Beschikbaarheidswijzer
Zuid Oost Utrecht  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Behandeling Jeugdhulp
Jeugd GGZ
Forensische Zorg
Dyslexiezorg
Respijtzorg

 U heeft gezocht op: Zuid Oost Utrecht
Maatwerk bij Verlies
Zorg labels

Rouwverwerking, verliesverwerking, begeleiding kinderen bij verlies, traumatisch verlies, kindgesprekken na scheiding, individuele begeleiding ouders (postrelationele) rouw, begeleiding samengestelde gezinnen, individuele !JES-training, speltherapie,
Meer weergeven

22-09-2023
Maatwerk bij Verlies
Den Dolder
Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen (vanaf 6 jaar) en hun ouders die te maken krijgen met een ingrijpend verlies.
Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Complexe scheiding, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
St. Leger des Heils Welzyns- en Gezondheidszorg
Zorg labels

21-09-2023
St. Leger des Heils Welzyns- en Gezondheidszorg
Utrecht
Het Leger des Heils Midden-Nederland is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie. Wij willen er zijn voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht.
Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Tan Ondersteunende Psychologie (TOP)
Zorg labels

Basis GGZ, diagnostiek, behandeling, Cognitieve Gedragstherapie, CGT, EMDR, trauma, Spel, aandacht en concentratie, psychosomatische problemen, angst, dwang, somberte, stemming, echtscheiding, eten, emotie-regulatie, gedrag, gezin, intelligentie, opv
Meer weergeven

21-09-2023
Tan Ondersteunende Psychologie (TOP)
Bunnik
Algemene praktijk in de Generalistische Basis GGZ
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zorg labels

21-09-2023
ECLG expertisecentrum leren & gedrag
Zeist
ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk. De praktijk ondersteunt en begeleidt kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar die op het gebied van leren en/of hun sociaal-emotionele ontwikkeling tegen problemen aanlopen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Altrecht
Zorg labels

21-09-2023
Stichting Altrecht
Utrecht
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Plezier in Zorg B.V.
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, Dagbesteding in Onderwijssetting, Ambulante begeleiding, Dagbesteding werk, Dagbesteding, jeugdhulp, WMO, Begeleiding op onderwijs locaties, Dagbesteding Arbeid

21-09-2023
Plezier in Zorg B.V.
Hilversum
Wij bieden bij Plezier verschillende begeleidingsvormen (Dagbesteding) voor jongeren aan. * Dagbesteding Arbeid * Dagbesteding in Onderwijssetting * Dagbesteding Leertraject * Naschoolse begeleiding * Ambulante begeleiding * Begeleiding op onderwijs locaties
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
CoŲperatie ZorgRondom Zuidoost Utrecht u.a.
Zorg labels

Specialistische ambulante behandeling en begeleiding

21-09-2023
CoŲperatie ZorgRondom Zuidoost Utrecht u.a.
Amersfoort
ZorgRondom biedt begeleiding bij alle problematieken die voorkomen uit emotionele blokkades zoals trauma, zelfvertrouwen, gedragingen die voortvloeien uit stoornissen, bijzondere gezinnen, echtscheiding, loyaliteitsconflicten, overlevingsstrategieŽn. ZorgRondom is een ISO gecertificeerde organisatie.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief
Meer weergeven

21-09-2023
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 35 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
ADHD-ADD, Autisme, Complex trauma, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Voorzet Begeleiding B.V.
Zorg labels

45A53

20-09-2023
Voorzet Begeleiding B.V.
De Bilt
Voorzet Begeleiding biedt ondersteuning aan jeugd met autisme.
Voor jongeren kun je hierbij denken aan:
- Uitleg over autisme
-Ontwikkelen van zelfstandigheid
-School/studie begeleiding
-Vrijetijdsbesteding en onderhouden sociale contacten
- Zelfstandig leren reizen
Hulp bij de opvoeding
Autisme, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

20-09-2023
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Amersfoort
diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie
Leerproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
De Zorgcoach
Zorg labels

JW, WMO, Zelfredzaamheid, ASS, ADHD, Opvoeding, Angst, Activering bij Depressie

20-09-2023
De Zorgcoach
Zaandam
Soms is het leven net iets te lastig. Dan red je het even niet alleen en kun je wel wat hulp gebruiken. Iemand die je weer op weg helpt, die jou een klein zetje in de juiste richting geeft. De Zorgcoach is hier om jou te helpen, want niemand hoeft het helemaal alleen te doen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Stichting 1801
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

20-09-2023
Stichting 1801
Zoetermeer
1801 is er ook voor kinderen en jongeren die Ė tijdelijk of langdurig Ė een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met de ouder(s) en de school onderzoeken we hoe we de leerling of student het best kunnen helpen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, 5-12 jaar, Op locatie zorgaanbieder
PsyMens
Zorg labels

GBGGZ, SGGZ, psychodiagnostiek, reguliere (psychologische) zorg, snel beschikbare crisiszorg, Infant Mental Health (0-6 jaar), onderzoek slaap-waakgedrag, Slaapstoornis bij psychische/psychiatrische stoornissen, snel beschikbare zorg, complexe, chron
Meer weergeven

20-09-2023
PsyMens
Bilthoven
PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. PsyMens biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar middels onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is compleet en gericht op uiteenlopende psychische en psychiatrische stoornissen. Onze zorg kan variőren van advies en laagdrempelige begeleiding bij opvoedings- en gedragsproblemen tot zorg aan kinderen met zeer complexe psychische of psychiatrische problematiek.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Forensisch, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, Meervoudige handicap, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Santť Sociaal Domein Stmr-Vitras
Zorg labels

begeleiding thuis, maatschappelijk werk, groepswerk, schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, trainingen, gespreksgroepen, themabijeenkomsten,

20-09-2023
Stichting Santť Sociaal Domein Stmr-Vitras
Vitras biedt maatschappelijk werk, begeleiding thuis, schuldhulpverlening en groepswerk voor jeugd en volwassenen
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Stichting Jeugddorp de Glind
Zorg labels

19-09-2023
Stichting Jeugddorp de Glind
De Glind
Servicegerichte netwerkorganisatie voor jeugdigen met een complexe ontwikkelvraag
ADHD-ADD, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
IK in contact
Zorg labels

19-09-2023
IK in contact
Amersfoort
Gedragsproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Coach over de Vloer
Zorg labels

Specialistische Ambulante begeleiding en Opvoedhulp Ambulant

19-09-2023
Coach over de Vloer
Cothen
Ambulante gezinscoaching vanuit de methoden: Basic Trust, Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit en Brainspotting.
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Fiducie Ambulante Begeleiding B.V.
Zorg labels

Autisme spectrumstoornissen, angst, dwang, persoonlijkheidsproblematiek, Leer- en concentratie problematiek, bijvoorbeeld: ADHD, ODD en ADD, mulitproblematiek

19-09-2023
Fiducie Ambulante Begeleiding B.V.
Vleuten
Vastgelopen en afgesloten van de zorg? Fiducie ambulante begeleiding is er voor mensen, puur door er te zijn. Met specialisme op Multi problematiek, biedt Fiducie ambulante individuele begeleiding in en van gezinnen, onafhankelijk van leeftijd.
Ons motto is niet voor niets ďwij hebben er Fiducie in
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Mamacoach.nl
Zorg labels

Gedragsproblemen, emotieregulatie en inhibitie, angststoornissen, breinproblemen, traumabehandeling, aandachtproblematiek (add, adhd), stoornissen in het Autistisch spectrum (ASS)

19-09-2023
Mamacoach.nl
Driebergen-Rijsenburg
MaMaCoach is een praktijk voor psychologische hulp aan jeugdigen en hun ouders. Jeugdigen, dat wil zeggen zeer jonge kinderen (vanaf 0 jaar) tot en met pubers en jong volwassenen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Taalhulp
Zorg labels

Dyslexie

19-09-2023
Stichting Taalhulp
Driebergen/Rijsenburg
Dyslexiebehandeling met de F&L-methode
Leerproblemen, 5-12 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ jeugd (BGGZ-J)

19-09-2023
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Siriz
Zorg labels

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening; Hechting; Infant Mental Health; Nurture and Play;

19-09-2023
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, Seksueel misbruik, 0-4 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Papilio Trainingen
Zorg labels

Hoogbegaafdheid, ASS, ADHD, ADD, TOS, Gezinsdynamiek, Opvoedondersteuning, Gedragsproblemen, Systemisch werken, Communicatie met school

19-09-2023
Papilio Trainingen
Diemen
Na telefonisch overleg kunnen we kijken of er passende hulp te vinden is. Ik werk met onderaannemers.
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Vriendjes BSO De Wissel
Zorg labels

19-09-2023
Vriendjes BSO De Wissel
Zeist
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, Meervoudige handicap, 0-4 jaar, 5-12 jaar
Vriendjes KDV Utrechtseweg
Zorg labels

19-09-2023
Vriendjes KDV Utrechtseweg
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Leerproblemen, 0-4 jaar
Vriendjes BSO Rafael
Zorg labels

19-09-2023
Vriendjes BSO Rafael
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Leerproblemen, 5-12 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Vriendjes KDV Marcusschool
Zorg labels

19-09-2023
Vriendjes KDV Marcusschool
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, 0-4 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Vriendjes BSO De Stuifheuvel
Zorg labels

19-09-2023
Vriendjes BSO De Stuifheuvel
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, Op locatie zorgaanbieder
Vriendjes BSO De Kleine Prins
Zorg labels

19-09-2023
Vriendjes BSO De Kleine Prins
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, Meervoudige handicap, 5-12 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Amerpoort
Zorg labels

Onderzoek en diagnostiek, vroegdiagnostiek, Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wone
Meer weergeven

19-09-2023
Stichting Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, LVB, Meervoudige handicap, Persoonlijkheidsstoornissen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
UPPP
Zorg labels

Intelligentie onderzoek. Neuropsychologisch onderzoek. Onderzoek van de sociaal emotionele ontwikkeling. Observatie op school. Kinderpsychiatrisch onderzoek. Cognitieve gedragstherapie. Schematherapie. EMDR. Psychotherapie. Training overgang VO schoo
Meer weergeven

18-09-2023
UPPP
Utrecht
praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Utrechtse Pedagogen
Zorg labels

18-09-2023
Utrechtse Pedagogen
Utrecht
specialisten in hechting en trauma
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Leestalent B.V.
Zorg labels

Leestalent, Dyslexiezorg, Studieus,Schoolbegeleidingen en Arrangementen

18-09-2023
Leestalent B.V.
Rotterdam
Leestalent biedt vergoede dyslexiezorg op school aan voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Voor de behandelingen komen wij op de school van uw kind en werken nauw samen met u en school voor een zo goed mogelijk resultaat.
Leerproblemen, 5-12 jaar
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen
Zorg labels

BGGZ, SGGZ, ontwikkelingsproblemen, ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

18-09-2023
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen
Zeist
RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
M.P.M. Beurskens h.o.d.n. Basic Trust Amersfoort
Zorg labels

Basis Jeugd GGZ, EMDR

18-09-2023
M.P.M. Beurskens h.o.d.n. Basic Trust Amersfoort
Amersfoort
Hulp bij hechtingsproblemen en trauma bij kinderen en jeugdigen
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
MoVe to make
Zorg labels

(Gespecialiseerde) Jeugdhulp Ambulant en (Gespecialiseerde) Begeleiding WMO

18-09-2023
MoVe to make
Bilthoven
MoVe to make is een praktijk voor levensloopbegeleiding bij autisme en andere ontwikkelingsproblematiek.
ADHD-ADD, Autisme, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Jeugdhulp1op1, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Driestar educatief
Zorg labels

basis ggz, dyslexiezorg, ED, diagnostiek, behandeling

18-09-2023
Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
GGZ Centraal
Zorg labels

psychiatrie, psychiatrische problematiek, psychiatrische crisis, HYPE, individuele behandeling, groepsbehandeling, deeltijd, angst, depressie, boos, school uitval, meerdere problemen, problemen in gezin, weinig of geen vriendjes, zichzelf pijn doen,
Meer weergeven

18-09-2023
GGZ Centraal
Amersfoort
GGz Centraal biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen van alle leeftijden. De eenheid Fornhese biedt specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen (en gezin) van 0 - 18 jaar met psychiatrische problemen veelal in combinatie met problemen op meerdere levensgebieden.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Kind en Karakter
Zorg labels

Jeugdhulp, kinder-en jeugdpsychologie, specialistische ambulante begeleiding/ambulante opvoedhulp, cognitieve gedragstherapie, intelligentieonderzoek, selectiefmutisme, (sociale) angst, EMDR, stemming, gedragsproblemen, negatiefzelfbeeld, opvoedadvie
Meer weergeven

18-09-2023
Kind en Karakter
Doorn
Kind en Karakter (KeK) biedt hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders. Kinder-en jeugdpsychologie.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht
Zorg labels

18-09-2023
Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Eleos christelijke GGZ, St.
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Psychotherapie, Schematherapie, Speltherapie, EMDR, e-health, Medicatiecontact, Cognitieve groepstherapie, Diagnostiek, Specialistische GZZ, S-GGZ, Basis GZZ, B-GGZ, Vaktherapie, Thuisbegeleiding (SBT), In
Meer weergeven

18-09-2023
Eleos christelijke GGZ, St.
Hoevelaken
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting De Barrage
Zorg labels

Ambulante gezinsbegeleiding individuele begeleiding, PMKT

18-09-2023
Stichting De Barrage
Werkhoven
De Barrage zet zich in om de eigenwaarde en zelfredzaamheid van jeugdigen te versterken, zodat ze hun leven op hun eigen manier vorm kunnen geven binnen de maatschappij en het beste uit zichzelf kunnen halen (eigenheid). Dit doen wij door, een gerichte persoonlijke ondersteuning te geven
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Youkť Sterke Jeugd
Zorg labels

JIM, Vroegdiagnostiek Ambulant en Groep, BabyOuderProgramma, Hechting, ASS, ADHD, HB, CLAS-H, Complexe echtscheiding (KICS), Psychodiagnostisch Onderzoek, OnderwijsZorgArrangementen+Coaching op school, samenwerking met Altrecht GGZ bij complexe probl
Meer weergeven

18-09-2023
Stichting Youkť Sterke Jeugd
Zeist
Specialistische ambulante jeugdhulp op maat (JOH en JGGZ) voor 0-18 jaar en gezinnen. Behandeling op maat in afstemming met gezin en andere betrokkenen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
EchtKinderachtig B.V.
Zorg labels

autisme, ASS, AD(H)D, hechtingsproblematiek, angststoornis, trauma, ambulante gezinsbehandeling en -begeleiding, jGGZ-behandeling en diagnostiek, systemisch werken, (hoog)conflict scheidende ouders en hun kinderen, Taal zonder Grenzen

18-09-2023
EchtKinderachtig B.V.
Leersum
Jeugdzorgpraktijk voor specialistische jeugdzorg. Wij bieden praktisch pedagogische gezinsbehandeling, specialistische ambulante begeleiding, individuele jGGz-behandeling en psychodiagnostisch onderzoek.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Kinder- en jeugdpsychologie Roel Eigenhuis
Zorg labels

kinderen en jeugdigen, oplossingsgerichte therapie, EMDR, ACT, animal Asssited Therapie

18-09-2023
Kinder- en jeugdpsychologie Roel Eigenhuis
Zeist
Praktijk voor kinder-en jeugdpsychologie
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Pluryn Groep
Zorg labels

Licht verstandelijke beperking, LVG, autisme, Verstandelijke beperking, VG, normaal begaafd, eetstoornis

18-09-2023
Stichting Pluryn Groep
Nijmegen
Als zorg moeilijk wordt, kom je naar Pluryn
Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is
Stichting Griftenstein & Zorg
Zorg labels

Dagbesteding

18-09-2023
Stichting Griftenstein & Zorg
De Bilt
Elke dag genieten van de landelijke omgeving en de frisse buitenlucht. Sport, spel en dieren. Lekker bezig zijn met werk dat ertoe doet. Je hoeft je geen dag te vervelen bij zorgboerderij Griftenstein & Zorg.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, LVB, NAH, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Op Maat Gemaakt 1 B.V.
Zorg labels

somberheid/depressie, (faal)angst, onzekerheid, trauma, gedragsproblemen, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid, eetproblemen, pesten, dwang, school- en leerproblemen

18-09-2023
Op Maat Gemaakt 1 B.V.
Bilthoven
Jeugd GGZ - Behandeling, Diagnostiek, Systeemtherapie & Schoolondersteuning
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Boerderij De Toekomst
Zorg labels

Dagbesteding en crisisopvang

18-09-2023
Boerderij De Toekomst
Maarsbergen
We hebben mooie dagbestedingsmogelijkheden voor diverse groepen uit de GGZ, maatschappelijke opvang, gehandicapten en jeugdigen. Voor jeugdigen/vroegtijdig schoolverlaters, kijken wij (in samenwerking met school) graag op welke manier wij het onderwijs toch een plek kunnen geven in de dagbesteding.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Forensisch, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, LVB, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Autisme Centrum in Contact
Zorg labels

Autisme

18-09-2023
Autisme Centrum in Contact
Hilversum
De ACIC visie onderscheidt zich door een ontwikkelingsgerichte benadering, waarin betekenisgeving, acceptatie en het richten op de kracht (eigen keuze) van het kind voor het veranderen van gedrag komt. Kinderen krijgen hier de tijd om tot rust te komen, te herstellen en vertrouwen op te bouwen.
Autisme, Complex trauma, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Theysmeijer Kinder- en Jeugdpsychotherapie B.V.
Zorg labels

diagnostiek, speltherapie, systeemtherapie, adhd, depressie, angst, school, autisme, scheiding, trauma, laag zelfbeeld, gedragsproblemen, PMT, psychotherapie, EMDR, systeemtherapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, groepstherapie, gezinsPMT

18-09-2023
Theysmeijer Kinder- en Jeugdpsychotherapie B.V.
Wijk bij Duurstede
Pedagogenpraktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Praktijk Psychowijs
Zorg labels

Angst, dwang, (vroeg)trauma, EMDR, weerbaarheid, zelfbeeld, emotieregulatie, ouder-kind relatie (theraplay), persoonlijkheidsontwikkeling bij jongeren. Diagnostiek en behandeling.

18-09-2023
Praktijk Psychowijs
De Bilt
PsychoWijs biedt Basis GGZ - psychologische hulp aan ouders en kinderen van 2-18 jaar, gespecialiseerd in angsten , (vroeg)trauma, weerbaarheid, zelfbeeld en ouder-kind relaties.

(pre-verbaal) EMDR, CGT, TheraPlay, Weerbaarheid groepsbehandeling, Schematherapie, ACT, Hypnotherapie
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Authiek B.V.
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, individuele begeleiding, ouderbegeleiding, overnachting doordeweeks, weekenden voor jongens, meisjes en kleintjes (vanaf een jaar of 6), vakantieweken, vervangend onderwijs, begeleiding in de klas, oudercursus, crisisopvang.

18-09-2023
Authiek B.V.
Hollandsche Rading
ASS en aanverwante stoornissen (jeugd en ouders van onze jeugdige cliŽnten).
ISO-keurmerk.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Complexe scheiding, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Maatschap Integratieve Kinder Praktijk Bunnik
Zorg labels

18-09-2023
Maatschap Integratieve Kinder Praktijk Bunnik
Bunnik
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, NAH, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zorg labels

Generalistische Basis GGZ, Specialistische GGZ, Kindergeneeskunde

18-09-2023
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
multidisciplinaire diagnostiek en behandelcentrum: pedagogisch, psychiatrisch en medisch
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, LVB, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Op locatie zorgaanbieder
TOPP-zorg B.V.
Zorg labels

rouw/verliesverwerking, trauma angst stemming psychodiagnostiek (intelligentie/informatieverwerking, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel) CGT EMDR spel(psycho)therapie

18-09-2023
TOPP-zorg B.V.
Driebergen
kleinschalige instelling voor jeugd GGZ
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Unaty
Zorg labels

Burn-out, LVB, NAH, autisme, hoogsensitiviteit

18-09-2023
Unaty
Culemborg
We bieden persoonlijke herstelgerichte begeleiding aan jongeren en volwassenen. In het bijzonder voor mensen met een psychosociale of psychische kwetsbaarheid. We hebben in onze begeleiding aandacht voor alle levensgebieden en de begeleiding kan tijdelijk of langdurig zijn.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Forensisch, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Radicalisering, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Stichting De Rading
Zorg labels

Pleegzorg Meidenhulp CLAS MDFT VIB/PPI PMTO NannyPlus Rots en Water NIKA Pretty Woman Zelfstandigheidstraining

18-09-2023
Stichting De Rading
Bunnik
De Rading biedt (tweedelijns) jeugd- en opvoedhulp
Complex trauma, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
BeActive B.V.
Zorg labels

logeeropvang weekendopvang vakantieopvang

18-09-2023
BeActive B.V.
Rotterdam
Weekendopvang en vakantieopvang
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Complexe scheiding, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
iHUB Zorg B.V.
Zorg labels

De Opvoedpoli en Care Express

18-09-2023
iHUB Zorg B.V.
Zeist
De Opvoedpoli en Care Express zijn er voor gezinnen met kinderen en jongeren van 0-23 jaar met (complexe) psychische problemen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
GGZ Veenendaal
Zorg labels

18-09-2023
GGZ Veenendaal
Veenendaal
GGZ instelling voor ambulante GBGGZ en SGGZ hulp, voor volwassenen, jongeren kinderen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Survival Kindercoaching
Zorg labels

Emotie-regulatie Rollenspel NLP Sociale Vaardigheidstraining Sport en beweging Psycho-educatie ADHD Mens Zijn

18-09-2023
Survival Kindercoaching
Survival Jongerencoaching richt zich voornamelijk op jongens die begeleiding nodig hebben. Voortkomend uit adolescentieperikelen, moeite met schoolgang, problematiek in de thuissituatie, ADHD. De begeleiding is individueel. Psycho-educatie mbt ontwikkeling en netwerkondersteuning.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, Jeugdhulp1op1, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis
Nedahuis/Kommak
Zorg labels

Ambulante hulpverlening, cultureel sensitief in taal van cliŽnt en kennis van cultuur, gezinsbegeleiding, (complexe) echtscheiding, integratieproblemen, specialistische begeleiding, toe leiden naar ggz en voor veld, coaching, opvoedproblemen, relatie
Meer weergeven

18-09-2023
Nedahuis/Kommak
Amersfoort
kommak biedt ambulante hulpverlening binnen WMO en jeugdhulp aan migranten en vluchtelingen. Dit bieden wij in de taal van de cliŽnt en met kennis van de cultuur van de cliŽnt. Waarbij zoveel mogelijk Nederlands gesproken wordt om de integratie te bevorderen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Radicalisering, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Zien in de klas
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

18-09-2023
Zien in de klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is h»t onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Bij cliŽnt thuis
Stichting Kwintes
Zorg labels

18-09-2023
Stichting Kwintes
Woerden
Kwintes biedt intensieve en kortdurende
begeleiding aan gezinnen in de thuis situatie. Het
gaat om gezinnen met een grote kwetsbaarheid en
met complexe problemen op meerdere
levensgebieden.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Driehoekzorg
Zorg labels

17-09-2023
Driehoekzorg
Zeist
Stichting Duco Samen naar School
Zorg labels

17-09-2023
Stichting Duco Samen naar School
Maartensdijk
De Samen naar School klas van Stichting Duco biedt zorg, individuele begeleiding en onderwijs op maat aan kinderen (4-12jr) in een eigen klas, maar binnen de muren van de reguliere basisschool WereldKidz De Kievit.
Praktijk JET
Zorg labels

Basis GGZ Angst- en dwangklachten, boosheid, rouw, trauma, identiteitsvragen, lastig gedrag

17-09-2023
Praktijk JET
Utrecht
Kinder- en jeugdpsycholoog NIPbehandeling/begeleiding bij opvoedvragen, stemmingsklachten, gedragsproblemen, rouw en trauma. De therapie is kortdurend, positief, en speels. Kortdurende hulp met een langblijvend effect. Naast cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR wordt ook gebruik gemaakt van creativiteit, metaforen, ontspanningstechnieken en doen (niet alleen praten over doen).
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Persoonlijkheidsstoornissen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Praktijk van Westendorp
Zorg labels

Trauma, autisme, ADHD, depressie/somberheid, angsten, dwang of ticsstoornis, negatief zelfbeeld, opvoedingsproblemen. EMDR, CGT, schematherapie, ACT, ouderbegeleiding

17-09-2023
Praktijk van Westendorp
Leersum
Jeugd Basis- GGZ
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Lichamelijke handicap, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Sandra Borgsteijn Orthopedagoog
Zorg labels

Diagnostiek en behandeling voor kinderen tot 18 jaar. Sandra Borgsteijn is orthopedagoog-generalist.

17-09-2023
Sandra Borgsteijn Orthopedagoog
Doorn
Praktijk voor orthopedagogiek, diagnostiek en behandeling
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Gezinscoach Pauline
Zorg labels

Angst, Stelen, Liegen, Boosheid, Somberheid, Niet luisteren, Eetproblemen (moeilijke eter), Woedeaanvallen, Hooggevoeligheid, HSP, Hoogsensitiviteit, Ruzie tussen de kinderen of tussen de ouders en kinderen, Ouders zitten niet op een lijn qua ideeen
Meer weergeven

16-09-2023
Gezinscoach Pauline
Zeist
Gezinscoach Pauline onderscheidt zich door de oplossingsgerichte aanpak en het samenwerken met het hele gezin. Ook maatwerk voor individuele begeleiding aan kind, jongere en ouders mogelijk. Ik werk outreachend, dus in een vertrouwde omgeving, bij de klant thuis.
Hoog sensitiviteit, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Meta Rosier
Zorg labels

Jeugdwet

16-09-2023
Meta Rosier
Bilthoven
Begeleiding van kinderen en jeugd (6-18jr) die extra hulp kunnen gebruiken omdat zij moeite hebben met bepaalde situaties, niet lekker in hun vel zitten of door omstandigheden uit evenwicht zijn geraakt.
ADHD-ADD, Autisme, Complexe scheiding, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Munks & Schuckman V.O.F.
Zorg labels

Multiproblematiek, onveiligheid, ouderbemiddeling, opvoedondersteuning, verslaving, diagnose, gedrags- en GGZ problematiek, (ernstige) overbelasting en NAH problematiek.

16-09-2023
Munks & Schuckman V.O.F.
De Bilt
Wij bieden (specialistische) ambulante begeleiding aan jeugd, gezin en volwassenen.
Ons uitgangspunt is dat iedereen ook bij tegenslag het vermogen heeft om te herstellen en het eigen leven weer op en aan te pakken. Munks & Schuckman gaat hierbij uit van eigen kracht, talenten, mogelijkheden.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Leerproblemen, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Radicalisering, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Psychologiepraktijk Samsam
Zorg labels

15-09-2023
Psychologiepraktijk Samsam
Utrecht
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Leerproblemen, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Kiyoco
Zorg labels

15-09-2023
Kiyoco
Leusden
Ambulante begeleiding en behandeling leeftijd 8-18 jaar.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Complexe scheiding, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
WijkInContact
Zorg labels

systemische gezinscoaching, thuisondersteuning, individuele begeleiding, sporttrajecten, thuiszitters, naschoolse dagbehandeling

15-09-2023
WijkInContact
Wijk bij Duurstede
Wijk in Contact biedt alle begeleiding die nodig om gezinnen te ondersteuning van huishoudelijke ondersteuning tot opvoedondersteuning ( kort en langdurig), gezinscoaching, (COMPLEXE)scheidingen, LVB en verslaving ontwikkelingsproblematiek
ADHD-ADD, Autisme, Complex trauma, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, LVB, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Harmonie in hulp en zorg
Zorg labels

15-09-2023
Harmonie in hulp en zorg
Veenendaal
Wanneer een kind of jongere vastloopt in zijn of haar ontwikkeling, biedt Harmonie in Hulp en Zorg alle ondersteuning om deze ontwikkeling weer tot volle bloei te laten komen. De intake is gericht om snel een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van d kwaliteiten, kansen, belemmeringen, verwachting
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, LVB, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, Bij cliŽnt thuis
Kinder & Jeugd Psychologie Zeist
Zorg labels

ADHD/ADD, angst- en stemmingsstoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsmoeilijkheden, interactieproblemen.

15-09-2023
Kinder & Jeugd Psychologie Zeist
Zeist
Kinder & Jeugd Psychologie Zeist is een kleinschalige praktijk die psychologische hulp biedt aan kinderen, jongeren en hun ouders. De praktijk biedt mogelijkheden voor zowel onderzoek, begeleiding als behandeling.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Praktijk An
Zorg labels

Hulp bij gedragsproblemen, slaapproblemen, angsten, depressie, scheiding, rouwverwerking, laag zelfbeeld/onzekerheid, hulp aan KOPP kinderen, ADHD/ADD, Hoogbegaafdheid en ASS ondersteuning, boosheid, niet lekker in de vel zitten en niet weten hoe dat
Meer weergeven

15-09-2023
Praktijk An
Zeist
Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie en Opvoedondersteuning/coaching
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting ROOZ
Zorg labels

15-09-2023
Stichting ROOZ
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, NAH, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Jeugdhulp1op1, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Opgroeiconsult
Zorg labels

ADHD, complex trauma, angst- dwang- stemmingsstoornissen

15-09-2023
Opgroeiconsult
Zeist
Wij zijn een praktijk die zich met name richt op jullie kind en het gezin. Dat doen we met zeven gespecialiseerde coaches, therapeuten, een psycholoog en orthopedagoog. We kunnen heel breed werken; coachend, maar ook diagnosticerend en therapeutisch; we bieden maatwerk aan elk kind en we zetten ons
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Fivoor B.V.
Zorg labels

Ambulant, jeugd, specialistische GGZ, ACT, Forensische zorg

15-09-2023
Fivoor B.V.
Nieuwegein
De regioteams geven poliklinische ťn ACT-zorg aan jongeren van 12 tot 24 jaar. Bij de poliklinische zorg komen jongeren langs bij ons op locatie. Lukt dat niet, dan gaan behandelaren naar de jongeren toe.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Forensisch, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Radicalisering, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Invivo Kids B.V.
Zorg labels

Leer- en gedragsproblemen, autisme

14-09-2023
Invivo Kids B.V.
Zeist
Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Driestroom
Zorg labels

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, ambulante begeleiding, therapeutisch aanbod, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken vo
Meer weergeven

13-09-2023
Stichting Driestroom
Elst
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Lichamelijke handicap, LVB, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Wolffenbuttel Lifecoaching
Zorg labels

Jeugd met Autisme, ADHD en ADD

13-09-2023
Wolffenbuttel Lifecoaching
Tiel
Begeleiding van Autisme, ADHD en ADD bij jeugd
ADHD-ADD, Autisme, Hoog sensitiviteit, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Menselijk Fundament
Zorg labels

Gespecialiseerde begeleiding, Volwassenen, Jeugd 12 jaar en ouder

12-09-2023
Menselijk Fundament
Doorn
Wij bieden begeleiding en coaching aan mensen die antwoorden zoeken voor praktische en persoonlijke uitdagingen. We zijn een kleinschalige begeleidings- en coachingspraktijk met professionals die houden van een laagdrempelige aanpak en geloven in ieders veelzijdigheid en de kracht van verbinden.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, Complexe scheiding, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting De Hoop
Zorg labels

Kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek, psychodiagnostiek, cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie: individuele behandeling en groepsbehandeling, dialectische gedragstherapie (DGT), emotieregulatietraining (ERT), oplossingsgerichte therapie
Meer weergeven

12-09-2023
Stichting De Hoop
Houten
Bij onze afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie kunnen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met hun ouders terecht voor behandeling en diagnostiek bij psychische en/of verslavingsproblemen. Wij bieden zowel poliklinische als (dag) klinische behandeling binnen de specialistische ggz.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Psynova Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk
Zorg labels

Trauma, ADHD, ADD, Autisme, gedragsproblemen, Hoogbegaafdheid, Genderproblematiek, Angststoornis, Depressie, Dwangstoornis, Eetstoornis, EMDR, Groepstherapie, psychotherapie, lichaamsgerichte therapie, CGT, ACT, Ouderbegeleiding, Systeemproblematiek,
Meer weergeven

12-09-2023
Psynova Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk
Driebergen
Basis- en specialistische ggz met kind-, jeugd- en volwassenzorg. Diagnostiek en (groeps) behandeling, vaak in combinatie met vaktherapie
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

08-09-2023
Stichting Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
Autisme, Gedragsproblemen, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Opvoedingsondersteuning Utrecht
Zorg labels

Triple P, Positief Opvoeden, Slaapcoaching, Zindelijkheidscoaching, Mindful Parenting, Pedagogisch Adviseren, Opvoedcoaching, Temperamentvolle kinderen, Hooggevoelige Kind

06-09-2023
Opvoedingsondersteuning Utrecht
Bilthoven
Kortdurende pedagogische adviesgesprekken voor ouders die behoefte hebben aan opvoedondersteuning.
0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
Zorg labels

Hoogspecialistische GGZ, jeugd GGZ, systeembehandeling; Multi Systeem Therapie (MST)

05-09-2023
Stichting de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
Amsterdam
De Viersprong is er voor jeugdigen met ernstige problemen in persoonlijkheid en gedrag of voor jeugdigen bij wie deze problemen dreigen te ontstaan. De Viersprong is een hoog specialistische ggz-instelling waar jeugdigen systemisch, dus binnen het gezin, of individueel gericht behandeld worden.
Stichting de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
Stichting Timon
Zorg labels

Ambulant (IAG, MDFT, Geweldloos Verzet, Ouderschap na Scheiding, Onderwijs Zorg arrangement), Pleegzorg (vol-deeltijd, netwerkpleegzorg), Onderwijszorg centrum, behandelgroep, zelfstandigheidstraining, meidengroep, tienermoeders, ambulante begeleidin
Meer weergeven

05-09-2023
Stichting Timon
Zeist
Timon is een organisatie voor jeugdhulp (zowel ambulant als residentieel) en jongvolwassenzorg.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Leerproblemen, Complexe scheiding, Jeugdhulp1op1, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
`s Heeren Loo
Zorg labels

Verstandelijke beperking, LVG, LVB, opvoedproblemen, diagnostiek, therapie, gezinsondersteuning, IAG, Driemilieuzorg

04-09-2023
`s Heeren Loo
Amersfoort
ís Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, Jeugdhulp1op1, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Stichting Profila Zorggroep
Zorg labels

04-09-2023
Stichting Profila Zorggroep
Autisme, Hechtingsstoornissen, LVB, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
EFM Support Team B.V.
Zorg labels

04-09-2023
EFM Support Team B.V.
Amersfoort
Interculturele-vluchtelingenproblematiek, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis
Stichting Humanitas DMH
Zorg labels

Homerun, LVB, jongeren, volwassenen, jeugd, opvoedondersteuning, gespecialiseerde ambulante trajecten, outreachend, bemoeizorg, multiproblematiek, autisme, GGZ problematiek, verslavingzorg, schulden, forensische zorg en dak- thuislozen.

28-08-2023
Stichting Humanitas DMH
Zeist
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Eetstoornissen, Forensisch, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Radicalisering, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Imares *m
Zorg labels

PTSS, trauma, systeemproblematiek, angst, dwang, negatief zelfbeeld, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, opvoedproblemen, emotie-regulatie, klachten na seksueel misbruik, EMDR, schematherapie

26-08-2023
Imares *m
Bilthoven
Bij Praktijk IMARES zijn we zowel gespecialiseerd in behandelen van klachten na trauma en seksueel misbruik als in het helpen van ouders en kinderen die in een complexe gezinssituatie zitten. Er wordt vanuit een systemische bril gekeken naar klachten van kinderen en jongeren.
Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Gedragsproblemen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Seksueel misbruik, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
impegno Begeleiding B.V.
Zorg labels

ADHD, ADD, ASS, Autisme, Hechtingsstoornis, Plannen, Organiseren, Scheiden, Angst, Somberheid, Depressie, Trauma, EMDR, Schoolproblemen, Uitval, BGGZ, SGGZ, Diagnostiek, Gezinscoaching, Gezinsbehandeling, Jeugdbeleiding

24-08-2023
impegno Begeleiding B.V.
Nieuwegein
Wij bieden ambulante en poli-klinische zorg voor jeugdigen en diens gezinnen, ouders en volwassenen. Dit kan behandeling zijn binnen de GGZ, begeleiding bij praktische hulpvragen of gezinsbehandeling voor het hele gezin.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Expertisecentrum Uniek BV
Zorg labels

24-08-2023
Expertisecentrum Uniek BV
Oegstgeest
Expertisecentrum Uniek is een multidisciplinaire jeugdzorgpraktijk, ons team van orthopedagogen en gz-psychologen werkt samen met fysiotherapeuten en logopedisten en kunnen zo alle zorg onder een dak bieden. Wij zitten op schoollocaties, maar staan ook open voor alle kinderen van buiten de school.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Jayda B.V.
Zorg labels

ambulante begeleiding (licht, midden, zwaar, specialistisch)

24-08-2023
Jayda B.V.
Maarn
Jayda CC is een jonge zorgorganisatie bestaande uit een multi-inzetbaar team van individuele, gespecialiseerde zorgverleners. Elke medewerker heeft zijn eigen unieke kwaliteit en specialisme maar samen maken wij het verschil! Zo hebben wij specialisten op het gebied van o.a. autisme, hoog-gevoeligheid, verslaving(en), gedragsproblematiek, lvb, GGZ en vluchtelingenbeleid. Daarnaast hebben de meeste medewerkers diverse coaching opleidingen afgerond en zijn bijvoorbeeld inzetbaar als jongerencoach, life-coach, of intimiteitscoach. Door deze korte lijnen en brede kennis, kunnen wij snel en breed ingezet worden, zonder wachttijden of onnodige vertragingen. Maak nu een afspraak en leer ons kennen.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Lichamelijke handicap, Leerproblemen, LVB, Meervoudige handicap, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Radicalisering, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Bosman GGZ B.V.
Zorg labels

Basis GGZ en Specialistische GGZ

23-08-2023
Bosman GGZ B.V.
Zeist
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Jeugdhulp1op1, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
ABA Huis
Zorg labels

Behandeling jeugdhulp, Specialistische dagbehandeling, Begeleiding individueel

23-08-2023
ABA Huis
Groenekan
Het ABA Huis Utrecht biedt dagbehandeling aan volgens de ABA principes voor jonge kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis tot 8 jaar. De groepen bestaan uit 6 kinderen met 2 trainers. Daarnaast ontvangen alle kinderen 30 minuten per dag individuele behandeling.
Parnassia Groep
Zorg labels

23-08-2023
Parnassia Groep
Utrecht
Youz Utrecht is een polikliniek voor Infant Mental Health (IMH), kinder- jeugdpsychiatrie en biedt specialistische zorg (SGGZ) aan zwangere vrouwen, kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen (tot 25 jaar). We werken systemisch en cultuursensitief.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
GB Autisme (Zeist - De Bilt)
Zorg labels

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

23-08-2023
GB Autisme (Zeist - De Bilt)
Culemborg
Ambulante systemische begeleiding, ondersteuning, coaching van kinderen, jongeren, volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
ADHD-ADD, Autisme, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
GB Autisme (Bunnik)
Zorg labels

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

23-08-2023
GB Autisme (Bunnik)
Culemborg
Ambulante systemische begeleiding, ondersteuning, coaching van kinderen, jongeren, volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
GB Autisme (Utrechtse Heuvelrug - Wijk bij Duurstede)
Zorg labels

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

23-08-2023
GB Autisme (Utrechtse Heuvelrug - Wijk bij Duurstede)
Culemborg
Ambulante systemische begeleiding, ondersteuning, coaching van kinderen, jongeren, volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Boba Levensloopbegeleiding BV
Zorg labels

Autisme coaching, ambulante begeleinding

23-08-2023
Boba Levensloopbegeleiding BV
Utrecht
Boba Autismegroep biedt ambulante coaching en ondersteuning aan mensen met autisme met een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk.
Plushome
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

22-08-2023
Plushome
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Complexe scheiding, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Silver Specialistische Zorg B.V.
Zorg labels

Jeugd GGZ, Ambulante begeleiding, SGGZ, BGGZ

22-08-2023
Silver Specialistische Zorg B.V.
Zeist
Silver Psychologie is sinds 2010 uitgegroeid tot een veelzijdige groepspraktijk voor psychologische zorg.In onze praktijken bieden we ambulante psychologische behandeling voor uiteenlopende psychische klachten aan voor zowel volwassenen als kinderen en jongeren.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Cum Cura
Zorg labels

Cum Cura Ambulant Thuisteam : Cum Cura School Service (speciaal) BO VO: Cum Cura Diagnostiek: Cum Cura Therapie, Psychologen, Kinder en Jeugdpsycholoog, EMDR

21-08-2023
Cum Cura
Groenekan
Onze praktijk werkt met jongeren en volwassenen vanaf 8 jaar tot en met volwassen leeftijd met een beperking in het ADHD/ASS
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Meertalig, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede
Zorg labels

Behandeling ambulante begeleiding screening onderzoek

18-08-2023
Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede
Gecontracteerde jeugdhulpverlening.
- behandeling
- onderzoek
- opvoedondersteuning
- (school)observaties
- diverse kind trainingen
- screening
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Gedragsproblemen, Complexe scheiding, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Praktijk Schitter
Zorg labels

17-08-2023
Praktijk Schitter
Veenendaal
Hulpvragen op het gebied van handelingsgerichte diagnostiek en behandeling op de gebieden zoals onderstaand aangekruist.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, NAH, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Child support
Zorg labels

16-08-2023
Child support
Doorn
BGGZ voor diagnostiek en behandeling voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Eenmanspraktijk opgericht in 2020. Anouk de Bie is GZ-psycholoog en in opleiding tot systeemtherapeut. Praktijk voor kortdurende begeleiding van kinderen/ jongeren en hun ouders.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Interculturele-vluchtelingenproblematiek, Seksueel misbruik, Seksuele ontwikkelingsproblemen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, Complexe scheiding, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Op Orde TM
Zorg labels

16-08-2023
Op Orde TM
Utrecht
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, LVB, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum
Zorg labels

SGGZ

15-08-2023
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum
Zeist
Medisch specialistische behandelpraktijk voor de SGGZ gericht op diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Foss & Partners B.V.
Zorg labels

Specialistische ambulante begeleiding en behandeling (Jeugd), systeemtherapie en bemoeizorg.

15-08-2023
Foss & Partners B.V.
Amersfoort
Foss & Partners is de partner in specialistische ambulante hulpverlening voor gemeenten en andere (zorg)aanbieders. Foss & Partners is een organisatie die zich kenmerkt als snel, flexibel en efficiŽnt en no nonsense mentaliteit. De wens van de klant staat op nummer ťťn.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Huiselijk geweld-kindermishandeling, Leerproblemen, LVB, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Complexe scheiding, Jeugdhulp1op1, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Opdidakt B.V.
Zorg labels

Dyslexie

15-08-2023
Opdidakt B.V.
De Bilt
Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie en geven behandelingen.
Leerproblemen, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
ICU, Instituut voor Consultatie bij leerproblemen Utr
Zorg labels

dyslexiezorg, basis GGZ (jeugd)

12-08-2023
ICU, Instituut voor Consultatie bij leerproblemen Utr
Utrecht
Praktijk voor kinderen en jongeren met leerproblemen. ICU is er voor: Diagnostiek en begeleiding van lees-, spelling- en rekenproblemen. Daarnaast geven we training op het gebied van mindfulness, mindset, faalangstreductie, verbeteren zelfbeeld (COMET). We hebben 3 onderzoek- en behandellocaties (Utrecht Ingenhouszstraat, Utrecht Baanstraat en Houten Papiermolen) en we begeleiden kinderen ook op scholen in Utrecht en omstreken.
Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, 5-12 jaar, Op locatie zorgaanbieder
Speltherapie Zeist
Zorg labels

JGGZ, spelpsychotherapie, theraplay, EMDR

11-08-2023
Speltherapie Zeist
Zeist
Diagnostiek en behandeling van kinderen van 4...14 jaar door een gedragsdeskundige. Behandelmethodieken: spelpsychotherapie, theraplay en EMDR voor kinderen van 4...14 jaar
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Eetstoornissen, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Huiselijk geweld-kindermishandeling, LVB, Seksueel misbruik, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, Op locatie zorgaanbieder
De Jonge Ontdekker
Zorg labels

Autisme, ontwikkelingsproblematiek, thuiszitters, onderwijsbegeleiding, gespecialiseerde naschoolse begeleiding, thuisbegeleiding, zaterdag en vakantiebegeleiding.

07-08-2023
De Jonge Ontdekker
Houten
De Jonge Ontdekker is actief op de driehoek thuis- school en vrijetijdsbesteding met als doel integrale zorg bieden zodat kinderen in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, naar school kunnen en meedoen met sport en vrijetijdsbesteding.
ADHD-ADD, Autisme, Gedragsproblemen, Hechtingsstoornissen, Leerproblemen, Jeugdhulp1op1, 5-12 jaar, Bij cliŽnt thuis, Op locatie zorgaanbieder
Vooruit met Zorg
Zorg labels

-Geen wachtlijst -Ook buiten kantooruren en in het weekend inzetbaar -Maatwerk -Specialistische begeleiding

05-08-2023
Vooruit met Zorg
Nieuwegein
Wij van Vooruit met zorg bieden intensieve begeleiding aan voor ouders en kinderen, en jongeren met gedragsstoornissen of omgangsproblemen. Onze gespecialiseerde begeleiders werken samen met de jongere en zijn/haar familie om inzicht te krijgen in de situatie en oplossingen te vinden die passen bij
Mental Beter Cure B.V.
Zorg labels

GGZ behandeling

02-08-2023
Mental Beter Cure B.V.
De Bilt
Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan.
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Persoonlijkheidsstoornissen, Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, 0-4 jaar, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Hanna Psychologie
Zorg labels

Cognitieve gedragstherapie, Acceptance and commitment therapy, mediatietherapie, EMDR, (groepstraining) MentalKick (combinatie CGT en kickboksen gericht op weerbaarheid, emotieregulatie en zelfvertrouwen)

02-08-2023
Hanna Psychologie
De Bilt
Hanna helpt!
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Op locatie zorgaanbieder
Zorgmeesters
Zorg labels

01-08-2023
Zorgmeesters
Utrecht
Coachia
Zorg labels

Ambulante individueel in het netwerk, Ambulante individueel zwaar in het netwerk, Ambulante individueel specialistisch in het netwerk,

30-07-2023
Coachia
Hilversum
Coachia werkt samen met kinderen, jongeren, en volwassenen aan een hoopvolle toekomst
ADHD-ADD, Angst, dwang en stemmingsstoornissen, Autisme, Complex trauma, Gedragsproblemen, Hoog sensitiviteit, Hechtingsstoornissen, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, NAH, Persoonlijkheidsstoornissen, Seksueel misbruik, Jeugdhulp1op1, 5-12 jaar, 13-16 jaar, 17-18 jaar, 18+ jaar, Bij cliŽnt thuis