Beschikbaarheidswijzer
Holland Rijnland
Achterhoek
Hart van Brabant
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

rijnlandhoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp - begeleiding
Ambulante jeugdhulp - behandeling
Dyslexiezorg
Dagbesteding en dagbehandeling
Wonen en logeren - begeleiding
Behandeling met verblijf
Ik weet het niet (Lokale teams)

 

U heeft gezocht op: Holland Rijnland

Praktijk Pluspunt
Zorg labels

Basis GGZ, Diagnostiek, Behandeling, EMDR, Ouderbegeleiding

23-07-2021
Praktijk Pluspunt
Warmond
Praktijk Pluspunt biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en ouders.
De Waag
Zorg labels

Forensische zorg, Specialistische GGZ, Jeugd- en Jongvolwassenen (12-23 jaar) - Behandeling en Diagnostiek

22-07-2021
De Waag
Leiden
De Waag biedt forensische behandeling op maat. De Waag werkt zowel individueel als systemisch, en evt. outreachend. We vergroten de veiligheid thuis bij gezinnen, in de leefomgeving van de jongere en in de samenleving. Behandeling richt zich op verminderen van gedragsproblemen en delictgedrag.
Brijder (Parnassia Groep)
Zorg labels

22-07-2021
Brijder (Parnassia Groep)
Leiden
Brijder jeugd heeft specifieke kennis op het gebied van jongere van 12 tot 23 jaar middelengebruik, gokken en gamen en de impact daarvan op gezinnen. We bieden ge´ntegreerde verslavingsbehandeling met als doel weer regie over hun eigen leven te krijgen. Nadrukkelijk betrekken we het systeem daarbij.
FamilySupporters
Zorg labels

Jeugd GGZ, Volwassen GGZ, Jeugd en opvoedondersteuning en WMO en we hebben plek!

22-07-2021
FamilySupporters
Leiden
Ons team biedt advies, praktische en psychische hulp. Te denken valt aan systeemtherapie, gezinscoaching (opvoedvaardigheden vergroten), behandeling (EMDR, CGT, speltherapie) en diagnostiek. Voorbeelden van problematiek: angsten/trauma/hechting/ somberheid. We bieden zowel GGZ- als jeugdhulp.
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

21-07-2021
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
Zorg labels

20-07-2021
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
Rotterdam
Inzowijs
Zorg labels

Ambulante begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, begeleiding op de Groep, ADHD, ADD, autisme, verstandelijke beperking, school, thuis, psychiatrische stoornis, lichamelijke beperking, gedragsproblemen, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, schoolse vaardigheden, emotieregulatie

20-07-2021
Inzowijs
Leiderdorp
Inzowijs biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie, op school of in groepsverband.
Inizo
Zorg labels

Dagbesteding, Groepsbegeleiding, Ontwikkelgericht, Scholing, Onderwijs, School zonder Muren, Ambulante Begeleiding, Begeleiding, Wonen, Verblijf, Woonzorg, Autisme, Jongeren

19-07-2021
Inizo
Leidschendam
Inizo biedt ontwikkelgerichte groepsbegeleiding in kleine groepen (max 1 op 4), scholing (evt, in samenwerking met School zonder Muren), ambulante begeleiding en woonzorg voor jongeren met onbegrepen gedrag. Tevens zijn er mogelijkheden voor dagbesteding op zaterdag (kinderen tussen 8 en 13 jaar).
OnderwijsAdvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

19-07-2021
OnderwijsAdvies
Zoetermeer
Onderwijsadvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen (RIOzorg)
Zorg labels

Angstklachten; Somatoforme klachten; Relatie- en gezinsproblemen; Persoonlijkheidsproblemen; Aanpassings- en verwerkingsproblemen; Stemmingsklachten; Psychotraumatische klachten; ADHD; Gedragsproblemen; Cognitieve ontwikkeling; Opvoedingsproblemen; Autisme

19-07-2021
Regionaal Instituut Ontwikkelingsproblemen (RIOzorg)
Leiden
RIOzorg onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
Ambulante Jeugdhulp
Zorg labels

ambulante jeugdhulp begeleiding, Ambulante jeugd behandeling, Gezin en opvoeding, Jeugdige en omgeving, schoolbegeleiding, individuele begeleiding, onderwijs-zorg, ontwikkeling, stoornis, ASS, ADHD, sport, zelfredzaamheid, jeugdzorg, ggz, autisme, zelfstandigheid

19-07-2021
Ambulante Jeugdhulp
Leiderdorp
Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren en jong volwassenen die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak. We streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.
Curium-LUMC
Zorg labels

autisme, angst, depressie, eetstoornis, anorexia nervosa, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, bipolair, persoonlijkheidsstoornis, automutilatie, su´cidaliteit, hechtingsstoornis, tics,

19-07-2021
Curium-LUMC
Oegstgeest
Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gespecialiseerd in het helpen van gezinnen met kinderen en jongeren met complexe psyciatrische problemen.
Stichting Timon
Zorg labels

15-07-2021
Stichting Timon
Dordrecht
Timon biedt pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 - 21 jaar. Timon kan zowel netwerkscreeningen uitvoeren wanneer er mogelijkheden zijn van plaatsing in het netwerk. Daarnaast heeft Timon een eigen bestand aan pleeggezinnen, zowel inzetbaar voor voltijd- als deeltijdpleegzorg.
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, Marielle Schilperoort
Zorg labels

14-07-2021
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, Marielle Schilperoort
Leiden
Schakenbosch
Zorg labels

14-07-2021
Schakenbosch
Leidschendam
Leestalent
Zorg labels

Dyslexiezorg, Dyscalculie en Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleidingen en Arrangementen

14-07-2021
Leestalent
Gouda
Leestalent is gespecialiseerd in het vergoedde dyslexietraject voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Voor de behandelingen komen wij op de school van uw kind en werken nauw samen met u en school voor een zo goed mogelijk resultaat.
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Zorg labels

14-07-2021
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Groot Ammers
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland werkt samen met 42 zorgboerderijen in Zuid-Holland. Zij bieden mn. dagbesteding en soms logeeropvang.
Ds. G.H. Kerstencentrum
Zorg labels

ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfvertrouwen

12-07-2021
Ds. G.H. Kerstencentrum
Veenendaal
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
Ipse De Bruggen
Zorg labels

ambulante begeleiding behandeling orthopedagogisch behandelcentrum behandeling met verblijf lvg lvb tijdelijk langdurig jonge moeder zwanger kind jongere verblijf lichte verstandelijke beperking kinderdagcentrum kdc behandeling groep kinderdienstencentrum begeleiding groep zaterdagopvang logeren emdr psycho motorische therapie pmt speltherapie diagnostiek iq test iog ppg praktische pedagogische gezinsbegeleiding ondersteuning opvoeding opvoedingsvragen gedrag problemen vroeghulp vroegbehandeling leren trainen ontwikkelingsachterstand gedragsdeskundige gedragskundige fysiotherapie logopedie ergotherapie residentiele behandeling

12-07-2021
Ipse De Bruggen
Zoetermeer
Iedereen is bijzonder. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen. We bieden bijzondere zorg aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand of een (lichte) verstandelijke beperking. Zij zijn net als kinderen zonder beperking stuk voor stuk bijzonder.
Prodeba
Zorg labels

ambulante individuele begeleiding, ouderbegeleiding, schoolbegeleiding, onderwijs-zorg combinaties, groepsbegeleiding, autisme, psychiatrie, ontwikkeling, stoornis, ggz, jeugdzorg, begeleiding, ASS, ontwikkelingsstoornis, sociale contacten, zelfredzaamheid, ADHD, zelfstandigheid

12-07-2021
Prodeba
Leiden
Prodeba biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongvolwassenen (0-35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende problematiek
PEP Junior
Zorg labels

11-07-2021
PEP Junior
Noordwijk
Villa ExpertCare B.V.
Zorg labels

kindzorg, flexibele verpleegkundige opvang

09-07-2021
Villa ExpertCare B.V.
Rijswijk
Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, hebben vaak 24 uur per dag zorg nodig. Dat is soms heel zwaar. Villa ExpertCare kan u op verschillende manieren zorg uit handen nemen. Dit kan in de vorm van (flexibele) dagopvang, logeerzorg, woonzorg en mogelijkheid tot een crisisplaatsing.
Praktijk voor gezondheidspsychologie Meertens
Zorg labels

09-07-2021
Praktijk voor gezondheidspsychologie Meertens
Leiderdorp
Jeugd ggz, basis en specialistisch.
Enver
Zorg labels

08-07-2021
Enver
Rotterdam
Psychologie Praktijk voor directieve hulp
Zorg labels

ambulante jeugdhulp-behandeling

06-07-2021
Psychologie Praktijk voor directieve hulp
Lisse
Kortdurende behandelingen en EMDR
YOEP Onderwijs en Zorg
Zorg labels

jeugdhulp, behandeling, begeleiding, diagnostiek

06-07-2021
YOEP Onderwijs en Zorg
Leiderdorp
YOEP is een kinder- en jeugdpsychiatrische organisatie met vestigingen in Leiderdorp, Voorburg, Zoetermeer, Amsterdam, Bodegraven en Bussum. Kinderen en jongvolwassenen kunnen verwezen worden door het wijkteam, OKT of door uw huisarts.
Bij de Boshoeve
Zorg labels

Jeugdwet zorg en zorg vanuit de ZVW

05-07-2021
Bij de Boshoeve
Sassenheim
In de Boshoeve en de Boerderij willen wij uw kind in liefde opvang bieden. Uw kind kan gewoon kind zijn in een groene omgeving, opgroeien tussen leeftijdsgenootjes. En de juiste verpleegkundige en/of ontwikkelingsgerichte zorg ontvangen waar nodig.
Cardea Campus Oudere Jeugd (12-18)
Zorg labels

Ambulante Jeugdhulp Behandeling; Dagbesteding; Dagbehandeling; Observatie en Diagnostiek; Pleegzorg; Echtscheidingsproblematiek; Crisishulp; Onderwijs en Zorg; WMO Beschermd Wonen;

05-07-2021
Cardea Campus Oudere Jeugd (12-18)
Leiden
Wij bieden specialistische hulp die dicht aansluit bij de behoefte van de cliŰnt en die bij voorkeur wordt gegeven in de eigen omgeving. Wij werken samen met het kind of de jongere, het gezin, hun omgeving en andere hulpverleners om de problemen aan te pakken.
Kinderpraktijk Blossom
Zorg labels

05-07-2021
Kinderpraktijk Blossom
Noordwijkerhout
Kleinschalige psychologische behandeling bij onder andere trauma, angst, somberheid, opvoedingsproblemen, autisme, aandachtsproblemen, slaapproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen of een laag zelfbeeld. Werkt o.a. met EMDR, cogntieve gedragstherapie, schematherapie en mediatietherapie.
Kinder- en Jeugdpsycholoog van Gils
Zorg labels

05-07-2021
Kinder- en Jeugdpsycholoog van Gils
Leiden