Beschikbaarheidswijzer
Friesland
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Wonen
Ernstige Dyslexie
Pleegzorg
Crisis
3Noord
Open3Milieu
Jeugdhulp Plus
Landelijk Transitie Arrangement

 X

U heeft gezocht op:

Friesland

Stichting Community Support
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

29-05-2024
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie
De Buurderij
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

29-05-2024
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum (en in de thuissituatie) professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, LVB, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Taalontwikkelstoornis - TOS, 13-16 jaar, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Yes We Can Clinics
Zoekwoorden

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

29-05-2024
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, 13-16 jaar, Gezinsbehandeling
Adrem Zorggroep
Zoekwoorden

Specialistische Jeugdhulp, Diagnostiek, Ambulante gezinsinterventies, IAG, Begeleide omgang Mediation, FF en jongerencoaching

29-05-2024
Adrem Zorggroep
Drachten
Adrem Zorggroep is een frisse wind in het zorglandschap in Friesland. Samen met het gezin, in de eigen omgeving wordt de behandeling vormgegeven. We werken vanuit gestelde, haalbare doelen en hulpvragen door de cliënt geformuleerd. We zijn bereikbaar en betrouwbaar en staan naast het gezin.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Eetstoornissen, Forensisch, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
MeiDy Therapeutisch Gezinscentrum B.V.
Zoekwoorden

Ambulante ondersteuning - intensieve ambulante gezinsbehandeling - Ouderschapstaxatie intramuraal - Ouderschapsbeoordeling - Gezinsopname - Ouder - Kind - Systeemtherapie - Diagnostiek

29-05-2024
MeiDy Therapeutisch Gezinscentrum B.V.
Damwald
MeiDy Therapeutisch gezinscentrum, locatie Ouder-Kind/Ambulant
Echtscheidingsproblematiek, Eerwraak, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Psychologenpraktijk Zuidwest
Zoekwoorden

Kinderen-& Jeugd, jong volwassenen, volwassenen en ouderen

28-05-2024
Psychologenpraktijk Zuidwest
Bolsward
Psychologenpraktijk ZuidWest is een kleinschalige praktijk die hulp biedt aan kinderen en volwassenen met lichte tot milde klachten. We kenmerken ons als een praktijk met korte wachtlijsten en vlotte afhandeling van onderzoeken. Efficiënte behandelingen: zo kort als het kan, zo lang als het moet.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Jong-en-Aut
Zoekwoorden

Autisme, wonen

28-05-2024
Jong-en-Aut
Twijzelerheide
Jong-en-Aut biedt 4 plaatsen voor jeugdigen met een AutismeSpectrumStoornis (ASS) tussen de 12 en 16 jaar en gemiddeld iQ. Binnen Jong-en-Aut werken jeugdzorgwerkers samen met de gedragswetenschapper. Jong-en-Aut heeft zich gespecialiseerd in het omgaan met autismespectrumstoornis.
Autismespectrumstoornis - ASS, 13-16 jaar
Philadelphia Zorg
Zoekwoorden

Verstandelijke beperking, LVG, EMB,

28-05-2024
Philadelphia Zorg
Amersfoort
Philadelphia biedt ambulante ondersteuning aan gezinnen en/ of ondersteuning aan jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, LVB, Meervoudige handicap, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbegeleiding
Horizon Begeleiding BV
Zoekwoorden

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, Individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, cognitieve gedragstherapeutische begeleiding, educatieve dagbesteding en DOA, specialist voortijdig schooluitval.

28-05-2024
Horizon Begeleiding BV
Leeuwarden
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Gezinsbegeleiding, Observatie
Leafs begeleiding en ondersteuning
Zoekwoorden

Opvoedondersteuning/SCHIP-aanpak/hulp bij scheiding/begeleide omgang/begeleiding basisonderwijs/individuele begeleiding/Begeleiding WMO/Words and pictures/diagnostiek

28-05-2024
Leafs begeleiding en ondersteuning
Burgum
Leafs staat voor werken zonder wachtlijsten. Dit om ervoor te zorgen dat er begeleiding voor jullie klaar staat wanneer jullie dit nodig hebben.

Leafs biedt onder andere : opvoedondersteuning, begeleide omgang, begeleidingbasisonderwijs, hulp bij scheiding en Words and pictures en diagnostiek
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, Verslavingsproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbeoordeling, Herstel ouder kind relatie, Observatie
Helping Hands B.V.
Zoekwoorden

Specialistische jeugdhulp, 0-18 jaar, ambulante (gezins-)begeleiding, één op één begeleiding op school, ondersteuning bij de opvoeding, autisme , gedragsproblematiek,

28-05-2024
Helping Hands B.V.
Joure
Helping Hands zet zich in voor maatwerk in de zorg. We bieden begeleiding aan kinderen/jongeren, en soms ook aan hun ouders. Deze begeleiding kan ook plaatsvinden op school. We denken mee voor praktische/haalbare oplossingen, om weer zoveel mogelijk zelfstandig verder te kunnen.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, NAH, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Taalontwikkelstoornis - TOS, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Athena Hoeve Gezinshuis en Therapeutisch Centrum B.V
Zoekwoorden

Holistisch energetische therapie, hechtingproblematiek, psychosociale problematiek, therapautisch centrum

28-05-2024
Athena Hoeve Gezinshuis en Therapeutisch Centrum B.V
Oudega
Athenahoeve biedt woontrajecten en heeft een therapeutisch centrum. Een waardevolle combinatie, omdat je hier rust vindt en tegelijkertijd aan jezelf kunt werken. Op deze plek leer je ontspannen. Daardoor kom je dichter bij jezelf.
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Interculterele - vluchtelingenproblematiek, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind, Gezinsbehandeling, Gezinsbegeleiding, Herstel ouder kind relatie, Observatie
In-Menz
Zoekwoorden

Systemisch, Beeldende vaktherapie, jongenscoaching, Scheiding/ complexe scheiding, Schip aanpak, Opvoedondersteuning, diagnostiek (Handelingsgerichte), schoolse vraagstukken, Pesten

28-05-2024
In-Menz
Bolsward
Specialististische jeugdhulp /JeugdBeeldend/Jongenscoaching/Speltherapie/Systemisch/Scheiding/complexe scheiding Relatie problematiek/geweldloos verzet/non verbale therapie
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld - kindermishandeling, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, Taalontwikkelstoornis - TOS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), Individuele ambulante ondersteuning, ADHD, Autisme, Rouw, Stemmingsklachten, Angstklachten, Opvoeding

27-05-2024
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zwolle
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Echtscheidingsproblematiek, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksueel misbruik, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
De Hoofdtrainer B.V.
Zoekwoorden

Sociale vaardigheden, agressie regulatie, omgaan met emoties, conflicthantering, delictgedrag, risicovolle vrienden, multi probleem, ouderbegeleiding, systeemgesprekken, training.

27-05-2024
De Hoofdtrainer B.V.
Zwaagdijk-West
De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies gericht op het vergroten van sociale en cognitieve vaardigheden. Wij trainen jongeren en jongvolwassenen (+/_ 8 tm 27 jaar) die door een tekort aan vaardigheden vastlopen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.
ADHD - ADD, Agressieproblematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Forensisch, Gedragsstoornissen, LVB, Opvoedproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychiatrische problematiek, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 13-16 jaar, 17-18+
JA Opvoedadvies
Zoekwoorden

Opvoedingsondersteuning, opvoedingsadvies, Video Home training, Systeemtherapie, Muziektherapie, Competentiegericht, IAG

27-05-2024
JA Opvoedadvies
Sneek
JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
AGB code 98098825
Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Opvoedproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Ouder & kind
Psychotherapie Jeugd Drachten
Zoekwoorden

GGZ, jeugdhulp, ouder-kind relatie, IMH, specialistische jeugdhulp JGGZ

27-05-2024
Psychotherapie Jeugd Drachten
Drachten
Wij zijn een maatschap van drie ervaren psychotherapeuten, gespecialiseerd in kinder- en jeugd. Wij zijn met diverse andere praktijken gevestigd in een voormalig dienstencentrum, naast het van Haersmapark, centraal in Drachten.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Hechtingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie, Trauma behandeling (EMDR, Wright Junior), Angst- en dwang behandelingen, Oplossingsgerichte therapie, Rouwtherapie

27-05-2024
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
ADHD - ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Complex trauma, Opvoedproblematiek, Psychiatrische problematiek, Somatische onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind, Gezinsbehandeling
Pedagogische Praktijk Marum
Zoekwoorden

27-05-2024
Pedagogische Praktijk Marum
Marum
Opvoeden een Kunst biedt laagdrempelige professionele hulp op maat, waarbij betrokkenheid en respectvol handelen voorop staat.
Opvoeden een Kunst biedt hulp en geeft begeleiding en advies aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0- 23 jaar, hun ouders en/of school.
Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, -9 mnd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18+, Ouder & kind
Grip op gedrag
Zoekwoorden

o.a. ADHD, ASS, depressie en angststoornissen

27-05-2024
Grip op gedrag
Steenwijk
Grip wil hulp bieden aan jongeren en volwassenen die vast gelopen zijn. Bij Grip heeft elke cliënt, een vaste begeleider voor het hele traject, zodat de cliënt weet waar hij/zij terecht kan als hij vast loopt.
ADHD - ADD, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, Opvoedproblematiek, 13-16 jaar, 17-18+