Beschikbaarheidswijzer
Friesland  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Hoogspecialistische Jeugdhulp
Ernstige Dyslexie
Crisishulp
Pleegzorg

 

U heeft gezocht op: FrieslandPsychologenpraktijk Zuidwest
Zorg labels

Kinderen-& Jeugd, jong volwassenen, volwassenen en ouderen

01-02-2023
Psychologenpraktijk Zuidwest
Workum
Psychologenpraktijk ZuidWest is een kleinschalige praktijk die hulp biedt aan kinderen en volwassenen met lichte tot milde klachten. We kenmerken ons als een praktijk met korte wachtlijsten en vlotte afhandeling van onderzoeken. EfficiŽnte behandelingen: zo kort als het kan, zo lang als het moet.
Niet actief in:
Back to Basic
Zorg labels

Jeugdzorg, opvoed- en opgroei problematiek, enkel- en meervoudige problematiek

01-02-2023
Back to Basic
Eindhoven
"Minder praten, meer doen." Back to Basic biedt intensieve ambulante hulpverlening in de vorm van leer- en ervaringstrajecten voor jongeren en gezinnen. Een traject bestaat uit een combinatie van meerdaagse bijeenkomsten buitenhuis en intensive thuisbegeleiding.
Niet actief in:
Psychologenpraktijk Drachten
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp - jeugd ggz (vrijgevestigd)

01-02-2023
Psychologenpraktijk Drachten
Drachten
De Psychologenpraktijk Drachten biedt psychologische zorg voor kinderen, jeugdigen ťn volwassenen. Wanneer u bij ons in zorg wordt genomen, is uw ondersteuningsbehoefte leidend. We maken samen een plan op maat. Er wordt met u en/of uw kind bepaald welke resultaten behaald zouden moeten worden.
Niet actief in:
Stichting BEZINN
Zorg labels

01-02-2023
Stichting BEZINN
Assen
Niet actief in:
CIGGZ B.V. In de Bres
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp (diagnostiek en behandeling) bij angst, dwang, trauma, overbelasting, autisme (ASS), ADHD, gedragsproblemen, gezinsproblemen, opvoedingsproblemen. Wij bieden cognitieve gedragstherapie, Acceptance and commitment therapy (ACT
Meer weergeven

01-02-2023
CIGGZ B.V. In de Bres
Drachten
In de Bres is een christelijke GGZ-instelling voor kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen, gespecialiseerd in jeugdzorg, basis GGZ en specialistische GGZ. Wij zijn een professionele, betrouwbare partner die jouw cliŽnt op weg helpt naar herstel. In de Bres is er voor jong en oud.
Niet actief in:
Kennis in Kracht B.V.
Zorg labels

jeugdhulp, thuiszitters, systeemtherapie, IAG, ontwikkelingsgerichte dagopvang/dagbehandeling,

01-02-2023
Kennis in Kracht B.V.
Leeuwarden
Vastgelopen jongere(n), thuis of in de klas?
Begeleiding om jongeren weer in beweging te krijgen, naar school of in een veilige omgeving.
Niet actief in:
Horizon Begeleiding BV
Zorg labels

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, Individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, CGT, educatieve dagbesteding en DOA, specialist voortijdig schooluitval.

01-02-2023
Horizon Begeleiding BV
Assen
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland en Drenthe met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
Niet actief in:
Dotinga State Zorg B.V.
Zorg labels

01-02-2023
Dotinga State Zorg B.V.
Marsum
Bij Dotinga State Zorg b.v. worden jeugdigen vanaf 12 t/m 18 jaar opgevangen middels verblijf.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
De Buurderij
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

01-02-2023
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 15 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Psychotherapie Jeugd Drachten
Zorg labels

GGZ, jeugdhulp, ouder-kind relatie, IMH, specialistische jeugdhulp JGGZ

31-01-2023
Psychotherapie Jeugd Drachten
Drachten
Wij zijn een maatschap van drie ervaren psychotherapeuten, gespecialiseerd in kinder- en jeugd. Wij zijn met diverse andere praktijken gevestigd in een voormalig dienstencentrum, naast het van Haersmapark, centraal in Drachten.
Niet actief in:
JA Opvoedadvies
Zorg labels

Opvoedingsondersteuning, opvoedingsadvies, Video Home training, Systeemtherapie, Muziektherapie, Competentiegericht, IAG

31-01-2023
JA Opvoedadvies
Sneek
JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

WMO, Jeugd, Wlz, FZ

31-01-2023
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
ZWOLLE
Wij bieden beschermd wonen, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, ambulante begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, arbeidsreintegratie en buurtwerk voor mensen met vaak meerdere problemen.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zorg labels

31-01-2023
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting Community Support
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

31-01-2023
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
Niet actief in:
Adrem Zorggroep
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, Ambulante gezinsinterventies, IAG, Mediation, FF en jongerencoaching

31-01-2023
Adrem Zorggroep
Drachten
Adrem Zorggroep is een frisse wind in het zorglandschap in Friesland. Samen met het gezin, in de eigen omgeving wordt de behandeling vormgegeven. We werken vanuit gestelde, haalbare doelen en hulpvragen door de cliŽnt geformuleerd. We zijn bereikbaar en betrouwbaar en staan naast het gezin.
Niet actief in: Ameland, Harlingen, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke
Jan Arends bv
Zorg labels

ADHD, LVB, autisme, radicalisering, forensisch, gedragsstoornis, Leerproblemen, psychische problematiek

31-01-2023
Jan Arends bv
Zwolle
Jan Arends biedt begeleiding en behandeling (Generalistische Basis GGZ) aan jeugdigen van 6 tot 18 jaar, met een uitloop naar 23, en hun opvoeders, met uiteenlopende hulpvragen.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting Zorginitiatief de Bosk
Zorg labels

Jeugdzorg, logeren, dagbesteding, schoolvervangend traject, buitenschoolse begeleiding

31-01-2023
Stichting Zorginitiatief de Bosk
Harkema
Zorginitiatief de Bosk biedt bewoning, behandeling en begeleiding voor jongeren en kinderen bij wie het leven niet vanzelf gaat. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om gelukkig te zijn en de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen in een warme en veilige omgeving.
Niet actief in:
Saul
Zorg labels

IAG - Intensieve gezinsbehandeling - observatietraject - GGZ - Diagnostiek - Individuele Behandeling - Eetproblematiek - Onderwijs - Complexe (v)echtscheiding

31-01-2023
Saul
Joure
SAUL biedt (gezins)begeleiding, (gezins)behandeling en diagnostiek aan kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen met matige tot complexe problematiek. Vanuit multidisciplinaire teams in Drenthe, Friesland en Groningen benaderen wij een hulpvraag altijd kracht- en omgevingsgericht.Niet actief in:
Jeugdhulp Friesland
Zorg labels

IAG, PMTO, MDFT, MST, MST-CAN, VHT, PEL, Jeugdcoach, Gezinscoach, Samen Sterk met School, Kenniscentrum kind en echtscheiding, Behandelexpertise centrum jonge kind 0-7, vertrektraining, jeugdcoach, pleegzorg, gezinshuizen, jeugdzorg Plus, verblijf me
Meer weergeven

30-01-2023
Jeugdhulp Friesland
Leeuwarden
Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren van 0-18+ jaar en hun gezin/netwerk.
Niet actief in:
Leven Groeien Bloeien, praktijk voor integratieve kindertherapie
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, angsten, trauma, slaapproblemen, boosheid, pestproblemen, rouw enz. Ouderbegeleiding. kindertherapie, jongerentherapie

30-01-2023
Leven Groeien Bloeien, praktijk voor integratieve kindertherapie
Broeksterw‚ld
Leven Groeien Bloeien verzorgt coaching en therapie voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Daarnaast verzorgt het bedrijf opvoedings- en adviesgesprekken voor ouders. Het hoofddoel is kinderen helpen zich zelfstandiger, sterker, meer vrij en blij te gaan voelen, waardoor probleemgedrag vermindert.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Zorg Intens BV
Zorg labels

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

30-01-2023
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Zorg labels

Psycho-educatie; training 'van BASIS naar BRUG' ;ABA; IAG; TEACCH; TOM; VIPP-AUTI; Muziektherapie; Ik Puber; Begeleid leren; Thuisbegeleiding

30-01-2023
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Harlingen
Specialistische ambulante hulpverlening voor Jeugd (en WMO) bij ASS problematiek. Hulp bij passend onderwijs; Testen;Specifieke opvoed- en gezinsondersteuning; (Specialistische) Individuele begeleiding jeugd en volwassenen;
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Schiermonnikoog, Ooststellingwerf, Weststellingwerf
GGZ Friesland
Zorg labels

Diagnostiek en behandeling voor ontwikkelingsstoornissen, angst en stemming, dwang, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen. Crisiszorg in de vorm van verblijf kliniek en IHT. FACT-zorg.

30-01-2023
GGZ Friesland
Leeuwarden
'𝑲𝒖𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕 𝒋𝒆 𝒌𝒂𝒏', dat is de slogan van Kinnik. Dit zijn wij. Betrokken, bevlogen en belangstellend. Kinnik is een tweedelijns kind- en jeugd-ggz-instelling die veel maatwerk levert. We hebben oog voor de complexe ontwikkeling van het kind of jongere, maar ook voor de ouders.
Niet actief in:
EquiGens
Zorg labels

30-01-2023
EquiGens
Luinjeberd
EquiGens is een kleinschalige woonvoorziening die zich richt zich op jongeren (13-23) met (ernstige) psychische en psychiatrische problematiek.
Niet actief in:
Kernvisie methode
Zorg labels

AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid

30-01-2023
Kernvisie methode
Ede
Kernvisie methode helpt jeugdigen van 7 tot 18 jaar, die sociaal-emotionele problemen ontwikkelen zoals; belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld, faalangst, concentratieproblemen, met buikpijn naar school en thuiszitten. Labels als AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Kwaliteitsrijke Zorg
Zorg labels

30-01-2023
Kwaliteitsrijke Zorg
Rutten
Kwaliteitsrijke Zorg is een organisatie die hulp biedt aan jeugdigen met een complexe zorgvraag.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Pento
Zorg labels

Ernstige Dyslexie (ED)

30-01-2023
Pento
Leeuwarden
Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen.
Niet actief in:
Zorgboerderij de Twa Buken
Zorg labels

29-01-2023
Zorgboerderij de Twa Buken
Wijnjewoude
De Twa Buken is een kleinschalige zorgboerderij .
Niet actief in: De Fryske Marren, Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Opsterland, Smallingerland, Schiermonnikoog, Vlieland, Heerenveen, Weststellingwerf
Hakuna Matata, praktijk voor Integratieve Kinder-en Jeugdtherapie en Coaching Pijlabo Boeken
Zorg labels

Sociaal Emotionele problematiek, Echtscheiding, ADHD/ADD, Beelddenken, verlies- en rouwverwerking, ouderbegeleiding

28-01-2023
Hakuna Matata, praktijk voor Integratieve Kinder-en Jeugdtherapie en Coaching Pijlabo Boeken
Minnertsga
Hakuna Matata is een praktijk voor Integratieve kinder- en Jeugdhulp, KIES coaching ( kind in echtscheiding situaties), coaching AD(H)D, coaching Beelddenkers.
De therapie gaat uit van mogelijkheden, is maatwerk en sluit aan bij wat het kind/jongere wel kan en niet bij wat het niet kan.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Fier
Zorg labels

Jeugd-GGZ, complex trauma, Intensieve trauma behandeling, diagnostiek, diagnostiek bij trauma, conflictscheiding, scheidingsproblematiek, hechtingsproblematiek, kindermishandeling, klachten na seksueel misbruik, eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang
Meer weergeven

27-01-2023
Fier
Leeuwarden
Fier biedt ambulante hulp, behandeling, opvang & klinische behandeling voor slachtoffers(+ plegers) van geweld in afhankelijkheidsrelaties + gezin CliŽnten hebben te maken met trauma, seksueel- en huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, conflictscheidingen
Niet actief in:
Stichting De Driestroom
Zorg labels

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

27-01-2023
Stichting De Driestroom
Elst (gld)
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Niet actief in:
Basic Trust Caroline Visser
Zorg labels

Trauma, Hechting, EMDR, CGT, Schematherapie, Basic Trust methode, Adoptie

27-01-2023
Basic Trust Caroline Visser
Groningen
Basic Trust Noord is specialist op het gebied van trauma en hechtingsproblemen. Ons team biedt ondersteuning bij adoptie- en pleeggezinnen en het behandelen van traumaís bij kinderen.
Niet actief in:
Gezins en kindercoaching Friesland
Zorg labels

Rouw & Verlies, Kanker in het gezin

27-01-2023
Gezins en kindercoaching Friesland
Sneek
Gezins en kindercoaching Friesland biedt begeleiding aan kinderen en hun ouders/verzorgers op alle gebieden waar van rouw & verlies een rol speelt.
Met als specialisatie: kinderen in een gezin dat geraakt is door kanker of andere levensbedreigende ziekte en kinderen in een gezin in/na scheiding.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Zorg labels

26-01-2023
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Joure
Therapeuticum Joure biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s).
Niet actief in:
Stichting Siriz
Zorg labels

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening;

26-01-2023
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
To Solve integratieve kinder- en jeugdtherapie
Zorg labels

26-01-2023
To Solve integratieve kinder- en jeugdtherapie
Nes (Ameland)
toSolve is de praktijk voor integratieve kinder- en jeugdtherapie van Marjolijn Besterveld, gevestigd in Nes, Ameland. Tevens verzorgt toSolve sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Zorg labels

26-01-2023
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Leeuwarden
Niet actief in:
AutosNomos
Zorg labels

Trauma, hulp aan vluchtelingkinderen, problematische gehechtheid of andere manier van informatie verwerking

26-01-2023
AutosNomos
Leeuwarden
Niet actief in:
Stichting Koninklijke Visio
Zorg labels

26-01-2023
Stichting Koninklijke Visio
Huizen
Niet actief in:
Het reizende koffertje
Zorg labels

Individuele- groeps- en gezinstherapie, ACT, traumatherapie, vaktherapie, ASS en ADHD specialisme, ouder- en gezinsbegeleiding, systeemtherapie

25-01-2023
Het reizende koffertje
Harlingen
Wij zijn een middelgrote praktijk met een breed aanbod aan behandeling. Met name gericht op ACT en non- verbale, ervaringsgerichte therapievormen. We werken systeemgericht, de aansluiting bij het gezin en onderwijs is voor ons belangrijk.
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Schiermonnikoog, Ooststellingwerf
Perspektiev
Zorg labels

EMDR, Systeemtherapie, Cognitieve gedragstherapie, IAG, AFT, Schematherapie

25-01-2023
Perspektiev
Kampen
PerspektieV heeft een deskundig en professioneel team van medewerkers. We hebben medewerkers met jarenlange ervaring en medewerkers die vanuit school starten op de arbeidsmarkt. Deze combinatie zorgt ervoor dat we ervaring kunnen combineren met nieuwe inzichten.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Praktyk BinnenstBŻten
Zorg labels

Speltherapie, Kind & Jeugd, Sociaal-emotionele problematiek, Trauma, Hechtingsproblematiek

25-01-2023
Praktyk BinnenstBŻten
Balk
Praktyk BinnenstBŻten biedt speltherapie voor kinderen (4-12 jaar) die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling door bijvoorbeeld sociaal emotionele problemen, traumatische gebeurtenissen zoals echtscheiding of verliessituaties en hechtingsproblemen.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Lifemaster B.V.
Zorg labels

ASS, AD(H)D, LVB, educatieve dagbesteding, ontwikkelingsgericht dagbesteding, voortijdig schoolverlaters, thuiszitters, beeldende therapie, coaching, counseling,

24-01-2023
Lifemaster B.V.
Leeuwarden
Lifemaster biedt vanuit vier locaties in Leeuwarden routes dagbesteding, dagstructuur, begeleiding, werkervaring, participatie, re-integratie en activering op maat voor jongeren vanaf 15 jaar.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Zorg labels

Dyslexiezorg, dyslexieonderzoek, dyslexiebehandelingen, dyscalculie onderzoek en behandeling, spelling- en begrijpend lezen cursussen, trainingen onderwijs

24-01-2023
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Leeuwarden
Het RID staat voor de beste diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie, door heel Nederland. Wij streven naar de beste kansen voor iedereen en maken de weg vrij voor talent.
Niet actief in:
Stichting Petten Zorg
Zorg labels

Gezinshuis, Kortdurend verblijf, logeren, ASS, gedrags en ontwikkelingsproblematiek, gezinsondersteuning

24-01-2023
Stichting Petten Zorg
De Wilp
Stichting Petten Zorg: Gezinshuis, gezin en opvoedondersteuning. Kortdurend verblijf/logeren en vakantiekampen op diverse locaties in Friesland, Groningen en Drenthe.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
GGZ Santana B.V.
Zorg labels

GGZ Santana is een gespecialiseerde organisatie die volwassenen uit het hele land en jongeren wonend in Friesland vanaf 16 jaar met AD(H)D en/ of ASS en/of NAH en alle mogelijke comorbiditeit in een poliklinische setting behandelt.

24-01-2023
GGZ Santana B.V.
Heerenveen
Niet actief in:
De StapStien
Zorg labels

23-01-2023
De StapStien
Dokkum
Niet actief in:
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Zorg labels

23-01-2023
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Nunspeet
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Scauting Coaching & Detachering B.V.
Zorg labels

Individuele ondersteuning, Groepsbegeleiding, Jobcoaching, Diagnostiek & Behandeling, Ondersteuning bij Onderwijs

23-01-2023
Scauting Coaching & Detachering B.V.
Hoogeveen
AutismeScauting ondersteunt normaal-begaafde tot hoogbegaafde mensen met autisme in wonen, werken en leren
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
SanjesZoo
Zorg labels

23-01-2023
SanjesZoo
Feanw‚lden
Niet actief in: Sudwest-Fryslan