Beschikbaarheidswijzer
Utrecht West  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Advies en expertise
GB-GGZ
Specialistische GGZ
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
Begeleiding Jeugd Ambulant
Behandeling Jeugd Ambulant
Dagbesteding
Persoonlijke verzorging
Pleegzorg
Gezinshuis
ResidentiŰle zorg
Kortdurend verblijf - deeltijd verblijf
EssentiŰle functies
Crisiszorg
Ambulante Spoedhulp

 

U heeft gezocht op: Utrecht West

Coach Vooruit
Zorg labels

06-05-2022
Coach Vooruit
Rotterdam
Coach Vooruit biedt begeleiding aan jongeren tussen de 6 en 23 jaar met meervoudige en complexe problematiek die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling.

https://coachvooruit.nl/hulpaanbod/
William Schrikker Stichting Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB

16-05-2022
William Schrikker Stichting Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 25 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
De Buitenwereld BV
Zorg labels

05-04-2022
De Buitenwereld BV
Berkel en Rodenrijs
De Buitenwereld is er voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. In verschillende regioĺs bieden wij jeugd- en opvoedhulp, gedragstraining en schoolbegeleiding. Thuis, op school en op onze naschoolse behandelgroepen (Haaglanden, Gouda).
De Praktische GGZ
Zorg labels

Angst, Depressie, Trauma (w.o. EMDR-Jeugd), Autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D, Systeemproblematiek, Gedragsproblematiek, Persoonlijkheidsproblematiek

De Praktische GGZ
Woerden
Poliklinische BGGZ en SGGZ psychologische en psychiatrische diagnostiek en behandelingen jeugd en volwassenen.
Invivo Kids
Zorg labels

06-05-2022
Invivo Kids
Zeist
Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen.
Reset & MindChange
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp/Cultuursensitief

06-04-2022
Reset & MindChange
Amsterdam
Wij proberen altijd samen te werken met het gezin en aan te sluiten bij de wensen van jongeren. Wij trachten om iedereen in zijn waarde te laten. Vanuit dit besef benaderen wij iedereen met waardering en zetten hierbij transparantie, respect en rechtvaardigheid in als leidraad voor ons handelen.
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum / KOC Diensten
Zorg labels

ADD, ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, emotieregulatie, diagnostiek, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen

16-05-2022
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum / KOC Diensten
Veenendaal
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
stichting Welzijn E25
Zorg labels

Individuele ambulante begeleiding voor jongeren met (psychische)problemen en/of een verstandelijke beperking

12-05-2022
stichting Welzijn E25
Wateringen
Stichting YoukÚ Sterke Jeugd
Zorg labels

Complexe scheidingen, gezinsbegeleiding, In Verbinding, autisme, opvoedvragen, observatie en diagnostiek, hechting en trauma. onderwijszorg, pleegzorg, gezinshuizen observatie en diagnostiek, crisishulp. JGGZ, psychotherapie, dagbehandeling,

Stichting YoukÚ Sterke Jeugd
Zeist
Specialistische jeugdhulp (JOH en JGGZ) 0- ca 18 jaar en opvoedondersteuning
Therapiepraktijk Zijn
Zorg labels

Therapiepraktijk Zijn
Stichting Parkub
Zorg labels

05-04-2022
Stichting Parkub
Stichting Griftenstein & Zorg
Zorg labels

Dagbesteding

22-02-2022
Stichting Griftenstein & Zorg
De Bilt
Elke dag genieten van de landelijke omgeving en de frisse buitenlucht. Sport, spel en paarden. Lekker bezig zijn met werk dat ertoe doet. Je hoeft je geen dag te vervelen bij zorgboerderij Griftenstein & Zorg.
Stichting Baantraject Care en Preventie
Zorg labels

Autisme specialist. Jongeren ambulante begeleiding en dagactiviteiten. Hulp bij het vinden van passend (vrijwilligers)werk of scholing. Begeleiding bij school en stages.

04-04-2022
Stichting Baantraject Care en Preventie
Utrecht
Persoonlijke begeleiding rond opleiding, werk en geld voor jongeren.
Cosmo Zorg BV
Zorg labels

Crisisopvang, LVB, ervaringsdeskundigheid, verslaving, gedrag, opvoeding, social impact, diversiteit, systeem therapie, autisme, streetwise, ambulante begeleiding, trauma, beschermd wonen, beschermd verblijf, ambulant, training, psychosociale problematiek, seksualiteit, dagbesteding, cultuursensitief, zwaar, intensief complexe zorgvraagstukken

06-04-2022
Cosmo Zorg BV
Amsterdam
Cosmo Zorg, een landelijke zorgaanbieder die integrale zorgverlening biedt aan jeugdigen met uiteenlopende problematiek die belemmeren in hun ontwikkeling. Zorgaanbod: begeleid/beschermd wonen, crisis hulp, ambulante begeleiding, dagbesteding en zorgprogrammaĺs die bijdragen aan mentale veerkracht!
A-Z Multizorg
Zorg labels

Specialistische GGZ, Begeleiding Jeugd Ambulant, Dagbesteding, Persoonlijke Verzorging

06-04-2022
A-Z Multizorg
Utrecht
A-Z Multizorg biedt individuele begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek om hun zelfredzaamheid te vergroten. We hebben veel expertise met jongvolwassenen met een brede multiculturele achtergrond.
Mereo
Zorg labels

01-04-2022
Mereo
Driestar educatief
Zorg labels

dyslexiezorg, basis ggz, diagnostiek, behandeling, EED

07-03-2022
Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
1801 jeugd & onderwijsadvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

02-05-2022
1801 jeugd & onderwijsadvies
Zoetermeer
1801 jeugd & onderwijsadvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zorg labels

13-04-2022
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Nieuwegein
ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk. De praktijk ondersteunt en begeleidt kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar die op het gebied van leren en/of hun sociaal-emotionele ontwikkeling tegen problemen aanlopen.
iHUB Zorg BV
Zorg labels

Ambulante Spoedhulp, Families First

02-02-2022
iHUB Zorg BV
Utrecht West
Altra Jeugdzorg biedt begeleiding aan gezinnen met kinderen tussen de 0-18 jaar die in een crisis situatie zitten.
Boba groep BV
Zorg labels

Levensloopbegeleiding Coaching Autisme

02-03-2022
Boba groep BV
Utrecht
Boba Autismegroep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk.
Harmonie in hulp en zorg
Zorg labels

Dagbesteding, Individuele begeleiding, Respijtzorg, gespecialiseerd in interculturele zorg, Wij beheersen de volgende talen: Turks, Farsi, Dari, Somalisch, Arabisch ,Syrisch en Eritrees.

Harmonie in hulp en zorg
Veenendaal
Dagbesteding
Individuele begeleiding
Respijtzorg
Ambulant begeleiding
Impact Nederland
Zorg labels

jeugdwet/Wmo

15-03-2022
Impact Nederland
Woerden
Impact Nederland is een hulpverleningsorganisatie die zich inzet voor jongeren en jongvolwassenen. Wij werken met een team van interventiespecialisten en onze expertise is op maat gemaakte laagdrempelige hulpverlening bieden aan zorg mijdende jongeren en jongvolwassenen.
Papilio Trainingen
Zorg labels

Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant en ook WMO

04-04-2022
Papilio Trainingen
Diemen
Ambulante gezinshulp, voor kinderen met (gedragen)problemen. Het label is niet leidend maar wel het uitgangspunt. Ieder kind is uniek.
Ook WMO begeleiding, thuis of op de dagbesteding of werkplek.
zie mijn website.
Praktijk BOKS
Zorg labels

08-02-2022
Praktijk BOKS
De Meern
Zorgmetjou
Zorg labels

SKJ

Zorgmetjou
Oudewater
ZORGMETJOU biedt individuele begeleiding aan kinderen en volwassenen met een gedragsstoornis of een verstandelijke beperking. In deze begeleiding staat de zorgvrager altijd centraal.
Forestconsult
Zorg labels

Ouderschap Na scheiding (ONS), Parallel ouderschap. Pubers met ADHD, piekeren, burn-out, planning en organisatie. Prikkelarm, volle hoofden, ASS , KOPP-kinderen, kinderen van gescheiden ouders. Loyaliteit

13-01-2022
Forestconsult
Houten
Begeleiding van jongeren en ouderen op zoek naar een nieuwe weg .
Ouders Na Scheiding (ONS)
Voor ouders in hoogconflictscheiding bieden we Parallelouderschap.
We werken zowel vanuit het vrijwillig dan wel met een Gecertificeerde Instelling samen.
Bijzondere Zorg Midden-Nederland
Zorg labels

LVB, autisme, ambulante begeleiding, dagbesteding, woonbegeleiding, begeleid wonen, Wlz, moeder/kind,

30-03-2022
Bijzondere Zorg Midden-Nederland
Zeist
De Jonge Ontdekker BV
Zorg labels

Autisme, Ontwikkelingsproblematiek, Thuiszitters, begeleiding thuis, op school, gespecialiseerde na schoolse begeleiding, zaterdag en vakantiebegeleiding.

05-05-2022
De Jonge Ontdekker BV
Houten
De Jonge Ontdekker helpt gezinnen te versterken zodat een kind, ook een kind met een zorgvraag, kan opgroeien in het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een passende school. Op die plekken bieden wij begeleiding, uitgaande van de eigen kracht en regie van ouders, in de eigen omgeving.
Groei door Ervaring
Zorg labels

Jeugdwet/Wmo, Jeugd GGZ, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

05-04-2022
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is d╚ praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regioÝs Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
Raeger Stichting
Zorg labels

ABA-methodiek, autisme, dagbehandeling, individuele behandeling, diagnostiek, zwemles, logopedie, fysiotherapie, sport/bewegingstherapie, muziektherapie, ondersteuning ouders

Raeger Stichting
Amsterdam
Dagbehandeling voor kinderen met autisme
Alja zorg en wonen
Zorg labels

WMO en Jeugd

Alja zorg en wonen
Harmelen
U bent op zoek naar een expert die begeleiding en ondersteuning biedt bij ╚╚n of meerdere leefgebieden.
Onze experts zijn betrouwbaar, flexibel en werken met een groot gevoel van service.
Zo staan ze u bij om uw doelen te bereiken. We horen graag wat we voor ┐ kunnen betekenen.
Stichting Ons Tweede Thuis
Zorg labels

01-04-2022
Stichting Ons Tweede Thuis
Aalsmeer
Stichting Amerpoort
Zorg labels

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wonen

22-04-2022
Stichting Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
Praktijk Brasa
Zorg labels

Rouw, Verlies, Overlijden, Scheiding, Kindbehartiger, Schiptherapie, Samengestelde gezinnen,

05-05-2022
Praktijk Brasa
De Meern
Brasa, praktijk voor Rouw & Verlies is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van gezinnen die te maken hebben met een (naderend) verlies ( scheiding, overlijden, gezondheid)in de directe omgeving.
De Rading
Zorg labels

Pleegzorg Meidenhulp CLAS MDFT VIB/PPI PMTO NannyPlus Rots en Water NIKA Pretty Woman Zelfstandigheidstraining

12-05-2022
De Rading
Utrecht
De Rading biedt (tweedelijns) jeugd- en opvoedhulp
Stichting Enver
Zorg labels

04-04-2022
Stichting Enver
Gouda
Mentaal Beter Cure B.V.
Zorg labels

31-03-2022
Mentaal Beter Cure B.V.
Hilversum
PHHaastrecht BV
Zorg labels

PHHaastrecht biedt basis GGZ

PHHaastrecht BV
Oudewater
PHHaastrecht biedt basis GGZ voor jeugd en volwassen.
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zorg labels

14-01-2022
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
TOPP-zorg B.V.
Zorg labels

Rouw/verliesverwerking, Trauma, Angst, Stemming, Psychodiagnostiek (intelligentie/informatieverwerking, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel), CGT, EMDR, Spel(psycho)therapie

01-04-2022
TOPP-zorg B.V.
Driebergen & Zeist
kleinschalige instelling voor jeugd GGZ
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V. (RIOzorg)
Zorg labels

BGGZ, SGGZ, ontwikkelingsproblemen, ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid

12-05-2022
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V. (RIOzorg)
Bussum/Hilversum
RIOzorg biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
LeerZo!
Zorg labels

01-04-2022
LeerZo!
Driehoekzorg
Zorg labels

Jeugdbegeleiding - Jeugdbehandeling - WMO

Driehoekzorg
Utrecht
Driehoekzorg is een zorgaanbieder, die zich richt op ambulante (individuele) begeleiding, behandeling en jeugd ggz voor jeugd, gezin en volwassenen.
Kempie
Zorg labels

01-03-2022
Kempie
Woerden
Kinder- en jongeren therapie en coaching
LevÚo Care B.V.
Zorg labels

04-03-2022
LevÚo Care B.V.
Rotterdam
Andres Van Eeten
Zorg labels

24-01-2022
Andres Van Eeten
Montfoort
Begeleiding en behandeling onder 1 dak. de volgende behandelingen bieden wij aan:
- traumaverwerking (EMDR)
- CGT
- PMT (psychomotorische therapie)
- Schematherapie
- psycho- educatie
- behandel groep

Begeleiding:
- Ambulante jeugdhulp
- Opvoedondersteuning
- Ambulante spoedhulp
- WMO Begeleiding
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

21-04-2022
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Utrecht
Zorg-Los B.V.
Zorg labels

07-05-2022
Zorg-Los B.V.
Familysupporters B.V.
Zorg labels

WMO, Jeugdhulpverlening, GGZ en de ouderenzorg, Extra Thuis Amstelveen

01-04-2022
Familysupporters B.V.
Amstelveen
FamilySupporters Amstel-Meerlanden is een professioneel, creatief & gedreven team van (jeugd)hulpverleners. We kijken graag naar realistische oplossingen waarbij deskundigheid & transparant werken voorop staan.
Sensa Zorg
Zorg labels

Sensa Zorg
Flevostate B.V.
Zorg labels

E╚ndagsdiagnostiek (EDD), Basis GGZ- jeugd, Specialistische GGZ jeugd, Ambulante jeugdhulp, MDFT, IOG, IAG, Verblijf, Crisishulp, Crisisopvang

13-01-2022
Flevostate B.V.
Emmeloord
Specialistische GGZ hulp aan kinderen, jongeren en hun gezin
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ Jeugd (BGGZ-J)

09-05-2022
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.Belangrijk: In geval van scheiding is het belangrijk dat beide ouders met elkaar (aan tafel) tot een behandelplan kunnen komen. Wanneer er sprake is van een complexe ouderrelatie of vechtscheiding dan valt dit buiten mijn expertisegebied.
Kinderpraktijk Uithoorn
Zorg labels

Basis GGZ jeugd

10-05-2022
Kinderpraktijk Uithoorn
Uithoorn
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, zijn bij ons welkom. We zullen in een intakegesprek de zorgen en vragen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.
Stichting 't Kabouterhuis
Zorg labels

13-01-2022
Stichting 't Kabouterhuis
Hoofddorp
Goede zorg voor u en uw jonge kind. U maakt zich┐zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Medisch Orthopedagogisch Centrum Ýt Kabouterhuis kan u passende hulp en ondersteuning bieden. Dit doet Ýt Kabouterhuis voor kinderen in de leeftijd van 0 ˝ 7 jaar en hun ouders of verzorgers.
Comenius Adviesburo B.V.
Zorg labels

GBGGZ, Diagnostiek en behandeling Gedragsstoornissen zoals aandachtstekortstoornissen en oppositioneel opstandige stoornissen. Ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrum stoornissen. Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie. Sociaal - emotionele problemen zoals faal- en sociale angst en depressieve stemmingsstoornissen. Diagnostiek en behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie, Executieve functiestoornissen zoals aandacht- en planningsproblemen.

Comenius Adviesburo B.V.
Utrecht
ComeniusGGZ bestaat al ruim 25 jaar en is in Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip. ComeniusGGZ ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid om in de generalistische basiszorg kwalitatief goede zorg te bieden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Kinderen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling. Door de jarenlange ervaring met kinderen, jongeren en jongvolwassenen is er veel expertise opgebouwd als het gaat om het herkennen, onderkennen en behandelen van leerproblemen(zoals dyslexie), gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autismespectrum stoornissen) alsmede op het terrein van sociaal-emotionele problemen (zoals faal- en sociale angst). Aan ouders en school worden handvatten en adviezen aangereikt die voorwaarden scheppen om het kind zich te laten ontwikkelen. Soms is er meer voor nodig en heeft het kind psychologische behandeling of training nodig.
Praktijk voor leer en gedragsadviezen B.V.
Zorg labels

Praktijk voor leer en gedragsadviezen B.V.
PsyMens B.V.
Zorg labels

GBGGZ, SGGZ, psychodiagnostiek, reguliere (psychologische) zorg, snel beschikbare crisiszorg, Infant Mental Health (0-6 jaar), onderzoek slaap-waakgedrag, Slaapstoornis bij psychische/psychiatrische stoornissen, snel beschikbare zorg, complexe, chronische problematiek, Aandachtstekortstoornissen (ADHD/ADD), Ontwikkelingsstoornissen zoals Autisme spectrum stoornissen, Angststoornissen, Depressieve stemmingsstoornissen, Posttraumatische stressstoornissen, Hechtingsstoornissen, Somatoforme stoornissen o.a. conversiestoornissen, medisch onverklaarbare pijn of ingebeelde lelijkheid, Tics/Gilles de la Tourette, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Oppositioneel opstandige stoornissen, Emotieregulatie-, impulsbeheersingsstoornissen, Ouder-kindrelatieproblematiek/ gezinsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Leerstoornissen, bijvoorbeeld Dyslexie, Jeugdhulp.

16-05-2022
PsyMens B.V.
Utrecht
PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. PsyMens biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar middels onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is compleet en gericht op uiteenlopende psychische en psychiatrische stoornissen. Onze zorg kan vari╬ren van advies en laagdrempelige begeleiding bij opvoedings- en gedragsproblemen tot zorg aan kinderen met zeer complexe psychische of psychiatrische problematiek. Naast dit brede zorgaanbod kent PsyMens nog een drietal specialisaties. Deze specialisaties zijn slaapstoornissen als gevolg van een psychische of psychiatrische stoornis, Infant Mental Health ˝ de zorg voor kinderen tussen de 0-6 jaarˇen ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme spectrumstoornissen. Alle behandelaren bij PsyMens zijn goed geschoold in hun vakgebied. Er werken onder meer orthopedagogen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten en psychiaters. Onze aanpak is multidimensionaal en multidisciplinair. De zorg wordt zowel ambulant als thuis of op school geboden.
OOPP
Zorg labels

Jeugd GGZ, Basis GGZ, Specialistische JGGZ, Dyslexiezorg, Individuele begeleiding en opvoeding ambulant, Individuele begeleiding licht en midden inclusief persoonlijke verzorging, AD(H)D, Autisme, Leerproblemen, Concentratie, Gedrag, Sociaal-emotioneel, Opvoeding, Faalangst, Boosheid, Driftbuien

05-04-2022
OOPP
Maarssen
Orthopedagogische Onderwijskundige Psychologische Praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
Appelboom Pedagogische Begeleiding
Zorg labels

Ambulante (pedagogische) begeleiding, individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant, schoolbegeleiding, autisme, TOS, AD(H)D, angststoornis, Leerproblematiek, concentratie, gedragsproblemen, faalangst, emotieregulatie, trauma begeleiding, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen

10-03-2022
Appelboom Pedagogische Begeleiding
Woerden
BLOEI BV
Zorg labels

BLOEI BV
De Hoofdtrainer
Zorg labels

08-02-2022
De Hoofdtrainer
De Speltuin, praktijk voor jeugdhulpverlening
Zorg labels

ambulante begeleiding, begeleiding aan huis, autisme, TOS, emotieregulatie

28-04-2022
De Speltuin, praktijk voor jeugdhulpverlening
Wilnis
De Speltuin, praktijk voor jeugdhulpverlening biedt ambulante individuele begeleiding voor kinderen van 5-18 jaar en kan daarnaast ouderbegeleiding, opvoedondersteuning en psycho-educatie bieden.Gespecialiseerd in sociaal-emotionele problemen, faalangst, weerbaarheid, autisme en emotieregulatie
De Zorgcoach
Zorg labels

07-04-2022
De Zorgcoach
Zaandam
De Zorgcoach biedt hulp en begeleiding aan iedereen van 5 tot 50 jaar. Waar, wanneer, waarmee en met wie je wilt. We helpen je bijvoorbeeld bij: het aanleren van nieuwe vaardigheden, begeleiding op school of werk, vergroten van je eigen kracht en het verkrijgen van meer zelfredzaamheid.
GB Autisme
Zorg labels

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

04-04-2022
GB Autisme
Culemborg
Systemische begeleiding, ondersteuning, coaching van kinderen, jongeren, volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Jayda BV
Zorg labels

Jayda BV
Stichting Kwintes
Zorg labels

Stichting Kwintes
Woerden
Stichting ReVisie
Zorg labels

individuele begeleiding; ADHD; autisme; PDD-NOS; angstproblematiek; depressie; gameverslaving; leer- en/of ontwikkelingsachterstand; sociale problematiek.

16-05-2022
Stichting ReVisie
Nieuwerbrug aan den Rijn
ReVisie is een stichting die jou kan ondersteunen om richting te geven aan je leven. We werken vanuit het principe dat jij centraal staat in het traject naar een opleiding en/of een baan. Jouw kwaliteiten zijn ons uitgangspunt.
Ons doel is om ieder te ontwikkelen tot het hoogst haalbare niveau.
Stichting Siriz
Zorg labels

12-05-2022
Stichting Siriz
TalenTonen B.V.
Zorg labels

intensieve ambulante gezinsbegeleiding - opvoedingsvraagstukken - multiproblematiek - pedagogische ondersteuning

12-05-2022
TalenTonen B.V.
Utrecht
TalenTonen biedt gezins- en individuele begeleiding aan migranten en vluchtelingen, TalenTonen streeft naar maatwerk en geeft bij voorkeur begeleiding in de eigen taal van de deelnemers.
Voorzet Begeleiding BV
Zorg labels

Voorzet Begeleiding BV
Kernvisie methode
Zorg labels

02-05-2022
Kernvisie methode
ABA Huis BV
Zorg labels

ABA Huis BV
Konfia
Zorg labels

Konfia
Meewerken.com
Zorg labels

Meewerken.com
Stichting Lievegoed
Zorg labels

Stichting Lievegoed
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
Zorg labels

Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
AMSTERDAM / UTRECHT
ZIJN. in zorg
Zorg labels

jeugdzorg, Maatschappelijk dienstverlening

19-04-2022
ZIJN. in zorg
Haarlem
ZIJN. in Zorg is een zorgorganisatie die aan jeugd, gezinnen en volwassenen ambulante begeleiding biedt.
Co÷peratie Boer en Zorg B.A.
Zorg labels

Autisme, jeugdigen, jeugdzorg, ouderenzorg, dementie, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, psychiatrie, schooluitval, burn-out, zorg op maat, persoonlijke begeleiding, coaching

Co÷peratie Boer en Zorg B.A.
verschillende locaties
Co┐peratie Boer en Zorg is een co┐peratie van gekwalificeerde zorgboerderijen en kleinschalige zorgondernemingen. Deze bieden kleinschalige zorg (in het groen) en worden erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg voor verschillende doelgroepen.
Cooperatie Zorg Ondersteunend Nederland BA
Zorg labels

dyslexie, autisme, dagbesteding, individuele begeleiding , jongeren met psychische problematiek, verstandelijke beperking, coaching met pony`s,

03-03-2022
Cooperatie Zorg Ondersteunend Nederland BA
harmelen
Stichting West Utrechtse Zorgboerderijen is een samenwerkingsverband van zorgboerderijen in de regio West Utrecht. Door de diversiteit- en samenwerking van de zorgaanbieders is er een breed zorgaanbod. De Stichting is aangesloten bij Co÷peratie Zorg Ondersteunend Nederland.
Plezier in Zorg
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, Dagbesteding leren, Ambulante begeleiding, Dagbesteding werk, Dagbesteding, jeugdhulp, WMO,

09-05-2022
Plezier in Zorg
Soesterberg
Wij bieden bij Plezier verschillende begeleidingsvormen (Dagbesteding) voor jongeren aan. * Dagbesteding Indoorspeeltuin Plezier * Dagbesteding Leertraject * Naschoolse begeleiding * Ambulante begeleiding
Stichting West Utrechtse Zorgboeren
Zorg labels

autisme, dyslexie, dagbesteding, individuele begeleiding , jongeren met psychische problematiek, verstandelijke beperking, coaching met pony`s,

Stichting West Utrechtse Zorgboeren
Harmelen
Stichting West Utrechtse Zorgboerderijen is een samenwerkingsverband van zorgboerderijen in de regio West Utrecht. Door de diversiteit- en samenwerking van de zorgaanbieders is er een breed zorgaanbod.
Vriendjes voor Altijd BV
Zorg labels

Vriendjes voor Altijd BV
Authiek B.V.
Zorg labels

30-03-2022
Authiek B.V.
Hollandsche Rading
Numodozorg BV
Zorg labels

Dagbesteding, logeeropvang, vakantieweken, vakantieopvang, weekendopvang, leer/werktrajecten

01-04-2022
Numodozorg BV
Harmelen
Numodozorg is een kleinschalige locatie in het hartje van Harmelen. Een fijne plek midden in het centrum waar de organisatie meedraait in de maatschappij en fijn contact heeft met de buurt. Bij Numodozorg worden denkbeeldige schotten weggehaald en wordt naar de mogelijkheden gekeken.
De Wijde Wereld Coaching en Begeleiding
Zorg labels

12-05-2022
De Wijde Wereld Coaching en Begeleiding
Ambulante Jeugdhulp
Zorg labels

jeugdhulp, ambulant, hulp, wmo, jeugd, begeleiding, schoolbegeleiding, adhd, autisme, verstandelijke beperking, school, gedragsproblemen

02-05-2022
Ambulante Jeugdhulp
Leiderdorp
Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak. Wij streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.
De Coach In Huis
Zorg labels

De Coach In Huis
Amsterdam
Gezinscoaching bij het gezin thuis
Opgroeiconsult vof
Zorg labels

Opgroeiconsult vof
Zeist
Talk2Solution
Zorg labels

Vechtscheiding, kinderen in complexe scheidingssituaties, scheiding, complex samengesteld gezin, kinderen uit de knel, loyaliteitsproblemen, ouderschapsbemiddeling

05-04-2022
Talk2Solution
Woerden
1. Ouderschapsbemiddeling bij kinderen in complexe (echt)scheidingssituaties.

2. Gezinsbemiddeling bij complexe en/of vastgelopen samengestelde gezinssystemen.
UvA minds b.v.
Zorg labels

01-04-2022
UvA minds b.v.
Amsterdam
Stichting Timon
Zorg labels

Ambulant (IAG, MDFT, Verbindend Gezag, Ouderschap na Scheiding, Kinderen uit de Knel), pleegzorg (vol-deeltijd, netwerkpleegzorg), Onderwijszorg centrum, behandelgroep, zelfstandigheidstraining, meidengroep, tienermoeders, ambulante begeleiding 18+

04-03-2022
Stichting Timon
Zeist
Timon is een organisatie voor jeugdhulp (zowel ambulant als residentieel) en jongvolwassenzorg.
Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

13-05-2022
Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
Stichting Koninklijke Visio
Zorg labels

Stichting Koninklijke Visio
Stichting Wielewaal
Zorg labels

jeugdhulp met kort verblijf en ambulante jeugdhulp

10-05-2022
Stichting Wielewaal
Amersfoort
Stichting Wielewaal verzorgt logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking.
Leestalent
Zorg labels

Dyslexiezorg, Dyscalculie en intelligentieonderzoek, Schoolbegeleidingen en Arrangementen.

05-05-2022
Leestalent
Rotterdam
Leestalent biedt vergoede dyslexiezorg op school aan voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.
Voor de behandelingen komen wij op de school van uw kind en werken nauw samen met u en school voor een zo goed mogelijk resultaat.
Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

14-04-2022
Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.
Amersfoort
Regionaal instituut voor dyslexie en dyscalculie
Stichting Taalhulp
Zorg labels

Dyslexie

13-01-2022
Stichting Taalhulp
Woerden
Praktijk voor Dyslexie, behandeling met de F&Lmethode
Bosman GGZ B.V
Zorg labels

Basis GGZ en Specialistische GGZ

06-05-2022
Bosman GGZ B.V
Woerden
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid. Onze behandeling is erop gericht jou en je omgeving te leren omgaan met dat waar jullie in het dagelijks leven tegenaan lopen. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak.
Elphin Mijdrecht
Zorg labels

07-02-2022
Elphin Mijdrecht