Beschikbaarheidswijzer
Zuid-Holland Zuid
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

rijnlandhoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp - begeleiding
Ambulante jeugdhulp - behandeling
Dyslexiezorg
Dagbesteding en dagbehandeling
Wonen en logeren - begeleiding
Behandeling met verblijf
Ik weet het niet (Lokale teams)

 

U heeft gezocht op: Zuid-Holland Zuid

Opvoedcoach10
Zorg labels

Psychosociale hulp Gezinscoaching Begeleiding Behandeling Advies

24-07-2021
Opvoedcoach10
Dordrecht
Psychosociaal functioneren jeugdige Gezin en opvoedingCoaching, advies en behandeling bij ontwikkelings- en opvoedingsproblemen Aan jeugdigen, gezinnen en jeugdprofessionals
Psychologenpraktijk VOF Perspectief
Zorg labels

22-07-2021
Psychologenpraktijk VOF Perspectief
Giessenburg
Wij zijn een professionele, laagdrempelige en dynamische instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het doel is om het psychisch welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de regio te vergroten. Op diverse locaties zijn wij werkzaam in zowel de generalistische basis GGZ (GB-GGZ)
Stichting Lelie Zorggroep
Zorg labels

Ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, specialistische jeugdhulp, opvoedondersteuning, begeleid wonen, onderwijs-zorg, jeugdhulp, WMO, dagbesteding

22-07-2021
Stichting Lelie Zorggroep
Rotterdam
Lelie zorggroep (Agathos hulpverlening) is een organisatie die zorg- en hulpverlening biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Wij werken dagelijks met veel gemotiveerde medewerkers. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging.
Eddee Zorgverlening B.V.
Zorg labels

21-07-2021
Eddee Zorgverlening B.V.
Dordrecht
Eddee is een christelijke zorgorganisatie en biedt zorg aan volwassenen, jeugdigen en kinderen in de regio Zuid Holland. We zetten onze expertise in om gezinnen te ondersteunen in het opgroeien, jongeren te coachen in het volwassen worden, en jong en oud in het leren omgaan met psychische problemen.
Enver
Zorg labels

ambulante jeugdhulp aan kind en gezin; MDFT; speltherapie; ouderschap en scheiding; crisishulp ; dagbehandeling aan jonge kind (MKD/ouderkindinteractiegroep); dagbehandeling oudere jeugd (Re-load); pleegzorg; gezinshuizen; behandel-leefgroepen; fasehuizen; kamertraining

21-07-2021
Enver
Rotterdam
Enver biedt in Midden-Holland, Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid o.a. ambulante jeugd- en opvoedhulp, hulp bij crisis, dagbehandeling, residentiële zorg (pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen, etc.), schoolmaatschappelijk werk en trainingen.
Yes We Can Clinics
Zorg labels

21-07-2021
Yes We Can Clinics
Eindhoven
Stichting de Vluchtheuvel
Zorg labels

20-07-2021
Stichting de Vluchtheuvel
Goes
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
Zorg labels

Pleegzorg, Jeugdzorg Plus, 3-milieusvoorziening, GezinTotaal, Gezinsbehandeling, MDFT/Systeemcoaching

20-07-2021
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs
Rotterdam
Speltherapiepraktijk Kindswijze
Zorg labels

Speltherapie, Traumaverwerking, hechtingsproblematiek (Theraplay), laag zelfbeeld, faalangst, (her)ontdekken van eigen krachten, hooggevoeligheid (HSK), emorieregulatie, emotioneke problemen als: angstig, terugggetrokken of boos/agressief gedrag

19-07-2021
Speltherapiepraktijk Kindswijze
Maasdam
Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier om ervaringen en gedachten te verwerken, eigen krachten te (her)ontdekken om zich weer positief te kunnen ontwikkelen.
Theraplay om de band tussen ouder en kind te verstevigen. (Hechting)
Family Supporters B.V.
Zorg labels

Systeemtherapie, Jeugdzorg, gezinsbegeleiding, psychiater, GZ psycholoog, systeemtherapeuten, Orthopedagoog, ambulant begeleiders, SGGZ, BGGZ, trauma, jeugdhulpverlening, EMDR, diagnostiek, Social worker, kinderpsycholoog, Jeugdhulp, WMO, PGB, Systemisch werken, Kinder- en Jeugdpsycholoog

19-07-2021
Family Supporters B.V.
Dordrecht
Bij FamilySupporters Drechtsteden kun je terecht voor praktische hulp, advies en behandeling bij psychische problemen. Op grond van dat kennismakingsgesprek bepalen we met elkaar of we mogelijkheden zien. Wij hebben veel verschillende hulpverleners in huis die verschillende vormen van hulp bieden.
Focuz Behandelcentrum kind en jeugd
Zorg labels

18-07-2021
Focuz Behandelcentrum kind en jeugd
Capelle aan den IJssel
Boba Groep BV
Zorg labels

Boba

15-07-2021
Boba Groep BV
Dordrecht
Boba Groep is gespecialiseerd in autisme/ASS. Boba biedt zowel begeleiding als behandeling en dit zowel voor jeugd als voor volwassenen. Bij behandeling is het aanbod breder dan alleen in verband met ASS.
Timon
Zorg labels

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG), Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT), ONS (Ouderschap Na Scheiding), pleegzorg, ambulante begeleiding jongeren, opvoedondersteuning

15-07-2021
Timon
Dordrecht
Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezin. Timon helpt bij opvoeden en opgroeien. Onze missie is hen dichterbij hoop, herstel en perspectief te brengen. Onze inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder een beroep kan doen.
De Hoop (GGZ)
Zorg labels

Jeugd GGZ, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, deeltijdbehandeling, klinische opname

15-07-2021
De Hoop (GGZ)
Dordrecht
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
Stichting Profila Zorg
Zorg labels

Wonen, ambulant, opvoedondersteuning, gehandicaptenzorg, gezinshuiszorg, dagbesteding

15-07-2021
Stichting Profila Zorg
Rotterdam
Profila Zorg biedt vanuit een christelijke levensovertuiging hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autisme spectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook helpen we mensen die met justitie in aanraking zijn geweest.
Neuroscan
Zorg labels

14-07-2021
Neuroscan
Dordrecht
Neuroscan is een ggz instelling voor diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen, gevestigd in het centrum van Dordrecht.
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Zorg labels

Dagbesteding, logeeropvang

14-07-2021
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Groot-Ammers
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland, ondersteunt mensen met een beperking en zorgt ervoor dat zij een prettige plek vinden op één van de aangesloten zorgboerderijen. Op de website www.zorgboerenzuidholland.nl ziet u een overzicht van de zorgboerderijen die dagbesteding en logeeropvang aanbieden.
Stichting Vraagkracht
Zorg labels

14-07-2021
Stichting Vraagkracht
Middelburg
Ambulante vraaggerichte gezin begeleiding.
Zorgmuiters
Zorg labels

14-07-2021
Zorgmuiters
Arnhem
Zorgmuiters biedt plekken in gezinshuizen door heel Nederland. Kijk op onze site voor de beschikbare plekken en de identiteit en specialiteit van de gezinshuizen.
Gezinshuis Onder de Notenboom
Zorg labels

14-07-2021
Gezinshuis Onder de Notenboom
Brandwijk
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Rijnmond Zuidwest
Zorg labels

13-07-2021
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Rijnmond Zuidwest
Dordrecht
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum
Zorg labels

ADHD, angst, autisme, begeleiding, depressie, EMDR, hechting, jeugdhulp, psy-cho-educatie, zelfvertrouwen

12-07-2021
Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum
Hendrik-Ido-Ambacht
KOC Diensten biedt verschillende vormen van hulp aan jeugd en ouders, vanuit een christelijke levensbeschouwing.
ABA huis
Zorg labels

Dagbehandeling, Ontwikkelingsachterstand, Ontwikkelingsstoornis, ABA, PRT, DTT, Natural Environment Training

12-07-2021
ABA huis
Dordrecht
Binnen het werkgebied van de regio Zuid-Holland Zuid biedt het ABA Huis dagbehandeling aan kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud met (het vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis
E. Bos Orthopedagogiek
Zorg labels

11-07-2021
E. Bos Orthopedagogiek
Dordrecht
Mereo
Zorg labels

09-07-2021
Mereo
Groningen
In het gezin
Zorg labels

ontwikkelingsvragen, gedragsproblemen, grenzen en nieuwe autoriteit, interactie en communicatie, relatie en hechting, beleving ouderschap

09-07-2021
In het gezin
Dordrecht
Ambulante, systemische, specialistische jeugd- en opvoedhulp voor ouders, kinderen, jongeren of het hele gezin
CoachPoint
Zorg labels

09-07-2021
CoachPoint
Krimpen aan den IJssel
Coach-Point is een zorginstelling die gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van zowel kinderen als volwassenen en (multi)probleemgezinnen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen. Daarnaast biedt Coach-Point hulp bij pedagogische problematiek en opvoedvraagstukken.
Vink Psychologisch Centrum
Zorg labels

09-07-2021
Vink Psychologisch Centrum
Ridderkerk
VINK Psychologisch Centrum is een kleinschalige psychologenpraktijk voor de basis GGZ wat betreft jeugdigen. Wij bieden diagnostiek, indicatiestelling en behandeling aan voor personen die kampen met ontwikkelings- en/of psychische problemen. De doelgroep bestaat uit jeugdigen en volwassenen.
Lumotio
Zorg labels

Emotionele en sociale gedragsproblemen, regulatieproblematiek, agressie/boosheid, negatief zelfbeeld, faalangst, Sensorische Informatieverwerking (prikkelverwerking), concentratieproblematiek, hoog gevoeligheid, ASS, ADHD

09-07-2021
Lumotio
Puttershoek
De therapie is voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit mogelijk in hun motoriek laten zien. PMKT is een ervaringsgerichte therapie. Door het bewegen, creatief bezig zijn en spelen leren de kinderen woorden te geven aan situaties en gevoel en kunnen zij oefenen met nieuw gedrag.
Impegno Nederland B.V.
Zorg labels

07-07-2021
Impegno Nederland B.V.
Zoetermeer
Jeugd en gezin biedt (specialistische) individuele behandelingen en onderzoek, individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en ouderschap bij scheiden.
Voor meer informatie kunt de website van impegno bezoeken of contact opnemen met team Zuid Holland Zuid (085 8886117)