Beschikbaarheidswijzer
Utrecht West
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorien
Jeugd GGZ
Dyslexiezorg
Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant
Begeleiding groep en Dagbesteding
Jeugdhulp met verblijf
Ik weet het niet

 

U heeft gezocht op: Utrecht West

Groei door Ervaring
Zorg labels

Jeugdwet/Wmo, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

14-05-2021
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is dé praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regio’s Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
OnderwijsAdvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

12-05-2021
OnderwijsAdvies
Zoetermeer
Onderwijsadvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
PsyMens
Zorg labels

GBGGZ, SGGZ, psychodiagnostiek, reguliere (psychologische) zorg, snel beschikbare crisiszorg, Infant Mental Health (0-6 jaar), onderzoek slaap-waakgedrag, Slaapstoornis bij psychische/psychiatrische stoornissen, snel beschikbare zorg, complexe, chron
Meer weergeven

12-05-2021
PsyMens
Utrecht
PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. PsyMens biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar middels onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is compleet en gericht op uiteenlopende psychische en psychiatrische stoornissen. Onze zorg kan variëren van advies en laagdrempelige begeleiding bij opvoedings- en gedragsproblemen tot zorg aan kinderen met zeer complexe psychische of psychiatrische problematiek. Naast dit brede zorgaanbod kent PsyMens nog een drietal specialisaties. Deze specialisaties zijn slaapstoornissen als gevolg van een psychische of psychiatrische stoornis, Infant Mental Health – de zorg voor kinderen tussen de 0-6 jaar—en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme spectrumstoornissen. Alle behandelaren bij PsyMens zijn goed geschoold in hun vakgebied. Er werken onder meer orthopedagogen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten en psychiaters. Onze aanpak is multidimensionaal en multidisciplinair. De zorg wordt zowel ambulant als thuis of op school geboden.
Kinderpraktijk Uithoorn
Zorg labels

Basis GGZ jeugd

12-05-2021
Kinderpraktijk Uithoorn
Uithoorn
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, zijn bij ons welkom. We zullen in een intakegesprek de zorgen en vragen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten.
Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.
De Speltuin
Zorg labels

ambulante begeleiding, begeleiding aan huis, autisme, TOS, emotieregulatie

12-05-2021
De Speltuin
Wilnis
De Speltuin, praktijk voor jeugdhulpverlening biedt ambulante individuele begeleiding voor kinderen van 5-18 jaar en kan daarnaast ouderbegeleiding, opvoedondersteuning en psycho-educatie bieden.Gespecialiseerd in sociaal-emotionele problemen, faalangst, weerbaarheid, autisme en emotieregulatie
Braams
Zorg labels

Dyslexiezorg en basis (j)GGZ

12-05-2021
Braams
Gouda
Specialist in leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. Tevens kundig in de basis GGZ voor faalangsttraining en andere problematiek.
`s Heeren Loo
Zorg labels

Verstandelijke beperking, LVG, LVB, opvoedproblemen, diagnostiek, therapie, gezinsondersteuning, IAG, driemilieuvoorziening

11-05-2021
`s Heeren Loo
Amersfoort
’s Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden. 
Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

11-05-2021
Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
OOPP
Zorg labels

Jeugd GGZ, Basis GGZ, Specialistische JGGZ, Dyslexiezorg, Individuele begeleiding en opvoeding ambulant, Individuele begeleiding licht en midden inclusief persoonlijke verzorging, AD(H)D, Autisme, Leerproblemen, Concentratie, Gedrag, Sociaal-emotion
Meer weergeven

11-05-2021
OOPP
Maarssen
Orthopedagogische Onderwijskundige Psychologische Praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
Zien in de Klas
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

10-05-2021
Zien in de Klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is hét onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
Eleos, specialist in christelijke GGZ
Zorg labels

10-05-2021
Eleos, specialist in christelijke GGZ
O3 Schoolpsychologie
Zorg labels

10-05-2021
O3 Schoolpsychologie
Alphen aan den Rijn
Diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en Ambulante Jeugdhulp met Diagnostiek (vroegere BGGZ).
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ Jeugd (BGGZ-J); behandeling jeugd ambulant

10-05-2021
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.Belangrijk: In geval van scheiding is het belangrijk dat beide ouders met elkaar (aan tafel) tot een behandelplan kunnen komen. Wanneer er sprake is van een complexe ouderrelatie of vechtscheiding dan valt dit buiten mijn expertisegebied.
De Zorgcoach
Zorg labels

07-05-2021
De Zorgcoach
Zaandam
De Zorgcoach biedt hulp en begeleiding aan iedereen van 5 tot 50 jaar; waar, wanneer, waarmee en met wie je wilt.
We helpen je bijvoorbeeld bij:
aanleren van nieuwe vaardigheden;
begeleiding op school of werk
vergroten van je eigen kracht;
verkrijgen van meer zelfredzaamheid.
FamilySupporters Amstel-Meerlanden
Zorg labels

WMO, Jeugdhulpverlening, GGZ en de ouderenzorg, Extra Thuis Amstelveen

07-05-2021
FamilySupporters Amstel-Meerlanden
Amstelveen
FamilySupporters Amstel-Meerlanden is een professioneel, creatief & gedreven team van (jeugd)hulpverleners. We kijken graag naar realistische oplossingen waarbij deskundigheid & transparant werken voorop staan.
Plushome
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

07-05-2021
Plushome
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
Fivoor B.V.
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT

07-05-2021
Fivoor B.V.
Utrecht
ACT (Assertive Community Treatment) is een vorm van actieve behandeling bij mensen die langdurig zorg nodig hebben; de behandeling kan naar je toe komen. Wij behandelen jongeren van 12-24 met ernstige en complexe psychiatrische problemen die om allerlei redenen niet naar onze polikliniek komen.
Kenter Jeugdhulp
Zorg labels

Jeugd- en opvoedhulp, jeugd GGZ

07-05-2021
Kenter Jeugdhulp
Santpoort-Noord
Kenter Jeugdhulp richt zich op begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doel: optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind, jongere en gezin.
De Opvoeddesk B.V.
Zorg labels

ADD, ADHD, angst, hoogbegaafdheid, gedragsproblemen, tweelingen, slaapproblemen, zindelijkheid

07-05-2021
De Opvoeddesk B.V.
Laren
Opvoedingsvragen van baby t/m puber en leer- en gedragsproblemen
Amerpoort
Zorg labels

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wonen

07-05-2021
Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
Levéo Care B.V. (h.o. CareHouse)
Zorg labels

07-05-2021
Levéo Care B.V. (h.o. CareHouse)
Rotterdam
Stichting Wielewaal
Zorg labels

jeugdhulp met kort verblijf en ambulante jeugdhulp

07-05-2021
Stichting Wielewaal
Hilversum
Stichting Wielewaal verzorgt logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking.
OC Leidsche Rijn
Zorg labels

06-05-2021
OC Leidsche Rijn
Utrecht
Praktijk voor pedagogische en psychologische hulp aan kind en ouder. Diagnostiek, behandeling, begeleiding, groepstrainingen. Persoonlijk, betrokken, outreachend.
MoleMann Mental Health B.V.
Zorg labels

06-05-2021
MoleMann Mental Health B.V.
Hilversum
Samen werken aan herstel!
De Hoop GGZ
Zorg labels

Jeugd-ggz, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg

06-05-2021
De Hoop GGZ
Houten
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
GB Autisme
Zorg labels

06-05-2021
GB Autisme
Culemborg
Ons Tweede Thuis
Zorg labels

hulp bij opvoeding (praktische pedagogische gezinsbegeleiding), gezinsondersteuning, psychosociale hulpverlening, speciale buitenschoolse opvang (sbso), vakantieopvang, kinderdienstencentrum, kortdurend verblijf, logeren, wonen, ambulante begeleiding
Meer weergeven

06-05-2021
Ons Tweede Thuis
Aalsmeer
Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel, van alle leeftijden. JIJ&IK: samen werken we aan een goed leven voor mensen met een beperking.
Psychologiepraktijk Willemsen
Zorg labels

06-05-2021
Psychologiepraktijk Willemsen
Harmonie in Hulp & zorg
Zorg labels

Dagbesteding, Individuele begeleiding, Respijtzorg, gespecialiseerd in interculturele zorg, Wij beheersen de volgende talen: Turks, Farsi, Dari, Somalisch, Arabisch ,Syrisch en Eritrees.

05-05-2021
Harmonie in Hulp & zorg
Veenendaal
Dagbesteding
Individuele begeleiding
Respijtzorg
Ambulant begeleiding
BeActive B.V.
Zorg labels

05-05-2021
BeActive B.V.