Beschikbaarheidswijzer
Utrecht West  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Advies en expertise
GB-GGZ - 54001
Specialistische GGZ
Ernstige Dyslexie
Begeleiding Jeugd Ambulant
Behandeling Jeugd Ambulant
Dagbesteding
Persoonlijke verzorging - 40102
Pleegzorg
Gezinshuis
Residentiële zorg
Kortdurend verblijf - deeltijd verblijf
Crisiszorg - 46203
Ambulante Spoedhulp - 46A01

 

U heeft gezocht op: Utrecht West
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum / KOC Diensten
Zorg labels

ADD, ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, emotieregulatie, diagnostiek, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen

09-06-2023
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum / KOC Diensten
Veenendaal
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
ZorgRondom
Zorg labels

Specialistische ambulante behandeling en begeleiding

09-06-2023
ZorgRondom
Amersfoort
ZorgRondom biedt begeleiding bij alle problematiek die voorkomen uit emotionele blokkades zoals trauma, zelfvertrouwen, gedragingen die voortvloeien uit stoornissen, bijzondere gezinnen, echtscheiding, loyaliteitsconflicten, overlevingsstrategieën. ZorgRondom is een ISO gecertificeerde organisatie
Reset & MindChange
Zorg labels

Specialistische Jeugdhulp/Cultuursensitief

08-06-2023
Reset & MindChange
Amsterdam
Wij proberen altijd samen te werken met het gezin en aan te sluiten bij de wensen van jongeren. Wij trachten om iedereen in zijn waarde te laten. Vanuit dit besef benaderen wij iedereen met waardering en zetten hierbij transparantie, respect en rechtvaardigheid in als leidraad voor ons handelen.
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

specialistische ambulante hulpverlening, kindercoaching, gezinshuizen, psychiatrie, verslaving, residentiele behandeling, opvoedondersteuning, zelfstandigheidstraining, jeugdzorg

08-06-2023
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Utrecht
Het Leger des Heils Midden-Nederland is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie. Wij willen er zijn voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht.
Opdidakt - Maarssen
Zorg labels

dyslexie

08-06-2023
Opdidakt - Maarssen
Maarssen
Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie en geven behandelingen.
Mentaal Beter - Maarssen
Zorg labels

ADHD, PTSS, GGZ behandeling

08-06-2023
Mentaal Beter - Maarssen
Maarssen
Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan.
Jayda BV
Zorg labels

08-06-2023
Jayda BV
Veerkracht Vinkeveen
Zorg labels

GZ psycholoog, Behandeling, Vinkeveen, Ronde Venen, CGT, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, trauma, creatief

08-06-2023
Veerkracht Vinkeveen
Vinkeveen
Strijd je tegen piekeren, is je hoofd te vol, ben je boos of heb je last van nare ervaringen? Ik werk graag samen met je aan meer Veerkracht. Kinderen en jongeren vanaf 7 á 8 jaar kunnen bij terecht voor een betrokken en persoonlijke aanpak. MVG Kirsten Zwiers, GZ psycholoog van Veerkracht Vinkeveen
Grip Group BV
Zorg labels

Ambulante begeleiding jeugd en wmo, gezinscoaching, begeleide omgang, justitie, weerbaarheid, financiën, zingeving, werk / scholing / dagbesteding, bemoeizorg, huiselijk geweld, psychische problemen, psychosociale problemen, autisme, ADHD, ODD, ADD,
Meer weergeven

07-06-2023
Grip Group BV
Utrecht West
Grip Group biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een complexe problematiek.
Kind en Ik opleidingen
Zorg labels

complexe scheiding, ouderbemiddeling, onderzoek ouderafwijzing en contactherstel met MASIC en NICHD-protocol, traumaverwerking IOPT, individuele begeleiding midden

07-06-2023
Kind en Ik opleidingen
Utrecht
Ouderbemiddeling- Opnieuw verbinden in de complexe scheiding
Onderzoek ouderafwijzing en contactherstel mbv MASIC en NICHD
Stichting Amerpoort
Zorg labels

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wonen

07-06-2023
Stichting Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V. (RIOzorg)
Zorg labels

BGGZ, SGGZ, ontwikkelingsproblemen, ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid

07-06-2023
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V. (RIOzorg)
Bussum/Hilversum
RIOzorg biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
Psychotherapie Vermeulen
Zorg labels

07-06-2023
Psychotherapie Vermeulen
Amsterdam
Braams & Partners B.V.
Zorg labels

Diagnostiek, Dyslexie, ADHD, ADD, Aandacht, Concentratie, Stemmingsklachten, Angstklachten, Gedrag, Negatief zelfbeeld, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie.

07-06-2023
Braams & Partners B.V.
Gouda
Bij Braams zijn we specialist in leren en gedrag. We bieden onderzoek en behandeling bij dyslexie. Daarnaast bieden we zorg binnen de Kinder- & Jeugdpsychologie, zoals problematiek omtrent aandacht en concentratie, angst, stemming, trauma, dwanghandeling en negatief zelfbeeld.
Stichting De Hoop
Zorg labels

Jeugd-ggz, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg

06-06-2023
Stichting De Hoop
Houten
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
De Hoofdtrainer
Zorg labels

De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies, zoals Tools4u, Tact-i, en CoVa, aan. Deze trainingen vertalen we altijd naar maatwerk door werkzame combinaties te maken met andere methodieken. De volgende trainingen bieden wij aan: Sociale vaardi
Meer weergeven

06-06-2023
De Hoofdtrainer
Zwaagdijk - West
Samenwerken vanuit kracht. Uitgaan van alles dat wél goed gaat en vanuit dat punt de kwaliteiten uitbouwen. ‘Niet weer’ alleen maar praten over problemen, maar juist in actie komen. Dat brengt de echte verandering op gang, zowel bij individuen als bij groepen. De Hoofdtrainer helpt daarbij
Stichting de Viersprong
Zorg labels

Hoogspecialistische GGZ, jeugd GGZ, systeembehandelingen; Multi Systeem Therapie (MST)

06-06-2023
Stichting de Viersprong
Amsterdam
De Viersprong is er voor jeugdigen met ernstige problemen in persoonlijkheid en gedrag of voor jeugdigen bij wie deze problemen dreigen te ontstaan. De Viersprong is een hoog specialistische ggz-instelling waar jeugdigen systemisch, dus binnen het gezin, of individueel gericht behandeld worden.
Coach Vooruit
Zorg labels

Ambulante begeleiding,

05-06-2023
Coach Vooruit
Rotterdam
Coach Vooruit biedt begeleiding aan jongeren tussen de 6 en 23 jaar met meervoudige en complexe problematiek die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling.https://coachvooruit.nl/hulpaanbod/
Driehoekzorg
Zorg labels

Jeugdbegeleiding - Jeugdbehandeling - WMO

05-06-2023
Driehoekzorg
Utrecht
Driehoekzorg is een zorgaanbieder, die zich richt op ambulante (individuele) begeleiding, behandeling en jeugd ggz voor jeugd, gezin en volwassenen.
Stichting Eleos
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), In
Meer weergeven

05-06-2023
Stichting Eleos
Gouda
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
Diakonessenhuis
Zorg labels

ADHD, ADD

05-06-2023
Diakonessenhuis
Utrecht
Behandeling van kinderen met de diagnose AD(H)D.
ZIJN. in zorg
Zorg labels

jeugdzorg, Maatschappelijk dienstverlening

05-06-2023
ZIJN. in zorg
Haarlem
ZIJN. in Zorg is een zorgorganisatie die aan jeugd, gezinnen en volwassenen ambulante begeleiding biedt.
Zien in de klas Jeugdhulp BV
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

05-06-2023
Zien in de klas Jeugdhulp BV
Maarssen
ZIEN in de Klas is hÈt onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief
Meer weergeven

05-06-2023
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 32 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
Fivoor B.V.
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT, Forensische zorg

05-06-2023
Fivoor B.V.
Utrecht
Het ACT is intensieve outreachende behandeling voor de complexe problematiek. De jeugdteams van Fivoor bieden specialistische behandeling op maat en ook forensische zorg aan kinderen en jongeren tussen 12 jaar tot 24 jaar.
Plezier in Zorg
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, Dagbesteding in Onderwijssetting, Ambulante begeleiding, Dagbesteding werk, Dagbesteding, jeugdhulp, WMO, Begeleiding op onderwijs locaties, Dagbesteding Arbeid

05-06-2023
Plezier in Zorg
Hilversum
Wij bieden bij Plezier verschillende begeleidingsvormen (Dagbesteding) voor jongeren en jong volwassenen aan. * Dagbesteding Arbeid * Dagbesteding Leertraject * Naschoolse begeleiding * Ambulante begeleiding * Begeleiding op onderwijs locaties
Sensa Zorg B.V.
Zorg labels

Jeugdzorg, cultuursensitief, jeugd, multicultureel, opvoedondersteuning, behandeling

05-06-2023
Sensa Zorg B.V.
Amsterdam
Wij zijn Sensa Zorg: een multiculturele zorginstelling voor voor jeugdigen, gezin, volwassenen en ouderen. Vanuit diverse regio’s in Nederland bieden wij vanaf 2009 specialistische hulpverlening aan die het verschil maken binnen onze culturele samenleving.
De Rading
Zorg labels

Pleegzorg Meidenhulp CLAS MDFT VIB/PPI PMTO NannyPlus Rots en Water NIKA Pretty Woman Zelfstandigheidstraining

05-06-2023
De Rading
Utrecht
De Rading biedt (tweedelijns) jeugd- en opvoedhulp
Kernvisie methode
Zorg labels

AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid, thuiszitters

05-06-2023
Kernvisie methode
Ede
Kernvisie methode helpt jeugdigen van 7 tot 18 jaar, die sociaal-emotionele problemen ontwikkelen zoals; belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld, faalangst, concentratieproblemen, met buikpijn naar school en thuiszitten. Labels als AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid.
Zorg-Los B.V.
Zorg labels

WMO WLZ Jeugdwet

02-06-2023
Zorg-Los B.V.
WOERDEN
MISSIE
Zorg-los biedt zorg waar zorg nodig is, zodat de zorgvrager eigen vaardigheden blijft inzetten en waar mogelijk uitgedaagd wordt te ontwikkelen.
VISIE
Zorg-Los ziet de zorgvrager als iemand die binnen de eigen mogelijkheden zelf richting geeft aan het eigen leven, ook aan dat deel waarvoor
Pedagogische Praktijk Woerden
Zorg labels

02-06-2023
Pedagogische Praktijk Woerden
Woerden
Bij Pedagogische Praktijk Woerden behandelen wij kinderen en jongeren (met hun ouders) waarbij er sprake is van problemen in de ontwikkeling. Het kan gaan om gedrags-, emotionele- of leerproblemen; ook kunnen volwassenen terecht bij ons.
Stichting Ons Tweede Thuis
Zorg labels

Autisme, Meervoudige handicap, NAH

02-06-2023
Stichting Ons Tweede Thuis
Aalsmeer
JIJ&IK wij zijn er voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel. Samen werken we aan een goed leven voor mensen met een beperking.
OPSY Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie
Zorg labels

Kinderpsychologie CGT, EMDR, Ouderbegeleiding

02-06-2023
OPSY Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie
Bodegraven
Praktijk OPSY biedt kwalitatieve en laagdrempelige hulpverlening aan kinderen & jongeren (4-18 jaar), ouders en leerkrachten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en onderwijs.
LeerZo!
Zorg labels

Hulp bij leerproblemen

02-06-2023
LeerZo!
Amsterdam
Praktijk voor onderwijsadvies, remedial teaching, orthopedagogiek en diagnostiek
Stichting Siriz
Zorg labels

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening;

02-06-2023
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
Harmonie in hulp en zorg
Zorg labels

Dagbesteding, Individuele begeleiding, Respijtzorg, gespecialiseerd in interculturele zorg,

01-06-2023
Harmonie in hulp en zorg
Veenendaal
Dagbesteding
Individuele begeleiding
Respijtzorg
Ambulant begeleiding
Leestalent
Zorg labels

Leestalent,Dyslexiezorg, Studieus, Schoolbegeleidingen en Arrangementen.

01-06-2023
Leestalent
Rotterdam
Leestalent biedt vergoede dyslexiezorg op school aan voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.
Voor de behandelingen komen wij op de school van uw kind en werken nauw samen met u en school voor een zo goed mogelijk resultaat.
Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

01-06-2023
Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
Comenius Adviesburo B.V.
Zorg labels

GBGGZ, Diagnostiek en behandeling Gedragsproblemen zoals aandachtstekortstoornissen en oppositioneel opstandige stoornissen. Ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrum stoornissen. Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie. Sociaal - emotionele p
Meer weergeven

01-06-2023
Comenius Adviesburo B.V.
Bilthoven
ComeniusGGZ bestaat al ruim 25 jaar en is in Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip. ComeniusGGZ ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid om in de generalistische basiszorg kwalitatief goede zorg te bieden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Kinderen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling. Door de jarenlange ervaring met kinderen, jongeren en jongvolwassenen is er veel expertise opgebouwd als het gaat om het herkennen, onderkennen en behandelen van leerproblemen(zoals dyslexie), gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autismespectrum stoornissen) alsmede op het terrein van sociaal-emotionele problemen (zoals faal- en sociale angst). Aan ouders en school worden handvatten en adviezen aangereikt die voorwaarden scheppen om het kind zich te laten ontwikkelen. Soms is er meer voor nodig en heeft het kind psychologische behandeling of training nodig.
Psychologiepraktijk den Hollander
Zorg labels

EMDR, preverbaal trauma, Theraplay, cognitieve gedragstherapie

01-06-2023
Psychologiepraktijk den Hollander
Oudewater
Basis GGZ voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar
Stichting ReVisie
Zorg labels

individuele begeleiding; ADHD; autisme; PDD-NOS; angstproblematiek; depressie; gameverslaving; leer- en/of ontwikkelingsachterstand; sociale problematiek.

01-06-2023
Stichting ReVisie
Nieuwerbrug aan den Rijn
ReVisie is een stichting die jou kan ondersteunen om richting te geven aan je leven. We werken vanuit het principe dat jij centraal staat in het traject naar een opleiding en/of een baan. Jouw kwaliteiten zijn ons uitgangspunt.
Ons doel is om ieder te ontwikkelen tot het hoogst haalbare niveau.
Plushome BV
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

01-06-2023
Plushome BV
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
KinderKwesties
Zorg labels

Hulp bij ontwikkeling en opvoeding van kinderen

01-06-2023
KinderKwesties
Bodegraven
KinderKwesties is er voor ouders met vragen, twijfels of zorgen over de ontwikkeling en de opvoeding van hun kind.
KinderKwesties denkt mee, adviseert en stemt af.
Driestar educatief
Zorg labels

dyslexiezorg, basis ggz, diagnostiek, behandeling, EED

01-06-2023
Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zorg labels

01-06-2023
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
Stichting Kindertherapeuticum Zeist biedt (para)medische, somatische en pedagogische/psychiatrische ambulante (jeugd)zorg aan kinderen van 0 - 18 jaar.
Voorzet Begeleiding BV
Zorg labels

01-06-2023
Voorzet Begeleiding BV
De Bilt
De specialist in het bieden van ondersteuning aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vanaf 12 jaar in de privésituatie en in onderwijs.
1801 jeugd & onderwijsadvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

01-06-2023
1801 jeugd & onderwijsadvies
Zoetermeer
1801 jeugd & onderwijsadvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
Forestconsult
Zorg labels

Ouderschap Na scheiding (ONS), Parallel ouderschap. Pubers met ADHD, piekeren, burn-out, planning en organisatie. Prikkelarm, volle hoofden, ASS , KOPP-kinderen, kinderen van gescheiden ouders. Loyaliteit

01-06-2023
Forestconsult
Houten
Begeleiding van jongeren en ouderen op zoek naar een nieuwe weg . Ouders Na Scheiding (ONS)Voor ouders in hoogconflictscheiding bieden we Parallelouderschap.We werken zowel vanuit het vrijwillig dan wel met een Gecertificeerde Instelling samen.
Stichting Enver
Zorg labels

ADHD, complex trauma, angst- dwang- stemmingsstoornissen

01-06-2023
Stichting Enver
Gouda
Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien tot volwassenen die zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Staan problemen die ontwikkeling in de weg, dan helpt Enver graag. We bieden jeugd en opvoedhulp op maat, daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk.
Invivo Kids
Zorg labels

Leer- en gedragsproblemen, autisme

01-06-2023
Invivo Kids
Zeist
Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen.
Authiek B.V.
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, individuele begeleiding, ouderbegeleiding, overnachting doordeweeks, weekenden voor jongens, meisjes en kleintjes (vanaf een jaar of 6), vakantieweken, vervangend onderwijs, begeleiding in de klas, oudercursus, crisisopvang.

01-06-2023
Authiek B.V.
Hollandsche Rading
Autisme, ontwikkelingsstoornis, zorg op maat
Stichting Parkub
Zorg labels

Ambulante begeleiding - begeleiding bij dagbesteding. Zelfredzaamheid vergroten

01-06-2023
Stichting Parkub
Woerden
Parkub is een zorgbedrijf in Utrecht dat zich inzet voor mensen die een grotere afstand hebben tot de maatschappij. Heb jij een verstandelijke beperking, psychiatrische klachten of een andere 'beperking'? Dan wil je, net als andere mensen, ook je kwaliteiten laten zien aan de wereld. Met begeleiding
Beactive BV
Zorg labels

logeeropvang weekendopvang vakantieopvang

01-06-2023
Beactive BV
Rotterdam
Weekendopvang en vakantieopvang
Familysupporters B.V.
Zorg labels

WMO, Jeugdhulpverlening, GGZ en de ouderenzorg, Extra Thuis Amstelveen

01-06-2023
Familysupporters B.V.
Amstelveen
FamilySupporters Amstel-Meerlanden is een professioneel, creatief & gedreven team van (jeugd)hulpverleners. We kijken graag naar realistische oplossingen waarbij deskundigheid & transparant werken voorop staan.
De Speltuin, praktijk voor jeugdhulpverlening
Zorg labels

ambulante begeleiding, begeleiding aan huis, autisme, TOS, emotieregulatie

01-06-2023
De Speltuin, praktijk voor jeugdhulpverlening
Wilnis
Ambulante individuele begeleiding voor kinderen van 5-18 jaar, ouderbegeleiding, opvoedondersteuning en psycho-educatie. Gespecialiseerd in sociaal-emotionele problemen, faalangst, weerbaarheid, autisme en emotieregulatie. Ik werk met basisschoolkinderen vooral spelenderwijs en psychofysiek.
Stichting Meewerken in Eemland
Zorg labels

01-06-2023
Stichting Meewerken in Eemland
Soest (hoofdkantoor)
Op autisme gespecialiseerde dagbesteding. Ontwikkelplekken met doel doorstroom.
Basic Trust Willemsen (t.h.o.d.n. Praktijk De Kinderpsycholoog)
Zorg labels

Basis GGZ Jeugd (BGGZ-J)

01-06-2023
Basic Trust Willemsen (t.h.o.d.n. Praktijk De Kinderpsycholoog)
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.Belangrijk: In geval van scheiding is het belangrijk dat beide ouders met elkaar (aan tafel) tot een behandelplan kunnen komen. Wanneer er sprake is van een complexe ouderrelatie of vechtscheiding dan valt dit buiten mijn expertisegebied.
ABA Huis BV
Zorg labels

ADHD - ADD Ontwikkelingsstoornis

01-06-2023
ABA Huis BV
Groenekan
Het ABA Huis Utrecht biedt dagbehandeling aan volgens de ABA principes voor jonge kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis tot 8 jaar. De groepen bestaan uit 6 kinderen met 2 trainers. Daarnaast ontvangen alle kinderen 30 minuten per dag individuele behandeling.
Stichting Baantraject Care en Preventie
Zorg labels

Autisme specialist. Jongeren ambulante begeleiding en dagactiviteiten. Hulp bij het vinden van passend (vrijwilligers)werk of scholing. Begeleiding bij school en stages.

01-06-2023
Stichting Baantraject Care en Preventie
Utrecht
Persoonlijke begeleiding rond opleiding, werk en geld voor jongeren.
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
Zorg labels

ADHD, angst- dwang- stemmingsstoornissen, gedragsproblemen, huiselijk geweld

01-06-2023
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
AMSTERDAM / UTRECHT
Nova is een gespecialiseerd centrum voor alle kinderen, jongeren, ouders en betrokkenen die hulp nodig hebben, met én zonder beperking. Wij helpen kinderen, jongeren en hun omgeving te groeien in hun eigen tempo. Samen doelgericht naar de toekomst kijken, daar staat Nova voor.
Parnassia Groep B.V.
Zorg labels

01-06-2023
Parnassia Groep B.V.
Utrecht
SGGZ gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar met psychische problemen waardoor zij bedreigd worden in hun verdere ontwikkeling. We werken multidisciplinair, systeemgericht, persoonsgericht en gedragstherapeutisch, waarbij zowel cliënt als gezin en school actief betrokken worden.
Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

01-06-2023
Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.
Amersfoort
Regionaal instituut voor dyslexie en dyscalculie
De Zorgcoach
Zorg labels

JW, WMO, ASS, ADHD, ANGST, EET, Opvoeding

01-06-2023
De Zorgcoach
Zaandam
De Zorgcoach biedt hulp en begeleiding aan iedereen van 5 tot 50 jaar. Waar, wanneer, waarmee en met wie je wilt. We helpen je bijvoorbeeld bij: het aanleren van nieuwe vaardigheden, begeleiding op school of werk, vergroten van je eigen kracht en het verkrijgen van meer zelfredzaamheid.
YOEP onderwijs en zorg b.v.
Zorg labels

jeugdhulp, behandeling, begeleiding, diagnostiek

31-05-2023
YOEP onderwijs en zorg b.v.
Gouda
YOEP levert jeugdhulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die vastlopen op één of meerdere gebieden in hun leven. YOEP werkt op het snijvlak van zorg- en onderwijs en levert vanuit daar maatwerk. YOEP geeft advies, stelt diagnoses, behandelt en begeleidt bij psychische problemen.
Impact Nederland
Zorg labels

Dagbesteding, Verslavingszorg

31-05-2023
Impact Nederland
Woerden
Impact Nederland is een hulpverleningsorganisatie die zich inzet voor jongeren en jongvolwassenen. Wij werken met een team van interventiespecialisten en onze expertise is op maat gemaakte laagdrempelige hulpverlening bieden aan zorg mijdende jongeren en jongvolwassenen.
stichting Welzijn E25
Zorg labels

Individuele ambulante begeleiding voor jongeren met (psychische)problemen en/of een verstandelijke beperking

31-05-2023
stichting Welzijn E25
Wateringen
Stichting Timon
Zorg labels

Ambulant (IAG, MDFT, Geweldloos Verzet, Ouderschap na Scheiding, Onderwijs Zorg arrangement), Pleegzorg (vol-deeltijd, netwerkpleegzorg), Onderwijszorg centrum, behandelgroep, zelfstandigheidstraining, meidengroep, tienermoeders, ambulante begeleidin
Meer weergeven

31-05-2023
Stichting Timon
Zeist
Timon is een organisatie voor jeugdhulp (zowel ambulant als residentieel) en jongvolwassenzorg.
Psycholoog Abcoude
Zorg labels

angst- en stemmingsklachten, sociale- en gedragsproblemen, trauma en opvoedproblemen

30-05-2023
Psycholoog Abcoude
Abcoude
Psychologische, kortdurende hulp aan jongeren van 10 t/m 18 jaar en hun ouders bij angst- en stemmingsklachten, sociale- en gedragsproblemen, trauma en opvoedproblemen.
TOPP-zorg B.V.
Zorg labels

Rouw/verliesverwerking, Trauma, Angst, Stemming, Psychodiagnostiek (intelligentie/informatieverwerking, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel), CGT, EMDR, Spel(psycho)therapie

26-05-2023
TOPP-zorg B.V.
Driebergen & Zeist
kleinschalige instelling voor jeugd GGZ
Groei door Ervaring
Zorg labels

Jeugdwet/Wmo, Jeugd GGZ, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

25-05-2023
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is de praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regio's Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
Boba Groep
Zorg labels

Levensloopbegeleiding Coaching Autisme

24-05-2023
Boba Groep
Utrecht
Boba Autismegroep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk.
Zorgmuiters BV
Zorg labels

Gezinshuis

23-05-2023
Zorgmuiters BV
Arnhem
Zorgmuiters concentreert zich op één zorgproduct: gezinshuisplekken voor jeugdigen met een begeleidingsvraag. Hierin willen we de allerbeste zijn. We zijn open over onze resultaten en we leggen in begrijpelijke taal uit wat we doen.
A-Z Multizorg
Zorg labels

Specialistische GGZ, Begeleiding Jeugd Ambulant, Dagbesteding, Persoonlijke Verzorging

23-05-2023
A-Z Multizorg
Utrecht
A-Z Multizorg biedt individuele begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek om hun zelfredzaamheid te vergroten. We hebben veel expertise met jongvolwassenen met een brede multiculturele achtergrond.
Papilio Trainingen
Zorg labels

Hoogbegaafdheid, ASS, ADHD, ADD, TOS, Gezinsdynamiek, Opvoedondersteuning, Gedragsproblemen, Systemisch werken, Communicatie met school

23-05-2023
Papilio Trainingen
Diemen
Ambulante gezinshulp, voor kinderen met (gedragen)problemen. Het label is niet leidend maar wel het uitgangspunt. Ook WMO begeleiding, thuis of op de dagbesteding of werkplek.zie mijn website.
Expertise in Hoogbegaafdheid, Hoog gevoeligheid ASS, ADHD, ADD, TOS en gedragsproblemen
GB Autisme (Montfoort - Oudewater - Woerden)
Zorg labels

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

22-05-2023
GB Autisme (Montfoort - Oudewater - Woerden)
Culemborg
Ambulante systemische begeleiding, ondersteuning, coaching van kinderen, jongeren, volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Praktijk voor leer en gedragsadviezen B.V.
Zorg labels

ADHD Autisme IMH

19-05-2023
Praktijk voor leer en gedragsadviezen B.V.
Hilversum
De praktijk voor Leer- en gedragsadviezen is een kleinschalige GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een uitgebreid en hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. Onze aanpak is multidimensionaal en multidisciplinair.
Ambulante Jeugdhulp
Zorg labels

jeugdhulp, ambulant, hulp, wmo, jeugd, begeleiding, schoolbegeleiding, adhd, autisme, verstandelijke beperking, school, gedragsproblemen

17-05-2023
Ambulante Jeugdhulp
Leiderdorp
Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak. Wij streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.
MoleMann Mental Health B.V.
Zorg labels

Psychologische- en systemische hulpverlening,

17-05-2023
MoleMann Mental Health B.V.
Hilversum
Samen werken aan herstel!
Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd
Zorg labels

integrale jeugdhulp

17-05-2023
Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd
Woerden
Integrale jeugdhulp: ontschot, snel en effectief
Het Opstapje
Zorg labels

Forensische zorg - Verslavingszorg

16-05-2023
Het Opstapje
Utrecht
Het Opstapje biedt individuele begeleiding aan zowel kinderen als jongeren tot 23 jaar. Individuele begeleiding wordt ingezet om de doelgroep ten aanzien van de zeven leefgebieden zelfredzaam te maken. Zelfredzaamheid draagt eraan toe dat kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen
Youké Sterke Jeugd
Zorg labels

Complexe scheidingen, gezinsbegeleiding, In Verbinding, autisme, opvoedvragen, observatie en diagnostiek, hechting en trauma. onderwijszorg, pleegzorg, gezinshuizen observatie en diagnostiek, crisishulp. JGGZ, psychotherapie, dagbehandeling,

16-05-2023
Youké Sterke Jeugd
Zeist
Specialistische jeugdhulp (JOH en JGGZ) 0- ca 18 jaar en opvoedondersteuning
Vriendjes KDV Utrechtseweg
Zorg labels

16-05-2023
Vriendjes KDV Utrechtseweg
Gro-up
Zorg labels

ADHD, autisme, complex trauma, angst- dwang- stemmingsstoornissen, hoogbegaafdheid

16-05-2023
Gro-up
Berkel en Rodenrijs
De Buitenwereld is er voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. In verschillende regio’s bieden wij jeugd- en opvoedhulp, gedragstraining en schoolbegeleiding. Thuis, op school en op onze naschoolse behandelgroepen (Haaglanden, Gouda).
Stichting 't Kabouterhuis
Zorg labels

Gedrags- en opvoedproblemen zeer jonge kinderen en bay's

16-05-2023
Stichting 't Kabouterhuis
Hoofddorp
Goede zorg voor u en uw jonge kind. U maakt zich zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis biedt u passende hulp en ondersteuning. Dit doet 't Kabouterhuis voor kinderen in de leeftijd van 0 - 7 jaar en hun ouders of verzorgers.
Opvoedpoli - Ihub
Zorg labels

De Opvoedpoli, Horizon en Altra

16-05-2023
Opvoedpoli - Ihub
Nieuwegein
Vanuit iHUB bieden we in de regio Utrecht West:- Specialistische jeugdhulp en jeugd-SGGZ (De Opvoedpoli)- Pleegzorg (Horizon)- Crisishulp (Altra)
Mereo
Zorg labels

16-05-2023
Mereo
Mereo biedt systeemgericht hulpverlening in de vorm van kortdurende intensieve gezinsopnames (van 5 dagen). De gezinsopnames zijn geschikt voor het verbeteren van het opvoed- en opgroeiklimaat in gezinnen met een brede hulpvraag. Ook biedt Mereo observatie met betrekking tot ouderschapscapacitieten.
Stichting Koninklijke Visio
Zorg labels

Visuele beperking, Blind, Slechtziend, Verstandelijke beperking, Kortdurend verblijf, Zorg In Onderwijs, Dagbehandeling, Dagbesteding, Vervoer, Jeugdhulp, Logeren, begeleiding, Specialistische Begeleiding, Training..

16-05-2023
Stichting Koninklijke Visio
Expertise centrum voor mensen met een visuele beperking en mogelijke bijkomende beperkingen en problematieken.
Unaty
Zorg labels

16-05-2023
Unaty
Culemborg
Numodozorg BV
Zorg labels

Dagbesteding, logeeropvang, vakantieweken, vakantieopvang, weekendopvang, leer/werktrajecten

16-05-2023
Numodozorg BV
Harmelen
Numodozorg is een kleinschalige locatie in het hartje van Harmelen. Een fijne plek midden in het centrum waar de organisatie meedraait in de maatschappij en fijn contact heeft met de buurt. Bij Numodozorg worden denkbeeldige schotten weggehaald en wordt naar de mogelijkheden gekeken.
Chinski Gooi en Vechtstreek BV
Zorg labels

Dyslexie, Dyscalculie, Basis GGZ, SGGZ, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

16-05-2023
Chinski Gooi en Vechtstreek BV
Woerden
Chinski Kinderpsychologie biedt hulp gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Het aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling van schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.
Kinderpraktijk Uithoorn
Zorg labels

Basis GGZ jeugd

16-05-2023
Kinderpraktijk Uithoorn
Uithoorn
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, zijn bij ons welkom. We zullen in een intakegesprek de zorgen en vragen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.
Altra - Ihub
Zorg labels

Ambulante Spoedhulp gezins- en gedragsproblemen

16-05-2023
Altra - Ihub
Vanuit iHUB bieden we in de regio Utrecht West:
- Specialistische jeugdhulp en jeugd-SGGZ (De Opvoedpoli)
- Pleegzorg (Horizon)
- Crisishulp (Altra).

Het ambulante crisisteam staat gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar bij, die zulke grote problemen hebben dat onmiddellijk hulp nodig is.
Therapiepraktijk Zijn
Zorg labels

Psychomotorisch Therapie, Speltherapie, Ouderbegeleiding, Systeemtherapie, Jeugdzorg, BGGZ

16-05-2023
Therapiepraktijk Zijn
Eemnes
Therapiepraktijk Zijn is een multidisciplinaire en persoonlijke praktijk, gevestigd in Eemnes en werkzaam in de Regio Utrecht-West, Regio Eemland en Regio Gooi & Vechtstreken.
Stichting Kwintes
Zorg labels

Psychologische- en systemische hulpverlening,

16-05-2023
Stichting Kwintes
Woerden
Begeleiden, coachen van multi-probleemgezinnen en complexe jeugdproblematiek in samenwerking met alle ketenpartners en het netwerk van het gezin.
Levéo Care B.V.
Zorg labels

ASS, Autisme, ADHD, LVB, gedragsproblemen, opvoedproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, psychosociale problemen, begeleiding, behandeling, groepsbegeleiding

15-05-2023
Levéo Care B.V.
Utrecht
CareHouse en De OpgroeiPraktijk bieden begeleiding en behandeling voor iedereen die zijn of haar problemen niet zelf of met de hulp uit de omgeving de baas kan zijn. We bieden kinderen, jongeren en gezinnen hulp op momenten dat ze er zelf niet meer uitkomen.
De Praktische GGZ
Zorg labels

Angst, Depressie, Trauma (w.o. EMDR-Jeugd), Autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D, Systeemproblematiek, Gedragsproblematiek, Persoonlijkheidsproblematiek

12-05-2023
De Praktische GGZ
Woerden
Poliklinische BGGZ en SGGZ psychologische en psychiatrische diagnostiek en behandelingen jeugd en volwassenen.
PsyMens B.V.
Zorg labels

GBGGZ, SGGZ, psychodiagnostiek, reguliere (psychologische) zorg, snel beschikbare crisiszorg, Infant Mental Health (0-6 jaar), onderzoek slaap-waakgedrag, Slaapstoornis bij psychische/psychiatrische stoornissen, snel beschikbare zorg, complexe, chron
Meer weergeven

10-05-2023
PsyMens B.V.
Utrecht
PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. PsyMens biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar middels onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is compleet en gericht op uiteenlopende psychische en psychiatrische stoornissen. Onze zorg kan variÎren van advies en laagdrempelige begeleiding bij opvoedings- en gedragsproblemen tot zorg aan kinderen met zeer complexe psychische of psychiatrische problematiek. Naast dit brede zorgaanbod kent PsyMens nog een drietal specialisaties. Deze specialisaties zijn slaapstoornissen als gevolg van een psychische of psychiatrische stoornis, Infant Mental Health ñ de zorg voor kinderen tussen de 0-6 jaaróen ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme spectrumstoornissen. Alle behandelaren bij PsyMens zijn goed geschoold in hun vakgebied. Er werken onder meer orthopedagogen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten en psychiaters. Onze aanpak is multidimensionaal en multidisciplinair. De zorg wordt zowel ambulant als thuis of op school geboden.
Opgroeiconsult vof
Zorg labels

ADHD Diagnostiek Psychologisch onderzoek

09-05-2023
Opgroeiconsult vof
Zeist
Opgroeiconsult! Is een therapie- en diagnostiekpraktijk in de provincies Utrecht en Gelderland, die het kind; baby, peuter, kleuter, lagere schoolkind, puber tot en met de jong volwassene, centraal stelt in de behandeling
Jess GGZ
Zorg labels

Cgt, schematherapie, ouderbegeleiding, hechting, emdr.

08-05-2023
Jess GGZ
Nieuwegein
Diagnostiek en behandeling in de BGGZ en SGGZ.
Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor
Zorg labels

GGZ Kind & Jeugd

03-05-2023
Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor
Bodegraven
Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor biedt hulp aan kinderen en ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit noemen wij pedagogische of psychologische hulp. Sommigen hebben maar een klein zetje nodig. En soms is de hulp iets vaker of langer. Wij hebben een divers team aan professionals.
Bosman GGZ B.V
Zorg labels

Basis GGZ en Specialistische GGZ

03-05-2023
Bosman GGZ B.V
Woerden
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid. Onze behandeling is erop gericht jou en je omgeving te leren omgaan met dat waar jullie in het dagelijks leven tegenaan lopen. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak.
Cosmo Zorg BV
Zorg labels

Crisisopvang, LVB, ervaringsdeskundigheid, verslaving, gedrag, opvoeding, social impact, diversiteit, systeem therapie, autisme, streetwise, ambulante begeleiding, trauma, beschermd wonen, beschermd verblijf, ambulant, training, psychosociale problem
Meer weergeven

03-05-2023
Cosmo Zorg BV
Amsterdam
Cosmo Zorg, een landelijke zorgaanbieder die integrale zorgverlening biedt aan jeugdigen met uiteenlopende problematiek die belemmeren in hun ontwikkeling. Zorgaanbod: begeleid/beschermd wonen, crisis hulp, ambulante begeleiding, dagbesteding en zorgprogramma’s die bijdragen aan mentale veerkracht!
De Wijde Wereld Coaching en Begeleiding
Zorg labels

Dagbesteding - Ambulante begesleiding - Wonen

02-05-2023
De Wijde Wereld Coaching en Begeleiding
Montfoort
De Wijde Wereld is een kleinschalige, professionele, maar vooral laagdrempelige organisatie op het gebied van begeleidingsprocessen binnen de jeugdhulpverlening. Onze belangrijkste motivatie is om altijd bereikbaar te zijn en in dienst te staan van onze cliënten. Wij willen elk kind en gezin een vei
De Jonge Ontdekker BV
Zorg labels

Autisme, Ontwikkelingsproblematiek, Thuiszitters, begeleiding thuis, op school, gespecialiseerde na schoolse begeleiding, zaterdag en vakantiebegeleiding.

02-05-2023
De Jonge Ontdekker BV
Houten
De Jonge Ontdekker helpt gezinnen te versterken zodat een kind, ook een kind met een zorgvraag, kan opgroeien in het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een passende school. Op die plekken bieden wij begeleiding, uitgaande van de eigen kracht en regie van ouders, in de eigen omgeving.
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis
Zorg labels

ADHD - ADD

02-05-2023
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein
Ziekenhuis afdeling kindergeneeskunde
Praktijk Brasa
Zorg labels

Rouw, Verlies, Overlijden, Scheiding, Kindbehartiger, Schiptherapie, Samengestelde gezinnen,

02-05-2023
Praktijk Brasa
De Meern
Brasa, praktijk voor Rouw & Verlies is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van gezinnen die te maken hebben met een (naderend) verlies ( scheiding, overlijden, gezondheid)in de directe omgeving.
UvA minds b.v.
Zorg labels

24-04-2023
UvA minds b.v.
Amsterdam
UvA minds academisch behandelcentrum biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders) met psychische problemen.
TalenTonen B.V.
Zorg labels

intensieve ambulante gezinsbegeleiding - opvoedingsvraagstukken - multiproblematiek - pedagogische ondersteuning

22-04-2023
TalenTonen B.V.
Utrecht
TalenTonen biedt gezins- en individuele begeleiding aan migranten en vluchtelingen, TalenTonen streeft naar maatwerk en geeft bij voorkeur begeleiding in de eigen taal van de deelnemers.
Stichting Wielewaal
Zorg labels

jeugdhulp met kort verblijf en ambulante jeugdhulp

22-04-2023
Stichting Wielewaal
Amersfoort
Stichting Wielewaal verzorgt logeerweekenden en vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking.
Stichting Griftenstein & Zorg
Zorg labels

Dagbesteding

22-04-2023
Stichting Griftenstein & Zorg
De Bilt
Elke dag genieten van de landelijke omgeving en de frisse buitenlucht. Sport, spel en paarden. Lekker bezig zijn met werk dat ertoe doet. Je hoeft je geen dag te vervelen bij zorgboerderij Griftenstein & Zorg.
Stichting Buro J.A.Z.Z.
Zorg labels

EMDR - PMT - CGT -

18-04-2023
Stichting Buro J.A.Z.Z.
Montfoort
Begeleiding en behandeling onder 1 dak. de volgende behandelingen bieden wij aan:
- traumaverwerking (EMDR)
- CGT
- PMT (psychomotorische therapie)
- Schematherapie
- psycho- educatie
- behandel groep

Begeleiding:
- Ambulante jeugdhulp
- Opvoedondersteuning
- Ambulante spoedhulp
- WMO Begeleiding
Kempie
Zorg labels

Coaching, individuele begeleiding

18-04-2023
Kempie
Woerden
Als coach en integratief kinder- en jongerentherapeut begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 6 jaar bij hun zoektocht naar hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. In deze begeleiding staat de zoektocht centraal, we vinden nieuwe vaardigheden en mogelijkheden die bijdragen aan de oplossi
Vriendjes BSO Rafael
Zorg labels

14-04-2023
Vriendjes BSO Rafael
Vriendjes BSO De Kleine Prins
Zorg labels

14-04-2023
Vriendjes BSO De Kleine Prins
Vriendjes BSO De Stuifheuvel
Zorg labels

14-04-2023
Vriendjes BSO De Stuifheuvel
Vriendjes KDV Marcusschool
Zorg labels

14-04-2023
Vriendjes KDV Marcusschool
Geertruida Sophia Schipper
Zorg labels

Geertruida Sophia Schipper
Uithoorn
Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie
Raeger Stichting
Zorg labels

ABA-methodiek, autisme, dagbehandeling, individuele behandeling, diagnostiek, zwemles, logopedie, fysiotherapie, sport/bewegingstherapie, muziektherapie, ondersteuning ouders

Raeger Stichting
Amsterdam
Dagbehandeling voor kinderen met autisme
Stichting Lievegoed
Zorg labels

Verslavingszorg Persoonlijkheidsstoornissen LVB

Stichting Lievegoed
Lievegoed is er voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en mensen met problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving of een combinatie hiervan.
Zorgmetjou
Zorg labels

NAH LVB Psychische problematiek(ASS)

Zorgmetjou
Oudewater
ZORGMETJOU biedt individuele begeleiding aan kinderen en volwassenen met een gedragsstoornis of een verstandelijke beperking. In deze begeleiding staat de zorgvrager altijd centraal.
Horizon - Ihub
Zorg labels

Horizon - Ihub
Altrecht
Zorg labels

Altrecht
Mentaal Beter - Woerden
Zorg labels

Mentaal Beter - Woerden
Woerden