Beschikbaarheidswijzer
Utrecht West
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorien
Jeugd GGZ
Dyslexiezorg
Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant
Begeleiding groep en Dagbesteding
Jeugdhulp met verblijf
Ik weet het niet

 

U heeft gezocht op: Utrecht West

Inzowijs
Zorg labels

Ambulante begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, begeleiding op de Groep, ADHD, ADD, autisme, verstandelijke beperking, school, thuis, psychiatrische stoornis, lichamelijke beperking, gedragsproblemen, zelfredzaamheid, zelfvertrouwe
Meer weergeven

21-06-2021
Inzowijs
Leiderdorp
Inzowijs biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie of op school.
ICU Instituut voor Consultatie bij Leerproblemen
Zorg labels

Dyslexiezorg, Basis-GGZ (jeugd)

17-06-2021
ICU Instituut voor Consultatie bij Leerproblemen
Utrecht
Praktijk voor kinderen en jongeren met leerproblemen. ICU is er voor: Diagnostiek en begeleiding van lees-, spelling- en rekenproblemen. Daarnaast geven we training voor mindfulness, mindset, faalangstreductie, verbeteren zelfbeeld (COMET). We hebben 3 onderzoek- en behandellocaties (Utrecht Ingenhouszstraat, Utrecht Baanstraat en Houten Papiermolen) en begeleiden we kinderen ook op scholen in Utrecht en omstreken.
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

17-06-2021
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Amersfoort
Regionaal instituut voor dyslexie en dyscalculie
OnderwijsAdvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

17-06-2021
OnderwijsAdvies
Zoetermeer
Onderwijsadvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
Driestroom
Zorg labels

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, ambulante begeleiding, therapeutisch aanbod, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken vo
Meer weergeven

17-06-2021
Driestroom
Elst (Gld)
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Amerpoort
Zorg labels

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wonen

17-06-2021
Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
OOPP
Zorg labels

Jeugd GGZ, Basis GGZ, Specialistische JGGZ, Dyslexiezorg, Individuele begeleiding en opvoeding ambulant, Individuele begeleiding licht en midden inclusief persoonlijke verzorging, AD(H)D, Autisme, Leerproblemen, Concentratie, Gedrag, Sociaal-emotion
Meer weergeven

17-06-2021
OOPP
Maarssen
Orthopedagogische Onderwijskundige Psychologische Praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
De Hoop GGZ
Zorg labels

Jeugd-ggz, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg

16-06-2021
De Hoop GGZ
Houten
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
Braams
Zorg labels

Dyslexiezorg en basis (j)GGZ

16-06-2021
Braams
Gouda
Specialist in leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. Tevens kundig in de basis GGZ voor faalangsttraining en andere problematiek.
Pedagogische Praktijk Woerden (PPW)
Zorg labels

15-06-2021
Pedagogische Praktijk Woerden (PPW)
Woerden
Authiek
Zorg labels

15-06-2021
Authiek
Hollandsche Rading
Zien in de Klas
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

15-06-2021
Zien in de Klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is hét onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
Jeugdhulp Bloei
Zorg labels

Opvoedondersteuning,Gedragsproblematiek, Emotieregulatie,Zelfredzaamheid,Autisme, ADHD,ADD,LVB

14-06-2021
Jeugdhulp Bloei
Utrecht
Bloei is er voor kinderen en jongeren tussen 4 en 27 jaar die thuis of elders wonen. Bloei biedt zorg in de door u gewenste omgeving. Dit kan in de thuissituatie zijn, op het werk, op school of elders.
Jess GGZ
Zorg labels

Cgt, schematherapie, ouderbegeleiding, hechting, emdr.

14-06-2021
Jess GGZ
Nieuwegein
Diagnostiek en behandeling in de BGGZ en SGGZ.
Ds. GH. Kerstencentrum (onderdeel vanKOC diensten)
Zorg labels

ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfvertrouwen

14-06-2021
Ds. GH. Kerstencentrum (onderdeel vanKOC diensten)
Veenendaal
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
Zorg-Los BV
Zorg labels

Psychische problemen en/of psychiatrische problemen, verstandelijke beperking en lichamelijke beperking.

14-06-2021
Zorg-Los BV
Woerden
Zorg-Los is een zorginstantie die mensen met een beperking (WLZ/WMO/Jeugdwet) zorg levert met veel warmte, passie en duidelijkheid. De zorgvrager ervaart weer eigen kracht, is van betekenis en ontwikkelt verantwoordelijkheidsgevoel.
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ Jeugd (BGGZ-J); behandeling jeugd ambulant

14-06-2021
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.Belangrijk: In geval van scheiding is het belangrijk dat beide ouders met elkaar (aan tafel) tot een behandelplan kunnen komen. Wanneer er sprake is van een complexe ouderrelatie of vechtscheiding dan valt dit buiten mijn expertisegebied.
Langenhuizen Psychologie
Zorg labels

12-06-2021
Langenhuizen Psychologie
Utrecht
Bosman GGZ BV
Zorg labels

Basis GGZ en Specialistische GGZ

11-06-2021
Bosman GGZ BV
Woerden
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid. Onze behandeling is erop gericht jou en je omgeving te leren omgaan met dat waar jullie in het dagelijks leven tegenaan lopen. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak.
Fivoor B.V.
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT

11-06-2021
Fivoor B.V.
Utrecht
ACT (Assertive Community Treatment) is een vorm van actieve behandeling bij mensen die langdurig zorg nodig hebben; de behandeling kan naar je toe komen. Wij behandelen jongeren van 12-24 met ernstige en complexe psychiatrische problemen die om allerlei redenen niet naar onze polikliniek komen.
Stichting Wielewaal
Zorg labels

jeugdhulp met kort verblijf en ambulante jeugdhulp

10-06-2021
Stichting Wielewaal
Hilversum
Stichting Wielewaal verzorgt logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking.
Focuz Behandelcentrum
Zorg labels

integrale jeugdhulp

10-06-2021
Focuz Behandelcentrum
Woerden
Integrale jeugdhulp: ontschot, snel en effectief
Stichting Vitree
Zorg labels

09-06-2021
Stichting Vitree
Lelystad
Chinski
Zorg labels

Diagnostiek, Behandeling, Arrangementen, Dyslexie, Dyscalculie, Basis GGZ, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

09-06-2021
Chinski
Woerden
Chinski Kinderpsychologie biedt hulp gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Het aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling van schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.
Psychologiepraktijk Willemsen
Zorg labels

09-06-2021
Psychologiepraktijk Willemsen
Groei door Ervaring
Zorg labels

Jeugdwet/Wmo, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

09-06-2021
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is dé praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regio’s Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
Kinderpraktijk Uithoorn
Zorg labels

Basis GGZ jeugd

08-06-2021
Kinderpraktijk Uithoorn
Uithoorn
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, zijn bij ons welkom. We zullen in een intakegesprek de zorgen en vragen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.
SOVEE
Zorg labels

Opvoedondersteuning;aanpak thuiszitters; hulp voor jongeren;begeleide omgang;onderwijs en zorg

08-06-2021
SOVEE
Amersfoort
SOVEE biedt ambulante begeleiding aan kwetsbare jongeren en gezinnen
Zorgmetjou
Zorg labels

SKJ

07-06-2021
Zorgmetjou
Oudewater
ZORGMETJOU biedt individuele begeleiding aan kinderen en volwassenen met een gedragsstoornis of een verstandelijke beperking. In deze begeleiding staat de zorgvrager altijd centraal.
Stichting Siriz
Zorg labels

03-06-2021
Stichting Siriz