Beschikbaarheidswijzer
IJsselland
Selecteer kenmerken

kenmerken
0-4 jaar
5-12 jaar
13-16 jaar
17-18 jaar
18-23 jaar
Hoogbegaafd
Gemiddeld
Beneden gemiddeld-moeilijk lerend
Licht Verstandelijk Beperkt - LVB
Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek
Adoptie
Angst, dwang en stemmingsstoornissen
Autismespectrumstoornis - ASS
Automutilatie
Depressie
Eerwraak
Eetproblematiek
Faalangst
Foetaal Alcohol Syndroom - FAS
Forensisch
Gedragsproblemen
Gender problematiek
Gezinshuis
Hechting problematiek
Hoog sensitiviteit
Huiselijk geweld-kindermishandeling
Huwelijksdwang
Interculturele en migratie problematiek
Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV
Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO
Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP
Lichamelijke beperking
Meervoudige beperking
Misofonie
Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH
Opvoedingsvraagstukken
Persoonlijkheids problematiek
Pleegzorg
Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS
Psycho-sociale problematiek
Radicalisering
Rouw problematiek
Scheiding, gezag en omgang problematiek
Seksueel geweld
Seksuele ontwikkeling problematiek
SuÔcide
Systeem-Gezin gebonden problematiek
Taalontwikkelstoornis - TOS
Thuiszitters
Trauma
Verslavingsproblematiek
Zwangerschap - ongepland ouder worden
Dyslexie
Handelings gerichte diagnostiek
IQ
Neuropsychologisch onderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek
Psychiatrisch onderzoek
Psychologisch onderzoek
Sociaal-emotioneel onderzoek
Arabisch
Aziatisch
Engels
Hebreeuws
OekraÔens
Pools
Russisch
Spaans
Turks
Op locatie aanbieder
Bij cliŽnt thuis
Op school
Afspraken mogelijk in de avond
Afspraken mogelijk in het weekend
Ook in de weekenden bereikbaar

 


X

U heeft gezocht op:

IJsselland

 

Psychologische Dienstverlening IJsselgroep
Zoekwoorden

- 0 weken 03-07-2024
Psychologische Dienstverlening IJsselgroep
Apeldoorn
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Thuiszitters, Trauma, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Op school
Landelijke Protestants-Christelijke Schoolbegeleidingsdienst
Zoekwoorden

ED, JGGZ, jeugd, behandeling, diagnostiek,onderwijs

- 3 weken 01-07-2024
Landelijke Protestants-Christelijke Schoolbegeleidingsdienst
Nunspeet
Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. We werken samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijssituaties.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Pento
Zoekwoorden

Dyslexie

- 4 weken 17-07-2024
Pento
Zwolle
Dyslexienetwerk Pento onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie die binnen de vergoede dyslexiezorg vallen.
5-12 jaar, Dyslexie, Op locatie aanbieder, Op school
Berkel-B
Zoekwoorden

Ernstige Dyslexie en Jeugdhulp (GGZ)

- 4 weken 17-07-2024
Berkel-B
Vorden
Berkel-B behandelt kinderen in de basisschoolleeftijd met Ernstige Dyslexie en kinderen en jeugdigen met GGZ problematiek.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Psychologenpraktijk Van der Vinne
Zoekwoorden

- 4 weken 03-07-2024
Psychologenpraktijk Van der Vinne
IJsselmuiden
Psycholoog een praktijk Van der Vinne biedt Generalistische basis-en Specialistische jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen en Generalistische Basis GGZ aan volwassenen, in de regio rond IJsselmuiden en Hoogeveen.
OZC Cascade
Zoekwoorden

Jeugdzorg, Basis GGZ, Kinderpsychologie, Jeugdpsychologie, Dyslexiezorg, diagnostiek (breed diagnostisch) en behandelingen, ouderbegeleiding, ontwikkelings- gedrags- en emotionele problemen, AD(H)D, ASS, schoolproblemen, thuiszitter, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie

4 weken 4 weken 03-07-2024
OZC Cascade
Zwolle
Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie en Orthopedagogiek.
Diagnostiek, behandelingen (voor kinderen vanaf 6 jaar) en ouderbegeleiding.
AD(H)D en Autisme
Emotionele problemen
Gedragsproblemen
Ontwikkelingsproblemen
Dyslexiezorg
Hoogbegaafdheid
Schoolproblemen
Thuiszitters
Dyscalculie
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zoekwoorden

Diagnostiek, behandeling en ambulante begeleiding (school/thuis) bij: traumaís (EMDR), psychologische weerbaarheid (ACT) Ė medicatiecontrole - speltherapie - autisme Ė ADHD/ADD - angsten Ė negatief zelfbeeld Ė depressiviteit Ė hoogbegaafdheid - ernstige dyslexie (NKD cert.) - dyscalculie - concentratie- of aandachtsproblemen - pesten of gedragsproblemen Ė psycho-educatie

3 weken 5 weken 03-04-2024
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Deventer
ECLG is gespecialiseerd in (diagnostisch) onderzoek, GGZ behandeling en ambulante begeleiding voor kinderen en jeugdigen met gedrags-, ontwikkelings- of leerproblematiek. Tevens geregistreerd bij het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) en in bezit van NKD certificaat.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Driestar educatief
Zoekwoorden

basis ggz, dyslexiezorg, ED, diagnostiek, behandeling

- 6 weken 03-07-2024
Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Dyslexie, IQ, Op school
Papillon - de Maten
Zoekwoorden

3 weken 8 weken 02-07-2024
Papillon - de Maten
Kampen
Praktijk voor diagnostiek en behandeling van:
- (ernstige) dyslexie
- AD(H)D
- faalangst
- autismekenmerken
- vragen rondom opvoeding
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Opvoedingsvraagstukken, Taalontwikkelstoornis - TOS, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Op school
Braams & Partners
Zoekwoorden

Diagnostiek, Dyslexie, ADHD, ADD, Aandacht, Concentratie, Stemmingsklachten, Angstklachten, Gedrag, Negatief zelfbeeld, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie.

- 9 weken 09-07-2024
Braams & Partners
Deventer / Zwolle
Bij Braams zijn we specialist in leren en gedrag. We bieden onderzoek en behandeling bij dyslexie. Daarnaast bieden we zorg binnen de Kinder- & Jeugdpsychologie, zoals problematiek omtrent aandacht en concentratie, angst, stemming, trauma, dwanghandeling en negatief zelfbeeld.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Opvoedingsvraagstukken, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Trauma, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Agno
Zoekwoorden

orthopedagogiek, diagnostiek, EMDR, (faal)angst, autisme, ad(h)d, ernstige dyslexie, EMDR, ACT

8 weken 10 weken 04-07-2024
Agno
Deventer
Bij AGNO kunnen ouders/verzorgers terecht voor orthopedagogische diagnostiek en behandeling, teneinde de klachten van kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen te verminderen. Wij bieden zorg aan kinderen, jongeren tot 18jaar.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Thuiszitters, Trauma, Dyslexie, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Timpaan Onderwijs
Zoekwoorden

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

- 10 weken 30-05-2024
Timpaan Onderwijs
Assen
Vanuit Timpaan Onderwijs BV richten wij ons op optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dit doen wij middels diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen en training van professionals.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Zoekwoorden

Dyslexie - Dyscalculie

2 weken 12 weken 17-07-2024
Regionaal Instituut voor Dyslexie
Arnhem
Breed aanbod voor een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind
5-12 jaar, 13-16 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Taalontwikkelstoornis - TOS, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Op locatie aanbieder, Op school
KBC-Dyslexie & Partners
Zoekwoorden

2 weken 12 weken 17-07-2024
KBC-Dyslexie & Partners
Zwolle
Het KBC-Dyslexie biedt specialistische zorg aan kinderen en tieners met (ernstige) lees- en spellingproblemen en dyslexie. Wij bieden hulp binnen en buiten de vergoedingsregeling, van screening tot diagnostiek en behandeling. Zie onze website: www.kbc-dyslexie.nl
5-12 jaar, 13-16 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Dyslexie, IQ, Op locatie aanbieder, Op school
Opdidakt - Lelystad
Zoekwoorden

Dyslexie

4 weken In overleg 17-07-2024
Opdidakt - Lelystad
Zwolle
Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie en geven behandelingen.
5-12 jaar, Dyslexie, Op locatie aanbieder, Op school
Bruintje Beer Jeugd
Zoekwoorden

Jeugd GGZ, Diagnostisch onderzoek, J&O, diagnostiek, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, autisme (ASS), ADHD/ADD, faalangst, echtscheiding en relatietherapie voor ouders, depressie, angst, leerproblemen, burnout- en stressklachten, paniekklachten, genderidentiteit en onbegrepen klachten.

In overleg In overleg 24-10-2023
Bruintje Beer Jeugd
Deventer
Breintje Beer is er voor de kinder- en jeugd psychologische hulp. Wij doen diagnostiek en behandeling. Breintje Beer is onderdeel van MentalScope.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Interculturele en migratie problematiek, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
MoleMann Mental Health
Zoekwoorden

- - 18-07-2024
MoleMann Mental Health
Amersfoort
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
STERK voor ouder en Kind
Zoekwoorden

- - 18-07-2024
STERK voor ouder en Kind
Zwolle
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Buurtwinkel De Parabool
Zoekwoorden

- - 18-07-2024
Buurtwinkel De Parabool
Schalkhaar
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Meervoudige beperking, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Cuidate Jeugd
Zoekwoorden

Eetstoornissen

- - 18-07-2024
Cuidate Jeugd
Zwolle
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. (de Kameel)
Zoekwoorden

Dagbehandeling, Ambulante gezinsbegeleiding, specialistische jeugdhulp, kind en gezin, logeeropvang, verblijf, (ernstig) verstandelijke beperking, psychiatrische beperking in combinatie met verstandelijke beperking, gedragsproblemen, autisme, meervoudige beperking.

- - 18-07-2024
Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. (de Kameel)
Zwolle
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
EYA - praktijk voor jeugd en gezin
Zoekwoorden

- - 18-07-2024
EYA - praktijk voor jeugd en gezin
Zwolle
EYA staat voor Everything You Are. Bij EYA ben je welkom, precies zoals je bent en met alles wat je bent. Wij geloven dat het slagen van een behandeltraject grotendeels wordt beÔnvloed door de vertrouwensrelatie en het ervaren van veiligheid. Bij EYA staat verbinding, met jezelf en elkaar, voorop.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Educatie Plus
Zoekwoorden

Ontwikkelingsbegeleiding - Ambulante begeleiding - Voorkomen Onderwijsuitval - Onderzoek - Diagnostiek - Behandeling - Begeleiding

- - 18-07-2024
Educatie Plus
Meppel
Educatie Plus werkt vanuit de visie die gericht is op normaliseren. De Orthopedagogische Ontwikkelingsbegeleiding kan gecombineerd worden met onderzoek en behandeling. Er wordt ingezet op ontwikkelen naar zelfredzaamheid en omgaan met begrenzingen met als doel 'mee te kunnen doen' in de samenleving.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Opvoedingsvraagstukken, Thuiszitters, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Op locatie aanbieder, Op school
Passie voor Jeugd en Gezin
Zoekwoorden

Ambulante gezinsbegeleiding, Integrale gezinscoaching en -behandeling (IGB), LVB, Verstandelijke beperking, Autisme, Gedragsproblemen, Verslaving, Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH), Meervoudig complexe problemen (MCP, voorheen multiproblem), Ambulante gezinsbehandeling, Opvoedondersteuning, Video home training (VHT), Boksend opvoeden, Geweldloos verzet, Signs of Safety, ARIJ, IAG, IGB, Vlaggensysteem, Systeembegeleiding, Taal erbij

- - 18-07-2024
Passie voor Jeugd en Gezin
Apeldoorn
PJG biedt specialistische jeugdhulp aan gezinnen in hun thuissituatie. Vanuit een integrale aanpak ondersteuning en behandelen wij op diverse leefgebieden zoals; opvoeding, relatie, huisvesting, sociaal emotioneel, sociaal netwerk enz. We kunnen we meerdere methodieken en interventies inzetten.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis
Psychologenpraktijk Ebbers
Zoekwoorden

Psychologenpraktijk Ebbers is gericht op hulpvragen die gaan over: bang zijn, dingen niet durven en/of vermijden en onzekerheid (paniek- en/of angstklachten, verminderde weerbaarheid), te veel van jezelf moeten (dwangklachten), niet goed in je vel zitten (piekeren, stemmingswisselingen, overbelast, somber en/of depressief zijn), moeite hebben met je lijf (ziekte, pijn en handicap) en als traumatische ervaringen je belemmeren in je dagelijks functioneren (pestervaringen, ongelukken, nare medische ervaringen, mishandeling, seksueel misbruik, echtscheiding en verlies & rouw).

- - 18-07-2024
Psychologenpraktijk Ebbers
Zwolle
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
JongVooruit
Zoekwoorden

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Hulp gericht op samenwerking en vanuit een positieve insteek.

- - 18-07-2024
JongVooruit
Zwolle
Hulp is gericht op het samen snappen van de moeilijkheden en vervolgens ontdekken wat werkt voor dit kind/jeugdige en gezin. Diagnostiek en behandeling op maat bij angst, overmatig piekeren, dwang, boosheid en ontwikkelingsproblematiek bijv. ASS of ADHD.
5-12 jaar, 13-16 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Grip op gedrag van individu en groep
Zoekwoorden

- - 18-07-2024
Grip op gedrag van individu en groep
Steenwijk
Grip wil hulp bieden aan jongeren en volwassenen die vast gelopen zijn. Bij Grip heeft elke cliŽnt, een vaste begeleider voor het hele traject, zodat de cliŽnt weet waar hij/zij terecht kan als hij vast loopt.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Bij cliŽnt thuis, Op school
ICARE
Zoekwoorden

Thuisbegeleiding, Video Home Training etc

- - 18-07-2024
ICARE
Meppel
Icare Thuisbegeleiding biedt passende begeleiding bij cliŽnten thuis op het gebied van LVB, autisme, opvoedondersteuning en aan mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid. Het doel van de begeleiding is gericht op een optimaal haalbare zelfstandigheid in de thuissituatie van de cliŽnt.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Engels, Bij cliŽnt thuis
ZorgcoŲperatie Klaver4You
Zoekwoorden

specialistische jeugdhulp; jeugdwet; wmo; wlz; ambulante begeleiding; dagbesteding; huishoudelijke hulp; persoonlijke verzorging; begeleid wonen; beschermd wonen; kortdurend verblijf; coaching.

- - 18-07-2024
ZorgcoŲperatie Klaver4You
Zwolle
Samenwerkingsverband van ca. 50 kleinschalige zorgaanbieders in en rondom Zwolle. Zie een actueel overzicht van onze coŲperatieleden onderaan onze website www.klaver4you.nl
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek
Puur Begeleiding
Zoekwoorden

NBVH, SKJ, NEN certificering

- - 17-07-2024
Puur Begeleiding
Nijverdal
Psychosociale hulpverlening, mentaal als lichamelijk in balans. We kijken altijd systemisch, context is altijd van belang. Het is onze passie weer licht en lucht te brengen waar mensen ergens dreigen vast te lopen. Zie voor meer info op onze website: www.puurtherapie.nl
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Rouw problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder
Pluryn
Zoekwoorden

Licht verstandelijke beperking, LVG, autisme, Verstandelijke beperking, VG, normaal begaafd

- - 17-07-2024
Pluryn
Nijmegen
Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt: Sterker in de samenleving
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Praktijk Carucci
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Praktijk Carucci
Deventer
Vanuit Praktijk Carucci bieden wij Systeemtherapie. Dit is een vorm van Psychotherapie en wordt ook wel relatie/gezinstherapie genoemd. Wij bieden systematische diagnostiek, consultatie en systeembehandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders/gezinnen wanneer er sprake is van klachten van volgende
Mentaal Beter Cure
Zoekwoorden

GGZ behandeling

- - 17-07-2024
Mentaal Beter Cure
Heerde
Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Op locatie aanbieder
Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg
Zoekwoorden

IAG, opvoedondersteuning, Basic Trust (hechting), VHT (video hometraining), specialistische jeugdhulp, Kort & Krachtig, parallel ouderschap, echtscheidingsproblematiek, 10 voor toekomst (integrale aanpak en systemische benadering), kinder- en jeugdcoachting (KJC), pleegzorg

- - 17-07-2024
Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg
Zwolle
Specialistische jeugdhulp vanuit een integrale aanpak. Wij bieden dit vanuit verschillende modules die onderling gecombineerd kunnen worden, Kort & Krachtig wordt ingezet wanneer de ontwikkeling van kinderen binnen een gezin ernstig wordt bedreigd en op korte termijn meer inzicht nodig is.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Cognito Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding
Zoekwoorden

Angst en paniek, trauma

- - 17-07-2024
Cognito Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding
Zwolle
Het team van Cognito Praktijk bestaat uit psychologen die ruim ervaren zijn met psychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, psychotherapie en psychiatrie bij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Trauma
Zorgboerderij Rond-Umme
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Zorgboerderij Rond-Umme
Haarle
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Trauma, Op locatie aanbieder
Lelie Zorggroep
Zoekwoorden

Opvoedondersteuning, Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet, IPT, psycho-educatie, begeleiding bij autisme, AD(H)D, ondersteuning op school, begeleid bezoek, kind behartiging, SCHIP/Parallel Solo Ouderschap

- - 17-07-2024
Lelie Zorggroep
Rotterdam
Lelie zorggroep (Agathos hulpverlening) is een organisatie die zorg- en hulpverlening biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Wij werken dagelijks met veel gemotiveerde medewerkers. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Tactus Verslavingszorg
Zoekwoorden

Verslaving; Verslavingszorg; Specialistische jeugdhulp; Diagnostiek; Preventie; Alcohol; Cannabis; Drugs; Gamen; Eetverslaving;

- - 17-07-2024
Tactus Verslavingszorg
Zwolle
Tactus Verslavingszorg biedt hulp aan jeugdigen en hun naasten met verslavingsproblematiek, ook in combinatie met andere psychiatrische problematiek. Tactus is aanwezig in de hele keten. Actief in: Winterswijk, Stedendriehoek, Harderwijk, Enschede, Almelo, Zwolle, Lelystad en Almere en omgeving.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Eetproblematiek, Verslavingsproblematiek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Praktijk de Eik
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Praktijk de Eik
Kampen
Praktijk voor psychosociale therapie met specialisatie op gebied van rouw en trauma.
Leeftijd 6-18 jaar. In de praktijk werken HBO therapeuten met jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening.
Wij werken individueel met het kind en betrekken het gezin en omgeving waar nodig.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Trauma, Op locatie aanbieder
Yorneo Beheer
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Yorneo Beheer
Assen
Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien, zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te versterken.
Zozijn
Zoekwoorden

Begeleiding, behandeling, verblijf, ondersteuning

- - 17-07-2024
Zozijn
Wilp
Zozijn is een dienstverlener voor mensen van 0 tot 100+ jaar. Wij ondersteunen, begeleiden en behandelen: (jonge) kinderen en jeugdigen met opgroei-opvoedvragen, mensen met een verstandelijke beperking al in combinatie met psychiatrie en/of somatiek en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, IQ, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
EXPLORA Instituut, Praktijk voor Psychologie en Orthopedagogiek
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
EXPLORA Instituut, Praktijk voor Psychologie en Orthopedagogiek
Amsterdam
EXPLORA Instituut biedt gecontracteerde zorg Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ (niveau GZ-Psycholoog) aan volwassenen en aan kinderen/jongeren. Het gaat hierbij om gespecialiseerde hulp.
Deze hulp wordt vergoed door de zorgverzekeringen en de gemeenten.
Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Zorggroep de Stellingwerven
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Zorggroep de Stellingwerven
Noordwolde
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Educare Kind en Jeugd
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Educare Kind en Jeugd
Steenwijk
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Chr. Praktijk de Parel / Orthopedagoog Stadshagen
Zoekwoorden

Opvoeding- en ontwikkelingsvraagstukken

- - 17-07-2024
Chr. Praktijk de Parel / Orthopedagoog Stadshagen
Zwolle
Gedragsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Yarin Jeugdhulp
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Yarin Jeugdhulp
Zwolle
Yarin Jeugdhulp biedt kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en hun systeem hulp bij mentale problemen. Denk bijvoorbeeld aan psychotrauma, ontwikkelingsproblemen, angst- en stemmingsklachten, of gedragsproblemen.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Misofonie, Opvoedingsvraagstukken, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Rouw problematiek, Seksueel geweld, Trauma, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Op locatie aanbieder
Nieuw Gezin
Zoekwoorden

Systemische aanpak, gezin, gezinssysteem, individuele begeleiding, echtscheiding, speltherapie, individuele therapie, KIES, MDFT, jongerencoach, systeemtherapie, IAG

- - 17-07-2024
Nieuw Gezin
IJsselmuiden
Nieuw Gezin biedt ambulante begeleiding, gericht op de ontwikkeling en veiligheid van het kind vanuit een systemische werkwijze. De problematiek van het kind/jongere wordt bekeken in de context van het gezin.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Jeugd ggz Dimence Groep
Zoekwoorden

Specialistische Jeugd ggz

- - 17-07-2024
Jeugd ggz Dimence Groep
DEVENTER
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Philadelphia Zorg
Zoekwoorden

(intensieve) ambulante begeleiding en behandeling, dagbehandeling, logeren en kort verblijf, (deeltijd) wonen, kleinschalig gezinsgericht.

- - 17-07-2024
Philadelphia Zorg
Amersfoort
Philadelphia biedt (intensieve) begeleiding en behandeling aan kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking en bijkomende problemen, en hun ouders.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Therapeutisch Centrum GGZ
Zoekwoorden

Jeugdzorg - behandeling en diagnostiek - voor kinderen en jongeren met ADHD, ASS, angst, depressie, gedragsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, PTSS. In de vorm van psycho-educatie, ouderbegeleiding, cognitieve gedragstherapie (CGT), farmacotherapie (medicatiebehandeling), vaktherapie (psychomotorische therapie (PMT) en creatieve therapie), systeemtherapie, intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG), infant mental health (IMH), groepsbehandeling

- - 17-07-2024
Therapeutisch Centrum GGZ
Kampen
Therapeutisch Centrum GGZ verleent professionele geestelijke gezondheidszorg, in Kampen aan kinderen en jongeren; lokaal en verbindend, met als doel herstel van functioneren. Onze kernwaarden zijn: VERBINDEND - DESKUNDIG - BETROUWBAAR.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Misofonie, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Trauma, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Op locatie aanbieder
Brick-Hulpverlening
Zoekwoorden

Ambulante hulpverlening

- - 17-07-2024
Brick-Hulpverlening
Deventer
Ambulante hulpverlening aan jeugdigen en het systeem van de leeftijd 4 tm 18 jaar.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op school
ís Heeren Loo Zorggroep
Zoekwoorden

LVB, VG, diagnostiek, verstandelijke beperking, gehandicaptenzorg, logeren, verblijf, gezinshulp, gezinshuis, ambulante gezinshulp, ambulante jeugdhulp,

- - 17-07-2024
ís Heeren Loo Zorggroep
Deventer
`s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Onze expertise ligt op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling van jeugdigen met LVB en hun omgeving. Samen met de jeugdige, het gezin en ketenpartners werken we aan de ontwikkeling van de jeugdige in de eigen omgeving
Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Saluda Zorg
Zoekwoorden

Psycho-educatie voor kind en gezin, Ouderbegeleiding Schooladvisering, CGT (Cognitieve gedragstherapie), Speltherapie, Integratieve psychotherapie, PMT ( Psycho Motorische Therapie), Agressieregulatietraining, EMDR, Schematherapie, Traumatherapie, Farmacotherapie, IPG (Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling), LPG (Langdurige Psychiatrische Gezinsbehandeling)

- - 17-07-2024
Saluda Zorg
Raalte
Wij bieden zowel basis-GGZ als specialistische-GGZ poliklinische diagnostiek en behandeling, dyslexieonderzoek, en outreachende intensieve psychiatrische gezinsbehandelingen (IPG)
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van particuliere zorg

0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
CoŲperatie Boer en Zorg
Zoekwoorden

Autisme, jeugdigen, jeugdzorg, ouderenzorg, dementie, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, psychiatrie, schooluitval, burn-out, zorg op maat, persoonlijke begeleiding, coaching

- - 17-07-2024
CoŲperatie Boer en Zorg
Wageningen
CoŲperatie Boer en Zorg b.a. is een coŲperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen en kleinschalige zorgondernemingen. Deze bieden kleinschalige zorg (in het groen) en worden erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg.
Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Op locatie aanbieder
Autimaat
Zoekwoorden

Autisme, systeembehandeling, sGGZ basale stoornissen, sGGZ, EPA

- - 17-07-2024
Autimaat
Doetinchem
Autimaat is een instelling die gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met autisme en jongvolwassenen die thuis wonen. Dit doen we in outreachende trajecten, met systeembehandeling en Video Interactie Analyse.We werken vanuit Deventer, Doetinchem en Arnhem.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Autismespectrumstoornis - ASS, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
at.groep Zorg
Zoekwoorden

Autisme (ASS); ADHD; Hechtingsproblematiek, reactieve hechtingsstoornis; Opgroei en opvoedingsproblemen, systeemproblematiek; Trauma (PTSS); Depressie en depressieve klachten, stemming; Angst- en spanningsklachten, angsstoornis; Persoonlijkheidproblemen

- - 17-07-2024
at.groep Zorg
Zwolle
Soms loop je vast en heb je even hulp nodig. Hulp van iemand die je begrijpt en uitdaagt. at.zorg is een zorgaanbieder voor geestelijke gezondheidszorg. We helpen jou groeien naar een nieuw begin.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Soarch Ynset / SYzorgt
Zoekwoorden

Diagnostiek, autisme, AD(H)D, angststoornissen, (sociaal)-emotionele stoornissen, stemmingsklachten, (complexe) gedragsstoornissen en (v)echtscheidingen, OekraÔense vluchtelingen, BGGZ, SGGZ, Trauma, weerbaarheid, Sociale vaardigheid, Opvoedondersteuning

- - 17-07-2024
Soarch Ynset / SYzorgt
Heerenveen
Syzorgt biedt (specialistische) jeugd GGZ voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar en hun ouders.
Syzorgt richt zich op kinderen en jeugdigen met (ernstige) psychische en psychiatrische problematiek of een ontwikkelingsstoornis.
SYzorgt heeft geen crisisdienst en is niet 24 uur beschikbaar.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, OekraÔens, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Marie-Anne Bastianen
Zoekwoorden

Psychologische- en systemische hulpverlening, EMDR

- - 17-07-2024
Marie-Anne Bastianen
Terwolde
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Forensisch, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Lichamelijke beperking, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Handelings gerichte diagnostiek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Omega Groep
Zoekwoorden

Ambulante (gezins-)begeleiding en behandeling; Enkelvoudige en meervoudige problematiek; ASS; ADHD-ADD; Hechtingsproblematiek; Psychiatrische problematiek; Psychische kwetsbaarheid; Normaal-/Hoogbegaafdheid; LVB; Begeleide Omgang; Systeemgericht; Contextuele benadering; Diagnostiek; Vaktherapie; Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG); Houvast-methode; Geef me de 5; Behandelgroep;

- - 17-07-2024
Omega Groep
Zwolle
ĎHet gaat om wie je bent.í Deze zin loopt als een rode draad door alle lagen van onze organisatie. Het staat voor erkenning van ieder individu binnen Omega Groep. Of je nu cliŽnt of medewerker bent; wij zien jou en alles wat je met je meebrengt. En daar passen we onze zorg en bedrijfsvoering op aan.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Driestroom
Zoekwoorden

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, ambulante begeleiding, therapeutisch aanbod, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

- - 17-07-2024
Driestroom
Elst
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek
Kwaliteitsrijke Zorg
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Kwaliteitsrijke Zorg
Rutten
Kwaliteitsrijke zorg biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met een hulpvraag. Ons uiteindelijk doel is dat de kinderen/jongeren een stevige basis hebben (strategieŽn en vaardigheden geleerd) waardoor ze minder belemmeringen ondervinden in de maatschappij.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Op locatie aanbieder
Prokino Kinderopvang
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Prokino Kinderopvang
Diemen
0-4 jaar, 5-12 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Op locatie aanbieder
DreamCloud
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
DreamCloud
Meppel
Praktijk DreamCloud biedt ondersteuning op sociaal-, emotioneel- en bij gedragsproblematiek van de jeugdige en het gezin. Wij zijn gespecialiseerd in complexe casussen.

Verder zijn wij gespecialiseerd in het bieden van begeleide omgangen van uw kind of kinderen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Foetaal Alcohol Syndroom - FAS, Forensisch, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Radicalisering, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Plus Boerderij
Zoekwoorden

Specialistische jeugdzorg voor kinderen van 3 tot 18 jaar. Kleine groepen, deskundig team. adhd, autisme, weekend, avond, logeren, zorgboerderij, dieren, somatisch,

- - 17-07-2024
Plus Boerderij
Wapserveen
Specialistische jeugdzorg voor kinderen van 3 tot 18 jaar. Kundig team van 20 professionals ondersteunt in kleine groepen kinderen met wisselende zorgvragen. Zowel op onze zorgboerderij locatie als in de thuissituatie. Binnen het team hebben we een eigen orthopedagoog, cog. gedragstherapeut, en arts
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Misofonie, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Zorg Adullam
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Zorg Adullam
Barneveld
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Taalontwikkelstoornis - TOS, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Kindertherapeuticum Zeist
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Karakter
Zoekwoorden

Emotie Regulatie Training, Psycho-educatie, Intensive Home Treatment (IHT), Centrum Jonge Kind TOPGGZ, LVB en Psychiatrie, ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen

- - 17-07-2024
Karakter
Ede
Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Jeugdigen (0-18 jaar) uit alle gemeenten kunnen - via een verwijzing - bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling van complexe psychiatrische problematiek.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Scauting Coaching & Detachering
Zoekwoorden

- - 17-07-2024
Scauting Coaching & Detachering
Hoogeveen
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Autismespectrumstoornis - ASS, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Siriz
Zoekwoorden

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening; Hechting

- - 17-07-2024
Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
0-4 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hechting problematiek, Opvoedingsvraagstukken, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Psychologenpraktijk 'CharoŽla'
Zoekwoorden

- - 16-07-2024
Psychologenpraktijk 'CharoŽla'
MARKELO
Intraverte
Zoekwoorden

Psychomotorische therapie, Orthopedagogiek, GZ-psychologie

- - 16-07-2024
Intraverte
Zwolle
Intraverte begeleidt kinderen met motorische - en/of sociaal emotionele hulpvragen vanuit een multidisciplinaire aanpak: kinderoefentherapie, psychomotorische therapie en orthopedagogiek.
5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
CasesToCare
Zoekwoorden

ADHD, ADD, Autisme, ODD in copmbinatie met hechtingsproblematiek

- - 16-07-2024
CasesToCare
Eefde
CasesToCare is een initiatief van zorgprofessionals, dat zich richt op jongeren en jongvolwassenen met een afstand tot de maatschappij
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Zoekwoorden

Begeleiding individueel; ambulante begeleiding; gezinshulp / gezinsbegeleiding; jeugdhulp; Jeugd WMO; logeren jeugd ommen; verblijf Jeugd ommen

- - 15-07-2024
Beter Thuis Wonen Thuiszorg
Hoogeveen
Het team Kind en Jeugd is een onderdeel van Beter Thuis Wonen. Het team van Kind en Jeugd is er voor gezinnen met een zorg- of hulpvraag voor een kind met een zorgbehoefte of ondersteuning bij de opvoeding.
Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Behandelcentrum Zorgplein
Zoekwoorden

Diagnostiek, Specialistische behandeling, GGZ, therapie, traumabehandeling, cognitieve gedragstherapie (CGT), psychomotorische therapie, beeldende therapie, systeemtherapie, psycho-educatie, gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding, psychomotorische therapie (PMT), beeldende therapie, groepsbehandeling (nachools), gezinsPMT, psychosociale klachten, psychiatrische problemen, ouderondersteuning, gezinsondersteuning, angsten, depressieve gevoelens, onrustig gedrag, boosheid, moeite met contact maken, dwang, trauma, rouw, hechtingsproblemen tot aan AD(H)D, ODD, ASS, seksueel misbruik, verlies, huiselijk geweld, EMDR, Write jr, NET, Rescripting

- - 15-07-2024
Behandelcentrum Zorgplein
Kampen
Behandelcentrum Zorgplein biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychosociale klachten, psychiatrische problemen en gedragsproblematiek. Dit doen we op locatie, thuis en op school. En omdat kind en ouders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bieden wij ook brede ouder- en gezinsondersteuning.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen
Zoekwoorden

BGGZ, SGGZ, ontwikkelingsproblemen, ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics, somberheid

- - 15-07-2024
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen
Apeldoorn
RIOzorg biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Horizon Begeleiding
Zoekwoorden

ASS, AD(H)D, angststoornis, depressieve klachten, ambulante ondersteuning, individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding, ouderbegeleiding, cognitieve gedragstherapeutische begeleiding, educatie dagbesteding, (DOA) Domein Overstijgende Analyse, specialist voortijdig schooluitval

- - 15-07-2024
Horizon Begeleiding
Zwolle
Horizon begeleiding biedt specialistische individuele begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met complexe psychiatrische problematiek in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel met als doel het bieden van perspectief op participatie in de maatschappij.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gender problematiek, Psycho-sociale problematiek, Thuiszitters, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Carinova Thuiszorg
Zoekwoorden

Carinova Thuisbegeleiding (-9 maanden tot 100+)

- - 11-07-2024
Carinova Thuiszorg
Deventer
Carinova Thuisbegeleiding
Praktische ambulante begeleiding (-9 maanden tot 100+)
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Gezinshuis, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Bij cliŽnt thuis, Op school
INCTRL-Zorgnetwerk
Zoekwoorden

Begeleide omgang, PSO, PMT, behandeling, ambulant begeleider, opvoedondersteuning

- - 11-07-2024
INCTRL-Zorgnetwerk
Apeldoorn
InCtrl-Zorgnetwerk biedt ambulante begeleiding aan ieder kind, jeugdigen, ouder en volwassenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij streven naar zorg en ondersteuning dichtbij. Door alle domeinen die samenhangen met aandacht voor alle leefgebieden, te combineren.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Verslavingsproblematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Trias Jeugdhulp
Zoekwoorden

ambulant, ouderschap na scheiden, scheiding, dagbehandeling, gezinshuis, pleegzorg, behandelgroep, autisme, zelfstandigheidstraining, kleinschalig wonen, kleinschalig verblijf, hulp aan huis, fasehuis, kleinschalig verblijf

- - 09-07-2024
Trias Jeugdhulp
Zwolle
Elk kind verdient een veilig en stabiel thuis. Voor de gezinnen waarin dit niet vanzelfsprekend is zijn wij er. Trias Jeugdhulp biedt specialistische jeugdhulp gericht op opvoeding zodat elk kind zich op een gezonde manier kan ontwikkelen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
William Schrikker Gezinsvormen
Zoekwoorden

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB

- - 08-07-2024
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35+ gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Pleegzorg, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis
Asgard, Orthopedagogische en Psychologische Praktijk
Zoekwoorden

- - 08-07-2024
Asgard, Orthopedagogische en Psychologische Praktijk
Hardenberg
Praktijk Asgard biedt orthopedagogische en psychologische behandeling en diagnostiek aan jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers, met als uitgangspunt dat ze hun eigen kracht vinden.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Trauma, OekraÔens, Op locatie aanbieder
Accare, Universitaire en Algemene Kinder-en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland
Zoekwoorden

Wanneer kan Accare je helpen: Aandachtsproblemen en druk gedrag (ADHD) , Angst , Traumatische ervaring, Hechtingsproblemen, Depressie, Persoonlijkheidsproblematiek, Boos en opstandig gedrag, Autisme, Opvallend gedrag bij jonge kinderen, Tics, Dwang, Aanhoudende lichamelijke klachten, Psychische problemen ťn een licht verstandelijke beperking, Problemen in het gezin Behandeling: Psycho-educatie , Oudertraining, Cognitieve gedragstherapie, EMDR (Intensieve) ambulante gezinsbehandeling , Systeemtherapie. Relationele gezinstherapie , Medicatie, Pivotal Response Treatment, Psychomotorische therapie, Speltherapie

- - 08-07-2024
Accare, Universitaire en Algemene Kinder-en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland
Assen
Accare is een organisatie voor specialistische jeugdhulp. Kinderen en jongeren kunnen bij Accare terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Zorgboerderij De Ruimte
Zoekwoorden

- - 08-07-2024
Zorgboerderij De Ruimte
Dalfsen
Doelgroep: jeugdigen en jongvolwassenen met een beperking en zorgvraag op het gebied van ASS, AD(H)D en/of hechtingsproblematiek.
Wij bieden zorg vanuit de Jeugdwet en de WMO. Geen zorg vanuit de WLZ.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Op locatie aanbieder
Bureau Gezinszorg
Zoekwoorden

- - 07-07-2024
Bureau Gezinszorg
Bathmen
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliŽnt thuis
PerspektieV
Zoekwoorden

- - 05-07-2024
PerspektieV
Kampen
Wij begeleiden kwetsbare jongeren op hun weg naar een kansrijke toekomst. Een groeiende groep jongeren heeft moeite om een goede balans te vinden tussen scholing, werk en persoonlijke ontwikkeling. Zonder concreet beeld van hun toekomst verliezen ze hun plek in onze maatschappij.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Op locatie aanbieder
Smeets kinderpsychologie
Zoekwoorden

- - 04-07-2024
Smeets kinderpsychologie
Twello
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, 0-4 jaar, 5-12 jaar, Op locatie aanbieder
Pactum
Zoekwoorden

Gezinsbehandeling, Hulp bij scheiding, MST, Pleegzorg, Gezinshuiszorg,

- - 04-07-2024
Pactum
Zetten
Pactum is er voor jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. Samen met jongeren, hun ouders of opvoeders en de omgeving bouwen we aan een positieve toekomst. Daarnaast zijn we er voor jongeren op weg naar zelfstandigheid.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
De ZorgZaak
Zoekwoorden

ambulante begeleiding / ambulant / wmo / wlz / jeugdwet / individuele begeleiding

- - 04-07-2024
De ZorgZaak
Hoogeveen
De ZorgZaak is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een begeleidingsvraag. Afhankelijk van de aard van de vraag wordt een passend begeleidingsplan gemaakt gericht op eigen regie en zelfstandigheid.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Forensisch, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Engels, Bij cliŽnt thuis, Op school
Cosis
Zoekwoorden

Gezinsondersteuning, KDC, Gezinshuis, Ouder Kind Huis

- - 04-07-2024
Cosis
Assen
Cosis is er in Groningen en Drenthe voor kinderen en volwassenen met een beperking. We helpen ze om een eigen leven te leiden: een leven dat past bij hun mogelijkheden, vaardigheden, wensen en ambities. We ondersteunen ze om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven.
Meervoudige beperking, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
De Ruijtershoeve, praktijk voor psychosociale hulpverlening
Zoekwoorden

GGZ, individuele begeleiding jeugd, angst- en/of stemmingsklachten, PTSS, PMT, Systeemtherapie, beeldende therapie, coaching met paarden, stress of overmatig gebruik van alcohol of drugs, traumaverwerking o.a. door middel van EMDR, relatieproblemen, werk gerelateerde problemen, ADHD en diagnostiek., psychiater, trainingen, vlaggensysteem, suicide preventie, lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, zorg voor getraumatiseerde kinderen, agressietrainingen

- - 04-07-2024
De Ruijtershoeve, praktijk voor psychosociale hulpverlening
Staphorst
U kunt bij ons terecht voor behandeling van psychische en psychosociale problemen. Denk hierbij aan: angst- en/of stemmingsklachten, stress of overmatig gebruik van alcohol of drugs, traumaverwerking o.a. door middel van EMDR, relatieproblemen, werk gerelateerde problemen, ADHD en diagnostiek.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Misofonie, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Ook in de weekenden bereikbaar
Zorgboerderij Molenzicht Kidzz
Zoekwoorden

Groepsbegeleiding

- - 04-07-2024
Zorgboerderij Molenzicht Kidzz
Zwolle
Molenzicht kidzz biedt groepsbegeleiding op woensdagmiddag, zaterdag en vakantiedagen. We bieden duurzame zorg, waarbij we werken met kleine groepjes van 3 tot 5 jeugdigen in een groep.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie aanbieder
Baalderborg Groep
Zoekwoorden

Dagbehandeling, ambulante begeleiding (thuis en op school), IAG, respijtzorg (woensdagopvang, zaterdag opvang, vakantieopvang), logeren.

- - 04-07-2024
Baalderborg Groep
Ommen
De Baalderborg Groep is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met ontwikkelingsproblemen en ouderen met een intensieve zorgvraag. Op diverse locaties-of thuis- leven onze cliŽnten het leven en krijgen zij bewezen liefdevolle zorg en ondersteuning van onze medewerkers
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Bij cliŽnt thuis
InKontakt
Zoekwoorden

- - 04-07-2024
InKontakt
Zwolle
InKontakt is een flexibele en professionele zorgorganisatie die ambulant specialistische hulpverlening op maat biedt aan kinderen, jongeren en gezinnen, in de leeftijd 6 t/m 26 jaar, met psychosociale en/of psychiatrische problematiek.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Verslavingsproblematiek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Ook in de weekenden bereikbaar
ZO!-zorgoplossingen
Zoekwoorden

Diagnostiek & behandeling bij Problematische Gehechtheid, Adoptie gerelateerde problemen, FASD, complexe ASS, syndromale beelden. Therapeutisch opvoeden, trauma behandeling, EMDR, kindertherapie, MBT-K, ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, IAG, cognitieve functie trainingen, autisme coaching, vaardigheidstraining, medicatietherapie, schoolondersteuning.

- - 03-07-2024
ZO!-zorgoplossingen
Leeuwarden
Naast algemene zorgvragen rond gedrag en angst, zijn wij gespecialiseerd in Problematische Gehechtheid, complexe ASS, adoptie, FASD en syndromale beelden. Met een mix van diagnostiek, behandeling, gezinsbehandeling, ouderbegeleiding, Therapeutisch Opvoeden, training en schoolondersteuning.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Seksueel geweld, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie aanbieder
Nicoline Hoekstra, Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie
Zoekwoorden

- - 03-07-2024
Nicoline Hoekstra, Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie
Schalkhaar
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Misofonie, Trauma, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Esther Nijboer
Zoekwoorden

Integratieve Psychotherapie, CliŽntgerichte speltherapie, Systemische opstellingen, Creatieve therapie, Cognitieve gedragstherapie, , EMDR ,Lichaamswerk..

- - 03-07-2024
Esther Nijboer
Raalte
Kinder Ė en Jeugdtherapie Salland is opgericht door twee enthousiaste Integratief Kinder- en Jongerentherapeuten.
Francis Zwiers en Esther Nijboer hebben beide meer dan 15 jaar ervaring in de hulpverlening.

Ons motto is;
Geen enkel kind is een probleem, het kan hooguit een probleem hebben!
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend
Bunait onderzoek en diagnostiek
Zoekwoorden

- - 02-07-2024
Bunait onderzoek en diagnostiek
Zwolle
Onderzoek en diagnostiek bij met name leer- en gedragsproblemen.

Bunait werkt samen met PRO leren en gedrag.

Behandelaanbod vormgegeven middels onderaannemerschap, denk hierbij aan PMT, Systeemtherapie, Leerondersteuning, Didactisch onderzoek, Medicamenteuze behandeling, Thuisondersteuning.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychologisch onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Op school
Eleos, christelijke ggz
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), Individuele ambulante ondersteuning, ADHD, Autisme, Rouw, Stemmingsklachten, Angstklachten, Opvoeding

- - 02-07-2024
Eleos, christelijke ggz
Zwolle
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Allerzorg
Zoekwoorden

Gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG), systeemtherapie, Infant Mental Health (IMH)

- - 01-07-2024
Allerzorg
Woerden
Gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG), systeemtherapie, Infant Mental Health (IMH)
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis, Op school
Yes We Can Clinics
Zoekwoorden

specialistische jeugdkliniek, dagbehandeling, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

- - 26-06-2024
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Verslavingsproblematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder

Ingelogd als: