Beschikbaarheidswijzer
Utrecht West
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorien
Jeugd GGZ
Dyslexiezorg
Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant
Begeleiding groep en Dagbesteding
Jeugdhulp met verblijf
Ik weet het niet

 

U heeft gezocht op: Utrecht West

Boba Levensloopbegeleiding
Zorg labels

Levensloopbegeleiding Coaching Autisme

18-04-2021
Boba Levensloopbegeleiding
Utrecht
Boba Autismegroep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk.
Jess GGZ
Zorg labels

Cgt, schematherapie, ouderbegeleiding, hechting, emdr.

16-04-2021
Jess GGZ
Nieuwegein
Diagnostiek en behandeling in de BGGZ en SGGZ.
Driehoekzorg
Zorg labels

Jeugdwet & WMO: Jeugdhulpverlening, Begeleiding jeugd & gezin, begeleiding volwassenen

16-04-2021
Driehoekzorg
Utrecht
Driehoekzorg is een zorgaanbieder, die zich richt op ambulante (individuele) begeleiding, behandeling en jeugd ggz voor jeugd, gezin en volwassenen.
De Hoop GGZ
Zorg labels

Jeugd-ggz, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg

16-04-2021
De Hoop GGZ
Houten
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
Stichting Siriz
Zorg labels

15-04-2021
Stichting Siriz
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

15-04-2021
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Amersfoort
Regionaal instituut voor dyslexie en dyscalculie
KleurenSpel Speltherapie en Ouderbegeleiding
Zorg labels

• Verlieservaringen zoals echtscheiding, verhuizing, overlijden van een dierbare. • Traumatische ervaringen zoals ziekenhuisopname, ongeluk, pesten of misbruik. • Emotionele problemen zoals (faal)angst, weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, prob
Meer weergeven

15-04-2021
KleurenSpel Speltherapie en Ouderbegeleiding
Linschoten
Volwassenen praten over hun problemen, kinderen spelen.Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, nieuwe dingen te leren en gebeurtenissen te verwerken. Kinderen kunnen al spelend op verhaal komen.
Inzowijs
Zorg labels

Ambulante begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, begeleiding op de Groep, ADHD, ADD, autisme, verstandelijke beperking, school, thuis, psychiatrische stoornis, lichamelijke beperking, gedragsproblemen, zelfredzaamheid, zelfvertrouwe
Meer weergeven

15-04-2021
Inzowijs
Leiderdorp
Inzowijs biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie of op school.
OOPP
Zorg labels

Jeugd GGZ, Dyslexiezorg, Individuele begeleiding en opvoeding ambulant, Individuele begeleiding licht en midden inclusief persoonlijke verzorging, AD(H)D, Autisme, Leerproblemen, Concentratie, Gedrag, Sociaal-emotioneel, Opvoeding, Faalangst, Booshe
Meer weergeven

14-04-2021
OOPP
Maarssen
Orthopedagogische Onderwijskundige Psychologische Praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
Stichting Altrecht
Zorg labels

14-04-2021
Stichting Altrecht
Utrecht
Altrecht Jeugd, Regionale ambulante specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie en Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Landelijke werkende LTA afdeling
Braams
Zorg labels

Dyslexiezorg en basis (j)GGZ

14-04-2021
Braams
Gouda
Specialist in leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. Tevens kundig in de basis GGZ voor faalangsttraining en andere problematiek.
Kinderpraktijk Uithoorn
Zorg labels

13-04-2021
Kinderpraktijk Uithoorn
Uithoorn
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, zijn bij ons welkom. We zullen in een intakegesprek de zorgen en vragen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten.
Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.
Groei door Ervaring
Zorg labels

Jeugdwet/Wmo, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

13-04-2021
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is dé praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regio’s Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
OC Leidsche Rijn
Zorg labels

12-04-2021
OC Leidsche Rijn
Utrecht
Praktijk voor pedagogische en psychologische hulp aan kind en ouder. Diagnostiek, behandeling, begeleiding, groepstrainingen. Persoonlijk, betrokken, outreachend.
Psychologen Praktijk Ellen van Es
Zorg labels

11-04-2021
Psychologen Praktijk Ellen van Es
Breukelen
PPVE biedt basisGGZ aan aan kinderen, jongeren en hun ouders. Met name zijn ADHD, ODD stemming en angsten onnderwerpen die bij PPVE centraal staan. In autisme is zij minder goed.
Plushome
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

09-04-2021
Plushome
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
Opvoedpoli B.V.
Zorg labels

09-04-2021
Opvoedpoli B.V.
Nieuwegein
De Opvoedpoli behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen.
Papilio Trainingen
Zorg labels

Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant en ook WMO

09-04-2021
Papilio Trainingen
Diemen
Ambulante gezinshulp, voor kinderen met (gedragen)problemen. Het label is niet leidend maar wel het uitgangspunt. Ieder kind is uniek.
Ook WMO begeleiding, thuis of op de dagbesteding of werkplek.
zie mijn website.
Amerpoort
Zorg labels

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wonen

09-04-2021
Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zorg labels

08-04-2021
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Nieuwegein
Stichting Wielewaal
Zorg labels

jeugdhulp met kort verblijf en ambulante jeugdhulp

08-04-2021
Stichting Wielewaal
Hilversum
Stichting Wielewaal verzorgt logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking.
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ Jeugd (BGGZ-J); behandeling jeugd ambulant

08-04-2021
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.Belangrijk: In geval van scheiding is het belangrijk dat beide ouders met elkaar (aan tafel) tot een behandelplan kunnen komen. Wanneer er sprake is van een complexe ouderrelatie of vechtscheiding dan valt dit buiten mijn expertisegebied.
Bijzondere Zorg Midden Nederland
Zorg labels

LVB, autisme, ambulante begeleiding, dagbesteding, woonbegeleiding, begeleid wonen, Wlz, moeder/kind,

07-04-2021
Bijzondere Zorg Midden Nederland
Zeist
Authiek
Zorg labels

07-04-2021
Authiek
Hollandsche Rading
FamilySupporters Amstel-Meerlanden
Zorg labels

WMO, Jeugdhulpverlening, GGZ en de ouderenzorg, Extra Thuis Amstelveen

07-04-2021
FamilySupporters Amstel-Meerlanden
Amstelveen
FamilySupporters Amstel-Meerlanden is een professioneel, creatief & gedreven team van (jeugd)hulpverleners. We kijken graag naar realistische oplossingen waarbij deskundigheid & transparant werken voorop staan.
Atlas Jeugdhulp BV
Zorg labels

Diagnostiek, Behandeling, Ambulante (gezins)begeleiding, Systeemtherapie, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR, theraplay, MIM, COMET, ouderbegeleiding, oudercoaching, individuele begeleiding kind en jongere, neuropsychologisch onderzoek, intellige
Meer weergeven

06-04-2021
Atlas Jeugdhulp BV
Nieuwegein
Atlas Jeugdhulp ondersteunt kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling. Wij bieden GGZ en ambulante begeleiding aan kinderen met psychische problemen of psychiatrische stoornissen.
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
Zorg labels

individuele begeleiding, coaching, speltherapie, creatieve therapie, psychomotorische therapie, dagbehandeling, naschoolse behandeling, ambulante begeleiding, schaduw begeleiding, onderzoek en diagnostiek, emotieregulatie training, sociale vaardighei
Meer weergeven

06-04-2021
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
AMSTERDAM / UTRECHT
Nova is een centrum voor alle kinderen, jongeren en ouders/betrokkenen die hulp nodig hebben, met én zonder beperking. Samen doelgericht naar de toekomst kijken, daar staat Nova voor. Nova heeft een breed zorgaanbod, veel expertise in huis, biedt zorg op maat en kijkt naar wat écht nodig is.
Ons Tweede Thuis
Zorg labels

hulp bij opvoeding (praktische pedagogische gezinsbegeleiding), gezinsondersteuning, psychosociale hulpverlening, speciale buitenschoolse opvang (sbso), vakantieopvang, kinderdienstencentrum, kortdurend verblijf, logeren, wonen, ambulante begeleiding
Meer weergeven

06-04-2021
Ons Tweede Thuis
Aalsmeer
Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel, van alle leeftijden. JIJ&IK: samen werken we aan een goed leven voor mensen met een beperking.
Ds. GH. Kerstencentrum (onderdeel vanKOC diensten)
Zorg labels

ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfvertrouwen

06-04-2021
Ds. GH. Kerstencentrum (onderdeel vanKOC diensten)
Veenendaal
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
Fivoor B.V.
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT

06-04-2021
Fivoor B.V.
Utrecht
ACT (Assertive Community Treatment) is een vorm van actieve behandeling bij mensen die langdurig zorg nodig hebben; de behandeling kan naar je toe komen. Wij behandelen jongeren van 12-24 met ernstige en complexe psychiatrische problemen die om allerlei redenen niet naar onze polikliniek komen.