Beschikbaarheidswijzer
Utrecht West
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Zuid-Holland Zuid
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorien
Jeugd GGZ
Dyslexiezorg
Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant
Begeleiding groep en Dagbesteding
Jeugdhulp met verblijf
Ik weet het niet

 

U heeft gezocht op: Utrecht West

Kinderpraktijk Uithoorn
Zorg labels

Basis GGZ jeugd

23-07-2021
Kinderpraktijk Uithoorn
Uithoorn
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, zijn bij ons welkom. We zullen in een intakegesprek de zorgen en vragen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.
OOPP
Zorg labels

Jeugd GGZ, Basis GGZ, Specialistische JGGZ, Dyslexiezorg, Individuele begeleiding en opvoeding ambulant, Individuele begeleiding licht en midden inclusief persoonlijke verzorging, AD(H)D, Autisme, Leerproblemen, Concentratie, Gedrag, Sociaal-emotion
Meer weergeven

23-07-2021
OOPP
Maarssen
Orthopedagogische Onderwijskundige Psychologische Praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
GGz Centraal Fornhese
Zorg labels

psychiatrie, psychiatrische problematiek, psychiatrische crisis, HYPE, individuele behandeling, groepsbehandeling, deeltijd, angst, depressie, boos, school uitval, meerdere problemen, problemen in gezin, weinig of geen vriendjes, zichzelf pijn doen,
Meer weergeven

23-07-2021
GGz Centraal Fornhese
Amersfoort
GGz Centraal biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen van alle leeftijden. De eenheid Fornhese biedt specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen (en gezin) van 0 - 18 jaar met psychiatrische problemen veelal in combinatie met problemen op meerdere levensgebieden.
Fivoor B.V.
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT

23-07-2021
Fivoor B.V.
Utrecht
ACT (Assertive Community Treatment) is een vorm van actieve behandeling bij mensen die langdurig zorg nodig hebben; de behandeling kan naar je toe komen. Wij behandelen jongeren van 12-24 met ernstige en complexe psychiatrische problemen die om allerlei redenen niet naar onze polikliniek komen.
TOPP-zorg
Zorg labels

rouw/verliesverwerking; trauma; angst; stemming; psychodiagnostiek (intelligentie/informatieverwerking, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel); CGT; EMDR; spel(psycho)therapie

22-07-2021
TOPP-zorg
Driebergen & Zeist
kleinschalige instelling voor jeugd GGZ
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

21-07-2021
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Amersfoort
Regionaal instituut voor dyslexie en dyscalculie
OC Leidsche Rijn
Zorg labels

21-07-2021
OC Leidsche Rijn
Utrecht
Praktijk voor pedagogische en psychologische hulp aan kind en ouder. Diagnostiek, behandeling, begeleiding, groepstrainingen. Persoonlijk, betrokken, outreachend.
Yes We Can Clinics
Zorg labels

specialistische jeugdkliniek, verslaving, gedragsproblemen, psychische problemen, 18- en 18+, systeem gericht

21-07-2021
Yes We Can Clinics
Waalre
Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en systeem). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsingen voorkomen.
Braams
Zorg labels

Dyslexiezorg en basis (j)GGZ

21-07-2021
Braams
Gouda
Specialist in leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. Tevens kundig in de basis GGZ voor faalangsttraining en andere problematiek.
Groei door Ervaring
Zorg labels

Jeugdwet/Wmo, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

21-07-2021
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is dé praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regio’s Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
Stichting de Vluchtheuvel
Zorg labels

20-07-2021
Stichting de Vluchtheuvel
Goes
De Vluchtheuvel biedt professionele, psychosociale hulp voor alle leeftijden vanuit een christelijke identiteit.
Authiek
Zorg labels

20-07-2021
Authiek
Hollandsche Rading
Opvoedpoli B.V.
Zorg labels

20-07-2021
Opvoedpoli B.V.
Nieuwegein
De Opvoedpoli behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen.
Plushome
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

20-07-2021
Plushome
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
Amerpoort
Zorg labels

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wonen

19-07-2021
Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

19-07-2021
Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
OnderwijsAdvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

19-07-2021
OnderwijsAdvies
Zoetermeer
Onderwijsadvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
Focuz Behandelcentrum
Zorg labels

integrale jeugdhulp

18-07-2021
Focuz Behandelcentrum
Woerden
Integrale jeugdhulp: ontschot, snel en effectief
De Opvoeddesk B.V.
Zorg labels

ADD, ADHD, angst, hoogbegaafdheid, gedragsproblemen, tweelingen, slaapproblemen, zindelijkheid

17-07-2021
De Opvoeddesk B.V.
Laren
Opvoedingsvragen van baby t/m puber en leer- en gedragsproblemen
Driehoekzorg
Zorg labels

Jeugdbegeleiding - Jeugdbehandeling - WMO

16-07-2021
Driehoekzorg
Utrecht
Driehoekzorg is een zorgaanbieder, die zich richt op ambulante (individuele) begeleiding, behandeling en jeugd ggz voor jeugd, gezin en volwassenen.
De Hoop GGZ
Zorg labels

Jeugd-ggz, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg

15-07-2021
De Hoop GGZ
Houten
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
Leestalent
Zorg labels

Dyslexiezorg, Dyscalculie en intelligentieonderzoek, Schoolbegeleidingen en Arrangementen.

14-07-2021
Leestalent
Rotterdam
Leestalent biedt vergoede dyslexiezorg op school aan voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.
Voor de behandelingen komen wij op de school van uw kind en werken nauw samen met u en school voor een zo goed mogelijk resultaat.
MoleMann Mental Health B.V.
Zorg labels

14-07-2021
MoleMann Mental Health B.V.
Hilversum
Samen werken aan herstel!
UvA Minds
Zorg labels

13-07-2021
UvA Minds
Amsterdam
Inzowijs
Zorg labels

Ambulante begeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding, begeleiding op de Groep, ADHD, ADD, autisme, verstandelijke beperking, school, thuis, psychiatrische stoornis, lichamelijke beperking, gedragsproblemen, zelfredzaamheid, zelfvertrouwe
Meer weergeven

12-07-2021
Inzowijs
Leiderdorp
Inzowijs biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met lichte tot matig complexe problematiek. De ondersteuning vindt plaats in de thuissituatie of op school.
Ds. GH. Kerstencentrum (onderdeel vanKOC diensten)
Zorg labels

ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfvertrouwen

12-07-2021
Ds. GH. Kerstencentrum (onderdeel vanKOC diensten)
Veenendaal
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ Jeugd (BGGZ-J); behandeling jeugd ambulant

12-07-2021
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.Belangrijk: In geval van scheiding is het belangrijk dat beide ouders met elkaar (aan tafel) tot een behandelplan kunnen komen. Wanneer er sprake is van een complexe ouderrelatie of vechtscheiding dan valt dit buiten mijn expertisegebied.
KleurenSpel Speltherapie en Ouderbegeleiding
Zorg labels

• Verlieservaringen zoals echtscheiding, verhuizing, overlijden van een dierbare. • Traumatische ervaringen zoals ziekenhuisopname, ongeluk, pesten of misbruik. • Emotionele problemen zoals (faal)angst, weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, prob
Meer weergeven

11-07-2021
KleurenSpel Speltherapie en Ouderbegeleiding
Linschoten
Volwassenen praten over hun problemen, kinderen spelen.Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, nieuwe dingen te leren en gebeurtenissen te verwerken. Kinderen kunnen al spelend op verhaal komen.
Stichting Enver (voorheen Stek Jeugdhulp)
Zorg labels

08-07-2021
Stichting Enver (voorheen Stek Jeugdhulp)
Gouda
Organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp
Chinski
Zorg labels

Diagnostiek, Behandeling, Arrangementen, Dyslexie, Dyscalculie, Basis GGZ, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

08-07-2021
Chinski
Woerden
Chinski Kinderpsychologie biedt hulp gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Het aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling van schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.