouderbegeleiding; CGT; ACT; Weerbaarheidtraining; Ondersteuning bij gedrag- en ontwikkelingsproblematiek; ASS/ AD(H)D

04-12-2023
Praktijk Parachute
Heerenveen
Praktijk voor Kindertherapie , Ouder coaching en Weerbaarheid trainingen.
Specialistische jeugdhulp beschikbaar voor kinderen/ jongeren tussen 4-23 jaar.
Ook wanneer er sprake is van ontwikkelingsstoornissen (ASS,ADHD, MCDD..) en/ of een LVB.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Stichting J.P. van den Bent
Zorg labels

Begeleiding

04-12-2023
Stichting J.P. van den Bent
Deventer
Ieder mens wil zín leven op een eigen manier leiden. Soms heeft iemand daar professionele begeleiding bij nodig. De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen.

Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Vlieland
Lifemaster B.V.
Zorg labels

ASS, AD(H)D, LVB, educatieve dagbesteding, ontwikkelingsgerichte dagbesteding, voortijdig schoolverlaters, thuiszitters, beeldende therapie, coaching, counseling,

04-12-2023
Lifemaster B.V.
Leeuwarden
Lifemaster biedt vanuit vier locaties in Leeuwarden routes dagbesteding, dagstructuur, begeleiding, werkervaring, participatie, re-integratie, activering en zorgateliers op maat voor jongeren vanaf 15 jaar.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Zorg Intens BV
Zorg labels

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

04-12-2023
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Psychotherapie Jeugd Drachten
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp JGGZ, GGZ, jeugdhulp, ouder-kind relatie, IMH

04-12-2023
Psychotherapie Jeugd Drachten
Drachten
Wij zijn een maatschap van drie ervaren psychotherapeuten, gespecialiseerd in kinder- en jeugd. Wij zijn met diverse andere praktijken gevestigd in een voormalig dienstencentrum, naast het van Haersmapark, centraal in Drachten.
Niet actief in:
JA Opvoedadvies
Zorg labels

Opvoedingsondersteuning, opvoedingsadvies, Video Home training, Systeemtherapie, Muziektherapie, Competentiegericht, IAG

04-12-2023
JA Opvoedadvies
Sneek
JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Omega Groep BV
Zorg labels

04-12-2023
Omega Groep BV
Zwolle
ĎHet gaat om wie je bent.í Deze zin loopt als een rode draad door alle lagen van onze organisatie. Het staat voor erkenning van ieder individu binnen Omega Groep. Of je nou cliŽnt of medewerker bent; wij zien jou en alles wat je met je meebrengt. En daar passen we onze zorg en bedrijfsvoering op aan
Niet actief in:
Stichting Community Support
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

04-12-2023
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
Niet actief in:
Cosis
Zorg labels

Gezinsondersteuning, KDC, Gezinshuis, Ouder Kind Huis

04-12-2023
Cosis
Assen
Cosis helpt mensen met een verstandelijke beperking grip te krijgen op hun leven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting Phusis
Zorg labels

04-12-2023
Stichting Phusis
Assen
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
GGZ Praktijk Noorderblinck
Zorg labels

04-12-2023
GGZ Praktijk Noorderblinck
Beilen
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Wolfert in Context
Zorg labels

Gezinsverblijf/- opname, ambulante gezinsbehandeling, ouderschapsbeoordeling (ambulant en via opname), IAG, MDFT, EFT, therapie zoals EMDR, trauma therapie, Video Home Training, CGT, PMT, diagnostiek, oplossen van complexe problematiek bij scheiding en omgang, ervarend leren, oudertraining geweldloos verzet en verbindend gezag.

04-12-2023
Wolfert in Context
Sneek
Wolfert in Context (Sneek, Leeuwarden, Drachten) biedt naast gezinsopname bij complex problematiek o.a. Verklarende analyse, oplossingen voor complexe (scheidings-) problematiek, (ambulante) ouderschapsbeoordelingen, MDFT, IAG, Systeemtherapie en diagnostiek aan jeugdigen, gezinnen en echtparen.
Niet actief in:
Basic Trust Caroline Visser
Zorg labels

Trauma, Hechting, EMDR, CGT, Schematherapie, Basic Trust methode, Adoptie

04-12-2023
Basic Trust Caroline Visser
Groningen
Basic Trust Noord is specialist op het gebied van trauma en hechtingsproblemen. Ons team biedt ondersteuning bij adoptie- en pleeggezinnen en het behandelen van traumaís bij kinderen.
Niet actief in:
Kernvisie methode
Zorg labels

AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid, thuiszitters

04-12-2023
Kernvisie methode
Ede
Kernvisie methode helpt jeugdigen van 7 tot 18 jaar, die sociaal-emotionele problemen ontwikkelen zoals; belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld, faalangst, concentratieproblemen, met buikpijn naar school en thuiszitten. Labels als AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Grip op gedrag
Zorg labels

o.a. ADHD, ASS, depressie en angststoornissen

04-12-2023
Grip op gedrag
Steenwijk
website: https:gripopgedrag.com
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Horizon begeleiding
Zorg labels

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, Individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, CGT, educatieve dagbesteding en DOA, specialist voortijdig schooluitval.

04-12-2023
Horizon begeleiding
Assen
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland en Drenthe met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
Niet actief in:
Stichting De Driestroom
Zorg labels

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

04-12-2023
Stichting De Driestroom
Elst (gld)
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Niet actief in:
Stichting De Zijlen
Zorg labels

LVG, MVB, EMB, EVB, verstandelijke beperking

04-12-2023
Stichting De Zijlen
Tolbert
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Leafs begeleiding en ondersteuning
Zorg labels

Opvoedondersteuning/Signs of Safety/VHT/SCHIP-aanpak/hulp na scheiding/begeleide omgang/begeleiding basisonderwijs/individuele begeleiding 18- /Begeleiding WMO/Words and pictures/diagnostiek/Signs of Safety

04-12-2023
Leafs begeleiding en ondersteuning
Burgum
Leafs staat voor werken zonder wachtlijsten. Dit om ervoor te zorgen dat er begeleiding voor jullie klaar staat wanneer jullie dit nodig hebben.

Leafs biedt onder andere : opvoedondersteuning, begeleide omgang, begeleidingbasisonderwijs, hulp na scheiding, Words and pictures en diagnostiek
Niet actief in:
KeuningsHof BV
Zorg labels

04-12-2023
KeuningsHof BV
De Wilp
Zorgboerderij KeuningsHof is gelegen in de Wilp (GN). Wij bieden wonen, logeerweekenden, dagbesteding door de week en in het weekend, individuele begeleiding.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Old Skool+ (Keiwerkt B.V.)
Zorg labels

04-12-2023
Old Skool+ (Keiwerkt B.V.)
Wolvega
Old Skool+ biedt specialistische dagopvang voor jeugdigen met een zorgvraag in Wolvega en omstreken.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Helping Hands B.V.
Zorg labels

JW en WMO

04-12-2023
Helping Hands B.V.
Joure
Helping Hands zet zich in voor maatwerk in de zorg. Wij bieden ambulante begeleiding, begeleiding op school, gezinsondersteuning en huishoudelijke ondersteuning. We stemmen dit in elke situatie af op de specifieke situatie en de behoeften. We denken mee voor praktische en haalbare oplossingen.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Re-Care Zorg
Zorg labels

Interculturele hulpverlening, begeleiding, diagnostiek, behandeling en verblijf/scholing interculturele hulpverlening/ participatie en integratie

04-12-2023
Re-Care Zorg
Heerenveen
Re-Care Zorg B.V. biedt zowel individuele- als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, diagnostiek, behandeling en verblijf aan cliŽnten met een migratie achtergrond en aan vluchtelingen. We bieden deze begeleiding aan cliŽnten van jong tot oud met verschillende problematieken.
Niet actief in:
Kleinschalige zorgpraktijk ULCO
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, individuele begeleiding, ouderbegeleiding, gezinsinterventies (ambulant of op locatie), systeemtherapie, beeldende therapie, dramatherapie, EMDR, PMT en kinder-PMT. Zorg-onderwijsarrangementen. Diagnostiek. WMO begeleiding (ambulant of op locatie), levensloopbegeleiding

04-12-2023
Kleinschalige zorgpraktijk ULCO
Sumar
Zorgpraktijk ULCO is een praktijk met vrijgevestigde zorgverleners voor jongeren en ouders met zorgvragen rondom autisme, ADHD, ADD of gezinsproblemen. Samen zoeken we naar een passende oplossing met de jongere zelf, zijn of haar ouders en het onderwijs.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
DDapper
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie(CGT), Trauma behandeling met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Psycho-educatie, ACT (Acceptence en commitment therapy, Emotie regulatie therapie (ERT), Vaktherapie Beeldend, Animal assisted interventions

04-12-2023
DDapper
Grou
DDapper is een praktijk voor oplossingsgerichte en ervaringsgerichte therapie, coaching en begeleiding gericht op herstel, stabiliseren en leren omgaan met probleem in het leven. Om dit te kunnen realiseren maakt DDapper gebruik van een breed en uniek aanbod aan interventies.
Niet actief in:
Prozorg BV / Connecting Hands
Zorg labels

Hoog Specialistische jeugdhulp, Specialistische jeugdhulp, Ambulante begeleiding, Dagbesteding, Behandeling, Beschermd wonen intramuraal: Intensiteit A en B en Nazorg, Beschermd wonen ambulant: Jong Thuis en ThuisBasis

04-12-2023
Prozorg BV / Connecting Hands
Leeuwarden
Wij bieden maatwerk, van mens tot mens, onvoorwaardelijk en altijd voor iedereen. Onze hulpverleners hebben de presentiebenadering als basishouding. Door er te Ďzijní voor de cliŽnt en te werken vanuit vertrouwen, voelt de cliŽnt zich gezien en gehoord.
Niet actief in:
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Trauma behandeling (EMDR, Wright Junior), Angst- en dwang behandelingen, Oplossingsgerichte therapie, Rouwtherapie

04-12-2023
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Soarch Ynset B.V.
Zorg labels

Diagnostiek, autisme, AD(H)D, angststoornissen, (sociaal)-emotionele stoornissen, stemmingsklachten, (complexe) gedragsstoornissen en (v)echtscheidingen, OekraÔense vluchtelingen, BGGZ, SGGZ, Trauma, weerbaarheid, Sociale vaardigheid, Opvoedondersteuning

04-12-2023
Soarch Ynset B.V.
Heerenveen
Syzorgt biedt (specialistische) jeugd GGZ voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar en hun ouders.
Syzorgt richt zich op kinderen en jeugdigen met (ernstige) psychische en psychiatrische problematiek of een ontwikkelingsstoornis.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Team050
Zorg labels

Ambulante begeleiding; begeleiding ter voorkoming van thuiszitters; praktische ondersteuning zo thuis mogelijk; ontlasten van de gezinssituatie;

04-12-2023
Team050
Groningen
Bij Team050 bieden we laagdrempelige, doelgerichte begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags-, omgevings- en/of ontwikkelingsproblematiek, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op diverse leefgebieden zoals (sociale) zelfredzaamheid, school, werk en/of psychische gezondheid.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting A&B
Zorg labels

04-12-2023
Stichting A&B
Wijnjewoude
Niet actief in:
Aventura BV
Zorg labels

04-12-2023
Aventura BV
Drachten
Aventura stopt per 31-12-2023 met de jeugdwet. Met ingang van 03-08-2023 nemen wij geen nieuwe cliŽnten met een Jeugdwet indicatie in zorg.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Bosgra Systeemdenken
Zorg labels

04-12-2023
Bosgra Systeemdenken
Drachten
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Buro Wis
Zorg labels

04-12-2023
Buro Wis
Akkrum
Begeleiding richting school of werk, ambulante begeleiding (systemisch ingericht) vanuit Jeugdwet en WMO en assertiviteitstrainingen. EMDR en running therapie. HKZ ko gecertificeerd.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Minskenwurk Centrum voor verlies en rouw
Zorg labels

04-12-2023
Minskenwurk Centrum voor verlies en rouw
Garyp
Begeleiding van (levend) verlies en rouw
Levenseindebegeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen
EMDR volwassenen
EMDR Kinderen en Jeugd
Traumasensitieve Yoga
Psycho-fysiek werken met Rots en Water bij Psycho-fysiek trauma
Traumatisch Verlies en Somatic Experiencing
Niet actief in:
Kwaliteitsrijke Zorg
Zorg labels

04-12-2023
Kwaliteitsrijke Zorg
Rutten
Kwaliteitsrijke Zorg is een organisatie die hulp biedt aan jeugdigen met een complexe zorgvraag.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Stichting Amigo
Zorg labels

Kortdurend verblijf (logeren), 24uurs verblijf (wonen)

04-12-2023
Stichting Amigo
Drachten
Stichting Amigo biedt verblijf (kortdurend verblijf in weekenden en vakanties en 24uurs verblijf/wonen) voor jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
Niet actief in:
De Buurderij
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

04-12-2023
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum (en in de thuissituatie) professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Zorg labels

ED, JGGZ, jeugd, behandeling, diagnostiek,onderwijs

04-12-2023
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Nunspeet
Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. We werken samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijssituaties
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting BEZINNZorg
Zorg labels

WMO, JW, WLZ, Dagbesteding, Logeren, Respijtzorg, Wonen, Beschermd Wonen, Kortdurend Verblijf, Thuiswonen, Woonbegeleiding, Kleinschalige Woonvoorziening, Thuisondersteuning, Individuele Begeleiding, Ambulante Begeleiding, Dagactiviteit, Zorg, Behandeling, Zelfredzaamheid, Participatie, Meedoen, Zorg- en leertrajecten, Leer- werktrajecten

04-12-2023
Stichting BEZINNZorg
Assen
BEZINNZorg werkt met een groot aantal zorglocaties in een groene omgeving. Vaak zijn het kleinschalige locaties, waar je terecht kunt met verschillende wensen. Eťn ding is zeker; overal is de zorg van hoge kwaliteit.
Niet actief in: