Beschikbaarheidswijzer
Holland Rijnland
Achterhoek
Hart van Brabant
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

rijnlandhoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp - begeleiding
Ambulante jeugdhulp - behandeling
Dyslexiezorg
Dagbesteding en dagbehandeling
Wonen en logeren - begeleiding
Behandeling met verblijf
Ik weet het niet (Lokale teams)

 

U heeft gezocht op: Holland Rijnland

Schakenbosch
Zorg labels

16-04-2021
Schakenbosch
Leidschendam
Villa ExpertCare B.V.
Zorg labels

kindzorg, flexibele verpleegkundige opvang

16-04-2021
Villa ExpertCare B.V.
Rijswijk
Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, hebben vaak 24 uur per dag zorg nodig. Dat is soms heel zwaar. Villa ExpertCare kan u op verschillende manieren zorg uit handen nemen. Dit kan in de vorm van (flexibele) dagopvang, logeerzorg, woonzorg en mogelijkheid tot een crisisplaatsing.
Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag, onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

15-04-2021
Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag, onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Den Haag
Inzowijs
Zorg labels

Ambulante begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, begeleiding op de Groep, ADHD, ADD, autisme, verstandelijke beperking, school, thuis, psychiatrische stoornis, lichamelijke beperking, gedragsproblemen, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, schoolse vaardigheden, emotieregulatie

15-04-2021
Inzowijs
Leiderdorp
Inzowijs biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie, op school of in groepsverband.
BinnensteBuitenTuin
Zorg labels

Dagbesteding, systeemtherapie, indivdiuele begeleiding, zorgklas

14-04-2021
BinnensteBuitenTuin
Warmond
De BinnensteBuitenTuin biedt dagbesteding, systeemtherapie, individuele begeleiding en vaktherapie.
Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen (RIOzorg)
Zorg labels

Angstklachten; Somatoforme klachten; Relatie- en gezinsproblemen; Persoonlijkheidsproblemen; Aanpassings- en verwerkingsproblemen; Stemmingsklachten; Psychotraumatische klachten; ADHD; Gedragsproblemen; Cognitieve ontwikkeling; Opvoedingsproblemen; Autisme

13-04-2021
Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen (RIOzorg)
Leiden
RIOzorg onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
De Waag
Zorg labels

Forensische zorg, Specialistische GGZ, Jeugd- en Jongvolwassenen (12-23 jaar) - Behandeling en Diagnostiek

12-04-2021
De Waag
Leiden
De Waag biedt forensische behandeling op maat. De Waag werkt zowel individueel als systemisch, en evt. outreachend. We vergroten de veiligheid thuis bij gezinnen, in de leefomgeving van de jongere en in de samenleving. Behandeling richt zich op verminderen van gedragsproblemen en delictgedrag.
Cardea Campus Oudere Jeugd (12-18)
Zorg labels

Ambulante Jeugdhulp Behandeling; Dagbesteding; Dagbehandeling; Observatie en Diagnostiek; Pleegzorg; Echtscheidingsproblematiek; Crisishulp; Onderwijs en Zorg; WMO Beschermd Wonen;

12-04-2021
Cardea Campus Oudere Jeugd (12-18)
Leiden
Wij bieden specialistische hulp die dicht aansluit bij de behoefte van de cliënt en die bij voorkeur wordt gegeven in de eigen omgeving. Wij werken samen met het kind of de jongere, het gezin, hun omgeving en andere hulpverleners om de problemen aan te pakken.
Its4Sure B.V.
Zorg labels

Ambulante Jeugdhulp, Specialistische Jeugdhulp, Gezinsbegeleiding, Daghulp, Crisis Hulpverlening

12-04-2021
Its4Sure B.V.
Rijswijk
Wij werken met een multidisciplinair team die diverse methodieken en begeleidingsvormen beheersen en kunnen toepassen. Elke jongere is anders, daarom hebben wij geen vaststaande methodieken. Alle trajecten worden volledig op maat ingericht, zodat optimaal resultaat behaald kan worden.
Boba Levensloopbegeleiding
Zorg labels

Autisme begeleiding Coaching

12-04-2021
Boba Levensloopbegeleiding
Dordrecht
Boba Autismegroep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk
Praktijk Pluspunt
Zorg labels

Basis GGZ, Diagnostiek, Behandeling, EMDR, Ouderbegeleiding

11-04-2021
Praktijk Pluspunt
Warmond
Praktijk Pluspunt biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en ouders.
Praktijk voor Psychologie, Relatie- en Gezinstherapie Paula Portegies
Zorg labels

11-04-2021
Praktijk voor Psychologie, Relatie- en Gezinstherapie Paula Portegies
Leiden
JouwBegeleiding
Zorg labels

Ambulante begeleiding / WMO / Jeugdwet / opvoedondersteuning / individuele begeleiding

09-04-2021
JouwBegeleiding
Leiden
Jouwbegeleiding biedt begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en hun gezin of netwerk die vastgelopen zijn en (tijdelijk) niet in staat zijn op eigen kracht het hoofd te bieden aan de problemen op diverse levensgebieden.

zie: www.jouwbegeleiding.nl
Impegno jeugd en gezin
Zorg labels

09-04-2021
Impegno jeugd en gezin
Leiden
impegno biedt tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met psychische problemen. Vanuit Jeugd en Gezin biedt impegno Jeugd SGZZ (diagnostiek, behandeling) en jeugdhulp (jeugdbegeleiding, ambulante gezinsondersteuning).
Curium-LUMC
Zorg labels

autisme, angst, depressie, eetstoornis, anorexia nervosa, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, bipolair, persoonlijkheidsstoornis, automutilatie, suïcidaliteit, hechtingsstoornis, tics,

09-04-2021
Curium-LUMC
Oegstgeest
Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gespecialiseerd in het helpen van gezinnen met kinderen en jongeren met complexe psyciatrische problemen.
Psychologenpraktijk mw. Dr .I. Röder
Zorg labels

08-04-2021
Psychologenpraktijk mw. Dr .I. Röder
Leiden
Irma Röder is gespecialiseerd in gezinstherapie. De gesprekken worden gevoerd in wisselende samenstellingen: kind(eren) zonder ouders, ouders samen, kind met één van de ouders, het hele gezin. Therapiehond Charlie kan hierbij desgewenst worden ingezet.
Cardea Campus Duin- & Bollenstreek (0-12)
Zorg labels

Ambulante Jeugdhulp Behandeling; Dagbesteding; Dagbehandeling; Observatie en Diagnostiek; Pleegzorg; Echtscheidingsproblematiek; Crisishulp; Onderwijs en Zorg; WMO Beschermd Wonen;

08-04-2021
Cardea Campus Duin- & Bollenstreek (0-12)
Katwijk
Wij bieden specialistische hulp die dicht aansluit bij de behoefte van de cliënt en die bij voorkeur wordt gegeven in de eigen omgeving. Wij werken samen met het kind of de jongere, het gezin, hun omgeving en andere hulpverleners om de problemen aan te pakken.
Evelien Deiters Praktijk voor Psychologie
Zorg labels

08-04-2021
Evelien Deiters Praktijk voor Psychologie
Oegstgeest
FamilySupporters
Zorg labels

Jeugd GGZ, Volwassen GGZ, Jeugd en opvoedondersteuning en WMO

07-04-2021
FamilySupporters
Leiden
Ons team biedt advies, praktische en psychische hulp. We zijn er voor alle leeftijden, van 0 tot 100+ jaar. We bieden diagnostiek en behandeling, systeemtherapie, coaching en begeleiding. We bieden hulp bij complexe scheidingen. We werken altijd systemisch en in de leefomgeving van de cliënt.
De Praktische GGZ
Zorg labels

07-04-2021
De Praktische GGZ
Leiden
Vivamente Praktijk voor Psychologie en Coaching
Zorg labels

BGGZ - Jeugd en Jongvolwassenen - Behandeling & Diagnostiek

07-04-2021
Vivamente Praktijk voor Psychologie en Coaching
Lisse
Vivamente biedt behandeling & diagnostiek in de BGGZ voor Kind & Jeugd.In de behandeling kunnen verschillende methoden worden toegepast, onder andere oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR en ouderbegeleiding.
Praktijk Vergne
Zorg labels

06-04-2021
Praktijk Vergne
Voorschoten
Stichting de Schavuiten
Zorg labels

06-04-2021
Stichting de Schavuiten
Leiden
de schavuiten levert zorg aan kinderen van 0-5 binnen het dagverblijf van de SchavuitenAmbulante begeleiding binnen de muren van de ThermiekBegeleiding na schooltijd op de zorg BSO binnen de muren van de Thermiek. Voor deze laatste vorm van jeugdhulp is een wachtlijst voor zorg tijdens schoolweken
Kinder- en Jeugdpsycholoog van Gils
Zorg labels

06-04-2021
Kinder- en Jeugdpsycholoog van Gils
Leiden
Ds. G.H. Kerstencentrum
Zorg labels

ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfvertrouwen

06-04-2021
Ds. G.H. Kerstencentrum
Veenendaal
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
Kinderpraktijk Blossom
Zorg labels

06-04-2021
Kinderpraktijk Blossom
Noordwijkerhout
Kleinschalige psychologische behandeling bij onder andere trauma, angst, somberheid, opvoedingsproblemen, autisme, aandachtsproblemen, slaapproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen of een laag zelfbeeld. Werkt o.a. met EMDR, cogntieve gedragstherapie, schematherapie en mediatietherapie.
A.T.M. de Jong-Kemp MSc
Zorg labels

Generalistische BasisGGZ Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Dyscalculie

06-04-2021
A.T.M. de Jong-Kemp MSc
Boskoop
Vrijgevestigde praktijk voor diagnostiek en behandeling Generalistische BasisGGZ Leerproblemen Ouder- en kindbegeleiding Schooladvisering
YOEP Onderwijs en Zorg
Zorg labels

jeugdhulp, behandeling, begeleiding, diagnostiek

06-04-2021
YOEP Onderwijs en Zorg
Leiderdorp
YOEP is een kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk met vestigingen in Warmond, Voorburg, Zoetermeer, Amsterdam en Bodegraven. Kinderen en jongvolwassenen kunnen verwezen worden door het wijkteam, OKT of door uw huisarts.
Praktijk Nicoline de Wolf
Zorg labels

05-04-2021
Praktijk Nicoline de Wolf
Leiden
Hendriks Familycoaching
Zorg labels

ambulante jeugdhulp - behandeling

05-04-2021
Hendriks Familycoaching
Leiden
Orthopedagoog-generalist & somnoloog; gespecialiseerd in slaapproblemen/slaapstoornissen.
br>Gevestigd in Gezondheidscentrum Leidse Hout: https://www.gezondheidscentrumleidsehout.nl/
br>