Beschikbaarheidswijzer
Holland Rijnland
Achterhoek
Hart van Brabant
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

rijnlandhoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp - begeleiding
Ambulante jeugdhulp - behandeling
Dyslexiezorg
Dagbesteding en dagbehandeling
Wonen en logeren - begeleiding
Behandeling met verblijf
Ik weet het niet (Lokale teams)

 

U heeft gezocht op: Holland Rijnland

De Waag
Zorg labels

Forensische zorg, Specialistische GGZ, Jeugd- en Jongvolwassenen (12-23 jaar) - Behandeling en Diagnostiek

21-06-2021
De Waag
Leiden
De Waag biedt forensische behandeling op maat. De Waag werkt zowel individueel als systemisch, en evt. outreachend. We vergroten de veiligheid thuis bij gezinnen, in de leefomgeving van de jongere en in de samenleving. Behandeling richt zich op verminderen van gedragsproblemen en delictgedrag.
Inzowijs
Zorg labels

Ambulante begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, begeleiding op de Groep, ADHD, ADD, autisme, verstandelijke beperking, school, thuis, psychiatrische stoornis, lichamelijke beperking, gedragsproblemen, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, schoolse vaardigheden, emotieregulatie

21-06-2021
Inzowijs
Leiderdorp
Inzowijs biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie, op school of in groepsverband.
Boba Groep BV
Zorg labels

Autisme begeleiding Coaching

21-06-2021
Boba Groep BV
Dordrecht
Boba Autismegroep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk
Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen (RIOzorg)
Zorg labels

Angstklachten; Somatoforme klachten; Relatie- en gezinsproblemen; Persoonlijkheidsproblemen; Aanpassings- en verwerkingsproblemen; Stemmingsklachten; Psychotraumatische klachten; ADHD; Gedragsproblemen; Cognitieve ontwikkeling; Opvoedingsproblemen; Autisme

21-06-2021
Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen (RIOzorg)
Leiden
RIOzorg onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
Praktijk voor gezondheidspsychologie Meertens
Zorg labels

18-06-2021
Praktijk voor gezondheidspsychologie Meertens
Leiderdorp
Jeugd ggz, basis en specialistisch.
Prodeba
Zorg labels

ambulante individuele begeleiding, ouderbegeleiding, schoolbegeleiding, onderwijs-zorg combinaties, groepsbegeleiding, autisme, psychiatrie, ontwikkeling, stoornis, ggz, jeugdzorg, begeleiding, ASS, ontwikkelingsstoornis, sociale contacten, zelfredzaamheid, ADHD, zelfstandigheid

17-06-2021
Prodeba
Leiden
Prodeba biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongvolwassenen (0-35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende problematiek
OnderwijsAdvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

17-06-2021
OnderwijsAdvies
Zoetermeer
Onderwijsadvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
Stichting de Driestroom
Zorg labels

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, ambulante begeleiding, therapeutisch aanbod, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

17-06-2021
Stichting de Driestroom
Elst
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, Marielle Schilperoort
Zorg labels

16-06-2021
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, Marielle Schilperoort
Leiden
Zien in de Klas
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

15-06-2021
Zien in de Klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is hÚt onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
Praktijk Pluspunt
Zorg labels

Basis GGZ, Diagnostiek, Behandeling, EMDR, Ouderbegeleiding

15-06-2021
Praktijk Pluspunt
Warmond
Praktijk Pluspunt biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en ouders.
Ds. G.H. Kerstencentrum
Zorg labels

ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfvertrouwen

14-06-2021
Ds. G.H. Kerstencentrum
Veenendaal
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
A.T.M. de Jong-Kemp MSc
Zorg labels

Generalistische BasisGGZ Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Dyscalculie

14-06-2021
A.T.M. de Jong-Kemp MSc
Boskoop
Vrijgevestigde praktijk voor diagnostiek en behandeling Generalistische BasisGGZ Leerproblemen Ouder- en kindbegeleiding Schooladvisering
Psychologiepraktijk Kiemme
Zorg labels

11-06-2021
Psychologiepraktijk Kiemme
Oegstgeest
Nieuwe zorgaanbieder in het kader van basis jeugd-ggz. Kortdurende behandeling van milde klachten.
Als nieuwe zorgaanbieder nog geen budget van HR toegewezen gekregen, waardoor er geen clienten kunnen worden aangenomen (clientenstop).
Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag, onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

11-06-2021
Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag, onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Den Haag
Praktijk voor Orthopedagogiek en Gedragstherapie
Zorg labels

Basis-GGZ

11-06-2021
Praktijk voor Orthopedagogiek en Gedragstherapie
Roelofarendsveen
In onze praktijk doen wij diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren en systeemtherapie. Ons team is hoog en breed opgeleid waardoor wij in staan zijn om vanuit een breed perspectief naar het kind of jongeren en zijn omgeving te kijken.
Dokter Bosman
Zorg labels

Basis GGZ en Specialistische GGZ

11-06-2021
Dokter Bosman
Mijdrecht
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid. Onze behandelin
Villa ExpertCare B.V.
Zorg labels

kindzorg, flexibele verpleegkundige opvang

11-06-2021
Villa ExpertCare B.V.
Rijswijk
Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, hebben vaak 24 uur per dag zorg nodig. Dat is soms heel zwaar. Villa ExpertCare kan u op verschillende manieren zorg uit handen nemen. Dit kan in de vorm van (flexibele) dagopvang, logeerzorg, woonzorg en mogelijkheid tot een crisisplaatsing.
Kernvisiemethode
Zorg labels

10-06-2021
Kernvisiemethode
Ede
Schakenbosch
Zorg labels

09-06-2021
Schakenbosch
Leidschendam
Psychologie Praktijk voor directieve hulp
Zorg labels

ambulante jeugdhulp-behandeling

08-06-2021
Psychologie Praktijk voor directieve hulp
Lisse
Kortdurende behandelingen en EMDR
Curium-LUMC
Zorg labels

autisme, angst, depressie, eetstoornis, anorexia nervosa, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, bipolair, persoonlijkheidsstoornis, automutilatie, su´cidaliteit, hechtingsstoornis, tics,

08-06-2021
Curium-LUMC
Oegstgeest
Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gespecialiseerd in het helpen van gezinnen met kinderen en jongeren met complexe psyciatrische problemen.
Centraal Nederland, onderwijsadvies
Zorg labels

EED, Jeugd GGZ

08-06-2021
Centraal Nederland, onderwijsadvies
Nunspeet
Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. We werken samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijssituaties.Vanuit de Jeugd GGZ biedt Centraal Nederland psychologische begeleiding bij kinderen.
PEP Junior
Zorg labels

08-06-2021
PEP Junior
Noordwijk
Action Kids
Zorg labels

07-06-2021
Action Kids
Amsterdam
Kinderpraktijk Blossom
Zorg labels

07-06-2021
Kinderpraktijk Blossom
Noordwijkerhout
Kleinschalige psychologische behandeling bij onder andere trauma, angst, somberheid, opvoedingsproblemen, autisme, aandachtsproblemen, slaapproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen of een laag zelfbeeld. Werkt o.a. met EMDR, cogntieve gedragstherapie, schematherapie en mediatietherapie.
Its4Sure B.V.
Zorg labels

Ambulante Jeugdhulp, Specialistische Jeugdhulp, Gezinsbegeleiding, Daghulp, Crisis Hulpverlening

07-06-2021
Its4Sure B.V.
Rijswijk
Wij werken met een multidisciplinair team die diverse methodieken en begeleidingsvormen beheersen en kunnen toepassen. Elke jongere is anders, daarom hebben wij geen vaststaande methodieken. Alle trajecten worden volledig op maat ingericht, zodat optimaal resultaat behaald kan worden.
Praktijk voor Orthopedagogiek Teylingen
Zorg labels

07-06-2021
Praktijk voor Orthopedagogiek Teylingen
Sassenheim
Kinderpraktijk van Velzen
Zorg labels

Onderzoek en behandeling

05-06-2021
Kinderpraktijk van Velzen
Noordwijkerhout
De Kinderpraktijk van Velzen is een praktijk voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Ouders worden bij de behandeling betrokken.
Evelien Deiters Praktijk voor Psychologie
Zorg labels

04-06-2021
Evelien Deiters Praktijk voor Psychologie
Oegstgeest