Beschikbaarheidswijzer
Zuid-Holland Zuid
Achterhoek
Friesland
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zeeland
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

rijnlandhoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp - begeleiding
Ambulante jeugdhulp - behandeling
Dyslexiezorg
Dagbesteding en dagbehandeling
Wonen en logeren - begeleiding
Behandeling met verblijf
Ik weet het niet (Lokale teams)

 

U heeft gezocht op: Zuid-Holland Zuid

`s Heeren Loo
Zorg labels

LVB, VG, beperking, verstandelijke beperking, gehandicaptenzorg, logeren, verblijf, gezinshulp

21-10-2021
`s Heeren Loo
Amersfoort
’s Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden. 
Action Kids
Zorg labels

21-10-2021
Action Kids
Amsterdam
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Zorg labels

Dagbesteding, logeeropvang

20-10-2021
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Groot-Ammers
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland, ondersteunt mensen met een beperking en zorgt ervoor dat zij een prettige plek vinden op één van de aangesloten zorgboerderijen. Op de website www.zorgboerenzuidholland.nl ziet u een overzicht van de zorgboerderijen die dagbesteding en logeeropvang aanbieden.
Stichting Vraagkracht
Zorg labels

20-10-2021
Stichting Vraagkracht
Middelburg
Ambulante vraaggerichte gezin begeleiding.
Philadelphia Zorg
Zorg labels

Verstandelijke beperking, LVG, EMB,

20-10-2021
Philadelphia Zorg
Amersfoort
Bij Philadelphia begeleiden we met liefde, lef en meesterschap. Zodat cliënten hun mogelijkheden ontwikkelen en gebruiken. Hun eigen keuzes kunnen maken, mét of zonder hulp. En zo zeggenschap krijgen over hun leven. Een gewoon leven, een eigen leven.
Psychologiepraktijk Willemsen
Zorg labels

J-BGGZ, basis-ggz, EMDR, CGT, trauma, eetstoornissen, gezinstherapie, angst, depressie, dwang, relatietherapie, somatische symptoomklachten, emotieregulatie, adhd, ouderbegeleiding

20-10-2021
Psychologiepraktijk Willemsen
Schoonhoven
Kleinschalige praktijk voor basis-GGZ en orthopedagogiek, gezinstherapie, voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Naast algemene psychologische behandeling, extra expertise in echtscheidingsproblematiek en in eetstoornissen bij jongeren.
Stichting Lelie Zorggroep
Zorg labels

Ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, specialistische jeugdhulp, opvoedondersteuning, begeleid wonen, onderwijs-zorg, jeugdhulp, WMO, dagbesteding

20-10-2021
Stichting Lelie Zorggroep
Rotterdam
Lelie zorggroep (Agathos hulpverlening) is een organisatie die zorg- en hulpverlening biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Wij werken dagelijks met veel gemotiveerde medewerkers. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging.
De Waag
Zorg labels

18-10-2021
De Waag
Utrecht
Pameijer
Zorg labels

Gezinsondersteuning, Gezinsbehandeling, Praktische Gezinsondersteuning i.c.m. (Naschoolse) Dagbehandeling (Behandeling op maat),

18-10-2021
Pameijer
Rotterdam
Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit eigen kracht en talent. Wij geloven dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven
ABA huis
Zorg labels

Dagbehandeling, Ontwikkelingsachterstand, Ontwikkelingsstoornis, ABA, PRT, DTT, Natural Environment Training

18-10-2021
ABA huis
Dordrecht
Binnen het werkgebied van de regio Zuid-Holland Zuid biedt het ABA Huis dagbehandeling aan kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud met (het vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis
Schakenbosch
Zorg labels

15-10-2021
Schakenbosch
Leidschendam
Landelijk Verbond Gezinshuizen C.O. B.V.
Zorg labels

Pleegzorg, gezinshuiszorg

14-10-2021
Landelijk Verbond Gezinshuizen C.O. B.V.
Breda
Vigere (voorheen Landelijk Verbond Gezinshuizen CO BV) biedt gezinsgerichte jeugdzorg in een pleeggezin of gezinshuis.
Eddee Zorgverlening B.V.
Zorg labels

14-10-2021
Eddee Zorgverlening B.V.
Dordrecht
Eddee is een christelijke zorgorganisatie en biedt zorg aan volwassenen, jeugdigen en kinderen in de regio Zuid Holland. We zetten onze expertise in om gezinnen te ondersteunen in het opgroeien, jongeren te coachen in het volwassen worden, en jong en oud in het leren omgaan met psychische problemen.
Psychologenpraktijk VOF Perspectief
Zorg labels

SGGZ BGGZ Diagnostiek

14-10-2021
Psychologenpraktijk VOF Perspectief
Giessenburg
Onze praktijk richt zich op zowel kortdurende behandeling als langer durende, specialistische behandeltrajecten. Daarnaast kunnen wij ook diagnostisch onderzoek verrichten
Yes We Can Clinics
Zorg labels

13-10-2021
Yes We Can Clinics
Waalre
Adullam Gehandicaptenzorg
Zorg labels

Gehandicaptenzorg; dagbesteding; kinderdagcentrum

13-10-2021
Adullam Gehandicaptenzorg
Barneveld
Adullam verleent binnen 16 zorglocaties zorg aan ruim 500 zorgvragers. Meer dan 500 medewerkers bieden in de diverse dagactiviteitencentra, kinderdagcentra, woonvoorzieningen, logeerhuizen en instellingen voor intensieve 24-uurszorg begeleiding, verzorging, behandeling en verpleging.
Timon
Zorg labels

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG), Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT), ONS (Ouderschap Na Scheiding), pleegzorg, ambulante begeleiding jongeren, opvoedondersteuning

12-10-2021
Timon
Dordrecht
Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezin. Timon helpt bij opvoeden en opgroeien. Onze missie is hen dichterbij hoop, herstel en perspectief te brengen. Onze inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder een beroep kan doen.
Eigenzinnig Zorg B.V.
Zorg labels

Individuele begeleiding, ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding

12-10-2021
Eigenzinnig Zorg B.V.
Ameide
Bij Eigenzinnig begeleiden we jongeren tussen 12 -18 jaar die dreigen vast te lopen op school, toenemend verzuimen of thuiszitten.
De Buitenwereld
Zorg labels

12-10-2021
De Buitenwereld
Berkel en Roderijs
Enver
Zorg labels

ambulante jeugdhulp aan kind en gezin; MDFT; speltherapie; ouderschap en scheiding; crisishulp ; dagbehandeling aan jonge kind (MKD/ouderkindinteractiegroep); dagbehandeling oudere jeugd (Re-load); pleegzorg; gezinshuizen; behandel-leefgroepen; fasehuizen; kamertraining

12-10-2021
Enver
Rotterdam
Enver biedt in Midden-Holland, Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid o.a. ambulante jeugd- en opvoedhulp, hulp bij crisis, dagbehandeling, residentiële zorg (pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen, etc.), schoolmaatschappelijk werk en trainingen.
Kinderpraktijk Heijligers & Treep
Zorg labels

12-10-2021
Kinderpraktijk Heijligers & Treep
Dordrecht
Maakt u zich als ouder zorgen om uw kind omdat het niet goed in zijn vel zit? Laat het problemen zien in de thuissituatie en/of op school? U kunt bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Ook kinderen en jongeren die zelf moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven en daar niet op eigen kracht mee o
Vink Psychologisch Centrum
Zorg labels

12-10-2021
Vink Psychologisch Centrum
Ridderkerk
VINK Psychologisch Centrum is een kleinschalige psychologenpraktijk voor de basis GGZ wat betreft jeugdigen. Wij bieden diagnostiek, indicatiestelling en behandeling aan voor personen die kampen met ontwikkelings- en/of psychische problemen. De doelgroep bestaat uit jeugdigen en volwassenen.
CoachPoint
Zorg labels

12-10-2021
CoachPoint
Krimpen aan den IJssel
Coach-Point is een zorginstelling die gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van zowel kinderen als volwassenen en (multi)probleemgezinnen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen. Daarnaast biedt Coach-Point hulp bij pedagogische problematiek en opvoedvraagstukken.
De Hoop (GGZ)
Zorg labels

Jeugd GGZ, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, deeltijdbehandeling, klinische opname

11-10-2021
De Hoop (GGZ)
Dordrecht
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
Stichting Prokino Zorg
Zorg labels

11-10-2021
Stichting Prokino Zorg
Dordrecht
Onderwijsadvies Centraal Nederland
Zorg labels

11-10-2021
Onderwijsadvies Centraal Nederland
Nunspeet
Lumotio
Zorg labels

Emotionele en sociale gedragsproblemen, regulatieproblematiek, agressie/boosheid, negatief zelfbeeld, faalangst, Sensorische Informatieverwerking (prikkelverwerking), concentratieproblematiek, hoog gevoeligheid, ASS, ADHD

08-10-2021
Lumotio
Puttershoek
De therapie is voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit mogelijk in hun motoriek laten zien. PMKT is een ervaringsgerichte therapie. Door het bewegen, creatief bezig zijn en spelen leren de kinderen woorden te geven aan situaties en gevoel en kunnen zij oefenen met nieuw gedrag.
Neuroscan
Zorg labels

08-10-2021
Neuroscan
Dordrecht
Neuroscan is een ggz instelling voor diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen, gevestigd in het centrum van Dordrecht.
Gezinshuis het Oudeland
Zorg labels

gezinshuis zorg

08-10-2021
Gezinshuis het Oudeland
Strijen
Wij bieden gezinshuiszorg in een kleinschalige opzet met veel aandacht voor het individu. Wij richten ons met name op tieners en jongvolwassenen in de leeftijd van 10-21

Een veilige en stimulerende setting waar jonge mensen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst
Jan Arends bv
Zorg labels

Multiproblematiek - gedrag - psychische of psychiatrische problematiek - LVB - social beperking - verslavingsachtergrond - forensische achtergrond - problematiek op alle leefgebieden

07-10-2021
Jan Arends bv
Arnhem
Wij zijn Jan Arends. Onze coaches zorgen voor ambulante begeleiding van jongeren en volwassenen die hun houvast in het leven tijdelijk kwijt zijn.