Beschikbaarheidswijzer
Friesland  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Hoogspecialistische Jeugdhulp
Ernstige Dyslexie
Crisishulp
Pleegzorg

 

U heeft gezocht op: FrieslandTraining en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Zorg labels

Diagnostiek Behandeling Behandeling specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Non-verbale therapie Problematiek rondom scheiding

27-06-2022
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Roden
Gespecialiseerd in Jeugdhulp WMO Systeemgericht werken

Werkzaam in heel Friesland
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
De Buurderij
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

27-06-2022
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 15 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Kindertherapie de Bron
Zorg labels

specialistische jeugdhulp, speltherapie/beeldcommunicatie, verlies/rouwverwerking, kind/jongerenhulp tot 18 jaar en ouderbegeleiding, christelijke hulpverlening

26-06-2022
Kindertherapie de Bron
Lemmer
Integratieve Kindertherapie is een kortdurende effectieve behandelvorm die zich richt op de belevingswereld van de cliënt, de relaties binnen het gezin en relaties in de buitenwereld. De cliënt staat centraal en de therapeut sluit aan op zijn/haar specifieke situatie en mogelijkheden.
Niet actief in:
Bureau Trinitas B.V.
Zorg labels

25-06-2022
Bureau Trinitas B.V.
Sneek
Niet actief in:
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

WMO, Jeugd, Wlz, FZ

24-06-2022
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
ZWOLLE
Wij bieden beschermd wonen, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, ambulante begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, arbeidsreintegratie en buurtwerk voor mensen met vaak meerdere problemen.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V.
Zorg labels

Specialistische gezinsbegeleiding, individuele begeleiding aan jeugdigen, cultureel forensische jongerenzorg en begeleiding met schoolgang

24-06-2022
Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V.
Groningen
Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) is een zorgorganisatie, werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland en biedt in Friesland specialistische ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun ouders met een niet-Westerse achtergrond.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Hakuna Matata, praktijk voor Integratieve Kinder-en Jeugdtherapie en Coaching Pijlabo Boeken
Zorg labels

Sociaal Emotionele problematiek, Echtscheiding, ADHD/ADD, Beelddenken, verlies- en rouwverwerking, ouderbegeleiding

24-06-2022
Hakuna Matata, praktijk voor Integratieve Kinder-en Jeugdtherapie en Coaching Pijlabo Boeken
Minnertsga
Hakuna Matata is een praktijk voor Integratieve kinder- en Jeugdhulp, KIES coaching ( kind in echtscheiding situaties), coaching AD(H)D, coaching Beelddenkers.
De therapie gaat uit van mogelijkheden, is maatwerk en sluit aan bij wat het kind/jongere wel kan en niet bij wat het niet kan.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Jeugdhulp Friesland
Zorg labels

IAG, PMTO, MDFT, MST, MST-CAN, VHT, PEL, Jeugdcoach, Gezinscoach, Samen Sterk met School, Kenniscentrum kind en echtscheiding, Behandelexpertise centrum jonge kind 0-7, vertrektraining, jeugdcoach, pleegzorg, gezinshuizen, jeugdzorg Plus, verblijf me
Meer weergeven

23-06-2022
Jeugdhulp Friesland
Leeuwarden
Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren van 0-18+ jaar en hun gezin/netwerk.
Niet actief in:
JA Opvoedadvies
Zorg labels

Opvoedingsondersteuning, opvoedingsadvies, Video Home training, Systeemtherapie, Muziektherapie, Competentiegericht, IAG

23-06-2022
JA Opvoedadvies
Sneek
JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Psychotherapie Jeugd Drachten
Zorg labels

GGZ, jeugdhulp, ouder-kind relatie, IMH

23-06-2022
Psychotherapie Jeugd Drachten
Drachten
Wij zijn een maatschap van drie ervaren psychotherapeuten, gespecialiseerd in kinder- en jeugd. Wij zijn met diverse andere praktijken gevestigd in een voormalig dienstencentrum, naast het van Haersmapark, centraal in Drachten.
Niet actief in:
Stichting Amigo
Zorg labels

Kortdurend verblijf (logeren), 24uurs verblijf (wonen)

23-06-2022
Stichting Amigo
Norg
Stichting Amigo biedt verblijf (kortdurend verblijf en 24uurs verblijf/wonen) voor jeugdigen met gedragsproblemen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
Niet actief in:
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, handicap, hechting, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief
Meer weergeven

23-06-2022
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 25 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
Niet actief in:
Interrupsie B.V.
Zorg labels

Oplossingsgericht en systeemgericht: rouw en verlies / trauma (-gerelateerd) / opvoedingsondersteuning (aan huis) / zingeving / coaching

23-06-2022
Interrupsie B.V.
Leeuwarden
- Oplossingsgericht Rouw- en verliesbegeleiding (systemisch en individueel. Ook traumagerelateerd).
- KIES-coaching groep/individueel
- Opvoedingsondersteuning (aan Huis)

Niet actief in:
Kinderpraktijk Flex
Zorg labels

22-06-2022
Kinderpraktijk Flex
Jubbega
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Psychologenpraktijk Drachten
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp - jeugd ggz (vrijgevestigd)

22-06-2022
Psychologenpraktijk Drachten
Drachten
De Psychologenpraktijk Drachten biedt psychologische zorg voor kinderen, jeugdigen én volwassenen. Wanneer u bij ons in zorg wordt genomen, is uw ondersteuningsbehoefte leidend. We maken samen een plan op maat. Er wordt met u en/of uw kind bepaald welke resultaten behaald zouden moeten worden.
Niet actief in:
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Zorg labels

22-06-2022
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Joure
Therapeuticum Joure biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s).
Niet actief in:
Bosgra Systeemdenken
Zorg labels

22-06-2022
Bosgra Systeemdenken
Drachten
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
CIGGZ B.V. In de Bres
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp - Jeugd GGZ

22-06-2022
CIGGZ B.V. In de Bres
Drachten
In de Bres is een christelijke GGZ-instelling voor kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen, gespecialiseerd in jeugdzorg, basis GGZ en specialistische GGZ. Wij zijn een professionele, betrouwbare partner die jouw cliënt op weg helpt naar herstel.
Niet actief in:
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

22-06-2022
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
Niet actief in:
Zorg Intens BV
Zorg labels

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

22-06-2022
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Zwat Werkplaats B.V.
Zorg labels

Dagbesteding met techniek, Behandeling, Ambulante Begeleiding, Therapie, Wonen en Logeren, Zorg Helpdesk, Inloopspreekuur

22-06-2022
Zwat Werkplaats B.V.
Drachten
Zwat is een zorginstelling die in een bondgenootschap samenwerkt voor brede dienstverlening op veel locaties en voor een brede doelgroep. Bel gerust!
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting Siriz
Zorg labels

21-06-2022
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Zorgboerderij Berne Wille
Zorg labels

21-06-2022
Zorgboerderij Berne Wille
Tzum
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Zorg labels

21-06-2022
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Noordwolde
Samen sterk met goede zorg. Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele mogelijkheden.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
De Hoofdtrainer bv / Staanasonga
Zorg labels

trainen; Tools4U; specialistische Jeugdhulp; evidence based; resultaatgericht; strafrechtelijk kader; delict; justitie

21-06-2022
De Hoofdtrainer bv / Staanasonga
Zwaag
De Hoofdtrainer traint cognitieve en sociale vaardigheden aan de hand van een evidence based product (Tools4U, leerstraf PI Research).
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Adrem Zorggroep
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, Ambulante gezinsinterventies, IAG, Mediation, FF en jongerencoaching

21-06-2022
Adrem Zorggroep
Drachten
Adrem Zorggroep is een frisse wind in het zorglandschap in Friesland. Samen met het gezin, in de eigen omgeving wordt de behandeling vormgegeven. We werken vanuit gestelde, haalbare doelen en hulpvragen door de cliënt geformuleerd. We zijn bereikbaar en betrouwbaar en staan naast het gezin.
Niet actief in: Ameland, Harlingen, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke
Groot en Klein Verlies
Zorg labels

21-06-2022
Groot en Klein Verlies
West-Terschelling
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Zorg labels

21-06-2022
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Nunspeet
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Accare
Zorg labels

Evidence based diagnostiek en behandeling op het gebied van ontwikkelings-, angst-, stemmingsproblemen, (complex) trauma, tics en dwang, agressie, schoolverzuim en schoolpoli, eetstoornissen, SOLK, FJP, behandelexpertise jonge kinderen (JOKI/BEC). IA
Meer weergeven

21-06-2022
Accare
Assen
Accare biedt (hoog)specialistische poliklinische en ambulante begeleiding en behandeling bij jongeren tot achttien jaar en hun ouders/verzorgers.
Niet actief in:
Psychologenpraktijk Zuidwest
Zorg labels

Kinderen-& Jeugd, jong volwassenen, volwassenen en ouderen

20-06-2022
Psychologenpraktijk Zuidwest
Workum
Psychologenpraktijk ZuidWest is een kleinschalige praktijk die hulp biedt aan kinderen en volwassenen met lichte tot milde klachten. We kenmerken ons als een praktijk met korte wachtlijsten en vlotte afhandeling van onderzoeken. Efficiënte behandelingen: zo kort als het kan, zo lang als het moet.
Niet actief in:
Xperanza Nederland B.V.
Zorg labels

20-06-2022
Xperanza Nederland B.V.
Zevenhuizen
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Team050
Zorg labels

Ambulante begeleiding; begeleiding ter voorkoming van thuiszitters; praktische ondersteuning zo thuis mogelijk; ontlasten van de gezinssituatie;

20-06-2022
Team050
Groningen
Bij Team050 bieden we laagdrempelige, doelgerichte begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags-, omgevings- en/of ontwikkelingsproblematiek, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op diverse leefgebieden zoals (sociale) zelfredzaamheid, school, werk en/of psychische gezondheid.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Fier
Zorg labels

Jeugd-GGZ, complex trauma, Intensieve trauma behandeling, diagnostiek, diagnostiek bij trauma, conflictscheiding, scheidingsproblematiek, hechtingsproblematiek, kindermishandeling, klachten na seksueel misbruik, eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang
Meer weergeven

20-06-2022
Fier
Leeuwarden
Fier biedt ambulante hulp, behandeling, opvang & klinische behandeling voor slachtoffers(+ plegers) van geweld in afhankelijkheidsrelaties + gezin Cliënten hebben te maken met trauma, seksueel- en huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, conflictscheidingen
Niet actief in:
Geleynse Mediation - Familiekwestie
Zorg labels

conflictscheiding, kind in echtscheiding, parallel ouderschap, begeleide omgang

20-06-2022
Geleynse Mediation - Familiekwestie
Weidum
Familiekwestie biedt gespecialiseerde hulp aan kinderen en hun gezinnen in ernstige conflictsituaties. Famliliekwestie biedt gespecialiseerd aanbod voor kinderen in hoog conflictscheidingen in de provincie Friesland.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Cedin Zorg BV
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp - jeugd ggz

20-06-2022
Cedin Zorg BV
Drachten
Cedin begeleidt en behandelt kinderen van 0-18 jaar met milde tot complexe problemen. In ons werk staat de driehoek kind – gezin – school centraal.
Niet actief in:
Gezins en kindercoaching Friesland
Zorg labels

Rouw & Verlies, Kanker in het gezin

18-06-2022
Gezins en kindercoaching Friesland
Sneek
Gezins en kindercoaching Friesland biedt begeleiding aan kinderen en hun ouders/verzorgers op alle gebieden waar van rouw & verlies een rol speelt.
Met als specialisatie: kinderen in een gezin dat geraakt is door kanker of andere levensbedreigende ziekte en kinderen in een gezin in/na scheiding.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Het reizende koffertje
Zorg labels

Individuele- groeps- en gezinstherapie, ACT, traumatherapie, vaktherapie, ASS en ADHD specialisme, ouder- en gezinsbegeleiding, systeemtherapie

17-06-2022
Het reizende koffertje
Harlingen
Wij zijn een middelgrote praktijk met een breed aanbod aan behandeling. Met name gericht op non- verbale, ervaringsgerichte therapievormen. We werken graag systeemgericht, de aansluiting bij het gezin en onderwijs is voor ons belangrijk.
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Schiermonnikoog, Ooststellingwerf
To Solve integratieve kinder- en jeugdtherapie
Zorg labels

16-06-2022
To Solve integratieve kinder- en jeugdtherapie
Nes (Ameland)
toSolve is de praktijk voor integratieve kinder- en jeugdtherapie van Marjolijn Besterveld, gevestigd in Nes, Ameland. Tevens verzorgt toSolve sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Zorg labels

16-06-2022
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Leeuwarden
Niet actief in:
Rondomzorg BV
Zorg labels

jeugdzorg GGZ, Psychologenpraktijk JGGZ, Geestelijke Gezondheidszorg JGGZ

15-06-2022
Rondomzorg BV
Leeuwarden
Rondomzorg is op 17 september 2007 begonnen met als doel:
Het bieden van kleinschalige zorg op maat die inzet op zelfredzaamheid, verbinding (met jezelf en je omgeving) en het vinden van je eigenwijze weg, zodat iedereen een steentje kan bijdragen.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting ELEOS
Zorg labels

15-06-2022
Stichting ELEOS
Zwolle
Het adres is sinds 2 jaar geleden veranderd in:
Zwartewaterallee 25
8032 DZ Zwolle

Zou u dit willen aanpassen?
B.v.d.
Gerard van Vilsteren
(Accountmanager Zorg)
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Basic Trust Caroline Visser
Zorg labels

Trauma, Hechting, EMDR, CGT, Schematherapie, Basic Trust methode, Adoptie

15-06-2022
Basic Trust Caroline Visser
Groningen
Basic Trust Noord is specialist op het gebied van trauma en hechtingsproblemen. Ons team biedt ondersteuning bij adoptie- en pleeggezinnen en het behandelen van trauma’s bij kinderen.
Niet actief in:
Educatieve Vee- en Natuurboerderij
Zorg labels

15-06-2022
Educatieve Vee- en Natuurboerderij
Drogeham
Hamster Mieden biedt jeugdzorgtrajecten voor kinderen en jongeren die houden van dieren en buitenleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Corsel B.V. (Buitengewoon)
Zorg labels

14-06-2022
Corsel B.V. (Buitengewoon)
Veenklooster
Niet actief in:
Praktijk Yinnar
Zorg labels

• Faalangst en andere angstklachten • Gepest zijn of worden • ADHD/PDDnos • Problemen rondom scheiding • Geen nee kunnen zeggen, gebrek aan zelfvertrouwen • Burnout • Depressiviteit • Gezinsproblemen

14-06-2022
Praktijk Yinnar
Leeuwarden
De behandeling moet aansluiten bij wie de jongere als unieke persoon is. Is het een doener of een prater en wat heeft de jongere nodig; wat zijn de behoeften. De basis werkwijze is:
Werken in het hier en nu, de cliënt volgen, structureren, gericht op acceptatie en verwerking, nieuw gedrag oefenen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting Community Support
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

14-06-2022
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
Niet actief in:
Leev Basic B.V.
Zorg labels

Jeugdzorg, opvoed- en opgroei problematiek, enkel- en meervoudige problematiek, preventief

14-06-2022
Leev Basic B.V.
Eindhoven
``Minder praten, meer doen.`` Back to Basic biedt intensieve ambulante hulpverlening in de vorm van leer- en ervaringstrajecten voor jongeren en gezinnen. Een traject bestaat uit een combinatie van meerdaagse bijeenkomsten buitenhuis en intensive thuisbegeleiding.
Niet actief in:
KleurSpel
Zorg labels

13-06-2022
KleurSpel
Grijpskerk
Vaktherapie: ontdekken, ervaren en leren door te DOEN. KleurSpel biedt muziektherapie, beeldende therapie, psychomotorische therapie, dramatherapie en speltherapie aan kinderen en jongeren met psychische problemen.
Niet actief in: Ameland, Terschelling, Vlieland
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Zorg labels

Kort verblijf met ASS; Maatwerk jeugd; Specifieke opvoedondersteuning en Psycho-educatie bij autisme spectrum problematiek

13-06-2022
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Harlingen
Specialistische hulpverlening bij Autisme Spectrum problematiek.
Hulp bij passend onderwijs;
Specifieke opvoedondersteuning;
Specialistische Individuele begeleiding jeugd en volwassenen;
Logeerweekeinden vanaf 12 jaar;
Psycho-educatie en training 'van BASIS naar BRUG'
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Schiermonnikoog, Ooststellingwerf, Weststellingwerf
Centrum voor Basis-GGZ Dokkum-Burgum
Zorg labels

12-06-2022
Centrum voor Basis-GGZ Dokkum-Burgum
Dokkum
Ons centrum richt zich op jeugdigen en volwassenen van 0 - 70 jaar met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Wij bieden diagnostiek en behandeling bij klachten op het gebied van emotie en gedrag. Zie website.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan