Beschikbaarheidswijzer
Friesland  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Specialistische Jeugdhulp
Hoogspecialistische Jeugdhulp
Ernstige Dyslexie
Crisishulp
Pleegzorg
Verblijf

 U heeft gezocht op: FrieslandInterrupsie B.V.
Zorg labels

Oplossingsgericht en systeemgericht: rouw en verlies / trauma (-gerelateerd) / opvoedingsondersteuning (aan huis) / zingeving / coaching

21-09-2023
Interrupsie B.V.
Leeuwarden
- Oplossingsgericht Rouw- en verliesbegeleiding (systemisch en individueel,ook traumagerelateerd).
- KIES-coaching groep/individueel
- Opvoedingsondersteuning (aan huis)

Niet actief in:
Fier
Zorg labels

Jeugd-GGZ, complex trauma, Intensieve trauma behandeling, diagnostiek, diagnostiek bij trauma, conflictscheiding, scheidingsproblematiek, hechtingsproblematiek, kindermishandeling, klachten na seksueel misbruik, eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang
Meer weergeven

21-09-2023
Fier
Leeuwarden
Fier biedt ambulante hulp, behandeling, opvang & klinische behandeling voor slachtoffers(+ plegers) van geweld in afhankelijkheidsrelaties + gezin Cliënten hebben te maken met trauma, seksueel- en huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, conflictscheidingen
Niet actief in:
INTER-PSY
Zorg labels

21-09-2023
INTER-PSY
Groningen
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, handicap, hechting, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief
Meer weergeven

21-09-2023
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
Niet actief in:
Unlimited for you
Zorg labels

20-09-2023
Unlimited for you
Oppenhuizen
Unlimited For You biedt speciale begeleidingstrajecten voor jongeren die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Geen langdurige gesprekken in een spreekkamer, maar samen actief bezig zijn. Wij combineren namelijk vechtsport met coaching die persoonlijke vorming garandeert.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Zorgboerderij Bûtengewoan
Zorg labels

20-09-2023
Zorgboerderij Bûtengewoan
De Wilgen
Wij bieden dagbesteding aan kinderen en jongeren met een beperking. Dit op een mooie plek met ruimte, rust en regelmaat.
Niet actief in: Opsterland, Schiermonnikoog, Vlieland, Ooststellingwerf
Re-Care Zorg
Zorg labels

Interculturele hulpverlening, begeleiding, diagnostiek, behandeling en verblijf/scholing interculturele hulpverlening/ participatie en integratie

20-09-2023
Re-Care Zorg
Heerenveen
Re-Care Zorg B.V. biedt zowel individuele- als gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, diagnostiek, behandeling en verblijf aan cliënten met een migratie achtergrond en aan vluchtelingen. We bieden deze begeleiding aan cliënten van jong tot oud met verschillende problematieken.
Niet actief in:
Kien
Zorg labels

20-09-2023
Kien
Sneek
Niet actief in:
Stichting Community Support
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, ambulante begeleiding, ondersteuning bij de opvoeding, schoolbegeleiding, 18- 18+

20-09-2023
Stichting Community Support
Groningen
Wij zijn Community Support, een organisatie met dezelfde naam als de methodiek waarmee we al ruim 20 jaar werken. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen. Deze integrale begeleiding bieden we op alle leefgebieden en in de eigen leefomgeving van de jeugdige/het gezin.
Niet actief in:
Stichting Yorneo
Zorg labels

Opvoedings- en ontwikkelingsvraagstuk-ken

20-09-2023
Stichting Yorneo
Assen (tijdelijk adres)
Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien, zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te versterken.
Niet actief in:
De Buurderij
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp, 24-7 verblijf, ambulante begeleiding, CGT, ART, Brain Blocks, Girls Talk, Zelfstandigheidstraining,

20-09-2023
De Buurderij
Burgum
Wij zijn De Buurderij en bieden op onze locatie Burgum (en in de thuissituatie) professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 14 jaar. Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Praktijk Yinnar
Zorg labels

• Faalangst en andere angstklachten • Gepest zijn of worden • ADHD/PDDnos • Problemen rondom scheiding • Geen nee kunnen zeggen, gebrek aan zelfvertrouwen • Burnout • Depressiviteit • Gezinsproblemen

19-09-2023
Praktijk Yinnar
Leeuwarden
De behandeling moet aansluiten bij wie de jongere als unieke persoon is. Is het een doener of een prater en wat heeft de jongere nodig; wat zijn de behoeften. De basis werkwijze is:
Werken in het hier en nu, de cliënt volgen, structureren, gericht op acceptatie en verwerking, nieuw gedrag oefenen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Het reizende koffertje
Zorg labels

Psychologisch onderzoek, Individuele therapie, groeps- en gezinstherapie, PMT, ACT, traumatherapie, non- verbale therapievormen, Specialisme ASSen ADHD specialisme, ouder- en gezinsbegeleiding, systeemtherapie

19-09-2023
Het reizende koffertje
Harlingen
Wij zijn een middelgrote praktijk en naast psychologisch onderzoek bieden wij behandeling gericht op ervaringsgerichte vormen van behandeling en ACT. We werken systeemgericht, de aansluiting bij het gezin en onderwijs is voor ons belangrijk.
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Schiermonnikoog, Ooststellingwerf
De Sinne, praktijk voor orthopedagogiek
Zorg labels

trauma, zelfbeeld, opvoeding, mindful parenting, EMDR, ADHD, verstandelijke beperking, LVB, systemisch, seksueel misbruik,

19-09-2023
De Sinne, praktijk voor orthopedagogiek
Beetsterzwaag
De Sinne is een kleinschalige en laagdrempelige eerstelijns orthopedagogische praktijk in Beetsterzwaag. Hier bieden wij kortdurende diagnostiek en behandeling (zowel in groepen als individueel) aan kinderen, jongeren en hun ouders.
Niet actief in:
In-Menz
Zorg labels

Systemisch, Beeldende vaktherapie, jongenscoaching, Scheiding/ complexe scheiding, Schip aanpak, Opvoedondersteuning, diagnostiek (Handelingsgerichte), schoolse vraagstukken, Pesten

19-09-2023
In-Menz
Bolsward
Specialististische jeugdhulp /JeugdBeeldend/Jongenscoaching/Speltherapie/Systemisch/Scheiding/complexe scheiding Relatie problematiek/geweldloos verzet/non verbale therapie
Niet actief in:
Soarch Ynset B.V.
Zorg labels

Diagnostiek, autisme, AD(H)D, angststoornissen, (sociaal)-emotionele stoornissen, stemmingsklachten, (complexe) gedragsstoornissen en (v)echtscheidingen, Oekraïense vluchtelingen, BGGZ, SGGZ, Trauma, weerbaarheid, Sociale vaardigheid, Opvoedondersteu
Meer weergeven

19-09-2023
Soarch Ynset B.V.
Heerenveen
Syzorgt biedt (specialistische) jeugd GGZ voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar en hun ouders.
Syzorgt richt zich op kinderen en jeugdigen met (ernstige) psychische en psychiatrische problematiek of een ontwikkelingsstoornis.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Trauma behandeling (EMDR, Wright Junior), Angst- en dwang behandelingen, Oplossingsgerichte therapie, Rouwtherapie

19-09-2023
De Kinder- en JeugdPsycholoog
Heerenveen
Niet actief in: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting Siriz
Zorg labels

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening;

19-09-2023
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Aardema thuiszorg
Zorg labels

19-09-2023
Aardema thuiszorg
Nieuwehorne
Niet actief in:
Jan Arends bv
Zorg labels

ADHD, LVB, autisme, radicalisering, forensisch, gedragsstoornis, Leerproblemen, psychische problematiek

19-09-2023
Jan Arends bv
Zwolle
Jan Arends biedt begeleiding en behandeling (Generalistische Basis GGZ) aan jeugdigen van 6 tot 18 jaar, met een uitloop naar 23, en hun opvoeders, met uiteenlopende hulpvragen.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Jeugdhulp Friesland
Zorg labels

IAG, PMTO, MDFT, MST, MST-CAN, VHT, PEL, Jeugdcoach, Gezinscoach, Samen Sterk met School, Kenniscentrum kind en echtscheiding, Behandelexpertise centrum jonge kind 0-7, vertrektraining, jeugdcoach, pleegzorg, gezinshuizen, jeugdzorg Plus, verblijf me
Meer weergeven

19-09-2023
Jeugdhulp Friesland
Leeuwarden
Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren van 0-18+ jaar en hun gezin/netwerk.
Niet actief in:
Kijk mij
Zorg labels

19-09-2023
Kijk mij
Nijland
Wij bieden dagbesteding in combinatie met pmt gerelateerde werkvormen voor kinderen en jongeren met een sociaal emotionele- of gedragsproblemen.
Niet actief in:
Orthopedagogische Praktijk De Kern
Zorg labels

18-09-2023
Orthopedagogische Praktijk De Kern
Oldekerk
Orthopedagogische Praktijk De Kern voor kinderen en jeugdigen
De praktijk is een solopraktijk.
Niet actief in:
Saul
Zorg labels

IAG - Intensieve gezinsbehandeling - observatietraject - GGZ - Diagnostiek - Individuele Behandeling - Eetproblematiek - Onderwijs - Complexe (v)echtscheiding

18-09-2023
Saul
Joure
SAUL biedt (gezins)begeleiding, (gezins)behandeling en diagnostiek aan kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen met matige tot complexe problematiek. Vanuit multidisciplinaire teams in Drenthe, Friesland en Groningen benaderen wij een hulpvraag altijd kracht- en omgevingsgericht.Niet actief in:
Leven Groeien Bloeien, praktijk voor integratieve kindertherapie
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, angsten, trauma, slaapproblemen, boosheid, pestproblemen, rouw enz. Ouderbegeleiding. kindertherapie, jongerentherapie

18-09-2023
Leven Groeien Bloeien, praktijk voor integratieve kindertherapie
Broeksterwâld
Leven Groeien Bloeien verzorgt coaching en therapie voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Daarnaast verzorgt het bedrijf opvoedings- en adviesgesprekken voor ouders. Het hoofddoel is kinderen helpen zich zelfstandiger, sterker, meer vrij en blij te gaan voelen, waardoor probleemgedrag vermindert.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Stichting Phusis
Zorg labels

18-09-2023
Stichting Phusis
Assen
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

18-09-2023
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
Niet actief in:
Coöperatie Dichtbij U.A.
Zorg labels

18-09-2023
Coöperatie Dichtbij U.A.
Groningen
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Cuídate Jeugd
Zorg labels

Eetstoornissen

18-09-2023
Cuídate Jeugd
Zwolle
Niet actief in:
GGZ Praktijk Noorderblinck
Zorg labels

18-09-2023
GGZ Praktijk Noorderblinck
Beilen
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Stichting BEZINN
Zorg labels

18-09-2023
Stichting BEZINN
Assen
Niet actief in:
Jemalupe
Zorg labels

18-09-2023
Jemalupe
De Wilp
Bij Jemalupe bieden wij voor kinderen en jongeren logeren, wonen of dagbesteding. De zorg wordt geboden op een zorgboerderij met een team van 7 begeleiders grotendeels met SKJ registratie.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Kijk Vooruit B.V.
Zorg labels

18-09-2023
Kijk Vooruit B.V.
Drachten
Specialist in ASS, LVB en (v)echtscheidingen.
Kijk Vooruit biedt begeleiding op maat. Flexibel in te zetten daar waar de hulp vraag is. Van licht tot zware problematiek
Aanbod: Schoolbegeleiding, individuele begeleiding, gezinsbegeleiding (systemisch) en Rots en watertraining.
Niet actief in:
Stichting J.P. van den Bent
Zorg labels

Begeleiding

18-09-2023
Stichting J.P. van den Bent
Deventer
Ieder mens wil z’n leven op een eigen manier leiden. Soms heeft iemand daar professionele begeleiding bij nodig. De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen.

Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Vlieland
Praktijk Pyretta
Zorg labels

enkelvoudige-en meervoudige problematiek, huilbaby`s, ADHD en ADD, EMDR, hechtingsproblematiek, opvoed- opgroei problematiek, systemisch werken, ouderbegeleiding, begeleiding op school

18-09-2023
Praktijk Pyretta
Heerenveen
Praktijk Pyretta biedt therapeutische begeleiding aan Kind & Gezin in de leeftijd van 0 -18 jaar, zowel op locatie als bij het gezin thuis en/of bij het kind op school .
Niet actief in:
Kennis in Kracht B.V.
Zorg labels

jeugdhulp, thuiszitters, systeemtherapie, IAG, ontwikkelingsgerichte dagopvang/dagbehandeling,

18-09-2023
Kennis in Kracht B.V.
Leeuwarden
Vastgelopen jongere(n), thuis of in de klas? Begeleiding om jongeren weer in beweging te krijgen, naar school of in een veilige omgeving.
Niet actief in:
Accare
Zorg labels

Evidence based diagnostiek en behandeling op het gebied van ontwikkelings-, angst-, stemmingsproblemen, (complex) trauma, tics en dwang, agressie, schoolverzuim en schoolpoli, eetstoornissen, SOLK, FJP, team JIP; Jong kind In Perspectief, IAG, systee
Meer weergeven

18-09-2023
Accare
Assen
Accare biedt (hoog)specialistische poliklinische en ambulante begeleiding en behandeling bij jongeren tot achttien jaar en hun ouders/verzorgers.
Niet actief in:
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), In
Meer weergeven

18-09-2023
Stichting ELEOS, Ambulante Zorg Zwolle
Zwolle
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Amannij Zorg voor jou
Zorg labels

Ambulante ondersteuning, Dagbesteding 16+, Opvoedondersteuning

18-09-2023
Amannij Zorg voor jou
Drachten
Amannij biedt begeleiding aan volwassenen, jongeren en kinderen (en/of ouders) met verschillende problematiek. Dit kan zijn:
- psychiatrische problematiek
- een verstandelijke beperking
- niet-aangeboren hersenletsel
- hoogsensitiviteit
- ASS en aanverwante stoornissen
Niet actief in: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland
Grip op gedrag
Zorg labels

o.a. ADHD, ASS, depressie en angststoornissen

18-09-2023
Grip op gedrag
Steenwijk
website: https:gripopgedrag.com
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Speltherapie Friesland
Zorg labels

ouder-kind speltherapie, vroegkinderlijk trauma

18-09-2023
Speltherapie Friesland
Heerenveen
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Het is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Kindercoachingpraktijk Jij bent Top
Zorg labels

Echtscheiding, rouw, licht trauma,

18-09-2023
Kindercoachingpraktijk Jij bent Top
Wittelte
Praktijk Jij bent top! is er voor kinderen, jeugdigen en hun ouders, (ambulante)begeleiding, coaching en systemisch werk, gericht op diverse vragen, of problemen. Een positieve en ontspannen aanpak, veelal buiten, in de natuur en waar mogelijk in samenwerking met onze dieren.
Niet actief in: Sudwest-Fryslan
Onderwijs Zorg Centrum Cascade
Zorg labels

18-09-2023
Onderwijs Zorg Centrum Cascade
Emmeloord
Onderwijs Zorg Centrum Cascade stimuleert persoonlijke en cognitieve ontwikkeling bij kinderen, jongeren en volwassenen met leer- en gedragsproblemen zodat zij hun problemen overwinnen of er beter mee om kunnen gaan. Met als gevolg dat zij zich beter voelen in de thuis-,leer- en werkomgeving.
Niet actief in: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Harlingen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslan, Opsterland, Smallingerland, Schiermonnikoog, Sudwest-Fryslan, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Heerenveen, Ooststellingwerf
Basic Trust Caroline Visser
Zorg labels

Trauma, Hechting, EMDR, CGT, Schematherapie, Basic Trust methode, Adoptie

18-09-2023
Basic Trust Caroline Visser
Groningen
Basic Trust Noord is specialist op het gebied van trauma en hechtingsproblemen. Ons team biedt ondersteuning bij adoptie- en pleeggezinnen en het behandelen van trauma’s bij kinderen.
Niet actief in:
OCRN
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, Jeugd GGZ

18-09-2023
OCRN
Groningen
OCRN biedt Kinder - & Jeugd GGZ in Noord-Nederland.
Niet actief in:
Zorgboerderij de Twa Buken
Zorg labels

18-09-2023
Zorgboerderij de Twa Buken
Wijnjewoude
De Twa Buken is een kleinschalige zorgboerderij .
Niet actief in: De Fryske Marren, Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Opsterland, Smallingerland, Schiermonnikoog, Vlieland, Heerenveen, Weststellingwerf
Expertisecentrum Stenekes
Zorg labels

18-09-2023
Expertisecentrum Stenekes
Sneek
Niet actief in:
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Zorg labels

18-09-2023
Zorgbureau De Stellingwerven B.V.
Noordwolde
Samen sterk met goede zorg. Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele mogelijkheden.
Niet actief in: Noardeast-Fryslan
Stichting Maatklas
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, (zeer) intensieve ondersteuningsbehoefte, inclusie, ontwikkelingsstimulering, geschikt voor EMB (ernstige meervoudige beperking),

18-09-2023
Stichting Maatklas
Sneek
Een kleine klas in Heerenveen voor de ontwikkelingsstimulering van kinderen van 3-13 jaar met een (ernstige) handicap. Open van maandag tot en met vrijdag 8:30 - 14:00 (+ mogelijkheden verlenging). Hoge begeleidingszwaarte van 2 begeleiders op 3 leerlingen. Inclusieve setting met max 6 leerlingen.
Niet actief in:
Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij
Zorg labels

Dagopvang, Dagbesteding, Logeren, SBO

18-09-2023
Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij
Fochteloo
Dagbesteding (max 7 dd. p/w) voor jeugdigen waar geen passend school aanbod voor is
Logeren voor jeugdigen met een beperking/gedragsproblematiek/moeilijke thuissituatie.
Specialistisch Buitenschoolse Opvang voor jeugdigen die niet naar reguliere BSO kunnen (1 à 2 dd p/w)
Niet actief in: Ameland, Harlingen, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland