Beschikbaarheidswijzer
Zuid Oost Utrecht  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Behandeling Jeugdhulp
Jeugd GGZ
Forensische Zorg
Dyslexiezorg
Respijtzorg

 

U heeft gezocht op:  Zuid Oost Utrecht`s Heeren Loo
Zorg labels

Verstandelijke beperking, LVG, LVB, opvoedproblemen, diagnostiek, therapie, gezinsondersteuning, IAG, Driemilieuzorg

04-10-2022
`s Heeren Loo
Amersfoort
’s Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden.
AB het Spectrum
Zorg labels

31-03-2022
AB het Spectrum
Amersfoort
AB het Spectrum is een organisatie die ambulante begeleiding (JW en WMO) en behandeling (aan jeugdigen) biedt, gericht op mensen met een diagnose binnen het autistisch stoornis spectrum (ASS), met een normaal tot hoog intelligentieniveau.
Amerpoort
Zorg labels

Onderzoek en diagnostiek, vroegdiagnostiek, Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wone
Meer weergeven

12-09-2022
Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
Authiek B.V.
Zorg labels

29-09-2022
Authiek B.V.
Autisme Centrum in Contact
Zorg labels

02-09-2022
Autisme Centrum in Contact
Hilversum
De ACIC visie onderscheidt zich door een ontwikkelingsgerichte benadering, waarin betekenisgeving, acceptatie en het richten op de kracht (eigen keuze) van het kind voor het veranderen van gedrag komt. Kinderen krijgen hier de tijd om tot rust te komen, te herstellen en vertrouwen op te bouwen.
Basic Trust Amersfoort
Zorg labels

Basis Jeugd GGZ, EMDR

02-09-2022
Basic Trust Amersfoort
Amersfoort
Hulp bij hechtingsproblemen en trauma bij kinderen en jeugdigen
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ jeugd (BGGZ-J)

04-10-2022
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.
BeActive B.V.
Zorg labels

logeeropvang weekendopvang vakantieopvang

30-09-2022
BeActive B.V.
Rotterdam
Weekendopvang en vakantieopvang
Bijzondere Zorg Midden Nederland B.V.
Zorg labels

Autisme, LVB, psychiatrie, hechting, ouder-kind, moeder-kind

25-09-2022
Bijzondere Zorg Midden Nederland B.V.
Zeist
Bijzondere zorg Midden Nederland is een middelgrote zorginstelling. Wij verlenen voornamelijk zorg in de provincie Utrecht. Meer weten? Kijk op onze website.
Boba Levensloopbegeleiding
Zorg labels

Levensloopbegeleiding Coaching Autisme

Boba Levensloopbegeleiding
Utrecht
Boba Groep biedt ambulante begeleiding en behandeling aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk.
Boer & Zorg
Zorg labels

Boer & Zorg
Wageningen
Boerderij De Toekomst
Zorg labels

Dagbesteding en crisisopvang

21-09-2022
Boerderij De Toekomst
Maarsbergen
We hebben mooie dagbestedingsmogelijkheden voor diverse groepen uit de GGZ, maatschappelijke opvang, gehandicapten en jeugdigen. Voor jeugdigen/vroegtijdig schoolverlaters, kijken wij (in samenwerking met school) graag op welke manier wij het onderwijs toch een plek kunnen geven in de dagbesteding.
Bosman GGZ B.V.
Zorg labels

Basis GGZ en Specialistische GGZ

04-10-2022
Bosman GGZ B.V.
Zeist
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid.
Child support
Zorg labels

02-09-2022
Child support
Doorn
BGGZ voor diagnostiek en behandeling voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Eenmanspraktijk opgericht in 2020. Anouk de Bie is GZ-psycholoog en in opleiding tot systeemtherapeut. Praktijk voor kortdurende begeleiding van kinderen/ jongeren en hun ouders.
Coach over de Vloer
Zorg labels

Specialistische Ambulante begeleiding en Opvoedhulp Ambulant

29-09-2022
Coach over de Vloer
Cothen
Gezinscoaching
Coachia
Zorg labels

Ambulante individueel in het netwerk, Ambulante individueel zwaar in het netwerk, Ambulante individueel specialistisch in het netwerk,

23-08-2022
Coachia
Hilversum
Coachia werkt samen met kinderen, jongeren, en volwassenen aan een hoopvolle toekomst
Coöperatie ZorgRondom Zuidoost Utrecht u.a.
Zorg labels

29-09-2022
Coöperatie ZorgRondom Zuidoost Utrecht u.a.
Cum Cura
Zorg labels

Cum Cura Ambulant Thuisteam : Cum Cura School Service (speciaal) BO VO: Cum Cura Diagnostiek: Cum Cura Therapie, Psychologen, Kinder en Jeugdpsycholoog, EMDR

21-09-2022
Cum Cura
Groenekan
Onze praktijk werkt met jongeren en volwassenen vanaf 8 jaar tot en met volwassen leeftijd met een beperking in het ADHD/ASS
De Hoofdtrainer B.V.
Zorg labels

De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies, zoals Tools4u, Tact-i, en CoVa, aan. Deze trainingen vertalen we altijd naar maatwerk door werkzame combinaties te maken met andere methodieken. De volgende trainingen bieden wij aan: Sociale vaardi
Meer weergeven

22-09-2022
De Hoofdtrainer B.V.
Zwaagdijk - West
Samenwerken vanuit kracht. Uitgaan van alles dat wél goed gaat en vanuit dat punt de kwaliteiten uitbouwen. ‘Niet weer’ alleen maar praten over problemen, maar juist in actie komen. Dat brengt de echte verandering op gang, zowel bij individuen als bij groepen. De Hoofdtrainer helpt daarbij
De Hoop GGZ
Zorg labels

Jeugd-ggz, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg

20-09-2022
De Hoop GGZ
Houten
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
De Jonge Ontdekker
Zorg labels

Autisme, ontwikkelingsproblematiek, thuiszitters, onderwijsbegeleiding, gespecialiseerde naschoolse begeleiding, thuisbegeleiding, zaterdag en vakantiebegeleiding.

05-09-2022
De Jonge Ontdekker
Houten
De Jonge Ontdekker is actief op de driehoek thuis- school en vrijetijdsbesteding met als doel integrale zorg bieden zodat kinderen in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, naar school kunnen en meedoen met sport en vrijetijdsbesteding.
De Opgroeipraktijk BV (Levéo)
Zorg labels

02-09-2022
De Opgroeipraktijk BV (Levéo)
De Schutse
Zorg labels

03-10-2022
De Schutse
Kesteren
De Wijster, Psychologenpraktijk Merijn Ory
Zorg labels

07-07-2022
De Wijster, Psychologenpraktijk Merijn Ory
Driebergen
Doorontwikkeling
Zorg labels

Trauma en angst (EMDR), Angst/ stemming/ drang en dwang (CGT), ADHD en Autisme (Psychoeducatie),

05-07-2022
Doorontwikkeling
De Bilt
Praktijk voor psychologie, Basis GGZ
Driehoekzorg
Zorg labels

02-06-2022
Driehoekzorg
Driestar educatief
Zorg labels

dyslexiezorg, basis ggz

06-09-2022
Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
Driestroom
Zorg labels

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, ambulante begeleiding, therapeutisch aanbod, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken vo
Meer weergeven

30-09-2022
Driestroom
Elst
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
EchtKinderachtig B.V.
Zorg labels

autisme, ASS, AD(H)D, hechtingsproblematiek, angststoornis, trauma, ambulante gezinsbehandeling, jGGz, psychodiagnostisch onderzoek, opvoedondersteuning, kinderen van gescheiden ouders, Taal zonder Grenzen, Teken je Gesprek, systemisch denken, specia
Meer weergeven

04-10-2022
EchtKinderachtig B.V.
Leersum
Jeugdzorgpraktijk voor specialistische jeugdzorg. Wij bieden praktisch pedagogische gezinsbehandeling, specialistische ambulante begeleiding, individuele jGGz-behandeling en psychodiagnostisch onderzoek.
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zorg labels

13-04-2022
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zeist
ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk. De praktijk ondersteunt en begeleidt kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar die op het gebied van leren en/of hun sociaal-emotionele ontwikkeling tegen problemen aanlopen.
EFM Support Team B.V.
Zorg labels

08-06-2022
EFM Support Team B.V.
Amersfoort
Eigenzinnigkind B.V.
Zorg labels

autisme kenmerken, ass, ambulante begeleiding, adhd, hoogbegaafd

27-07-2022
Eigenzinnigkind B.V.
Leusden
ambulante hulpverlening op maat bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis/moeite in de ontwikkeling. we gebruiken in onze begeleiding o.a. de methodiek Geef me de 5.
Eleos, specialist in christelijke GGZ
Zorg labels

07-09-2022
Eleos, specialist in christelijke GGZ
Amersfoort
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven. Eleos biedt ambulante behandeling, beschermd wonen en thuisbegeleiding.
Expertisecentrum Uniek BV
Zorg labels

31-03-2022
Expertisecentrum Uniek BV
Familysupporters B.V.
Zorg labels

Familysupporters B.V.
Fiducie Ambulante Begeleiding B.V.
Zorg labels

Fiducie Ambulante Begeleiding B.V.
Fiducie Ambulante Begeleiding B.V.
Zorg labels

Autisme spectrumstoornissen, angst, dwang, persoonlijkheidsproblematiek, Leer- en concentratie problematiek, bijvoorbeeld: ADHD, ODD en ADD, mulitproblematiek

12-09-2022
Fiducie Ambulante Begeleiding B.V.
Vleuten
Vastgelopen en afgesloten van de zorg? Fiducie ambulante begeleiding is er voor mensen, puur door er te zijn. Met specialisme op Multi problematiek, biedt Fiducie ambulante individuele begeleiding in en van gezinnen, onafhankelijk van leeftijd.
Ons motto is niet voor niets “wij hebben er Fiducie in
Fivoor B.V.
Zorg labels

30-09-2022
Fivoor B.V.
Foss & Partners B.V.
Zorg labels

Specialistische ambulante begeleiding en behandeling (Jeugd), systeemtherapie en bemoeizorg.

26-08-2022
Foss & Partners B.V.
Amersfoort
Foss & Partners is de partner in specialistische ambulante hulpverlening voor gemeenten en andere (zorg)aanbieders. Foss & Partners is een organisatie die zich kenmerkt als snel, flexibel en efficiënt en no nonsense mentaliteit. De wens van de klant staat op nummer één.
GB Autisme
Zorg labels

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

22-08-2022
GB Autisme
Culemborg
Systemische begeleiding, ondersteuning, coaching van kinderen, jongeren, volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Gezinscoach Pauline
Zorg labels

Angst, Stelen, Liegen, Boosheid, Somberheid, Niet luisteren, Eetproblemen (moeilijke eter), Woedeaanvallen, Hooggevoeligheid, HSP, Hoogsensitiviteit, Ruzie tussen de kinderen of tussen de ouders en kinderen, Ouders zitten niet op een lijn qua ideeen
Meer weergeven

09-09-2022
Gezinscoach Pauline
Zeist
Gezinscoach Pauline onderscheidt zich door de oplossingsgerichte aanpak en het samenwerken met het hele gezin. Ook maatwerk voor individuele begeleiding aan kind, jongere en ouders mogelijk. Ik werk outreachend, dus in een vertrouwde omgeving, bij de klant thuis.
GGZ Centraal Fornhese
Zorg labels

psychiatrie, psychiatrische problematiek, psychiatrische crisis, HYPE, individuele behandeling, groepsbehandeling, deeltijd, angst, depressie, boos, school uitval, meerdere problemen, problemen in gezin, weinig of geen vriendjes, zichzelf pijn doen,
Meer weergeven

26-09-2022
GGZ Centraal Fornhese
Amersfoort
GGz Centraal biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen van alle leeftijden. De eenheid Fornhese biedt specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen (en gezin) van 0 - 18 jaar met psychiatrische problemen veelal in combinatie met problemen op meerdere levensgebieden.
GGZ Veenendaal
Zorg labels

04-10-2022
GGZ Veenendaal
Veenendaal
GGZ instelling voor ambulante GBGGZ en SGGZ hulp, voor volwassenen, jongeren kinderen.
Hanna Psychologie
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Acceptance and commitment therapy, mediatietherapie, EMDR, (groepstraining) MentalKick (combinatie CGT en kickboksen gericht op weerbaarheid, emotieregulatie en zelfvertrouwen)

02-10-2022
Hanna Psychologie
De Bilt
Hanna helpt!
ICU Instituut voor Consultatie bij leerproblemen Utrecht
Zorg labels

dyslexiezorg, basis GGZ (jeugd)

09-08-2022
ICU Instituut voor Consultatie bij leerproblemen Utrecht
Utrecht
Praktijk voor kinderen en jongeren met leerproblemen. ICU is er voor: Diagnostiek en begeleiding van lees-, spelling- en rekenproblemen. Daarnaast geven we training op het gebied van mindfulness, mindset, faalangstreductie, verbeteren zelfbeeld (COMET). We hebben 3 onderzoek- en behandellocaties (Utrecht Ingenhouszstraat, Utrecht Baanstraat en Houten Papiermolen) en we begeleiden kinderen ook op scholen in Utrecht en omstreken.
IK in contact
Zorg labels

IK in contact
Imares *m
Zorg labels

PTSS, trauma, angst, systeemtherapie, negatief zelfbeeld, opvoedproblemen, klachten na seksueel misbruik, EMDR, schematherapie

03-10-2022
Imares *m
Bilthoven
Imares is een orthopedagogen en psychologenpraktijk voor herstel en groei voor kinderen, jongeren en volwassen. Marieke van Oosteren-Reeuwijk is hier werkzaam. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van trauma klachten en PTSS bij kinderen, jongeren en hun ouders. Daarnaast biedt zij hulp bij negatief zelfbeeld, angstklachten, emotie regulatie problemen en opvoedproblematiek. Marieke heeft veel ervaring met behandelen van klachten na seksueel misbruik.
Impegno Jeugd en Gezin B.V.
Zorg labels

ADHD, ADD, ASS, Autisme, Hechtingsstoornis, Plannen, Organiseren, Scheiden, Angst, Somberheid, Depressie, Trauma, EMDR, Schoolproblemen, Uitval, BGGZ, SGGZ, Diagnostiek, Gezinscoaching, Gezinsbehandeling, Jeugdbeleiding

02-09-2022
Impegno Jeugd en Gezin B.V.
Nieuwegein
Wij bieden ambulante en poli-klinische zorg voor jeugdigen en diens gezinnen, ouders en volwassenen. Dit kan behandeling zijn binnen de GGZ, begeleiding bij praktische hulpvragen of gezinsbehandeling voor het hele gezin.
Indoorspeeltuin Plezier BV
Zorg labels

03-10-2022
Indoorspeeltuin Plezier BV
Integratieve Kinder Praktijk Bunnik
Zorg labels

30-09-2022
Integratieve Kinder Praktijk Bunnik
Bunnik
Invivo Kids B.V.
Zorg labels

04-10-2022
Invivo Kids B.V.
Zeist
Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen.
IXIE kinderbegeleiding
Zorg labels

Kinderen, jongeren, ouders, sociaal-emotionele problemen, zelfvertrouwen, weerbaarheid, hooggevoelig, sterke wil, hoogbegaafd, angstig, emotieregulatie, sociaal gedrag, Anders Leren, paardencoaching, Video-hometraining, opvoedadvies, innerlijke famil
Meer weergeven

05-07-2022
IXIE kinderbegeleiding
Driebergen
Kinderbegeleiding met paarden en opvoedadvies
Jayda CC
Zorg labels

ambulante begeleiding (licht, midden, zwaar, specialistisch)

02-09-2022
Jayda CC
Maarn
Jayda CC is een jonge zorgorganisatie bestaande uit een multi-inzetbaar team van individuele, gespecialiseerde zorgverleners. Elke medewerker heeft zijn eigen unieke kwaliteit en specialisme maar samen maken wij het verschil! Zo hebben wij specialisten op het gebied van o.a. autisme, hoog-gevoeligheid, verslaving(en), gedragsproblematiek, lvb, GGZ en vluchtelingenbeleid. Daarnaast hebben de meeste medewerkers diverse coaching opleidingen afgerond en zijn bijvoorbeeld inzetbaar als jongerencoach, life-coach, of intimiteitscoach. Door deze korte lijnen en brede kennis, kunnen wij snel en breed ingezet worden, zonder wachttijden of onnodige vertragingen. Maak nu een afspraak en leer ons kennen.
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
Zorg labels

04-10-2022
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
Nijmegen
Specialistische coaching op maat bij aandoeningen als ADD, ADHD en Autisme.
Kind en Karakter Opvoeding (KeK)
Zorg labels

Jeugdhulp, kinder-en jeugdpsychologie, specialistische ambulante begeleiding/ambulante opvoedhulp, cognitieve gedragstherapie, intelligentieonderzoek, selectiefmutisme, (sociale) angst, EMDR, stemming, gedragsproblemen, negatiefzelfbeeld, opvoedadvie
Meer weergeven

06-07-2022
Kind en Karakter Opvoeding (KeK)
Doorn
Kind en Karakter (KeK) biedt hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders. Kinder-en jeugdpsychologie.
Kinder & Jeugd Psychologie Zeist
Zorg labels

ADHD/ADD, angst- en stemmingsstoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsmoeilijkheden, interactieproblemen.

04-10-2022
Kinder & Jeugd Psychologie Zeist
Zeist
Kinder & Jeugd Psychologie Zeist is een kleinschalige praktijk die psychologische hulp biedt aan kinderen, jongeren en hun ouders. De praktijk biedt mogelijkheden voor zowel onderzoek, begeleiding als behandeling.
Kinder- en jeugdpraktijk Yuji
Zorg labels

Hooggevoeligheid, boosheid, verdriet, angst, rouw, ziekte, scheiding, onverklaarbare lichamelijke klachten, laag zelfbeeld

13-09-2022
Kinder- en jeugdpraktijk Yuji
Zeist
Kinder- en Jeugdpraktijk Yuji is een kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdtherapie (4 tot 23 jaar) en ouderbegeleiding.
KinderPsy praktijk Hilversum
Zorg labels

Jeugd GGZ, neuropsychologie, orthopedagogiek, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), oplossingsgerichte therapie, ouderbegeleiding, emotieregulatie, ADHD, autisme, angst, depressie, stemmingsproblematiek, soc
Meer weergeven

05-09-2022
KinderPsy praktijk Hilversum
Hilversum
KinderPsy praktijk Hilversum is een kleinschalige, vrijgevestigde praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogiek. Wij doen diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren tot 18 jaar met uiteenlopende problematiek (gedragsproblemen, angst- en stemmingsproblematiek, etc.).
Kiyoco
Zorg labels

04-10-2022
Kiyoco
Leusden
Ambulante begeleiding en behandeling leeftijd 8-18 jaar.
Konfia
Zorg labels

Konfia
La Vita Booy
Zorg labels

Ouders Gezin Systeeemtherapie Patnerrelatie Jonge-ouders Faseovergangen

19-09-2022
La Vita Booy
Amersfoort
La Vita Booy biedt maatwerk middels coaching en begeleiding zowel individueel, als tussen ouders, en in gezinssystemen.
Leestalent B.V.
Zorg labels

Dyslexiezorg, Dyscalculie en Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleidingen en Arrangementen

26-09-2022
Leestalent B.V.
Rotterdam
Leestalent biedt vergoede dyslexiezorg op school aan voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Voor de behandelingen komen wij op de school van uw kind en werken nauw samen met u en school voor een zo goed mogelijk resultaat.
Leger des Heils W&G Midden Nederland
Zorg labels

Leger des Heils W&G Midden Nederland
Utrecht
Het Leger des Heils Midden-Nederland is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie. Wij willen er zijn voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht.
Levéo Care
Zorg labels

02-09-2022
Levéo Care
CareHouse biedt een compleet begeleidingsaanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar met een ontwikkelingsbeperking zoals autisme-verwante beperkingen, ADHD en/of licht verstandelijke beperkingen (LVB).
Maatwerk bij Verlies
Zorg labels

Rouwverwerking, verliesverwerking, begeleiding kinderen bij verlies, traumatisch verlies, kindgesprekken na scheiding, individuele begeleiding ouders (postrelationele) rouw, begeleiding samengestelde gezinnen, individuele !JES-training, e-health

03-10-2022
Maatwerk bij Verlies
Den Dolder
MaMaCoach
Zorg labels

Gedragsproblemen, emotieregulatie en inhibitie, angststoornissen, breinproblemen, traumabehandeling, aandachtproblematiek (add, adhd), stoornissen in het Autistisch spectrum (ASS)

05-09-2022
MaMaCoach
Driebergen-Rijsenburg
MaMaCoach is een praktijk voor psychologische hulp aan jeugdigen en hun ouders. Jeugdigen, dat wil zeggen zeer jonge kinderen (vanaf 0 jaar) tot en met pubers en jong volwassenen.
Marije Bruns
Zorg labels

gezinsgericht, gezin, activatie, systeemgericht, Geweldloos Verzet, verbindend Gezag, Nieuwe Autoriteit, ABFT, ACT, Incredible Years, stagnatie, kortdurend, psychiatrische problematiek, thuisbegeleiding, thuisbehandeling, positief

05-09-2022
Marije Bruns
Utrecht
Kortdurende intensieve jeugd- en gezinsbegeleiding
Menselijk Fundament
Zorg labels

Gespecialiseerde begeleiding, Volwassenen, Jeugd 12 jaar en ouder

Menselijk Fundament
Doorn
Menselijk Fundament biedt Gespecialiseerde Begeleiding richting balans. Wij zien balans niet als een statisch geheel, zoals bij een oude weegschaal. Voor ons is balans een natuurlijk en beweeglijk evenwicht, als eb en vloed en de wisselende seizoenen. Ieder mens kan soms zijn balans verliezen.
Mental Beter Cure (icm Opdidakt)
Zorg labels

GGZ behandeling

04-10-2022
Mental Beter Cure (icm Opdidakt)
De Bilt
Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan.
Meta Rosier
Zorg labels

Jeugdwet

04-10-2022
Meta Rosier
Bilthoven
Begeleiding van kinderen en jeugd (6-18jr) die extra hulp kunnen gebruiken omdat zij moeite hebben met bepaalde situaties, niet lekker in hun vel zitten of door omstandigheden uit evenwicht zijn geraakt.
MoleMann Mental Health B.V
Zorg labels

MoleMann Mental Health B.V
Amersfoort
Samen werken aan herstel!
MoVe to make
Zorg labels

(Gespecialiseerde) Jeugdhulp Ambulant en (Gespecialiseerde) Begeleiding WMO

04-10-2022
MoVe to make
Bilthoven
MoVe to make is een praktijk voor levensloopbegeleiding bij autisme en andere ontwikkelingsproblematiek.
Munks & Schuckman
Zorg labels

Multiproblematiek, onveiligheid, ouderbemiddeling, opvoedondersteuning, verslaving, diagnose, gedrags- en GGZ problematiek, (ernstige) overbelasting en NAH problematiek.

04-10-2022
Munks & Schuckman
De Bilt
Wij bieden (specialistische) ambulante begeleiding aan jeugd, gezin en volwassenen.
Ons uitgangspunt is dat iedereen ook bij tegenslag het vermogen heeft om te herstellen en het eigen leven weer op en aan te pakken. Munks & Schuckman gaat hierbij uit van eigen kracht, talenten, mogelijkheden.
Nedahuis B.V.
Zorg labels

Nedahuis B.V.
Op Orde TM
Zorg labels

05-07-2022
Op Orde TM
Opgroeiconsult V.O.F
Zorg labels

31-08-2022
Opgroeiconsult V.O.F
Opvoedingsondersteuning Utrecht
Zorg labels

Triple P, Positief Opvoeden, Slaapcoaching, Zindelijkheidscoaching, Mindful Parenting, Pedagogisch Adviseren, Opvoedcoaching, Temperamentvolle kinderen, Hooggevoelige Kind

Opvoedingsondersteuning Utrecht
Bilthoven
Kortdurende pedagogische adviesgesprekken voor ouders die behoefte hebben aan opvoedondersteuning.
Opvoedpoli - Ihub
Zorg labels

De Opvoedpoli en Care Express

27-09-2022
Opvoedpoli - Ihub
Zeist
De Opvoedpoli en Care Express zijn er voor gezinnen met kinderen en jongeren van 0-23 jaar met (complexe) psychische problemen.
Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede
Zorg labels

Behandeling ambulante begeleiding screening onderzoek

02-06-2022
Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede
Gecontracteerde jeugdhulpverlening.
- behandeling
- onderzoek
- opvoedondersteuning
- (school)observaties
- diverse kind trainingen
- screening
Orthopedagogische Praktijk Mischa Wink
Zorg labels

autisme, trauma, hechting, puberteit, seksualiteit, seksuele ontwikkeling, angst, depressiviteit, somberheid, ADHD, ADD, agressie, opstandigheid, intelligentieonderzoek, IQ, diagnostiek, behandeling, begeleiding, levensloopbegeleiding, CGT, EMDR, sys
Meer weergeven

03-10-2022
Orthopedagogische Praktijk Mischa Wink
Maarn
Praktijk Mischa Wink biedt behandeling, begeleiding en onderzoek aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Specifiek specialisme in het werken met kinderen en pubers met autisme.
Papilio Trainingen
Zorg labels

Hoogbegaafdheid, ASS, ADHD, ADD, TOS, Gezinsdynamiek, Opvoedondersteuning, Gedragsproblemen, Systemisch werken, Communicatie met school

07-09-2022
Papilio Trainingen
Diemen
Na telefonisch overleg kunnen we kijken of er passende hulp te vinden is. Ik werk met onderaannemers.
Parnassia Groep
Zorg labels

Parnassia Groep
Plezier in Zorg B.V.
Zorg labels

Plezier in Zorg B.V.
Pluryn
Zorg labels

Licht verstandelijke beperking, LVG, autisme, Verstandelijke beperking, VG, normaal begaafd, eetstoornis

29-06-2022
Pluryn
Nijmegen
Plushome
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

16-09-2022
Plushome
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
Praktijk An
Zorg labels

Hulp bij gedragsproblemen, slaapproblemen, angsten, depressie, scheiding, rouwverwerking, laag zelfbeeld/onzekerheid, hulp aan KOPP kinderen, ADHD/ADD, Hoogbegaafdheid en ASS ondersteuning, boosheid, niet lekker in de vel zitten en niet weten hoe dat
Meer weergeven

25-09-2022
Praktijk An
Zeist
Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie en Opvoedondersteuning/coaching
Praktijk Extralent
Zorg labels

Hoogbegaafdheid schooluitval uitval huiskamergroep basisschool voortgezet onderwijs depressie angst burn-out bore-out prikkelverwerking emotieregulatie didactisch onderzoek diagnostisch onderzoek diagnostiek jongeren jeugd hoogbegaafd intelligentie b
Meer weergeven

20-04-2022
Praktijk Extralent
Ede
We zijn een HKZ-gecertificeerde SGGZ-zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen, gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.
Praktijk HSN B.V.
Zorg labels

Praktijk HSN B.V.
Praktijk JET
Zorg labels

Basis GGZ Angst- en dwangklachten, boosheid, rouw, trauma, identiteitsvragen, lastig gedrag

04-07-2022
Praktijk JET
Utrecht
Kinder- en jeugdpsycholoog NIPbehandeling/begeleiding bij opvoedvragen, stemmingsklachten, gedragsproblemen, rouw en trauma. De therapie is kortdurend, positief, en speels. Kortdurende hulp met een langblijvend effect. Naast cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR wordt ook gebruik gemaakt van creativiteit, metaforen, ontspanningstechnieken en doen (niet alleen praten over doen).
Praktijk Op-Maat-Gemaakt
Zorg labels

somberheid/depressie, (faal)angst, onzekerheid, trauma, gedragsproblemen, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid, eetproblemen, pesten, dwang, school- en leerproblemen

04-10-2022
Praktijk Op-Maat-Gemaakt
Bilthoven
Jeugd GGZ - Behandeling, Diagnostiek & Schoolondersteuning
Praktijk Psychowijs
Zorg labels

Angst, dwang, (vroeg)trauma, EMDR, weerbaarheid, zelfbeeld, emotie regulatie, ouder-kind relatie (theraplay), persoonlijkheidsontwikkeling bij jongeren. Diagnostiek en behandeling.

04-10-2022
Praktijk Psychowijs
De Bilt
PsychoWijs biedt Basis GGZ - psychologische hulp aan ouders en kinderen van 2-18 jaar, gespecialiseerd in angsten, (vroeg)trauma, weerbaarheid, zelfbeeld en ouder-kind relaties.

(pre-verbaal) EMDR
CGT
TheraPlay
Weerbaarheid groepsbehandeling
Schematherapie
ACT
Oplossingsgerichte therapie
Praktijk Schitter
Zorg labels

22-08-2022
Praktijk Schitter
Praktijk van Rhijn
Zorg labels

Praktijk van Rhijn
Praktijk van Westendorp
Zorg labels

Trauma, autisme, ADHD, depressie/somberheid, angsten, dwang of ticsstoornis, negatief zelfbeeld, opvoedingsproblemen. EMDR, CGT, schematherapie, ACT, ouderbegeleiding

04-10-2022
Praktijk van Westendorp
Leersum
Jeugd Basis- GGZ
Praktijk voor kinder-/jeugdpsychologie Roel Eigenhuis
Zorg labels

kinderen en jeugdigen, oplossingsgerichte therapie, EMDR, ACT, animal Asssited Therapie

04-10-2022
Praktijk voor kinder-/jeugdpsychologie Roel Eigenhuis
Zeist
Praktijk voor kinder-en jeugdpsychologie
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum
Zorg labels

SGGZ

05-07-2022
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum
Zeist
Medisch specialistische behandelpraktijk voor de SGGZ gericht op diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling
Praktijk voor Psychologie Kom in je Kracht
Zorg labels

Behandeling, EMDR, Schematherapie, CGT, Mindfulness, Systeemtherapie, Oplossingsgerichte therapie

29-09-2022
Praktijk voor Psychologie Kom in je Kracht
Zeist
Praktijk voor psychotherapie voor kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen.

GZ-Psycholoog, Psychotherapeut

EMDR (Europe Practitioner)
Schematherapie
CGT
Mindfulness
Systeemtherapie
Oplossingsgerichte therapie
Praktijk voor psychotherapie Joke Schipper
Zorg labels

04-10-2022
Praktijk voor psychotherapie Joke Schipper
Hoogland
Joke Schipper biedt psychologische, orthopedagogische en psychotherapeutische hulp aan zowel kinderen als volwassenen in Amersfoort en omstreken.
Psychologenpraktijk Met Aandacht Centraal
Zorg labels

Intelligentiebepaling is mogelijk voor kinderen 6-16 jaar. Inzichtgevende en oplossingsgerichte therapie, CGT, EMDR, ouderbegeleiding/mediatietherapie, groepsbehandeling.

05-09-2022
Psychologenpraktijk Met Aandacht Centraal
Zeist
Psychologiepraktijk Samsam
Zorg labels

16-08-2022
Psychologiepraktijk Samsam
PsyMens
Zorg labels

GBGGZ, SGGZ, psychodiagnostiek, reguliere (psychologische) zorg, snel beschikbare crisiszorg, Infant Mental Health (0-6 jaar), onderzoek slaap-waakgedrag, Slaapstoornis bij psychische/psychiatrische stoornissen, snel beschikbare zorg, complexe, chron
Meer weergeven

21-09-2022
PsyMens
Bilthoven
PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. PsyMens biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar middels onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is compleet en gericht op uiteenlopende psychische en psychiatrische stoornissen. Onze zorg kan variÎren van advies en laagdrempelige begeleiding bij opvoedings- en gedragsproblemen tot zorg aan kinderen met zeer complexe psychische of psychiatrische problematiek.
Psynova
Zorg labels

JGGZ: ADHD, ADD, Autisme, Angststoornis, CGT, Depressie, Dwangstoornis, Diagnostiek en behandeling, Eetstoornis, EMDR, Groepstherapie, Ouderbegeleiding, Persoonlijkheidsproblematiek, Speltherapie, Systeemproblematiek, Trauma,

03-10-2022
Psynova
Driebergen
(basis)ggz met kind-, jeugd-, volwassenzorg en dyslexiezorg
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

28-09-2022
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Amersfoort
diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie
Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

29-09-2022
Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
RIOzorg
Zorg labels

BGGZ, SGGZ, ontwikkelingsproblemen, ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

04-10-2022
RIOzorg
Zeist
RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
Sandra Borgsteijn Orthopedagoog
Zorg labels

ADHD, IQ, School, gedrag, diagnostiek, behandeling

26-09-2022
Sandra Borgsteijn Orthopedagoog
Doorn
Praktijk voor orthopedagogiek, diagnostiek en behandeling
Silver Specialistische Zorg B.V.
Zorg labels

Jeugd GGZ, Ambulante begeleiding, SGGZ, BGGZ

02-09-2022
Silver Specialistische Zorg B.V.
Zeist
Silver Psychologie is sinds 2010 uitgegroeid tot een veelzijdige groepspraktijk voor psychologische zorg.
In onze praktijken bieden we ambulante psychologische behandeling voor uiteenlopende psychische klachten aan voor zowel volwassenen als kinderen en jongeren.
SOVEE
Zorg labels

opvoedondersteuning, hulp aan jongeren begeleide omgang ouders en kinderen schoolmaatschappelijk werk

11-04-2022
SOVEE
Amersfoort
Hulp bij opvoeden, begeleide omgang tussen ouders en kinderen, hulp voor jongeren die het leven weer op de rit willen krijgen, aanpak thuiszitters, begeleid zelfstandig wonen,schoolmaatschappelijk werk
Speltherapie Zeist
Zorg labels

JGGZ, spelpsychotherapie, theraplay, EMDR

29-09-2022
Speltherapie Zeist
Zeist
Diagnostiek en behandeling van kinderen van 4...14 jaar door een gedragsdeskundige. Behandelmethodieken: spelpsychotherapie, theraplay en EMDR voor kinderen van 4...14 jaar
Stichting Altrecht
Zorg labels

01-09-2022
Stichting Altrecht
Utrecht
Altrecht Jeugd, Regionale ambulante specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie en Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Landelijke werkende LTA afdeling
Stichting De Barrage
Zorg labels

ambulante hulp: Stichting De Barrage biedt ambulante gezinsbegeleiding in de thuisomgeving. Dit kan in de vorm van opvoedondersteuning aan ouders/verzorgers met een concrete hulpvraag, als ook individuele begeleiding aan een kind/jongere zelf. De Ba
Meer weergeven

20-09-2022
Stichting De Barrage
Werkhoven
Stichting De Rading
Zorg labels

Pleegzorg Meidenhulp CLAS MDFT VIB/PPI PMTO NannyPlus Rots en Water NIKA Pretty Woman Zelfstandigheidstraining

02-08-2022
Stichting De Rading
Utrecht
De Rading biedt (tweedelijns) jeugd- en opvoedhulp
Stichting de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
Zorg labels

Stichting de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
Stichting Het Robertshuis
Zorg labels

05-09-2022
Stichting Het Robertshuis
Laren
Stichting Humanitas DMH
Zorg labels

Homerun, LVB, jongeren, volwassenen, jeugd, opvoedondersteuning, gespecialiseerde ambulante trajecten, outreachend, bemoeizorg, multiproblematiek, autisme, GGZ problematiek, verslavingzorg, schulden, forensische zorg en dak- thuislozen.

04-10-2022
Stichting Humanitas DMH
Zeist
Stichting Ibass
Zorg labels

22-09-2022
Stichting Ibass
Stichting Jeugddorp de Glind
Zorg labels

20-09-2022
Stichting Jeugddorp de Glind
De Glind
Servicegerichte netwerkorganisatie voor jeugdigen met een complexe ontwikkelvraag
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zorg labels

Generalistische Basis GGZ, Specialistische GGZ, Kindergeneeskunde

02-06-2022
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
multidisciplinaire diagnostiek en behandelcentrum: pedagogisch, psychiatrisch en medisch
Stichting Kwintes
Zorg labels

Stichting Kwintes
Stichting OnderwijsAdvies
Zorg labels

04-10-2022
Stichting OnderwijsAdvies
Stichting Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht/Dyslexie Netwerk Utrecht
Zorg labels

26-08-2022
Stichting Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht/Dyslexie Netwerk Utrecht
Stichting Profila Zorggroep
Zorg labels

02-06-2022
Stichting Profila Zorggroep
Stichting ROOZ
Zorg labels

Stichting ROOZ
Stichting Santé Sociaal Domein / Vitras
Zorg labels

begeleiding thuis, maatschappelijk werk, groepswerk, schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, trainingen, gespreksgroepen, themabijeenkomsten,

03-10-2022
Stichting Santé Sociaal Domein / Vitras
Vitras biedt maatschappelijk werk, begeleiding thuis, schuldhulpverlening en groepswerk voor jeugd en volwassenen
Stichting Siriz
Zorg labels

29-09-2022
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg.
Stichting Taalhulp
Zorg labels

Dyslexie

04-10-2022
Stichting Taalhulp
Driebergen/Rijsenburg
Dyslexiebehandeling met de F&L-methode
Stichting Timon
Zorg labels

Ambulant (IAG, MDFT, Verbindend Gezag, Ouderschap na Scheiding, Kinderen uit de Knel), pleegzorg (vol-deeltijd, netwerkpleegzorg), Onderwijszorg centrum, behandelgroep, zelfstandigheidstraining, meidengroep, tienermoeders, ambulante begeleiding 18+

03-10-2022
Stichting Timon
Zeist
Timon is een organisatie voor jeugdhulp (zowel ambulant als residentieel) en jongvolwassenzorg.
Survival Kindercoaching
Zorg labels

Emotie-regulatie Rollenspel NLP Sociale Vaardigheidstraining Sport en beweging Psycho-educatie ADHD Mens Zijn

29-08-2022
Survival Kindercoaching
Survival Jongerencoaching richt zich voornamelijk op jongens die begeleiding nodig hebben. Voortkomend uit adolescentieperikelen, moeite met schoolgang, problematiek in de thuissituatie, ADHD. De begeleiding is individueel. Psycho-educatie mbt ontwikkeling en netwerkondersteuning.
TalenTonen B.V.
Zorg labels

intensieve ambulante gezinsbegeleiding - opvoedingsvraagstukken - multiproblematiek - pedagogische ondersteuning

07-09-2022
TalenTonen B.V.
Utrecht
TalenTonen biedt gezins- en individuele begeleiding aan migranten en vluchtelingen, TalenTonen streeft naar maatwerk en geeft bij voorkeur begeleiding in de eigen taal van de deelnemers.
Tan Ondersteunende Psychologie (TOP)
Zorg labels

Basis GGZ, diagnostiek, behandeling, Cognitieve Gedragstherapie, CGT, EMDR, trauma, Spel, aandacht en concentratie, psychosomatische problemen, angst, dwang, somberte, stemming, echtscheiding, eten, emotie-regulatie, gedrag, gezin, intelligentie, opv
Meer weergeven

02-09-2022
Tan Ondersteunende Psychologie (TOP)
Bunnik
Algemene praktijk in de Generalistische Basis GGZ
THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie
Zorg labels

diagnostiek, speltherapie, systeemtherapie, adhd, depressie, angst, school, autisme, scheiding, trauma, laag zelfbeeld, gedragsproblemen, PMT, psychotherapie, EMDR, systeemtherapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, groepstherapie, gezinsPMT

THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie
Wijk bij Duurstede
Pedagogenpraktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders
TOPP-zorg B.V.
Zorg labels

rouw/verliesverwerking, trauma angst stemming psychodiagnostiek (intelligentie/informatieverwerking, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel) CGT EMDR spel(psycho)therapie

04-10-2022
TOPP-zorg B.V.
Driebergen
kleinschalige instelling voor jeugd GGZ
UKPP
Zorg labels

UKPP
Unaty
Zorg labels

Unaty
Utrechtse Pedagogen
Zorg labels

04-09-2022
Utrechtse Pedagogen
Utrecht
specialisten in hechting en trauma
Utrechtse Pychologen en Pedagogenpraktijk (UPPP)
Zorg labels

Intelligentie onderzoek. Neuropsychologisch onderzoek. Onderzoek van de sociaal emotionele ontwikkeling. Observatie op school. Kinderpsychiatrisch onderzoek. Cognitieve gedragstherapie. Schematherapie. EMDR. Psychotherapie. Training overgang VO schoo
Meer weergeven

20-09-2022
Utrechtse Pychologen en Pedagogenpraktijk (UPPP)
Utrecht
praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie
Voorzet Begeleiding B.V.
Zorg labels

45A53

04-10-2022
Voorzet Begeleiding B.V.
De Bilt
Voorzet is de specialist in het bieden van ondersteuning aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vanaf 12 jaar in de privésituatie en in onderwijs.
Vriendjes voor Altijd B.V.
Zorg labels

02-06-2022
Vriendjes voor Altijd B.V.
Wijk in Contact
Zorg labels

opvoedondersteuning, individuele begeleiding, sporttrajecten, thuiszitters

Wijk in Contact
Wijk bij Duurstede
Wijk in Contact biedt alle begeleiding die nodig om gezinnen te ondersteuning van huishoudelijke ondersteuning tot opvoedondersteuning in Wijk bij Duurstede en omstreken. Veel al wordt er samen met co¿rdinator van zorg en ouders gekeken wat er nodig is ter voorkoming van uit huis plaatsing.
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief
Meer weergeven

03-10-2022
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 25 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
Wolffenbuttel Lifecoaching
Zorg labels

Jeugd met Autisme, ADHD en ADD

30-09-2022
Wolffenbuttel Lifecoaching
Tiel
Begeleiding van Autisme, ADHD en ADD bij jeugd
Youké Sterke Jeugd
Zorg labels

JIM, vroegdiagnostiek, BabyOuderProgramma, Hechting, ontwikkelingsproblematiek brede zin, complexe echtscheiding, psychodiagnostisch onderzoek, onderwijszorgarrangementen+coaching, samenwerking met Altrecht GGZ bij complexe problematiek binnen gezin,
Meer weergeven

29-09-2022
Youké Sterke Jeugd
Zeist
Specialistische ambulante jeugdhulp op maat (JOH en JGGZ) voor 0-18 jaar en gezinnen. Behandeling op maat in afstemming met gezin en andere betrokkenen.
Zideris
Zorg labels

(licht) verstandelijke beperking

04-04-2022
Zideris
Rhenen
Zideris is een kleinschalige zorgorganisatie met een eigen gezicht, eigen visie en eigen karakter. Wij bieden persoonlijke begeleiding en mensgerichte ondersteuning aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.
Zien in de klas
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

04-10-2022
Zien in de klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is hÈt onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
ZIJN
Zorg labels

Jeugdzorg, Maatschappelijk dienstverlening

02-09-2022
ZIJN
Haarlem
ZIJN. in Zorg is een zorgorganisatie die aan jeugd, gezinnen en volwassenen ambulante begeleiding biedt.
Zorgboerderij Griftenstein & Zorg
Zorg labels

Dagbesteding

22-09-2022
Zorgboerderij Griftenstein & Zorg
De Bilt
Elke dag genieten van de landelijke omgeving en de frisse buitenlucht. Sport, spel en dieren. Lekker bezig zijn met werk dat ertoe doet. Je hoeft je geen dag te vervelen bij zorgboerderij Griftenstein & Zorg.
Zorgmeesters
Zorg labels

30-09-2022
Zorgmeesters
Utrecht