Beschikbaarheidswijzer
IJsselland
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp
Voorzieningfinanciering
Ernstige Dyslexiezorg - 54050 t/m 54053
Wonen en verblijfX

U heeft gezocht op:

IJsselland

Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg
Zoekwoorden

IAG, opvoedondersteuning, Basic Trust (hechting), VHT (video hometraining), specialistische jeugdhulp, Kort & Krachtig, parallel ouderschap, echtscheidingsproblematiek, 10 voor toekomst (integrale aanpak en systemische benadering), pleegzorg

29-02-2024
Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg
Zwolle
Specialistische jeugdhulp vanuit een integrale aanpak. Wij bieden dit vanuit verschillende modules die onderling gecombineerd kunnen worden. Kort & Krachtig wordt ingezet wanneer de ontwikkeling van kinderen binnen een gezin ernstig wordt bedreigd en op korte termijn meer inzicht nodig is.
-
ADHD-ADD, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op school
HalteZ
Zoekwoorden

29-02-2024
HalteZ
Wilp
-
Cuidate Jeugd
Zoekwoorden

Eetstoornissen

29-02-2024
Cuidate Jeugd
Zwolle
-
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Diagnostiek, Eetstoornissen, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Bosman GGZ
Zoekwoorden

Basis GGZ en Specialistische GGZ

29-02-2024
Bosman GGZ
Zwolle
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid.
-
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Diagnostiek, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Educatie Plus
Zoekwoorden

Orthopedagogische Ontwikkelingsbegeleiding - Voorkomen thuiszitten - Onderzoek, Diagnostiek en Behandeling

29-02-2024
Educatie Plus
Meppel
Educatie Plus werkt vanuit de visie die gericht is op normaliseren. De Orthopedagogische Ontwikkelingsbegeleiding kan gecombineerd worden met onderzoek en behandeling. Er wordt ingezet op ontwikkelen naar zelfredzaamheid en omgaan met begrenzingen met als doel 'mee te kunnen doen' in de samenleving.
-
ADHD-ADD, Autisme, Diagnostiek, Gedragsproblemen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Siriz
Zoekwoorden

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening; Hechting

28-02-2024
Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
-
Seksuele ontwikkelingsproblemen, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Karakter
Zoekwoorden

Emotie Regulatie Training, Psycho-educatie, Intensive Home Treatment (IHT), Centrum Jonge Kind TOPGGZ, LVB en Psychiatrie, ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen

28-02-2024
Karakter
Ede
Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Jeugdigen (0-18 jaar) uit alle gemeenten kunnen - via een verwijzing - bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling van complexe psychiatrische problematiek.
-
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Passie voor Jeugd en Gezin
Zoekwoorden

LVB, Verstandelijke beperking, Autisme, Gedragsproblemen, Verslaving, Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH), Meervoudig complexe problemen (MCP), Ambulante gezinsbehandeling, Opvoedondersteuning, Video home training (VHT), Boksend opvoeden, Geweldloos verzet, Signs of Safety, ARIJ, IAG, IGB, Vlaggensysteem, Systeembegeleiding, Taal erbij

27-02-2024
Passie voor Jeugd en Gezin
Apeldoorn
PJG biedt specialistische jeugdhulp aan gezinnen in hun thuissituatie. Vanuit een integrale aanpak ondersteuning en behandelen wij op diverse leefgebieden zoals; opvoeding, relatie, huisvesting, sociaal emotioneel, sociaal netwerk enz. We kunnen we meerdere methodieken en interventies inzetten.
-
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis
Horizon Begeleiding
Zoekwoorden

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, Cognitieve Gedragstherapie, educatie dagbesteding, (DOA) Domein Overstijgende Analyse, specialist voortijdig schooluitval

27-02-2024
Horizon Begeleiding
Zwolle
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland en Drenthe met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
-
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
CasesToCare
Zoekwoorden

ADHD, ADD, Autisme, ODD in copmbinatie met hechtingsproblematiek

27-02-2024
CasesToCare
Eefde
CasesToCare is een initiatief van zorgprofessionals, dat zich richt op jongeren en jongvolwassenen met een afstand tot de maatschappij
-
ADHD-ADD, Autisme, Hechtingsstoornissen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar
Psychologische Dienstverlening IJsselgroep
Zoekwoorden

27-02-2024
Psychologische Dienstverlening IJsselgroep
Apeldoorn
-
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Diagnostiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Tactus Verslavingszorg
Zoekwoorden

Verslaving; Verslavingszorg; Specialistische jeugdhulp; Diagnostiek; Preventie; Alcohol; Cannabis; Drugs; Gamen; Eetverslaving;

27-02-2024
Tactus Verslavingszorg
Zwolle
Tactus Verslavingszorg biedt hulp aan jeugdigen en hun naasten met verslavingsproblematiek, ook in combinatie met andere psychiatrische problematiek. Tactus is aanwezig in de hele keten. Actief in: Winterswijk, Stedendriehoek, Harderwijk, Enschede, Almelo, Zwolle, Lelystad en Almere en omgeving.
-
Eetstoornissen, LVB, Verslavingszorg, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Meertalig, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Driestroom
Zoekwoorden

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, ambulante begeleiding, therapeutisch aanbod, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

27-02-2024
Driestroom
Elst
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
-
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, LVB, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Triade Vitree
Zoekwoorden

27-02-2024
Triade Vitree
Lelystad
Hoofdaannemer
ADHD-ADD, Autisme, Diagnostiek, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Driestar educatief
Zoekwoorden

basis ggz, dyslexiezorg, ED, diagnostiek, behandeling

26-02-2024
Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
-
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op school
Grip op gedrag van individu en groep
Zoekwoorden

26-02-2024
Grip op gedrag van individu en groep
Steenwijk
-
ADHD-ADD, Autisme, Diagnostiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op school
Zorggroep de Stellingwerven
Zoekwoorden

26-02-2024
Zorggroep de Stellingwerven
Noordwolde
-
Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, NAH, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar
ICARE
Zoekwoorden

Thuisbegeleiding, Video Home Training etc

26-02-2024
ICARE
Meppel
Icare Thuisbegeleiding biedt passende begeleiding bij cliŽnten thuis op het gebied van LVB, autisme, opvoedondersteuning en aan mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid. Het doel van de begeleiding is gericht op een optimaal haalbare zelfstandigheid in de thuissituatie van de cliŽnt.
-
Autisme, Complex trauma
Landelijke Protestants-Christelijke Schoolbegeleidingsdienst
Zoekwoorden

ED, JGGZ, jeugd, behandeling, diagnostiek,onderwijs

23-02-2024
Landelijke Protestants-Christelijke Schoolbegeleidingsdienst
Nunspeet
Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. We werken samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijssituaties.
-
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Diagnostiek, Gedragsproblemen, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
William Schrikker Gezinsvormen
Zoekwoorden

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB

22-02-2024
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35+ gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
-
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, LVB, Meervoudige handicap, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis