Beschikbaarheidswijzer
Zuid Oost Utrecht
Achterhoek
Hart van Brabant
Holland Rijnland
Lekstroom
Regio Alkmaar
Utrecht West
Zuid-Holland Zuid
Selecteer hoofdcategorie

hoofdcategorien
Jeugd GGZ
Dyslexiezorg
Individuele begeleiding en opvoedhulp ambulant
Begeleiding groep en Dagbesteding
Jeugdhulp met verblijf
Ik weet het niet

 

U heeft gezocht op: Zuid Oost Utrecht

IKPB,Bunnik
Zorg labels

Basis generalistische GGZ

14-05-2021
IKPB,Bunnik
Bunnik
praktijk voor diagnostiek, behandeling en integratieve kindertherapie
Wolffenbuttel Lifecoaching
Zorg labels

Jeugd met Autisme, ADHD en ADD

14-05-2021
Wolffenbuttel Lifecoaching
Tiel
Begeleiding van Autisme, ADHD en ADD bij jeugd
Maatwerk bij Verlies
Zorg labels

Rouwverwerking, verliesverwerking, begeleiding kinderen bij verlies, traumatisch verlies, kindgesprekken na scheiding, individuele begeleiding ouders (postrelationele) rouw, begeleiding samengestelde gezinnen, individuele !JES-training, e-health

14-05-2021
Maatwerk bij Verlies
Den Dolder

Maatwerk bij Verlies is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan kinderen (vanaf 7/8 jaar) en volwassenen die te maken krijgen met een ingrijpend verlies (bijv. na overlijden of scheiding).

Munks & Schuckman
Zorg labels

Opvoedondersteuning, multiproblematiek, onveiligheid, NAH- en GGZ problematiek, financiën, dagbesteding, verslaving. signaleren en doorverwijzen.

14-05-2021
Munks & Schuckman
De Bilt
Wij bieden (specialistische) ambulante ondersteuning aan jeugd, gezin en volwassenen zoals ondersteuning bij multiproblematiek, opvoedingsproblemen, (vecht) scheidingsproblematiek, (ernstige) overbelasting, gedrags- NAH- en GGZ problematiek, schulden, huiselijk geweld, onveiligheid en verslaving.
Al Doende
Zorg labels

(gehechtheids)relatie, hoog IQ, laag IQ, LVB, disharmonisch IQ, ADHD, ASS /PDDnos, psychosomatische klachten, gedragsproblemen, emotionele problemen, weerbaarheid, stress, genderdysforie, impulscontrole,

12-05-2021
Al Doende
Zeist
PMT: psychomotorische therapie voor kind, jongere en gezin; dus lichaamsgerichte en bewegingsgerichte aanpak bij psychosociale problemen.
Ambulante hulp.
Mindfulnesstraining voor kind en ouder(s), ook bij kinderen met ADHD en ASS
OnderwijsAdvies
Zorg labels

Basis(J)GGZ, Dyslexie, Dyscalculie, Intelligentietest, Hoogbegaafdheid

12-05-2021
OnderwijsAdvies
Zoetermeer
OnderwijsAdvies richt zich op klanten in onderwijs, opvoeding en zorg.
PsyMens
Zorg labels

GBGGZ, SGGZ, psychodiagnostiek, reguliere (psychologische) zorg, snel beschikbare crisiszorg, Infant Mental Health (0-6 jaar), onderzoek slaap-waakgedrag, Slaapstoornis bij psychische/psychiatrische stoornissen, snel beschikbare zorg, complexe, chron
Meer weergeven

12-05-2021
PsyMens
Bilthoven
PsyMens is een kleinschalige GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning, die een hooggekwalificeerd behandelaanbod biedt aan het kind en zijn of haar ouders/verzorgers. PsyMens biedt hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar middels onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is compleet en gericht op uiteenlopende psychische en psychiatrische stoornissen. Onze zorg kan variëren van advies en laagdrempelige begeleiding bij opvoedings- en gedragsproblemen tot zorg aan kinderen met zeer complexe psychische of psychiatrische problematiek. Naast dit brede zorgaanbod kent PsyMens nog een drietal specialisaties. Deze specialisaties zijn slaapstoornissen als gevolg van een psychische of psychiatrische stoornis, Infant Mental Health – de zorg voor kinderen tussen de 0-6 jaar—en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme spectrumstoornissen. Alle behandelaren bij PsyMens zijn goed geschoold in hun vakgebied. Er werken onder meer orthopedagogen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten en psychiaters. Onze aanpak is multidimensionaal en multidisciplinair. De zorg wordt zowel ambulant als thuis of op school geboden.
Braams
Zorg labels

Dyslexiezorg en basis (j)GGZ

12-05-2021
Braams
Gouda
Specialist in leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. Tevens kundig in de basis GGZ voor faalangsttraining en andere problematiek.
Speltherapie Zeist
Zorg labels

JGGZ, spelpsychotherapie, theraplay, EMDR

11-05-2021
Speltherapie Zeist
Zeist
Diagnostiek en behandeling van kinderen van 4...14 jaar door een gedragsdeskundige. Behandelmethodieken: spelpsychotherapie, theraplay en EMDR voor kinderen van 4...14 jaar
Praktijk Op-Maat-Gemaakt
Zorg labels

somberheid/depressie, (faal)angst, onzekerheid, trauma, gedragsproblemen, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid, eetproblemen, pesten, dwang, school- en leerproblemen

11-05-2021
Praktijk Op-Maat-Gemaakt
Bilthoven
Jeugd GGZ - Behandeling, Diagnostiek & Schoolondersteuning
`s Heeren Loo
Zorg labels

Verstandelijke beperking, LVG, LVB, opvoedproblemen, diagnostiek, therapie, gezinsondersteuning, IAG, Driemilieuzorg

11-05-2021
`s Heeren Loo
Amersfoort
’s Heeren Loo biedt specialistische zorg voor jeugdigen en hun omgeving met een complexe zorgvraag waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking. Met complexe zorg bedoelen we zorg die nodig is voor meervoudige complexe problematiek op meerdere levensgebieden. 
Reinaerde
Zorg labels

VG, LG, NAH

11-05-2021
Reinaerde
Utrecht
Heb je af en toe of juist permanent ondersteuning en zorg nodig? Wij begeleiden mensen met diverse soorten beperkingen of een psychische problematiek. Met zorg die hoort bij jouw vraag.
Chiara Sofia
Zorg labels

Opvoedondersteuning, woedeaanvallen, gebrek aan concentratie, weerbaarheid, sociale vaardigheden, hoofdpijn, buikpijn, HSP, piekeren en angst, faalangst, depressie, automutileren, traumaverwerking, Verandering gezinssituatie (o.a. scheiding, verhuizi
Meer weergeven

10-05-2021
Chiara Sofia
Zeist
Ouders zijn gelukkig als kinderen lekker in hun vel zitten en kunnen omgaan met wat er in hun leven gebeurt. Deze vorm van therapie biedt psychosociale hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Het is een oplossingsgerichte vorm van therapie om zwaardere zorg te voorkomen. Het kind staat centraal en de omgeving (ouders en/ of school) wordt nauw betrokken. Het uitgangspunt is het zelfhelende vermogen van het kind.
Stichting Santé Sociaal Domein / Vitras
Zorg labels

begeleiding thuis, maatschappelijk werk, groepswerk, schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, trainingen, gespreksgroepen, themabijeenkomsten,

10-05-2021
Stichting Santé Sociaal Domein / Vitras
Tiel
Vitras biedt maatschappelijk werk, begeleiding thuis, schuldhulpverlening en groepswerk voor jeugd en volwassenen
Move to Make
Zorg labels

(Gespecialiseerde) Jeugdhulp Ambulant en (Gespecialiseerde) Begeleiding WMO

10-05-2021
Move to Make
Bilthoven
MoVe to make is een praktijk voor levensloopbegeleiding bij autisme en andere ontwikkelingsproblematiek.
EchtKinderachtig B.V.
Zorg labels

autisme, ASS, AD(H)D, hechtingsproblematiek, angststoornis, trauma, ambulante gezinsbehandeling, jGGz, psychodiagnostisch onderzoek, opvoedondersteuning, kinderen van gescheiden ouders, Taal zonder Grenzen, Teken je Gesprek, systemisch denken, specia
Meer weergeven

10-05-2021
EchtKinderachtig B.V.
LEERSUM
Jeugdzorgpraktijk voor specialistische jeugdzorg. Wij bieden praktisch pedagogische gezinsbehandeling, specialistische ambulante begeleiding, individuele jGGz-behandeling en psychodiagnostisch onderzoek.
Kindertherapie Odijk
Zorg labels

Rouwverwerking, Angst, ADHD, Autisme, Trauma, Negatief zelfbeeld, Onzekerheid, Depressie, Faalangst,

10-05-2021
Kindertherapie Odijk
Odijk
Oplossingsgerichte Integratieve Kinder- en jeugdtherapie voor kinderen, jongeren en hun ouders/ verzorgers.
Indoorspeeltuin Plezier B.V.
Zorg labels

Naschoolse begeleiding, Dagbesteding leren, Ambulante begeleiding, Dagbesteding werk, Dagbesteding, jeugdhulp, WMO,

10-05-2021
Indoorspeeltuin Plezier B.V.
Soesterberg
Wij bieden bij Plezier verschillende begeleidingsvormen (Dagbesteding) voor jongeren aan. * Dagbesteding Indoorspeeltuin Plezier * Dagbesteding Leertraject * Naschoolse begeleiding * Ambulante begeleiding
Doorontwikkeling
Zorg labels

Trauma en angst (EMDR), Angst/ stemming/ drang en dwang (CGT), ADHD en Autisme (Psychoeducatie),

10-05-2021
Doorontwikkeling
De Bilt
Praktijk voor psychologie, Basis GGZ
Psychologenpraktijk Met Aandacht Centraal
Zorg labels

Intelligentiebepaling is mogelijk voor kinderen 6-16 jaar. Inzichtgevende en oplossingsgerichte therapie, CGT, EMDR, ouderbegeleiding/mediatietherapie, groepsbehandeling.

10-05-2021
Psychologenpraktijk Met Aandacht Centraal
Zeist
Orthopedagogische Praktijk Mischa Wink
Zorg labels

autisme, trauma, hechting, puberteit, seksualiteit, seksuele ontwikkeling, angst, depressiviteit, somberheid, ADHD, ADD, agressie, opstandigheid, intelligentieonderzoek, IQ, diagnostiek, behandeling, begeleiding, levensloopbegeleiding, CGT, EMDR, sys
Meer weergeven

10-05-2021
Orthopedagogische Praktijk Mischa Wink
Maarn
Praktijk Mischa Wink biedt behandeling, begeleiding en onderzoek aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Specifiek specialisme in het werken met kinderen en pubers met autisme.
Basic Trust Willemsen
Zorg labels

Basis GGZ jeugd (BGGZ-J)

10-05-2021
Basic Trust Willemsen
Woerden
De praktijk biedt diagnostiek en behandeling. Specialisatie: hechtingsproblemen, pleegzorg/adoptie, trauma. Daarnaast brede ervaring ogv ADHD, autisme, angsten.
Eleos, specialist in christelijke GGZ
Zorg labels

10-05-2021
Eleos, specialist in christelijke GGZ
Amersfoort
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven. Eleos biedt ambulante behandeling, beschermd wonen en thuisbegeleiding.
Praktijk van Westendorp
Zorg labels

Trauma, autisme, ADHD, depressie/somberheid, angsten, dwang of ticsstoornis, negatief zelfbeeld, opvoedingsproblemen. EMDR, CGT, schematherapie, ACT, ouderbegeleiding

09-05-2021
Praktijk van Westendorp
Leersum
Jeugd Basis- GGZ
Praktijk voor Psychologie Kom in je Kracht
Zorg labels

Behandeling, EMDR, Schematherapie, CGT, Mindfulness, Systeemtherapie, Oplossingsgerichte therapie

08-05-2021
Praktijk voor Psychologie Kom in je Kracht
Zeist
Praktijk voor psychotherapie voor kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen
GZ-Psycholoog, Psychotherapeut

EMDR (Europe Practitioner)
Schematherapie
CGT
Mindfulness
Systeemtherapie
Oplossingsgerichte therapie
Sandra Borgsteijn Orthopedagoog
Zorg labels

ADHD, IQ, School, gedrag, diagnostiek, behandeling

08-05-2021
Sandra Borgsteijn Orthopedagoog
Doorn
Praktijk voor orthopedagogiek, diagnostiek en behandeling
Coachia
Zorg labels

Ambulante individueel in het netwerk, Ambulante individueel zwaar in het netwerk, Ambulante individueel specialistisch in het netwerk,

08-05-2021
Coachia
Hilversum
Coachia werkt samen met kinderen, jongeren, en volwassenen aan een hoopvolle toekomst
Plushome
Zorg labels

Jeugd, ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, jeugdhulp, verstandelijke beperking, psychische problematiek

07-05-2021
Plushome
Utrecht
Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.
Zorgmeesters
Zorg labels

07-05-2021
Zorgmeesters
Utrecht
Gezinscoach Pauline
Zorg labels

Angst, Stelen, Liegen, Boosheid, Somberheid, Niet luisteren, Eetproblemen (moeilijke eter), Woedeaanvallen, Hooggevoeligheid, HSP, Hoogsensitiviteit, Ruzie tussen de kinderen of tussen de ouders en kinderen, Ouders zitten niet op een lijn qua ideeen
Meer weergeven

07-05-2021
Gezinscoach Pauline
Zeist
Gezinscoach Pauline onderscheidt zich door de oplossingsgerichte aanpak en het samenwerken met het hele gezin. Ook maatwerk voor individuele begeleiding aan kind, jongere en ouders mogelijk. Ik werk outreachend, dus in een vertrouwde omgeving, bij de klant thuis.