Beschikbaarheidswijzer
Utrecht West
Achterhoek
Friesland
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Zeeland
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorien
Jeugd GGZ
Dyslexiezorg
Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant
Begeleiding groep en Dagbesteding
Jeugdhulp met verblijf
Ik weet het niet

 

U heeft gezocht op: Utrecht West

Numodozorg
Zorg labels

Dagbesteding, logeeropvang, vakantieweken, vakantieopvang, weekendopvang, leer/werktrajecten

07-12-2021
Numodozorg
Harmelen
Numodozorg is een kleinschalige locatie in het hartje van Harmelen. Een fijne plek midden in het centrum waar de organisatie meedraait in de maatschappij en fijn contact heeft met de buurt. Bij Numodozorg worden denkbeeldige schotten weggehaald en wordt naar de mogelijkheden gekeken.
E25 zorg en welzijn
Zorg labels

Individuele ambulante begeleiding voor jongeren met (psychische)problemen en/of een verstandelijke beperking

07-12-2021
E25 zorg en welzijn
Wateringen
Papilio Trainingen
Zorg labels

Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant en ook WMO

07-12-2021
Papilio Trainingen
Diemen
Ambulante gezinshulp, voor kinderen met (gedragen)problemen. Het label is niet leidend maar wel het uitgangspunt. Ieder kind is uniek.
Ook WMO begeleiding, thuis of op de dagbesteding of werkplek.
zie mijn website.
Kinderpraktijk Uithoorn
Zorg labels

Basis GGZ jeugd

07-12-2021
Kinderpraktijk Uithoorn
Uithoorn
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, zijn bij ons welkom. We zullen in een intakegesprek de zorgen en vragen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.
Fivoor B.V.
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT

07-12-2021
Fivoor B.V.
Utrecht
ACT (Assertive Community Treatment) is een vorm van actieve behandeling bij mensen die langdurig zorg nodig hebben; de behandeling kan naar je toe komen. Wij behandelen jongeren van 12-24 met ernstige en complexe psychiatrische problemen die om allerlei redenen niet naar onze polikliniek komen.
Zien in de Klas
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

06-12-2021
Zien in de Klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is hét onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
Chinski
Zorg labels

Diagnostiek, Behandeling, Arrangementen, Dyslexie, Dyscalculie, Basis GGZ, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

06-12-2021
Chinski
Woerden
Chinski Kinderpsychologie biedt hulp gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Het aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling van schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zorg labels

06-12-2021
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Nieuwegein
Plezier in Zorg
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, Dagbesteding leren, Ambulante begeleiding, Dagbesteding werk, Dagbesteding, jeugdhulp, WMO,

06-12-2021
Plezier in Zorg
Soesterberg
Wij bieden bij Plezier verschillende begeleidingsvormen (Dagbesteding) voor jongeren aan. * Dagbesteding Indoorspeeltuin Plezier * Dagbesteding Leertraject * Naschoolse begeleiding * Ambulante begeleiding
Invivo Kids
Zorg labels

06-12-2021
Invivo Kids
Amstelveen
Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen.
ALJA Zorg en Wonen
Zorg labels

WMO en Jeugd

06-12-2021
ALJA Zorg en Wonen
Harmelen
U bent op zoek naar een expert die begeleiding en ondersteuning biedt bij één of meerdere leefgebieden.
Onze experts zijn betrouwbaar, flexibel en werken met een groot gevoel van service.
Zo staan ze u bij om uw doelen te bereiken. We horen graag wat we voor ú kunnen betekenen.
Driehoekzorg
Zorg labels

Jeugdbegeleiding - Jeugdbehandeling - WMO

06-12-2021
Driehoekzorg
Utrecht
Driehoekzorg is een zorgaanbieder, die zich richt op ambulante (individuele) begeleiding, behandeling en jeugd ggz voor jeugd, gezin en volwassenen.
Psychologiepraktijk Willemsen
Zorg labels

GGZ, jeugdbegeleiding, individuele behandeling, gezinsbehandeling, groepsbehandeling, EMDR, angst, depressie, boos, problemen in het gezin, ADHD, dwang, gedragsproblemen,

06-12-2021
Psychologiepraktijk Willemsen
Schoonhoven
Kleinschalige praktijk voor basis-GGZ en orthopedagogiek, gezinstherapie, voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Naast algemene psychologische behandeling, extra expertise in echtscheidingsproblematiek en in eetstoornissen bij jongeren.

OOPP
Zorg labels

Jeugd GGZ, Basis GGZ, Specialistische JGGZ, Dyslexiezorg, Individuele begeleiding en opvoeding ambulant, Individuele begeleiding licht en midden inclusief persoonlijke verzorging, AD(H)D, Autisme, Leerproblemen, Concentratie, Gedrag, Sociaal-emotion
Meer weergeven

05-12-2021
OOPP
Maarssen
Orthopedagogische Onderwijskundige Psychologische Praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
Plushome
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

03-12-2021
Plushome
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
Stichting Wielewaal
Zorg labels

jeugdhulp met kort verblijf en ambulante jeugdhulp

03-12-2021
Stichting Wielewaal
Hilversum
Stichting Wielewaal verzorgt logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking.
Atlas Jeugdhulp BV
Zorg labels

Diagnostiek, Behandeling, Ambulante (gezins)begeleiding, Systeemtherapie, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR, theraplay, MIM, COMET, ouderbegeleiding, oudercoaching, individuele begeleiding kind en jongere, neuropsychologisch onderzoek, intellige
Meer weergeven

03-12-2021
Atlas Jeugdhulp BV
Nieuwegein
Atlas Jeugdhulp ondersteunt kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling. Wij bieden GGZ en ambulante begeleiding aan kinderen met psychische problemen of psychiatrische stoornissen.
Amerpoort
Zorg labels

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wonen

03-12-2021
Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
KinderPsy praktijk Hilversum
Zorg labels

03-12-2021
KinderPsy praktijk Hilversum
Hilversum
KinderPsy praktijk Hilversum is een kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogiek. Wij bieden hulp voor kinderen tot 18 jaar met uiteenlopende problematiek. Wij doen (neuro)psychologische diagnostiek en bieden diverse vormen van behandeling, waaronder CGT en EMDR.
Kracht van uw Kind
Zorg labels

03-12-2021
Kracht van uw Kind
Vinkeveen
integratieve psychotherapie voor kinderen en jeugd in de leeftijd van 4 tot 23 jaar.
OC Leidsche Rijn
Zorg labels

02-12-2021
OC Leidsche Rijn
Utrecht
Praktijk voor pedagogische en psychologische hulp aan kind en ouder. Diagnostiek, behandeling, begeleiding, groepstrainingen. Persoonlijk, betrokken, outreachend.
Groei door Ervaring
Zorg labels

Jeugdwet/Wmo, Jeugd GGZ, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

02-12-2021
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is dé praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regio’s Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
Liesbeth Verhoef Psychomotorisch Kindertherapeut
Zorg labels

02-12-2021
Liesbeth Verhoef Psychomotorisch Kindertherapeut
Utrecht
Psychomotorische Kindertherapie is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag.
Levéo Care B.V. (h.o. CareHouse)
Zorg labels

02-12-2021
Levéo Care B.V. (h.o. CareHouse)
Rotterdam
Stichting de Rading
Zorg labels

Pleegzorg Meidenhulp CLAS MDFT VIB/PPI PMTO NannyPlus Rots en Water NIKA Pretty Woman Zelfstandigheidstraining

02-12-2021
Stichting de Rading
Utrecht
De Rading biedt (tweedelijns) jeugd- en opvoedhulp
Ons Tweede Thuis
Zorg labels

hulp bij opvoeding (praktische pedagogische gezinsbegeleiding), gezinsondersteuning, psychosociale hulpverlening, speciale buitenschoolse opvang (sbso), vakantieopvang, kinderdienstencentrum, kortdurend verblijf, logeren, wonen, ambulante begeleiding
Meer weergeven

02-12-2021
Ons Tweede Thuis
Aalsmeer
Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel, van alle leeftijden. JIJ&IK: samen werken we aan een goed leven voor mensen met een beperking.
Stichting Landzijde
Zorg labels

jeugd, ADHD, autisme, verstandelijke beperking

02-12-2021
Stichting Landzijde
Purmerend
Dagbesteding op zorgboerderijen
KleurenSpel Speltherapie en Ouderbegeleiding
Zorg labels

• Verlieservaringen zoals echtscheiding, verhuizing, overlijden van een dierbare. • Traumatische ervaringen zoals ziekenhuisopname, ongeluk, pesten of misbruik. • Emotionele problemen zoals (faal)angst, weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, prob
Meer weergeven

02-12-2021
KleurenSpel Speltherapie en Ouderbegeleiding
Linschoten
Volwassenen praten over hun problemen, kinderen spelen.Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, nieuwe dingen te leren en gebeurtenissen te verwerken. Kinderen kunnen al spelend op verhaal komen.
Kenter Jeugdhulp
Zorg labels

Jeugd- en opvoedhulp, jeugd GGZ

02-12-2021
Kenter Jeugdhulp
Santpoort-Noord
Kenter Jeugdhulp richt zich op begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doel: optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind, jongere en gezin.
Kinderkwesties
Zorg labels

02-12-2021
Kinderkwesties
Bodegraven