Beschikbaarheidswijzer
IJsselland
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp
Voorzieningfinanciering
Ernstige Dyslexiezorg - 54050 t/m 54053
Wonen en verblijfX

U heeft gezocht op:

IJsselland

Zorggroep de Stellingwerven
Zoekwoorden

14-06-2024
Zorggroep de Stellingwerven
Noordwolde
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Triade Vitree
Zoekwoorden

14-06-2024
Triade Vitree
Lelystad
Wij geloven in de eigen kracht van mensen. Ieder mens, ieder kind en iedere situatie is uniek.
Daarom is onze zorg en ondersteuning altijd op maat, of het nu gaat om (beschermd) wonen, pleegzorg, dagbesteding, begeleiding of behandeling. Samen zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Lelie Zorggroep
Zoekwoorden

Opvoedondersteuning, Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet, IPT, psycho-educatie, begeleiding bij autisme, AD(H)D, ondersteuning op school, begeleid bezoek, kind behartiging, SCHIP/Parallel Solo Ouderschap

14-06-2024
Lelie Zorggroep
Rotterdam
Lelie zorggroep (Agathos hulpverlening) is een organisatie die zorg- en hulpverlening biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Wij werken dagelijks met veel gemotiveerde medewerkers. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Marie-Anne Bastianen
Zoekwoorden

Psychologische- en systemische hulpverlening, EMDR

14-06-2024
Marie-Anne Bastianen
Terwolde
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Forensisch, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Lichamelijke beperking, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Handelings gerichte diagnostiek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Siriz
Zoekwoorden

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening; Hechting

13-06-2024
Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
0-4 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Educatie Plus
Zoekwoorden

Ontwikkelingsbegeleiding - Ambulante begeleiding - Voorkomen thuiszitten - Onderzoek - Diagnostiek - Behandeling - Begeleiding

12-06-2024
Educatie Plus
Meppel
Educatie Plus werkt vanuit de visie die gericht is op normaliseren. De Orthopedagogische Ontwikkelingsbegeleiding kan gecombineerd worden met onderzoek en behandeling. Er wordt ingezet op ontwikkelen naar zelfredzaamheid en omgaan met begrenzingen met als doel 'mee te kunnen doen' in de samenleving.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Opvoedingsvraagstukken, Thuiszitters, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Op locatie aanbieder, Op school
Yorneo Beheer
Zoekwoorden

12-06-2024
Yorneo Beheer
Assen
Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien, zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te versterken.
Zorgboerderij Rond-Umme
Zoekwoorden

12-06-2024
Zorgboerderij Rond-Umme
Haarle
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Trauma, Op locatie aanbieder
Agno
Zoekwoorden

orthopedagogiek, diagnostiek, EMDR, (faal)angst, autisme, ad(h)d, ernstige dyslexie, EMDR, ACT

12-06-2024
Agno
Deventer
Bij AGNO kunnen ouders/verzorgers terecht voor orthopedagogische diagnostiek en behandeling, teneinde de klachten van kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen te verminderen. Wij bieden zorg aan kinderen, jongeren tot 18jaar.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Thuiszitters, Trauma, Dyslexie, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg
Zoekwoorden

IAG, opvoedondersteuning, Basic Trust (hechting), VHT (video hometraining), specialistische jeugdhulp, Kort & Krachtig, parallel ouderschap, echtscheidingsproblematiek, 10 voor toekomst (integrale aanpak en systemische benadering), kinder- en jeugdcoachting (KJC), pleegzorg

12-06-2024
Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg
Zwolle
Specialistische jeugdhulp vanuit een integrale aanpak. Wij bieden dit vanuit verschillende modules die onderling gecombineerd kunnen worden, Kort & Krachtig wordt ingezet wanneer de ontwikkeling van kinderen binnen een gezin ernstig wordt bedreigd en op korte termijn meer inzicht nodig is.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Puur Begeleiding
Zoekwoorden

NBVH, SKJ, NEN certificering

11-06-2024
Puur Begeleiding
Nijverdal
Psychosociale hulpverlening, mentaal als lichamelijk in balans. We kijken altijd systemisch, context is altijd van belang. Het is onze passie weer licht en lucht te brengen waar mensen ergens dreigen vast te lopen. Zie voor meer info op onze website: www.puurtherapie.nl
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Rouw problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder
Passie voor Jeugd en Gezin
Zoekwoorden

Ambulante gezinsbegeleiding, Integrale gezinscoaching en -behandeling (IGB), LVB, Verstandelijke beperking, Autisme, Gedragsproblemen, Verslaving, Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH), Meervoudig complexe problemen (MCP, voorheen multiproblem), Ambulante gezinsbehandeling, Opvoedondersteuning, Video home training (VHT), Boksend opvoeden, Geweldloos verzet, Signs of Safety, ARIJ, IAG, IGB, Vlaggensysteem, Systeembegeleiding, Taal erbij

11-06-2024
Passie voor Jeugd en Gezin
Apeldoorn
PJG biedt specialistische jeugdhulp aan gezinnen in hun thuissituatie. Vanuit een integrale aanpak ondersteuning en behandelen wij op diverse leefgebieden zoals; opvoeding, relatie, huisvesting, sociaal emotioneel, sociaal netwerk enz. We kunnen we meerdere methodieken en interventies inzetten.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis
CasesToCare
Zoekwoorden

ADHD, ADD, Autisme, ODD in copmbinatie met hechtingsproblematiek

11-06-2024
CasesToCare
Eefde
CasesToCare is een initiatief van zorgprofessionals, dat zich richt op jongeren en jongvolwassenen met een afstand tot de maatschappij
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Accare, Universitaire en Algemene Kinder-en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland
Zoekwoorden

Wanneer kan Accare je helpen: Aandachtsproblemen en druk gedrag (ADHD) , Angst , Traumatische ervaring, Hechtingsproblemen, Depressie, Persoonlijkheidsproblematiek, Boos en opstandig gedrag, Autisme, Opvallend gedrag bij jonge kinderen, Tics, Dwang, Aanhoudende lichamelijke klachten, Psychische problemen ťn een licht verstandelijke beperking, Problemen in het gezin Behandeling: Psycho-educatie , Oudertraining, Cognitieve gedragstherapie, EMDR (Intensieve) ambulante gezinsbehandeling , Systeemtherapie. Relationele gezinstherapie , Medicatie, Pivotal Response Treatment, Psychomotorische therapie, Speltherapie

11-06-2024
Accare, Universitaire en Algemene Kinder-en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland
Assen
Accare is een organisatie voor specialistische jeugdhulp. Kinderen en jongeren kunnen bij Accare terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Philadelphia Zorg
Zoekwoorden

(intensieve) ambulante begeleiding en behandeling, dagbehandeling, logeren en kort verblijf, (deeltijd) wonen, kleinschalig gezinsgericht.

11-06-2024
Philadelphia Zorg
Amersfoort
Philadelphia biedt (intensieve) begeleiding en behandeling aan kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking en bijkomende problemen, en hun ouders.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Nicoline Hoekstra, Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie
Zoekwoorden

11-06-2024
Nicoline Hoekstra, Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie
Schalkhaar
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Misofonie, Trauma, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Zozijn
Zoekwoorden

Begeleiding, behandeling, verblijf, ondersteuning

10-06-2024
Zozijn
Wilp
Zozijn is een dienstverlener voor mensen van 0 tot 100+ jaar. Wij ondersteunen, begeleiden en behandelen: (jonge) kinderen en jeugdigen met opgroei-opvoedvragen, mensen met een verstandelijke beperking al in combinatie met psychiatrie en/of somatiek en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, IQ, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Nieuw Gezin
Zoekwoorden

Systemische aanpak, gezin, gezinssysteem, individuele begeleiding, echtscheiding, speltherapie, individuele therapie, KIES, MDFT, jongerencoach, systeemtherapie, IAG

10-06-2024
Nieuw Gezin
IJsselmuiden
Nieuw Gezin biedt ambulante begeleiding, gericht op de ontwikkeling en veiligheid van het kind vanuit een systemische werkwijze. De problematiek van het kind/jongere wordt bekeken in de context van het gezin.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
MoleMann Mental Health
Zoekwoorden

10-06-2024
MoleMann Mental Health
Amersfoort
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Trias Jeugdhulp
Zoekwoorden

ambulant, ouderschap na scheiden, scheiding, dagbehandeling, gezinshuis, pleegzorg, behandelgroep, autisme, zelfstandigheidstraining, kleinschalig wonen, kleinschalig verblijf, hulp aan huis, fasehuis, kleinschalig verblijf

10-06-2024
Trias Jeugdhulp
Zwolle
Elk kind verdient een veilig en stabiel thuis. Voor de gezinnen waarin dit niet vanzelfsprekend is zijn wij er. Trias Jeugdhulp biedt specialistische jeugdhulp gericht op opvoeding zodat elk kind zich op een gezonde manier kan ontwikkelen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar