Beschikbaarheidswijzer
Utrecht West
Selecteer kenmerken

kenmerken
0-4 jaar
5-12 jaar
13-16 jaar
17-18 jaar
18-23 jaar
Hoogbegaafd
Gemiddeld
Beneden gemiddeld-moeilijk lerend
Licht Verstandelijk Beperkt - LVB
Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek
Adoptie
Angst, dwang en stemmingsstoornissen
Autismespectrumstoornis - ASS
Automutilatie
Depressie
Eerwraak
Eetproblematiek
Faalangst
Foetaal Alcohol Syndroom - FAS
Forensisch
Gedragsproblemen
Gender problematiek
Gezinshuis
Hechting problematiek
Hoog sensitiviteit
Huiselijk geweld-kindermishandeling
Huwelijksdwang
Interculturele en migratie problematiek
Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV
Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO
Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP
Lichamelijke beperking
Meervoudige beperking
Misofonie
Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH
Persoonlijkheids problematiek
Pleegzorg
Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS
Psycho-sociale problematiek
Radicalisering
Rouw problematiek
Scheiding, gezag en omgang problematiek
Seksueel geweld
Seksuele ontwikkeling problematiek
SuÔcide
Systeem-Gezin gebonden problematiek
Taalontwikkelstoornis - TOS
Thuiszitters
Trauma
Verslavingsproblematiek
Zwangerschap - ongepland ouder worden
Dyslexie
Handelings gerichte diagnostiek
IQ
Neuropsychologisch onderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek
Psychiatrisch onderzoek
Psychologisch onderzoek
Sociaal-emotioneel onderzoek
Arabisch
Aziatisch
Engels
Hebreeuws
OekraÔens
Pools
Russisch
Spaans
Turks
Op locatie aanbieder
Bij cliŽnt thuis
Op school
Afspraken mogelijk in de avond
Afspraken mogelijk in het weekend
Ook in de weekenden bereikbaar

 X1801 jeugd & onderwijsadvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

11-06-2024
1801 jeugd & onderwijsadvies
Zoetermeer
1801 is er ook voor kinderen en jongeren die Ė tijdelijk of langdurig Ė een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met de ouder(s) en de school onderzoeken we hoe we de leerling of student het best kunnen helpen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Gedragsproblemen, Hoogbegaafd, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
A-Z Multizorg
Zorg labels

Specialistische GGZ, Begeleiding Jeugd Ambulant, Dagbesteding, Persoonlijke Verzorging

04-06-2024
A-Z Multizorg
Utrecht
A-Z Multizorg biedt individuele begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek om hun zelfredzaamheid te vergroten. We hebben veel expertise met jongvolwassenen met een brede multiculturele achtergrond.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Meervoudige beperking, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Trauma, Arabisch, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Ook in de weekenden bereikbaar
ADHDCentraal B.V.
Zorg labels

15-05-2024
ADHDCentraal B.V.
Nieuwegein
ADHDcentraal Jeugd is het expertisebureau voor ADHD bij kinderen. Wij bieden een uniek programma van diagnostiek en behandeling, speciaal gericht op 6 tot 18 jarigen, verricht door kind- en jeugd specialisten vanuit onze locatie in Nieuwegein. De diagnostiek zal in 1 dag afgerond worden.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, IQ, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Altra - Ihub
Zorg labels

Ambulante Spoedhulp gezins- en gedragsproblemen

05-06-2024
Altra - Ihub
Vanuit iHUB bieden we in de regio Utrecht West:
- Specialistische jeugdhulp en jeugd-SGGZ (De Opvoedpoli)
- Pleegzorg (Horizon)
- Crisishulp (Altra).

Het ambulante crisisteam staat gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar bij, die zulke grote problemen hebben dat onmiddellijk hulp nodig is.
Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Altrecht
Zorg labels

13-06-2024
Altrecht
Utrecht
Altrecht is er voor iedereen die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Jong en oud. We luisteren naar je vraag. Samen zoeken we naar de juiste behandeling die past bij die vraag. Vanuit verschillende invalshoeken. Zo snel mogelijk, dichtbij huis, zonder schotten. Zo werken we aan
Ambulante Jeugdhulp
Zorg labels

jeugdhulp, ambulant, hulp, wmo, jeugd, begeleiding, schoolbegeleiding, adhd, autisme, verstandelijke beperking, school, gedragsproblemen

13-06-2024
Ambulante Jeugdhulp
Leiderdorp
Ambulante Jeugdhulp biedt zorg aan jongeren die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. Wij hebben veel ervaring in de jeugdzorg en passie voor ons vak. Wij streven ernaar alle jongeren volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Forensisch, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Arabisch, Engels, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Appelboom Pedagogische Begeleiding
Zorg labels

Ambulante (pedagogische) begeleiding, individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant, schoolbegeleiding, autisme, TOS, AD(H)D, angststoornis, Leerproblematiek, concentratie, gedragsproblemen, faalangst, emotieregulatie, trauma begeleiding, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen

15-05-2024
Appelboom Pedagogische Begeleiding
Woerden
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, 5-12 jaar, Bij cliënt thuis, Op school
Authiek B.V.
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, individuele begeleiding, ouderbegeleiding, overnachting doordeweeks, weekenden voor jongens, meisjes en kleintjes (vanaf een jaar of 6), vakantieweken, vervangend onderwijs, begeleiding in de klas, oudercursus, crisisopvang.

21-05-2024
Authiek B.V.
Houten / De Glind
Autisme, ontwikkelingsstoornis, zorg op maat
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Op locatie aanbieder, Op school
Beactive BV
Zorg labels

logeeropvang weekendopvang vakantieopvang

05-06-2024
Beactive BV
Rotterdam
Weekendopvang en vakantieopvang
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoogbegaafd, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Bij Elkaar BV
Zorg labels

27-05-2024
Bij Elkaar BV
Bij Sep, Horses en co
Zorg labels

16-04-2024
Bij Sep, Horses en co
IJsselstein
Bij Sep, Horses en co is een kleinschalige zorgboerderij gelegen in het landelijk gebied van IJsselstein. Wij bieden zorg aan kinderen van 4-18 jaar met problemen in de ontwikkeling.
-autisme
-ADHD/ADD
-verstandelijke beperking
-medische problematiek
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Lichamelijke beperking, Op locatie aanbieder
Boba Groep
Zorg labels

Autisme coaching, ambulante begeleiding

06-06-2024
Boba Groep
Dordrecht
Boba Autismegroep biedt ambulante coaching en ondersteuning aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk.
Autismespectrumstoornis - ASS
Bosman GGZ B.V
Zorg labels

Basis GGZ en Specialistische GGZ

30-05-2024
Bosman GGZ B.V
Woerden
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid. Onze behandeling is erop gericht jou en je omgeving te leren omgaan met dat waar jullie in het dagelijks leven tegenaan lopen. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Braams & Partners B.V.
Zorg labels

Diagnostiek, Dyslexie, ADHD, ADD, Aandacht, Concentratie, Stemmingsklachten, Angstklachten, Gedrag, Negatief zelfbeeld, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie.

22-05-2024
Braams & Partners B.V.
Gouda
Bij Braams zijn we specialist in leren en gedrag. We bieden onderzoek en behandeling bij dyslexie. Daarnaast bieden we zorg binnen de Kinder- & Jeugdpsychologie, zoals problematiek omtrent aandacht en concentratie, angst, stemming, trauma, dwanghandeling en negatief zelfbeeld.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Dyslexie, IQ, Op locatie aanbieder
Chinski Gooi en Vechtstreek BV
Zorg labels

Basis GGZ, SGGZ, vergoede jeugdhulp, Intelligentieonderzoek en dyslexie, hulp vanuit passend onderwijs.

30-05-2024
Chinski Gooi en Vechtstreek BV
Woerden
Chinski Kinderpsychologie biedt hulp gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Het aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling van schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Coach Vooruit
Zorg labels

Ambulante begeleiding,

12-06-2024
Coach Vooruit
Rotterdam
Coach Vooruit biedt begeleiding aan jongeren tussen de 6 en 23 jaar met meervoudige en complexe problematiek die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling.coachvooruit.nl/hulpaanbod/
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Forensisch, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Lichamelijke beperking, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Radicalisering, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Arabisch, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Comenius Adviesburo B.V.
Zorg labels

GBGGZ, Diagnostiek en behandeling Gedragsproblemen zoals aandachtstekortstoornissen en oppositioneel opstandige stoornissen. Ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrum stoornissen. Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie. Sociaal - emotionele problemen zoals faal- en sociale angst en depressieve stemmingsstoornissen. Diagnostiek en behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie, Executieve functiestoornissen zoals aandacht- en planningsproblemen.

12-06-2024
Comenius Adviesburo B.V.
Woerden
ComeniusGGZ is er voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Thuiszitters, Dyslexie, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Cooperatie Zorg Ondersteunend Nederland
Zorg labels

Dyslexie, autisme, dagbesteding, individuele begeleiding , jongeren met psychische problematiek, verstandelijke beperking, coaching met pony`s,

17-05-2024
Cooperatie Zorg Ondersteunend Nederland
Schalkwijk
CoŲperatie Zorg Ondersteunend Nederland is een samenwerkingsverband van zorgboerderijen in de regio West Utrecht.
Locaties: FIladelfia in Montfoort, Gravenstein in Haastrecht, Grazige Weiden in Oudewater, Boerderijck in Benschop.
5-12 jaar, 13-16 jaar, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Op locatie aanbieder
Cosmo Zorg BV
Zorg labels

Crisisopvang, LVB, ervaringsdeskundigheid, verslaving, gedrag, opvoeding, social impact, diversiteit, systeem therapie, autisme, streetwise, ambulante begeleiding, trauma, beschermd wonen, beschermd verblijf, ambulant, training, psychosociale problematiek, seksualiteit, dagbesteding, cultuursensitief, zwaar, intensief complexe zorgvraagstukken

13-06-2024
Cosmo Zorg BV
Amsterdam
Cosmo Zorg, een landelijke zorgaanbieder die integrale zorgverlening biedt aan jeugdigen met uiteenlopende problematiek die belemmeren in hun ontwikkeling. Zorgaanbod: begeleid/beschermd wonen, crisis hulp, ambulante begeleiding, dagbesteding en zorgprogrammaís die bijdragen aan mentale veerkracht!
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, Verslavingsproblematiek, Arabisch, Engels, Op locatie aanbieder
CoŲperatie Boer en Zorg B.A.
Zorg labels

Autisme, jeugdigen, jeugdzorg, ouderenzorg, dementie, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, psychiatrie, schooluitval, burn-out, zorg op maat, persoonlijke begeleiding, coaching

04-06-2024
CoŲperatie Boer en Zorg B.A.
Wageningen
CoŲperatie Boer en Zorg is een coŲperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen en kleinschalige zorgondernemingen. Deze bieden kleinschalige zorg (in het groen) en worden erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg voor verschillende doelgroepen.
Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
De Jonge Ontdekker BV
Zorg labels

Autisme, Ontwikkelingsproblematiek, Thuiszitters, begeleiding thuis, op school, gespecialiseerde na schoolse begeleiding, zaterdag en vakantiebegeleiding.

04-06-2024
De Jonge Ontdekker BV
Houten
De Jonge Ontdekker helpt gezinnen te versterken zodat een kind, ook een kind met een zorgvraag, kan opgroeien in het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een passende school. Op die plekken bieden wij begeleiding, uitgaande van de eigen kracht en regie van ouders, in de eigen omgeving.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
De Praktische GGZ
Zorg labels

Angst, Depressie, Trauma (w.o. EMDR-Jeugd), Autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D, Systeemproblematiek, Gedragsproblematiek, Persoonlijkheidsproblematiek

13-06-2024
De Praktische GGZ
Woerden
Poliklinische BGGZ en SGGZ psychologische en psychiatrische diagnostiek en behandelingen jeugd en volwassenen.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hoog sensitiviteit, Misofonie, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Rouw problematiek, Thuiszitters, Trauma, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
De Rading
Zorg labels

Pleegzorg Meidenhulp CLAS MDFT VIB/PPI PMTO NannyPlus Rots en Water NIKA Pretty Woman Zelfstandigheidstraining

06-06-2024
De Rading
Utrecht
De Rading biedt (tweedelijns) jeugd- en opvoedhulp
Trauma, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
De Speltuin, praktijk voor jeugdhulpverlening
Zorg labels

ambulante begeleiding, begeleiding aan huis, autisme, TOS, emotieregulatie

04-06-2024
De Speltuin, praktijk voor jeugdhulpverlening
Wilnis
Ambulante individuele begeleiding voor kinderen van 5-18 jaar, ouderbegeleiding, opvoedondersteuning en psycho-educatie. Gespecialiseerd in sociaal-emotionele problemen, faalangst, weerbaarheid, autisme en emotieregulatie. Ik werk met basisschoolkinderen vooral spelenderwijs en psychofysiek.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Psycho-sociale problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
De Wijde Wereld Coaching en Begeleiding
Zorg labels

Dagbesteding - Ambulante begesleiding - Wonen

16-01-2024
De Wijde Wereld Coaching en Begeleiding
Montfoort
De Wijde Wereld is een kleinschalige, professionele, maar vooral laagdrempelige organisatie op het gebied van begeleidingsprocessen binnen de jeugdhulpverlening. Onze belangrijkste motivatie is om altijd bereikbaar te zijn en in dienst te staan van onze cliŽnten. Wij willen elk kind en gezin een vei
Gedragsproblemen, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Diakonessenhuis
Zorg labels

ADHD, ADD

03-06-2024
Diakonessenhuis
Utrecht
Behandeling van kinderen met de diagnose AD(H)D.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Driehoekzorg
Zorg labels

Jeugdbegeleiding - Jeugdbehandeling - WMO

14-06-2024
Driehoekzorg
Zeist
Driehoekzorg is een zorgaanbieder, die zich richt op ambulante (individuele) begeleiding, behandeling en jeugd ggz voor jeugd, gezin en volwassenen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Op school
Driestar educatief
Zorg labels

basis ggz, dyslexiezorg, ED, diagnostiek, behandeling

30-05-2024
Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op school
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zorg labels

Autisme, ADHD, EMDR, Faalangst, Dyslexie

03-04-2024
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Nieuwegein
ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk. De praktijk ondersteunt en begeleidt kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar die op het gebied van leren en/of hun sociaal-emotionele ontwikkeling tegen problemen aanlopen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Elphin Mijdrecht
Zorg labels

kinder- en jeugdpsychologie EMDR

14-02-2024
Elphin Mijdrecht
Mijdrecht
diagnostiek en behandeling van enkelvoudige, weinig complexe klachten, met name op het gebied van emotionele stoornissen (o.a. angsten, dwang, paniek, stemming, tics, trauma, slaapproblemen) bij kinderen en jongeren tussen 4 en 23 jaar. Geen uitgebreide diagnostiek mogelijk naar ASS, ADHD etc.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Familysupporters B.V.
Zorg labels

WMO, Jeugdhulpverlening, GGZ en de ouderenzorg, Extra Thuis Amstelveen

04-06-2024
Familysupporters B.V.
Amstelveen
FamilySupporters Amstel-Meerlanden is een professioneel, creatief & gedreven team van (jeugd)hulpverleners. We kijken graag naar realistische oplossingen waarbij deskundigheid & transparant werken voorop staan.
Trauma, Gedragsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Fivoor B.V.
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT, Forensische zorg

04-06-2024
Fivoor B.V.
Nieuwegein
De regioteams geven poliklinische ťn ACT-zorg aan jongeren van 12 tot 24 jaar. Bij de poliklinische zorg komen jongeren langs bij ons op locatie. Lukt dat niet, dan gaan behandelaren naar de jongeren toe.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd
Zorg labels

integrale jeugdhulp sggz diagnostiek behandeling

06-06-2024
Focuz Behandelcentrum Kind en Jeugd
Woerden
Focuz is een kleinschalige sGGZ-organisatie voor kinderen en jeugdigen van vier tot achttien jaar. Er vindt zowel diagnostiek als behandeling plaats van diverse problematieken.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Forestconsult
Zorg labels

Ouderschap Na scheiding (ONS), Parallel ouderschap. Pubers met ADHD, piekeren, burn-out, planning en organisatie. Prikkelarm, volle hoofden, ASS , KOPP-kinderen, kinderen van gescheiden ouders. Loyaliteit

06-06-2024
Forestconsult
Houten
Begeleiding van jongeren en ouderen op zoek naar een nieuwe weg . Ouders Na Scheiding (ONS)Voor ouders in hoogconflictscheiding bieden we Parallelouderschap.We werken zowel vanuit het vrijwillig dan wel met een Gecertificeerde Instelling samen.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Op locatie aanbieder
GB Autisme (Montfoort - Oudewater - Woerden)
Zorg labels

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

15-05-2024
GB Autisme (Montfoort - Oudewater - Woerden)
Culemborg
Ambulante systemische begeleiding, ondersteuning, coaching van kinderen, jongeren, volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Engels, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Geertruida Sophia Schipper
Zorg labels

16-05-2024
Geertruida Sophia Schipper
Uithoorn
Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Seksueel geweld, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Gezinshuis de Ark
Zorg labels

Hechtingsproblematiek, ADHD, ADD, ASS, PTSS, FAS-D, verstoorde seksuele ontwikkeling

19-09-2023
Gezinshuis de Ark
Polsbroekerdam
We zijn een christelijk gezinshuis met 3 biologische kinderen en 6 gezinshuiskinderen. Op dit moment zitten wij vol.

ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Seksuele ontwikkeling problematiek, 0-4 jaar
Grip Group BV
Zorg labels

Ambulante begeleiding jeugd en wmo, gezinscoaching, begeleide omgang, justitie, weerbaarheid, financiŽn, zingeving, werk / scholing / dagbesteding, bemoeizorg, huiselijk geweld, psychische problemen, psychosociale problemen, autisme, ADHD, ODD, ADD, OCD, depressie / angsten / stress, eetstoornissen, verslavingen

06-06-2024
Grip Group BV
Nieuwgein
Grip Group biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een complexe problematiek.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Verslavingsproblematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
gro-up
Zorg labels

ADHD, autisme, complex trauma, angst- dwang- stemmingsstoornissen, hoogbegaafdheid

06-06-2024
gro-up
Berkel en Rodenrijs
Je wil een zorgeloze jeugd voor je kind. Maar soms loopt een kind gewoon even vast. Heeft het een diagnose, problemen op school of moeite met emoties. Jeugdhulp kan dan helpen. In de regio Utrecht West biedt gro-up jeugdhulp aan in deze gemeenten; Montfoort, Oude Water, Ronde Venen en Woerden.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Bij cliŽnt thuis, Op school
Groei door Ervaring
Zorg labels

Jeugdwet/Wmo, Jeugd GGZ, systeemtherapie, EMDR, (handelingsgerichte) diagnostiek, (groeps)behandeling, ouderbegeleiding, onderwijsondersteuning

13-06-2024
Groei door Ervaring
Reeuwijk
Groei door Ervaring is de praktijk voor behandeling, begeleiding, coaching en therapie in de regio`s Zuid-Holland Midden en Utrecht West. Het aanbod bestaat uit behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en relatie- en gezinsbehandeling. Samen in herstel onderweg naar perspectief en hoop.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Harmonie in hulp en zorg
Zorg labels

Dagbesteding, Individuele begeleiding, Respijtzorg, gespecialiseerd in interculturele zorg,

10-06-2024
Harmonie in hulp en zorg
Veenendaal
Harmonie in Hulp en Zorg is gespecialiseerd in IGGZ begeleiding en richt zich op de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Wij bieden hulp en begeleiding aan mensen met diverse culturele achtergronden.
Interculturele en migratie problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Meertalig
Het Opstapje
Zorg labels

Forensische zorg - Verslavingszorg

13-06-2024
Het Opstapje
Utrecht
Het Opstapje biedt individuele begeleiding aan zowel kinderen als jongeren tot 23 jaar. Individuele begeleiding wordt ingezet om de doelgroep ten aanzien van de zeven leefgebieden zelfredzaam te maken. Zelfredzaamheid draagt eraan toe dat kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen
Trauma, Gedragsproblemen, Interculturele en migratie problematiek, Verslavingsproblematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
HM Care
Zorg labels

04-06-2024
HM Care
Montfoort
ambulante begeleiding
begeleiding individueel ambulant
begeleiding individueel met inzet paarden op locatie
begeleiding groep (start me up) 10 weeks programma voor jongeren die vastlopen, zie website www.hmcare.nl
begeleiding groep (Xpress) lichaamsgericht/ expressie ,10 weeks programma
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Pleegzorg, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
ICU Instituut voor Consultatie leerproblemen te Utrecht
Zorg labels

Dyslexie, dyscalculie, leerproblemen

06-05-2024
ICU Instituut voor Consultatie leerproblemen te Utrecht
Utrecht
Praktijk voor kinderen en jongeren met leerproblemen. ICU is er voor: Diagnostiek en begeleiding van lees-, spelling- en rekenproblemen. Daarnaast geven we training voor mindfulness, mindset, faalangstreductie, verbeteren zelfbeeld (COMET). We hebben 3 onderzoek- en behandellocaties (Utrecht Ingenhouszstraat, Utrecht Baanstraat en Houten Papiermolen) en begeleiden we kinderen ook op scholen in Utrecht en omstreken.
5-12 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Faalangst, Dyslexie, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Op school
iHUB: Altra, de Opvoedpoli en de Care Express
Zorg labels

De Opvoedpoli, Horizon en Altra

30-05-2024
iHUB: Altra, de Opvoedpoli en de Care Express
Nieuwegein
Vanuit iHUB bieden we in de regio Utrecht West:- Specialistische jeugdhulp en jeugd-SGGZ (De Opvoedpoli)- Pleegzorg (Horizon)- Crisishulp (Altra)
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Impact Nederland
Zorg labels

Dagbesteding, Verslavingszorg

13-06-2024
Impact Nederland
Woerden
Impact Nederland is een hulpverleningsorganisatie die zich inzet voor jongeren en jongvolwassenen. Wij werken met een team van interventiespecialisten en onze expertise is op maat gemaakte laagdrempelige hulpverlening bieden aan zorg mijdende jongeren en jongvolwassenen.
Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, Verslavingsproblematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Invivo Kids
Zorg labels

Leer- en gedragsproblemen, autisme

03-04-2024
Invivo Kids
Zeist
Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Misofonie, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Rouw problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Op school
Je Eigen Keus (JEK)
Zorg labels

20-03-2024
Je Eigen Keus (JEK)
Nieuwegein
JEK - zorg voor jeugd. Ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Een kleine organisatie ( 10 medewerkers met als doel : het leveren van maatwerk in samenwerking met het netwerk rond de jeugd)
Met of zonder diagnose. Zowel op ambulant als op locatie.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Jess GGZ
Zorg labels

Cgt, schematherapie, ouderbegeleiding, hechting, emdr.

21-08-2023
Jess GGZ
Nieuwegein
Diagnostiek en behandeling in de BGGZ en SGGZ.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Kempie
Zorg labels

Coaching, individuele begeleiding

22-03-2024
Kempie
Woerden
Als coach en integratief kinder- en jongerentherapeut begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 6 jaar bij hun zoektocht naar hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. In deze begeleiding staat de zoektocht centraal, we vinden nieuwe vaardigheden en mogelijkheden die bijdragen aan de oplossi
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Kernvisie methode
Zorg labels

AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid, thuiszitters

04-06-2024
Kernvisie methode
Ede
Kernvisie methode helpt jeugdigen van 7 tot 18 jaar, die sociaal-emotionele problemen ontwikkelen zoals; belemmerende overtuigingen, negatief zelfbeeld, faalangst, concentratieproblemen, met buikpijn naar school en thuiszitten. Labels als AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid.
5-12 jaar, 13-16 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Taalontwikkelstoornis - TOS
Kind en Ik opleidingen
Zorg labels

complexe scheiding, ouderbemiddeling, onderzoek ouderafwijzing en contactherstel met MASIC en NICHD-protocol, traumaverwerking IOPT, individuele begeleiding midden

04-06-2024
Kind en Ik opleidingen
Utrecht
Ouderbemiddeling- Opnieuw verbinden in de complexe scheiding
Onderzoek ouderafwijzing en contactherstel mbv MASIC en NICHD
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Gedragsproblemen, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor
Zorg labels

GGZ Kind & Jeugd

19-02-2024
Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor
Bodegraven
Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor biedt hulp aan kinderen en ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit noemen wij pedagogische of psychologische hulp. Sommigen hebben maar een klein zetje nodig. En soms is de hulp iets vaker of langer. Wij hebben een divers team aan professionals.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Seksueel geweld, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Kinderpraktijk Uithoorn
Zorg labels

Basis GGZ jeugd

04-06-2024
Kinderpraktijk Uithoorn
Uithoorn
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee om kunnen gaan, zijn bij ons welkom. We zullen in een intakegesprek de zorgen en vragen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Wanneer de intake gepland is, dan kan de behandeling / het onderzoek direct starten. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Konfia
Zorg labels

Kindercoaching, Gezinsbegeleiding, Ouderschapsbemiddeling, Begeleide omgang

07-03-2024
Konfia
Hilversum
Konfia. Praktijk voor jeugdhulp.
Konfia is een gespecialiseerde en gecertificeerde praktijk voor jeugdhulp, met meer dan 25 jaar ervaring. Het is hťt adres voor professionele jeugd- en gezinszorg, voor reguliere en meer complexe gezinssituaties.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Kwintes
Zorg labels

Psychologische- en systemische hulpverlening,

16-05-2024
Kwintes
Woerden
Begeleiden, coachen van multi-probleemgezinnen en complexe jeugdproblematiek in samenwerking met alle ketenpartners en het netwerk van het gezin.
Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder
LeerZo!
Zorg labels

Hulp bij leerproblemen

04-06-2024
LeerZo!
Amsterdam
Praktijk voor onderwijsadvies, remedial teaching, orthopedagogiek en diagnostiek. Wij bieden hulp aan kinderen en jongeren bij wie de normale ontwikkeling wordt belemmerd.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder
Leestalent
Zorg labels

Leestalent,Dyslexiezorg, Studieus, Schoolbegeleidingen en Arrangementen.

06-05-2024
Leestalent
Rotterdam
Leestalent biedt vergoede dyslexiezorg op school aan voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.
Voor de behandelingen komen wij op de school van uw kind en werken nauw samen met u en school voor een zo goed mogelijk resultaat.
5-12 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Dyslexie, IQ, Op locatie aanbieder, Op school
Levťo Care B.V.
Zorg labels

ASS, Autisme, ADHD, LVB, gedragsproblemen, opvoedproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, psychosociale problemen, begeleiding, behandeling, groepsbegeleiding

13-06-2024
Levťo Care B.V.
Aalsmeer
CareHouse en De OpgroeiPraktijk bieden begeleiding en behandeling voor iedereen die zijn of haar problemen niet zelf of met de hulp uit de omgeving de baas kan zijn. We bieden kinderen, jongeren en gezinnen hulp op momenten dat ze er zelf niet meer uitkomen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Mentaal Beter - Maarssen
Zorg labels

ADHD, PTSS, GGZ behandeling

03-04-2024
Mentaal Beter - Maarssen
Woerden
Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan.
5-12 jaar, 13-16 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Persoonlijkheids problematiek, Trauma
Mentaal Beter - Woerden
Zorg labels

24-10-2023
Mentaal Beter - Woerden
Woerden
Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan.
Mereo
Zorg labels

01-06-2024
Mereo
Mereo biedt systeemgericht hulpverlening in de vorm van kortdurende intensieve gezinsopnames (van 5 dagen). De gezinsopnames zijn geschikt voor het verbeteren van het opvoed- en opgroeiklimaat in gezinnen met een brede hulpvraag. Ook biedt Mereo observatie met betrekking tot ouderschapscapacitieten.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Op locatie aanbieder
MoleMann Mental Health B.V.
Zorg labels

Psychologische- en systemische hulpverlening,

10-06-2024
MoleMann Mental Health B.V.
Hilversum
Samen werken aan herstel!
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
NEXT ST3P B.V.
Zorg labels

Jeugd, begeleiding, coaching, voorlichting, training

03-06-2024
NEXT ST3P B.V.
Gouda
NEXT ST3P is een organisatie die zich richt op het ondersteunen en begeleiden van jongeren en professionals, binnen de jeugdzorg en het onderwijs, die te kampen hebben met uiteenlopende hulpvragen.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eerwraak, Faalangst, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Arabisch, Engels, OekraÔens, Pools, Spaans, Turks, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Numodozorg BV
Zorg labels

Dagbesteding, logeeropvang, vakantieweken, vakantieopvang, weekendopvang, leer/werktrajecten

15-05-2024
Numodozorg BV
Harmelen
Numodozorg is een kleinschalige locatie in het hartje van Harmelen. Een fijne plek midden in het centrum waar de organisatie meedraait in de maatschappij en fijn contact heeft met de buurt. Bij Numodozorg worden denkbeeldige schotten weggehaald en wordt naar de mogelijkheden gekeken.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Taalontwikkelstoornis - TOS, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis
Op Weg Jeugdhulp
Zorg labels

Autisme, onderwijs, dagbehandeling, ontwikkelachterstand, groepsbehandeling

15-05-2024
Op Weg Jeugdhulp
Groenekan
Op Weg biedt dagbehandeling aan aan kinderen tussen 3 en 8 jaar met een (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis. Naast groepsbehandeling, in groepjes van 6 kinderen, ontvangen de kinderen 30 minuten per dag individuele behandeling. Doel van behandeling is doorstroom richting een vorm van onderwijs.
0-4 jaar, 5-12 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, IQ, Op locatie aanbieder
Opdidakt - Maarssen
Zorg labels

dyslexie

16-05-2024
Opdidakt - Maarssen
Maarssen
Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie en geven behandelingen.
5-12 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Opgroeiconsult vof
Zorg labels

ADHD Diagnostiek Psychologisch onderzoek

29-04-2024
Opgroeiconsult vof
Zeist
Opgroeiconsult! Is een therapie- en diagnostiekpraktijk in de provincies Utrecht en Gelderland, die het kind; baby, peuter, kleuter, lagere schoolkind, puber tot en met de jong volwassene, centraal stelt in de behandeling
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Gedragsproblemen, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Papilio Trainingen
Zorg labels

Hoogbegaafdheid, ASS, ADHD, ADD, TOS, Gezinsdynamiek, Opvoedondersteuning, Gedragsproblemen, Systemisch werken, Communicatie met school

04-06-2024
Papilio Trainingen
Diemen
Ambulante gezinshulp, voor kinderen met (gedragen)problemen. Het label is niet leidend maar wel het uitgangspunt. Ook WMO begeleiding, thuis of op de dagbesteding of werkplek.zie mijn website.
Expertise in Hoogbegaafdheid, Hoog gevoeligheid ASS, ADHD, ADD, TOS en gedragsproblemen
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafd, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis
Parnassia Groep B.V.
Zorg labels

05-06-2024
Parnassia Groep B.V.
Utrecht
SGGZ gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar met psychische problemen waardoor zij bedreigd worden in hun verdere ontwikkeling. We werken multidisciplinair, systeemgericht, persoonsgericht en gedragstherapeutisch, waarbij zowel cliŽnt als gezin en school actief betrokken worden.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Verslavingsproblematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Pedagogische Praktijk Woerden
Zorg labels

06-02-2024
Pedagogische Praktijk Woerden
Woerden
Bij Pedagogische Praktijk Woerden behandelen wij kinderen en jongeren (met hun ouders) waarbij er sprake is van problemen in de ontwikkeling. Het kan gaan om gedrags-, emotionele- of leerproblemen; ook kunnen volwassenen terecht bij ons.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
PHHaastrecht BV
Zorg labels

ADHD, angst- dwang- stemmingsstoornissen, gedragsproblemen

18-05-2024
PHHaastrecht BV
Oudewater
Elk kind zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen, dŠt is ons doel! Dan is het belangrijk dat u als ouder het opvoeden plezierig vindt en steun voelt van uw omgeving. De therapeuten in het behandelteam Kind & Jeugd zijn er in de behandeling van het kind natuurlijk en de ouder.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar
Plezier in Zorg
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, Dagbesteding in Onderwijssetting, Ambulante begeleiding, Dagbesteding werk, Dagbesteding, jeugdhulp, WMO, Begeleiding op onderwijs locaties, Dagbesteding Arbeid

10-06-2024
Plezier in Zorg
Soesterberg
Bij Plezier in Zorg zijn we al vele jaren toegewijd aan het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen. Als onderdeel van onze dagbesteding, bootsen we een vorm van educatie na die sterk lijkt op het reguliere onderwijs.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Op locatie aanbieder, Op school
Plushome BV
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

13-06-2024
Plushome BV
Utrecht
Plushome zich in het ambulant begeleiden van mensen met een complexere hulpvraag. We begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in hun thuissituatie. Binnen gezinnen bieden we ook behandeling aan. Ook dit doen we zoveel mogelijk thuis.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis
Praktijk Brasa
Zorg labels

Rouw, Verlies, Overlijden, Scheiding, Kindbehartiger, Schiptherapie, Samengestelde gezinnen,

01-06-2024
Praktijk Brasa
Utrecht
Brasa, praktijk voor Rouw & Verlies is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van gezinnen die te maken hebben met een (naderend) verlies ( scheiding, overlijden, gezondheid)in de directe omgeving.
Trauma, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Praktijk De Kinderpsycholoog thodn Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ Jeugd (BGGZ-J)

13-06-2024
Praktijk De Kinderpsycholoog thodn Basic Trust Willemsen
Woerden
Praktijk De Kinderpsycholoog is een brede (eenmans)praktijk o.g.v. diagnostiek en behandeling en tevens een Basic Trust praktijk (t.h.o.d.n. Basic Trust Willemsen).
Praktijk De Kinderpsycholoog heeft expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling o.g.v. oa ADHD, hechting, trauma
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Psychologiepraktijk den Hollander
Zorg labels

EMDR, preverbaal trauma, Theraplay, cognitieve gedragstherapie

04-06-2024
Psychologiepraktijk den Hollander
Oudewater
Basis GGZ voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Trauma, Gedragsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Psycholoog Abcoude
Zorg labels

angst- en stemmingsklachten, sociale- en gedragsproblemen, trauma en opvoedproblemen

15-05-2024
Psycholoog Abcoude
Abcoude
Psychologische, kortdurende hulp aan jongeren van 10 t/m 18 jaar en hun ouders bij angst- en stemmingsklachten, sociale- en gedragsproblemen, trauma en opvoedproblemen.
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Handelings gerichte diagnostiek, Op locatie aanbieder
Psychotherapie Vermeulen
Zorg labels

04-06-2024
Psychotherapie Vermeulen
Amsterdam
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Trauma, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
PsyMens B.V.
Zorg labels

Aandachtstekortstoornis (ADHD/ADD), Ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis (ASS), Angststoornis, Depressieve stemmingsstoornis, Posttraumatische stressstoornis (PTSS), Hechtingsstoornis, Somatoforme stoornis o.a. conversiestoornis, medisch onverklaarbare pijn of ingebeelde lelijkheid, Slaapstoornis als gevolg van een psychische/psychiatrische stoornis, Tics/Gilles de la Tourette, Eetstoornis, Gedragsstoornis, Oppositioneel opstandige stoornis, Emotieregulatie- impulsbeheersingsstoornis, Ouder-kindrelatieproblematiek/gezinsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis, Selectief mutisme, Genderincongruentie, Genderdysforie, Infant Mental Health (IMH)

12-06-2024
PsyMens B.V.
Woerden
PsyMens is een GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind (0-18 jaar) en de ouders/verzorgers middels onderzoek en (multidisciplinaire) behandeling van laagdrempelig advies tot complexe problematiek.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Misofonie, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Raeger Stichting
Zorg labels

ABA-methodiek, autisme, dagbehandeling, individuele behandeling, diagnostiek, zwemles, logopedie, fysiotherapie, sport/bewegingstherapie, muziektherapie, ondersteuning ouders

03-04-2024
Raeger Stichting
Amsterdam
Dagbehandeling voor kinderen met autisme
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Op locatie aanbieder
Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

13-06-2024
Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.
Amersfoort
Regionaal instituut voor dyslexie en dyscalculie
Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, 13-16 jaar
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V. (RIOzorg)
Zorg labels

BGGZ, SGGZ, ontwikkelingsproblemen, ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid

03-06-2024
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V. (RIOzorg)
Arnhem
RIOzorg biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

14-06-2024
Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
Gedragsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie aanbieder
Reset & MindChange B.V.
Zorg labels

Integrale Specialistische Jeugdhulp & WMO, Cultuursensitieve Jeugdhulp & Opvoedingsondersteuning, Intensieve ambulante behandeling IAG, Gedragsproblemen, Negatieve jeugdervaring, Persoonlijkheidsontwikkeling & Identiteitsontwikkeling, Socialevaardigheidsproblemen, Behandeling

05-06-2024
Reset & MindChange B.V.
Diemen
Specialistische jeugdhulporganisatie die zich richt op het bieden van op maat gemaakte ondersteuning en zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen in diverse levenssituaties.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Gemiddeld, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eerwraak, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Huwelijksdwang, Interculturele en migratie problematiek, Lichamelijke beperking, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Arabisch, Aziatisch, Engels, Spaans, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Sensa Zorg
Zorg labels

Jeugdzorg, cultuursensitief, jeugd, multicultureel, opvoedondersteuning, behandeling

03-06-2024
Sensa Zorg
Amsterdam
Wij zijn Sensa Zorg: een multiculturele zorginstelling voor voor jeugdigen, gezin, volwassenen en ouderen. Vanuit diverse regioís in Nederland bieden wij vanaf 2009 specialistische hulpverlening aan die het verschil maken binnen onze culturele samenleving.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gedragsproblemen, Interculturele en migratie problematiek
St. DWRP Zorggroep
Zorg labels

04-06-2024
St. DWRP Zorggroep
Aalsmeer
Al meer dan 28 jaar gespecialiseerd in autisme, ontwikkelingsachterstand, gedragsproblematiek.
Kleine groepjes, mogelijkheid tot 1 op 1 behandeling/begeleiding, zowel binnen als buiten de groep.
Fysiotherapie, logopedie, orthopedagoog, diŽtiste aanwezig.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Op locatie aanbieder
Stichting `t Kabouterhuis
Zorg labels

Gedrags- en opvoedproblemen zeer jonge kinderen en bay`s

27-05-2024
Stichting `t Kabouterhuis
Hoofddorp
Goede zorg voor u en uw jonge kind. U maakt zich zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Medisch Orthopedagogisch Centrum `t Kabouterhuis biedt u passende hulp en ondersteuning. Dit doet `t Kabouterhuis voor kinderen in de leeftijd van 0 - 7 jaar en hun ouders of verzorgers.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, 0-4 jaar
Stichting Amerpoort
Zorg labels

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wonen

14-06-2024
Stichting Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
Gedragsproblemen, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Baantraject Care en Preventie
Zorg labels

04-06-2024
Stichting Baantraject Care en Preventie
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Hoog sensitiviteit, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Stichting Buro J.A.Z.Z.
Zorg labels

EMDR - PMT - CGT - ACT-Ambulante hulpverlening

04-06-2024
Stichting Buro J.A.Z.Z.
Montfoort
Wij bieden ambulante jeugdhulp, gericht op behandeling, begeleiding en het voorkomen van uithuisplaatsingen. Onze zorg richt zich ook op jongvolwassenen.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Gedragsproblemen, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Stichting De Hoop
Zorg labels

Kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek, psychodiagnostiek, cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie: individuele behandeling en groepsbehandeling, dialectische gedragstherapie (DGT), emotieregulatietraining (ERT), oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering, acceptance and commitment therapy (ACT), traumabehandeling: EMDR, trauma gerichte CGT en schrijftherapie (write junior), psycho educatie, oudergroepen, Houd me vast laat me los, Verbindend gezag/nieuwe autoriteit/geweldloos verzet, groepsbehandelingen, PEERS, lotgenotencontact, farmacotherapie, systeemtherapie, ouderbegeleiding, betrekken en inzetten van het netwerk, E-health, blended behandeling, deeltijdbehandeling, klinische opname, online behandeling (Hoop online), geloofs-/zingevingsvragen, Theraplay, Brain Blocks.

17-05-2024
Stichting De Hoop
Houten
Bij onze afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie kunnen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met hun ouders terecht voor behandeling en diagnostiek bij psychische en/of verslavingsproblemen. Wij bieden zowel poliklinische als (dag) klinische behandeling binnen de specialistische ggz.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Seksueel geweld, Trauma, Verslavingsproblematiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum / KOC Diensten
Zorg labels

ADD, ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, emotieregulatie, diagnostiek, EMDR, hechting, jeugdhulp, psycho-educatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen

23-05-2024
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum / KOC Diensten
Ede
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een reformatorisch christelijke levensbeschouwing.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Dyslexie, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Stichting Eleos
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), Individuele ambulante ondersteuning, ADHD, Autisme, Rouw, Stemmingsklachten, Angstklachten, Opvoeding

05-06-2024
Stichting Eleos
Dordrecht
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Verslavingsproblematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Enver
Zorg labels

ADHD, complex trauma, angst- dwang- stemmingsstoornissen

04-06-2024
Stichting Enver
Gouda
Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien tot volwassenen die zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Staan problemen die ontwikkeling in de weg, dan helpt Enver graag. We bieden jeugd en opvoedhulp op maat, daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Taalontwikkelstoornis - TOS, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond
Stichting Griftenstein & Zorg
Zorg labels

Dagbesteding

07-06-2024
Stichting Griftenstein & Zorg
De Bilt
Griftenstein & Zorg is gespecialiseerd in het bieden begeleiding en opvang aan kinderen tussen de 7 en 18 jaar.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, Op locatie aanbieder
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zorg labels

05-06-2024
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
Stichting Kindertherapeuticum Zeist biedt (para)medische, somatische en pedagogische/psychiatrische ambulante (jeugd)zorg aan kinderen van 0 - 18 jaar.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Persoonlijkheids problematiek, IQ, Persoonlijkheidsonderzoek, Engels, Op locatie aanbieder
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

specialistische ambulante hulpverlening, kindercoaching, gezinshuizen, psychiatrie, verslaving, residentiele behandeling, opvoedondersteuning, zelfstandigheidstraining, jeugdzorg

11-06-2024
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Utrecht
Het Leger des Heils Midden-Nederland is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie. Wij willen er zijn voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Verslavingsproblematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Meewerken in Eemland
Zorg labels

04-06-2024
Stichting Meewerken in Eemland
Soest (hoofdkantoor)
Op autisme gespecialiseerde dagbesteding. Ontwikkelplekken met doel doorstroom.
Autismespectrumstoornis - ASS, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
Zorg labels

ADHD, angst- dwang- stemmingsstoornissen, gedragsproblemen, huiselijk geweld, dagbehandeling, naschoolse opvang, naschoolse behandeling, deeltijd behandeling, individuele begeleiding, behandeling, schaduwbegeleiding, ontwikkelingsbegeleiding, muziektherapie, fysiotherapie, kinderfysiotherapie, ergotherapie, cgt, cognitieve gedragstherapie, boosheidsregulatietraining, faalangsttraining, zelfbeeld, autisme, adhd, verstandelijke beperking, Reflexintegratie therapie, si, sensorische integratietherapie, gebarentaal, psychomotorische coaching, coaching, ouderbegeleiding, opvoedondersteuning, ambulante begeleiding, ambulante behandeling, logopedie, pmt, training, psycho-educatie, diagnostiek, observatie, prt, aba, zelfbeeld, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, huiswerkbegeleiding, vechtscheiding, vechtscheidingsproblematiek, sociale vaardigheidstraining, therapie, speltherapie, kindercoaching

10-06-2024
Stichting Nova Kind-Jeugdcentrum
Utrecht (1 vestiging), Amsterdam (4 vestigingen) en Landsmeer (1 vestiging)
Nova is een gespecialiseerd behandelcentrum voor alle kinderen, jongeren, ouders en betrokkenen die hulp nodig hebben, met ťn zonder beperking. Wij bieden zorg op maat en kijken naar wat ťcht nodig is. Ons aanbod is breed en wordt op maat samengesteld (op locatie, in de thuissituatie of op school).
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Meervoudige beperking, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, IQ, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Stichting Ons Tweede Thuis
Zorg labels

Autisme, Meervoudige handicap, NAH

04-06-2024
Stichting Ons Tweede Thuis
Aalsmeer
JIJ&IK wij zijn er voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel. Samen werken we aan een goed leven voor mensen met een beperking.
Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis
Stichting ReVisie
Zorg labels

individuele begeleiding; ADHD; autisme; PDD-NOS; angstproblematiek; depressie; gameverslaving; leer- en/of ontwikkelingsachterstand; sociale problematiek.

29-04-2024
Stichting ReVisie
Nieuwerbrug aan den Rijn
ReVisie is een stichting die jou kan ondersteunen om richting te geven aan je leven. We werken vanuit het principe dat jij centraal staat in het traject naar een opleiding en/of een baan. Jouw kwaliteiten zijn ons uitgangspunt.
Ons doel is om ieder te ontwikkelen tot het hoogst haalbare niveau.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Interculturele en migratie problematiek, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Seksuele ontwikkeling problematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis
Zorg labels

ADHD - ADD

02-05-2023
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein
Ziekenhuis afdeling kindergeneeskunde
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie aanbieder
Stichting Siriz
Zorg labels

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening;

13-06-2024
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
0-4 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Hechting problematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Stichting Taalhulp
Zorg labels

Dyslexie

16-05-2024
Stichting Taalhulp
Woerden
Praktijk voor Dyslexie, behandeling met de F&Lmethode
Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Timon
Zorg labels

Ambulant (IAG, MDFT, Geweldloos Verzet, Ouderschap na Scheiding, Onderwijs Zorg arrangement), Pleegzorg (vol-deeltijd, netwerkpleegzorg), Onderwijszorg centrum, behandelgroep, zelfstandigheidstraining, meidengroep, tienermoeders, ambulante begeleiding 18+

04-06-2024
Stichting Timon
Zeist
Timon is een organisatie voor jeugdhulp (zowel ambulant als residentieel) en jongvolwassenzorg.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Stichting Welzijn E25
Zorg labels

Individuele ambulante begeleiding voor jongeren met (psychische)problemen en/of een verstandelijke beperking

16-04-2024
Stichting Welzijn E25
Wateringen
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Interculturele en migratie problematiek, Persoonlijkheids problematiek, Thuiszitters, Arabisch, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend, Ook in de weekenden bereikbaar
Talk2Solution
Zorg labels

Complexe scheiding, kinderen in complexe scheidingssituaties, scheiding, complex samengesteld gezin, kinderen uit de knel, loyaliteitsproblemen, ouderschapsbemiddeling

21-09-2022
Talk2Solution
Woerden
1. Ouderschapsbemiddeling bij kinderen in complexe (echt)scheidingssituaties.

2. Gezinsbemiddeling bij complexe en/of vastgelopen samengestelde gezinssystemen.
Scheiding, gezag en omgang problematiek
Therapiepraktijk Zijn B.V.
Zorg labels

Psychomotorisch Therapie, Speltherapie, Ouderbegeleiding, Systeemtherapie, Jeugdzorg, BGGZ

15-05-2024
Therapiepraktijk Zijn B.V.
Eemnes
Therapiepraktijk Zijn is een multidisciplinaire en persoonlijke praktijk, gevestigd in Eemnes en werkzaam in de Regio Utrecht-West, Regio Eemland en Regio Gooi & Vechtstreken.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
TOPP-zorg B.V.
Zorg labels

Rouw/verliesverwerking, Trauma, Angst, Stemming, Psychodiagnostiek (intelligentie/informatieverwerking, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel), CGT, EMDR, Spel(psycho)therapie

08-05-2024
TOPP-zorg B.V.
Driebergen & Zeist
kleinschalige instelling voor jeugd GGZ
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, SuÔcide, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Neuropsychologisch onderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Op locatie aanbieder
Twig , Youth Clinics
Zorg labels

kinder- en jeugdpsychiatrie, kinderpsychiatrie, kinderpsychologie, EMDR, trauma, angststoornis, depressie, ADHD, ASS, autismespectrumstoornis, medicatie, psychotherapie, CGT, systeemtherapie

06-06-2024
Twig , Youth Clinics
Woerden
Twig Youth Clinics is een GGZ-instelling voor basis- en specialistische GGZ die ambulante zorg levert in een multidisciplinair team aan kinderen van 6 tot 18 jaar met mentale klachten. Vanaf de start van de organisatie werken wij ernaartoe z.s.m. 100% klimaatneutraal te werken.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, Op locatie aanbieder
Unaty
Zorg labels

14-06-2024
Unaty
Culemborg
13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met een Verstandelijk Beperking - KVBO, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, SuÔcide, Taalontwikkelstoornis - TOS, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Arabisch, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend
UvA minds b.v.
Zorg labels

12-06-2024
UvA minds b.v.
Amsterdam
UvA minds is een academisch behandelcentrum dat SGGZ zorg op maat (diagnostiek en behandeling) biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun ouders). UvA minds werkt in een multidisciplinair team en biedt o.a. zorg in Amsterdam, Utrecht-West, ZaWa, Amstelveen en Haarlemmermeer.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Persoonlijkheids problematiek, Seksueel geweld, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Op locatie aanbieder
Veerkracht Vinkeveen
Zorg labels

GZ psycholoog, Behandeling, CGT, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, trauma, creatief

06-06-2024
Veerkracht Vinkeveen
Vinkeveen
Strijd je tegen piekeren, is je hoofd te vol, ben je boos of heb je last van nare ervaringen? Ik werk graag samen met je aan meer Veerkracht. Kinderen en jongeren vanaf 7 Š 8 jaar kunnen bij terecht voor een betrokken en persoonlijke aanpak. MVG Kirsten Zwiers, GZ psycholoog van Veerkracht Vinkeveen
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gemiddeld, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Depressie, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Rouw problematiek, Op locatie aanbieder
Vooruit met Zorg
Zorg labels

04-06-2024
Vooruit met Zorg
Nieuwegein
Bij Vooruit met zorg bieden we intensieve begeleiding voor ouder en kind, en ook voor jongeren met gedragsstoornissen of omgangsproblemen. We begrijpen dat het voor ouders en jongeren moeilijk kan zijn om hiermee om te gaan en dat dit een zware last kan zijn voor het hele gezin.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Trauma, Eetproblematiek, Forensisch, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechting problematiek, Hoogbegaafd, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele en migratie problematiek, Lichamelijke beperking, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Meervoudige beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Radicalisering, Seksueel geweld, Seksuele ontwikkeling problematiek, Verslavingsproblematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder, Op school
Voorzet Begeleiding BV
Zorg labels

06-06-2024
Voorzet Begeleiding BV
Haarlem
Voorzet Begeleiding biedt ondersteuning aan jeugd met autisme.
Voor jongeren kun je hierbij denken aan:
- Uitleg over autisme
-Ontwikkelen van zelfstandigheid
-School/studie begeleiding
-Vrijetijdsbesteding en onderhouden sociale contacten
- Zelfstandig leren reizen
Hulp bij de opvoeding

Autismespectrumstoornis - ASS, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op school
Vriendjes BSO De Kleine Prins
Zorg labels

16-04-2024
Vriendjes BSO De Kleine Prins
Wij vangen kinderen met een extra zorgvraag op van 0-13 jaar.
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, 5-12 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Vriendjes BSO De Stuifheuvel
Zorg labels

16-04-2024
Vriendjes BSO De Stuifheuvel
Wij vangen kinderen op met een extra zorgvraag van 0-13 jaar
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Vriendjes BSO De Wissel
Zorg labels

BSO met extra zorgvraag

15-05-2024
Vriendjes BSO De Wissel
Soest
Wij vangen kinderen met een extra zorgvraag op van 0-13 jaar.
5-12 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Ernstig Verstandelijke Beperking - EVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Op locatie aanbieder, Op school
Vriendjes BSO Rafael
Zorg labels

16-04-2024
Vriendjes BSO Rafael
Wij vangen kinderen op met een extra zorgvraag van 0-13 jaar
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Vriendjes KDV Marcusschool
Zorg labels

16-04-2024
Vriendjes KDV Marcusschool
Wij vangen kinderen op met een extra zorgvraag van 0-13 jaar
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 0-4 jaar, Op locatie aanbieder, Op school
Vriendjes KDV Utrechtseweg
Zorg labels

16-04-2024
Vriendjes KDV Utrechtseweg
Wij vangen kinderen met een extra zorgvraag op van 0-13 jaar
ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 0-4 jaar, Op locatie aanbieder
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief onderzoeken, HouVast, VIB

04-06-2024
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35+ gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Seksuele ontwikkeling problematiek, Trauma, Bij cliŽnt thuis
YOEP onderwijs en zorg b.v.
Zorg labels

jeugdhulp, behandeling, begeleiding, diagnostiek

07-06-2024
YOEP onderwijs en zorg b.v.
Gouda
YOEP levert jeugdhulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die vastlopen op ťťn of meerdere gebieden in hun leven. YOEP werkt op het snijvlak van zorg- en onderwijs en levert vanuit daar maatwerk. YOEP geeft advies, stelt diagnoses, behandelt en begeleidt bij psychische problemen.
5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Faalangst, Gedragsproblemen, Gender problematiek, Misofonie, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Seksueel geweld, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Handelings gerichte diagnostiek, IQ, Psychiatrisch onderzoek, Psychologisch onderzoek, Sociaal-emotioneel onderzoek, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Youkť Sterke Jeugd
Zorg labels

Complexe scheiding, gezinsbehandeling, In Verbinding, autisme, opvoedvragen, observatie en diagnostiek, hechting en trauma. onderwijszorg, pleegzorg, gezinshuizen observatie en diagnostiek, crisishulp. JGGZ, psychotherapie, dagbehandeling,

17-05-2024
Youkť Sterke Jeugd
Zeist
Specialistische jeugdhulp (JOH en JGGZ) 0- ca 18 jaar en opvoedondersteuning
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Autismespectrumstoornis - ASS, Gedragsproblemen, Gezinshuis, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Pleegzorg, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Seksuele ontwikkeling problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Verslavingsproblematiek, Zwangerschap - ongepland ouder worden, Engels, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school
Zien in de klas Jeugdhulp BV
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

07-06-2024
Zien in de klas Jeugdhulp BV
Maarssen
ZIEN in de Klas is hťt onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op school
ZIJN. in zorg
Zorg labels

jeugdzorg, Maatschappelijk dienstverlening

13-05-2024
ZIJN. in zorg
Woerden
Als zorginstelling bieden wij onder meer ambulante begeleiding aan zowel jongeren als volwassenen. Onze focus ligt hierbij volledig op herstel en op doen wat nodig is. Begeleiding bij ZIJN. Is altijd maatwerk, mensen en situaties zijn immers uniek.
Gedragsproblemen, Persoonlijkheids problematiek, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Bij cliënt thuis, Op locatie aanbieder
Zorg-Los B.V.
Zorg labels

WMO WLZ Jeugdwet

13-06-2024
Zorg-Los B.V.
WOERDEN
Zorg-Los biedt een ruim aanbod aan begeleiding en behandeling op maat binnen een therapeutisch klimaat. Zorg-Los levert dagbehandeling/ dagbesteding, educatie, avondopvang, diagnostiek, advies, therapie, groepsbehandeling, faalangsttraining, ambulante zorg, coaching, logeeropvang en wonen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Hechting problematiek, Hoog sensitiviteit, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Post Traumatische Stress Stoornis - PTSS, Psycho-sociale problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Trauma, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend
Zorgmetjou
Zorg labels

NAH LVB Psychische problematiek(ASS)

16-05-2024
Zorgmetjou
Oudewater
ZORGMETJOU biedt individuele begeleiding aan kinderen en volwassenen met een gedragsstoornis of een verstandelijke beperking. In deze begeleiding staat de zorgvrager altijd centraal.
Gedragsproblemen, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar
Zorgmuiters BV
Zorg labels

Gezinshuis

04-06-2024
Zorgmuiters BV
Arnhem
Zorgmuiters concentreert zich op ťťn zorgproduct: gezinshuisplekken voor jeugdigen met een begeleidingsvraag. Hierin willen we de allerbeste zijn. We zijn open over onze resultaten en we leggen in begrijpelijke taal uit wat we doen.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Gezinshuis, Op locatie aanbieder
ZorgRondom
Zorg labels

Specialistische ambulante behandeling en begeleiding voor kinderen, jongeren (en hun ouders/verzorgers, autisme coaching, AD(H)D, jeugdhulp, ouderbegeleiding, hoogbegaafdheid, EMDR, CGT, speltherapie, trauma, verlies/rouwverwerking, sociale problemen, gedragsproblemen, psychosociale problematiek, psychologische hulp, ontwikkelingsproblemen, KOPP problematiek, zelfvertrouwen, zelfbeeld, (faal)angst, activering, weerbaarheid, assertiviteit, emotieregulatie, ACT, coaching, SOVA, kinder- en jeugdtherapie, hechtingsgerichte gezinstherapie, systemisch werk, NLP, mediation, kinderpsycholoog, kinderen met boos gedrag, eenzaamheid, omgaan met geld, zelfstandigheid, vrijetijdsbesteding, zelfzorg, financiŽn, wonen, echtscheidingsproblematiek, loyaliteitsconflicten, bijzondere gezinnen, begeleide omgang trajecten, automutilatie, depressie, eetproblematiek, hoogsensitiviteit, interculturele- en migratieproblematiek, NHA, thuiszitters, opvoedingsvraagstukken, persoonlijkheidsproblematiek.

30-04-2024
ZorgRondom
Amersfoort
ZorgRondom biedt begeleiding en behandeling op maat aan kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) met hulpvragen op alle leefgebieden. ZorgRondom heeft een breed team van professionals die ieder hun eigen specialisme hebben. Hierdoor is ZorgRondom breed inzetbaar.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18-23 jaar, Hoogbegaafd, Gemiddeld, Beneden gemiddeld-moeilijk lerend, Licht Verstandelijk Beperkt - LVB, ADHD-ADD - aandachts en concentratie problematiek, Adoptie, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autismespectrumstoornis - ASS, Automutilatie, Depressie, Eetproblematiek, Faalangst, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Interculturele en migratie problematiek, Kind van Ouder met Verslavingsproblematiek - KOV, Kind van Ouders met Psychiatrische Problematie - KOPP, Niet Aangeboren Hersenletsel - NAH, Persoonlijkheids problematiek, Psycho-sociale problematiek, Rouw problematiek, Scheiding, gezag en omgang problematiek, Systeem-Gezin gebonden problematiek, Thuiszitters, Trauma, Verslavingsproblematiek, Engels, Turks, Op locatie aanbieder, Bij cliŽnt thuis, Op school, Afspraken mogelijk in de avond, Afspraken mogelijk in het weekend