Beschikbaarheidswijzer
Utrecht West  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Advies en expertise
GB-GGZ
Specialistische GGZ
Ernstige Dyslexie
Begeleiding Jeugd Ambulant
Behandeling Jeugd Ambulant
Dagbesteding
Persoonlijke verzorging
Pleegzorg
Gezinshuis
Residentiële zorg
Kortdurend verblijf - deeltijd verblijf
Essentiële functies
Crisiszorg
Ambulante Spoedhulp

 

U heeft gezocht op: Utrecht WestStichting Kwintes
Zorg labels

01-02-2023
Stichting Kwintes
Woerden
Begeleiden, coachen van multi-probleemgezinnen en complexe jeugdproblematiek in samenwerking met alle ketenpartners en het netwerk van het gezin.
Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

01-02-2023
Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.
Amersfoort
Regionaal instituut voor dyslexie en dyscalculie
Levéo Care B.V.
Zorg labels

ASS, Autisme, ADHD, LVB, gedragsproblemen, opvoedproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, psychosociale problemen, begeleiding, behandeling, groepsbegeleiding

01-02-2023
Levéo Care B.V.
Utrecht
CareHouse en De OpgroeiPraktijk bieden begeleiding en behandeling voor iedereen die zijn of haar problemen niet zelf of met de hulp uit de omgeving de baas kan zijn. We bieden kinderen, jongeren en gezinnen hulp op momenten dat ze er zelf niet meer uitkomen.
A-Z Multizorg
Zorg labels

Specialistische GGZ, Begeleiding Jeugd Ambulant, Dagbesteding, Persoonlijke Verzorging

01-02-2023
A-Z Multizorg
Utrecht
A-Z Multizorg biedt individuele begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek om hun zelfredzaamheid te vergroten. We hebben veel expertise met jongvolwassenen met een brede multiculturele achtergrond.
Braams & Partners B.V.
Zorg labels

Diagnostiek, Dyslexie, ADHD, ADD, Aandacht, Concentratie, Stemmingsklachten, Angstklachten, Gedrag, Negatief zelfbeeld, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie.

01-02-2023
Braams & Partners B.V.
Gouda
Bij Braams zijn we specialist in leren en gedrag. We bieden onderzoek en behandeling bij dyslexie. Daarnaast bieden we zorg binnen de Kinder- & Jeugdpsychologie, zoals problematiek omtrent aandacht en concentratie, angst, stemming, trauma, dwanghandeling en negatief zelfbeeld.
YOEP onderwijs en zorg b.v.
Zorg labels

jeugdhulp, behandeling, begeleiding, diagnostiek

01-02-2023
YOEP onderwijs en zorg b.v.
Zoetermeer
Wij zijn een kinder- en jeugdpsychiatrische organisatie die zich concentreert op het raakvlak van gezin, onderwijs en zorg. Vanuit deze invalshoek leveren wij maatwerk met een professioneel team. YOEP geeft advies, stelt diagnoses en behandelt psychische problemen.
Fivoor B.V.
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT, Forensische zorg

31-01-2023
Fivoor B.V.
Utrecht
Het ACT is intensieve outreachende behandeling voor de complexe problematiek. De jeugdteams van Fivoor bieden specialistische behandeling op maat en ook forensische zorg aan kinderen en jongeren tussen 12 jaar tot 24 jaar.
Kinderpraktijk Uithoorn
Zorg labels

Basis GGZ jeugd

31-01-2023
Kinderpraktijk Uithoorn
Uithoorn
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, zijn bij ons welkom. We zullen in een intakegesprek de zorgen en vragen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.
Gro-up (was voorheen Buitenwereld)
Zorg labels

30-01-2023
Gro-up (was voorheen Buitenwereld)
Berkel en Rodenrijs
De Buitenwereld is er voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. In verschillende regio’s bieden wij jeugd- en opvoedhulp, gedragstraining en schoolbegeleiding. Thuis, op school en op onze naschoolse behandelgroepen (Haaglanden, Gouda).
Opvoedpoli - Ihub
Zorg labels

De Opvoedpoli, Horizon en Altra

30-01-2023
Opvoedpoli - Ihub
Nieuwegein
Vanuit iHUB bieden we in de regio Utrecht West:- Specialistische jeugdhulp en jeugd-SGGZ (De Opvoedpoli)- Pleegzorg (Horizon)- Crisishulp (Altra)
Leestalent
Zorg labels

Leestalent,Dyslexiezorg, Studieus, Schoolbegeleidingen en Arrangementen.

30-01-2023
Leestalent
Rotterdam
Leestalent biedt vergoede dyslexiezorg op school aan voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.
Voor de behandelingen komen wij op de school van uw kind en werken nauw samen met u en school voor een zo goed mogelijk resultaat.
Plezier in Zorg
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, Dagbesteding leren, Ambulante begeleiding, Dagbesteding werk, Dagbesteding, jeugdhulp, WMO,

30-01-2023
Plezier in Zorg
Soesterberg
Wij bieden bij Plezier verschillende begeleidingsvormen (Dagbesteding) voor jongeren aan. * Dagbesteding Indoorspeeltuin Plezier * Dagbesteding Leertraject * Naschoolse begeleiding * Ambulante begeleiding
Diakonessenhuis
Zorg labels

ADHD, ADD

30-01-2023
Diakonessenhuis
Utrecht
Behandeling van kinderen met de diagnose AD(H)D.
Kernvisie methode
Zorg labels

AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid, thuiszitters

30-01-2023
Kernvisie methode
Ede
Kernvisie methode helpt jeugdigen van 7 tot 18 jaar, die sociaal-emotionele problemen ontwikkelen zoals; belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld, faalangst, concentratieproblemen, met buikpijn naar school en thuiszitten. Labels als AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid.
Zorg-Los B.V.
Zorg labels

27-01-2023
Zorg-Los B.V.
GB Autisme
Zorg labels

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

27-01-2023
GB Autisme
Culemborg
Ambulante systemische begeleiding, ondersteuning, coaching van kinderen, jongeren, volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Forestconsult
Zorg labels

Ouderschap Na scheiding (ONS), Parallel ouderschap. Pubers met ADHD, piekeren, burn-out, planning en organisatie. Prikkelarm, volle hoofden, ASS , KOPP-kinderen, kinderen van gescheiden ouders. Loyaliteit

27-01-2023
Forestconsult
Houten
Begeleiding van jongeren en ouderen op zoek naar een nieuwe weg . Ouders Na Scheiding (ONS)Voor ouders in hoogconflictscheiding bieden we Parallelouderschap.We werken zowel vanuit het vrijwillig dan wel met een Gecertificeerde Instelling samen.
Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd
Zorg labels

integrale jeugdhulp

27-01-2023
Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd
Woerden
Integrale jeugdhulp: ontschot, snel en effectief
Plushome BV
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

27-01-2023
Plushome BV
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
Meewerken.com
Zorg labels

27-01-2023
Meewerken.com
Soest (hoofdkantoor)
Op autisme gespecialiseerde dagbesteding. Ontwikkelplekken met doel doorstroom.
Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

27-01-2023
Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
Stichting Amerpoort
Zorg labels

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wonen

27-01-2023
Stichting Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
Zien in de klas Jeugdhulp BV
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

27-01-2023
Zien in de klas Jeugdhulp BV
Maarssen
ZIEN in de Klas is hÈt onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
PHHaastrecht BV
Zorg labels

PHHaastrecht biedt basis GGZ

26-01-2023
PHHaastrecht BV
Oudewater
PHHaastrecht biedt basis GGZ voor jeugd en volwassen.
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

26-01-2023
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Utrecht
Stichting Siriz
Zorg labels

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening;

26-01-2023
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
Stichting Koninklijke Visio
Zorg labels

26-01-2023
Stichting Koninklijke Visio
Opdidakt B.V.
Zorg labels

dyslexie

26-01-2023
Opdidakt B.V.
Maarssen
Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie en geven behandelingen.
Elphin Mijdrecht
Zorg labels

25-01-2023
Elphin Mijdrecht
Coach Vooruit
Zorg labels

25-01-2023
Coach Vooruit
Rotterdam
Coach Vooruit biedt begeleiding aan jongeren tussen de 6 en 23 jaar met meervoudige en complexe problematiek die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling.https://coachvooruit.nl/hulpaanbod/
Stichting De Hoop
Zorg labels

Jeugd-ggz, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg

24-01-2023
Stichting De Hoop
Houten
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
1801 jeugd & onderwijsadvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

24-01-2023
1801 jeugd & onderwijsadvies
Zoetermeer
1801 jeugd & onderwijsadvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
Kind en Ik opleidingen
Zorg labels

24-01-2023
Kind en Ik opleidingen
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum / KOC Diensten
Zorg labels

ADD, ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, emotieregulatie, diagnostiek, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen

23-01-2023
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum / KOC Diensten
Veenendaal
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
Stichting Timon
Zorg labels

Ambulant (IAG, MDFT, Geweldloos Verzet, Ouderschap na Scheiding, Onderwijs Zorg arrangement), Pleegzorg (vol-deeltijd, netwerkpleegzorg), Onderwijszorg centrum, behandelgroep, zelfstandigheidstraining, meidengroep, tienermoeders, ambulante begeleidin
Meer weergeven

23-01-2023
Stichting Timon
Zeist
Timon is een organisatie voor jeugdhulp (zowel ambulant als residentieel) en jongvolwassenzorg.
Authiek B.V.
Zorg labels

23-01-2023
Authiek B.V.
Hollandsche Rading
Chinski Gooi en Vechtstreek BV
Zorg labels

Diagnostiek, Behandeling, Arrangementen, Dyslexie, Dyscalculie, Basis GGZ, SGGZ, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

23-01-2023
Chinski Gooi en Vechtstreek BV
Woerden
Chinski Kinderpsychologie biedt hulp gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Het aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling van schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.
Driestar educatief
Zorg labels

dyslexiezorg, basis ggz, diagnostiek, behandeling, EED

23-01-2023
Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
Impact Nederland
Zorg labels

jeugdwet/Wmo

20-01-2023
Impact Nederland
Woerden
Impact Nederland is een hulpverleningsorganisatie die zich inzet voor jongeren en jongvolwassenen. Wij werken met een team van interventiespecialisten en onze expertise is op maat gemaakte laagdrempelige hulpverlening bieden aan zorg mijdende jongeren en jongvolwassenen.
Sensa Zorg B.V.
Zorg labels

Jeugdzorg, cultuursensitief, jeugd, multicultureel, opvoedondersteuning, behandeling

20-01-2023
Sensa Zorg B.V.
Amsterdam
Wij zijn Sensa Zorg: een multiculturele zorginstelling voor voor jeugdigen, gezin, volwassenen en ouderen. Vanuit diverse regio’s in Nederland bieden wij vanaf 2009 specialistische hulpverlening aan die het verschil maken binnen onze culturele samenleving.
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V. (RIOzorg)
Zorg labels

BGGZ, SGGZ, ontwikkelingsproblemen, ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid

20-01-2023
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V. (RIOzorg)
Bussum/Hilversum
RIOzorg biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief
Meer weergeven

19-01-2023
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 25 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
De Praktische GGZ
Zorg labels

Angst, Depressie, Trauma (w.o. EMDR-Jeugd), Autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D, Systeemproblematiek, Gedragsproblematiek, Persoonlijkheidsproblematiek

19-01-2023
De Praktische GGZ
Woerden
Poliklinische BGGZ en SGGZ psychologische en psychiatrische diagnostiek en behandelingen jeugd en volwassenen.
Groei door Ervaring
Zorg labels

Jeugdwet/Wmo, Jeugd GGZ, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

19-01-2023
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is dÈ praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regioís Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
Comenius Adviesburo B.V.
Zorg labels

GBGGZ, Diagnostiek en behandeling Gedragsstoornissen zoals aandachtstekortstoornissen en oppositioneel opstandige stoornissen. Ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrum stoornissen. Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie. Sociaal - emotionele
Meer weergeven

18-01-2023
Comenius Adviesburo B.V.
Bilthoven
ComeniusGGZ bestaat al ruim 25 jaar en is in Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip. ComeniusGGZ ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid om in de generalistische basiszorg kwalitatief goede zorg te bieden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Kinderen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling. Door de jarenlange ervaring met kinderen, jongeren en jongvolwassenen is er veel expertise opgebouwd als het gaat om het herkennen, onderkennen en behandelen van leerproblemen(zoals dyslexie), gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autismespectrum stoornissen) alsmede op het terrein van sociaal-emotionele problemen (zoals faal- en sociale angst). Aan ouders en school worden handvatten en adviezen aangereikt die voorwaarden scheppen om het kind zich te laten ontwikkelen. Soms is er meer voor nodig en heeft het kind psychologische behandeling of training nodig.
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
Zorg labels

18-01-2023
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
AMSTERDAM / UTRECHT
Harmonie in hulp en zorg
Zorg labels

Dagbesteding, Individuele begeleiding, Respijtzorg, gespecialiseerd in interculturele zorg, Wij beheersen de volgende talen: Turks, Farsi, Dari, Somalisch, Arabisch ,Syrisch en Eritrees.

18-01-2023
Harmonie in hulp en zorg
Veenendaal
Dagbesteding
Individuele begeleiding
Respijtzorg
Ambulant begeleiding
Stichting Taalhulp
Zorg labels

Dyslexie

17-01-2023
Stichting Taalhulp
Woerden
Praktijk voor Dyslexie, behandeling met de F&Lmethode
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zorg labels

17-01-2023
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
Stichting Kindertherapeuticum Zeist biedt (para)medische, somatische en pedagogische/psychiatrische ambulante (jeugd)zorg aan kinderen van 0 - 18 jaar.
Stichting Enver
Zorg labels

17-01-2023
Stichting Enver
Gouda
Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien tot volwassenen die zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Staan problemen die ontwikkeling in de weg, dan helpt Enver graag. We bieden jeugd en opvoedhulp op maat, daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk.
Mereo
Zorg labels

17-01-2023
Mereo
Stichting Parkub
Zorg labels

17-01-2023
Stichting Parkub
Vriendjes KDV Marcusschool
Zorg labels

17-01-2023
Vriendjes KDV Marcusschool
LeerZo!
Zorg labels

17-01-2023
LeerZo!
Cosmo Zorg BV
Zorg labels

Crisisopvang, LVB, ervaringsdeskundigheid, verslaving, gedrag, opvoeding, social impact, diversiteit, systeem therapie, autisme, streetwise, ambulante begeleiding, trauma, beschermd wonen, beschermd verblijf, ambulant, training, psychosociale problem
Meer weergeven

17-01-2023
Cosmo Zorg BV
Amsterdam
Cosmo Zorg, een landelijke zorgaanbieder die integrale zorgverlening biedt aan jeugdigen met uiteenlopende problematiek die belemmeren in hun ontwikkeling. Zorgaanbod: begeleid/beschermd wonen, crisis hulp, ambulante begeleiding, dagbesteding en zorgprogramma’s die bijdragen aan mentale veerkracht!
Stichting Ons Tweede Thuis
Zorg labels

17-01-2023
Stichting Ons Tweede Thuis
Aalsmeer
MoleMann Mental Health B.V.
Zorg labels

17-01-2023
MoleMann Mental Health B.V.
Hilversum
Samen werken aan herstel!
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ Jeugd (BGGZ-J)

17-01-2023
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.Belangrijk: In geval van scheiding is het belangrijk dat beide ouders met elkaar (aan tafel) tot een behandelplan kunnen komen. Wanneer er sprake is van een complexe ouderrelatie of vechtscheiding dan valt dit buiten mijn expertisegebied.
Stichting 't Kabouterhuis
Zorg labels

ambulant, groep

17-01-2023
Stichting 't Kabouterhuis
Hoofddorp
Goede zorg voor u en uw jonge kind. U maakt zich zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis biedt u passende hulp en ondersteuning. Dit doet 't Kabouterhuis voor kinderen in de leeftijd van 0 - 7 jaar en hun ouders of verzorgers.
stichting Welzijn E25
Zorg labels

Individuele ambulante begeleiding voor jongeren met (psychische)problemen en/of een verstandelijke beperking

17-01-2023
stichting Welzijn E25
Wateringen
De Speltuin, praktijk voor jeugdhulpverlening
Zorg labels

ambulante begeleiding, begeleiding aan huis, autisme, TOS, emotieregulatie

17-01-2023
De Speltuin, praktijk voor jeugdhulpverlening
Wilnis
Ambulante individuele begeleiding voor kinderen van 5-18 jaar, ouderbegeleiding, opvoedondersteuning en psycho-educatie bieden.Gespecialiseerd in sociaal-emotionele problemen, faalangst, weerbaarheid, autisme en emotieregulatie
Beactive BV
Zorg labels

logeeropvang weekendopvang vakantieopvang

17-01-2023
Beactive BV
Rotterdam
Weekendopvang en vakantieopvang
De Jonge Ontdekker BV
Zorg labels

Autisme, Ontwikkelingsproblematiek, Thuiszitters, begeleiding thuis, op school, gespecialiseerde na schoolse begeleiding, zaterdag en vakantiebegeleiding.

17-01-2023
De Jonge Ontdekker BV
Houten
De Jonge Ontdekker helpt gezinnen te versterken zodat een kind, ook een kind met een zorgvraag, kan opgroeien in het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een passende school. Op die plekken bieden wij begeleiding, uitgaande van de eigen kracht en regie van ouders, in de eigen omgeving.
Stichting ReVisie
Zorg labels

individuele begeleiding; ADHD; autisme; PDD-NOS; angstproblematiek; depressie; gameverslaving; leer- en/of ontwikkelingsachterstand; sociale problematiek.

17-01-2023
Stichting ReVisie
Nieuwerbrug aan den Rijn
ReVisie is een stichting die jou kan ondersteunen om richting te geven aan je leven. We werken vanuit het principe dat jij centraal staat in het traject naar een opleiding en/of een baan. Jouw kwaliteiten zijn ons uitgangspunt.
Ons doel is om ieder te ontwikkelen tot het hoogst haalbare niveau.
Therapiepraktijk Zijn
Zorg labels

Psychomotorisch Therapie, Speltherapie, Ouderbegeleiding, Systeemtherapie, Jeugdzorg, BGGZ

17-01-2023
Therapiepraktijk Zijn
Eemnes
Therapiepraktijk Zijn is een multidisciplinaire en persoonlijke praktijk, gevestigd in Eemnes en werkzaam in de Regio Utrecht-West, Regio Eemland en Regio Gooi & Vechtstreken.
Psycholoog Abcoude
Zorg labels

angst- en stemmingsklachten, sociale- en gedragsproblemen, trauma en opvoedproblemen

17-01-2023
Psycholoog Abcoude
Abcoude
Psychologische, kortdurende hulp aan jongeren van 10 t/m 18 jaar en hun ouders bij angst- en stemmingsklachten, sociale- en gedragsproblemen, trauma en opvoedproblemen.
Invivo Kids
Zorg labels

17-01-2023
Invivo Kids
Zeist
Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen.
Youké Sterke Jeugd
Zorg labels

Complexe scheidingen, gezinsbegeleiding, In Verbinding, autisme, opvoedvragen, observatie en diagnostiek, hechting en trauma. onderwijszorg, pleegzorg, gezinshuizen observatie en diagnostiek, crisishulp. JGGZ, psychotherapie, dagbehandeling,

17-01-2023
Youké Sterke Jeugd
Zeist
Specialistische jeugdhulp (JOH en JGGZ) 0- ca 18 jaar en opvoedondersteuning
De Hoofdtrainer
Zorg labels

De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies, zoals Tools4u, Tact-i, en CoVa, aan. Deze trainingen vertalen we altijd naar maatwerk door werkzame combinaties te maken met andere methodieken. De volgende trainingen bieden wij aan: Sociale vaardi
Meer weergeven

16-01-2023
De Hoofdtrainer
Zwaagdijk - West
Samenwerken vanuit kracht. Uitgaan van alles dat wél goed gaat en vanuit dat punt de kwaliteiten uitbouwen. ‘Niet weer’ alleen maar praten over problemen, maar juist in actie komen. Dat brengt de echte verandering op gang, zowel bij individuen als bij groepen. De Hoofdtrainer helpt daarbij
ZIJN. in zorg
Zorg labels

jeugdzorg, Maatschappelijk dienstverlening

14-01-2023
ZIJN. in zorg
Haarlem
ZIJN. in Zorg is een zorgorganisatie die aan jeugd, gezinnen en volwassenen ambulante begeleiding biedt.
Stichting de Viersprong
Zorg labels

Hoogspecialistische GGZ, jeugd GGZ, systeembehandelingen; Multi Systeem Therapie (MST)

10-01-2023
Stichting de Viersprong
Amsterdam
De Viersprong is er voor jeugdigen met ernstige problemen in persoonlijkheid en gedrag of voor jeugdigen bij wie deze problemen dreigen te ontstaan. De Viersprong is een hoog specialistische ggz-instelling waar jeugdigen systemisch, dus binnen het gezin, of individueel gericht behandeld worden.
Andres Van Eeten
Zorg labels

10-01-2023
Andres Van Eeten
Montfoort
Begeleiding en behandeling onder 1 dak. de volgende behandelingen bieden wij aan:
- traumaverwerking (EMDR)
- CGT
- PMT (psychomotorische therapie)
- Schematherapie
- psycho- educatie
- behandel groep

Begeleiding:
- Ambulante jeugdhulp
- Opvoedondersteuning
- Ambulante spoedhulp
- WMO Begeleiding
Cooperatie Zorg Ondersteunend Nederland BA
Zorg labels

dyslexie, autisme, dagbesteding, individuele begeleiding , jongeren met psychische problematiek, verstandelijke beperking, coaching met pony`s,

09-01-2023
Cooperatie Zorg Ondersteunend Nederland BA
montfoort
Stichting West Utrechtse Zorgboerderijen is een samenwerkingsverband van zorgboerderijen in de regio West Utrecht. Door de diversiteit- en samenwerking van de zorgaanbieders is er een breed zorgaanbod. De Stichting is aangesloten bij Coöperatie Zorg Ondersteunend Nederland.
KinderKwesties
Zorg labels

09-01-2023
KinderKwesties
Bodegraven
Voorzet Begeleiding BV
Zorg labels

45121, 45124, 45125

09-01-2023
Voorzet Begeleiding BV
De Bilt
De specialist in het bieden van ondersteuning aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vanaf 12 jaar in de privésituatie en in onderwijs.
Parnassia Groep B.V.
Zorg labels

05-01-2023
Parnassia Groep B.V.
Stichting Griftenstein & Zorg
Zorg labels

Dagbesteding

05-01-2023
Stichting Griftenstein & Zorg
De Bilt
Elke dag genieten van de landelijke omgeving en de frisse buitenlucht. Sport, spel en paarden. Lekker bezig zijn met werk dat ertoe doet. Je hoeft je geen dag te vervelen bij zorgboerderij Griftenstein & Zorg.
Bosman GGZ B.V
Zorg labels

Basis GGZ en Specialistische GGZ

05-01-2023
Bosman GGZ B.V
Woerden
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid. Onze behandeling is erop gericht jou en je omgeving te leren omgaan met dat waar jullie in het dagelijks leven tegenaan lopen. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak.
Papilio Trainingen
Zorg labels

Hoogbegaafdheid, ASS, ADHD, ADD, TOS, Gezinsdynamiek, Opvoedondersteuning, Gedragsproblemen, Systemisch werken, Communicatie met school

05-01-2023
Papilio Trainingen
Diemen
Ambulante gezinshulp, voor kinderen met (gedragen)problemen. Het label is niet leidend maar wel het uitgangspunt. Ieder kind is uniek.Ook WMO begeleiding, thuis of op de dagbesteding of werkplek.zie mijn website.
Bij Elkaar BV
Zorg labels

04-01-2023
Bij Elkaar BV
PsyMens B.V.
Zorg labels

GBGGZ, SGGZ, psychodiagnostiek, reguliere (psychologische) zorg, snel beschikbare crisiszorg, Infant Mental Health (0-6 jaar), onderzoek slaap-waakgedrag, Slaapstoornis bij psychische/psychiatrische stoornissen, snel beschikbare zorg, complexe, chron
Meer weergeven

04-01-2023
PsyMens B.V.
Utrecht
PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. PsyMens biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar middels onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is compleet en gericht op uiteenlopende psychische en psychiatrische stoornissen. Onze zorg kan variÎren van advies en laagdrempelige begeleiding bij opvoedings- en gedragsproblemen tot zorg aan kinderen met zeer complexe psychische of psychiatrische problematiek. Naast dit brede zorgaanbod kent PsyMens nog een drietal specialisaties. Deze specialisaties zijn slaapstoornissen als gevolg van een psychische of psychiatrische stoornis, Infant Mental Health ñ de zorg voor kinderen tussen de 0-6 jaaróen ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme spectrumstoornissen. Alle behandelaren bij PsyMens zijn goed geschoold in hun vakgebied. Er werken onder meer orthopedagogen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten en psychiaters. Onze aanpak is multidimensionaal en multidisciplinair. De zorg wordt zowel ambulant als thuis of op school geboden.
Stichting Baantraject Care en Preventie
Zorg labels

Autisme specialist. Jongeren ambulante begeleiding en dagactiviteiten. Hulp bij het vinden van passend (vrijwilligers)werk of scholing. Begeleiding bij school en stages.

04-01-2023
Stichting Baantraject Care en Preventie
Utrecht
Persoonlijke begeleiding rond opleiding, werk en geld voor jongeren.
Praktijk Brasa
Zorg labels

Rouw, Verlies, Overlijden, Scheiding, Kindbehartiger, Schiptherapie, Samengestelde gezinnen,

03-01-2023
Praktijk Brasa
De Meern
Brasa, praktijk voor Rouw & Verlies is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van gezinnen die te maken hebben met een (naderend) verlies ( scheiding, overlijden, gezondheid)in de directe omgeving.
Mentaal Beter Cure B.V.
Zorg labels

GGZ behandeling

03-01-2023
Mentaal Beter Cure B.V.
Maarssen
Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan.
UvA minds b.v.
Zorg labels

03-01-2023
UvA minds b.v.
Amsterdam
Reset & MindChange
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp/Cultuursensitief

03-01-2023
Reset & MindChange
Amsterdam
Wij proberen altijd samen te werken met het gezin en aan te sluiten bij de wensen van jongeren. Wij trachten om iedereen in zijn waarde te laten. Vanuit dit besef benaderen wij iedereen met waardering en zetten hierbij transparantie, respect en rechtvaardigheid in als leidraad voor ons handelen.
Psychologiepraktijk den Hollander
Zorg labels

EMDR, preverbaal trauma, Theraplay, cognitieve gedragstherapie

03-01-2023
Psychologiepraktijk den Hollander
Oudewater
Basis GGZ voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar
TOPP-zorg B.V.
Zorg labels

Rouw/verliesverwerking, Trauma, Angst, Stemming, Psychodiagnostiek (intelligentie/informatieverwerking, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel), CGT, EMDR, Spel(psycho)therapie

23-12-2022
TOPP-zorg B.V.
Driebergen & Zeist
kleinschalige instelling voor jeugd GGZ
Ambulante Jeugdhulp
Zorg labels

jeugdhulp, ambulant, hulp, wmo, jeugd, begeleiding, schoolbegeleiding, adhd, autisme, verstandelijke beperking, school, gedragsproblemen

16-12-2022
Ambulante Jeugdhulp
Leiderdorp
Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak. Wij streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.
Jess GGZ
Zorg labels

Cgt, schematherapie, ouderbegeleiding, hechting, emdr.

16-12-2022
Jess GGZ
Nieuwegein
Diagnostiek en behandeling in de BGGZ en SGGZ.