Beschikbaarheidswijzer
Holland Rijnland
Achterhoek
Friesland
Hart van Brabant
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zeeland
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

rijnlandhoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp - begeleiding
Ambulante jeugdhulp - behandeling
Dyslexiezorg
Dagbesteding en dagbehandeling
Wonen en logeren - begeleiding
Behandeling met verblijf
Ik weet het niet (Lokale teams)

 

U heeft gezocht op: Holland Rijnland

Kandidatennet
Zorg labels

ambulante begeleiding, preventief interventie coaching, ambulante begeleiding op school, schoolverzuim, gedragsproblemen kind, hulp bij vechtscheiding bij voornamelijk migranten jeugd en gezin, versterken van het eigen netwerk, Interculturele hulpverlening, Juridische ondersteuning, Integrale hulpverlening

16-09-2021
Kandidatennet
Leiden
Het Kandidatennet biedt intensieve begeleiding aan jongeren en jeugdigen.

Wij staan voor direct beschikbare hulp, degelijke aanpak en zicht op resultaat.

U kunt bij ons terecht bij leerproblemen op school, omgaan met levensbelemmeringen voor scholieren, jeugdigen en hun omgeving.
Villa ExpertCare B.V.
Zorg labels

kindzorg, flexibele verpleegkundige opvang

16-09-2021
Villa ExpertCare B.V.
Rijswijk
Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, hebben vaak 24 uur per dag zorg nodig. Dat is soms heel zwaar. Villa ExpertCare kan u op verschillende manieren zorg uit handen nemen. Dit kan in de vorm van (flexibele) dagopvang, logeerzorg, woonzorg en mogelijkheid tot een crisisplaatsing.
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

16-09-2021
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
Vooruit, Orthopedagogische praktijk
Zorg labels

Basis GGZ

15-09-2021
Vooruit, Orthopedagogische praktijk
Leiden
Sisca van der Hell
GZ psycholoog/ orthopedagoog
emdr practitioner
BIG registratieno. 69050285225
Curium-LUMC
Zorg labels

autisme, angst, depressie, eetstoornis, anorexia nervosa, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, bipolair, persoonlijkheidsstoornis, automutilatie, suïcidaliteit, hechtingsstoornis, tics,

14-09-2021
Curium-LUMC
Oegstgeest
Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gespecialiseerd in het helpen van gezinnen met kinderen en jongeren met complexe psyciatrische problemen.
Action Kids
Zorg labels

14-09-2021
Action Kids
Amsterdam
De Praktische GGZ
Zorg labels

Basis GGZ, Specialistische GGZ voor jeugdigen en volwassenen

14-09-2021
De Praktische GGZ
Leiden
Onze missie is het bieden van hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen en volwassenen.
Wij doen dit integer en transparant, met zorg voor cliënt, medewerker en maatschappij.
Bij De Praktische GGZ komen menselijkheid, kwaliteit en ontwikkeling samen.
Zien in de Klas
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

14-09-2021
Zien in de Klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is hét onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
`s Heeren Loo
Zorg labels

Verstandelijke beperking, Meervoudige beperking, Autisme, ADHD, Gedragsproblemen,Jeugdigen en volwassenen, Ambulante begeleiding/behandeling, Zorg-Onderwijs, Dagbesteding/-behandeling, Respijtzorg, Logeren, Wonen

13-09-2021
`s Heeren Loo
Amersfoort
’s Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden. 
Boba Groep BV
Zorg labels

Autisme begeleiding Coaching

13-09-2021
Boba Groep BV
Dordrecht
Boba Autismegroep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk
Praktijk Op Weg
Zorg labels

13-09-2021
Praktijk Op Weg
ALPHEN AAN DEN RIJN
Praktijk voor gezondheidspsychologie Meertens
Zorg labels

10-09-2021
Praktijk voor gezondheidspsychologie Meertens
Leiderdorp
Jeugd ggz, basis en specialistisch.
BinnensteBuitenTuin
Zorg labels

Dagbesteding, systeemtherapie, indivdiuele begeleiding, zorgklas

09-09-2021
BinnensteBuitenTuin
Warmond
De BinnensteBuitenTuin biedt dagbesteding, systeemtherapie, individuele begeleiding en vaktherapie.
Stichting Gemiva SVG
Zorg labels

KDC, kinderdienstencentrum, kinderen, beperking, onwikkelingsachterstand, ambulante hulp, dagbehandeling, autisme, ASS, syndroom, ambulante hulp, logeren, de kleine pont, onderwijs-zorg combinatie

09-09-2021
Stichting Gemiva SVG
Leiden
De Walnoot is een kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar die niet, of nog niet, toe zijn aan een vorm van onderwijs. Deze kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Er is ook ambulante begeleiding of logeren bij Vlietlande mogelijk.
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, Marielle Schilperoort
Zorg labels

08-09-2021
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, Marielle Schilperoort
Leiden
Gezinshuis Alas
Zorg labels

08-09-2021
Gezinshuis Alas
Voorhout
Wij bieden professionele opvang aan twee doelgroepen:1. Kinderen tot 18 jaar2. Moeder/kind begeleiding
Expertisecentrum Uniek
Zorg labels

07-09-2021
Expertisecentrum Uniek
De school het onderwijs, wij de zorg! Expertisecentrum Uniek levert alle ondersteuning aan jeugdigen onder een dak, logopedie, kinderfysiotherapie, psychologische zorg, dyslexiebehandelingen, rots en water en remedial teaching. Waar het nodig is ook samen. Wij zitten veelal op of bij scholen.
Breed Perspectief
Zorg labels

Jeugdhulp - Behandeling Generalistische Basis GGZ: EMDR, CGT, schematherapie, symbooldrama.

06-09-2021
Breed Perspectief
Nieuwkoop
Behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen; EMDR (basis), CGT, schematherapie, symbooldrama. Geen diagnostiek.
Praktijk Ligeon
Zorg labels

06-09-2021
Praktijk Ligeon
Leiden
O3 Schoolpsychologie
Zorg labels

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

06-09-2021
O3 Schoolpsychologie
Alphen aan den Rijn
Instituut voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en Ambulante hulp (Behandeling)
Ambulante Jeugdhulp
Zorg labels

ambulante jeugdhulp begeleiding, Ambulante jeugd behandeling, Gezin en opvoeding, Jeugdige en omgeving, schoolbegeleiding, individuele begeleiding, onderwijs-zorg, ontwikkeling, stoornis, ASS, ADHD, sport, zelfredzaamheid, jeugdzorg, ggz, autisme, zelfstandigheid

06-09-2021
Ambulante Jeugdhulp
Leiderdorp
Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren en jong volwassenen die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak. We streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.
Ds. G.H. Kerstencentrum
Zorg labels

ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfvertrouwen

06-09-2021
Ds. G.H. Kerstencentrum
Veenendaal
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
PEP Junior
Zorg labels

03-09-2021
PEP Junior
Noordwijk
Prodeba
Zorg labels

ambulante individuele begeleiding, ouderbegeleiding, schoolbegeleiding, onderwijs-zorg combinaties, groepsbegeleiding, autisme, psychiatrie, ontwikkeling, stoornis, ggz, jeugdzorg, begeleiding, ASS, ontwikkelingsstoornis, sociale contacten, zelfredzaamheid, ADHD, zelfstandigheid

03-09-2021
Prodeba
Leiden
Prodeba biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongvolwassenen (0-35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende problematiek
De Waag
Zorg labels

Forensische zorg, Specialistische GGZ, Jeugd- en Jongvolwassenen (12-23 jaar) - Behandeling en Diagnostiek

02-09-2021
De Waag
Leiden
De Waag biedt forensische behandeling op maat. De Waag werkt zowel individueel als systemisch, en evt. outreachend. We vergroten de veiligheid thuis bij gezinnen, in de leefomgeving van de jongere en in de samenleving. Behandeling richt zich op verminderen van gedragsproblemen en delictgedrag.
J. van Vliet
Zorg labels

Volwassenen en jeugd

02-09-2021
J. van Vliet
Leiden
Praktijk voor psychotherapie voor jeugd en volwassenen.
YOEP Onderwijs en Zorg
Zorg labels

jeugdhulp, behandeling, begeleiding, diagnostiek

02-09-2021
YOEP Onderwijs en Zorg
Leiderdorp
YOEP is een kinder- en jeugdpsychiatrische organisatie met vestigingen in Leiderdorp, Voorburg, Zoetermeer, Amsterdam, Bodegraven en Bussum. Kinderen en jongvolwassenen kunnen verwezen worden door het wijkteam, OKT of door uw huisarts.
A.T.M. de Jong-Kemp MSc
Zorg labels

Generalistische BasisGGZ Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Dyscalculie

02-09-2021
A.T.M. de Jong-Kemp MSc
Boskoop
Vrijgevestigde praktijk voor diagnostiek en behandeling Generalistische BasisGGZ Leerproblemen Ouder- en kindbegeleiding Schooladvisering
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels

Dyslexiezorg, dyslexieonderzoek, dyslexiebehandelingen, dyscalculie onderzoek en behandeling, spelling- en begrijpend lezen cursussen, trainingen onderwijs

02-09-2021
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Den Haag
Het RID staat voor de beste diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie, door heel Nederland. Wij streven naar de beste kansen voor iedereen en maken de weg vrij voor talent.
Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen (RIOzorg)
Zorg labels

Angstklachten; Somatoforme klachten; Relatie- en gezinsproblemen; Persoonlijkheidsproblemen; Aanpassings- en verwerkingsproblemen; Stemmingsklachten; Psychotraumatische klachten; ADHD; Gedragsproblemen; Cognitieve ontwikkeling; Opvoedingsproblemen; Autisme

02-09-2021
Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen (RIOzorg)
Leiden
RIOzorg onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.