Beschikbaarheidswijzer
IJsselland
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp
Voorzieningfinanciering
Ernstige Dyslexiezorg - 54050 t/m 54053
Wonen en verblijfU heeft gezocht op:

IJsselland

ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zorg labels

21-09-2023
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Deventer
-
Zorgboerderij Rond-Umme
Zorg labels

21-09-2023
Zorgboerderij Rond-Umme
Haarle
-
Nieuw Gezin
Zorg labels

21-09-2023
Nieuw Gezin
IJsselmuiden
-
Passie voor Jeugd en Gezin
Zorg labels

LVB, Verstandelijke beperking, Autisme, Gedragsproblemen, Verslaving, Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH), Meervoudig complexe problemen (MCP), Ambulante gezinsbehandeling, Opvoedondersteuning, Video home training (VHT), Boksend opvoeden, Geweldloos
Meer weergeven

21-09-2023
Passie voor Jeugd en Gezin
Apeldoorn
PJG biedt specialistische jeugdhulp aan gezinnen in hun thuissituatie. Vanuit een integrale aanpak ondersteuning en behandelen wij op diverse leefgebieden zoals; opvoeding, relatie, huisvesting, sociaal emotioneel, sociaal netwerk enz. We kunnen we meerdere methodieken en interventies inzetten.
-
Braams & Partners
Zorg labels

Diagnostiek, Dyslexie, ADHD, ADD, Aandacht, Concentratie, Stemmingsklachten, Angstklachten, Gedrag, Negatief zelfbeeld, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie.

20-09-2023
Braams & Partners
Deventer
Bij Braams zijn we specialist in leren en gedrag. We bieden onderzoek en behandeling bij dyslexie. Daarnaast bieden we zorg binnen de Kinder- & Jeugdpsychologie, zoals problematiek omtrent aandacht en concentratie, angst, stemming, trauma, dwanghandeling en negatief zelfbeeld.
-
Behandelcentrum Zorgplein
Zorg labels

Diagnostiek, Specialistische behandeling, therapie, traumabehandeling, cognitieve gedragstherapie (CGT), psychomotorische therapie, beeldende therapie, systeemtherapie, psycho-educatie, gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding, psychomotorische therapie (
Meer weergeven

20-09-2023
Behandelcentrum Zorgplein
Kampen
Behandelcentrum Zorgplein biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychosociale klachten, psychiatrische problemen en gedragsproblematiek. Dit doen we op locatie, thuis en op school. En omdat kind en ouders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bieden wij ook brede ouder- en gezinsondersteuning.
-
Yorneo
Zorg labels

20-09-2023
Yorneo
Assen
Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien, zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te versterken.
-
Puur therapie en coaching
Zorg labels

NBVH, SKJ, NEN certificering

20-09-2023
Puur therapie en coaching
Nijverdal
Psychosociale hulpverlening, mentaal als lichamelijk in balans. We kijken altijd systemisch, context is altijd van belang. Het is onze passie weer licht en lucht te brengen waar mensen ergens dreigen vast te lopen. Zie voor meer info op onze website: www.puurtherapie.nl
-
Manege Voorst
Zorg labels

Dagbesteding, ASS, LVB, ADHD, hechtingsproblematiek, gedragsproblematiek, SCHIP, PSO

20-09-2023
Manege Voorst
Klarenbeek
Zorgmanege de Vrijbuiters biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een zorgvraag.Groepsbegeleiding, individuele begeleiding, WMO/WLZ dagbesteding, en ondersteuning bij (hoog-conflict)scheidingen middels SCHIP en PSO.
-
ZorgTendens
Zorg labels

19-09-2023
ZorgTendens
Deventer
-
Tactus Verslavingszorg
Zorg labels

Verslaving; Verslavingszorg; Specialistische jeugdhulp; Diagnostiek; Preventie; Alcohol; Cannabis; Drugs; Gamen; Eetverslaving;

19-09-2023
Tactus Verslavingszorg
Zwolle
Tactus Verslavingszorg biedt hulp aan jeugdigen en hun naasten met verslavingsproblematiek, ook in combinatie met andere psychiatrische problematiek. Tactus is aanwezig in de hele keten. Actief in: Winterswijk, Stedendriehoek, Harderwijk, Enschede, Almelo, Zwolle, Lelystad en Almere en omgeving.
-
Trias Jeugdhulp
Zorg labels

ambulant, ouderschap na scheiden, scheiding, dagbehandeling, gezinshuis, pleegzorg, behandelgroep, autisme, zelfstandigheidstraining, kleinschalig wonen, kleinschalig verblijf, hulp aan huis, fasehuis, kleinschalig verblijf

19-09-2023
Trias Jeugdhulp
Zwolle
Elk kind verdient een veilig en stabiel thuis. Voor de gezinnen waarin dit niet vanzelfsprekend is zijn wij er. Trias Jeugdhulp biedt specialistische jeugdhulp gericht op opvoeding zodat elk kind zich op een gezonde manier kan ontwikkelen.
Hoofdaannemer
Lelie Zorggroep
Zorg labels

Opvoedondersteuning, Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet, IPT, psycho-educatie, begeleiding bij autisme, AD(H)D, ondersteuning op school, begeleid bezoek, kind behartiging, SCHIP/Parallel Solo Ouderschap

19-09-2023
Lelie Zorggroep
Rotterdam
Lelie zorggroep (Agathos hulpverlening) is een organisatie die zorg- en hulpverlening biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Wij werken dagelijks met veel gemotiveerde medewerkers. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging.
-
Soarch Ynset
Zorg labels

19-09-2023
Soarch Ynset
Heerenveen
-
CasesToCare
Zorg labels

ADHD, ADD, Autisme, ODD in copmbinatie met hechtingsproblematiek

19-09-2023
CasesToCare
Eefde
CasesToCare is een initiatief van zorgprofessionals, dat zich richt op jongeren en jongvolwassenen met een afstand tot de maatschappij
-
Siriz
Zorg labels

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening; Hechting

19-09-2023
Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
-
RIOzorg
Zorg labels

BGGZ, SGGZ, ontwikkelingsproblemen, ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics, somberheid

19-09-2023
RIOzorg
Apeldoorn
RIOzorg biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
-
Stichting Carinova Thuiszorg
Zorg labels

Carinova Thuisbegeleiding (-9 maanden tot 100+)

19-09-2023
Stichting Carinova Thuiszorg
Deventer
Carinova Thuisbegeleiding
Praktische ambulante begeleiding (-9 maanden tot 100+)
-
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, dagbehandeling, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

18-09-2023
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
-
Cuidate Jeugd
Zorg labels

18-09-2023
Cuidate Jeugd
Zwolle
-
Frion
Zorg labels

Ambulante begeleiding, wonen, kort verblijf, dagverblijf

18-09-2023
Frion
Zwolle
-
Stichting Driestar educatief
Zorg labels

basis ggz, dyslexiezorg, ED, diagnostiek, behandeling

18-09-2023
Stichting Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
-
Autimaat
Zorg labels

Autisme, systeembehandeling, sGGZ basale stoornissen, sGGZ, EPA

18-09-2023
Autimaat
Doetinchem
Autimaat is een instelling die gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met autisme en jongvolwassenen die thuis wonen. Dit doen we in outreachende trajecten, met systeembehandeling en Video Interactie Analyse.We werken vanuit Deventer, Doetinchem en Arnhem.
-
Stichting Ambiq
Zorg labels

18-09-2023
Stichting Ambiq
Hengelo
Ambiq is een orthopedagogisch behandelcentrum dat ambulante hulp biedt en verblijfszorg voor jeugdigen met een LVB. Wij zijn specialist LVB: voor mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Onze expertthema`s zijn agressie, gehechtheid, seksualiteit en trauma.
-
Stichting Eleos, christelijke ggz
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), In
Meer weergeven

18-09-2023
Stichting Eleos, christelijke ggz
Zwolle
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
-
Grip op gedrag van individu en groep
Zorg labels

18-09-2023
Grip op gedrag van individu en groep
Steenwijk
-
EYA - praktijk voor jeugd en gezin
Zorg labels

18-09-2023
EYA - praktijk voor jeugd en gezin
Zwolle
EYA staat voor Everything You Are. Bij EYA ben je welkom, precies zoals je bent en met alles wat je bent. Wij geloven dat het slagen van een behandeltraject grotendeels wordt beÔnvloed door de vertrouwensrelatie en het ervaren van veiligheid. Bij EYA staat verbinding, met jezelf en elkaar, voorop.
-
Onderwijs Zorg Centrum Cascade
Zorg labels

Jeugdzorg, specialistische behandelingen, therapie, diagnostiek, ouder- en kindbegeleiding, cognitieve gedragstherapie, faalangsttraining, mindfulness/aandachtstraining, rouw en verlies, psycho-educatie, dyslexiezorg

18-09-2023
Onderwijs Zorg Centrum Cascade
Kampen
Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie en Orthopedagogiek.
Diagnostiek, ouder en kindbegeleiding bij;
AD(H)D en Autisme
Emotionele en/of gedragsproblemen
Hoogbegaafdheid
Schoolproblemen
Dyslexie/Dyscalculie
-
Praktijk Asgard
Zorg labels

18-09-2023
Praktijk Asgard
Hardenberg
-
JongVooruit
Zorg labels

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Hulp gericht op samenwerking en vanuit een positieve insteek.

18-09-2023
JongVooruit
Zwolle
Hulp is gericht op het samen snappen van de moeilijkheden en vervolgens ontdekken wat werkt voor dit kind/jeugdige en gezin. Diagnostiek en behandeling op maat bij angst, overmatig piekeren, dwang, boosheid en ontwikkelingsproblematiek bijv. ASS of ADHD.
-
De Ruimte
Zorg labels

18-09-2023
De Ruimte
Dalfsen
Doelgroep: jeugdigen en jongvolwassenen met een beperking en zorgvraag op het gebied van ASS, AD(H)D en/of hechtingsproblematiek.
Wij bieden zorg vanuit de Jeugdwet en de WMO. Geen zorg vanuit de WLZ.
-
Zorggroep de Stellingwerven
Zorg labels

18-09-2023
Zorggroep de Stellingwerven
Noordwolde
-
Pluryn
Zorg labels

Licht verstandelijke beperking, LVG, autisme, Verstandelijke beperking, VG, normaal begaafd

18-09-2023
Pluryn
Nijmegen
Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt: Sterker in de samenleving
-
PerspektieV
Zorg labels

18-09-2023
PerspektieV
Kampen
-
Saluda Zorg
Zorg labels

Psycho-educatie voor kind en gezin, Ouderbegeleiding Schooladvisering, CGT (Cognitieve gedragstherapie), Speltherapie, Integratieve psychotherapie, PMT ( Psycho Motorische Therapie), Agressieregulatietraining, EMDR, Schematherapie, Traumatherapie, Fa
Meer weergeven

18-09-2023
Saluda Zorg
Raalte
Wij bieden zowel basis-GGZ als specialistische-GGZ poliklinische diagnostiek en behandeling, dyslexieonderzoek, en outreachende intensieve psychiatrische gezinsbehandelingen (IPG)
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van particuliere zorg

-
Zorgboerderij Beumershoek
Zorg labels

Dagbesteding - Ambulante begeleiding - Wonen

18-09-2023
Zorgboerderij Beumershoek
Heeten
-
Scauting Coaching & Detachering
Zorg labels

18-09-2023
Scauting Coaching & Detachering
Hoogeveen
-
Buurtwinkel De Parabool
Zorg labels

18-09-2023
Buurtwinkel De Parabool
Schalkhaar
-
De Ruijtershoeve, praktijk voor psychosociale hulpverlening
Zorg labels

GGZ, individuele begeleiding jeugd, angst- en/of stemmingsklachten, PTSS, PMT, Systeemtherapie, beeldende therapie, coaching met paarden, stress of overmatig gebruik van alcohol of drugs, traumaverwerking o.a. door middel van EMDR, relatieproblemen,
Meer weergeven

18-09-2023
De Ruijtershoeve, praktijk voor psychosociale hulpverlening
Staphorst
U kunt bij ons terecht voor behandeling van psychische en psychosociale problemen. Denk hierbij aan: angst- en/of stemmingsklachten, stress of overmatig gebruik van alcohol of drugs, traumaverwerking o.a. door middel van EMDR, relatieproblemen, werk gerelateerde problemen, ADHD en diagnostiek.
Hoofdaannemer
Sterk voor ouder en Kind
Zorg labels

18-09-2023
Sterk voor ouder en Kind
Zwolle
-
Stichting ICARE
Zorg labels

18-09-2023
Stichting ICARE
Meppel
Icare Thuisbegeleiding biedt passende begeleiding bij cliŽnten thuis op het gebied van LVB, autisme, opvoedondersteuning en aan mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid. Het doel van de begeleiding is gericht op een optimaal haalbare zelfstandigheid in de thuissituatie van de cliŽnt.
-
Zozijn
Zorg labels

Begeleiding, behandeling, verblijf, ondersteuning

18-09-2023
Zozijn
Wilp
Zozijn is een dienstverlener voor mensen van 0 tot 100+ jaar. Wij ondersteunen, begeleiden en behandelen: (jonge) kinderen en jeugdigen met opgroei-opvoedvragen, mensen met een verstandelijke beperking al in combinatie met psychiatrie en/of somatiek en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
-
Marie-Anne Bastianen
Zorg labels

Psychologische- en systemische hulpverlening, EMDR

18-09-2023
Marie-Anne Bastianen
Terwolde
-
Cosis
Zorg labels

Gezinsondersteuning, KDC, Gezinshuis, Ouder Kind Huis

18-09-2023
Cosis
Assen
Cosis helpt mensen met een verstandelijke beperking grip te krijgen op hun leven.
-
Omega Groep
Zorg labels

18-09-2023
Omega Groep
Zwolle
Hoofdaannemer
Kindertherapeuticum Zeist
Zorg labels

18-09-2023
Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
-
Praktijk Carucci
Zorg labels

18-09-2023
Praktijk Carucci
Deventer
Vanuit Praktijk Carucci bieden wij Systeemtherapie. Dit is een vorm van Psychotherapie en wordt ook wel relatie/gezinstherapie genoemd. Wij bieden systematische diagnostiek, consultatie en systeembehandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders/gezinnen wanneer er sprake is van klachten van volgende
-
Kwaliteitsrijke Zorg B.V.
Zorg labels

18-09-2023
Kwaliteitsrijke Zorg B.V.
Rutten
-
K-vriendelijk
Zorg labels

18-09-2023
K-vriendelijk
Ommen
Hoofdaannemer
KBC Dyslexie & partners
Zorg labels

18-09-2023
KBC Dyslexie & partners
Zwolle
Het KBC-Dyslexie biedt specialistische zorg aan kinderen en tieners met (ernstige) lees- en spellingproblemen en dyslexie. Wij bieden hulp binnen en buiten de vergoedingsregeling, van screening tot diagnostiek en behandeling. Zie onze website: www.kbc-dyslexie.nl
-