Beschikbaarheidswijzer
Holland Rijnland  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Behandeling met verblijf
Wonen
Dagbehandeling en -besteding
Ambulant
Crisis

 X

U heeft gezocht op: Holland Rijnland`s Heeren Loo
Zoekwoorden

Verstandelijke beperking, Meervoudige beperking, Autisme, ADHD, Gedragsproblemen,Jeugdigen en volwassenen, Ambulante begeleiding/behandeling, Zorg-Onderwijs, Dagbesteding/-behandeling, Respijtzorg, Logeren, Wonen

21-05-2024
`s Heeren Loo
Amersfoort
ís Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden. 
A.T.M. de Jong-Kemp MSc
Zoekwoorden

Generalistische BasisGGZ Ernstige Dyslexie Dyscalculie

04-06-2024
A.T.M. de Jong-Kemp MSc
Boskoop
Vrijgevestigde praktijk voor diagnostiek en behandeling Generalistische BasisGGZ Leerproblemen Ouder- en kindbegeleiding Schooladvisering
ADHD praktijk Pietje Bell
Zoekwoorden

medicatie ADHD

04-06-2024
ADHD praktijk Pietje Bell
Delft
ADHD PRAKTIJK Pietje Bell richt zich op de medicamenteuze behandeling van kinderen (6-18
jaar) met AD(H)D. Alleen kinderen uit Voorschoten kunnen aangemeld worden.
Aiolos
Zoekwoorden

Diagnostiek, intelligentieonderzoek, CGT, oplossingsgerichte therapie, speltherapie, ouderbegeleiding, schooladvies, hoogbegaafdheid, autisme, ADHD, angsten, depressie, gedragsproblemen, leerstoornissen

07-06-2024
Aiolos
Leiden
Praktijk voor Basis GGZ voor kinderen en jongeren
Ambulante Jeugdhulp
Zoekwoorden

ambulante jeugdhulp begeleiding, Ambulante jeugd behandeling, Gezin en opvoeding, Jeugdige en omgeving, schoolbegeleiding, individuele begeleiding, onderwijs-zorg, ontwikkeling, stoornis, ASS, ADHD, sport, zelfredzaamheid, jeugdzorg, ggz, autisme, zelfstandigheid

13-06-2024
Ambulante Jeugdhulp
Leiderdorp
Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren en jong volwassenen die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak. We streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.
Autismecentrum de Basis
Zoekwoorden

autisme - zorg onderwijs

16-05-2024
Autismecentrum de Basis
Alphen aan den Rijn
Autismecentrum de Basis is een plek voor cliŽnten die vanwege hun gedragsproblematiek niet passend zijn in het onderwijs, maar wel een normale tot hoge intelligentie hebben. De cliŽnten hebben behoefte aan onderwijs en ontwikkeling op sociaal vlak.
Basic Trust t.h.o.d.n. Martie van der Reijden
Zoekwoorden

hechting, basisvertrouwen, gehechtheidsproblematiek, trauma, adoptie, ouder-kindinteractie

04-06-2024
Basic Trust t.h.o.d.n. Martie van der Reijden
Voorschoten
Martie van der Reijden is orthopedagoog-generalist (BIG) en heeft een vrijgevestigde praktijk in Voorschoten. Ze is met haar praktijk aangesloten bij de landelijke franchiseorganisatie Basic Trust. Haar praktijk biedt gespecialiseerde jeugdhulp gericht op hechting en trauma.
BeActive B.V.
Zoekwoorden

logeeropvang weekendopvang vakantieopvang

05-06-2024
BeActive B.V.
Rotterdam
Weekendopvang en vakantieopvang
Bij Elkaar
Zoekwoorden

27-05-2024
Bij Elkaar
Wij bieden verblijf binnen gezinshuizen in Noord Holland. Momenteel hebben wij plek in Zwaag. In Heerhugowaard is in een bestaand gezinshuis 2 observatie/ crisisplekken vrij. In Arnhem observatie, behandeling en perspectief biedend.
BinnensteBuitenTuin
Zoekwoorden

Dagbesteding, systeemtherapie, indivdiuele begeleiding, zorgklas

28-05-2024
BinnensteBuitenTuin
Warmond
De BinnensteBuitenTuin biedt dagbesteding, systeemtherapie, individuele begeleiding en vaktherapie.
Bloom Psychologie
Zoekwoorden

10-06-2024
Bloom Psychologie
Oegstgeest
basis ggz praktijk, gespecialiseerd in behandeling van meisjes en vrouwen vanaf 10 jaar. wij verrichten geen psychodiagnostisch onderzoek.
Boba Groep BV
Zoekwoorden

Autisme, Ambulante begeleiding, Coaching

11-06-2024
Boba Groep BV
Dordrecht
Boba Autismegroep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie.
Bosman GGZ B.V.
Zoekwoorden

Basis GGZ en Specialistische GGZ

30-05-2024
Bosman GGZ B.V.
Mijdrecht
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid.
Bzzzonder Boshoeve B.V.
Zoekwoorden

Jeugdwet zorg en zorg vanuit de ZVW

04-06-2024
Bzzzonder Boshoeve B.V.
Sassenheim
In de Boshoeve en de Boerderij willen wij uw kind in liefde opvang bieden. Uw kind kan gewoon kind zijn in een groene omgeving, opgroeien tussen leeftijdsgenootjes. En de juiste verpleegkundige en/of ontwikkelingsgerichte zorg ontvangen waar nodig.
Cardea Campus Alphen a/d Rijn
Zoekwoorden

Complexe scheiding, Kind en Scheiding, Ambulante Jeugdhulp Behandeling, Boby, Ouder-kind behandeling, Zegerplas, Community, Daghulp, Dagbehandeling, Leerwerktraject, zelfstandigheidstraining, Begeleid wonen, NWM huis, Naast Wonend Mentorhuis, Trainingshuis, TH, Gezinshuis, GOM, Gezin op Maat, Cardea Community, Systemische Jeugdhulp, Ouderschap blijft, intensieve gezinsbehandeling, 3-6 daghulp, onderwijszorggroep, onderwijs zorgcombinatie, crisis, ASH, FF, Ambulante Spoedhulp, Families First, KEI, kort en intensief, training Verbindend Gezag, training NVR, Training Geweldloos Verzet, Gezinteractie, Pleegzorg, Pleegzorg-begeleiding, Pleegzorg-screening, Crisispleegzorg, Crisisopvang 12+, netwerkpleegzorg, bestandpleegzorg, moeder kind huis, Jong Ouderschap, training kinderen uit de Knel, Dialoog Holland Rijnland, gezinsbegeleiding, begeleide omgang, ouderschapsbemiddeling, omgangsbegeleiding, mediation

01-05-2024
Cardea Campus Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Wij bieden specialistische hulp die dicht aansluit bij de behoefte van de cliŽnt en die bij voorkeur wordt gegeven in de eigen omgeving. Wij werken samen met het kind of de jongere, het gezin, hun omgeving en andere hulpverleners om de problemen aan te pakken.
Cardea Campus Duin- & Bollenstreek (0-12)
Zoekwoorden

Ambulante Jeugdhulp Behandeling, cardea community, kwik, echtscheidingshulp, scheiding, intensieve gezinsbehandeling, crisisopvang, IMH, crisispleegzorg, systemische jeugdhulp, ouderschap blijft, gezinsbegeleiding, complexe scheiding, begeleide omgang, omgangsbegeleiding, ouderschapsbemiddeling 3-6 Daghulp, observatie, diagnostiek, onderwijs zorg groep, onderwijs zorg combinatie, crisis, daghulp, ambulante spoedhulp, families first, Dialoog, ASH, FF, KEI, Kort en Intensief, Trainingen, Kinderen uit de Knel, verbindend gezag, leerwerktraject, dagbehandeling, zelfstandigheidstraining, begeleid wonen, geweldloos verzet, NVR, Rots en Water, pleegzorg, pleegzorgbegeleiding, pleegzorgscreening, netwerkpleegzorg, bestandpleegzorg, mediation, jong ouderschap, moeder kind huis, naastwonend mentorhuis, NWM, trainingshuis, TH, gezinshuis, GOM, Gezin Op Maat, Gezinteractie, Gezin in Beeld, Kansklas

04-06-2024
Cardea Campus Duin- & Bollenstreek (0-12)
Katwijk
Wij bieden specialistische hulp die dicht aansluit bij de behoefte van de cliŽnt en die bij voorkeur wordt gegeven in de eigen omgeving. Wij werken samen met het kind of de jongere, het gezin, hun omgeving en andere hulpverleners om de problemen aan te pakken.
Cardea Campus Leiderdorp (0-12)
Zoekwoorden

Ambulante Jeugdhulp Behandeling, KWIK, Intensive gezinsbegeleiding, systemische jeugdhulp, Complexe Scheiding, ouder Kind behandeling, omgangsbegeleiding, ouderschapbemiddeling, mediation, Ouderschap Blijft Zorg-onderwijs Daghulp Orion 4-6 Onderwijs-zorggroep Daghulp Orion 6-12, Crisishulp, Families First en Ambulante spoedhulp, Kei kort en Intensief, Atlasgroep, Dialoog, Observatie en Diagnostiek. Vroeg behandelgroep. trainingen, Verbindend gezag, geweldloos verzet, NVR, Kinderen uit de knel, gezin ter actie en gezin in beeld. pleegzorg , pleegzorg begeleiding, pleegzorg screening, netwerkpleegzorg, bestandpleegzorg, moeder kind huis, jong ouderschap. Crisis opvang, crisis pleegzorg, IMH, Scheiding, Daghulp, dagbehandeling, leerwerktraject, Naast wonend mentor Huis, NWM , trainingshuis TH, gezinshuis, Gom Gezin op Maat, Jong ouderschap.

07-06-2024
Cardea Campus Leiderdorp (0-12)
Leiderdorp
Wij bieden specialistische hulp die dicht aansluit bij de behoefte van de cliŽnt en die bij voorkeur wordt gegeven in de eigen omgeving. Wij werken samen met het kind of de jongere, het gezin, hun omgeving en andere hulpverleners om de problemen aan te pakken.
Cardea Campus Oudere Jeugd (12-18)
Zoekwoorden

Crisisopvang, crisis pleegzorg, Intensieve Gezinsbehandeling, Systemische Jeugdhulp, Gezinsbegeleiding, Ouderschap blijft, echtscheidingshulp, scheiding, mediation, Complexe Scheiding, Begeleide Omgang, Ouderschapsbemiddeling, Omgangsbegeleiding, Crisis, Ambulant Spoedhulp, ASH, Families First, FF, KEI, Kort en Intensief, Kinderen uit de Knel, Verbindend Gezag, Geweldloos verzet, NVR, Rots en Water, Gezinsteractie, Gezin in beeld, Daghulp, Dagbehandeling, Leer-Werk traject, Zelfstandigheidstraining, begeleid wonen, Naast Wonend Mentorhuis, NWM, Trainingshuis, TH, Gezinshuis, GOM, Gezin Op Maat, Pleegzorg, Pleegzorg begeleiding, Pleegzorg screening, Netwerk pleegzorg, Bestand pleegzorg, Cardea Community, Moeder-kind huis, Jong Ouderschap

25-03-2024
Cardea Campus Oudere Jeugd (12-18)
Leiden
Wij bieden specialistische hulp die dicht aansluit bij de behoefte van de cliŽnt en die bij voorkeur wordt gegeven in de eigen omgeving. Wij werken samen met het kind of de jongere, het gezin, hun omgeving en andere hulpverleners om de problemen aan te pakken.
Centrum Hecht
Zoekwoorden

16-05-2024
Centrum Hecht
Leiden
Centrum Hecht is een psychotherapeutisch behandelcentrum voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen, gezinnen en partnerrelaties.
Check-in Genderzorg
Zoekwoorden

Genderidentiteit, transgender, genderspectrum, nonbinair, genderdysforie, genderincongruent

05-06-2024
Check-in Genderzorg
Haarlem
Check-in Genderzorg is een vrijgevestigde praktijk voor GGZ jeugdzorg. Ons multidisciplinaire team begeleidt kinderen en jongeren die het gevoel hebben dat hun lichaam, of hun genderrol en expressie niet klopt bij hoe ze zich van binnen voelen.