Beschikbaarheidswijzer
Zuid-Holland Zuid
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zuid Oost Utrecht
Selecteer hoofdcategorie

rijnlandhoofdcategorieen
Ambulante jeugdhulp - begeleiding
Ambulante jeugdhulp - behandeling
Dyslexiezorg
Dagbesteding en dagbehandeling
Wonen en logeren - begeleiding
Behandeling met verblijf
Ik weet het niet (Lokale teams)

 

U heeft gezocht op: Zuid-Holland Zuid

Praktijk bij Carlijn
Zorg labels

Emotionele en sociale gedragsproblemen, hechtingsproblematiek, regulatieproblematiek, agressie/boosheid, negatief zelfbeeld, faalangst, sensorische Informatieverwerking (prikkelverwerking), concentratieproblematiek, hoog gevoeligheid, ASS, ADD, ADHD, etc. Daarnaast ouderbegeleiding en begeleiding op scholen in de klas en voor de docent.

14-05-2021
Praktijk bij Carlijn
Dordrecht
De Psychomotorische kindertherapie is een speelse en creatieve vorm van therapie voor kinderen die vast dreigen te lopen op sociaal en emotioneel gebied en dit in hun gedrag laten zien en heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.
Stichting Profila Zorg
Zorg labels

Wonen, ambulant, opvoedondersteuning, gehandicaptenzorg, gezinshuiszorg, dagbesteding

14-05-2021
Stichting Profila Zorg
Rotterdam
Profila Zorg biedt vanuit een christelijke levensovertuiging hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autisme spectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook helpen we mensen die met justitie in aanraking zijn geweest.
Intravant
Zorg labels

14-05-2021
Intravant
Hoornaar
`s Heeren Loo
Zorg labels

LVB, VG, beperking, verstandelijke beperking, gehandicaptenzorg, logeren, verblijf, gezinshulp

11-05-2021
`s Heeren Loo
Amersfoort
’s Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden. 
Stichting Distinto
Zorg labels

onderwijs-zorg, ambulante begeleiding, opvang, training

11-05-2021
Stichting Distinto
Barendrecht
Distinto is een organisatie die zich richt op het begeleiden van kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met psychiatrische problematiek.De werkwijze van Distinto kenmerkt zich door haar christelijke identiteit, een positieve en respectvolle bejegening en een oplossingsgerichte aanpak.
ABA huis
Zorg labels

Dagbehandeling, Ontwikkelingsachterstand, ABA, PRT, DTT, Natural Environment Training

11-05-2021
ABA huis
Dordrecht
Binnen het werkgebied van de regio Zuid-Holland Zuid biedt het ABA Huis dagbehandeling aan kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud die mogelijk bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of een ontwikkelingsachterstand hebben.
Schakenbosch
Zorg labels

11-05-2021
Schakenbosch
Leidschendam
Timon
Zorg labels

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG), Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT), ONS (Ouderschap Na Scheiding), pleegzorg, Woonstart

10-05-2021
Timon
Dordrecht
Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun gezin. Zij komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Onze inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder een beroep kan doen.
Stichting Lelie Zorggroep
Zorg labels

Ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, specialistische jeugdhulp, opvoedondersteuning, begeleid wonen, onderwijs-zorg, jeugdhulp, WMO, dagbesteding

10-05-2021
Stichting Lelie Zorggroep
Rotterdam
Lelie zorggroep (Agathos hulpverlening) is een organisatie die zorg- en hulpverlening biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Wij werken dagelijks met veel gemotiveerde medewerkers. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging.
Neuroscan
Zorg labels

10-05-2021
Neuroscan
Dordrecht
Neuroscan is een ggz instelling voor diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen, gevestigd in het centrum van Dordrecht.
Its4Sure
Zorg labels

Ambulante Jeugdhulp, Specialistische Jeugdhulp, Gezinsbegeleiding, Daghulp, Crisis Hulpverlening

10-05-2021
Its4Sure
Rijswijk
Wij werken met een multidisciplinair team die diverse methodieken en begeleidingsvormen beheersen en kunnen toepassen. Elke jongere is anders, daarom hebben wij geen vaststaande methodieken. Alle trajecten worden volledig op maat ingericht, zodat optimaal resultaat behaald kan worden.
Psychologenpraktijk VOF Perspectief
Zorg labels

10-05-2021
Psychologenpraktijk VOF Perspectief
Giessenburg
Wij zijn een professionele, laagdrempelige en dynamische instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het doel is om het psychisch welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de regio te vergroten. Op diverse locaties zijn wij werkzaam in zowel de generalistische basis GGZ (GB-GGZ)
E. Bos Orthopedagogiek
Zorg labels

07-05-2021
E. Bos Orthopedagogiek
Dordrecht
Levéo Care
Zorg labels

07-05-2021
Levéo Care
Rotterdam
De Hoop (GGZ)
Zorg labels

Jeugd GGZ, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, deeltijdbehandeling, klinische opname

06-05-2021
De Hoop (GGZ)
Dordrecht
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
CoachPoint
Zorg labels

06-05-2021
CoachPoint
Krimpen aan den IJssel
Coach-Point is een zorginstelling die gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van zowel kinderen als volwassenen en (multi)probleemgezinnen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen. Daarnaast biedt Coach-Point hulp bij pedagogische problematiek en opvoedvraagstukken.
Koninklijke Visio
Zorg labels

06-05-2021
Koninklijke Visio
Huizen
Strijen, Orthopedagogische Maatschap
Zorg labels

BGGZ en er is mogelijkheid tot SGGZ in samenwerking met Neuroscan te Dordrecht

06-05-2021
Strijen, Orthopedagogische Maatschap
Strijen
Binnen de praktijk zijn 2 GZ psychologen werkzaam op basis van BGGZ en in enkele gevallen in samenwerking met Neuroscan kan SGGZ worden aangevraagd. Onze doelgroep is 2 tot en met 10 jaar.
Cirya GGZ
Zorg labels

Specialistische jeugdhulp, Psychodiagnostisch onderzoek, CGT, EMDR, Speltherapie, Dramatherapie, Farmacotherapie, Systeemgesprekken, Advisering

06-05-2021
Cirya GGZ
Dordrecht
Cirya GGZ is een zorgaanbieder in de regio Zuidwest Nederland met een jeugdteam bestaande uit diverse expertises, waaronder psychologen, orthopedagogen (generalist), psychotherapeuten, dramatherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Tevens zijn er Pools -en Turks sprekende collega`s aanwezig.
Leev Basic B.V.
Zorg labels

06-05-2021
Leev Basic B.V.
Eindhoven
Psychologiepraktijk Willemsen
Zorg labels

J-BGGZ, basis-ggz, EMDR, CGT, trauma, eetstoornissen, gezinstherapie, angst, depressie, dwang, relatietherapie, somatische symptoomklachten, emotieregulatie, adhd, ouderbegeleiding

06-05-2021
Psychologiepraktijk Willemsen
Schoonhoven
Kleinschalige praktijk voor basis-GGZ en orthopedagogiek, gezinstherapie, voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Naast algemene psychologische behandeling, extra expertise in echtscheidingsproblematiek en in eetstoornissen bij jongeren.
Ravelijn Speltherapie
Zorg labels

Speltherapie

05-05-2021
Ravelijn Speltherapie
Ameide
Speltherapie voor kinderen van 3 t/m 12 jaar die worstelen met onverwerkte trauma’s of onzekerheden. Ook bij pleegkinderen en scheiding/verlies
De Schatkist
Zorg labels

begeleiding voor kinderen en jongeren bij verlies en rouw

04-05-2021
De Schatkist
Meerkerk
Individuele begeleiding bij verlies en rouw door o.a.
overlijden
echtscheiding
uithuisplaatsing
verhuizing
seksueel misbruik
adoptie
SPEL! Praktijk voor Speltherapie
Zorg labels

emotionele problematiek, meegemaakte ingrijpende ervaringen (trauma verwerking), hechtingsproblematiek, emotieregulatie. faalangst/ laagzelfbeeld, boosheid of juist heel teruggetrokken gedrag . kinderen en jongeren met of zonder een verstandelijke beperking, ADHD of autisme

04-05-2021
SPEL! Praktijk voor Speltherapie
Dordrecht
Spel sluit aan bij de natuurlijke uitingsvorm van kinderen, spel is als het ware de taal van het kind. Binnen de speltherapie wordt het spel gebruikt om een kind zijn eigen kracht te laten ontdekken, belemmeringen op te heffen en zich positief te ontwikkelen.
Stam, Praktijk voor Psychotherapie J.
Zorg labels

Psychotherapeut BIG

04-05-2021
Stam, Praktijk voor Psychotherapie J.
Dordrecht
De praktijk is een solopraktijk voor psychotherapie, psychoanalyse bij kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij kan ook ouderbegeleiding en gezinstherapie geboden worden.
Opvoedcoach10
Zorg labels

Psychosociale hulp Gezinscoaching Begeleiding Behandeling Advies

04-05-2021
Opvoedcoach10
Dordrecht
Psychosociaal functioneren jeugdige Gezin en opvoedingCoaching, advies en behandeling bij ontwikkelings- en opvoedingsproblemen Aan jeugdigen, gezinnen en jeugdprofessionals
Bewegenderwijs, Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie & Begeleiding
Zorg labels

emotionele en sociale gedragsproblemen zoals bij hechtingsproblematiek, traumatische ervaringen, bij angsten, agressie/ boosheid, stress, negatief zelfbeeld, faalangst, etc.

04-05-2021
Bewegenderwijs, Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie & Begeleiding
Dordrecht
De therapie sluit aan bij datgene wat je bij het kind van nature al aantreft: bewegen en ervaren, muzikaliteit, creativiteit en spel. Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld te uiten wat het niet in woorden kan uitdrukken en kan het kind oefenen met nieuw gedrag.
Basic Trust BV
Zorg labels

Basisvertrouwen, trauma, angst en gedragsproblemen

04-05-2021
Basic Trust BV
Dordrecht
Basic Trust - basis voor vertrouwen
Gezinshuis het Oudeland
Zorg labels

gezinshuis zorg

04-05-2021
Gezinshuis het Oudeland
Strijen
Wij bieden gezinshuiszorg in een kleinschalige opzet met veel aandacht voor het individu. Wij richten ons met name op tieners en jongvolwassenen in de leeftijd van 13-21

Een veilige en stimulerende setting waar jonge mensen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst
CGB Drechtsteden/ZHZGGZ
Zorg labels

04-05-2021
CGB Drechtsteden/ZHZGGZ
Dordrecht