Beschikbaarheidswijzer
Friesland
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Wonen
Ernstige Dyslexie
Pleegzorg
Crisis
3Noord
Open3Milieu
Jeugdhulp Plus
Landelijk Transitie Arrangement

 X

U heeft gezocht op:

Friesland
Cuidate Jeugd
Zoekwoorden

Eetstoornissen

29-02-2024
Cuidate Jeugd
Zwolle
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Eetstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Stichting Community Support
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

29-02-2024
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding
Stichting Yorneo
Zoekwoorden

Opvoedings- en ontwikkelingsvraagstuk-ken

29-02-2024
Stichting Yorneo
Assen (tijdelijk adres)
Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien, zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te versterken.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie, Verpleegkundige zorg
Jeugdhulp Friesland
Zoekwoorden

IAG, PMTO, MDFT, MST, MST-CAN, VHT, PEL, Jeugdcoach, Gezinscoach, Samen Sterk met School, Kenniscentrum kind en echtscheiding, Behandelexpertise centrum jonge kind 0-7, vertrektraining, jeugdcoach, pleegzorg, gezinshuizen, jeugdzorg Plus, verblijf met behandeling, Spoed4Jeugd

28-02-2024
Jeugdhulp Friesland
Leeuwarden
Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren van 0-18+ jaar en hun gezin/netwerk.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie, Verpleegkundige zorg
Stukje Bij Beetje Jongeren B.V.
Zoekwoorden

Ontwikkelingsstoornis, afwijkend sociaal gedrag, sociale kwetsbaarheid, psychische kwetsbaarheid, jeugdhulp, gedragsproblematiek, Jeugdwet, WLZ, Wmo.

28-02-2024
Stukje Bij Beetje Jongeren B.V.
Heerenveen
Stukje bij Beetje biedt dagbesteding in het voormalig Kantongerecht in Heerenveen met een kleinschalig en creatief karakter. Ook bieden wij individuele (ambulante) begeleiding in de thuissituatie en zorg op maat voor kinderen/jongeren in de regio Heerenveen.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, individuele begeleiding en pleegzorg

28-02-2024
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
ZWOLLE
Wij bieden specialistische ambulante jeugdhulp (10 voor toekomst, Kort & Krachtig, Stabiel en Kinder- en Jeugdcoaching) en (netwerk) pleegzorg vanuit een integrale en herstel gerichte aanpak in de gehele provincie Friesland (inclusief de wadden eilanden).
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding
De Buurderij
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

28-02-2024
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum (en in de thuissituatie) professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 13-16 jaar, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Horizon Begeleiding BV
Zoekwoorden

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, Individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, CGT, educatieve dagbesteding en DOA, specialist voortijdig schooluitval.

27-02-2024
Horizon Begeleiding BV
Leeuwarden
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland en Drenthe met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbegeleiding, Observatie
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Zoekwoorden

Dyslexiezorg, dyslexieonderzoek, dyslexiebehandelingen, dyscalculie onderzoek en behandeling, spelling- en begrijpend lezen cursussen, trainingen onderwijs

27-02-2024
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Leeuwarden
Het RID staat voor de beste diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie, door heel Nederland. Wij streven naar de beste kansen voor iedereen en maken de weg vrij voor talent.
Leerproblemen, 5-12 jaar
Zorg Intens BV
Zoekwoorden

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

27-02-2024
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Radicaliseren, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Pento
Zoekwoorden

Ernstige Dyslexie (ED)

27-02-2024
Pento
Leeuwarden
Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen.
Gedragsstoornissen, Leerproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 5-12 jaar
Stichting De Driestroom
Zoekwoorden

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

27-02-2024
Stichting De Driestroom
Elst (gld)
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Observatie
Wille (Leren Samenleven)
Zoekwoorden

26-02-2024
Wille (Leren Samenleven)
Sneek
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Lichamelijke handicap, LVB, NAH, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Praktijk Praght
Zoekwoorden

IMH, CGT, EMDR, ACT, Basic Trust methode, systeemtherapie, schematherapie, Sherborne beweegspel

26-02-2024
Praktijk Praght
Groningen
Praktijk Praght is specialist op het gebied van trauma en hechtingsproblemen. Ons team biedt ondersteuning bij (adoptie- en pleeg)gezinnen en het behandelen van trauma`s bij kinderen.
Complex trauma, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Opvoedproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Quatrebras Gezinsgericht Wonen
Zoekwoorden

26-02-2024
Quatrebras Gezinsgericht Wonen
Noardburgum
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+
Stichting BEZINN
Zoekwoorden

WMO, JW, WLZ, Dagbesteding, Logeren, Respijtzorg, Wonen, Beschermd Wonen, Kortdurend Verblijf, Thuiswonen, Woonbegeleiding, Kleinschalige Woonvoorziening, Thuisondersteuning, Individuele Begeleiding, Ambulante Begeleiding, Dagactiviteit, Zorg, Behandeling, Zelfredzaamheid, Participatie, Meedoen, Zorg- en leertrajecten, Leer- werktrajecten

26-02-2024
Stichting BEZINN
Assen
BEZINNZorg werkt met een groot aantal zorglocaties in een groene omgeving. Vaak zijn het kleinschalige locaties, waar je terecht kunt met verschillende wensen. Eén ding is zeker; overal is de zorg van hoge kwaliteit.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie, Trauma behandeling (EMDR, Wright Junior), Angst- en dwang behandelingen, Oplossingsgerichte therapie, Rouwtherapie

26-02-2024
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling
Grip op gedrag
Zoekwoorden

o.a. ADHD, ASS, depressie en angststoornissen

26-02-2024
Grip op gedrag
Steenwijk
website: https:gripopgedrag.com
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, 13-16 jaar, 17-18+
InnZorg
Zoekwoorden

26-02-2024
InnZorg
Leeuwarden
Specialistische Jeugdhulp
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Helping Hands B.V.
Zoekwoorden

JW en WMO

26-02-2024
Helping Hands B.V.
Joure
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Taalontwikkelstoornis - TOS, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind