Beschikbaarheidswijzer
Lekstroom
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Regio Alkmaar
Zuid-Holland Zuid
Utrecht West
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorien
Jeugd GGZ
Dyslexiezorg
Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant
Begeleiding groep en Dagbesteding
Jeugdhulp met verblijf
Ik weet het niet

 

U heeft gezocht op: Lekstroom

Intravant Psychofysiek
Zorg labels

Intravant-Psychofysiek = Begeleiding, behandeling, (job)coaching, training en consultatie in jeugdzorg, onderwijs, GGZ, GHZ en arbeidsintegratie.

14-05-2021
Intravant Psychofysiek
Hoornaar (gehele regio actief)
Psychofysiek: PMT, Jeugdhulp, Ambulante begeleiding, Systeemtherapie Intravant: Zorgboerderij/Dagbesteding
Stichting Nedereind
Zorg labels

jeugdhulp, WMO en verblijf (gehandicaptenzorg en GGZ)

14-05-2021
Stichting Nedereind
Nieuwegein
Stichting Nedereind biedt (intra- en extramurale) ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
OnderwijsAdvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

12-05-2021
OnderwijsAdvies
Zoetermeer
Onderwijsadvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
PsyMens
Zorg labels

GBGGZ, SGGZ, psychodiagnostiek, reguliere (psychologische) zorg, snel beschikbare crisiszorg, Infant Mental Health (0-6 jaar), onderzoek slaap-waakgedrag, Slaapstoornis bij psychische/psychiatrische stoornissen, snel beschikbare zorg, complexe, chron
Meer weergeven

12-05-2021
PsyMens
Nieuwegein
PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. PsyMens biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar middels onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is compleet en gericht op uiteenlopende psychische en psychiatrische stoornissen. Onze zorg kan variëren van advies en laagdrempelige begeleiding bij opvoedings- en gedragsproblemen tot zorg aan kinderen met zeer complexe psychische of psychiatrische problematiek. Naast dit brede zorgaanbod kent PsyMens nog een drietal specialisaties. Deze specialisaties zijn slaapstoornissen als gevolg van een psychische of psychiatrische stoornis, Infant Mental Health – de zorg voor kinderen tussen de 0-6 jaar—en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme spectrumstoornissen. Alle behandelaren bij PsyMens zijn goed geschoold in hun vakgebied. Er werken onder meer orthopedagogen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten en psychiaters. Onze aanpak is multidimensionaal en multidisciplinair. De zorg wordt zowel ambulant als thuis of op school geboden.
Praktijk De Cirkel
Zorg labels

Jeugdhulp ambulant 45A70 en 50A04 individuele begeleiding midden

12-05-2021
Praktijk De Cirkel
Nieuwegein
Integratieve Kindertherapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het is een leuke en intensieve vorm van kortdurende psychotherapie waarbij er integraal wordt gekeken naar het kind met zijn / haar karakter en eigenschappen.
Braams
Zorg labels

Dyslexiezorg en basis (j)GGZ

12-05-2021
Braams
Gouda
Specialist in leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. Tevens kundig in de basis GGZ voor faalangsttraining en andere problematiek.
Praktijk Op-Maat-Gemaakt
Zorg labels

somberheid/depressie, (faal)angst, onzekerheid, trauma, gedragsproblemen, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid, eetproblemen, pesten, dwang, school- en leerproblemen

11-05-2021
Praktijk Op-Maat-Gemaakt
Bilthoven
Jeugd (B)GGZ Diagnostiek, Behandeling & Schoolondersteuning
`s Heeren Loo
Zorg labels

Verstandelijke beperking,. LVG, LVB, opvoedproblemen, diagnostiek, therapie, gezinsondersteuning, IAG, driemilieuvoorziening

11-05-2021
`s Heeren Loo
Amersfoort
’s Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden. 
Stichting Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

11-05-2021
Stichting Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
Praktijk voor Kind en Ouder
Zorg labels

Basis GGZ Jeugd

11-05-2021
Praktijk voor Kind en Ouder
IJsselstein
Psychologische zorg voor kinderen en jongeren (4-18 jaar) en het gezinssysteem
Stichting Santé Sociaal Domein STMR-Vitras
Zorg labels

begeleiding thuis, algemeen maatschappelijk werk, huishoudelijke ondersteuning, schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, collectieve ondersteuning (trainingen/gespreksgroepen)

10-05-2021
Stichting Santé Sociaal Domein STMR-Vitras
Tiel
Vitras biedt maatschappelijk werk, begeleiding thuis, huishoudelijke ondersteuning, schuldhulpverlening en groepswerk voor jeugd en volwassenen
Kernvisie Methode V.O.F. Geluk
Zorg labels

Dyslexie

10-05-2021
Kernvisie Methode V.O.F. Geluk
Ede
De Kernvisie methode gaat er vanuit dat kinderen die dyslectisch zijn een andere leerstijl hebben, een leerstijl die niet voldoende past bij de wijze waarop school de informatie aanreikt.
Stichting Lelie Zorggroep
Zorg labels

Ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, specialistische jeugdhulp, opvoedondersteuning, begeleid wonen, onderwijs-zorg, jeugdhulp, WMO, dagbesteding

10-05-2021
Stichting Lelie Zorggroep
Rotterdam
Lelie zorggroep (Agathos hulpverlening) is een organisatie die zorg- en hulpverlening biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Wij werken dagelijks met veel gemotiveerde medewerkers. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging.
Thuis in Begeleiding
Zorg labels

Jeugdzorg, jeugdhulp, ADHD, ASS, ouderbegeleiding, oudercoaching, individuele begeleiding, psycho-educatie, emotieregulatieproblemen, gedragsproblemen, sociale problemen

10-05-2021
Thuis in Begeleiding
Hilversum
Thuis in Begeleiding (TiB) is een organisatie die zich richt op het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling aan kinderen, jong volwassenen en volwassenen met een beperking/stoornis. Tevens bieden we begeleiding aan gezinnen op pedagogisch gebied.
Orthopedagogische Praktijk Mischa Wink
Zorg labels

autisme, trauma, hechting, puberteit, seksualiteit, seksuele ontwikkeling, angst, depressiviteit, somberheid, ADHD, ADD, agressie, opstandigheid, intelligentieonderzoek, IQ, diagnostiek, behandeling, begeleiding, levensloopbegeleiding, CGT, EMDR, sys
Meer weergeven

10-05-2021
Orthopedagogische Praktijk Mischa Wink
Maarn
Praktijk Mischa Wink biedt behandeling, begeleiding en onderzoek aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Specifiek specialisme in het werken met kinderen en pubers met autisme.
Perspectief Psychologenpraktijk
Zorg labels

GB-GGZ/S-GGZ

10-05-2021
Perspectief Psychologenpraktijk
Leerdam
Regionale zorginstelling voor GB- en SGGZ aan kinderen en volwassenen
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ jeugd (BGGZ-J)

10-05-2021
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.
Eleos, specialist in christelijke GGZ
Zorg labels

EMDR, CGT, ACT, Schematherapie, Interpersoonlijke therapie, IPT, EFT, MBT, Psychotherapie,

10-05-2021
Eleos, specialist in christelijke GGZ
Amersfoort
Eleos, specialist in christelijke ggz
MB Kinder- en Jeugdpsychologie
Zorg labels

(Neuro)psychologisch onderzoek, CGT en EMDR

10-05-2021
MB Kinder- en Jeugdpsychologie
Zaltbommel
MB Kinder- en Jeugdpsychologie is een kleinschalige praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar bij wie het leren niet vanzelf gaat of de ontwikkeling anders verloopt.
Ezelkunsten zorgboerderij
Zorg labels

07-05-2021
Ezelkunsten zorgboerderij
Maarsbergen
PlusHome B.V.
Zorg labels

07-05-2021
PlusHome B.V.
Utrecht
Zorgmeesters B.V.
Zorg labels

07-05-2021
Zorgmeesters B.V.
Utrecht
Fivoor
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT

07-05-2021
Fivoor
Utrecht
ACT (Assertive Community Treatment) is een vorm van actieve behandeling bij mensen die langdurig zorg nodig hebben; de behandeling kan naar je toe komen. Wij behandelen jongeren va 12-24 met ernstige en complexe psychiatrische problemen die om allerlei redenen niet naar onze polikliniek komen., ACT (Assertive Community Treatment) is een vorm van actieve behandeling bij mensen die langdurig zorg nodig hebben; de behandeling kan naar je toe komen. Wij behandelen jongeren va 12-24 met ernstige en complexe psychiatrische problemen die om allerlei redenen niet naar onze polikliniek komen.
Levéo Care BV
Zorg labels

07-05-2021
Levéo Care BV
Utrecht
CareHouse biedt een compleet begeleidingsaanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar met een ontwikkelingsbeperking zoals autisme-verwante beperkingen, ADHD en/of licht verstandelijke beperkingen (LVB).
Stichting Wielewaal
Zorg labels

ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met kort verblijf

07-05-2021
Stichting Wielewaal
Hilversum
Wielewaal biedt logeerweekenden en vakantiedagopvang aan kinderen en jongeren met een beperking
Gezinshuis Sefanja
Zorg labels

06-05-2021
Gezinshuis Sefanja
Leerdam
Wij zijn een volledig zelfstandig gezinshuis. In ons gezinshuis hebben we plek voor 4 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. We hebben 1 plek beschikbaar voor een zelfstandigheidstraject.
Stichting De Hoop GGZ,Kinder en Jeugdpsychiatrie
Zorg labels

Jeugd-ggz, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg

06-05-2021
Stichting De Hoop GGZ,Kinder en Jeugdpsychiatrie
Houten
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
Ouders en Autisme,Petra Siebeling
Zorg labels

06-05-2021
Ouders en Autisme,Petra Siebeling
Wageningen
Ambulante ouder-en gezinsbegeleiding wanneer er 1 of meerdere gezinsleden ASS heeft/hebben.
Aba Huis B.V
Zorg labels

06-05-2021
Aba Huis B.V
Rotterdam
Praktijk de Pleisterplek
Zorg labels

echtscheiding, scheiding, KIES, rouwverwerking, rouwbegeleiding, rouw

06-05-2021
Praktijk de Pleisterplek
Houten
Rouwbegeleiding van kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties en bij het verlies van een ouder, broer of zus.