Beschikbaarheidswijzer
Holland Rijnland
Achterhoek
Friesland
Hart van Brabant
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zeeland
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

rijnlandhoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp - begeleiding
Ambulante jeugdhulp - behandeling
Dyslexiezorg
Dagbesteding en dagbehandeling
Wonen en logeren - begeleiding
Behandeling met verblijf
Ik weet het niet (Lokale teams)

 

U heeft gezocht op: Holland Rijnland

Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen (RIOzorg)
Zorg labels

Angstklachten; Somatoforme klachten; Relatie- en gezinsproblemen; Persoonlijkheidsproblemen; Aanpassings- en verwerkingsproblemen; Stemmingsklachten; Psychotraumatische klachten; ADHD; Gedragsproblemen; Cognitieve ontwikkeling; Opvoedingsproblemen; Autisme

22-10-2021
Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen (RIOzorg)
Leiden
RIOzorg onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
Praktijk voor gezondheidspsychologie Meertens
Zorg labels

21-10-2021
Praktijk voor gezondheidspsychologie Meertens
Leiderdorp
Jeugd ggz, basis en specialistisch.
`s Heeren Loo
Zorg labels

Verstandelijke beperking, Meervoudige beperking, Autisme, ADHD, Gedragsproblemen,Jeugdigen en volwassenen, Ambulante begeleiding/behandeling, Zorg-Onderwijs, Dagbesteding/-behandeling, Respijtzorg, Logeren, Wonen

21-10-2021
`s Heeren Loo
Amersfoort
’s Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden. 
Action Kids
Zorg labels

21-10-2021
Action Kids
Amsterdam
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, Marielle Schilperoort
Zorg labels

20-10-2021
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, Marielle Schilperoort
Leiden
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Zorg labels

20-10-2021
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Groot Ammers
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland werkt samen met zo'n 40 zorgboerderijen in Zuid-Holland. Zij bieden m.n. dagbesteding op de zorgboerderij en soms logeeropvang.
Stichting Philadelphia Zorg
Zorg labels

Verstandelijke beperking, LVG, EMB,

20-10-2021
Stichting Philadelphia Zorg
Amersfoort
Bij Philadelphia begeleiden we met liefde, lef en meesterschap. Zodat cliënten hun mogelijkheden ontwikkelen en gebruiken. Hun eigen keuzes kunnen maken, mét of zonder hulp. En zo zeggenschap krijgen over hun leven. Een gewoon leven, een eigen leven.
Praktijk Pluspunt
Zorg labels

Basis GGZ, Diagnostiek, Behandeling, EMDR, Ouderbegeleiding

20-10-2021
Praktijk Pluspunt
Warmond
Praktijk Pluspunt biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en ouders.
De Waag
Zorg labels

Forensische zorg, Specialistische GGZ, Jeugd- en Jongvolwassenen (12-23 jaar) - Behandeling en Diagnostiek

18-10-2021
De Waag
Leiden
De Waag biedt forensische behandeling op maat. De Waag werkt zowel individueel als systemisch, en evt. outreachend. We vergroten de veiligheid thuis bij gezinnen, in de leefomgeving van de jongere en in de samenleving. Behandeling richt zich op verminderen van gedragsproblemen en delictgedrag.
Zien in de Klas
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

18-10-2021
Zien in de Klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is hét onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
A.T.M. de Jong-Kemp MSc
Zorg labels

Generalistische BasisGGZ Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Dyscalculie

18-10-2021
A.T.M. de Jong-Kemp MSc
Boskoop
Vrijgevestigde praktijk voor diagnostiek en behandeling Generalistische BasisGGZ Leerproblemen Ouder- en kindbegeleiding Schooladvisering
Prodeba
Zorg labels

ambulante individuele begeleiding, ouderbegeleiding, schoolbegeleiding, onderwijs-zorg combinaties, groepsbegeleiding, autisme, psychiatrie, ontwikkeling, stoornis, ggz, jeugdzorg, begeleiding, ASS, ontwikkelingsstoornis, sociale contacten, zelfredzaamheid, ADHD, zelfstandigheid

18-10-2021
Prodeba
Leiden
Prodeba biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongvolwassenen (0-35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende problematiek
Schakenbosch
Zorg labels

15-10-2021
Schakenbosch
Leidschendam
PEP Junior
Zorg labels

15-10-2021
PEP Junior
Noordwijk
Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag, onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

15-10-2021
Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag, onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Den Haag
Stichting De Brug Midden-Nederland
Zorg labels

15-10-2021
Stichting De Brug Midden-Nederland
Katwijk
Psychologenpraktijk mw. Dr .I. Röder
Zorg labels

14-10-2021
Psychologenpraktijk mw. Dr .I. Röder
Leiden
Irma Röder is gespecialiseerd in gezinstherapie. De gesprekken worden gevoerd in wisselende samenstellingen: kind(eren) zonder ouders, ouders samen, kind met één van de ouders, het hele gezin. Therapiehond Charlie kan hierbij desgewenst worden ingezet.
Inizo
Zorg labels

Dagbesteding, Groepsbegeleiding, Ontwikkelgericht, Scholing, Onderwijs, School zonder Muren, Ambulante Begeleiding, Begeleiding, Wonen, Verblijf, Woonzorg, Autisme, Jongeren

14-10-2021
Inizo
Leidschendam
Inizo biedt ontwikkelgerichte groepsbegeleiding in kleine groepen (max 1 op 4), scholing (evt, in samenwerking met School zonder Muren), ambulante begeleiding en woonzorg voor jongeren met onbegrepen gedrag. Tevens zijn er mogelijkheden voor dagbesteding op zaterdag (kinderen tussen 8 en 13 jaar).
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

13-10-2021
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
O3 Schoolpsychologie
Zorg labels

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Schematherapie.

12-10-2021
O3 Schoolpsychologie
Alphen aan den Rijn
Instituut voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), Cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR en Schematherapie
Curium-LUMC
Zorg labels

autisme, angst, depressie, eetstoornis, anorexia nervosa, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, bipolair, persoonlijkheidsstoornis, automutilatie, suďcidaliteit, hechtingsstoornis, tics,

12-10-2021
Curium-LUMC
Oegstgeest
Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gespecialiseerd in het helpen van gezinnen met kinderen en jongeren met complexe psyciatrische problemen.
Boba Groep BV
Zorg labels

Autisme begeleiding Coaching

11-10-2021
Boba Groep BV
Dordrecht
Boba Autismegroep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk
Centraal Nederland, onderwijsadvies
Zorg labels

EED, Jeugd GGZ

11-10-2021
Centraal Nederland, onderwijsadvies
Nunspeet
Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. We werken samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijssituaties.Vanuit de Jeugd GGZ biedt Centraal Nederland psychologische begeleiding bij kinderen.
ELPgroep
Zorg labels

10-10-2021
ELPgroep
Leiden
Inzowijs
Zorg labels

Ambulante begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, begeleiding op de Groep, ADHD, ADD, autisme, verstandelijke beperking, school, thuis, psychiatrische stoornis, lichamelijke beperking, gedragsproblemen, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, schoolse vaardigheden, emotieregulatie

08-10-2021
Inzowijs
Leiderdorp
Inzowijs biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie, op school of in groepsverband.
Enver
Zorg labels

07-10-2021
Enver
Rotterdam
Praktijk Ligeon
Zorg labels

07-10-2021
Praktijk Ligeon
Leiden
JouwBegeleiding
Zorg labels

Ambulante begeleiding / WMO / Jeugdwet / opvoedondersteuning / individuele begeleiding

07-10-2021
JouwBegeleiding
Leiden
Jouwbegeleiding biedt begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en hun gezin of netwerk die vastgelopen zijn en (tijdelijk) niet in staat zijn op eigen kracht het hoofd te bieden aan de problemen op diverse levensgebieden.

zie: www.jouwbegeleiding.nl
Praktijk Gerits, Psychotherapie en Coaching
Zorg labels

07-10-2021
Praktijk Gerits, Psychotherapie en Coaching
Leiden
Praktijk voor kinderpsychologie Annemiek Kinds
Zorg labels

06-10-2021
Praktijk voor kinderpsychologie Annemiek Kinds
Noordwijkerhout