Beschikbaarheidswijzer
Zuid Oost Utrecht  
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorieen
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Behandeling Jeugdhulp
Jeugd GGZ
Forensische Zorg
Dyslexiezorg
Respijtzorg

 

U heeft gezocht op: Zuid Oost UtrechtRegionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Zorg labels

dyslexie, dyscalculie

01-02-2023
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID)
Amersfoort
diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie
`s Heeren Loo
Zorg labels

Verstandelijke beperking, LVG, LVB, opvoedproblemen, diagnostiek, therapie, gezinsondersteuning, IAG, Driemilieuzorg

01-02-2023
`s Heeren Loo
Amersfoort
’s Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden.
Stichting Santé Sociaal Domein / Vitras
Zorg labels

begeleiding thuis, maatschappelijk werk, groepswerk, schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, trainingen, gespreksgroepen, themabijeenkomsten,

01-02-2023
Stichting Santé Sociaal Domein / Vitras
Vitras biedt maatschappelijk werk, begeleiding thuis, schuldhulpverlening en groepswerk voor jeugd en volwassenen
Levéo Care
Zorg labels

ASS, Autisme, ADHD, LVB, gedragsproblemen, opvoedproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, psychosociale problemen, begeleiding, behandeling, groepsbegeleiding

01-02-2023
Levéo Care
Utrecht
CareHouse en De OpgroeiPraktijk bieden begeleiding en behandeling voor iedereen die zijn of haar problemen niet zelf of met de hulp uit de omgeving de baas kan zijn. We bieden kinderen, jongeren en gezinnen hulp op momenten dat ze er zelf niet meer uitkomen.
Maatwerk bij Verlies
Zorg labels

Rouwverwerking, verliesverwerking, begeleiding kinderen bij verlies, traumatisch verlies, kindgesprekken na scheiding, individuele begeleiding ouders (postrelationele) rouw, begeleiding samengestelde gezinnen, individuele !JES-training, e-health

01-02-2023
Maatwerk bij Verlies
Den Dolder
Munks & Schuckman
Zorg labels

Multiproblematiek, onveiligheid, ouderbemiddeling, opvoedondersteuning, verslaving, diagnose, gedrags- en GGZ problematiek, (ernstige) overbelasting en NAH problematiek.

31-01-2023
Munks & Schuckman
De Bilt
Wij bieden (specialistische) ambulante begeleiding aan jeugd, gezin en volwassenen.
Ons uitgangspunt is dat iedereen ook bij tegenslag het vermogen heeft om te herstellen en het eigen leven weer op en aan te pakken. Munks & Schuckman gaat hierbij uit van eigen kracht, talenten, mogelijkheden.
Fivoor B.V.
Zorg labels

31-01-2023
Fivoor B.V.
Opgroeiconsult V.O.F
Zorg labels

31-01-2023
Opgroeiconsult V.O.F
Coach over de Vloer
Zorg labels

Specialistische Ambulante begeleiding en Opvoedhulp Ambulant

30-01-2023
Coach over de Vloer
Cothen
Gezinscoaching
Youké Sterke Jeugd
Zorg labels

JIM, Vroegdiagnostiek Ambulant en Groep, BabyOuderProgramma, Hechting, ASS, ADHD, HB, CLAS-H, Complexe echtscheiding (KICS), Psychodiagnostisch Onderzoek, OnderwijsZorgArrangementen+Coaching op school, samenwerking met Altrecht GGZ bij complexe probl
Meer weergeven

30-01-2023
Youké Sterke Jeugd
Zeist
Specialistische ambulante jeugdhulp op maat (JOH en JGGZ) voor 0-18 jaar en gezinnen. Behandeling op maat in afstemming met gezin en andere betrokkenen.
Leestalent B.V.
Zorg labels

Leestalent, Dyslexiezorg, Studieus,Schoolbegeleidingen en Arrangementen

30-01-2023
Leestalent B.V.
Rotterdam
Leestalent biedt vergoede dyslexiezorg op school aan voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Voor de behandelingen komen wij op de school van uw kind en werken nauw samen met u en school voor een zo goed mogelijk resultaat.
Plezier in Zorg B.V.
Zorg labels

30-01-2023
Plezier in Zorg B.V.
Indoorspeeltuin Plezier BV
Zorg labels

30-01-2023
Indoorspeeltuin Plezier BV
GB Autisme
Zorg labels

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

27-01-2023
GB Autisme
Culemborg
Ambulante systemische begeleiding, ondersteuning, coaching van kinderen, jongeren, volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Plushome
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

27-01-2023
Plushome
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
Gezinscoach Pauline
Zorg labels

Angst, Stelen, Liegen, Boosheid, Somberheid, Niet luisteren, Eetproblemen (moeilijke eter), Woedeaanvallen, Hooggevoeligheid, HSP, Hoogsensitiviteit, Ruzie tussen de kinderen of tussen de ouders en kinderen, Ouders zitten niet op een lijn qua ideeen
Meer weergeven

27-01-2023
Gezinscoach Pauline
Zeist
Gezinscoach Pauline onderscheidt zich door de oplossingsgerichte aanpak en het samenwerken met het hele gezin. Ook maatwerk voor individuele begeleiding aan kind, jongere en ouders mogelijk. Ik werk outreachend, dus in een vertrouwde omgeving, bij de klant thuis.
Driestroom
Zorg labels

Gehandicaptenzorg, DTT, gezinshuizen en trainingshuizen (voor kinderen, jeugdigen, moeder en kind en volwassenen), diagnostiek en observatie, ambulante begeleiding, therapeutisch aanbod, gespecialiseerde begeleiding rondom autisme, wonen en werken vo
Meer weergeven

27-01-2023
Driestroom
Elst
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en in eigen tempo. Iedereen doet bij ons zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

27-01-2023
Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
Praktijk voor psychotherapie Joke Schipper
Zorg labels

27-01-2023
Praktijk voor psychotherapie Joke Schipper
Hoogland
Joke Schipper biedt psychologische, orthopedagogische en psychotherapeutische hulp aan zowel kinderen als volwassenen in Amersfoort en omstreken.
Stichting Humanitas DMH
Zorg labels

Homerun, LVB, jongeren, volwassenen, jeugd, opvoedondersteuning, gespecialiseerde ambulante trajecten, outreachend, bemoeizorg, multiproblematiek, autisme, GGZ problematiek, verslavingzorg, schulden, forensische zorg en dak- thuislozen.

27-01-2023
Stichting Humanitas DMH
Zeist
Amerpoort
Zorg labels

Onderzoek en diagnostiek, vroegdiagnostiek, Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ), Gezinscoaching, Peuterdagcentra, Kinderdagcentra, Kinderen in de samenleving (KIDS), BSO, Logeren, Opvang, Gezinshuizen, Wone
Meer weergeven

27-01-2023
Amerpoort
Baarn
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt.
Zien in de klas
Zorg labels

Arrangementen, Dyscalculie, Dyslexiezorg, Intelligentieonderzoek, Schoolbegeleiding

27-01-2023
Zien in de klas
Maarssen
ZIEN in de Klas is hÈt onderwijsadviesbureau van Nederland met een NKD-keurmerk voor de dyslexiezorg. We lopen voorop en investeren met elkaar in kwalitatief goed onderwijs!
Speltherapie Zeist
Zorg labels

JGGZ, spelpsychotherapie, theraplay, EMDR

26-01-2023
Speltherapie Zeist
Zeist
Diagnostiek en behandeling van kinderen van 4...14 jaar door een gedragsdeskundige. Behandelmethodieken: spelpsychotherapie, theraplay en EMDR voor kinderen van 4...14 jaar
Leger des Heils W&G Midden Nederland
Zorg labels

26-01-2023
Leger des Heils W&G Midden Nederland
Utrecht
Het Leger des Heils Midden-Nederland is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie. Wij willen er zijn voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht.
Stichting Siriz
Zorg labels

Begeleiding bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap; Post-abortus hulpverlening; Hechting; Infant Mental Health; Nurture and Play;

26-01-2023
Stichting Siriz
Gouda
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschap en bieden onder meer ambulante begeleiding. Ook bieden we post-abortus begeleiding. We hanteren de methodiek Krachtwerk.
Wolffenbuttel Lifecoaching
Zorg labels

Jeugd met Autisme, ADHD en ADD

26-01-2023
Wolffenbuttel Lifecoaching
Tiel
Begeleiding van Autisme, ADHD en ADD bij jeugd
Opdidakt BV
Zorg labels

Dyslexie

26-01-2023
Opdidakt BV
De Bilt
Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij door ondersteuning te bieden wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en intelligentie en geven behandelingen.
Integratieve Kinder Praktijk Bunnik
Zorg labels

24-01-2023
Integratieve Kinder Praktijk Bunnik
Bunnik
Praktijk Psychowijs
Zorg labels

Angst, dwang, (vroeg)trauma, EMDR, weerbaarheid, zelfbeeld, emotie regulatie, ouder-kind relatie (theraplay), persoonlijkheidsontwikkeling bij jongeren. Diagnostiek en behandeling.

24-01-2023
Praktijk Psychowijs
De Bilt
PsychoWijs biedt Basis GGZ - psychologische hulp aan ouders en kinderen van 2-18 jaar, gespecialiseerd in angsten, (vroeg)trauma, weerbaarheid, zelfbeeld en ouder-kind relaties.

(pre-verbaal) EMDR
CGT
TheraPlay
Weerbaarheid groepsbehandeling
Schematherapie
ACT
Oplossingsgerichte therapie
De Hoop GGZ
Zorg labels

Jeugd-ggz, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg

24-01-2023
De Hoop GGZ
Houten
De Hoop ggz Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt kortdurende tot intensieve hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden ook hulp bij psychische problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
Stichting 1801
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

24-01-2023
Stichting 1801
Zoetermeer
1801 jeugd & onderwijsadvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
MoVe to make
Zorg labels

(Gespecialiseerde) Jeugdhulp Ambulant en (Gespecialiseerde) Begeleiding WMO

24-01-2023
MoVe to make
Bilthoven
MoVe to make is een praktijk voor levensloopbegeleiding bij autisme en andere ontwikkelingsproblematiek.
Orthopedagogische Praktijk Mischa Wink
Zorg labels

autisme, trauma, hechting, puberteit, seksualiteit, seksuele ontwikkeling, angst, depressiviteit, somberheid, ADHD, ADD, agressie, opstandigheid, intelligentieonderzoek, IQ, diagnostiek, behandeling, begeleiding, levensloopbegeleiding, CGT, EMDR, sys
Meer weergeven

24-01-2023
Orthopedagogische Praktijk Mischa Wink
Maarn
Praktijk Mischa Wink biedt behandeling, begeleiding en onderzoek aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Specifiek specialisme in het werken met kinderen en pubers met autisme.
GGZ Centraal Fornhese
Zorg labels

psychiatrie, psychiatrische problematiek, psychiatrische crisis, HYPE, individuele behandeling, groepsbehandeling, deeltijd, angst, depressie, boos, school uitval, meerdere problemen, problemen in gezin, weinig of geen vriendjes, zichzelf pijn doen,
Meer weergeven

24-01-2023
GGZ Centraal Fornhese
Amersfoort
GGz Centraal biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen van alle leeftijden. De eenheid Fornhese biedt specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen (en gezin) van 0 - 18 jaar met psychiatrische problemen veelal in combinatie met problemen op meerdere levensgebieden.
Stichting Timon
Zorg labels

Ambulant (IAG, MDFT, Geweldloos Verzet, Ouderschap na Scheiding, Onderwijs Zorg arrangement), Pleegzorg (vol-deeltijd, netwerkpleegzorg), Onderwijszorg centrum, behandelgroep, zelfstandigheidstraining, meidengroep, tienermoeders, ambulante begeleidin
Meer weergeven

23-01-2023
Stichting Timon
Zeist
Timon is een organisatie voor jeugdhulp (zowel ambulant als residentieel) en jongvolwassenzorg.
Authiek B.V.
Zorg labels

23-01-2023
Authiek B.V.
EchtKinderachtig B.V.
Zorg labels

autisme, ASS, AD(H)D, hechtingsproblematiek, angststoornis, trauma, ambulante gezinsbehandeling, jGGz, psychodiagnostisch onderzoek, opvoedondersteuning, kinderen van gescheiden ouders, Taal zonder Grenzen, Teken je Gesprek, systemisch denken, specia
Meer weergeven

23-01-2023
EchtKinderachtig B.V.
Leersum
Jeugdzorgpraktijk voor specialistische jeugdzorg. Wij bieden praktisch pedagogische gezinsbehandeling, specialistische ambulante begeleiding, individuele jGGz-behandeling en psychodiagnostisch onderzoek.
Driestar educatief
Zorg labels

dyslexiezorg, basis ggz

23-01-2023
Driestar educatief
Gouda
Driestar educatief werkt op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs. We bieden onze basis ggz en dyslexiezorg zo schoolnabij mogelijk (vaak op school). Samen met ouders en leerkrachten gaan we voor een stabiele basis van waaruit het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.
Utrechtse Pychologen en Pedagogenpraktijk (UPPP)
Zorg labels

Intelligentie onderzoek. Neuropsychologisch onderzoek. Onderzoek van de sociaal emotionele ontwikkeling. Observatie op school. Kinderpsychiatrisch onderzoek. Cognitieve gedragstherapie. Schematherapie. EMDR. Psychotherapie. Training overgang VO schoo
Meer weergeven

23-01-2023
Utrechtse Pychologen en Pedagogenpraktijk (UPPP)
Utrecht
praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie
Praktijk JET
Zorg labels

Basis GGZ Angst- en dwangklachten, boosheid, rouw, trauma, identiteitsvragen, lastig gedrag

22-01-2023
Praktijk JET
Utrecht
Kinder- en jeugdpsycholoog NIPbehandeling/begeleiding bij opvoedvragen, stemmingsklachten, gedragsproblemen, rouw en trauma. De therapie is kortdurend, positief, en speels. Kortdurende hulp met een langblijvend effect. Naast cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR wordt ook gebruik gemaakt van creativiteit, metaforen, ontspanningstechnieken en doen (niet alleen praten over doen).
De Wijster, Psychologenpraktijk Merijn Ory
Zorg labels

21-01-2023
De Wijster, Psychologenpraktijk Merijn Ory
Driebergen
Stichting ROOZ
Zorg labels

20-01-2023
Stichting ROOZ
RIOzorg
Zorg labels

BGGZ, SGGZ, ontwikkelingsproblemen, ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

20-01-2023
RIOzorg
Zeist
RIOzorg (Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen) onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.
William Schrikker Gezinsvormen
Zorg labels

pleegzorg, pleegouder, verblijf, gezinshuizen, crisisopvang, hechting, handicap, trauma, ambulant, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, deeltijd pleegzorg, 18+ pleegzorg, begeleiding, ondersteuning, beperking, veiligheid, verbinding, perspectief
Meer weergeven

19-01-2023
William Schrikker Gezinsvormen
Amsterdam
William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een landelijk werkende zorgaanbieder (1250 pleeggezinnen in bestand en 25 gezinshuizen). De WSGV is er voor kinderen en jongeren met een beperking of van ouders met een beperking. Wij zetten ons in om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien.
IXIE kinderbegeleiding
Zorg labels

Kinderen, jongeren, ouders, sociaal-emotionele problemen, zelfvertrouwen, weerbaarheid, hooggevoelig, sterke wil, hoogbegaafd, angstig, emotieregulatie, sociaal gedrag, Anders Leren, paardencoaching, Video-hometraining, opvoedadvies, innerlijke famil
Meer weergeven

19-01-2023
IXIE kinderbegeleiding
Driebergen
Kinderbegeleiding met paarden en opvoedadvies
Cum Cura
Zorg labels

Cum Cura Ambulant Thuisteam : Cum Cura School Service (speciaal) BO VO: Cum Cura Diagnostiek: Cum Cura Therapie, Psychologen, Kinder en Jeugdpsycholoog, EMDR

19-01-2023
Cum Cura
Groenekan
Onze praktijk werkt met jongeren en volwassenen vanaf 8 jaar tot en met volwassen leeftijd met een beperking in het ADHD/ASS
Marije Bruns
Zorg labels

gezinsgericht, gezin, activatie, systeemgericht, Geweldloos Verzet, verbindend Gezag, Nieuwe Autoriteit, ABFT, ACT, Incredible Years, stagnatie, kortdurend, psychiatrische problematiek, thuisbegeleiding, thuisbehandeling, positief

18-01-2023
Marije Bruns
Utrecht
Kortdurende intensieve jeugd- en gezinsbegeleiding
Kinder- en jeugdpraktijk Yuji
Zorg labels

Expert in werken aan zelfvertrouwen, omgaan met emoties en onverwerkte ervaringen en het versterken van verbinding in gezinnen.

18-01-2023
Kinder- en jeugdpraktijk Yuji
Zeist
Kinder- en Jeugdpraktijk Yuji is een kleinschalige praktijk voor kinder- en jeugdtherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding.
Child support
Zorg labels

18-01-2023
Child support
Doorn
BGGZ voor diagnostiek en behandeling voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Eenmanspraktijk opgericht in 2020. Anouk de Bie is GZ-psycholoog en in opleiding tot systeemtherapeut. Praktijk voor kortdurende begeleiding van kinderen/ jongeren en hun ouders.
Stichting Duco Samen naar School
Zorg labels

18-01-2023
Stichting Duco Samen naar School
Maartensdijk
De Samen naar School klas van Stichting Duco biedt zorg, individuele begeleiding en onderwijs op maat aan kinderen (4-12jr) in een eigen klas, maar binnen de muren van de reguliere basisschool WereldKidz De Kievit.
Psynova
Zorg labels

JGGZ: ADHD, ADD, Autisme, Angststoornis, CGT, Depressie, Dwangstoornis, Diagnostiek en behandeling, Eetstoornis, EMDR, Groepstherapie, Ouderbegeleiding, Persoonlijkheidsproblematiek, Speltherapie, Systeemproblematiek, Trauma,

18-01-2023
Psynova
Driebergen
(basis)ggz met kind-, jeugd-, volwassenzorg en dyslexiezorg
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum
Zorg labels

SGGZ

18-01-2023
Praktijk voor Psychiatrie Leiblum
Zeist
Medisch specialistische behandelpraktijk voor de SGGZ gericht op diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling
Tan Ondersteunende Psychologie (TOP)
Zorg labels

Basis GGZ, diagnostiek, behandeling, Cognitieve Gedragstherapie, CGT, EMDR, trauma, Spel, aandacht en concentratie, psychosomatische problemen, angst, dwang, somberte, stemming, echtscheiding, eten, emotie-regulatie, gedrag, gezin, intelligentie, opv
Meer weergeven

18-01-2023
Tan Ondersteunende Psychologie (TOP)
Bunnik
Algemene praktijk in de Generalistische Basis GGZ
Zorgmeesters
Zorg labels

18-01-2023
Zorgmeesters
Utrecht
La Vita Booy
Zorg labels

Ouders Gezin Systeeemtherapie Patnerrelatie Jonge-ouders Faseovergangen

18-01-2023
La Vita Booy
Amersfoort
La Vita Booy biedt maatwerk middels coaching en begeleiding zowel individueel, als tussen ouders, en in gezinssystemen.
Silver Specialistische Zorg B.V.
Zorg labels

Jeugd GGZ, Ambulante begeleiding, SGGZ, BGGZ

18-01-2023
Silver Specialistische Zorg B.V.
Zeist
Silver Psychologie is sinds 2010 uitgegroeid tot een veelzijdige groepspraktijk voor psychologische zorg.
In onze praktijken bieden we ambulante psychologische behandeling voor uiteenlopende psychische klachten aan voor zowel volwassenen als kinderen en jongeren.
Psychologenpraktijk Met Aandacht Centraal
Zorg labels

Intelligentiebepaling is mogelijk voor kinderen 6-16 jaar. Inzichtgevende en oplossingsgerichte therapie, CGT, EMDR, ouderbegeleiding/mediatietherapie, groepsbehandeling.

17-01-2023
Psychologenpraktijk Met Aandacht Centraal
Zeist
Praktijk Schitter
Zorg labels

17-01-2023
Praktijk Schitter
MaMaCoach
Zorg labels

Gedragsproblemen, emotieregulatie en inhibitie, angststoornissen, breinproblemen, traumabehandeling, aandachtproblematiek (add, adhd), stoornissen in het Autistisch spectrum (ASS)

17-01-2023
MaMaCoach
Driebergen-Rijsenburg
MaMaCoach is een praktijk voor psychologische hulp aan jeugdigen en hun ouders. Jeugdigen, dat wil zeggen zeer jonge kinderen (vanaf 0 jaar) tot en met pubers en jong volwassenen.
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zorg labels

Generalistische Basis GGZ, Specialistische GGZ, Kindergeneeskunde

17-01-2023
Stichting Kindertherapeuticum Zeist
Zeist
multidisciplinaire diagnostiek en behandelcentrum: pedagogisch, psychiatrisch en medisch
Meta Rosier
Zorg labels

Jeugdwet

17-01-2023
Meta Rosier
Bilthoven
Begeleiding van kinderen en jeugd (6-18jr) die extra hulp kunnen gebruiken omdat zij moeite hebben met bepaalde situaties, niet lekker in hun vel zitten of door omstandigheden uit evenwicht zijn geraakt.
Utrechtse Pedagogen
Zorg labels

17-01-2023
Utrechtse Pedagogen
Utrecht
specialisten in hechting en trauma
Kiyoco
Zorg labels

17-01-2023
Kiyoco
Leusden
Ambulante begeleiding en behandeling leeftijd 8-18 jaar.
Psychologiepraktijk Samsam
Zorg labels

17-01-2023
Psychologiepraktijk Samsam
Survival Kindercoaching
Zorg labels

Emotie-regulatie Rollenspel NLP Sociale Vaardigheidstraining Sport en beweging Psycho-educatie ADHD Mens Zijn

17-01-2023
Survival Kindercoaching
Survival Jongerencoaching richt zich voornamelijk op jongens die begeleiding nodig hebben. Voortkomend uit adolescentieperikelen, moeite met schoolgang, problematiek in de thuissituatie, ADHD. De begeleiding is individueel. Psycho-educatie mbt ontwikkeling en netwerkondersteuning.
Vriendjes KDV Marcusschool
Zorg labels

17-01-2023
Vriendjes KDV Marcusschool
GGZ Veenendaal
Zorg labels

17-01-2023
GGZ Veenendaal
Veenendaal
GGZ instelling voor ambulante GBGGZ en SGGZ hulp, voor volwassenen, jongeren kinderen.
Foss & Partners B.V.
Zorg labels

Specialistische ambulante begeleiding en behandeling (Jeugd), systeemtherapie en bemoeizorg.

17-01-2023
Foss & Partners B.V.
Amersfoort
Foss & Partners is de partner in specialistische ambulante hulpverlening voor gemeenten en andere (zorg)aanbieders. Foss & Partners is een organisatie die zich kenmerkt als snel, flexibel en efficiënt en no nonsense mentaliteit. De wens van de klant staat op nummer één.
Imares *m
Zorg labels

PTSS, trauma, systeemproblematiek, angst, negatief zelfbeeld, opvoedproblemen, klachten na seksueel misbruik, EMDR, schematherapie

17-01-2023
Imares *m
Bilthoven
Bij Praktijk IMARES zijn we gespecialiseerd in behandelen van klachten na trauma en seksueel misbruik en in helpen van ouders en kinderen die in een complexe gezinssituatie zitten. Er wordt vanuit een systemische bril gekeken naar klachten van kinderen en jongeren.
Kinder & Jeugd Psychologie Zeist
Zorg labels

ADHD/ADD, angst- en stemmingsstoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsmoeilijkheden, interactieproblemen.

17-01-2023
Kinder & Jeugd Psychologie Zeist
Zeist
Kinder & Jeugd Psychologie Zeist is een kleinschalige praktijk die psychologische hulp biedt aan kinderen, jongeren en hun ouders. De praktijk biedt mogelijkheden voor zowel onderzoek, begeleiding als behandeling.
Boerderij De Toekomst
Zorg labels

Dagbesteding en crisisopvang

17-01-2023
Boerderij De Toekomst
Maarsbergen
We hebben mooie dagbestedingsmogelijkheden voor diverse groepen uit de GGZ, maatschappelijke opvang, gehandicapten en jeugdigen. Voor jeugdigen/vroegtijdig schoolverlaters, kijken wij (in samenwerking met school) graag op welke manier wij het onderwijs toch een plek kunnen geven in de dagbesteding.
MoleMann Mental Health B.V
Zorg labels

17-01-2023
MoleMann Mental Health B.V
Amersfoort
Samen werken aan herstel!
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ jeugd (BGGZ-J)

17-01-2023
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.
Praktijk van Westendorp
Zorg labels

Trauma, autisme, ADHD, depressie/somberheid, angsten, dwang of ticsstoornis, negatief zelfbeeld, opvoedingsproblemen. EMDR, CGT, schematherapie, ACT, ouderbegeleiding

17-01-2023
Praktijk van Westendorp
Leersum
Jeugd Basis- GGZ
Pluryn
Zorg labels

Licht verstandelijke beperking, LVG, autisme, Verstandelijke beperking, VG, normaal begaafd, eetstoornis

17-01-2023
Pluryn
Nijmegen
Opvoedpoli - Ihub
Zorg labels

De Opvoedpoli en Care Express

17-01-2023
Opvoedpoli - Ihub
Zeist
De Opvoedpoli en Care Express zijn er voor gezinnen met kinderen en jongeren van 0-23 jaar met (complexe) psychische problemen.
Jayda CC
Zorg labels

ambulante begeleiding (licht, midden, zwaar, specialistisch)

17-01-2023
Jayda CC
Maarn
Jayda CC is een jonge zorgorganisatie bestaande uit een multi-inzetbaar team van individuele, gespecialiseerde zorgverleners. Elke medewerker heeft zijn eigen unieke kwaliteit en specialisme maar samen maken wij het verschil! Zo hebben wij specialisten op het gebied van o.a. autisme, hoog-gevoeligheid, verslaving(en), gedragsproblematiek, lvb, GGZ en vluchtelingenbeleid. Daarnaast hebben de meeste medewerkers diverse coaching opleidingen afgerond en zijn bijvoorbeeld inzetbaar als jongerencoach, life-coach, of intimiteitscoach. Door deze korte lijnen en brede kennis, kunnen wij snel en breed ingezet worden, zonder wachttijden of onnodige vertragingen. Maak nu een afspraak en leer ons kennen.
Stichting Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht/Dyslexie Netwerk Utrecht
Zorg labels

17-01-2023
Stichting Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht/Dyslexie Netwerk Utrecht
Praktijk voor Psychologie Kom in je Kracht
Zorg labels

Behandeling, EMDR, Schematherapie, CGT, Mindfulness, Systeemtherapie, Oplossingsgerichte therapie

17-01-2023
Praktijk voor Psychologie Kom in je Kracht
Zeist
Praktijk voor psychotherapie voor kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen.

GZ-Psycholoog, Psychotherapeut

EMDR (Europe Practitioner)
Schematherapie
CGT
Mindfulness
Systeemtherapie
Oplossingsgerichte therapie
Praktijk An
Zorg labels

Hulp bij gedragsproblemen, slaapproblemen, angsten, depressie, scheiding, rouwverwerking, laag zelfbeeld/onzekerheid, hulp aan KOPP kinderen, ADHD/ADD, Hoogbegaafdheid en ASS ondersteuning, boosheid, niet lekker in de vel zitten en niet weten hoe dat
Meer weergeven

17-01-2023
Praktijk An
Zeist
Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie en Opvoedondersteuning/coaching
BeActive B.V.
Zorg labels

logeeropvang weekendopvang vakantieopvang

17-01-2023
BeActive B.V.
Rotterdam
Weekendopvang en vakantieopvang
THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie
Zorg labels

diagnostiek, speltherapie, systeemtherapie, adhd, depressie, angst, school, autisme, scheiding, trauma, laag zelfbeeld, gedragsproblemen, PMT, psychotherapie, EMDR, systeemtherapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, groepstherapie, gezinsPMT

17-01-2023
THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie
Wijk bij Duurstede
Pedagogenpraktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders
De Schutse
Zorg labels

17-01-2023
De Schutse
Kesteren
De Jonge Ontdekker
Zorg labels

Autisme, ontwikkelingsproblematiek, thuiszitters, onderwijsbegeleiding, gespecialiseerde naschoolse begeleiding, thuisbegeleiding, zaterdag en vakantiebegeleiding.

17-01-2023
De Jonge Ontdekker
Houten
De Jonge Ontdekker is actief op de driehoek thuis- school en vrijetijdsbesteding met als doel integrale zorg bieden zodat kinderen in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, naar school kunnen en meedoen met sport en vrijetijdsbesteding.
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
Zorg labels

17-01-2023
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
Nijmegen
Specialistische coaching op maat bij aandoeningen als ADD, ADHD en Autisme.
Praktijk Op-Maat-Gemaakt
Zorg labels

somberheid/depressie, (faal)angst, onzekerheid, trauma, gedragsproblemen, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid, eetproblemen, pesten, dwang, school- en leerproblemen

17-01-2023
Praktijk Op-Maat-Gemaakt
Bilthoven
Jeugd GGZ - Behandeling, Diagnostiek & Schoolondersteuning
KinderPsy praktijk Hilversum
Zorg labels

Jeugd GGZ, neuropsychologie, orthopedagogiek, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), oplossingsgerichte therapie, ouderbegeleiding, emotieregulatie, ADHD, autisme, angst, depressie, stemmingsproblematiek, soc
Meer weergeven

17-01-2023
KinderPsy praktijk Hilversum
Hilversum
KinderPsy praktijk Hilversum is een kleinschalige, vrijgevestigde praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogiek. Wij doen diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren tot 18 jaar met uiteenlopende problematiek (gedragsproblemen, angst- en stemmingsproblematiek, etc.).
Unaty
Zorg labels

Burn-out, LVB, NAH, autisme, hoogsensitiviteit

17-01-2023
Unaty
Culemborg
We bieden persoonlijke herstelgerichte begeleiding aan jongeren en volwassenen. In het bijzonder voor mensen met een psychosociale of psychische kwetsbaarheid. We hebben in onze begeleiding aandacht voor alle levensgebieden en de begeleiding kan tijdelijk of langdurig zijn.
Sandra Borgsteijn Orthopedagoog
Zorg labels

Diagnostiek en behandeling voor kinderen tot 18 jaar. Sandra Borgsteijn is orthopedagoog-generalist.

17-01-2023
Sandra Borgsteijn Orthopedagoog
Doorn
Praktijk voor orthopedagogiek, diagnostiek en behandeling
Invivo Kids B.V.
Zorg labels

17-01-2023
Invivo Kids B.V.
Zeist
Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen.
Praktijk voor kinder-/jeugdpsychologie Roel Eigenhuis
Zorg labels

kinderen en jeugdigen, oplossingsgerichte therapie, EMDR, ACT, animal Asssited Therapie

17-01-2023
Praktijk voor kinder-/jeugdpsychologie Roel Eigenhuis
Zeist
Praktijk voor kinder-en jeugdpsychologie
De Hoofdtrainer B.V.
Zorg labels

De Hoofdtrainer biedt erkende gedragsinterventies, zoals Tools4u, Tact-i, en CoVa, aan. Deze trainingen vertalen we altijd naar maatwerk door werkzame combinaties te maken met andere methodieken. De volgende trainingen bieden wij aan: Sociale vaardi
Meer weergeven

16-01-2023
De Hoofdtrainer B.V.
Zwaagdijk - West
Samenwerken vanuit kracht. Uitgaan van alles dat wél goed gaat en vanuit dat punt de kwaliteiten uitbouwen. ‘Niet weer’ alleen maar praten over problemen, maar juist in actie komen. Dat brengt de echte verandering op gang, zowel bij individuen als bij groepen. De Hoofdtrainer helpt daarbij
SOVEE
Zorg labels

opvoedondersteuning, hulp aan jongeren begeleide omgang ouders en kinderen schoolmaatschappelijk werk

16-01-2023
SOVEE
Amersfoort
Hulp bij opvoeden, begeleide omgang tussen ouders en kinderen, hulp voor jongeren die het leven weer op de rit willen krijgen, aanpak thuiszitters, begeleid zelfstandig wonen,schoolmaatschappelijk werk
ZIJN
Zorg labels

Jeugdzorg, Maatschappelijk dienstverlening

14-01-2023
ZIJN
Haarlem
ZIJN. in Zorg is een zorgorganisatie die aan jeugd, gezinnen en volwassenen ambulante begeleiding biedt.
Stichting de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
Zorg labels

Hoogspecialistische GGZ, jeugd GGZ, systeembehandeling; Multi Systeem Therapie (MST)

10-01-2023
Stichting de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
Amsterdam
De Viersprong is er voor jeugdigen met ernstige problemen in persoonlijkheid en gedrag of voor jeugdigen bij wie deze problemen dreigen te ontstaan. De Viersprong is een hoog specialistische ggz-instelling waar jeugdigen systemisch, dus binnen het gezin, of individueel gericht behandeld worden.
Autisme Centrum in Contact
Zorg labels

Autisme

09-01-2023
Autisme Centrum in Contact
Hilversum
De ACIC visie onderscheidt zich door een ontwikkelingsgerichte benadering, waarin betekenisgeving, acceptatie en het richten op de kracht (eigen keuze) van het kind voor het veranderen van gedrag komt. Kinderen krijgen hier de tijd om tot rust te komen, te herstellen en vertrouwen op te bouwen.
Voorzet Begeleiding B.V.
Zorg labels

45A53

09-01-2023
Voorzet Begeleiding B.V.
De Bilt
Voorzet is de specialist in het bieden van ondersteuning aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vanaf 12 jaar in de privésituatie en in onderwijs.
Parnassia Groep
Zorg labels

05-01-2023
Parnassia Groep
Stichting Jeugddorp de Glind
Zorg labels

05-01-2023
Stichting Jeugddorp de Glind
De Glind
Servicegerichte netwerkorganisatie voor jeugdigen met een complexe ontwikkelvraag
Zorgboerderij Griftenstein & Zorg
Zorg labels

Dagbesteding

05-01-2023
Zorgboerderij Griftenstein & Zorg
De Bilt
Elke dag genieten van de landelijke omgeving en de frisse buitenlucht. Sport, spel en dieren. Lekker bezig zijn met werk dat ertoe doet. Je hoeft je geen dag te vervelen bij zorgboerderij Griftenstein & Zorg.
Impegno Jeugd en Gezin B.V.
Zorg labels

ADHD, ADD, ASS, Autisme, Hechtingsstoornis, Plannen, Organiseren, Scheiden, Angst, Somberheid, Depressie, Trauma, EMDR, Schoolproblemen, Uitval, BGGZ, SGGZ, Diagnostiek, Gezinscoaching, Gezinsbehandeling, Jeugdbeleiding

05-01-2023
Impegno Jeugd en Gezin B.V.
Nieuwegein
Wij bieden ambulante en poli-klinische zorg voor jeugdigen en diens gezinnen, ouders en volwassenen. Dit kan behandeling zijn binnen de GGZ, begeleiding bij praktische hulpvragen of gezinsbehandeling voor het hele gezin.
Bosman GGZ B.V.
Zorg labels

Basis GGZ en Specialistische GGZ

05-01-2023
Bosman GGZ B.V.
Zeist
Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen. We bieden zogenaamde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van je geestelijke gezondheid.
Papilio Trainingen
Zorg labels

Hoogbegaafdheid, ASS, ADHD, ADD, TOS, Gezinsdynamiek, Opvoedondersteuning, Gedragsproblemen, Systemisch werken, Communicatie met school

05-01-2023
Papilio Trainingen
Diemen
Na telefonisch overleg kunnen we kijken of er passende hulp te vinden is. Ik werk met onderaannemers.
PsyMens
Zorg labels

GBGGZ, SGGZ, psychodiagnostiek, reguliere (psychologische) zorg, snel beschikbare crisiszorg, Infant Mental Health (0-6 jaar), onderzoek slaap-waakgedrag, Slaapstoornis bij psychische/psychiatrische stoornissen, snel beschikbare zorg, complexe, chron
Meer weergeven

04-01-2023
PsyMens
Bilthoven
PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. PsyMens biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar middels onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is compleet en gericht op uiteenlopende psychische en psychiatrische stoornissen. Onze zorg kan variÎren van advies en laagdrempelige begeleiding bij opvoedings- en gedragsproblemen tot zorg aan kinderen met zeer complexe psychische of psychiatrische problematiek.
Coachia
Zorg labels

Ambulante individueel in het netwerk, Ambulante individueel zwaar in het netwerk, Ambulante individueel specialistisch in het netwerk,

04-01-2023
Coachia
Hilversum
Coachia werkt samen met kinderen, jongeren, en volwassenen aan een hoopvolle toekomst
Stichting Taalhulp
Zorg labels

Dyslexie

04-01-2023
Stichting Taalhulp
Driebergen/Rijsenburg
Dyslexiebehandeling met de F&L-methode
Stichting Ibass
Zorg labels

04-01-2023
Stichting Ibass
Mental Beter Cure (icm Opdidakt)
Zorg labels

GGZ behandeling

03-01-2023
Mental Beter Cure (icm Opdidakt)
De Bilt
Door positieve eigenschappen te ontwikkelen en eigen krachten te stimuleren, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren met psychische klachten gelukkiger en gezonder in het leven staan.
TOPP-zorg B.V.
Zorg labels

rouw/verliesverwerking, trauma angst stemming psychodiagnostiek (intelligentie/informatieverwerking, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel) CGT EMDR spel(psycho)therapie

23-12-2022
TOPP-zorg B.V.
Driebergen
kleinschalige instelling voor jeugd GGZ
Kommak / Nedahuis BV
Zorg labels

WMO, Jeugdhulp, ambulante hulpverlening, cultureel sensitief in taal van cliënt en kennis van cultuur, gezinsbegeleiding, omgangsbegeleiding, praktische zaken, (complexe) echtscheiding, integratieproblemen, specialistische begeleiding, toe leiden naa
Meer weergeven

22-12-2022
Kommak / Nedahuis BV
Amersfoort
kommak biedt ambulante hulpverlening binnen WMO en jeugdhulp aan migranten en vluchtelingen. Dit bieden wij in de taal van de cliënt en met kennis van de cultuur van de cliënt. Waarbij zoveel mogelijk Nederlands gesproken wordt om de integratie te bevorderen.
Wijk in Contact
Zorg labels

systemische gezinscoaching, thuisondersteuning, individuele begeleiding, sporttrajecten, thuiszitters, naschoolse dagbehandeling

08-12-2022
Wijk in Contact
Wijk bij Duurstede
Wijk in Contact biedt alle begeleiding die nodig om gezinnen te ondersteuning van huishoudelijke ondersteuning tot opvoedondersteuning ( kort en langdurig), gezinscoaching, (COMPLEXE)scheidingen, LVB en verslaving ontwikkelingsproblematiek