Beschikbaarheidswijzer
Zuid-Holland Zuid
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

rijnlandhoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp - begeleiding
Ambulante jeugdhulp - behandeling
Dyslexiezorg
Dagbesteding en dagbehandeling
Wonen en logeren - begeleiding
Behandeling met verblijf
Ik weet het niet (Lokale teams)

 

U heeft gezocht op: Zuid-Holland Zuid

Kinder- en jeugdpraktijk Gorinchem
Zorg labels

18-04-2021
Kinder- en jeugdpraktijk Gorinchem
Gorinchem
KJP is een kleine zelfstandige psychotherapiepraktijk voor onderzoek en behandeling van kinder-en jeugdproblematiek binnen de GB-GGZ en de S-GGZ
Kinder- en jeugdpraktijk Drechtsteden
Zorg labels

18-04-2021
Kinder- en jeugdpraktijk Drechtsteden
Papendrecht
KJP is een zelfstandige psychotherapiepraktijk voor onderzoek en behandeling van complexe problematiek bij kinderen, jeugdigen en hun gezin.
De Hoop (GGZ)
Zorg labels

Jeugd GGZ, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, dagbehandeling, klinische opname

16-04-2021
De Hoop (GGZ)
Dordrecht
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
Schakenbosch
Zorg labels

16-04-2021
Schakenbosch
Leidschendam
Stichting Marant
Zorg labels

15-04-2021
Stichting Marant
Elst
Stichting Siriz
Zorg labels

15-04-2021
Stichting Siriz
Gouda
Psychologenpraktijk VOF Perspectief
Zorg labels

15-04-2021
Psychologenpraktijk VOF Perspectief
Giessenburg
Wij zijn een professionele, laagdrempelige en dynamische instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het doel is om het psychisch welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de regio te vergroten. Op diverse locaties zijn wij werkzaam in zowel de generalistische basis GGZ (GB-GGZ)
Stichting Yulius
Zorg labels

14-04-2021
Stichting Yulius
Dordrecht
Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Yulius biedt hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die door complexe psychiatrische problematiek zijn vastgelopen in hun ontwikkeling.
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Zorg labels

Dagbesteding, logeeropvang

14-04-2021
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Groot-Ammers
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland, ondersteunt mensen met een beperking en zorgt ervoor dat zij een prettige plek vinden op één van de aangesloten zorgboerderijen. Op de website www.zorgboerenzuidholland.nl ziet u een overzicht van de zorgboerderijen die dagbesteding en logeeropvang aanbieden.
Bewegenderwijs, Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie & Begeleiding
Zorg labels

emotionele en sociale gedragsproblemen zoals bij hechtingsproblematiek, traumatische ervaringen, bij angsten, agressie/ boosheid, stress, negatief zelfbeeld, faalangst, etc.

13-04-2021
Bewegenderwijs, Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie & Begeleiding
Dordrecht
De therapie sluit aan bij datgene wat je bij het kind van nature al aantreft: bewegen en ervaren, muzikaliteit, creativiteit en spel. Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld te uiten wat het niet in woorden kan uitdrukken en kan het kind oefenen met nieuw gedrag.
YOEP onderwijs en zorg
Zorg labels

jeugdhulp, behandeling, begeleiding, diagnostiek

13-04-2021
YOEP onderwijs en zorg
Zoetermeer
YOEP is een kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk met vestigingen in Warmond, Voorburg, Zoetermeer, Amsterdam en Bodegraven. Kinderen en jongvolwassenen kunnen verwezen worden door het wijkteam, OKT of door uw huisarts.
Kinderpraktijk Heijligers & Treep
Zorg labels

13-04-2021
Kinderpraktijk Heijligers & Treep
Dordrecht
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee o
Leev Basic B.V.
Zorg labels

12-04-2021
Leev Basic B.V.
Eindhoven
Its4Sure
Zorg labels

Ambulante Jeugdhulp, Specialistische Jeugdhulp, Gezinsbegeleiding, Daghulp, Crisis Hulpverlening

12-04-2021
Its4Sure
Rijswijk
Wij werken met een multidisciplinair team die diverse methodieken en begeleidingsvormen beheersen en kunnen toepassen. Elke jongere is anders, daarom hebben wij geen vaststaande methodieken. Alle trajecten worden volledig op maat ingericht, zodat optimaal resultaat behaald kan worden.
Praktijk bij Carlijn
Zorg labels

11-04-2021
Praktijk bij Carlijn
Dordrecht
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zorg labels

08-04-2021
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Maastricht
Stichting Profila Zorg
Zorg labels

Wonen, ambulant, opvoedondersteuning, gehandicaptenzorg, gezinshuiszorg, dagbesteding

08-04-2021
Stichting Profila Zorg
Rotterdam
Profila Zorg biedt vanuit een christelijke levensovertuiging hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autisme spectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook helpen we mensen die met justitie in aanraking zijn geweest.
ASVZ
Zorg labels

08-04-2021
ASVZ
Sliedrecht
Middels Hoeksche Waard
Zorg labels

autisme, adhd, angsten, sociale vaardigheden

08-04-2021
Middels Hoeksche Waard
Numansdorp
Stichting Lelie Zorggroep
Zorg labels

07-04-2021
Stichting Lelie Zorggroep
Rotterdam
Atlas Jeugdhulp B.V.
Zorg labels

06-04-2021
Atlas Jeugdhulp B.V.
Nieuwegein
Stichting Distinto
Zorg labels

onderwijs-zorg, ambulante begeleiding, opvang, training

06-04-2021
Stichting Distinto
Barendrecht
Distinto is een organisatie die zich richt op het begeleiden van kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met psychiatrische problematiek.De werkwijze van Distinto kenmerkt zich door haar christelijke identiteit, een positieve en respectvolle bejegening en een oplossingsgerichte aanpak.
Pameijer
Zorg labels

Gezinsondersteuning, Gezinsbehandeling, (Naschoolse) Dagbehandeling (Behandeling op maat), PMT, Praktische Gezinsondersteuning,

02-04-2021
Pameijer
Rotterdam
Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit eigen kracht en talent. Wij geloven dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven
Eddee Zorgverlening B.V.
Zorg labels

02-04-2021
Eddee Zorgverlening B.V.
Dordrecht
Eddee is een christelijke zorgorganisatie en biedt zorg aan volwassenen, jeugdigen en kinderen in de regio Zuid Holland. We zetten onze expertise in om gezinnen te ondersteunen in het opgroeien, jongeren te coachen in het volwassen worden, en jong en oud in het leren omgaan met psychische problemen.
Zicht op de Toekomst
Zorg labels

02-04-2021
Zicht op de Toekomst
Dordrecht
De stem van het kind is onze missie en houdt in dat wij te allen tijde bezig zijn met:
het kind in conflicterende relaties eigen regie geven om uit te groeien tot een gelukkig mens.
Speltherapiepraktijk Kindswijze
Zorg labels

Speltherapie, Traumaverwerking, hechtingsproblematiek (Theraplay), laag zelfbeeld, faalangst, (her)ontdekken van eigen krachten, hooggevoeligheid (HSK), emorieregulatie, emotioneke problemen als: angstig, terugggetrokken of boos/agressief gedrag

02-04-2021
Speltherapiepraktijk Kindswijze
Maasdam
Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier om ervaringen en gedachten te verwerken, eigen krachten te (her)ontdekken om zich weer positief te kunnen ontwikkelen.
Theraplay om de band tussen ouder en kind te verstevigen. (Hechting)
Stam, Praktijk voor Psychotherapie J.
Zorg labels

Psychotherapeut BIG

01-04-2021
Stam, Praktijk voor Psychotherapie J.
Dordrecht
De praktijk is een solopraktijk voor psychotherapie, psychoanalyse bij kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij kan ook ouderbegeleiding en gezinstherapie geboden worden.
Eigenzinnig Zorg B.V.
Zorg labels

Individuele begeleiding, ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding

01-04-2021
Eigenzinnig Zorg B.V.
Ameide
Bij Eigenzinnig begeleiden we jongeren tussen 12 -18 jaar die dreigen vast te lopen op school, toenemend verzuimen of thuiszitten.
Family Supporters B.V.
Zorg labels

Systeemtherapie, Jeugdzorg, gezinsbegeleiding, psychiater, GZ psycholoog, systeemtherapeuten, Orthopedagoog, ambulant begeleiders, SGGZ, BGGZ, trauma, jeugdhulpverlening, EMDR, diagnostiek, Social worker, kinderpsycholoog, Jeugdhulp, WMO, PGB, Systemisch werken, Kinder- en Jeugdpsycholoog

01-04-2021
Family Supporters B.V.
Dordrecht
Bij FamilySupporters Drechtsteden kun je terecht voor praktische hulp, advies en behandeling bij psychische problemen. Op grond van dat kennismakingsgesprek bepalen we met elkaar of we mogelijkheden zien. Wij hebben veel verschillende hulpverleners in huis die verschillende vormen van hulp bieden.
Praktijk Inzicht
Zorg labels

GGZ, jeugdhulp, opvoeding, leefstijl, stress, trauma, gedragsproblemen, diagnostiek, coaching, EMDR, Symbooldrama, ACT, runningtherapie

01-04-2021
Praktijk Inzicht
Dordrecht
BGGZ behandeling en diagnostiek, met veel ervaring en expertise in breed psychodiagnostisch onderzoek, stressmanagement, emotieregulatie, traumabehandeling, leefstijlinterventies, lichaamsgericht werken. EMDR, CGT, Symbooldrama/KIP, ACT, runningtherapie, hechting, MBT-K, IMH, ouderbegeleiding.