Beschikbaarheidswijzer
IJsselland
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp
Voorzieningfinanciering
Ernstige Dyslexiezorg - 54050 t/m 54053
Wonen en verblijfX

U heeft gezocht op:

IJsselland

Pluryn
Zoekwoorden

Licht verstandelijke beperking, LVG, autisme, Verstandelijke beperking, VG, normaal begaafd

29-05-2024
Pluryn
Nijmegen
Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt: Sterker in de samenleving
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Educatie Plus
Zoekwoorden

Ontwikkelingsbegeleiding - Ambulante begeleiding - Thuiszitten - Voorkomen thuiszitten - Onderzoek - Diagnostiek - Behandeling - Begeleiding

29-05-2024
Educatie Plus
Meppel
Educatie Plus werkt vanuit de visie die gericht is op normaliseren. De Orthopedagogische Ontwikkelingsbegeleiding kan gecombineerd worden met onderzoek en behandeling. Er wordt ingezet op ontwikkelen naar zelfredzaamheid en omgaan met begrenzingen met als doel 'mee te kunnen doen' in de samenleving.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Opvoedingsvraagstukken, Thuiszitters, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Op locatie aanbieder, Op school
Yes We Can Clinics
Zoekwoorden

specialistische jeugdkliniek, dagbehandeling, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

29-05-2024
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Verslavingsproblematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Triade Vitree
Zoekwoorden

29-05-2024
Triade Vitree
Lelystad
Wij geloven in de eigen kracht van mensen. Ieder mens, ieder kind en iedere situatie is uniek.
Daarom is onze zorg en ondersteuning altijd op maat, of het nu gaat om (beschermd) wonen, pleegzorg, dagbesteding, begeleiding of behandeling. Samen zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Bosman GGZ
Zoekwoorden

Basis GGZ en Specialistische GGZ

28-05-2024
Bosman GGZ
Zwolle
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Empower Zwolle
Zoekwoorden

28-05-2024
Empower Zwolle
Zwolle
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Philadelphia Zorg
Zoekwoorden

(intensieve) ambulante begeleiding en behandeling, dagbehandeling, logeren en kort verblijf, (deeltijd) wonen, kleinschalig gezinsgericht.

28-05-2024
Philadelphia Zorg
Amersfoort
Philadelphia biedt (intensieve) begeleiding en behandeling aan kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking en bijkomende problemen, en hun ouders.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Horizon Begeleiding
Zoekwoorden

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, cognitieve gedragstherapeutische begeleiding, educatie dagbesteding, (DOA) Domein Overstijgende Analyse, specialist voortijdig schooluitval

28-05-2024
Horizon Begeleiding
Zwolle
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gender problematiek, Psycho-sociale problematiek, Thuiszitters, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg
Zoekwoorden

IAG, opvoedondersteuning, Basic Trust (hechting), VHT (video hometraining), specialistische jeugdhulp, Kort & Krachtig, parallel ouderschap, echtscheidingsproblematiek, 10 voor toekomst (integrale aanpak en systemische benadering), pleegzorg

28-05-2024
Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg
Zwolle
Specialistische jeugdhulp vanuit een integrale aanpak. Wij bieden dit vanuit verschillende modules die onderling gecombineerd kunnen worden. Kort & Krachtig wordt ingezet wanneer de ontwikkeling van kinderen binnen een gezin ernstig wordt bedreigd en op korte termijn meer inzicht nodig is.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. (de Kameel)
Zoekwoorden

Dagbehandeling, Ambulante gezinsbegeleiding, specialistische jeugdhulp, kind en gezin, logeeropvang, verblijf, (ernstig) verstandelijke beperking, psychiatrische beperking in combinatie met verstandelijke beperking, gedragsproblemen, autisme, meervoudige beperking.

28-05-2024
Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. (de Kameel)
Zwolle
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
KBC-Dyslexie & Partners
Zoekwoorden

28-05-2024
KBC-Dyslexie & Partners
Zwolle
Het KBC-Dyslexie biedt specialistische zorg aan kinderen en tieners met (ernstige) lees- en spellingproblemen en dyslexie. Wij bieden hulp binnen en buiten de vergoedingsregeling, van screening tot diagnostiek en behandeling. Zie onze website: www.kbc-dyslexie.nl
5-12 jaar, 13-16 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Dyslexie, IQ, Op locatie aanbieder, Op school
Passie voor Jeugd en Gezin
Zoekwoorden

Ambulante gezinsbegeleiding, Integrale gezinscoaching en -behandeling (IGB), LVB, Verstandelijke beperking, Autisme, Gedragsproblemen, Verslaving, Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH), Meervoudig complexe problemen (MCP, voorheen multiproblem), Ambulante gezinsbehandeling, Opvoedondersteuning, Video home training (VHT), Boksend opvoeden, Geweldloos verzet, Signs of Safety, ARIJ, IAG, IGB, Vlaggensysteem, Systeembegeleiding, Taal erbij

28-05-2024
Passie voor Jeugd en Gezin
Apeldoorn
PJG biedt specialistische jeugdhulp aan gezinnen in hun thuissituatie. Vanuit een integrale aanpak ondersteuning en behandelen wij op diverse leefgebieden zoals; opvoeding, relatie, huisvesting, sociaal emotioneel, sociaal netwerk enz. We kunnen we meerdere methodieken en interventies inzetten.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis
Eleos, christelijke ggz
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), Individuele ambulante ondersteuning, ADHD, Autisme, Rouw, Stemmingsklachten, Angstklachten, Opvoeding

27-05-2024
Eleos, christelijke ggz
Zwolle
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Grip op gedrag van individu en groep
Zoekwoorden

27-05-2024
Grip op gedrag van individu en groep
Steenwijk
Grip wil hulp bieden aan jongeren en volwassenen die vast gelopen zijn. Bij Grip heeft elke cliŽnt, een vaste begeleider voor het hele traject, zodat de cliŽnt weet waar hij/zij terecht kan als hij vast loopt.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Bij cliŽnt thuis, Op school
CasesToCare
Zoekwoorden

ADHD, ADD, Autisme, ODD in copmbinatie met hechtingsproblematiek

27-05-2024
CasesToCare
Eefde
CasesToCare is een initiatief van zorgprofessionals, dat zich richt op jongeren en jongvolwassenen met een afstand tot de maatschappij
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
William Schrikker Gezinsvormen
Zoekwoorden

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB

27-05-2024
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35+ gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Pleegzorg, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis
ís Heeren Loo Zorggroep
Zoekwoorden

LVB, VG, diagnostiek, verstandelijke beperking, gehandicaptenzorg, logeren, verblijf, gezinshulp, gezinshuis, ambulante gezinshulp, ambulante jeugdhulp,

27-05-2024
ís Heeren Loo Zorggroep
Deventer
`s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Onze expertise ligt op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling van jeugdigen met LVB en hun omgeving. Samen met de jeugdige, het gezin en ketenpartners werken we aan de ontwikkeling van de jeugdige in de eigen omgeving
Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
DreamCloud
Zoekwoorden

26-05-2024
DreamCloud
Meppel
Praktijk DreamCloud biedt ondersteuning op sociaal-, emotioneel- en bij gedragsproblematiek van de jeugdige en het gezin. Wij zijn gespecialiseerd in complexe casussen.

Verder zijn wij gespecialiseerd in het bieden van begeleide omgangen van uw kind of kinderen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Foetaal Alcohol Syndroom - FAS, Forensisch, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Radicalisering, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Lelie Zorggroep
Zoekwoorden

Opvoedondersteuning, Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet, IPT, psycho-educatie, begeleiding bij autisme, AD(H)D, ondersteuning op school, begeleid bezoek, kind behartiging, SCHIP/Parallel Solo Ouderschap

23-05-2024
Lelie Zorggroep
Rotterdam
Lelie zorggroep (Agathos hulpverlening) is een organisatie die zorg- en hulpverlening biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Wij werken dagelijks met veel gemotiveerde medewerkers. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Zorggroep de Stellingwerven
Zoekwoorden

23-05-2024
Zorggroep de Stellingwerven
Noordwolde
Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar