Beschikbaarheidswijzer
Friesland  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Hoogspecialistische Jeugdhulp
Ernstige Dyslexie
Crisishulp
Pleegzorg
Verblijf

 

U heeft gezocht op: Friesland
Stichting Siriz
Zorg labels

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening;

29-03-2023
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Hakuna Matata, praktijk voor Integratieve Kinder-en Jeugdtherapie en Coaching Pijlabo Boeken
Zorg labels

Sociaal Emotionele problematiek, Echtscheiding, ADHD/ADD, Beelddenken, verlies- en rouwverwerking, ouderbegeleiding

29-03-2023
Hakuna Matata, praktijk voor Integratieve Kinder-en Jeugdtherapie en Coaching Pijlabo Boeken
Minnertsga
Hakuna Matata is een praktijk voor Integratieve kinder- en Jeugdhulp, KIES coaching ( kind in echtscheiding situaties), coaching AD(H)D, coaching Beelddenkers.
De therapie gaat uit van mogelijkheden, is maatwerk en sluit aan bij wat het kind/jongere wel kan en niet bij wat het niet kan.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Kindertherapie de Bron
Zorg labels

specialistische jeugdhulp, integratieve psychotherapie, verlies/rouwverwerking, kind/jongerenhulp tot 18 jaar en ouderbegeleiding, vanaf sept. 2022 EMDR voor kind en jongere en christelijke hulpverlening

29-03-2023
Kindertherapie de Bron
Lemmer
Integratieve Kindertherapie is een kortdurende effectieve behandelvorm die zich richt op de belevingswereld van de cliŽnt, de relaties binnen het gezin en relaties in de buitenwereld. De cliŽnt staat centraal en de therapeut sluit aan op zijn/haar specifieke situatie en mogelijkheden.
Niet actief in:
Stichting Community Support
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

29-03-2023
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
Niet actief in:
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

29-03-2023
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
Niet actief in:
Feel Jeugd en Gezin B.V.
Zorg labels

29-03-2023
Feel Jeugd en Gezin B.V.
Drachten
Feel biedt begeleiding aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind.
Niet actief in:
Back to Basic
Zorg labels

Jeugdzorg, opvoed- en opgroei problematiek, enkel- en meervoudige problematiek

28-03-2023
Back to Basic
Eindhoven
"Minder praten, meer doen." Back to Basic biedt intensieve ambulante hulpverlening in de vorm van leer- en ervaringstrajecten voor jongeren en gezinnen. Een traject bestaat uit een combinatie van meerdaagse bijeenkomsten buitenhuis en intensive thuisbegeleiding.
Niet actief in:
Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V.
Zorg labels

Specialistische gezinsbegeleiding, individuele begeleiding aan jeugdigen, cultureel forensische jongerenzorg en begeleiding met schoolgang

28-03-2023
Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V.
Groningen
Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) is een zorgorganisatie, werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland en biedt in Friesland specialistische ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun ouders met een niet-Westerse achtergrond.
Niet actief in:
Pi-groep Zorg B.V.
Zorg labels

28-03-2023
Pi-groep Zorg B.V.
Drachten
De Pi-groep is een maatschappelijke organisatie voor de geestelijke gezondheid en integratie voor mensen met een psychische aandoening. Wij bieden thuisbegeleiding, dagbesteding en beschermd wonen vanuit de Wmo, GGZ-behandeling en Jeugdhulp in Friesland, Drenthe, Groningen en Flevoland.
Niet actief in:
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

WMO, Jeugd, Wlz, FZ

28-03-2023
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
ZWOLLE
Wij bieden beschermd wonen, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, ambulante begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, arbeidsreintegratie en buurtwerk voor mensen met vaak meerdere problemen.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Psychologenpraktijk De Vaart
Zorg labels

28-03-2023
Psychologenpraktijk De Vaart
Assen
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Kennis in Kracht B.V.
Zorg labels

jeugdhulp, thuiszitters, systeemtherapie, IAG, ontwikkelingsgerichte dagopvang/dagbehandeling,

28-03-2023
Kennis in Kracht B.V.
Leeuwarden
Vastgelopen jongere(n), thuis of in de klas? Begeleiding om jongeren weer in beweging te krijgen, naar school of in een veilige omgeving.
Niet actief in:
Zorg Intens BV
Zorg labels

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

28-03-2023
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Horizon Begeleiding BV
Zorg labels

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, Individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, CGT, educatieve dagbesteding en DOA, specialist voortijdig schooluitval.

28-03-2023
Horizon Begeleiding BV
Assen
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland en Drenthe met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
Niet actief in:
De Buurderij
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

28-03-2023
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum (en in de thuissituatie) professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
pYnter!
Zorg labels

27-03-2023
pYnter!
Buitenpost
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
GGZ Friesland
Zorg labels

Diagnostiek en behandeling voor ontwikkelingsstoornissen, angst en stemming, dwang, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen. Crisiszorg in de vorm van verblijf kliniek en IHT. FACT-zorg.

27-03-2023
GGZ Friesland
Leeuwarden
'𝑲𝒖𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕 𝒋𝒆 𝒌𝒂𝒏', dat is de slogan van Kinnik. Dit zijn wij. Betrokken, bevlogen en belangstellend. Kinnik is een tweedelijns kind- en jeugd-ggz-instelling die veel maatwerk levert. We hebben oog voor de complexe ontwikkeling van het kind of jongere, maar ook voor de ouders.
Niet actief in:
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Zorg labels

Psycho-educatie; training 'van BASIS naar BRUG' ; ABA; Geef me de vijf; TEACCH; TOM; VIPP-AUTI; Muziektherapie; Ik Puber; Begeleid leren; Thuisbegeleiding

27-03-2023
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Harlingen
Specialistische ambulante hulpverlening voor Jeugd (en WMO) bij ASS problematiek; Testen; Specifieke opvoed- en gezinsondersteuning; Individuele begeleiding jeugd en volwassenen;
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Schiermonnikoog, Ooststellingwerf, Weststellingwerf
Psychotherapie Jeugd Drachten
Zorg labels

GGZ, jeugdhulp, ouder-kind relatie, IMH, specialistische jeugdhulp JGGZ

27-03-2023
Psychotherapie Jeugd Drachten
Drachten
Wij zijn een maatschap van drie ervaren psychotherapeuten, gespecialiseerd in kinder- en jeugd. Wij zijn met diverse andere praktijken gevestigd in een voormalig dienstencentrum, naast het van Haersmapark, centraal in Drachten.
Niet actief in:
JA Opvoedadvies
Zorg labels

Opvoedingsondersteuning, opvoedingsadvies, Video Home training, Systeemtherapie, Muziektherapie, Competentiegericht, IAG

27-03-2023
JA Opvoedadvies
Sneek
JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Zorg labels

27-03-2023
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Noordwolde
Samen sterk met goede zorg. Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele mogelijkheden.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Interrupsie B.V.
Zorg labels

Oplossingsgericht en systeemgericht: rouw en verlies / trauma (-gerelateerd) / opvoedingsondersteuning (aan huis) / zingeving / coaching

26-03-2023
Interrupsie B.V.
Leeuwarden
- Oplossingsgericht Rouw- en verliesbegeleiding (systemisch en individueel,ook traumagerelateerd).
- KIES-coaching groep/individueel
- Opvoedingsondersteuning (aan huis)

Niet actief in:
Slimmerik
Zorg labels

ASS (Autismespectrumstoornis)/ IAG/ Licentiehouder Geef me de 5/ systemisch/ ambulante ouder- en of individuele ondersteuning/ maatjesgroepen/ diagnostiek & behandeling/ gezinsondersteuning/ naschoolse en thuiszitters ondersteuning/

26-03-2023
Slimmerik
Leeuwarden
Slimmerik biedt in Friesland specialistische jeugdhulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een diagnose ASS (Autismespectrumstoornis) of kenmerken hiervan en eventuele bijkomende diagnoses. Slimmerik is officieel licentiehouder van de wetenschappelijke onderbouwde methodiek Geef me de 5.
Niet actief in:
Het reizende koffertje
Zorg labels

Individuele- groeps- en gezinstherapie, ACT, traumatherapie, vaktherapie, ASS en ADHD specialisme, ouder- en gezinsbegeleiding, systeemtherapie

25-03-2023
Het reizende koffertje
Harlingen
Wij zijn een middelgrote praktijk met een breed aanbod aan behandeling. Met name gericht op ACT en non- verbale, ervaringsgerichte therapievormen. We werken systeemgericht, de aansluiting bij het gezin en onderwijs is voor ons belangrijk.
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Schiermonnikoog, Ooststellingwerf
Gezins en kindercoaching Friesland
Zorg labels

Rouw & Verlies, Kanker in het gezin

24-03-2023
Gezins en kindercoaching Friesland
Sneek
Gezins en kindercoaching Friesland biedt begeleiding aan kinderen en hun ouders/verzorgers op alle gebieden waar van rouw & verlies een rol speelt.
Met als specialisatie: kinderen in een gezin dat geraakt is door kanker of andere levensbedreigende ziekte en kinderen in een gezin in/na scheiding.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Zorg labels

Diagnostiek Behandeling Behandeling specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Non-verbale therapie Problematiek rondom scheiding

24-03-2023
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Roden
Gespecialiseerd in Jeugdhulp WMO Systeemgericht werken

Werkzaam in heel Friesland
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
To Solve integratieve kinder- en jeugdtherapie
Zorg labels

23-03-2023
To Solve integratieve kinder- en jeugdtherapie
Nes (Ameland)
toSolve is de praktijk voor integratieve kinder- en jeugdtherapie van Marjolijn Besterveld, gevestigd in Nes, Ameland. Tevens verzorgt toSolve sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Zorg labels

23-03-2023
Netwerk-Pluz Maaike Schootstra
Leeuwarden
Niet actief in:
Adrem Zorggroep
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, Ambulante gezinsinterventies, IAG, Mediation, FF en jongerencoaching

23-03-2023
Adrem Zorggroep
Drachten
Adrem Zorggroep is een frisse wind in het zorglandschap in Friesland. Samen met het gezin, in de eigen omgeving wordt de behandeling vormgegeven. We werken vanuit gestelde, haalbare doelen en hulpvragen door de cliŽnt geformuleerd. We zijn bereikbaar en betrouwbaar en staan naast het gezin.
Niet actief in: Ameland, Harlingen, Schiermonnikoog, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Zorg labels

23-03-2023
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Joure
Therapeuticum Joure biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s).
Niet actief in:
De Hoofdtrainer B.V.
Zorg labels

De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies, zoals Tools4u, Tact-i, en CoVa, aan. Deze trainingen vertalen we altijd naar maatwerk door werkzame combinaties te maken met andere methodieken. De volgende trainingen bieden wij aan: Sociale vaardi
Meer weergeven

23-03-2023
De Hoofdtrainer B.V.
Zwaagdijk-West
Samenwerken vanuit kracht. Uitgaan van alles dat wťl goed gaat en vanuit dat punt de kwaliteiten uitbouwen. ĎNiet weerí alleen maar praten over problemen, maar juist in actie komen. Dat brengt de echte verandering op gang, zowel bij individuen als bij groepen. De Hoofdtrainer helpt daarbij
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Jeugdhulp Friesland
Zorg labels

IAG, PMTO, MDFT, MST, MST-CAN, VHT, PEL, Jeugdcoach, Gezinscoach, Samen Sterk met School, Kenniscentrum kind en echtscheiding, Behandelexpertise centrum jonge kind 0-7, vertrektraining, jeugdcoach, pleegzorg, gezinshuizen, jeugdzorg Plus, verblijf me
Meer weergeven

23-03-2023
Jeugdhulp Friesland
Leeuwarden
Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren van 0-18+ jaar en hun gezin/netwerk.
Niet actief in:
Re-Care Zorg
Zorg labels

Interculturele hulpverlening, begeleiding, diagnostiek, behandeling en verblijf/scholing interculturele hulpverlening/ participatie en integratie

22-03-2023
Re-Care Zorg
Heerenveen
Re-Care Zorg B.V. biedt zowel individuele- als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, diagnostiek, behandeling en verblijf aan cliŽnten met een migratie achtergrond en aan vluchtelingen. We bieden deze begeleiding aan cliŽnten van jong tot oud met verschillende problematieken.
Niet actief in:
Gezinspraktijk De Kast
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp: Complexe Scheidingen, Samengestelde Gezinnen, Autisme & Gezinsrelaties

22-03-2023
Gezinspraktijk De Kast
Wolvega
Gezinspraktijk De Kast biedt specialistische Jeugdhulp aan gezinnen:- in of na een complexe scheiding.- die samengesteld zijn en waar er onrust is over wie welke positie heeft- waar de relaties binnen het gezin verstoord geraakt zijn doordat er Autisme in het spel is
Niet actief in:
Hof van Arcadia, zorg in het groen
Zorg labels

22-03-2023
Hof van Arcadia, zorg in het groen
Opende
Hof van Arcadia heeft voor zijn dagbesteding en leer- werktrajecten een grote werktuin waarin de deelnemers alle facetten van het hoveniers-vak leren en uitvoeren onder begeleiding van een betrokken en deskundig team. Voor wonen en logeren kan men terecht bij onze verschillende locaties (website)
Niet actief in:
HBpunt - romte foar dy
Zorg labels

21-03-2023
HBpunt - romte foar dy
Burgum
HBpunt is een gecontracteerde zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulp in Friesland en een samenwerking tussen zelfstandige aanbieders, die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Wij bieden hulp aan het kind en de ouder(s).Met als doel dat het hele gezin hiervan profiteert!
Niet actief in:
Comfortzorg Contract BV
Zorg labels

Gezinsondersteuning - Structurerende Begeleiding - Omgangsbegeleiding - RegieThuis - Psycho-educatie - Ouderschap in beeld

21-03-2023
Comfortzorg Contract BV
Heerenveen
Comfortzorg biedt specialistische jeugdhulp in de vorm van Ambulante Begeleiding en Behandeling voor Jeugd en Gezin. Dit doen we in de provincie Friesland en deels in provincies Groningen en Drenthe. Wij staan bekend om een zorgvuldige intake om te komen tot een passend advies en traject.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zorg labels

21-03-2023
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting De Zijlen
Zorg labels

LVG, MVB, EMB, EVB, verstandelijke beperking

21-03-2023
Stichting De Zijlen
Tolbert
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Fier
Zorg labels

Jeugd-GGZ, complex trauma, Intensieve trauma behandeling, diagnostiek, diagnostiek bij trauma, conflictscheiding, scheidingsproblematiek, hechtingsproblematiek, kindermishandeling, klachten na seksueel misbruik, eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang
Meer weergeven

21-03-2023
Fier
Leeuwarden
Fier biedt ambulante hulp, behandeling, opvang & klinische behandeling voor slachtoffers(+ plegers) van geweld in afhankelijkheidsrelaties + gezin CliŽnten hebben te maken met trauma, seksueel- en huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, conflictscheidingen
Niet actief in:
Pedagogische Praktijk Marum
Zorg labels

21-03-2023
Pedagogische Praktijk Marum
Marum
www.opvoedeneenkunst.nl
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), In
Meer weergeven

20-03-2023
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zwolle
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
MeiDy Ambulant B.V.
Zorg labels

Ambulante ondersteuning - intensieve ambulante gezinsbehandeling - ouderschapstaxatie intramuraal - EMDR Kind en Jeugd - Systeemtherapie - CTG - mindful parenting

20-03-2023
MeiDy Ambulant B.V.
Damw‚ld
MeiDy Jeugd & Gezin
Niet actief in:
Kernvisie methode
Zorg labels

AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid

20-03-2023
Kernvisie methode
Ede
Kernvisie methode helpt jeugdigen van 7 tot 18 jaar, die sociaal-emotionele problemen ontwikkelen zoals; belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld, faalangst, concentratieproblemen, met buikpijn naar school en thuiszitten. Labels als AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Amannij Zorg voor jou
Zorg labels

Ambulante ondersteuning, Dagbesteding 16+, Opvoedondersteuning

20-03-2023
Amannij Zorg voor jou
Drachten
Amannij biedt begeleiding aan volwassenen, jongeren en kinderen (en/of ouders) met verschillende problematiek. Dit kan zijn:
- psychiatrische problematiek
- een verstandelijke beperking
- niet-aangeboren hersenletsel
- hoogsensitiviteit
- ASS en aanverwante stoornissen
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, handicap, hechting, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief
Meer weergeven

20-03-2023
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 32 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
Niet actief in:
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Zorg labels

20-03-2023
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Nunspeet
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
INTER-PSY
Zorg labels

20-03-2023
INTER-PSY
Groningen
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Praktyk BinnenstBŻten
Zorg labels

Speltherapie, Kind & Jeugd, Sociaal-emotionele problematiek, Trauma, Hechtingsproblematiek

19-03-2023
Praktyk BinnenstBŻten
Balk
Praktyk BinnenstBŻten biedt speltherapie voor kinderen (4-12 jaar) die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling door bijvoorbeeld sociaal emotionele problemen, traumatische gebeurtenissen zoals echtscheiding of verliessituaties en hechtingsproblemen.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Stichting Maatklas
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, (zeer) intensieve ondersteuningsbehoefte, inclusie, ontwikkelingsstimulering, geschikt voor EMB (ernstige meervoudige beperking),

19-03-2023
Stichting Maatklas
Sneek
Een kleine klas in Heerenveen voor de ontwikkelingsstimulering van kinderen van 3-13 jaar met een (ernstige) handicap. Open van maandag tot en met vrijdag 8:30 - 14:00 (+ mogelijkheden verlenging). Hoge begeleidingszwaarte van 2 begeleiders op 3 leerlingen. Inclusieve setting met max 6 leerlingen.
Niet actief in: