Beschikbaarheidswijzer
Utrecht West
Achterhoek
Friesland
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Zeeland
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorien
Jeugd GGZ
Dyslexiezorg
Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant
Begeleiding groep en Dagbesteding
Jeugdhulp met verblijf
Ik weet het niet

 

U heeft gezocht op: Utrecht West

OOPP
Zorg labels

Jeugd GGZ, Basis GGZ, Specialistische JGGZ, Dyslexiezorg, Individuele begeleiding en opvoeding ambulant, Individuele begeleiding licht en midden inclusief persoonlijke verzorging, AD(H)D, Autisme, Leerproblemen, Concentratie, Gedrag, Sociaal-emotion
Meer weergeven

23-10-2021
OOPP
Maarssen
Orthopedagogische Onderwijskundige Psychologische Praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
Driehoekzorg
Zorg labels

Jeugdbegeleiding - Jeugdbehandeling - WMO

22-10-2021
Driehoekzorg
Utrecht
Driehoekzorg is een zorgaanbieder, die zich richt op ambulante (individuele) begeleiding, behandeling en jeugd ggz voor jeugd, gezin en volwassenen.
`s Heeren Loo
Zorg labels

Verstandelijke beperking, LVG, LVB, opvoedproblemen, diagnostiek, therapie, gezinsondersteuning, IAG, driemilieuvoorziening

21-10-2021
`s Heeren Loo
Amersfoort
’s Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden. 
Stichting Wielewaal
Zorg labels

jeugdhulp met kort verblijf en ambulante jeugdhulp

21-10-2021
Stichting Wielewaal
Hilversum
Stichting Wielewaal verzorgt logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking.
Forest Consult
Zorg labels

Ouderschap Na scheiding (ONS), Parallel ouderschap. Pubers met ADHD, piekeren, burn-out, planning en organisatie. Prikkelarm, volle hoofden, ASS , KOPP-kinderen, kinderen van gescheiden ouders. Loyaliteit

20-10-2021
Forest Consult
Houten
Begeleiding van jongeren en ouderen op zoek naar een nieuwe weg .
Ouders Na Scheiding (ONS)
Voor ouders in hoogconflictscheiding bieden we Parallelouderschap.
We werken zowel vanuit het vrijwillig dan wel met een Gecertificeerde Instelling samen.
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

20-10-2021
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Amersfoort
Regionaal instituut voor dyslexie en dyscalculie
Psychologiepraktijk Willemsen
Zorg labels

GGZ, jeugdbegeleiding, individuele behandeling, gezinsbehandeling, groepsbehandeling, EMDR, angst, depressie, boos, problemen in het gezin, ADHD, dwang, gedragsproblemen,

20-10-2021
Psychologiepraktijk Willemsen
Schoonhoven
Kleinschalige praktijk voor basis-GGZ en orthopedagogiek, gezinstherapie, voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Naast algemene psychologische behandeling, extra expertise in echtscheidingsproblematiek en in eetstoornissen bij jongeren.

Braams
Zorg labels

Dyslexiezorg en basis (j)GGZ

20-10-2021
Braams
Gouda
Specialist in leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. Tevens kundig in de basis GGZ voor faalangsttraining en andere problematiek.
OC Leidsche Rijn
Zorg labels

19-10-2021
OC Leidsche Rijn
Utrecht
Praktijk voor pedagogische en psychologische hulp aan kind en ouder. Diagnostiek, behandeling, begeleiding, groepstrainingen. Persoonlijk, betrokken, outreachend.
Groei door Ervaring
Zorg labels

Jeugdwet/Wmo, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

19-10-2021
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is dé praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regio’s Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
Stichting Altrecht
Zorg labels

19-10-2021
Stichting Altrecht
Utrecht
Altrecht Jeugd, Regionale ambulante specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie en Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Landelijke werkende LTA afdeling
Fivoor B.V.
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT

19-10-2021
Fivoor B.V.
Utrecht
ACT (Assertive Community Treatment) is een vorm van actieve behandeling bij mensen die langdurig zorg nodig hebben; de behandeling kan naar je toe komen. Wij behandelen jongeren van 12-24 met ernstige en complexe psychiatrische problemen die om allerlei redenen niet naar onze polikliniek komen.
Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

18-10-2021
Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
Zien in de Klas
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

18-10-2021
Zien in de Klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is hét onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
TOPP-zorg
Zorg labels

rouw/verliesverwerking; trauma; angst; stemming; psychodiagnostiek (intelligentie/informatieverwerking, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel); CGT; EMDR; spel(psycho)therapie

18-10-2021
TOPP-zorg
Driebergen & Zeist
kleinschalige instelling voor jeugd GGZ
Plezier in Zorg
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, Dagbesteding leren, Ambulante begeleiding, Dagbesteding werk, Dagbesteding, jeugdhulp, WMO,

18-10-2021
Plezier in Zorg
Soesterberg
Wij bieden bij Plezier verschillende begeleidingsvormen (Dagbesteding) voor jongeren aan. * Dagbesteding Indoorspeeltuin Plezier * Dagbesteding Leertraject * Naschoolse begeleiding * Ambulante begeleiding
Psychologen Praktijk Ellen van Es
Zorg labels

17-10-2021
Psychologen Praktijk Ellen van Es
Breukelen
PPVE biedt basisGGZ aan aan kinderen, jongeren en hun ouders. Met name zijn ADHD, ODD stemming en angsten onnderwerpen die bij PPVE centraal staan. In autisme is zij minder goed.
Plushome
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

15-10-2021
Plushome
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
GGz Centraal Fornhese
Zorg labels

psychiatrie, psychiatrische problematiek, psychiatrische crisis, HYPE, individuele behandeling, groepsbehandeling, deeltijd, angst, depressie, boos, school uitval, meerdere problemen, problemen in gezin, weinig of geen vriendjes, zichzelf pijn doen,
Meer weergeven

15-10-2021
GGz Centraal Fornhese
Amersfoort
GGz Centraal biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen van alle leeftijden. De eenheid Fornhese biedt specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen (en gezin) van 0 - 18 jaar met psychiatrische problemen veelal in combinatie met problemen op meerdere levensgebieden.
Cosmo Zorg
Zorg labels

14-10-2021
Cosmo Zorg
Amsterdam
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

13-10-2021
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
O3 Schoolpsychologie
Zorg labels

12-10-2021
O3 Schoolpsychologie
Alphen aan den Rijn
Diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en Ambulante Jeugdhulp met Diagnostiek (vroegere BGGZ).
Kinderpraktijk Uithoorn
Zorg labels

Basis GGZ jeugd

12-10-2021
Kinderpraktijk Uithoorn
Uithoorn
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, zijn bij ons welkom. We zullen in een intakegesprek de zorgen en vragen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.
De Hoop GGZ
Zorg labels

Jeugd-ggz, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg

11-10-2021
De Hoop GGZ
Houten
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
ALJA Zorg en Wonen
Zorg labels

WMO en Jeugd

11-10-2021
ALJA Zorg en Wonen
Harmelen
U bent op zoek naar een expert die begeleiding en ondersteuning biedt bij één of meerdere leefgebieden.
Onze experts zijn betrouwbaar, flexibel en werken met een groot gevoel van service.
Zo staan ze u bij om uw doelen te bereiken. We horen graag wat we voor ú kunnen betekenen.
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ Jeugd (BGGZ-J); behandeling jeugd ambulant

11-10-2021
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.Belangrijk: In geval van scheiding is het belangrijk dat beide ouders met elkaar (aan tafel) tot een behandelplan kunnen komen. Wanneer er sprake is van een complexe ouderrelatie of vechtscheiding dan valt dit buiten mijn expertisegebied.
Inzowijs
Zorg labels

Ambulante begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, begeleiding op de Groep, ADHD, ADD, autisme, verstandelijke beperking, school, thuis, psychiatrische stoornis, lichamelijke beperking, gedragsproblemen, zelfredzaamheid, zelfvertrouwe
Meer weergeven

08-10-2021
Inzowijs
Leiderdorp
Inzowijs biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie of op school.
Amerpoort
Zorg labels

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wonen

08-10-2021
Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
KinderPsy praktijk Hilversum
Zorg labels

07-10-2021
KinderPsy praktijk Hilversum
Hilversum
KinderPsy praktijk Hilversum is een kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogiek. Wij bieden hulp voor kinderen tot 18 jaar met uiteenlopende problematiek. Wij doen (neuro)psychologische diagnostiek en bieden diverse vormen van behandeling, waaronder CGT en EMDR.
Stichting Enver (voorheen Stek Jeugdhulp)
Zorg labels

07-10-2021
Stichting Enver (voorheen Stek Jeugdhulp)
Gouda
Organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp