Beschikbaarheidswijzer
Noord-Veluwe
Selecteer kenmerken

kenmerken
0-4 jaar
5-12 jaar
13-16 jaar
17-18 jaar
18-23 jaar
Hoogbegaafd
Gemiddeld
Beneden gemiddeld-moeilijk lerend
Licht Verstandelijk Beperkt - LVB
Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek
Adoptie
Angst, dwang en stemmingsstoornissen
Autismespectrumstoornis - ASS
Automutilatie
Depressie
Eerwraak
Eetproblematiek
Faalangst
Foetaal Alcohol Syndroom - FAS
Forensisch
Gedragsproblemen
Gender problematiek
Gezinshuis
Hechting problematiek
Hoog sensitiviteit
Huiselijk geweld-kindermishandeling
Huwelijksdwang
Interculturele en migratie problematiek
Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV
Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO
Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP
Lichamelijke beperking
Meervoudige beperking
Misofonie
Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH
Opvoedingsvraagstukken
Persoonlijkheids problematiek
Pleegzorg
Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS
Psycho-sociale problematiek
Radicalisering
Rouw problematiek
Scheiding, gezag en omgang problematiek
Seksueel geweld
Seksuele ontwikkeling problematiek
Su騃ide
Systeem-Gezin gebonden problematiek
Taalontwikkelstoornis - TOS
Thuiszitters
Trauma
Verslavingsproblematiek
Zwangerschap - ongepland ouder worden
Dyslexie
Handelings gerichte diagnostiek
IQ
Neuropsychologisch onderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek
Psychiatrisch onderzoek
Psychologisch onderzoek
Sociaal-emotioneel onderzoek
Arabisch
Aziatisch
Engels
Hebreeuws
Oekra髾ns
Pools
Russisch
Spaans
Turks
Op locatie aanbieder
Bij cli螚t thuis
Op school
Afspraken mogelijk in de avond
Afspraken mogelijk in het weekend
Ook in de weekenden bereikbaar

 X

U heeft gezocht op: Noord-VeluweCuress B.V.
Zoekwoorden

Ambulante gezinsbegeleiding. Ambulante spoedhulp (ASH), Gezamenlijk Ouderschap (bij scheiding), Beoordeling goed genoeg ouderschap, Intensieve systeembegeleiding (ter voorkoming van uithuisplaatsingen), perspectiefonderzoek.

22-04-2024
Curess B.V.
Holten
Curess staat voor samenwerken vanuit gelijkwaardigheid. We staan niet boven het gezin, maar naast het gezin. We bieden ambulante gezinsbegeleiding, Intensieve systeem begeleiding, Ambulante spoedhulp, beoordeling 'Goed ouderschap' en Gezamenlijk ouderschap, perspectiefonderzoek.
www.curess.nl.
Gedragsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis
Gezin en Gehechtheid
Zoekwoorden

Huilbaby, Gedragsproblemen, Hechtingsproblemen, Video Interactie Begeleiding (VIPP-SD), Video Home Training, Woedeaanvallen, Meertalig

22-04-2024
Gezin en Gehechtheid
Zeewolde
Opvoedhulp met aandacht voor gehechtheid tussen ouder en kind (0-7 jaar).
Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, Bij cliënt thuis, Op school
at.zorg
Zoekwoorden

Brede doelgroep, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

19-04-2024
at.zorg
Zwolle
at.zorg Zwolle richt zich hoofdzakelijk op een doelgroep waarbij meervoudige (complex, systemische) problematiek speelt met een diversiteit aan hulpvragen, met name op het gebied van zelfregulatie en co-regulatie, met vaak een kleinere window of tolerance.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Agathos
Zoekwoorden

WMO, Jeugdzorg, complexe echtscheidingen (SCHIP/PSO), Geef me de Vijf, Geweldloos verzet, Leerproblemen, Parallel solo ouderschap, SCHIP aanpak

19-04-2024
Agathos
Rotterdam
Lelie zorggroep (Agathos hulpverlening) is een organisatie die zorg- en hulpverlening biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Wij werken dagelijks met veel gemotiveerde medewerkers. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op school
iQBegrijp
Zoekwoorden

hoogbegaafd, hoogbegaafdheid, ACT, Leerproblemen

19-04-2024
iQBegrijp
Meppel
iQBegrijp biedt advies, begeleiding en coaching aan (vermoedelijk) hoogbegaafde jeugdigen, hun ouders en omgeving.
Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Praktijk Lichthuis voor rouw- en verliesbegeleiding
Zoekwoorden

ACT, EMDR

19-04-2024
Praktijk Lichthuis voor rouw- en verliesbegeleiding
't Harde
Lichthuis is een kleinschalige en toegankelijke praktijk.
Vanuit jarenlange ervaring in verschillende zorginstellingen bieden wij professionele begeleiding bij verlieservaringen van kinderen met en zonder beperking, het gezinssysteem en volwassenen. Wij staan voor korte lijnen, denken ook graag prak
Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Mentaal Beter - Zeewolde
Zoekwoorden

GGZ behandeling, Diagnostiek, EMDR

19-04-2024
Mentaal Beter - Zeewolde
Zeewolde
Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Rouw problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
PJG Passie voor Jeugd en Gezin
Zoekwoorden

Ambulante gezinsbegeleiding, Integrale gezinscoaching en -behandeling (IGB), LVB, Verstandelijke beperking, Autisme, Gedragsproblemen, Verslaving, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Meervoudig complexe problemen (MCP, voorheen multiproblem), Ambulante gezinsbehandeling, Opvoedondersteuning, Video home training (VHT), Boksend opvoeden, Geweldloos verzet, Signs of Safety, ARIJ, IAG, IGB, Vlaggensysteem, Systeembegeleiding, Taal erbij

19-04-2024
PJG Passie voor Jeugd en Gezin
Apeldoorn
PJG biedt ambulante integrale gezinscoaching en -behandeling. Expertise in systemisch werken, lvb, autisme, nah, meervoudig complexe problematiek.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Spel en contextuele therapie Zeewolde
Zoekwoorden

opvoedhulp; speltherapie, Woedeaanvallen

18-04-2024
Spel en contextuele therapie Zeewolde
Zeewolde
www.conditie-in-gezin.nl is het webadres van de contextuele praktijk. Hier kunt u terecht voor oa (ambulante) opvoedhulp en individuele begeleiding specialistisch.
www.spelpraktijkbloei.nl is het webadres van de spelpraktijk, hier kunt u terecht voor uw aanvraag speltherapie.
Gedragsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder
CBZ - Intraverte
Zoekwoorden

Psychomotorische therapie, Orthopedagogiek, GZ-psychologie

18-04-2024
CBZ - Intraverte
Epe
Intraverte begeleidt kinderen met motorische - en/of sociaal emotionele hulpvragen vanuit een multidisciplinaire aanpak: kinderoefentherapie, psychomotorische therapie en orthopedagogiek.
5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
FLOW Co鞿eratie U.A
Zoekwoorden

GGZ, gedragsproblematiek, opvoedondersteuning, Ambulante begeleiding, Hoogbegaafdheid, Autisme, AD(H)D, Downsyndroom, Rouw en verlies, Weerbaarheid, Loopbaan begeleiding, beweeg coach, persoonlijke ontwikkeling, taal/spraakontwikkeling, Babycoach, Dunstan Babytaal, Nederlands met Gebaren, Diagnostiek, EMDR, Geef me de Vijf, Leerproblemen, Parallel solo ouderschap, Video Home Training, Meertalig

18-04-2024
FLOW Co鞿eratie U.A
Zeewolde
Flevolandse Liga voor Ontwikkeling en Welzijn.
Wij bieden preventieve integrale zorg op maat aan gezinnen vanuit een multidisciplinair team van zorgprofessionals. Wij bieden hantvatten waardoor je als gezin voldoende draagkracht ontwikkelt om als goed samenwerkend team te kunnen samenwerken
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Nieuw gezin
Zoekwoorden

Systemische aanpak, gezin, (v)echtscheiding, speltherapie, individuele therapie, KIES, MDFT, jongerencoach, systeemtherapie, IAG, Geweldloos verzet, Parallel solo ouderschap, Woedeaanvallen

18-04-2024
Nieuw gezin
Ijsselmuiden
Nieuw Gezin biedt ambulant zware begeleiding, gericht op de ontwikkeling en veiligheid van het kind vanuit een systemisch perspectief. De problematiek van het kind/jongere wordt bekeken in de context van het gezin waarin het netwerk een belangrijke rol speelt.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Zo Ben Ik
Zoekwoorden

Begeleiding , Geef me de Vijf

18-04-2024
Zo Ben Ik
Dronten
Zo Ben Ik is een zorginstelling die ondersteuning en begeleiding biedt.
Wij bieden de volgende vormen op basis van JGZ, WMO, WLZ
Dagbesteding
Kortverblijf
Ambulante begeleiding
Begeleiding groep
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Puur Persoonlijk
Zoekwoorden

individuele coaching jeugdigen individuele ambulante ondersteuning WMO, ouderschapsondersteuning, begeleiding individueel -intensief, begeleiding jeugd individueel thuis of op locatie, I.O.G, Systeem pedagogisch opstellen, samenspel (hechting versterkend en bevorderend), begeleide omgang , gezinsondersteuning, gezamenlijk ouderschap, Schipaanpak, LVB, ASS, ADHD,ADD,, Parallel solo ouderschap,

18-04-2024
Puur Persoonlijk
Harderwijk
Puur Persoonlijk biedt jeugdhulp en ambulante ondersteuning aan mensen die kwetsbaarheden ervaren op het gebied van wonen en/of ouderschap.
Zelfredzaamheid vergroten vanuit de mogelijkheden van onze klant. Vanuit Autonomie en verbondenheid samen werken aan Eigen Kracht.
0-4 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Opvoedingsvraagstukken, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Bij cli螚t thuis, Op school, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Therapeutisch Centrum GGZ
Zoekwoorden

Jeugdzorg - behandeling en diagnostiek - voor kinderen en jongeren met ADHD, ASS, angst, depressie, gedragsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, PTSS. In de vorm van psycho-educatie, ouderbegeleiding, cognitieve gedragstherapie (CGT), farmacotherapie (medicatiebehandeling), vaktherapie (psychomotorische therapie (PMT) en creatieve therapie), systeemtherapie, intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG), infant mental health (IMH), groepsbehandeling, ACT, Diagnostiek, EMDR, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen

18-04-2024
Therapeutisch Centrum GGZ
Dronten
Therapeutisch Centrum GGZ verleent professionele geestelijke gezondheidszorg, in Dronten aan kinderen en jongeren; lokaal en verbindend, met als doel herstel van functioneren. Onze kernwaarden zijn: VERBINDEND - DESKUNDIG - BETROUWBAAR.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder
BeActive B.V.
Zoekwoorden

logeeropvang weekendopvang vakantieopvang

18-04-2024
BeActive B.V.
Rotterdam
Weekendopvang en vakantieopvang
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoogbegaafd, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Profila Zorggroep
Zoekwoorden

LVB, Autisme, Gedragsproblemen, opvoedondersteuning, dagbesteding, identiteitsgebonden zorg, Geef me de Vijf, Parallel solo ouderschap

18-04-2024
Profila Zorggroep
Houten
Profilazorg biedt onder andere opvoedondersteuning, ambulante hulp, gezinshuiszorg, dagbesteding.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Psycho-sociale problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Op locatie aanbieder, Bij cli螚t thuis, Op school, Afspraken mogelijk in het weekend
Omega Groep BV
Zoekwoorden

Ambulante (gezins-)begeleiding en behandeling; Enkelvoudige en meervoudige problematiek; Contextuele benadering; Diagnostiek; Vaktherapie; ASS; LVB; Normaal-/Hoogbegaafdheid; Begeleide omgang; Methodiek HouVast voor LVB; Contextuele therapie, Diagnostiek, EMDR, Geef me de Vijf, Leerproblemen

17-04-2024
Omega Groep BV
Zwolle
Het gaat om wie je bent. Deze zin loopt als een rode draad door alle lagen van onze organisatie. Het staat voor erkenning van ieder individu binnen Omega Groep. Of je nu cli螚t of medewerker bent; wij zien jou en alles wat je met je meebrengt. En daar passen we onze zorg en bedrijfsvoering op aan.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Ago Natura Outdoor Experience
Zoekwoorden

LVB, Verstandelijke beperking, Autisme, Hoogbegaafdheid, Gedragsproblemen, angst/hechting,voorkomen UHP, GroeneGGZ, Diagnostiek, EMDR, Geef me de Vijf

17-04-2024
Ago Natura Outdoor Experience
Lelystad
5-12 jaar, 13-16 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Su騃ide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Thuiszitters, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Arabisch, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cli螚t thuis, Op school
L.M. van de Pol GZ-psycholoog
Zoekwoorden

Brede doelgroep, EMDR, traumabehandeling, adolescentiefase, individualisatieproblematiek, Comettraining, EMDR, Woedeaanvallen

17-04-2024
L.M. van de Pol GZ-psycholoog
Ermelo
In mijn vrijgevestigde solopraktijk in Ermelo behandel ik als GZ-psycholoog kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 30-35 jaar met enkelvoudige emotionele- en of gedragsproblemen als o.a. angst, depressie, ADHD, trauma gerelateerde klachten en sociale problemen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Trauma, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Kennis- en behandelcentrum Dyslexie
Zoekwoorden

Dyslexiezorg (ED), Diagnostiek, Leerproblemen

17-04-2024
Kennis- en behandelcentrum Dyslexie
Zwolle
Het KBC-Dyslexie biedt specialistische zorg aan kinderen en tieners met (ernstige) lees- en spellingproblemen en dyslexie. Wij bieden hulp binnen en buiten de vergoedingsregeling, van screening tot diagnostiek en behandeling. Zie onze website: www.kbc-dyslexie.nl.
5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Leestalent BV
Zoekwoorden

Leestalent, Dyslexiezorg. Studieus, schoolbegeleidingen en arrangementen, Diagnostiek, Leerproblemen

17-04-2024
Leestalent BV
Rotterdam
Leestalent is gespecialiseerd in het vergoedde dyslexietraject voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Voor de behandelingen komen wij op de school van uw kind en werken nauw samen met u en school voor een zo goed mogelijk resultaat.
5-12 jaar
Stichting Pluryn Groep
Zoekwoorden

Licht verstandelijke beperking, autisme, Verstandelijke beperking, VG, normaal begaafd, Comettraining, Cogmed, Diagnostiek, EMDR, Geweldloos verzet, Leerproblemen, NIKA, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Triple P, Video Home Training, Woedeaanvallen

17-04-2024
Stichting Pluryn Groep
Nijmegen
Als zorg moeilijk wordt, kom je naar Pluryn:
Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Yes We Can Clinics
Zoekwoorden

specialistische jeugdkliniek, dagbehandeling, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht, ACT

17-04-2024
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Verslavingsproblematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Flevo Zon BV
Zoekwoorden

Brede doelgroep, LVB, Verstandelijke beperking, Autisme, Gedragsproblemen, Vervoer mogelijk, Leerproblemen, Triple P, Woedeaanvallen

16-04-2024
Flevo Zon BV
Lelystad
Flevo Zon biedt begeleiding en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Flevo Zon biedt zeven dagen per week verschillende zorgvormen passend bij de zorgvraag, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Kiyoco B.V.
Zoekwoorden

PMT, EMDR, CGT, Rots en water, diagnostiek, ACT., ACT, Diagnostiek, EMDR, Woedeaanvallen

16-04-2024
Kiyoco B.V.
Leusden
Behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren tussen de 8-18 jaar op basis van sporten en verbinding. Voor jongeren die vastlopen in het dagelijkse leven door welke oorzaak ook. Jongeren met ASS, ADHD, somberheidsklachten of depressiviteit, angststoornis of last van de scheiding van ouders.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Ijsselgroep
Zoekwoorden

Autisme, Hoogbegaafdheid, Gedragsproblemen, Cogmed, Diagnostiek, EMDR, Leerproblemen

16-04-2024
Ijsselgroep
Apeldoorn
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoogbegaafd, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Inside Out Sports
Zoekwoorden

PMT, LVB, Lichamelijke beperking, Autisme, Hoogbegaafdheid, Gedragsproblemen, Verslaving (alleen gameverslaving), Depressie, Burn-out, Stress, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen

16-04-2024
Inside Out Sports
Zeewolde
PMT en begeleiding d.m.v. outdoor sporten. We trainen sociale en emotionele vaardigheden in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan grenzen aangeven, omgaan met boosheid en zelfvertrouwen opbouwen. We werken in het bos, op de skatebaan en op het strand. Het sportniveau passen we aan op de jongere.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Domus Dulcis Domus
Zoekwoorden

ASS, Gedragsproblemen, hechtingsproblematiek, traumasensitief, verblijf, crisisopvang, overbrugging, Geef me de Vijf

16-04-2024
Domus Dulcis Domus
Borculo
D3 (Dromen-Durven-Doen) is een jonge jeugdzorgaanbieder, D3 biedt residenti螔e (open) jeugdzorg in de vormen van crisisopvang, overbrugginsopvang en langdurige zorg.
D3 heeft op twee locaties beschikking over een ASS-groep voor jongens in de leeftijd 8-12 (Hoenderloo) en 12-18 (Borculo) jaar.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
De Binnenkijk
Zoekwoorden

Autisme ADHD DCD PTSS Dissiociatieve stoornissen, Comettraining, Cogmed, Diagnostiek, EMDR, Geef me de Vijf

16-04-2024
De Binnenkijk
Ermelo
De Binnenkijk, praktijk voor psychotherapie, neuropsychologie en supervisie, is een kleinschalige psychologenpraktijk in Ermelo waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor diagnostiek en behandeling in met name de specialistische ggz.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
JAM Harderwijk
Zoekwoorden

Autisme, Hoogbegaafdheid, Gedragsproblemen

16-04-2024
JAM Harderwijk
Harderwijk
Jeugd ggz (Dimence Groep)
Zoekwoorden

SGGZ, -9 maanden tot 18 jaar, diagnostiek, systemisch werken, hechtingsproblematiek, IMH, trauma, stemmingsklachten, angst, AD(H)D, autisme, EMDR

16-04-2024
Jeugd ggz (Dimence Groep)
Harderwijk
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Timon
Zoekwoorden

Pleegzorg, Deeltijd pleegzorg, Specialistische jeugdzorg, IAG, MDFT, ONS, echtscheiding, vechtscheiding, gezinsbegeleiding, ouderschapsbegeleiding, begeleide omgang, ambulante begeleiding, individuele therapie, Verbindend Gezag, geweld, spijbelen, schoolverlaters, verslaving, drugs, gedragsproblemen, jongeren, kind, ouders, Geweldloos verzet, Parallel solo ouderschap, SCHIP aanpak

16-04-2024
Timon
Zeist
Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen DICHTERBIJ hoop, herstel en perspectief.
Gedragsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Buro Izso
Zoekwoorden

ambulante specialistische opvoedhulp; Hoogbegaafdheid, depressie, hechtingsproblematiek, ADHD, complexe rouw, autisme. Identiteitsgebonden zorg (christelijke identiteit), Comettraining

16-04-2024
Buro Izso
Zeewolde
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Darna Care
Zoekwoorden

Diagnostiek, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen, Meertalig

16-04-2024
Darna Care
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Stichting de Driestroom
Zoekwoorden

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuis (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, ambulante begeleiding, therapeutisch aanbod, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken voor volwassenen

16-04-2024
Stichting de Driestroom
Elst
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zoekwoorden

Brede doelgroep, Diagnostiek, EMDR

16-04-2024
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, Op locatie zorgaanbieder
CBZ - Boerderij Fijn!
Zoekwoorden

Dagbesteding , Geef me de Vijf, Leerproblemen, Meertalig

16-04-2024
CBZ - Boerderij Fijn!
Uddel
Dagbesteding voor kinderen die tijdelijk of helemaal geen onderwijs kunnen volgen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Gewoonbyzonder
Zoekwoorden

Basis GGZ en Ambulante Ondersteuning

16-04-2024
Gewoonbyzonder
Harderwijk
Gewoonbyzonder biedt ondersteuning middels Basis GGZ (Orthopedagogen / (GZ-)Psychologen) en HBO Vaktherapeuten (Speltherapeut, Muziektherapeut, Rouwtherapeut, Systeemtherapeut en Cognitief Gedrags Therapeut). In de praktijk en op locatie (thuis/school).
S.P.E.L. Harderwijk Valkema
Zoekwoorden

Brede doelgroep, daarnaast LVB, Autisme, Hoogbegaafdheid, Diagnostiek, EMDR, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen

16-04-2024
S.P.E.L. Harderwijk Valkema
Harderwijk
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Ambulante Zorg op Maat
Zoekwoorden

ACT, Comettraining, Geef me de Vijf

16-04-2024
Ambulante Zorg op Maat
Nijkerk
Kleinschalige zorginstelling voor ambulante begeleiding aan kinderen en volwassenen tot 50 jaar. AZOM bestaat uit een jong team met van begeleiders, IAG-ers en een aantal gedragswetenschappers. We werken sterk relatiegericht. De relatie gaat voor methodiek.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
De Trompetboom
Zoekwoorden

Speltherapie en muziektherapie

16-04-2024
De Trompetboom
Harderwijk
De Trompetboom is de praktijk voor speltherapie en muziektherapie in Harderwijk en omgeving. Daarnaast bieden wij ook spelbegeleiding, muziek op maat en spelend muziek maken.
Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Seksueel geweld, 5-12 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Psychosociale Hulpverlening Angelika van den Berg
Zoekwoorden

16-04-2024
Psychosociale Hulpverlening Angelika van den Berg
IKOS
Zoekwoorden

gezinstherapie, groepstherapie, partnerrelatietherapie, individuele therapie. Gedragsproblemen, identiteitsvraagstukken., ACT, Geweldloos verzet, Leerproblemen, Parallel solo ouderschap, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen

16-04-2024
IKOS
Harderwijk
We verlenen ervaringsgerichte (met name lichaamsgerichte) hulpverlening, zowel voor partnerrelaties, gezinnen als individueel en in groepsverband. Er werken veel psychomotorisch therapeuten bij IKOS, met verschillende specialisaties zoals vitaliteit, trauma, agressieregulatie en weerbaarheid.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Verslavingsproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Karakter Kinder- en Jeugd Psychiatrie
Zoekwoorden

Emotie Regulatie Training, Psycho-educatie, Intensive Home Treatment (IHT), Centrum Jonge Kind TOPGGZ, LVB en Psychiatrie, ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen,, Diagnostiek, EMDR

16-04-2024
Karakter Kinder- en Jeugd Psychiatrie
Ede
Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Jeugdigen (0-18 jaar) uit alle gemeenten kunnen - via een verwijzing - bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling van complexe psychiatrische problematiek.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eetproblematiek, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
PerspektieV BV
Zoekwoorden

LVB, Autisme, Gedragsproblemen, Diagnostiek

16-04-2024
PerspektieV BV
Kampen
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Forensisch, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder
CBZ - Hoeve op Vollenhof
Zoekwoorden

Geef me de Vijf

16-04-2024
CBZ - Hoeve op Vollenhof
WEZEP
Hoeve op Vollenhof is een kleinschalig bedrijf wat bestaat uit een boerderij met schuren en stallen, 4 ha. weidegrond, een boomgaard, een groentetuin en een kleine wijngaard. Wij bieden dagbesteding in de vorm van verschillende werkzaamheden die bij ons op de boerderij gedaan kunnen worden.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
CBZ - Goedland
Zoekwoorden

Leerproblemen

16-04-2024
CBZ - Goedland
Putten
Goedland is een zorgboerderij met aandacht voor mens, dier en natuur. Waar mensen vanaf 10 jaar begeleiding, opvang en een dagritme kunnen vinden. Daarnaast hebben we een Project Zelfstandigheidstraining, waarbij enkele jong volwassenen leren om op zichzelf te gaan wonen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Horsewise
Zoekwoorden

Leerproblemen

16-04-2024
Horsewise
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hoog sensitiviteit, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Praktijk psychologisch onderzoek en advies
Zoekwoorden

Diagnostiek, LVB, Verstandelijke beperking, Trauma, PTSS, Autisme, Angst, ADHD, EMDR, Ouderbegeleiding, Diagnostiek, EMDR, Geef me de Vijf, Woedeaanvallen

16-04-2024
Praktijk psychologisch onderzoek en advies
op locatie
PPO
Behandeling & diagnostiek Jeugd, alle niveaus van functioneren
Expertise in LVB en Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsproblemen, Trauma/PTSS
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Ds GH Kerstencentrum
Zoekwoorden

Diagnostiek, behandeling, begeleiding. Geef me de Vijf, Geweldloos verzet, NIKA, opvoedondersteuning, ASS, ADHD, Comettraining

16-04-2024
Ds GH Kerstencentrum
Ede
Wij bieden vanuit het principe 'thuis-nabij' hulpverlening aan kinderen/jongeren en hun ouders bij psychische, sociale en aanverwante problematiek vanuit een refomatorisch-christelijke identiteit.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cli螚t thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Philadelphia
Zoekwoorden

(intensieve) ambulante begeleiding en behandeling, dagbehandeling, logeren en kort verblijf, (deeltijd) wonen, kleinschalig gezinsgericht. zorgintensief kind

16-04-2024
Philadelphia
Amersfoort
Philadelphia biedt (intensieve) begeleiding en behandeling aan kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking en bijkomende problemen, en hun ouders.
We bieden ambulante hulp, dagbehandeling, en logeren voor zorg intensieve kinderen.
Gedragsproblemen, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Psychologen Praktijk Putten K&J B.V.
Zoekwoorden

ADHD, Angststoornis, Autisme, Depressie, Hechtingstoornis, Hoogbegaafdheid, Gedragsproblemen, Genderidentiteitsproblematiek, Infant Mental Health (IMH), Ontwikkelingsproblematiek, Trauma, ACT, Comettraining, Diagnostiek, EMDR, Geef me de Vijf, Parallel solo ouderschap, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

16-04-2024
Psychologen Praktijk Putten K&J B.V.
Putten
Wilt u aanmelden ga dan naar www.psychpraktijk.com/aanmelden
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Hi&Bye
Zoekwoorden

Segment 4; 45A05, 45A70, 45A53

16-04-2024
Hi&Bye
Oldebroek
Hi & Bye biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun opvoeders.
Hifive BV
Zoekwoorden

Psychosociale ambulante begeleiding thuis, Gezinsbegeleiding, Systeembegeleiding, Job-coaching, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

16-04-2024
Hifive BV
Zwolle
De begeleiding bieden we op verschillende levensgebieden. Dit kan betrekking hebben op het mentale welbevinden, kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren, meedoen, zingeving en lichaamsfuncties. We werken vanuit de methode Gentle teaching en mijn positieve gezondheid.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op school
Kommak
Zoekwoorden

Ambulante hulpverlening, cultureel sensitief in taal van cliënt en kennis van cultuur, gezinsbegeleiding, (complexe) echtscheiding, integratieproblemen, specialistische begeleiding, toe leiden naar ggz en voor veld, coaching, opvoedproblemen, relatieproblemen, training, workshops, voorlichting., Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Meertalig

16-04-2024
Kommak
Amersfoort
Kommak biedt ambulante hulpverlening binnen WMO en jeugdhulp aan migranten en vluchtelingen. Dit bieden wij in de taal van de cli螚t en met kennis van de cultuur van de cli螚t. Waarbij zoveel mogelijk Nederlands gesproken wordt om de integratie te bevorderen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar,
Bosman GGz
Zoekwoorden

Basis GGZ en Specialistische GGZ, Diagnostiek

16-04-2024
Bosman GGz
Harderwijk
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Co鞿eratie Boer en Zorg
Zoekwoorden

LVB, Verstandelijke beperking, Lichamelijke beperking, Autisme, Gedragsproblemen, Verslaving, Identiteitsgebonden zorg

16-04-2024
Co鞿eratie Boer en Zorg
verschillende locaties
Co鞿eratie Boer en Zorg b.a. is een co鞿eratie van gekwalificeerde zorgboerderijen en kleinschalige zorgondernemingen. Deze bieden kleinschalige zorg (in het groen) en worden erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Co鞿eratie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A.
Zoekwoorden

Leerproblemen, SCHIP aanpak, Woedeaanvallen, autisme, begeleid wonen, dementiezorg, lvb, gedragsproblematiek, NAH, borderline, interculturele zorg, muziektherapie, speltherapie, rouw- en verliesbegeleiding, opvoedhulp, paardencoaching, traumatherapie, verslaving

16-04-2024
Co鞿eratie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A.
Ermelo
Aangesloten lidorganisaties bieden de volgende zorgproducten in zorg in natura (ZIN):
Jeugdwet
- Begeleiding individueel, opvoedhulp (ambulant)
- Begeleiding groep (ambulant); dagbegeleiding/dagbehandeling
- Wonen Verblijf: logeerhuis, gezinshuis, fasehuis. In overleg is crisisopvang mogeli
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Kurios Bijzonder
Zoekwoorden

LVB, Verstandelijke beperking, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Autisme, Hoogbegaafdheid, Gedragsproblemen, EMDR, Geef me de Vijf, Leerproblemen, Woedeaanvallen

16-04-2024
Kurios Bijzonder
Doornspijk
Kurios Bijzonder werkt met PMKT (psychomotorische kindertherapie) en begeleid ouders in de opvoeding van hun kind(eren).
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Centraal Nederland
Zoekwoorden

ED, JGGZ, jeugd, behandeling, diagnostiek, onderwijs, Comettraining, Diagnostiek, EMDR, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen

16-04-2024
Centraal Nederland
Nunspeet
Centraal Nederland is een onderwijsadviesbureau dat in het hele land actief is. We werken samen met professionals in het primair en voortgezet onderwijs aan het optimaliseren van onderwijssituaties.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Driestar educatief
Zoekwoorden

basis ggz, dyslexiezorg, ED, diagnostiek, behandeling, Cogmed, Diagnostiek, Leerproblemen, Woedeaanvallen

15-04-2024
Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoogbegaafd, 5-12 jaar, 13-16 jaar
CBZ - Kleine Vos
Zoekwoorden

Jeugdzorg, Autisme, Gedragsproblemen, ADHD, Crisisopvang, Traumasensitief, Begeleiding, Wonen, Leerproblemen

15-04-2024
CBZ - Kleine Vos
Kampen
Zorgboerderij de Kleine Vos richt zich op jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Er zijn 24 uur per dag deskundige begeleiders aanwezig. De boerderij is gelegen op het prachtige Kampereiland en is goed te bereiken met openbaar vervoer.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Trauma
Eleos
Zoekwoorden

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), Individuele ambulante ondersteuning, ADHD, Autisme, Rouw, Stemmingsklachten, Angstklachten, Opvoeding, ACT, Comettraining, Diagnostiek, EMDR, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen

15-04-2024
Eleos
Hoevelaken
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
William Schrikker Stichting Gezinsvormen
Zoekwoorden

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB, Leerproblemen

15-04-2024
William Schrikker Stichting Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35+ gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis
GGz-Centraal
Zoekwoorden

psychiatrie, psychiatrische problematiek, psychiatrische crisis, HYPE, individuele behandeling, groepsbehandeling, deeltijd, angst, depressie, boos, school uitval, meerdere problemen, problemen in gezin, weinig of geen vriendjes, zichzelf pijn doen, erg druk, ADHD, Autisme, Borderline, complexe gedragsstoornis, crisis, dwang, heel jong kind met problemen, hechting, leerproblemen, psychische problemen, psychose, sucidaliteit, trauma, thuisbehandeling, deeltijd, klinische behandeling, WBOPZ, WVGGZ, Diagnostiek, EMDR, Geef me de Vijf, Meertalig

15-04-2024
GGz-Centraal
Amersfoort
GGz Centraal biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen van alle leeftijden. De eenheid Fornhese biedt specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen (en gezin) van 0 - 18 jaar met psychiatrische problemen veelal in combinatie met problemen op meerdere levensgebieden.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Siloah (Sirjon)
Zoekwoorden

LVB, Verstandelijke beperking, Identiteitsgebonden zorg (reformatorische identiteit)

12-04-2024
Siloah (Sirjon)
Ridderkerk
Siloah biedt zorg en begeleiding vanuit de reformatorische identiteit, aan volwassenen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. Siloah biedt een breed pakket zorgdiensten rondom zorg, wonen, ambulante begeleiding en opvang.
Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 5-12 jaar, Bij cliënt thuis
Loofles Speciale Kinderopvang en Begeleiding BV
Zoekwoorden

LVB, Verstandelijke beperking, Autisme, Hoogbegaafdheid, Gedragsproblemen, Geef me de Vijf

09-04-2024
Loofles Speciale Kinderopvang en Begeleiding BV
Kootwijkerbroek
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Psycho Praktijk Harderwijk
Zoekwoorden

LVB, Verstandelijke beperking, ADHD, Autisme, traumaverwerking, EMDR, (sociale) angst, dwang, stemming, agressie, faseproblematiek, psychosomatische klachten, Diagnostiek, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten

09-04-2024
Psycho Praktijk Harderwijk
Harderwijk
Psychologenpraktijk voor de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen binnen de
Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ.
De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
en de begeleiding van ouders.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Praktijk Rachela
Zoekwoorden

Gedragsproblemen, Hechtingsproblemen, Opvoedvraagstukken, Comettraining, Cogmed, Diagnostiek, Leerproblemen

07-04-2024
Praktijk Rachela
Nijkerk
Rachela Slegh-Imperator is als Orthopedagoog-Generalist (NVO/BIG), Psycholoog NIP en Gedragswetenschapper werkzaam als onderaannemer bij Gezin en Gehechtheid. Werkgebieden zijn Harderwijk en Zeewolde.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Vitree
Zoekwoorden

Brede doelgroep, LVB, Autisme, Hoogbegaafdheid, Gedragsproblemen, Diagnostiek, Geef me de Vijf, Geweldloos verzet, Leerproblemen, Parallel solo ouderschap, SCHIP aanpak, Video Home Training, Woedeaanvallen

05-04-2024
Vitree
Lelystad
Kinderen en jongeren moeten veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Ouders zijn daarvoor verantwoordelijk. Triade Vitree biedt jeugdhulp als dit niet vanzelf gaat.
Autismespectrumstoornis - ASS, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Spel Psychologen Putten B.V.
Zoekwoorden

Hechtingsproblemen, Angst problemen, Depressie problemen, Stemming stoornis, Angst stoornis, Gedragsstoornis, hechting stoornis, Psycho en stress gerelateerde stoornis en sociale problemen, EMDR, Geef me de Vijf, Parallel solo ouderschap, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen, Meertalig

04-04-2024
Spel Psychologen Putten B.V.
Putten
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
De Bemoediging
Zoekwoorden

Ambulante begeleiding; Begeleiding individueel; Begeleiding crisis; Werkt mee; Modulaire Re-integratiediensten; Werkfit maken;

04-04-2024
De Bemoediging
Apeldoorn
Stichting De Bemoediging heeft als doel om mensen een eerlijke kans te bieden op een menswaardig bestaan. Wij leveren:
Ambulante hulpverlening;
Re-integratiediensten;
Kleinschalige activiteiten.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Zorgbegeleiding Lelystad
Zoekwoorden

Geef me de Vijf, Leerproblemen

04-04-2024
Zorgbegeleiding Lelystad
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Braams
Zoekwoorden

Diagnostiek, Dyslexie, ADHD, ADD, Aandacht, Concentratie, Stemmingsklachten, Angstklachten, Gedrag, Negatief zelfbeeld, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie., Comettraining, EMDR, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen

03-04-2024
Braams
Zwolle
Bij Braams zijn we specialist in leren en gedrag. We bieden onderzoek en behandeling bij dyslexie. Daarnaast bieden we zorg binnen de Kinder- & Jeugdpsychologie, zoals problematiek omtrent aandacht en concentratie, angst, stemming, trauma, dwanghandeling en negatief zelfbeeld.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Opvoedingsvraagstukken, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Trauma, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
PsyMens B.V.
Zoekwoorden

Aandachtstekortstoornis (ADHD/ADD), Ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis (ASS), Angststoornis, Depressieve stemmingsstoornis, Posttraumatische stressstoornis (PTSS), Hechtingsstoornis, Somatoforme stoornis o.a. conversiestoornis, medisch onverklaarbare pijn of ingebeelde lelijkheid, Slaapstoornis als gevolg van een psychische/psychiatrische stoornis, Tics/Gilles de la Tourette, Eetstoornis, Gedragsstoornis, Oppositioneel opstandige stoornis, Emotieregulatie- impulsbeheersingsstoornis, Ouder-kindrelatieproblematiek/gezinsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis, Selectief mutisme, Genderincongruentie, Genderdysforie, Infant Mental Health (IMH)

03-04-2024
PsyMens B.V.
Harderwijk
PsyMens is een GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind (0-18 jaar) en de ouders/verzorgers middels onderzoek en (multidisciplinaire) behandeling van laagdrempelig advies tot complexe problematiek.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Misofonie, Opvoedingsvraagstukken, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Su騃ide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Orthopedagogische Praktijk Ermelo
Zoekwoorden

Brede doelgroep, Leerproblematiek, ADHD, Angst, IQ, Sociaal emotionele ontwikkeling, Autisme, Hoogbegaafdheid,, ACT, Comettraining, Diagnostiek, EMDR, Geef me de Vijf, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen

03-04-2024
Orthopedagogische Praktijk Ermelo
Ermelo
Orthopedagogische praktijk voor leerproblemen, sociale- emotionele- en gedragsproblemen en opvoedingsproblemen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Cuidate Jeugd
Zoekwoorden

Eetstoornisen, Diagnostiek

03-04-2024
Cuidate Jeugd
Zwolle
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Opdidakt - Zeewolde
Zoekwoorden

Dyslexie

03-04-2024
Opdidakt - Zeewolde
Zeewolde
Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie en geven behandelingen.
5-12 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Stichting de Drijvende Ambachtsschool
Zoekwoorden

Leerproblemen, Woedeaanvallen

03-04-2024
Stichting de Drijvende Ambachtsschool
Hierden
Wij verzorgen voor de Jeugdzorg technische dagbesteding in combinatie met wonen indien nodig ( 24/7) .
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Autisme Spiegel
Zoekwoorden

Autisme begeleiding ambulant. Individuele begeleiding volwassenen, jeugd en kinderen. Normaal / Hoogbegaafd. Ouderbegeleiding. Partner begeleiding., Geef me de Vijf

03-04-2024
Autisme Spiegel
Ermelo
Autisme Spiegel is een praktijk waar ervaren autisme coaches cli螚ten begeleiden. Naast een jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs en professionele trainingen op het gebied van autisme, is er ook veel ervaring op het terrein van psychosociale hulpverlening aan volwassene
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Harmonie in hulp & Zorg
Zoekwoorden

LVB, Multiculturele zorg, Meertalig

03-04-2024
Harmonie in hulp & Zorg
Veenendaal
ambulant hulpverlener interculturele zorgaanbieder
Interculturele en migratie problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar,
Stichting Prokino Kinderopvang
Zoekwoorden

Jonge Kind: 0-13 jaar: Kinderopvang+, BSO+, Ambulante Vroegdiagnostiek, individuele begeleiding, gezinsbegeleiding, begeleiding/behandeling groep, Diagnostiek, Geef me de Vijf

03-04-2024
Stichting Prokino Kinderopvang
Diemen
Kinderopvang Plus, BSO Plus, Begeleiding/behandeling groep (basis & specialistisch), Ambulante vroegdiagnostiek (observatie & diagnostiek), individuele begeleiding (thuis, op school etc..), gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 0-4 jaar, 5-12 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
CBZ - Natuurkr8
Zoekwoorden

Segment 4, Leerproblemen

03-04-2024
CBZ - Natuurkr8
OOSTERWOLDE GLD
Onderwijs-Zorgboerderij voor kinderen van 4 - 14 jaar.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, 5-12 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Stichting `s Heeren Loo Zorggroep
Zoekwoorden

LVB, Verstandelijke beperking, Meervoudige beperking, Gedragsproblemen

02-04-2024
Stichting `s Heeren Loo Zorggroep
Amersfoort
Voor de meest recente locatiezoeker ga je naar www.sheerenloo.nl/in-de-buurt
Trauma, Gedragsproblemen, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Factteam Jeugd Noord Veluwe
Zoekwoorden

EMDR

28-03-2024
Factteam Jeugd Noord Veluwe
Harderwijk
Vier organisaties werken nauw samen in ingewikkelder situaties:
Accare, Centrum Jeugd en Gezin, GGZ Centraal en 's Heerenloo
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Stichting Empower Zwolle
Zoekwoorden

Autisme, ADHD

26-03-2024
Stichting Empower Zwolle
Zwolle
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Bureau Authentes
Zoekwoorden

Segment 4 - Specialistisch en veel voortkomend: Productcode 45A05 en 45A53 ISO gecertificeerd (HKZ), Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen, Meertalig

24-03-2024
Bureau Authentes
Elburg
Warm welkom bij Bureau Authent鋊!
Bureau Authent鋊 geeft professionele hulp aan kinderen 幯 ouders. Hulp vragen betekent dat je er niet alleen voor staat! Naast mijn enthousiasme voor kinderen als speltherapeut ben ik ook psychosociaal therapeut en LVSC geregistreerde supervisor en coach.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder, Op school
De Hoop ggz
Zoekwoorden

Kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek, psychodiagnostiek, cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie: individuele behandeling en groepsbehandeling, dialectische gedragstherapie (DGT), emotie regulatietraining (ERT), oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering, acceptance and commitment therapy (ACT), traumabehandeling: EMDR, trauma gerichte CGT en schrijftherapie (write junior), psycho educatie, oudergroepen, Houd me vast laat me los, Verbindend gezag/nieuwe autoriteit/geweldloos verzet, groepsbehandelingen, PEERS, lotgenotencontact, farmacotherapie, systeemtherapie, hechtingsgerichte systeemtherapie, ouderbegeleiding, betrekken en inzetten van het netwerk, E-health, blended behandeling, deeltijdbehandeling, klinische opname, online behandeling (Hoop online), geloofs-/zingevingsvragen, Brain Blocks, Sherborne., ACT, Comettraining, Diagnostiek, EMDR, Geweldloos verzet, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen

22-03-2024
De Hoop ggz
Amersfoort
Bij onze afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie kunnen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met hun ouders terecht voor behandeling en diagnostiek bij psychische en/of verslavingsproblemen. Wij bieden zowel poliklinische als (dag) klinische behandeling binnen de specialistische ggz.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Verslavingsproblematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Shilo
Zoekwoorden

22-03-2024
Shilo
Ambulante Begeleiding Het Spectrum
Zoekwoorden

Autisme, Ambulante begeleiding, Ambulante begeleiding jeugd en WMO, Jeugd Behandeling/Diagnostiek , Diagnostiek, Geef me de Vijf

20-03-2024
Ambulante Begeleiding Het Spectrum
Harderwijk
Ambulante Begeleiding Het Spectrum: - Gespecialiseerd in autisme met een gemiddeld tot hoog intelligentieniveau.- We werken doelgericht met onze cli螚ten en hun omgeving aan een betekenisvol bestaan. - We zijn partner in de zorg en kenniscentrum op het gebied van autisme.
Autismespectrumstoornis - ASS, Hoogbegaafd, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zoekwoorden

Brede doelgroep, Multiculturele zorg (roma en sinti), Leerproblemen, Woedeaanvallen

19-03-2024
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Almere
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Bij cliënt thuis, Op school
Allerzorg
Zoekwoorden

Allerzorg, Video Home Training

18-03-2024
Allerzorg
Lelystad
Onze uitgangspunten zijn samen krachtig en zo normaal als mogelijk. Hulp is altijd persoonlijk en op maat. We werken met
een vast team van hulpverleners rond het gezin, ieder met zijn eigen expertise. U kunt denken aan ambulante gezinsbegeleiding (zeer jonge kind) en infant mental health.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op school
Stal van Zundert
Zoekwoorden

Geef me de Vijf, Leerproblemen, Woedeaanvallen

15-03-2024
Stal van Zundert
Ermelo
Zorgboerderij Stal van Zundert biedt dagbesteding, logeren en wonen aan jongeren en volwassenen met met een psychosociale en/of verstandelijke beperking of mensen die op wat voor manier dan ook zijn vastgelopen in deze maatschappij.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder
CBZ - Me Kids
Zoekwoorden

Dagbesteding, individuele begeleiding voor kinderen binnen het autismespectrum, ADHD in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar.

15-03-2024
CBZ - Me Kids
Wezep
Zorgboerderij ME kids, biedt dagbesteding aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar. Ook individuele trajecten zijn mogelijk, gecombineerd met onderwijs.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, 5-12 jaar
Praktijk de Eigen Wijze
Zoekwoorden

Systemisch, tekentherapie, gezinnen, uithuisplaatsingen.

15-03-2024
Praktijk de Eigen Wijze
Ermelo
Vanuit de praktijk wordt er systemische ondersteuning geboden aan gezinnen.
Middels familieopstellingen en tekentherapie wordt deze ondersteuning vormgegeven.
Accare
Zoekwoorden

Wanneer kan Accare je helpen? Aandachtsproblemen en druk gedrag (ADHD) , Angst , Traumatische ervaring, Hechtingsproblemen, Depressie, Persoonlijkheidsproblematiek, Boos en opstandig gedrag, Autisme, Opvallend gedrag bij jonge kinderen, Tics, Dwang, Aanhoudende lichamelijke klachten, Psychische problemen én een licht verstandelijke beperking, Problemen in het gezin Behandeling: Psycho-educatie , Oudertraining, Cognitieve gedragstherapie, EMDR (Intensieve) ambulante gezinsbehandeling , Systeemtherapie. Relationele gezinstherapie , Medicatie, Pivotal Response Treatment, Psychomotorische therapie, Speltherapie, Diagnostiek, EMDR

05-03-2024
Accare
Assen
Over AccareAccare is een organisatie voor specialistische jeugdhulp. Kinderen en jongeren kunnen bij Accare terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding.Voor kinderen en jongeren met psychische problemen gaat opgroeien niet vanzel
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Praktijk DichterBij B.V.
Zoekwoorden

Jeugdhulp, trauma, systeemproblematiek, identiteit problematiek, psychische en psychiatrische problemen, vechtscheiding problematiek, LVB, Autisme, Hoogbegaafdheid, Gedragsproblemen, Verslaving, Eetstoornis e.d. , ACT, Comettraining, Diagnostiek, EMDR, Geef me de Vijf, Geweldloos verzet, NIKA, Parallel solo ouderschap, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Woedeaanvallen

03-03-2024
Praktijk DichterBij B.V.
Dronten
Praktijk DichterBij is een behandelpraktijk en staat voor laagdrempelige specialistische systeem- en individuele behandeling.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
Stichting Pactum
Zoekwoorden

Behandeling, Pleegzorg, Gezinshuiszorg, Verblijf groep, Wonen gericht op zelfstandigheid, 3-milieu, JZ+., Diagnostiek, Leerproblemen

22-02-2024
Stichting Pactum
Zetten
Pactum is er voor jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. Samen met jongeren, hun ouders of opvoeders en de omgeving bouwen we aan een positieve toekomst. Daarnaast zijn we er voor jongeren op weg naar zelfstandigheid.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Trauma, Niet Aangeboren Hersenletsel - Scheiding, gezag en omgang problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie zorgaanbieder, Op school
EPP - Ermelosche psychologenpraktijk
Zoekwoorden

Basis GGZ en Specialistische GGZ, EMDR, Woedeaanvallen

16-02-2024
EPP - Ermelosche psychologenpraktijk
Ermelo
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Systeem-Gezin gebonden problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie zorgaanbieder