Beschikbaarheidswijzer
Friesland  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Hoogspecialistische Jeugdhulp
Ernstige Dyslexie
Crisishulp
Pleegzorg
Verblijf

 

U heeft gezocht op: FrieslandDe Buurderij
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

09-06-2023
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum (en in de thuissituatie) professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Jeugdhulp Friesland
Zorg labels

IAG, PMTO, MDFT, MST, MST-CAN, VHT, PEL, Jeugdcoach, Gezinscoach, Samen Sterk met School, Kenniscentrum kind en echtscheiding, Behandelexpertise centrum jonge kind 0-7, vertrektraining, jeugdcoach, pleegzorg, gezinshuizen, jeugdzorg Plus, verblijf me
Meer weergeven

08-06-2023
Jeugdhulp Friesland
Leeuwarden
Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren van 0-18+ jaar en hun gezin/netwerk.
Niet actief in:
Educatieve Vee- en Natuurboerderij
Zorg labels

08-06-2023
Educatieve Vee- en Natuurboerderij
Drogeham
Hamster Mieden biedt jeugdzorgtrajecten voor kinderen en jongeren die houden van dieren en buitenleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Zorg labels

Systeemtherapie, ambulante begeleiding, IAG, EMDR (evt. in combinatie met boksen), PMT, speltherapie, IMH, CGT, mindfulness, paardentherapie, farmacotherapie

08-06-2023
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Joure
Therapeuticum Joure biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s).
Niet actief in:
Mentaal Beter Cure B.V. - Mentaal Beter Leeuwarden
Zorg labels

Dyslexie, dyscalculie, leerproblemen

08-06-2023
Mentaal Beter Cure B.V. - Mentaal Beter Leeuwarden
Hilversum
Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan.
Niet actief in:
Comfortzorg Contract BV
Zorg labels

Gezinsondersteuning - Structurerende Begeleiding - Omgangsbegeleiding - RegieThuis - Psycho-educatie - Ouderschap in beeld

08-06-2023
Comfortzorg Contract BV
Heerenveen
Comfortzorg biedt specialistische jeugdhulp in de vorm van Ambulante Begeleiding en Behandeling voor Jeugd en Gezin. Dit doen we in de provincie Friesland en deels in provincies Groningen en Drenthe. Wij staan bekend om een zorgvuldige intake om te komen tot een passend advies en traject.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
CAGGB - Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost
Zorg labels

08-06-2023
CAGGB - Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost
Buitenpost
CAGGB is een compacte specialistische ggz-instelling, HKZ-gecertificeerd. Ons team ziet circa 1200 patiënten op jaarbasis, hiervan is circa 50% kind of jongere. Wij bieden zorg aan mensen uit Friesland, Groningen en Drenthe.
Niet actief in:
Stichting Community Support
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

08-06-2023
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
Niet actief in:
Psychotherapie Jeugd Drachten
Zorg labels

GGZ, jeugdhulp, ouder-kind relatie, IMH, specialistische jeugdhulp JGGZ

08-06-2023
Psychotherapie Jeugd Drachten
Drachten
Wij zijn een maatschap van drie ervaren psychotherapeuten, gespecialiseerd in kinder- en jeugd. Wij zijn met diverse andere praktijken gevestigd in een voormalig dienstencentrum, naast het van Haersmapark, centraal in Drachten.
Niet actief in:
Kennis in Kracht B.V.
Zorg labels

jeugdhulp, thuiszitters, systeemtherapie, IAG, ontwikkelingsgerichte dagopvang/dagbehandeling,

08-06-2023
Kennis in Kracht B.V.
Leeuwarden
Vastgelopen jongere(n), thuis of in de klas? Begeleiding om jongeren weer in beweging te krijgen, naar school of in een veilige omgeving.
Niet actief in:
Jan Arends bv
Zorg labels

ADHD, LVB, autisme, radicalisering, forensisch, gedragsstoornis, Leerproblemen, psychische problematiek

07-06-2023
Jan Arends bv
Zwolle
Jan Arends biedt begeleiding en behandeling (Generalistische Basis GGZ) aan jeugdigen van 6 tot 18 jaar, met een uitloop naar 23, en hun opvoeders, met uiteenlopende hulpvragen.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
DDapper
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie(CGT), Trauma behandeling met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Psycho-educatie, ACT (Acceptence en commitment therapy, Emotie regulatie therapie (ERT), Vaktherapie Beeldend, Animal assisted interventio
Meer weergeven

07-06-2023
DDapper
Grou
DDapper is een praktijk voor oplossingsgerichte en ervaringsgerichte therapie, coaching en begeleiding gericht op herstel, stabiliseren en leren omgaan met probleem in het leven. Om dit te kunnen realiseren maakt DDapper gebruik van een breed en uniek aanbod aan interventies.
Niet actief in:
BeeldenBox Beeldend jeugdhulp verlenen
Zorg labels

Jeugd-GGZ; Hechting, loyaliteit en trauma. ASS (faal)angstklachten, opvoedondersteuning parallel aan behandeling jeugdige vanaf 5 jaar.

07-06-2023
BeeldenBox Beeldend jeugdhulp verlenen
Ureterp
Specialistische Jeugdhulp in Friesland door de inzet van ervaringsgerichte therapie, NJI erkende interventies, EMDR, psycho-educatie en opvoedondersteuning voor kind en gezin.
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Harlingen, Noardeast-Fryslan, Schiermonnikoog, Sudwest-Fryslan, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke
Horizon Begeleiding BV
Zorg labels

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, Individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, CGT, educatieve dagbesteding en DOA, specialist voortijdig schooluitval.

07-06-2023
Horizon Begeleiding BV
Assen
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland en Drenthe met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
Niet actief in:
Feel Jeugd en Gezin B.V.
Zorg labels

Ambulante gezinsbegeleiding Diagnostiek Ouderschapsbeoordeling Begeleiding bij een omgangsregeling

07-06-2023
Feel Jeugd en Gezin B.V.
Drachten
Feel biedt begeleiding en diagnostiek aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind.
Niet actief in:
Ton Straver Praktijk voor hulpverlening en training
Zorg labels

opvoedingsondersteuning en GGZ voor kinderen

07-06-2023
Ton Straver Praktijk voor hulpverlening en training
Leeuwarden
Jeugd en gezinsprofessional SKJ met traject van individuele begeleiding voor het kind en jongere. Vooral bij emotionele - en lichte
gedragsproblemen. Bij de intake wordt vooral ook naar het gezinssysteem gekeken. Mogelijk komen de ouders parallel aan de kind behandeling ook voor begeleiding
Niet actief in:
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

07-06-2023
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
Niet actief in:
Geleynse Mediation - Familiekwestie
Zorg labels

conflictscheiding, kind in echtscheiding, parallel ouderschap, begeleide omgang

06-06-2023
Geleynse Mediation - Familiekwestie
Weidum
Familiekwestie biedt gespecialiseerde hulp aan kinderen en hun gezinnen in ernstige conflictsituaties. Famliliekwestie biedt gespecialiseerd aanbod voor kinderen in hoog conflictscheidingen in de provincie Friesland.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Therapiepraktijk Vanzelfbeeldend
Zorg labels

vaktherapie beeldend, beeldende therapie, creatieve therapie

06-06-2023
Therapiepraktijk Vanzelfbeeldend
Drachten
Therapiepraktijk Vanzelfbeeldend levert specialistische jeugdzorg in de vorm van vaktherapie beeldend en ouderbegeleiding aan jeugd van 6-18 jaar. Vaktherapie beeldend wordt ingezet bij psycho-sociale en psychiatrische problematiek bij kinderen, binnen de context van het systeem.
Niet actief in:
Perspektiev
Zorg labels

EMDR, Systeemtherapie, Cognitieve gedragstherapie, IAG, AFT, Schematherapie

06-06-2023
Perspektiev
Kampen
PerspektieV heeft een deskundig en professioneel team van medewerkers. We hebben medewerkers met jarenlange ervaring en medewerkers die vanuit school starten op de arbeidsmarkt. Deze combinatie zorgt ervoor dat we ervaring kunnen combineren met nieuwe inzichten.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Psychologenpraktijk De Vaart
Zorg labels

06-06-2023
Psychologenpraktijk De Vaart
Assen
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
De Hoofdtrainer B.V.
Zorg labels

De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies, zoals Tools4u, Tact-i, en CoVa, aan. Deze trainingen vertalen we altijd naar maatwerk door werkzame combinaties te maken met andere methodieken. De volgende trainingen bieden wij aan: Sociale vaardi
Meer weergeven

06-06-2023
De Hoofdtrainer B.V.
Zwaagdijk-West
Samenwerken vanuit kracht. Uitgaan van alles dat wél goed gaat en vanuit dat punt de kwaliteiten uitbouwen. ‘Niet weer’ alleen maar praten over problemen, maar juist in actie komen. Dat brengt de echte verandering op gang, zowel bij individuen als bij groepen. De Hoofdtrainer helpt daarbij
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Cosis
Zorg labels

Gezinsondersteuning, KDC, Gezinshuis, Ouder Kind Huis

06-06-2023
Cosis
Assen
Cosis helpt mensen met een verstandelijke beperking grip te krijgen op hun leven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting Bissy4kids
Zorg labels

06-06-2023
Stichting Bissy4kids
Tytsjerk
‘Dit vreemde huis met vreemde geluiden, vreemde mensen en een leven zo anders dan waar je vandaan komt. We verwelkomen je hier, in ons huis, in ons hart en zorgen voor jou totdat we geen vreemden meer zijn, maar liefdevol naast je mogen staan.`

Bissy4kids biedt vierentwintig uur zorg.
Niet actief in:
JA Opvoedadvies
Zorg labels

Opvoedingsondersteuning, opvoedingsadvies, Video Home training, Systeemtherapie, Muziektherapie, Competentiegericht, IAG

06-06-2023
JA Opvoedadvies
Sneek
JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Zorgkracht 12, de Noordelijke Zorgcoöperatie U.A.
Zorg labels

Kleinschalige woongroep (tot 5 bewoners) voor jongens.

06-06-2023
Zorgkracht 12, de Noordelijke Zorgcoöperatie U.A.
Groningen
Tjeenz Jeugdhulp in beweging biedt via zk12 twee kleinschalige woongroepen voor maximaal 5 jongens van 15 tot 20 jaar.
Locatie Roden
Niet actief in:
Onder de wolfskap
Zorg labels

06-06-2023
Onder de wolfskap
Hallum
Niet actief in:
Stichting De Driestroom
Zorg labels

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

06-06-2023
Stichting De Driestroom
Elst (gld)
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Niet actief in:
Zorg Intens BV
Zorg labels

Thuisbegeleiding, opvoedondersteuning, ASS, Gezinsondersteuning, gedragsproblematiek.

06-06-2023
Zorg Intens BV
Drachten
Ons streven is om van uw thuis weer een fijne omgeving te maken voor het hele gezin. We willen hierbij alle gezinsleden weer in hun kracht zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
pYnter!
Zorg labels

05-06-2023
pYnter!
Buitenpost
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
SpatiePlus B.V.
Zorg labels

Jeugdwet & Wmo & WlZ

05-06-2023
SpatiePlus B.V.
Heerenveen
Voor jongeren vanaf 17 jaar die niet meer thuis of in een andere gezinsvorm kunnen wonen bieden wij een beschermde woonomgeving. Zowel voor complexere problematiek als wel voor kamertraining in zelfstandige setting.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Just Be Company
Zorg labels

Systemisch, specialistische jeugdhulp, gezinsondersteuning, CGT, evidence based groepstrainingen, mindful parenting, mindfulness voor kinderen en jeugdigen

05-06-2023
Just Be Company
Beetsterzwaag
Onze praktijk richt zich op de begeleiding van gezinnen waarbij er sprake is van een verzwaarde opvoedsituatie vanwege kindeigen problematiek of handelingsverlegenheid/stress bij de ouders. Zie ook: www.praktijkdesinne.nl (met deze praktijk hebben wij een samenwerking).
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Basic Trust Caroline Visser
Zorg labels

Trauma, Hechting, EMDR, CGT, Schematherapie, Basic Trust methode, Adoptie

05-06-2023
Basic Trust Caroline Visser
Groningen
Basic Trust Noord is specialist op het gebied van trauma en hechtingsproblemen. Ons team biedt ondersteuning bij adoptie- en pleeggezinnen en het behandelen van trauma’s bij kinderen.
Niet actief in:
CIGGZ B.V. In de Bres
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp (diagnostiek en behandeling) bij angst, dwang, trauma, overbelasting, autisme (ASS), ADHD, gedragsproblemen, gezinsproblemen, opvoedingsproblemen. Wij bieden cognitieve gedragstherapie, Acceptance and commitment therapy (ACT
Meer weergeven

05-06-2023
CIGGZ B.V. In de Bres
Drachten
In de Bres is een christelijke GGZ-instelling voor kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen, gespecialiseerd in jeugdzorg, basis GGZ en specialistische GGZ. Wij zijn een professionele, betrouwbare partner die jouw cliënt op weg helpt naar herstel. In de Bres is er voor jong en oud.
Niet actief in:
Gezinshuis Jedidja
Zorg labels

05-06-2023
Gezinshuis Jedidja
Buitenpost
Niet actief in:
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Zorg labels

05-06-2023
Stichting LPC SBD Centraal Nederland
Nunspeet
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Zorg labels

05-06-2023
Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Drachten
Het Jonx Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een Autismespectrumstoornis (ASS), hun familie en andere naasten.
Niet actief in:
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), In
Meer weergeven

05-06-2023
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zwolle
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting De Zijlen
Zorg labels

LVG, MVB, EMB, EVB, verstandelijke beperking

05-06-2023
Stichting De Zijlen
Tolbert
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Philadelphia Zorg
Zorg labels

Verstandelijke beperking, LVG, EMB,

05-06-2023
Philadelphia Zorg
Amersfoort
Philadelphia biedt ambulante ondersteuning aan gezinnen en/ of ondersteuning aan jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
GGZ Friesland
Zorg labels

Diagnostiek en behandeling voor ontwikkelingsstoornissen, angst en stemming, dwang, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen. Crisiszorg in de vorm van verblijf kliniek en IHT. FACT-zorg.

05-06-2023
GGZ Friesland
Leeuwarden
`𝑲𝒖𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕 𝒋𝒆 𝒌𝒂𝒏`, dat is de slogan van Kinnik. Dit zijn wij. Betrokken, bevlogen en belangstellend. Kinnik is een tweedelijns kind- en jeugd-ggz-instelling die veel maatwerk levert. We hebben oog voor de complexe ontwikkeling van het kind of jongere, maar ook voor de ouders.
Niet actief in:
Orthopedagogische Praktijk De Kern
Zorg labels

05-06-2023
Orthopedagogische Praktijk De Kern
Oldekerk
Orthopedagogische Praktijk De Kern voor kinderen en jeugdigen
De praktijk is een solopraktijk.
Niet actief in:
Aventura BV
Zorg labels

05-06-2023
Aventura BV
Drachten
Wij nemen geen cliënten meer aan waarvan de Jeugdige naar 1 december 2022 18 jaar wordt.
Aventura stopt met de Jeugdwet per 31-12-2022
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Zorg labels

Psycho-educatie; training `van BASIS naar BRUG` ; ABA; Geef me de vijf; TEACCH; TOM; VIPP-AUTI; Muziektherapie; Ik Puber; Begeleid leren; Thuisbegeleiding

05-06-2023
Karin Wagteveld. Autismespecialist Jeugd
Harlingen
Specialistische ambulante hulpverlening voor Jeugd (en WMO) bij ASS problematiek; Testen; Specifieke opvoed- en gezinsondersteuning; Individuele begeleiding jeugd en volwassenen;
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Schiermonnikoog, Ooststellingwerf, Weststellingwerf
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Zorg labels

05-06-2023
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Noordwolde
Samen sterk met goede zorg. Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele mogelijkheden.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Zorg & Coaching Noord-Nederland B.V.
Zorg labels

Jongeren, jongvolwassenen, Groningen, 24/7 verblijf, ambulante begeleiding, dagbesteding, gecontracteerd, BWMO

05-06-2023
Zorg & Coaching Noord-Nederland B.V.
Leeuwarden
Wij zijn ZCNN: Een zorgverlener voor (sociaal kwetsbare) jongeren en volwassenen met een hulpvraag. We bieden (individuele) ambulante begeleiding aan huis en begeleiding op kleinschalige woonlocaties in Groningen voor beschermd wonen (vanaf 18 jaar) en jongeren die onder de Jeugdwet vanaf 16 jaar.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, handicap, hechting, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief
Meer weergeven

05-06-2023
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 32 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
Niet actief in:
Grip op gedrag
Zorg labels

o.a. ADHD, ASS, depressie en angststoornissen

05-06-2023
Grip op gedrag
Steenwijk
website: https:gripopgedrag.com
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
MEE Noord
Zorg labels

Kinderen en jongeren met en zonder beperking zoals LVB, ASS, NAH. Ouders met of zonder beperking zoals LVB, ASS, NAH. Kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling.

05-06-2023
MEE Noord
Leeuwarden
MEE Noord staat voor MEEdoen mogelijk maken. Samen zoeken we naar oplossingen op alle mogelijke (levens-)
gebieden, denk daarbij aan opvoeding, onderwijs, werk, dagbesteding, wonen, en/of seksualiteit. Wij ondersteunen en begeleiden mensen van alle leeftijden. We werken graag met beelden.
Niet actief in:
Praktyk BinnenstBûten
Zorg labels

Speltherapie, Kind & Jeugd, Sociaal-emotionele problematiek, Trauma, Hechtingsproblematiek

05-06-2023
Praktyk BinnenstBûten
Balk
Praktyk BinnenstBûten biedt speltherapie voor kinderen (4-12 jaar) die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling door bijvoorbeeld sociaal emotionele problemen, traumatische gebeurtenissen zoals echtscheiding of verliessituaties en hechtingsproblemen.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan