Beschikbaarheidswijzer
Friesland
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Wonen
Ernstige Dyslexie
Pleegzorg
Crisis
3Noord
Open3Milieu
Jeugdhulp Plus
Landelijk Transitie Arrangement

 X

U heeft gezocht op:

Friesland
Praktijk Yinnar
Zoekwoorden

-Faalangst en andere angstklachten -Gepest zijn of worden -ADHD/PDDnos -Problemen rondom scheiding -Geen nee kunnen zeggen, gebrek aan zelfvertrouwen -Burnout -Depressiviteit -Gezinsproblemen

15-06-2024
Praktijk Yinnar
Leeuwarden
De behandeling moet aansluiten bij wie de jongere als unieke persoon is. Is het een doener of een prater en wat heeft de jongere nodig; wat zijn de behoeften. De basis werkwijze is:
Werken in het hier en nu, de cliënt volgen, structureren, gericht op acceptatie en verwerking, nieuw gedrag oefenen
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eerwraak, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +
Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V.
Zoekwoorden

Specialistische gezinsbegeleiding, individuele begeleiding aan jeugdigen, cultureel forensische jongerenzorg en begeleiding met schoolgang Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie,

14-06-2024
Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V.
Groningen
Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) is een zorgorganisatie, werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland en biedt in Friesland specialistische ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun ouders met een niet-Westerse achtergrond.
Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
De Buurderij
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining, Herstel ouder kind relatie, Herstel ouder kind relatie, Herstel ouder kind relatie,

14-06-2024
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum (en in de thuissituatie) professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Opvoedingsvraagstukken, Seksuele ontwikkeling problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, 13-16 jaar, Herstel ouder kind relatie,
Stichting Community Support
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+Gezinsbegeleiding, Gezinsbegeleiding, Gezinsbegeleiding,

14-06-2024
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Opvoedingsvraagstukken, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Kennis in Kracht B.V.
Zoekwoorden

jeugdhulp, thuiszitters, systeemtherapie, IAG, ontwikkelingsgerichte dagopvang/dagbehandeling,

14-06-2024
Kennis in Kracht B.V.
Leeuwarden
Vastgelopen jongere(n), thuis of in de klas? Begeleiding om jongeren weer naar school te krijgen of te voorkomen dat ze uitvallen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Zoekwoorden

Systeemtherapie, ambulante begeleiding, IAG, EMDR (evt. in combinatie met boksen), PMT, speltherapie, IMH, CGT, mindfulness, paardentherapie, farmacotherapieGezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie,

13-06-2024
Kinder- & Jeugdtherapeuticum B.V.
Joure
Therapeuticum Joure biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s) / verzorger(s).
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eerwraak, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Re-Care Zorg
Zoekwoorden

Interculturele hulpverlening, begeleiding, diagnostiek, behandeling en verblijf/scholing interculturele hulpverlening/ participatie en integratieGezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie,

13-06-2024
Re-Care Zorg
Heerenveen
Re-Care Zorg B.V. biedt zowel individuele- als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, diagnostiek, behandeling en verblijf aan cliënten met een migratie achtergrond en aan vluchtelingen. We bieden deze begeleiding aan cliënten van jong tot oud met verschillende problematieken.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eerwraak, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Radicalisering, Seksueel geweld, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie
Athena Hoeve Gezinshuis en Therapeutisch Centrum B.V
Zoekwoorden

Holistisch energetische therapie, hechtingproblematiek, psychosociale problematiek, therapautisch centrumGezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie,

13-06-2024
Athena Hoeve Gezinshuis en Therapeutisch Centrum B.V
Oudega
Athenahoeve biedt woontrajecten en heeft een therapeutisch centrum. Een waardevolle combinatie, omdat je hier rust vindt en tegelijkertijd aan jezelf kunt werken. Op deze plek leer je ontspannen. Daardoor kom je dichter bij jezelf.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie,
Fier
Zoekwoorden

Hulp bij huiselijk geweld, partnergeweld, eer gerelateerd geweld, seksuele uitbuiting, kindermishandeling, klachten na seksueel misbruik, huwelijksdwang, Jeugd-GGZ, complex trauma, Intensieve trauma behandeling, diagnostiek, diagnostiek bij trauma, conflictscheiding, scheidingsproblematiek, hechtingsproblematiek, mensenhandel, loverboyproblematiek, vroegkinderlijke traumatisering, hechtingsproblematiek, systeemtherapie, EMDR, CGT, Klinische opname, Jeugdhulp voor asielzoekers en statushouders, gezinskliniek, gezinstherapie, mensenhandel, criminele uitbuiting, extremisme, partner geweld, online geweld, sextorsion, seksueel geweld.

13-06-2024
Fier
Leeuwarden
Fier biedt ambulante hulp, behandeling, opvang & klinische behandeling voor slachtoffers(+ plegers) van geweld in afhankelijkheidsrelaties + gezin Cliënten hebben te maken met trauma, seksueel- en huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, conflictscheidingen
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eerwraak, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar,
Accare
Zoekwoorden

Evidence based diagnostiek en behandeling op het gebied van ontwikkelings-, angst-, stemmingsproblemen, (complex) trauma, tics en dwang, agressie, schoolverzuim en schoolpoli, eetstoornissen, SOLK, FJP, team JIP; Jong kind In Perspectief, IAG, systeemtherapie, PRT, PMT, RGT.

13-06-2024
Accare
Drachten
Accare biedt (hoog)specialistische poliklinische en ambulante begeleiding en behandeling bij jongeren tot achttien jaar en hun ouders/verzorgers.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eerwraak, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Kijk Vooruit B.V.
Zoekwoorden

Individuele begeleiding, (systemische)gezinsbegeleiding, Intensive ambulante begeleiding (IAG) , Rots en watertraining, CGT, PMT, Diagnostiek en SchoolbegeleidingGezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie,

13-06-2024
Kijk Vooruit B.V.
Drachten
Aanbod: Individuele begeleiding, (systemische)gezinsbegeleiding, Intensive ambulante begeleiding (IAG) , Rots en watertraining, CGT, PMT, ACT, Diagnostiek en Schoolbegeleiding

ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Zoekwoorden

Diagnostiek Behandeling Behandeling specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Individuele begeleiding specialistisch Non-verbale therapie Problematiek rondom scheiding

13-06-2024
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.
Roden
Gespecialiseerd in Jeugdhulp WMO Systeemgericht werken

Werkzaam in heel Friesland
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar,
Zorggroep Samen
Zoekwoorden

13-06-2024
Zorggroep Samen
Drachten
Zorggroep Samen biedt ondersteuning met betrekking tot psycholoog-educatie, ontwikkeling en opvoeding. Zorggroep Samen helpt allochtonen, mensen met een stoornis of een verslaving. Hierbij kun je denken aan: LVB, multiproblemgezinnen, autisme en Bordeline. Zorggroep Samen komt bij de cliënt thuis
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechtingsstoornissen, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Ouder & kind
Feel Jeugd en Gezin B.V.
Zoekwoorden

Ambulante gezinsbegeleiding -Diagnostiek - Ouderschapsbeoordeling - Begeleiding bij een omgangsregeling - Specialistische jeugdhulp.

12-06-2024
Feel Jeugd en Gezin B.V.
Drachten
Feel biedt begeleiding en diagnostiek aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De begeleiding is gericht op milde tot zeer complexe hulpvragen gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Wij werken altijd systeemgericht.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +
Stichting Yorneo
Zoekwoorden

Opvoedings- en ontwikkelingsvraagstuk-kenGezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie,

12-06-2024
Stichting Yorneo
Assen (tijdelijk adres)
Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien, zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te versterken.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Zorggroep de Stellingwerven B.V.
Zoekwoorden

Psychomotorische therapie (PMT), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Video-hometraining, Opvoedingsondersteuning, KIES coach, maatjesproject, omgangsregeling, psycho-educatieGezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie,

12-06-2024
Zorggroep de Stellingwerven B.V.
Noordwolde
Samen sterk met goede zorg. Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele mogelijkheden.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Opvoedingsvraagstukken, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
Mentaal Beter Cure B.V. - Mentaal Beter Leeuwarden
Zoekwoorden

Dyslexie

12-06-2024
Mentaal Beter Cure B.V. - Mentaal Beter Leeuwarden
Hilversum
Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie en geven behandelingen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Bureau Trinitas B.V.
Zoekwoorden

Bureau Trinitas is een praktijk die gezinstherapie, relatietherapie, individuele begeleiding en / of begeleiding in complexe scheidingen biedt. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de diensten van Bureau Trinitas indien er in het gezinssysteem sprake is van: Bovenliggende ernstige psychiatrische problematiek Bovenliggende verslavingsproblematiek Actueel ernstig delinquent gedrag van kinderen Actueel delinquent gedrag van volwassenenGezinsbehandeling, Gezinsbehandeling, Gezinsbehandeling,

12-06-2024
Bureau Trinitas B.V.
Sneek
Bureau Trinitas is een praktijk die gezinstherapie, relatietherapie, individuele begeleiding en/of begeleiding in complexe scheidingen biedt. Bureau Trinitas staat bekend om het maatwerk wat we leveren gebaseerd op de hulpvraag. Geen enkel gezin is hetzelfde.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eerwraak, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Gezinsbehandeling
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, individuele begeleiding en pleegzorgGezinsbegeleiding, Gezinsbegeleiding, Gezinsbegeleiding,

12-06-2024
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
ZWOLLE
Wij bieden specialistische ambulante jeugdhulp (10 voor toekomst, Kort & Krachtig, Stabiel en Kinder- en Jeugdcoaching) en (netwerk) pleegzorg vanuit een integrale en herstel gerichte aanpak in de gehele provincie Friesland (inclusief de wadden eilanden).
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eerwraak, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Gezinsbegeleiding
Stichting Verslavingszorg Noord Nederland
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp - GGz Gezondheidszorg JGGzGezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding,

12-06-2024
Stichting Verslavingszorg Noord Nederland
Groningen
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zet zich binnen het Jeugdhulplandschap in voor jeugdigen tot 24 jaar die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving.
Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, +, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding