Beschikbaarheidswijzer
Hart van Brabant
Achterhoek
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Verblijf
Pleegzorg
Behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
GGZ-zorg door kinderartsen
Dagcentrum Vroegtijdige Interventie
Beschermd wonen 16-18 jaar
Crisiszorg

 

U heeft gezocht op: Hart van Brabant

William Schrikker Stichting Pleegzorg
Zorg labels

vaktherapie: psychomotorische therapie (PMT)

23-07-2021
William Schrikker Stichting Pleegzorg
Someren
We bieden pychomotorische therapie aan kinderen, jeugdigen en volwassenen, op ambulante basis door geheel Brabant.
Stichting RPCZ
Zorg labels

EED

19-07-2021
Stichting RPCZ
Goes (onderzoek en behandeling vinden plaats op de school van uw kind (regio Hart van Brabant)
Diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige dyslexie. Behandelingen vinden plaats op de basisschool.
Samenwerking met de school vinden wij erg belangrijk.
Wij werken met orthopedagogen en psychologen, die gespecialiseerd zijn in dyslexie.
Doelgroep: kinderen in de basisschoolleeftijd.
Stichting Het Werkt
Zorg labels

12-07-2021
Stichting Het Werkt
Tilburg
Xperto
Zorg labels

EED, onderzoek & behandeling EED (dyslexie)

06-07-2021
Xperto
Eindhoven
Xperto heeft een eigentijdse en succesvolle aanpak voor de behandeling van dyslexie. Het team bestaat uit enthousiaste medewerkers die alles in het werk stellen om uw kind te laten groeien. Xperto onderzoekt en behandelt in principe op de school van uw kind en heeft geen wachtlijst! www.xperto.nl
Stichting Novadic-Kentron Groep
Zorg labels

05-07-2021
Stichting Novadic-Kentron Groep
Vught
Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk
Zorg labels

integraal, begeleiding, dagbesteding, behandeling, woonbegeleiding, leerwerktrajecten

02-07-2021
Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk
Tilburg
Ontwikkelingsgerichte ambulante (woon)begeleiding, dagbesteding en behandeling.
Stichting Marant
Zorg labels

Zelf plannen voor jongeren met ADHD, Theory of Mind training, Psycho-educatie, Faalangstreductietraining, Sociale vaardigheid, Weerbaarheid, Gedragsregulatie, Brugklastraining, Training leren leren, Klaar voor het examen, Individuele of groepsbehandeling voor rekenproblemen/dyscalulie en lees- en/of spellingproblemen/dyslexie

02-07-2021
Stichting Marant
Elst
Orthowest
Zorg labels

EED, behandeling leerproblemen, executieve functies, sociaal-emotionele ontwikkeling, hoogbegaafdheid, cognitieve gedragstherapie

01-07-2021
Orthowest
Dussen/Wijk en Aalburg
Orthowest is een kleinschalige praktijk waarbij de cliŽnt en het systeem centraal staan. U kunt bij ons terecht voor o.a. diagnostiek, begeleiding en behandeling van leer- en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten, maar ook voor diagnostiek en behandeling van ernstig, enkelvoudige dyslexie.
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels

Diagnostiek / Behandeling / Leerproblematiek / Dyslexie / Dyscalculie / Cursussen / RT / Academie

01-07-2021
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
`s-Hertogenbosch
Het RID is al meer dan 30 jaar de specialist op het gebied van leerproblematiek, waardonder dyslexie en dyscalculie. Wij bieden de beste zorg met een bewezen effectieve behandeling. Zo streven wij naar de beste kansen voor iedereen en maken wij de weg vrij voor talent!
`s Heeren Loo
Zorg labels

LVB, VG, beperking, verstandelijke beperking, gehandicaptenzorg, logeren, verblijf, gezinshulp

01-07-2021
`s Heeren Loo
Amersfoort
ís Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden.
Rejoice Drunen
Zorg labels

beschermd wonen, begeleid wonen en ambulante begeleiding

24-06-2021
Rejoice Drunen
Drunen
Persoonlijk, kleinschalig, beschermd en begeleid wonen en begeleid leren. Tevens bieden wij ambulante begeleiding.
Villa Papillon
Zorg labels

Vaste locaties, Vaste groep kinderen, Vaste begeleiders (altijd een bekend gezicht), Vaste logeerweekenden, Vaste vakantieopvang (volgens een jaarplanning), Vaste dagopvang

22-06-2021
Villa Papillon
Haaren
Villa Papillon biedt logeeropvang, vakantieopvang en zaterdagopvang. We hebben 4 logeerlocaties en 2 dagopvanglocaties in Haaren en Oisterwijk
Asendo
Zorg labels

Diagnostiek, behandeling, begeleiding, autisme, ADHD, depressieve gevoelens, angst, trauma, opvoedmoeilijkheden

02-06-2021
Asendo
Tilburg
Iedere hulpvraag en situatie is uniek, daarom heeft Asendo een breed en divers aanbod: diagnostiek, behandeling (basis- en specialistische GGZ) en begeleiding. Asendo biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met psychische problemen. We werken samen aan duurzame gedragsverandering.
AMO Actieve Opvang
Zorg labels

01-06-2021
AMO Actieve Opvang
Loon op Zand
Parnassia Groep / Youz
Zorg labels

Autisme Spectrum Stoornis (ASS), AD(H)D, ODD (licht secundair), Angst- & stemmingsstoornissen, Dwangstoornissen, Tic stoornissen, Selectief mutisme, Traumaklachten / PTSS

01-06-2021
Parnassia Groep / Youz
Tilburg
Wachttijd tot aan screening/IVA: ongeveer 3 tot 4 weken, na retour aanmeldformulieren.
Wachttijd tot aan intake 16-: 15 weken. Wachttijd tot aan intake 16+: 22 weken.
Autisme en adhd centrum ít Zonneke
Zorg labels

26-05-2021
Autisme en adhd centrum ít Zonneke
Dongen
Stichting Sterk Huis
Zorg labels

Kindermishandeling, Huiselijk geweld, Seksueel misbruik, Prostitutie, Loverboys, Pleegzorg, Crisis, Trauma, Dagbehandeling, Tienermoeders, Eergerelateerd geweld, Complexe scheidingen

20-05-2021
Stichting Sterk Huis
Goirle
Bij Sterk Huis helpen we mensen in een lastige thuissituatie, door een moeilijke periode of in een bedreigende situatie. We helpen mensen om veerkracht en zelfredzaamheid te ontwikkelen en om een veilige toekomst voor zichzelf en hun gezin te vinden.
Praktijk Van de Wiel
Zorg labels

basis GGZ, gespecialiseerde GGZ, EED-zorg

05-05-2021
Praktijk Van de Wiel
Herpt
We bieden brede, passende, afgestemde hedendaagse Jeugdzorg vanuit een positieve psychologie met een heldere communicatie en korte wachttijden. Hierbij zijn we in staat een breed scala van hulpvragen aan te pakken.
Amare Zorgcoaching B.V.
Zorg labels

Ambulante begeleiding, Behandeling, Diagnostiek, Beschermd wonen 18+, Logeeropvang, Dagbesteding en Trainingen

02-04-2021
Amare Zorgcoaching B.V.
Drunen
Jan Arends
Zorg labels

gedragsproblemen, gezinsproblematiek, multiproblematiek, schooluitval, LVB, overlast, verslaving

02-04-2021
Jan Arends
Tilburg
Wij zijn Jan Arends. Onze coaches zorgen voor ambulante begeleiding van kinderen en jongeren die hun houvast in het leven tijdelijk kwijt zijn.
Stichting Inzet voor Zorg
Zorg labels

01-04-2021
Stichting Inzet voor Zorg
Bergen op Zoom
Stichting Driestar educatief
Zorg labels

ADHD, Agressie, Angststoornissen, Depressie, Faalangst, Hechtingsproblemen, Hoogbegaafdheid, Ontwikkelingachterstand, Pesten, Rouw, Verdriet

16-03-2021
Stichting Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief heeft veel kennis op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. Onze orthopedagogen bieden basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
Unik
Zorg labels

16-03-2021
Unik
Cuijk
Amarant
Zorg labels

Amarant
Tilburg
ASVZ
Zorg labels

ASVZ
Sliedrecht
Autismebegeleiding.nl
Zorg labels

Autismebegeleiding.nl
Tilburg
Buro Maks
Zorg labels

Buro Maks
Tilburg
Cello
Zorg labels

Cello
Vught
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zorg labels

ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Tilburg
GGZ Breburg Groep Midden-Brabant
Zorg labels

GGZ Breburg Groep Midden-Brabant
Tilburg